STTHỌ TÊNNGÀY SINHCMNDHẠNGMÔN THI
1ABDOL ABUSAMAD1987-12-10 00:00:0079087006879B2LT+SH+MP
2LÊ TRỌNG ÁI1989-08-03 00:00:00271816151B2LT+MP+SH+ĐT
3PANGPOMMA ANWAR1999-08-05 00:00:0025930420B2LT+MP+SH+ĐT
4CHẠC NGỌC BẢO1993-06-11 00:00:0075093027200B2LT+MP+SH+ĐT
5PHẠM PHÚ BẢO1989-02-02 00:00:0049089001240B2LT+MP+SH+ĐT
6LÊ THANH BÌNH1989-12-15 00:00:00241060213B2LT+MP+SH+ĐT
7NGUYỄN VĂN DOANH12/27/197936079021183B2LT+SH+MP
8NGÔ ĐỨC DUY2002-12-11 00:00:0080202000957B2LT+SH+MP
9NGUYỄN HẢI DƯƠNG1988-08-23 00:00:0038088013726B2LT+MP+SH+ĐT
10TRƯƠNG LIỄU ĐANG1997-03-09 00:00:0054197003162B2LT+MP+SH+ĐT
11BÙI TIẾN ĐẠT1994-03-30 00:00:0079094015540B2LT+MP+SH+ĐT
12LÊ VĂN ĐÍNH1994-08-08 00:00:0045094009588B2LT+MP+SH+ĐT
13TRẦN VĂN ĐỘ1996-04-08 00:00:0036096002857B2LT+MP+SH+ĐT
14NGUYỄN CÔNG ĐỨC1987-01-01 00:00:00273265132B2LT+MP+SH+ĐT
15HOÀNG MINH ĐỨC1979-12-07 00:00:001079032420B2LT+MP+SH+ĐT
16LƯƠNG HOÀNG GIANG2000-12-14 00:00:0087200011262B2LT+MP+SH+ĐT
17VŨ TRƯỜNG GIANG1991-08-13 00:00:0037091012498B2LT+MP+SH+ĐT
18HUỲNH LÊ CHÂU HÀ1975-01-01 00:00:00271130060B2LT+MP+SH+ĐT
19NGUYỄN MẠNH HẢI8/13/199875098000427B2LT+SH+MP
20BÙI XUÂN HẢI1/30/1955270692886B2LT+SH+MP
21NGUYỄN NGỌC HẠNH8/28/1996272539389B2LT+SH+MP
22NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN10/13/1992261207825B2LT+SH+MP
23PHẠM TRỌNG HIỂN1988-05-08 00:00:0054088001141B2LT+MP+SH+ĐT
24BÙI MINH HIẾU2000-12-09 00:00:00272808119B2LT+SH+MP
25NGUYỄN VĂN HÒA1990-07-20 00:00:00186961043B2LT+MP+SH+ĐT
26VÕ QUANG HÒA10/26/1979183156482B2MP
27HUỲNH TẤN HOÀNG1997-05-29 00:00:00273565207B2LT+MP+SH+ĐT
28VÕ MINH HOÀNG1991-08-25 00:00:0060091009931B2LT+MP+SH+ĐT
29NGUYỄN TẤN HOÀNG1990-03-11 00:00:00212650427B2LT+SH+MP
30NGUYỄN THÁI HỌC1985-07-27 00:00:0080085000492B2LT+MP+SH+ĐT
31VŨ QUANG HỢP1989-09-10 00:00:0096089002572B2LT+MP+SH+ĐT
32TRẦN HẢI HÙNG1990-08-20 00:00:0044090000840B2LT+MP+SH+ĐT
33NGHIÊM XUÂN HÙNG1989-06-09 00:00:0026089004567B2LT+MP+SH+ĐT
34NGUYỄN PHI HÙNG1972-10-12 00:00:0079072027989B2MP
35PHAN PHƯỚC HUY1989-02-10 00:00:0079089029949B2LT+MP+SH+ĐT
36PHẠM ANH HUY2002-10-06 00:00:00241869839B2LT+MP+SH+ĐT
37TRỊNH QUANG HUY3/19/199191091020716B2LT+SH+MP
38TRẦN THỊ NGỌC HUYỀN2000-06-25 00:00:00261498351B2LT+MP+SH+ĐT
39LÊ THỊ HƯƠNG1994-07-07 00:00:0038194037353B2LT+MP+SH+ĐT
40PHẠM THỊ HƯƠNG10/20/1984285112753B2LT+SH+MP
41SAN LƯƠNG KIẾN1982-04-22 00:00:0079082025141B2LT+MP+SH+ĐT
42TRẦN ĐÌNH ANH KIM1989-10-20 00:00:0079089032594B2LT+MP+SH+ĐT
43NGUYỄN MINH KHA1987-12-10 00:00:00211875161B2LT+MP+SH+ĐT
44NGUYỄN THỊ BẢO KHANH12/29/199079190021441B2LT+SH+MP
45ĐINH CÔNG LẮM1995-11-04 00:00:0072095003458B2LT+SH+MP
46HOÀNG ANH GIA LÂM2002-10-17 00:00:0074202005438B2LT+MP+SH+ĐT
47NGUYỄN TỰ HOÀNG LIÊM2001-01-21 00:00:0079201028234B2LT+MP+SH+ĐT
48PHẠM THỊ NGỌC LINH1993-11-22 00:00:00285515456B2LT+MP+SH+ĐT
49KAN QUỐC LONG1979-02-15 00:00:0075079000572B2LT+MP+SH+ĐT
50LÊ THỊ BÉ MẪN1987-08-10 00:00:00381241370B2LT+MP+SH+ĐT
51ĐỖ TUẤN MINH2000-02-03 00:00:00273697880B2LT+MP+SH+ĐT
52ĐỖ THỊ THU NGÂN8/22/1995272540351B2LT+SH+MP
53PHẠM VĂN NGHĨA2000-10-26 00:00:0077200000486B2LT+MP+SH+ĐT
54NGUYỄN THỊ ÁNH NGỌC1997-09-29 00:00:00261509418B2LT+MP+SH+ĐT
55NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC1994-11-01 00:00:0079194011575B2LT+SH+MP
56DƯƠNG NGỌC DUY NGUYÊN2000-04-02 00:00:00366320554B2LT+MP+SH+ĐT
57NGUYỄN KHẮC NGUYÊN1984-10-01 00:00:0040084018767B2LT+MP+SH+ĐT
58PHẠM VĂN NGUYÊN6/16/1978276059093B2LT+SH+MP
59ĐẶNG NGUYỄN2000-08-30 00:00:00251170482B2LT+MP+SH+ĐT
60CHÂU VĂN KHÁNH NHẬT1997-09-14 00:00:00191961536B2LT+MP+SH+ĐT
61NGUYỄN NGỌC UYỂN NHI9/14/2001272846991B2MP
62TRẦN THIỆN NHỰT12/20/1980301016377B2LT+SH+MP
63TRỊNH THỊ OANH1994-11-06 00:00:0038194012402B2LT+SH+MP
64ĐOÀN TRỊNH PHÁT1986-08-18 00:00:0079086000997B2LT+MP+SH+ĐT
65NGUYỄN HOÀNG PHÚ2000-09-22 00:00:0072200003543B2LT+MP+SH+ĐT
66PHẠM TẤN PHÚC2000-10-18 00:00:0082200000040B2LT+MP+SH+ĐT
67ĐỖ HOÀNG PHÚC1999-07-11 00:00:00273600529B2LT+MP+SH+ĐT
68NGUYỄN DUY PHƯƠNG1985-08-10 00:00:00211882837B2LT+MP+SH+ĐT
69TRỊNH XUÂN PHƯƠNG1991-11-13 00:00:0036091026476B2LT+MP+SH+ĐT
70CHÂU SANH QUANG2000-03-08 00:00:0064200011219B2LT+MP+SH+ĐT
71LÊ ANH TRÚC QUÂN1997-03-10 00:00:0025764939B2LT+MP+SH+ĐT
72NGUYỄN DUY SANG2000-11-19 00:00:0068200009198B2LT+MP+SH+ĐT
73NGUYỄN HỒ QUANG SANG1999-09-06 00:00:0068099005235B2LT+MP+SH+ĐT
74HUỲNH LÊ ÁNH SÁNG2000-02-11 00:00:00331833133B2LT+MP+SH+ĐT
75TRẦN LONG SƠN1998-11-01 00:00:0079098010720B2LT+MP+SH+ĐT
76NGUYỄN VĂN SỰ10/18/1981281214493B2SH+MP
77HUỲNH XUÂN TIẾN1988-05-13 00:00:00205282787B2LT+MP+SH+ĐT
78HỒ VĂN TIẾN1982-06-03 00:00:0080082000207B2LT+MP+SH+ĐT
79MAI ĐỨC TÚ1986-02-03 00:00:00271709847B2LT+SH+MP
80NGÔ ANH TUẤN1993-01-06 00:00:0056093004635B2LT+MP+SH+ĐT
81ĐẶNG THANH TÙNG4/28/1990272145305B2SH+MP
82TRẦN THỊ YẾN TUYẾT1990-03-07 00:00:0089190005566B2LT+SH+MP
83LÊ VĂN THANH1997-01-01 00:00:0072097002927B2LT+MP+SH+ĐT
84HUỲNH LÊ NHẬT THANH1997-05-04 00:00:0079097016098B2LT+SH+MP
85HUỲNH ĐỨC THÀNH1986-02-16 00:00:0079086002265B2LT+MP+SH+ĐT
86VŨ ĐÌNH THÊU1978-09-02 00:00:0038078025187B2LT+MP+SH+ĐT
87BÙI VƯƠNG THỊNH1990-04-03 00:00:00271950786B2LT+MP+SH+ĐT
88LÊ ĐẠT THỊNH2003-01-01 00:00:0079203000216B2LT+SH+MP
89VÕ THỊ ANH THU1977-07-07 00:00:00280944129B2SH+MP
90NGÔ THỊ THÚY1/18/1979272208851B2LT+SH+MP
91NGUYỄN THỊ THƯƠNG1991-09-09 00:00:0038191012443B2LT+MP+SH+ĐT
92PHẠM THỊ KỲ TRÂM3/13/1992241221284B2LT+SH+MP
93HÀ HỮU TRÍ1995-01-01 00:00:00371717296B2LT+MP+SH+ĐT
94NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC TRÍ1995-06-18 00:00:0079095027362B2LT+MP+SH+ĐT
95NGUYỄN HOÀNG TRÍ7/17/199075090010638B2LT+SH+MP
96NGUYỄN THÀNH TRUNG1986-07-04 00:00:0092086002508B2LT+MP+SH+ĐT
97NGUYỄN ÁI PHÚ TRUNG1992-03-02 00:00:0024639100B2LT+SH+MP
98LÊ QUANG TRƯỜNG2000-02-12 00:00:0026015600B2LT+MP+SH+ĐT
99NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG UYÊN2000-08-24 00:00:0075300013238B2LT+MP+SH+ĐT
100TRẦN THÀNH VĂN1996-01-08 00:00:0070096009289B2LT+MP+SH+ĐT
101LÊ ÍCH VĂN4/14/199946099013229B2LT+SH+MP
102HÀ NGUYÊN VĨ1994-04-10 00:00:00215278892B2LT+MP+SH+ĐT
103TRẦN LÊ HOÀNG PHI VIỄN9/18/198560085006714B2LT+SH+MP
104DƯƠNG QUỐC VIỆT1984-11-04 00:00:00212722655B2LT+SH+MP
105TRƯƠNG ĐỨC VINH1993-10-10 00:00:00261255490B2LT+MP+SH+ĐT
106LÊ TẤN VŨ1997-04-20 00:00:00215420162B2LT+MP+SH+ĐT
107TRẦN THỊ VUI1988-11-06 00:00:0040188018879B2LT+MP+SH+ĐT
108NGUYỄN VĂN VƯỢNG1989-08-04 00:00:0036089019756B2LT+MP+SH+ĐT
109TRẦN THỊ NGỌC YẾN5/31/1984331380620B2LT+SH+MP
110LÊ BÌNH AN1998-06-29 00:00:0077098002699B2LT+MP+SH+ĐT
111NGUYỄN NGỌC ANH1996-06-10 00:00:00276026497B2LT+MP+SH+ĐT
112PHẠM VIỆT ANH1983-09-26 00:00:0075083001613B2LT+MP+SH+ĐT
113CHU THỊ KIM ANH2000-06-13 00:00:0075300010609B2LT+MP+SH+ĐT
114LÊ TUẤN ANH7/25/2000272904065B2LT+SH+MP
115BÙI QUANG THỤC ANH1989-01-11 00:00:0024278524B2LT+SH+MP
116ĐỖ THỊ ÁNH1984-02-04 00:00:0075184020149B2LT+MP+SH+ĐT
117ĐẶNG THỊ ÁNH1989-10-11 00:00:0024189022432B2LT+MP+SH+ĐT
118NGUYỄN THỊ BÍCH1990-03-02 00:00:00272261892B2LT+MP+SH+ĐT
119NGUYỄN THỊ BÌNH5/15/1988183605870B2LT+SH+MP
120TRẦN CHÍ CÔNG1993-05-28 00:00:00363670714B2LT+MP+SH+ĐT
121TRANG CHÍ CÔNG10/27/199595095000058B2LT+SH+MP
122TRƯƠNG HỒ THÀNH CÔNG1995-04-04 00:00:00241479878B2LT+SH+MP
123LÊ VĂN CƯỜNG3/31/199825898630B2LT+SH+MP
124NGUYỄN NGỌC CHÂU1988-01-01 00:00:00225410907B2LT+SH+MP
125TRẦN VĂN CHUNG1991-04-25 00:00:00183866939B2LT+MP+SH+ĐT
126NGUYỄN ĐÌNH BẢO CHƯƠNG5/19/199577095002586B2LT+SH+MP
127BÙI THIỆN CHƯƠNG1/23/200379203026380B2LT+SH+MP
128THẠCH QUỐC DOANH1978-04-02 00:00:00145574263B2LT+MP+SH+ĐT
129LÊ HỒNG DUNG1979-10-24 00:00:0079179002792B2LT+MP+SH+ĐT
130NGUYỄN THỊ DUNG1989-11-14 00:00:00272116868B2LT+MP+SH+ĐT
131LÊ VĂN DŨNG1983-11-10 00:00:0038083022394B2LT+MP+SH+ĐT
132CÁP XUÂN DŨNG1985-09-10 00:00:00183408310B2LT+MP+SH+ĐT
133ĐINH QUỐC DUY5/25/200075200005714B2LT+SH+MP
134HUỲNH NGỌC DƯƠNG1983-10-20 00:00:00212187212B2LT+MP+SH+ĐT
135LÊ THỊ GẤM1987-05-28 00:00:0034187021481B2LT+MP+SH+ĐT
136TRẦN TRƯỜNG GIANG1995-05-30 00:00:00371788135B2LT+MP+SH+ĐT
137HOÀNG THỊ THANH HÀ1984-10-23 00:00:0077184008995B2LT+MP+SH+ĐT
138NGUYỄN NGỌC HẢI1984-09-22 00:00:0052084000047B2LT+MP+SH+ĐT
139LÊ QUANG HIỀN1992-12-03 00:00:00215196199B2LT+MP+SH+ĐT
140TRẦN ĐỨC HIỆP6/28/198417084008342B2LT+SH+MP
141ĐỖ TRƯỜNG HIẾU1988-11-05 00:00:0074088000033B2LT+MP+SH+ĐT
142NGÔ TRUNG HIẾU1997-11-18 00:00:00312334941B2LT+MP+SH+ĐT
143NGUYỄN TRỌNG ĐẠO HIẾU1986-11-10 00:00:0079086012471B2LT+SH+MP
144NGUYỄN VĂN HIẾU7/27/1980272505527B2LT+SH+MP
145THÁI VŨ HÒA1984-09-14 00:00:0051084000342B2LT+MP+SH+ĐT
146ĐỖ THÁI HÒA2000-03-20 00:00:0034200015930B2LT+MP+SH+ĐT
147VŨ THỊ HOÀI1998-11-04 00:00:0051018563B2LT+SH+MP
148NGUYỄN TRẦN ANH HOÀNG1996-08-16 00:00:0075096010506B2LT+MP+SH+ĐT
149VŨ NGỌC HOÀNG1996-10-25 00:00:0036096004956B2LT+MP+SH+ĐT
150TRƯƠNG VŨ HOÀNG7/24/1995241485432B2MP
151NGUYỄN HUY HOÀNG10/18/1996225757262B2LT+SH+MP
152NGUYỄN MINH HOÀNG8/15/1998272599590B2LT+SH+MP
153PHẠM LÊ MINH HOÀNG11/18/200058200000959B2LT+SH+MP
154NGUYỄN LONG HỒ5/29/198579085006277B2LT+SH+MP
155NGUYỄN THANH HUY1/29/198879088008309B2LT+SH+MP
156LÊ THỊ KHÁNH HUYỀN1995-12-09 00:00:0038195000545B2LT+SH+MP
157HUỲNH TẤN HƯNG1998-06-02 00:00:00301679878B2LT+SH+MP
158TRƯƠNG THỊ DIỄM HƯƠNG1996-01-01 00:00:00371709187B2LT+MP+SH+ĐT
159VŨ VĂN KỲ1992-11-08 00:00:0066092008739B2LT+MP+SH+ĐT
160NGUYỄN HỮU KHANG2/24/200375203003006B2LT+SH+MP
161NGUYỄN DUY KHÁNH1995-07-19 00:00:00285494745B2LT+MP+SH+ĐT
162NGUYỄN QUỐC KHÁNH1999-10-12 00:00:0030099006672B2LT+MP+SH+ĐT
163VŨ THỊ KIM LAN10/20/1977271474833B2LT+SH+MP
164NGUYỄN THỊ NGỌC LAN10/20/198344183010954B2LT+SH+MP
165NGUYỄN HẢI LÂM2/28/198445184010543B2LT+SH+MP
166NGUYỄN THANH LIÊM1997-07-19 00:00:0079097005253B2LT+MP+SH+ĐT
167NGUYỄN VĂN LINH1997-03-02 00:00:00272778905B2LT+MP+SH+ĐT
168NGUYỄN VĂN LƯỢNG1996-04-22 00:00:0038096001350B2LT+MP+SH+ĐT
169VÕ PHƯƠNG TRIỆU MẪN2003-11-14 00:00:00276026117B2LT+MP+SH+ĐT
170LÊ HẢI MY8/14/2003276015652B2LT+SH+MP
171TRƯƠNG HOÀI NGÂN1997-01-20 00:00:00312308237B2LT+MP+SH+ĐT
172NGUYỄN THANH NGHĨA2002-04-01 00:00:0068202011630B2LT+MP+SH+ĐT
173TRẦN KIM NGỌC1992-03-18 00:00:0024617500B2LT+MP+SH+ĐT
174PHẠM BÁ NGỌC1992-09-10 00:00:0038092018280B2LT+MP+SH+ĐT
175TRẦN HOÀNG NGUYÊN1991-03-10 00:00:0024824614B2LT+SH+MP
176NGUYỄN TRÍ NGUYỆN1990-01-01 00:00:00385451704B2LT+MP+SH+ĐT
177NGUYỄN ĐÌNH NHÂM1993-12-27 00:00:00241294543B2LT+MP+SH+ĐT
178ĐINH VĂN NHẤT2002-11-09 00:00:001202034284B2LT+SH+MP
179LÊ THỊ HỒNG NHI10/15/1992225530004B2LT+SH+MP
180PHẠM VĂN NHÍ1995-02-01 00:00:00381753632B2LT+MP+SH+ĐT
181NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ1999-05-14 00:00:0079199003886B2LT+MP+SH+ĐT
182TRƯƠNG VĂN NHƯ1995-12-02 00:00:0072095002883B2LT+SH+MP
183ĐOÀN THỊ NGỌC OANH1984-02-17 00:00:0038184002250B2LT+MP+SH+ĐT
184TRẦN NGỌC PHÁT1993-08-06 00:00:00272411860B2LT+MP+SH+ĐT
185THÁI DUY PHÁT1982-11-07 00:00:00321146701B2LT+MP+SH+ĐT
186ĐOÀN NHẤT PHI2002-01-20 00:00:0079202003540B2LT+MP+SH+ĐT
187NGUYỄN VĂN PHI5/29/1985272897312B2LT+SH+MP
188PHẠM ĐỨC PHÚ2001-01-10 00:00:0075201019739B2LT+MP+SH+ĐT
189NGUYỄN HOÀNG PHÚ1995-02-22 00:00:0075095018515B2LT+MP+SH+ĐT
190NGUYỄN HOÀI PHÚC1997-06-11 00:00:00341931728B2LT+MP+SH+ĐT
191NGUYỄN BÁ PHỤC1986-12-18 00:00:00261008322B2LT+MP+SH+ĐT
192NGUYỄN THỊ PHƯỢNG1989-09-01 00:00:0040189038064B2LT+MP+SH+ĐT
193GỊP BÍCH PHƯỢNG1994-01-20 00:00:00272308978B2LT+MP+SH+ĐT
194NGUYỄN VĂN QUANG1991-08-01 00:00:0036091025035B2LT+MP+SH+ĐT
195NGUYỄN HOÀNG QUÂN6/26/1994205720094B2LT+SH+MP
196LÊ VĂN QUÍ1962-07-25 00:00:0079062003211B2LT+MP+SH+ĐT
197VŨ MẠNH QUYỀN1986-08-10 00:00:00276036199B2LT+SH+MP
198NGUYỄN MINH SANG11/14/199125950396B2LT+SH+MP
199NGUYỄN THỊ SEN11/29/1985183449122B2LT+SH+MP
200NGUYỄN HUỲNH HIỆP SĨ1984-10-29 00:00:0075084001394B2LT+MP+SH+ĐT
201MAI BẢO SƠN7/25/1983272780615B2SH+MP
202VÕ TÁ BÁ TÀI1990-12-09 00:00:00245179714B2LT+SH+MP
203PHAN MINH TÂM1989-02-15 00:00:0079089017001B2LT+MP+SH+ĐT
204ĐỖ NGỌC TÂN1994-11-08 00:00:0079094002033B2LT+MP+SH+ĐT
205TRẦN THỊ THỦY TIÊN1986-04-05 00:00:0075186002260B2LT+MP+SH+ĐT
206TRẦN VĂN TĨNH2/25/197536075019004B2LT+SH+MP
207NGUYỄN THANH TÒNG1972-12-29 00:00:0075072000757B2LT+MP+SH+ĐT
208CHỬ MINH TÚ1995-04-05 00:00:00272396131B2LT+SH+MP
209NGUYỄN NGỌC TUÂN3/26/1978272798386B2LT+SH+MP
210LÂM KHẢI TUẤN1971-07-23 00:00:0079071002729B2LT+MP+SH+ĐT
211NGUYỄN TÔNG TUẤN2003-11-17 00:00:0042203000024B2LT+MP+SH+ĐT
212VŨ MẠNH TUẤN10/20/199466094004599B2LT+SH+MP
213NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT2/25/1985281091811B2LT+SH+MP
214NGUYỄN THANH TỨ1980-12-10 00:00:0083080000083B2LT+MP+SH+ĐT
215VŨ XUÂN TƯỜNG1981-01-16 00:00:00164265300B2LT+MP+SH+ĐT
216LÊ ĐỨC THÁI6/26/199638096013930B2LT+SH+MP
217NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO1997-06-10 00:00:0075197013648B2LT+MP+SH+ĐT
218PHẠM QUỐC THẮNG1997-04-02 00:00:0075097017855B2LT+MP+SH+ĐT
219TRẦN VĂN THIỆU1962-09-11 00:00:0079062007520B2LT+MP+SH+ĐT
220BÙI KHÁNH THOẠI1983-02-05 00:00:0056083007773B2LT+MP+SH+ĐT
221NGUYỄN HUỲNH THÔNG1999-08-04 00:00:0075099013023B2LT+MP+SH+ĐT
222NGUYỄN ĐỖ NGỌC THU1992-09-21 00:00:0075192023702B2LT+MP+SH+ĐT
223ĐỖ THỊ ÁNH THU1992-03-12 00:00:0079192021274B2LT+SH+MP
224LÊ THỊ THÚY7/15/1991183704339B2LT+SH+MP
225NGUYỄN BÁ ANH TRIỀU1986-05-12 00:00:0079086005391B2LT+SH+MP
226LÊ THỊ TỐ TRINH1987-11-09 00:00:00272930626B2LT+SH+MP
227TRẦN VĂN TRỰC1991-08-10 00:00:00187401310B2LT+MP+SH+ĐT
228NGUYỄN VĂN TRƯỜNG1987-04-01 00:00:00230636439B2LT+MP+SH+ĐT
229LÊ TRƯỜNG1991-10-09 00:00:0045091000399B2LT+MP+SH+ĐT
230LÊ THỊ ÚT1988-02-10 00:00:00271815554B2LT+SH+MP
231BÙI THỊ XUÂN TƯỜNG VI10/23/1975271242425B2LT+SH+MP
232NGUYỄN NGỌC VIỆT4/26/199275092023058B2LT+SH+MP
233HOÀNG HỮU VINH2000-01-17 00:00:0040200000394B2LT+MP+SH+ĐT
234PHẠM QUANG VINH11/28/1990276130256B2LT+SH+MP
235NGUYỄN THỊ HỒNG VY1999-02-21 00:00:00272610782B2LT+MP+SH+ĐT
236NGUYỄN HOÀNG THẢO VY1994-12-02 00:00:0079194014594B2LT+SH+MP
237NGUYỄN THỊ XUÂN1985-10-03 00:00:00272800080B2LT+SH+MP