STTHỌ TÊNNGÀY SINHHẠNGMÔN THI
1NGÔ THỊ THÚY AN5/23/1987B2LT+MP+SH
2NGUYỄN NGỌC ANH10/20/1995B11LT+MP+SH
3LÊ THỊ MỸ ANH4/23/1994B2LT+MP+SH
4NGUYỄN HÙNG ANH5/15/1993B2LT+MP+SH
5ĐÀO THÁI ANH1982-04-05 00:00:00B11LT+MP+SH
6BÙI VŨ QUỲNH ANH1999-08-04 00:00:00B11LT+MP+SH
7LÊ HUY BẢO10/26/2000B2LT+MP+SH
8ĐỖ NGỌC BẢO9/20/1994B2LT+MP+SH
9PHẠM VĂN BÉ1991-07-02 00:00:00B2LT+MP+SH
10HOÀNG THANH CẢNH1984-08-04 00:00:00B2LT+MP+SH
11NGUYỄN VĂN CÓ1989-05-12 00:00:00CLT+MP+SH
12NGUYỄN VĂN CƯƠNG2/15/1989B2LT+MP+SH
13LÊ XUÂN CƯỜNG1994-05-09 00:00:00B2MP+SH
14HỒ THỊ HOÀI CHÂU1980-04-12 00:00:00B2LT+MP+SH
15TRẦN QUỐC CHIẾN1985-10-03 00:00:00B2LT+MP+SH
16VÕ HOÀNG CHƯƠNG1/14/2001B2LT+MP+SH
17BÙI THANH NGÂN DIỄM10/31/2003B11LT+MP+SH
18PHAN NGỌC DUNG5/15/1992B11LT+MP+SH
19VÕ HOÀNG DUY10/17/1995B2LT+MP+SH
20HÀ THANH DUY1993-12-10 00:00:00B2LT+MP+SH
21CAO LÊ ĐẠI DƯƠNG8/17/1995B2LT+MP+SH
22TRẦN THỊ ĐÀO9/26/1990B11LT+MP+SH
23TRẦN NGỌC MỘNG ĐÀO5/13/2000B11LT+MP+SH
24TRẦN QUỐC ĐẠT
2003-01-12 00:00:00B11LT+MP+SH
25NGUYỄN VĂN ĐĂNG3/14/1977B2LT+MP+SH
26NGUYỄN VĂN ĐIẾN10/29/1992B2LT+MP+SH
27TRẦN VĂN ĐỨC5/23/1980B2LT+MP+SH
28NGUYỄN ANH ĐỨC1994-04-07 00:00:00CSH
29BÙI TRƯỜNG GIANG1977-02-09 00:00:00B2LT+MP+SH
30NGUYỄN THỊ HẢI2/28/1988B2LT+MP+SH
31NGUYỄN HOÀNG HẢI1990-04-06 00:00:00B11LT+MP+SH
32BÙI THỊ THU HẠNH11/16/1998B2LT+MP+SH
33PHAN THỊ KIỀU HẠNH11/16/1991B2LT+MP+SH
34THÁI BÁ HẢO2/16/1996B2LT+MP+SH
35TRẦN THỊ HẰNG9/20/1989B11LT+MP+SH
36NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG2/16/1996B11LT+MP+SH
37KIÊNG THỊ HIỀN1992-10-01 00:00:00B2LT+MP+SH
38PHẠM TẤN HIỀN6/28/1987B2LT+MP+SH
39HUỲNH THỊ BÍCH HIỀN3/25/1989B11LT+MP+SH
40NGUYỄN VĂN HIỆP10/20/1972B2LT+MP+SH
41NGUYỄN MINH HIẾU4/18/1995B2LT+MP+SH
42NGUYỄN THỊ MỸ HIẾU7/15/1967B11LT+MP+SH
43NGUYỄN THANH HIẾU5/17/1995B2LT+MP+SH
44THÁI THỊ BÍCH HOA5/21/1964B2LT+MP+SH
45PHAN THỊ MỸ HÒA9/29/1992B2LT+MP+SH
46NGUYỄN ĐỨC HÒA1991-02-03 00:00:00B2LT+MP+SH
47LÊ XUÂN HOÀI5/13/1998B2LT+MP+SH
48NGUYỄN THỊ VĨNH HOÀNG10/14/1988B11LT+MP+SH
49LƯƠNG QUỐC HUY10/17/1993B2LT+MP+SH
50PHẠM NGUYỄN DIỆU HUYỀN10/22/2000B2LT+MP+SH
51TRẦN THỊ HUYỀN6/17/1989B2LT+MP+SH
52QUẢNG ĐẠI HƯNG9/14/1993B2LT+MP+SH
53PHẠM THỊ DIỄM HƯƠNG1/26/1993B11LT+MP+SH
54LÊ THỊ XUÂN HƯƠNG9/19/1995B2LT+MP+SH
55TRẦN KHẢI2004-02-06 00:00:00B2LT+MP+SH
56LÊ NGUYỄN NHẬT KHANG9/16/2002B2LT+MP+SH
57LÊ HOÀNG GIA KHIÊM2003-04-06 00:00:00B2LT+MP+SH
58HUỲNH THIỆN KHOA11/28/2003B2LT+MP+SH
59TRẦN THỊ HỒNG KHUYÊN10/29/1994B11LT+MP+SH
60NGUYỄN DUY KHƯƠNG2/20/1988CLT+MP+SH
61HOÀNG VĂN LAI1991-08-01 00:00:00B2LT+MP+SH
62VÕ THỊ BẠCH LAN12/18/1981B11LT+MP+SH
63NGUYỄN THỊ LỆ2/19/1984B2LT+MP+SH
64NGUYỄN THANH LIÊM2/15/1969B2LT+MP+SH
65NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN7/19/1976B2LT+MP+SH
66NGUYỄN THỊ NGỌC LIỄU5/15/1984B2LT+MP+SH
67LÊ THỊ THÙY LINH1988-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
68NGUYỄN QUỐC LONG6/13/1986CLT+MP+SH
69VŨ TUẤN LONG1996-09-10 00:00:00B11LT+MP+SH
70PHẠM XUÂN LỘC9/25/1998CLT+MP+SH
71NGUYỄN THỊ HÀ LỘC1996-10-11 00:00:00B2LT+MP+SH
72MAI ĐÌNH LỢI9/20/1990B2LT+MP+SH
73NGUYỄN ĐĂNG LUÂN10/14/1999B2LT+MP+SH
74TRẦN THẾ LƯU2001-08-10 00:00:00B2LT+MP+SH
75NGUYỄN THỊ MAI1992-10-01 00:00:00B11LT+MP+SH
76PHẠM THỊ MẾN5/25/1989B11LT+MP+SH
77NGUYỄN HOÀNG DIỄM MI10/28/1987B11LT+MP+SH
78DƯ NGUYỄN QUANG MINH12/23/2000CMP+SH
79ĐINH THỊ MINH1988-06-03 00:00:00B2LT+MP+SH
80ĐẶNG VĂN MINH5/27/1988B2LT+MP+SH
81NGUYỄN NHẬT NAM1993-05-08 00:00:00B2LT+MP+SH
82BÙI ĐẠI NAM9/24/1994B2LT+MP+SH
83TRẦN HOÀI NAM1998-08-05 00:00:00B2LT+MP+SH
84HOÀNG PHƯƠNG NAM10/20/2000B2LT+MP+SH
85DI QUỐC NAM1981-12-07 00:00:00B2LT+MP+SH
86NGUYỄN THỊ KIM NGÂN1989-08-04 00:00:00B2LT+MP+SH
87NGUYỄN TÚ NGUYÊN10/13/1973B2LT+MP+SH
88NGUYỄN CÔNG NGUYÊN8/28/1990B11LT+MP+SH
89NGUYỄN THANH NHÃ8/29/2004B2LT+MP+SH
90PHẠM BĂNG NHI8/28/2004B11LT+MP+SH
91NGUYỄN THỊ NHIÊN7/15/1990B11LT+MP+SH
92ĐINH THỊ NHUNG1987-05-02 00:00:00B2LT+MP+SH
93LÊ THỊ KIM OANH4/16/1979B11LT+MP+SH
94BÙI THỊ KIỀU OANH1978-12-12 00:00:00B11LT+MP+SH
95PHẠM HỒNG PHÁT5/31/1990B11LT+MP+SH
96NGUYỄN ĐOÀN THÀNH PHÁT2003-07-11 00:00:00B11LT+MP+SH
97NGUYỄN TIẾN PHÁT7/16/1994B2LT+MP+SH
98NGUYỄN VŨ HOÀNG PHI3/30/1989CSH
99NGUYỄN QUỐC PHONG1984-09-05 00:00:00CLT+MP+SH
100HỨA MINH THANH PHONG1994-07-11 00:00:00B2LT+MP+SH
101LÊ THỊ THẢO PHƯƠNG1998-12-10 00:00:00B2MP+SH
102NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG7/26/2004B2LT+MP+SH
103NGUYỄN TUYẾT PHƯƠNG10/26/1989B11LT+MP+SH
104NGUYỄN THỊ CẨM PHƯỜNG1984-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
105NGUYỄN THỊ PHƯỢNG7/18/1992B11LT+MP+SH
106NGUYỄN HỒNG QUÂN7/30/1991B11LT+MP+SH
107PHAN THỊ QUYÊN1992-10-06 00:00:00B2LT+MP+SH
108VŨ THỊ SEN11/26/1977B11LT+MP+SH
109LÊ NGỌC SƠN9/30/2001B2LT+MP+SH
110BÙI TRUNG TÁ1984-09-09 00:00:00B2LT+MP+SH
111PHẠM THÀNH TÀI1989-04-05 00:00:00B11LT+MP+SH
112TRẦN MINH TÀI2002-09-04 00:00:00B2LT+MP+SH
113LÊ THỊ TÁM5/15/1966B2LT+MP+SH
114PHẠM MINH TÂM12/16/1985B2LT+MP+SH
115LÊ THỊ KIM TIÊN12/14/1993B2LT+MP+SH
116VÕ VĂN TIN1993-02-07 00:00:00B2LT+MP+SH
117NGUYỄN THANH TỊNH1983-10-03 00:00:00B2LT+MP+SH
118NGUYỄN ĐÌNH TOÀN10/17/1992B11LT+MP+SH
119TẠ HỮU TƠ7/25/2002B2LT+MP+SH
120VŨ NGUYỄN MINH TÚ1996-10-03 00:00:00B11LT+MP+SH
121VŨ HOA QUỐC TÚ6/23/1984B2LT+MP+SH
122TRẦN QUANG TUẤN2001-02-02 00:00:00B2LT+MP+SH
123TRẦN VĂN TUẤN1995-05-02 00:00:00B2LT+MP+SH
124VŨ VĂN TUẤN2/19/1965B11LT+MP+SH
125TRẦN THANH TÙNG1989-12-03 00:00:00B2LT+MP+SH
126NGUYỄN NGỌC TÙNG1/20/1977B2LT+MP+SH
127LÊ THANH TÙNG1992-11-11 00:00:00B2LT+MP+SH
128NGUYỄN THỊ NGỌC TUYỀN1983-07-03 00:00:00B11LT+MP+SH
129HUỲNH THỊ BÍCH TUYỀN1992-06-07 00:00:00B11LT+MP+SH
130TRẦN VĂN TUYẾN1990-07-11 00:00:00CLT+MP+SH
131VÕ NGỌC TƯỜNG1993-01-06 00:00:00B2LT+MP+SH
132LÊ VĂN THANH8/27/1988B2LT+MP+SH
133NGUYỄN THỊ THANH1974-04-01 00:00:00B11LT+MP+SH
134LÊ ĐÌNH THÀNH10/17/1991B2LT+MP+SH
135NGUYỄN TIẾN THÀNH3/20/2003B2LT+MP+SH
136LÊ TẤN THÀNH1/28/1994B2LT+MP+SH
137LÊ THỊ THU THẢO10/26/1998B11LT+MP+SH
138LẠI THỊ NGỌC THẢO2/17/1985B11LT+MP+SH
139ĐỖ THỊ BÍCH THẢO1984-05-05 00:00:00B11LT+MP+SH
140TRỊNH HUY THẮNG6/26/1997B2LT+MP+SH
141BÙI THỊ THẶNG1983-01-01 00:00:00B11LT+MP+SH
142NGUYỄN TRƯỜNG THI1982-08-04 00:00:00CLT+MP+SH
143ĐINH TRƯỜNG THI11/28/1997CLT+MP+SH
144VÕ QUỐC THIỆN4/20/1954B11LT+MP+SH
145NGUYỄN ĐÌNH THIỆN1991-08-11 00:00:00B2LT+MP+SH
146TRẦN NGỌC THIỆN1973-01-02 00:00:00B2LT+MP+SH
147MAI VĂN THỌ1983-01-01 00:00:00CLT+MP+SH
148LÊ THỊ THỚI1991-01-11 00:00:00B11LT+MP+SH
149NGUYỄN THỊ THƠM1/15/1983B11LT+MP+SH
150ĐINH THỊ HỒNG THƠM8/19/1981B11LT+MP+SH
151NGUYỄN HỒNG THU1985-03-04 00:00:00B11LT+MP+SH
152HOÀNG THỊ THU1990-10-03 00:00:00B11LT+MP+SH
153HOÀNG THỊ HƯƠNG THU6/15/1991B2LT+MP+SH
154VÕ THỊ THUÝ1990-07-08 00:00:00B11LT+MP+SH
155VŨ TRỌNG THỦY1972-10-10 00:00:00B2LT+MP+SH
156TRẦN THỊ THỦY1994-02-08 00:00:00B11LT+MP+SH
157PHƯƠNG THỊ THÚY11/26/1984B11LT+MP+SH
158TRẦN THỊ HOÀI THƯƠNG11/20/1983B11LT+MP+SH
159ĐINH THỊ THƯƠNG4/16/1982B11LT+MP+SH
160NGUYỄN THỊ THƯƠNG1983-01-09 00:00:00B11LT+MP+SH
161TRẦN THỊ THƯỜNG1977-09-04 00:00:00B11LT+MP+SH
162NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂM10/25/1993B2LT+MP+SH
163NGÔ NGỌC TRÂM1997-01-01 00:00:00CLT+MP+SH
164PHẠM NINH TRUNG6/17/1998B2LT+MP+SH
165NGUYỄN VĂN TRUNG1989-06-03 00:00:00B2LT+MP+SH
166NGUYỄN VĂN TRỨ1971-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
167MAI PHƯƠNG UYÊN8/26/2002B11LT+MP+SH
168NGUYỄN HOÀNG VĂN8/19/1990B2LT+MP+SH
169VŨ HẢI VÂN2000-04-07 00:00:00B11LT+MP+SH
170NGUYỄN THẢO VÂN9/27/2001B11LT+MP+SH
171TRẦN ĐÌNH THÚY VI1988-11-05 00:00:00B11LT+MP+SH
172NGUYỄN VIÊN2004-08-08 00:00:00B2LT+MP+SH
173NGUYỄN VĂN VIỆT1989-11-08 00:00:00B2LT+MP+SH
174NGUYỄN HỒNG VŨ1/14/1979B2LT+MP+SH
175BÙI XUÂN VŨ10/24/1992B2LT+MP+SH
176PHẠM THỊ TƯỜNG VY2/20/1996B11LT+MP+SH
177PHẠM THỊ CẨM XUÂN6/28/1988B11LT+MP+SH
178TRỊNH THỊ XUÂN7/14/1995B2SH
179PHẠM THỊ THANH XUÂN10/19/1986B2LT+MP+SH
180LÊ ĐĂNG THANH XUÂN1976-04-11 00:00:00B2LT+MP+SH
181NGUYỄN THỊ XUÂN6/17/1981B11LT+MP+SH
182NGUYỄN LỤC NHƯ Ý1986-08-01 00:00:00B11LT+MP+SH
183NGUYỄN THỊ KIM YẾN9/24/1986B2LT+MP+SH