STTHỌ TÊNNGÀY SINHHẠNGTÌNH TRẠNG
1PHAN THỊ KHÁNH AN1993-04-29 00:00:00B2LT+MP+SH
2NGUYỄN ĐỨC ANH1997-07-30 00:00:00B2LT+MP+SH
3LÊ THỊ NGỌC ÁNH1980-10-10 00:00:00B2LT+MP+SH
4DƯƠNG TRỌNG ÂN1993-12-17 00:00:00B2LT+MP+SH
5HOÀNG VĂN CẢNH1987-01-02 00:00:00B2LT+MP+SH
6HUỲNH MẠNH CƯỜNG1997-11-16 00:00:00B2LT+MP+SH
7ĐOÀN NGỌC CHÂU1984-11-20 00:00:00B2LT+MP+SH
8BÙI THỊ LAN CHI1992-10-04 00:00:00B2LT+MP+SH
9NGUYỄN VĂN CHUNG1990-08-18 00:00:00B2LT+MP+SH
10HOÀNG THỊ DUNG1996-08-19 00:00:00B2SH
11LÊ THỊ THUÝ DUNG1983-10-03 00:00:00B2LT+MP+SH
12NGUYỄN CHÍ DŨNG1985-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
13NGUYỄN ĐỨC DUY1978-03-31 00:00:00B2LT+MP+SH
14ĐOÀN THỊ THÙY DƯƠNG1982-01-27 00:00:00B2LT+MP+SH
15HỒNG THANH DƯƠNG1988-06-10 00:00:00B2LT+MP+SH
16TRƯƠNG HƯỚNG DƯƠNG1982-03-21 00:00:00B2LT+MP+SH
17HỒ THỊ TRANG ĐÀI1987-05-06 00:00:00B2LT+MP+SH
18NGUYỄN VĂN ĐIỀN1992-04-08 00:00:00B2LT+MP+SH
19NGUYỄN QUANG ĐÔNG2002-10-23 00:00:00B2LT+MP+SH
20LỘ NGỌC ĐỨC1994-09-06 00:00:00B2LT+MP+SH
21PHAN VĂN HIỀN1993-05-27 00:00:00B2LT+MP+SH
22NGUYỄN THU HOÀN1984-10-02 00:00:00B2LT+MP+SH
23TRẦN TRỌNG HỒ2003-12-10 00:00:00B2LT+MP+SH
24NGUYỄN VĂN HUÊ1968-10-11 00:00:00B2LT+MP+SH
25TRẦN THỊ HUỆ1990-10-18 00:00:00B2LT+MP+SH
26NGUYỄN TẤN HUY1991-05-07 00:00:00B2LT+MP+SH
27NGUYỄN PHẠM NGỌC HUYỀN1984-10-21 00:00:00B2LT+MP+SH
28NGUYỄN BÁ KIÊN2002-03-02 00:00:00B2LT+MP+SH
29NGUYỄN VĂN KIỆT1998-12-29 00:00:00B2LT+MP+SH
30TRẦN MINH KHẢI1987-05-05 00:00:00B2LT+MP+SH
31VÕ THÀNH KHANG2001-05-27 00:00:00B2LT+MP+SH
32TẠ QUANG KHÁNH1998-07-18 00:00:00B2LT+MP+SH
33LÊ HOÀI ĐĂNG KHOA1992-10-07 00:00:00B2LT+MP+SH
34TRẦN HUY LÂM1992-01-08 00:00:00B2LT+MP+SH
35ĐỖ TRẦN LÂM1987-04-16 00:00:00B2LT+MP+SH
36NGUYỄN CƯỜNG LIÊM1986-03-10 00:00:00B2SH
37MẠC A LIÊN1992-01-20 00:00:00B2LT+MP+SH
38NGUYỄN BÁ LONG2004-02-24 00:00:00B2LT+MP+SH
39HOÀNG HỮU LUYỆN1983-08-17 00:00:00B2LT+MP+SH
40LÊ NHƯ LỰC1991-04-10 00:00:00B2LT+MP+SH
41NGUYỄN THÀNH LY1988-06-07 00:00:00B2LT+MP+SH
42LÊ VĂN MẠNH1993-10-04 00:00:00B2LT+MP+SH
43ĐÀO QUANG MINH1995-08-07 00:00:00B2LT+MP+SH
44KSOR H MUAN1990-07-13 00:00:00B2LT+MP+SH
45MAI HOÀNG NAM1996-03-02 00:00:00B2LT+MP+SH
46BÙI CÔNG NGHĨA1994-02-06 00:00:00B2LT+MP+SH
47TẠ KIM NGỌC1995-10-25 00:00:00B2LT+MP+SH
48ĐINH CÔNG SĨ NHẬT2003-02-24 00:00:00B2LT+MP+SH
49PHẠM THỊ HỒNG NHUNG2000-08-20 00:00:00B2LT+MP+SH
50NGUYỄN THANH PHONG1995-09-09 00:00:00B2LT+MP+SH
51PHẠM TẤN PHONG1972-06-16 00:00:00B2LT+MP+SH
52TRẦN TRIỆU PHÚC1998-08-03 00:00:00B2LT+MP+SH
53VÒNG CẤM PHÚC1992-09-08 00:00:00B2LT+MP+SH
54HÀ CÔNG PHỤNG1977-03-07 00:00:00B2LT+MP+SH
55TĂNG MINH PHƯƠNG1983-12-07 00:00:00B2LT+MP+SH
56TRẦN T. LIÊN PHƯƠNG1981-09-29 00:00:00B2LT+MP+SH
57DƯƠNG VĂN QUANG1989-07-06 00:00:00B2LT+MP+SH
58NGUYỄN MINH QUANG1998-12-23 00:00:00B2LT+MP+SH
59TRƯƠNG MINH QUÂN1986-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
60NGUYỄN NGỌC TÔ SANG2000-06-16 00:00:00B2LT+MP+SH
61TRẦN LAM SƠN1996-02-04 00:00:00B2LT+MP+SH
62NGUYỄN HOÀNG SƠN
1990-11-01 00:00:00B2LT+MP+SH
63NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG1999-02-08 00:00:00B2LT+MP+SH
64LƯU VĂN TÀI1998-04-20 00:00:00B2LT+MP+SH
65PHAN TẤN TÀI2002-04-28 00:00:00B2SH
66LÊ MINH TÂN1998-04-17 00:00:00B2LT+MP+SH
67NGUYỄN MINH TÂN1992-07-19 00:00:00B2LT+MP+SH
68NGÔ VĂN TIÊN1988-12-13 00:00:00B2LT+MP+SH
69PHẠM THÀNH TIÊN1993-06-15 00:00:00B2LT+MP+SH
70ĐẶNG VĂN TIẾN1991-05-07 00:00:00B2LT+MP+SH
71PHAN HỒNG TIẾN1997-03-13 00:00:00B2LT+MP+SH
72TRẦN HỮU TIẾN2003-09-21 00:00:00B2LT+MP+SH
73NGUYỄN TRẦN TOÀN1989-01-06 00:00:00B2LT+MP+SH
74LÔI KIẾN TOÀN1989-11-12 00:00:00B2LT+MP+SH
75VẠN MINH PHÚC TOÀN1982-06-26 00:00:00B2LT+MP+SH
76LÊ ĐĂNG TÚ1984-01-09 00:00:00B2LT+MP+SH
77NGÔ HOÀNG TUẤN1984-02-29 00:00:00B2LT+MP+SH
78LƯU MINH TUẤN1982-12-29 00:00:00B2LT+MP+SH
79LÊ TUẤN1998-12-05 00:00:00B2LT+MP+SH
80ĐOÀN VĂN TUẤN1987-06-20 00:00:00B2LT+MP+SH
81TRƯƠNG THANH TUẤN1986-08-22 00:00:00B2LT+MP+SH
82Ngô Phương Tùng1996-08-13 00:00:00B2LT+MP+SH
83NGUYỄN THỊ THANH1986-07-11 00:00:00B2LT+MP+SH
84TRƯƠNG ĐỨC THẢO1981-03-10 00:00:00B2LT+MP+SH
85NGUYỄN THỊ THANH THẢO1982-10-11 00:00:00B2LT+MP+SH
86NGUYỄN THIỆN THIÊN1977-10-10 00:00:00B2LT+MP+SH
87PHAN XUÂN THIỆN1999-11-27 00:00:00B2LT+MP+SH
88CAO THỊ THƠM1991-10-11 00:00:00B2LT+MP+SH
89TRƯƠNG THỊ KIM THUỲ1979-12-26 00:00:00B2LT+MP+SH
90NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG1987-10-20 00:00:00B2LT+MP+SH
91NGUYỄN ĐẶNG NGỌC TRINH1989-05-01 00:00:00B2LT+MP+SH
92PHẠM ĐÌNH TRỌNG2002-01-03 00:00:00B2LT+MP+SH
93TRẦN ANH TRUNG1982-01-27 00:00:00B2LT+MP+SH
94NGUYỄN QUANG TRUNG1987-06-16 00:00:00B2LT+MP+SH
95TRẦN THANH TRUYỀN1979-01-26 00:00:00B2LT+MP+SH
96NGUYỄN DUY TRƯỜNG2002-04-11 00:00:00B2LT+MP+SH
97DƯƠNG NGUYỄN HÀ VI2002-06-06 00:00:00B2LT+MP+SH
98PHẠM NGỌC HOÀNG VY1999-02-10 00:00:00B2LT+MP+SH