STTHỌ TÊNNGÀY SINHHẠNGTÌNH TRẠNG
1NGUYỄN ĐỨC AN1984-09-02 00:00:00CLT+MP+SH
2HÀ MAI ANH1989-08-27 00:00:00B11LT+MP+SH
3NGUYỄN ĐẶNG VÂN ANH1983-02-17 00:00:00B11LT+MP+SH
4NGUYỄN THỊ KIM ANH1995-01-20 00:00:00B2LT+MP+SH
5HOÀNG THẾ ANH1983-06-30 00:00:00B2LT+MP+SH
6NGUYỄN VŨ BẢO1997-09-18 00:00:00CLT+MP+SH
7LƯU QUỐC BẢO1993-10-09 00:00:00B2LT+MP+SH
8TRẦN NHẤT CHÍNH2001-11-17 00:00:00CLT+MP+SH
9ĐỖ THỊ LÊ DUNG2000-12-11 00:00:00B11LT+MP+SH
10TRẦN THỊ THANH DUNG1984-10-01 00:00:00B11LT+MP+SH
11ĐỖ VĂN DŨNG1985-04-20 00:00:00B2LT+MP+SH
12TRẦN QUỐC DƯƠNG1976-07-07 00:00:00B2LT+MP+SH
13ĐOÀN VŨ DƯƠNG1998-11-02 00:00:00CLT+MP+SH
14NGUYỄN PHƯƠNG ĐẠI1990-08-10 00:00:00B2LT+MP+SH
15DƯƠNG VĂN ĐẠI2003-07-21 00:00:00B2LT+MP+SH
16NGUYỄN CẢNH ĐỊNH1988-02-28 00:00:00CLT+MP+SH
17NGUYỄN VĂN ĐỨC1991-12-10 00:00:00CLT+MP+SH
18NGUYỄN HẢI DUY ĐỨC1997-01-09 00:00:00B2LT+MP+SH
19TRỊNH THỊ THU HÀ1979-03-14 00:00:00B2LT+MP+SH
20NGUYỄN DOÃN HẢI1985-07-06 00:00:00CLT+MP+SH
21TRỊNH THỊ HẰNG1991-09-12 00:00:00B2LT+MP+SH
22DƯƠNG THÁI HẬU1996-09-11 00:00:00CLT+MP+SH
23PHẠM HOÀNG HIỆP1994-06-19 00:00:00B2LT+MP+SH
24TRẦN NGỌC HIẾU1992-02-04 00:00:00B2LT+MP+SH
25TRỊNH TRUNG HIẾU1988-08-12 00:00:00B2LT+MP+SH
26DƯƠNG MINH HIẾU2003-12-08 00:00:00B11LT+MP+SH
27PHAN TÔ HOÀI1997-11-26 00:00:00CLT+MP+SH
28VŨ NGUYỄN HOÀI1999-11-17 00:00:00B2LT+MP+SH
29ĐÀO VĂN HOAN2004-08-13 00:00:00B2LT+MP+SH
30NGUYỄN ĐỨC HOÀNG1988-08-20 00:00:00CLT+MP+SH
31TRƯƠNG MINH HOÀNG2003-01-29 00:00:00B2LT+MP+SH
32THIỀU QUANG HUY1996-06-05 00:00:00B11LT+MP+SH
33VŨ NGỌC TUẤN HUY1988-10-08 00:00:00B11LT+MP+SH
34PHAN THỊ LỆ HUYỀN1973-12-08 00:00:00B11LT+MP+SH
35NGUYỄN THỊ HƯƠNG1958-11-21 00:00:00B11LT+MP+SH
36TRẦN CÔNG HỮU1996-11-20 00:00:00B2LT+MP+SH
37NGUYỄN DUY KHÁNH1986-07-13 00:00:00B2LT+MP+SH
38TRẦN ĐĂNG KHOA2002-08-21 00:00:00B2LT+MP+SH
39ĐỖ TẤN LẠC1985-07-20 00:00:00B11LT+MP+SH
40NGUYỄN VĂN LAM1985-05-22 00:00:00CLT+MP+SH
41NGUYỄN VĂN LÃM1998-01-01 00:00:00CLT+MP+SH
42TRẦN ĐÌNH LÂM1970-05-25 00:00:00B11LT+MP+SH
43HOÀNG THANH LIÊM1991-08-19 00:00:00CLT+MP+SH
44ĐINH THỊ HỒNG LIÊN1996-04-04 00:00:00B11LT+MP+SH
45TRẦN THỊ MỘNG LINH1977-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
46VÕ THỊ THUỲ LINH1973-06-10 00:00:00B11LT+MP+SH
47ĐỖ THỊ DIỆU LINH1995-11-05 00:00:00B2LT+MP+SH
48PHAN VŨ LINH1993-10-13 00:00:00B2LT+MP+SH
49NGUYỄN THỊ CHÍ LINH1981-02-08 00:00:00B11LT+MP+SH
50TRẦN NGUYỄN HOÀNG LONG2004-04-07 00:00:00B2LT+MP+SH
51LÂM THIỆN LỰC1994-12-07 00:00:00B2LT+MP+SH
52PHẠM VĂN LY2000-01-08 00:00:00B2LT+MP+SH
53NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI2000-11-17 00:00:00B11LT+MP+SH
54LÊ THỊ MAI1969-07-02 00:00:00B11LT+MP+SH
55NGUYỄN VĂN MINH1989-08-20 00:00:00B2LT+MP+SH
56NGUYỄN HÁN ĐỨC MINH2000-07-02 00:00:00B2LT+MP+SH
57NGUYỄN THỊ ÁNH MY2004-04-04 00:00:00B11LT+MP+SH
58NGUYỄN THỊ NGA1985-07-05 00:00:00B2LT+MP+SH
59NGÔ THỊ BÍCH NGỌC1986-09-20 00:00:00B11LT+MP+SH
60TRẦN NGUYỄN KHÔI NGUYÊN1999-06-07 00:00:00B2LT+MP+SH
61NGUYỄN LÊ NGUYÊN2003-11-28 00:00:00B11LT+MP+SH
62NGUYỄN THỊ NHÀN1992-10-01 00:00:00B2LT+MP+SH
63PHẠM VĂN NHÀN1982-06-10 00:00:00B2LT+MP+SH
64NGUYỄN THANH NHÂN2000-08-19 00:00:00CLT+MP+SH
65HUỲNH THANH PHONG2003-03-28 00:00:00B2LT+MP+SH
66PHẠM VĨNH PHÚC1987-03-15 00:00:00B2LT+MP+SH
67LÝ HOÀI PHÚC1999-09-01 00:00:00CLT+MP+SH
68NGUYỄN MINH PHỤNG1991-05-20 00:00:00CLT+MP+SH
69LÊ THỊ PHƯƠNG1990-06-10 00:00:00B11LT+MP+SH
70ĐẶNG VĂN QÚI2000-08-27 00:00:00B2LT+MP+SH
71NGUYỄN XUÂN SANG1985-08-17 00:00:00CLT+MP+SH
72VÒNG A SẦU1996-02-08 00:00:00CLT+MP+SH
73NGUYỄN THỊ SEN1987-06-24 00:00:00B2LT+MP+SH
74HUỲNH TIẾN SĨ2002-12-20 00:00:00B2LT+MP+SH
75NGUYỄN VĂN HỒNG SƠN1999-03-15 00:00:00B2LT+MP+SH
76VÕ VĂN TÀI1995-04-21 00:00:00B2LT+MP+SH
77BÙI DUY TÂN1989-11-07 00:00:00CLT+MP+SH
78MAI CHÍ TẦN1996-08-15 00:00:00B2LT+MP+SH
79HUỲNH MỸ TIÊN1995-09-01 00:00:00B11LT+MP+SH
80HOÀNG NHẬT TIẾN1998-05-19 00:00:00B2LT+MP+SH
81NGUYỄN VĂN TÍN1989-07-29 00:00:00CLT+MP+SH
82NGUYỄN TRỌNG TÌNH1996-03-13 00:00:00CLT+MP+SH
83CHU MINH TUÂN1983-02-28 00:00:00CLT+MP+SH
84HUỲNH VĂN TUẤN1992-04-06 00:00:00B2LT+MP+SH
85NGUYỄN VĂN TUẤN1974-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
86HỨA THANH TÙNG1988-09-16 00:00:00CLT+MP+SH
87NGUYỄN THỊ TƯƠI1986-04-13 00:00:00B11LT+MP+SH
88LÊ HỮU THÀNH1981-02-02 00:00:00B2LT+MP+SH
89BÙI VĂN THÀNH1999-11-06 00:00:00B2LT+MP+SH
90NGUYỄN HỮU THÀNH1996-04-29 00:00:00B2LT+MP+SH
91PHẠM THỊ THẢO1982-08-16 00:00:00B11LT+MP+SH
92TẠ VĂN THĂNG1993-07-06 00:00:00B2MP+SH
93LÊ CAO THẮNG2003-12-13 00:00:00B2LT+MP+SH
94HUỲNH THỊ CẨM THIÊN1998-10-07 00:00:00B11LT+MP+SH
95VƯƠNG TRUNG THIỆN2000-03-24 00:00:00CLT+MP+SH
96TRẦN THỊ THANH THUỶ1993-12-04 00:00:00B2LT+MP+SH
97ĐINH THỊ THƯ1984-07-17 00:00:00B11LT+MP+SH
98VÕ VĂN THƯƠNG1993-11-20 00:00:00CLT+MP+SH
99PHẠM THỊ NGỌC TRANG1999-08-07 00:00:00B2LT+MP+SH
100NGUYỄN VIỆT TRUNG1994-05-08 00:00:00B2LT+MP+SH
101NGÔ THANH VŨ1994-06-28 00:00:00CLT+MP+SH
102TRẦN NGỌC ĐĂNG VƯƠNG1993-05-16 00:00:00B2LT+MP+SH
103TRẦN THỊ YẾN VY2000-08-04 00:00:00B2SH
104ĐỖ CAO THẢO VY1999-02-08 00:00:00B2LT+MP+SH
105NGUYỄN THỊ BẢO YẾN2001-02-06 00:00:00B2LT+MP+SH
106NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN1980-02-22 00:00:00B2LT+MP+SH
107PHẠM QUỐC ANH2002-06-02 00:00:00B2LT+MP+SH
108VÕ HOÀNG NGỌC ANH1991-11-05 00:00:00B11LT+MP+SH
109PHẠM HOÀNG ANH1993-10-14 00:00:00CLT+MP+SH
110TRẦN TUẤN ANH1995-11-20 00:00:00B2LT+MP+SH
111NGUYỄN THÁI BÌNH2004-09-28 00:00:00B2LT+MP+SH
112TÌN CHIỀU CẤM1995-01-07 00:00:00B2LT+MP+SH
113VÕ VĂN CƯƠNG1963-09-13 00:00:00B11LT+MP+SH
114ĐÀO VĂN CƯỜNG1984-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
115LÊ THÁI CHÂU2000-04-02 00:00:00CLT+MP+SH
116PHẠM QUỐC CHÍ1996-05-01 00:00:00B2LT+MP+SH
117TRẦN THỊ KIM CHUNG1988-04-05 00:00:00B11LT+MP+SH
118LÂM VĂN CHUNG1983-09-17 00:00:00CLT+MP+SH
119ĐỖ VĂN CHƯƠNG1976-04-10 00:00:00B2LT+MP+SH
120VŨ ĐÌNH DIỆP2003-06-04 00:00:00B11LT+MP+SH
121LÊ THANH DUNG1993-01-25 00:00:00B11LT+MP+SH
122HÀ XUÂN THUỲ DUNG1991-01-26 00:00:00B11LT+MP+SH
123NGUYỄN THỊ DUNG1984-07-10 00:00:00B2LT+MP+SH
124NGUYỄN HOÀNG DUY2004-11-06 00:00:00B2LT+MP+SH
125LÊ VĂN DUY1978-07-10 00:00:00B2LT+MP+SH
126ĐẶNG CÔNG ĐÃ1990-10-02 00:00:00B11LT+MP+SH
127VÕ VĂN ĐIỀN1991-01-01 00:00:00CLT+MP+SH
128NGUYỄN KIM ĐÔ1979-04-20 00:00:00B2LT+MP+SH
129PHẠM TẤN ĐỜI1988-11-15 00:00:00B2LT+MP+SH
130CHUNG ANH ĐỨC1992-02-15 00:00:00B2LT+MP+SH
131NGUYỄN VIỆT ĐỨC1997-01-22 00:00:00CLT+MP+SH
132VÒNG PHAT GIỂNG1995-10-16 00:00:00CLT+MP+SH
133NGUYỄN VĂN HÀ1994-03-17 00:00:00CLT+MP+SH
134ĐỔNG HẢI1996-04-02 00:00:00CLT+MP+SH
135PHAN THỊ HẢI1975-08-12 00:00:00CLT+MP+SH
136HUỲNH TẤN HẬU1989-09-13 00:00:00B2LT+MP+SH
137NGUYỄN VĂN HẬU1993-05-06 00:00:00B2LT+MP+SH
138VŨ THI HIÊN1993-07-18 00:00:00B2LT+MP+SH
139NGUYỄN VĂN HIỀN1960-02-02 00:00:00B11LT+MP+SH
140QUÁCH ĐẠI HIỆP1999-07-12 00:00:00B2LT+MP+SH
141NGUYỄN MINH HIẾU2002-04-27 00:00:00B2LT+MP+SH
142BÙI CHÍ HIẾU1994-08-17 00:00:00B11LT+MP+SH
143NGUYỄN CÔNG HÒA1982-03-13 00:00:00B2LT+MP+SH
144NGUYỄN VĂN HÒA1994-05-28 00:00:00CLT+MP+SH
145PHẠM VĂN HỌC1990-04-11 00:00:00CLT+MP+SH
146NGUYỄN THỊ PHƯỢNG HỒNG2000-05-06 00:00:00B2LT+MP+SH
147ĐẶNG THẾ HỢP1987-01-21 00:00:00CLT+MP+SH
148NGUYỄN ĐÌNH HUẤN1997-10-22 00:00:00CLT+MP+SH
149LÊ QUANG HÙNG1997-04-25 00:00:00B2LT+MP+SH
150CHU XUÂN HƯỚNG2001-02-24 00:00:00B2LT+MP+SH
151NGUYỄN VĂN KIẾM1984-01-20 00:00:00CLT+MP+SH
152NGUYỄN ANH KIỆT1986-09-16 00:00:00CLT+MP+SH
153PHAN TUẤN KIỆT1994-12-08 00:00:00B2LT+MP+SH
154ĐỖ HOÀNG KHANH1987-07-12 00:00:00B2LT+MP+SH
155TRẦN ĐĂNG KHOA2002-01-21 00:00:00B2LT+MP+SH
156NGUYỄN VĂN KHOA1981-06-07 00:00:00B2LT+MP+SH
157TẠ VĂN KHOA1975-03-05 00:00:00B2LT+MP+SH
158NGUYỄN ANH KHOA1989-10-26 00:00:00B2LT+MP+SH
159DƯƠNG NGỌC LÂM1999-07-10 00:00:00CLT+MP+SH
160NGUYỄN VĂN LEO1984-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
161HUỲNH THANH LIÊM1984-02-20 00:00:00B11LT+MP+SH
162HỒ THỊ THUỲ LINH1989-07-10 00:00:00B11LT+MP+SH
163NGUYỄN THANH LONG1989-05-17 00:00:00B2LT+MP+SH
164PHẠM ĐÌNH LUÂN1987-09-01 00:00:00B2LT+MP+SH
165NGUYỄN NGỌC MẠNH1994-10-30 00:00:00B2LT+MP+SH
166TRỊNH THỊ TRÀ MI1985-02-18 00:00:00B11LT+MP+SH
167NGUYỄN HOÀNG MINH2000-06-14 00:00:00CLT+MP+SH
168ĐỖ PHAN NAM1993-01-17 00:00:00B2LT+MP+SH
169TRƯƠNG THÀNH NAM2000-06-24 00:00:00CLT+MP+SH
170NGUYỄN VĂN NĂNG1987-07-11 00:00:00CLT+MP+SH
171NGUYỄN VĂN NGHĨA2001-02-14 00:00:00B2LT+MP+SH
172NGÔ MINH NGỌC1993-06-10 00:00:00CMP+SH
173ĐINH HỒNG NGỌC2004-01-23 00:00:00B11LT+MP+SH
174TRẦN VĂN NGỌC2000-10-20 00:00:00B2LT+MP+SH
175JONNY NGUYEN1984-06-24 00:00:00B2LT+MP+SH
176BÙI HOÀI NHÂN1993-06-01 00:00:00B2LT+MP+SH
177NGUYỄN ĐÌNH NHÂN1978-01-10 00:00:00CLT+MP+SH
178NGUYỄN VĂN NHẬT1992-11-30 00:00:00B2LT+MP+SH
179PHAN VĂN NHÍ1989-01-01 00:00:00CLT+MP+SH
180NGUYỄN THANH PHI1999-06-12 00:00:00B2LT+MP+SH
181CHÂU VĂN PHI1991-01-01 00:00:00CLT+MP+SH
182BÙI NGỌC PHONG1997-11-03 00:00:00B2LT+MP+SH
183ĐOÀN NHẬT PHÚ2004-03-17 00:00:00B2LT+MP+SH
184NGUYỄN VĂN PHÚC1982-01-01 00:00:00CLT+MP+SH
185BÙI VĂN PHỤNG1993-09-26 00:00:00B2LT+MP+SH
186NGUYỄN VŨ PHƯƠNG1996-04-12 00:00:00CLT+MP+SH
187PHẠM VĂN QUANG1993-07-17 00:00:00CLT+MP+SH
188LÊ PHÚ QUÝ1984-11-22 00:00:00B2LT+MP+SH
189HUỲNH THỊ TÚ QUYÊN1984-06-20 00:00:00B2LT+MP+SH
190CAO VĂN QUYỀN1993-06-28 00:00:00B2LT+MP+SH
191TRẦN THỊ CẨM QUỲNH1983-12-10 00:00:00B11LT+MP+SH
192NGUYỄN DƯƠNG QUỲNH1989-09-25 00:00:00CLT+MP+SH
193ĐẶNG THỊ KIM SANG2002-10-21 00:00:00B2LT+MP+SH
194NGUYỄN VĂN SÁU2000-09-12 00:00:00CLT+MP+SH
195MAI VĂN SINH1986-10-03 00:00:00CLT+MP+SH
196NGUYỄN TRƯỜNG SƠN1984-05-19 00:00:00CLT+MP+SH
197BÙI SỸ SƠN1984-02-10 00:00:00B2LT+MP+SH
198NGUYỄN VĂN TÀI1970-03-15 00:00:00B2LT+MP+SH
199TRƯƠNG MINH TÂM1987-07-01 00:00:00CLT+MP+SH
200LÊ THÀNH TÂM1984-10-03 00:00:00B2LT+MP+SH
201NGUYỄN VĂN TIỀM1980-11-16 00:00:00CLT+MP+SH
202NGÔ VĂN TIẾN1983-08-08 00:00:00B2LT+MP+SH
203HỒ NHẬT TIẾN2004-01-03 00:00:00B2LT+MP+SH
204TRẦN HỮU TUẤN1980-04-20 00:00:00CLT+MP+SH
205NGUYỄN ĐỨC TUYỂN1987-02-10 00:00:00B2LT+MP+SH
206BÙI ĐÌNH THÁI1986-12-20 00:00:00B2LT+MP+SH
207ĐỖ CÔNG THÀNH1978-02-27 00:00:00B2LT+MP+SH
208NGUYỄN HƯNG THÀNH2002-06-02 00:00:00B2LT+MP+SH
209LÊ TẤT THẮNG1977-10-10 00:00:00B2LT+MP+SH
210NGUYỄN ĐỨC THỌ1988-11-20 00:00:00B2LT+MP+SH
211TRANG MINH THỌ1991-10-14 00:00:00B11LT+MP+SH
212TRẦN ANH THÔNG1992-08-26 00:00:00CLT+MP+SH
213PHẠM ĐÌNH THÔNG2004-01-27 00:00:00B11LT+MP+SH
214NGUYỄN THỊ HOÀI THU1998-04-08 00:00:00B11LT+MP+SH
215LÊ THỊ THUÝ1992-11-16 00:00:00B11LT+MP+SH
216NGUYỄN CHÍ THƯỞNG1987-09-02 00:00:00B2LT+MP+SH
217ĐỖ THỊ ĐÌNH THY1990-03-11 00:00:00B2LT+MP+SH
218PHẠM ĐÌNH ĐỨC TRÍ2003-10-21 00:00:00B2LT+MP+SH
219PHẠM MINH TRUNG1985-06-03 00:00:00CLT+MP+SH
220PHAN DUY TRƯỜNG1981-03-08 00:00:00B2LT+MP+SH
221LƯU MỸ TRƯỜNG1994-12-11 00:00:00B2LT+MP+SH
222MAI XUÂN VIỆT1996-05-07 00:00:00B2LT+MP+SH
223ĐỖ TRỌNG VINH1987-08-17 00:00:00B2LT+MP+SH
224NGUYỄN HỮU VINH1984-02-10 00:00:00B2LT+MP+SH
225CHẠC LÊ VINH1989-05-05 00:00:00B2LT+MP+SH
226NGUYỄN VÕ TUẤN VỦ1989-10-15 00:00:00B2LT+MP+SH