STTHỌ TÊNNGÀY SINHHẠNGMÔN THI
1TRẦN NGỌC AN3/25/1992B2LT+MP+SH
2ĐẶNG QUỲNH ANH1996-07-06 00:00:00B2LT+MP+SH
3NGUYỄN ĐỖ TUẤN ANH10/17/1994B2LT+MP+SH
4LÊ ĐỨC ANH1995-06-06 00:00:00B2LT+MP+SH
5NGUYỄN THỊ LAN ANH7/20/1985B2LT+MP+SH
6NGUYỄN VĂN BẢNH2002-10-07 00:00:00B2LT+MP+SH
7LÊ NGUYỄN XUÂN BẮC11/28/2001B2MP
8NGUYỄN VIỆT BẮC5/19/1979B2LT+MP+SH
9NGUYỄN DUY BẰNG1996-05-03 00:00:00B2LT+MP+SH
10PHAN VĂN CÔNG11/18/1988B2LT+MP+SH
11NGUYỄN HIẾU CƯƠNG12/20/1987B2LT+MP+SH
12THÁI VŨ HUY CƯỜNG1985-10-12 00:00:00B2LT+MP+SH
13NGUYỄN CÔNG DANH3/17/2000B2LT+MP+SH
14ĐẶNG ĐỨC DŨNG2/18/1994B2LT+MP+SH
15NGÔ QUANG DŨNG1/19/1994B2LT+MP+SH
16LÊ VIỆT DŨNG2003-04-02 00:00:00B2LT+MP+SH
17NGÔ NGỌC DUY8/29/1986B2LT+MP+SH
18HOÀNG VĂN DUY7/26/1993B2LT+MP+SH
19NGUYỄN XUÂN DUY2001-05-01 00:00:00B2LT+MP+SH
20PHÙNG PHÚ ĐẠT2001-11-04 00:00:00B2LT+MP+SH
21NGUYỄN MINH ĐỨC2003-04-09 00:00:00B2SH
22HUỲNH HỮU GIANG6/13/1992B2LT+MP+SH
23PHAN TRỌNG HÀ9/26/1987B2LT+MP+SH
24LÊ VĂN HẢI1972-10-03 00:00:00B2LT+MP+SH
25PHẠM TRỌNG HẢI1967-10-06 00:00:00B2LT+MP+SH
26NGUYỄN THỊ HẠNH1984-06-10 00:00:00B2LT+MP+SH
27NGUYỄN VĂN HẬU1994-11-04 00:00:00B2LT+MP+SH
28ĐỖ THỊ DIỆU HIỀN11/16/2000B2LT+MP+SH
29TRẦN THỊ HIỀN4/22/1989B2LT+MP+SH
30NGUYỄN THỊ HOA1987-06-08 00:00:00B2LT+MP+SH
31VƯƠNG TRUNG HÒA7/15/1975B2LT+MP+SH
32NGUYỄN THANH HOÀI1991-01-09 00:00:00B2LT+MP+SH
33LƯƠNG XUÂN HOÀNG2003-04-03 00:00:00B2LT+MP+SH
34TRẦN CẢNH HOÀNG10/22/1995B2LT+MP+SH
35BÙI QUỐC HOÀNG11/22/1982B2LT+MP+SH
36TỪ ĐĂNG HOÀNG2001-02-01 00:00:00B2LT+MP+SH
37ĐINH HUY HUÂN9/15/1993B2LT+MP+SH
38ĐÀO THỊ HUỆ1982-12-10 00:00:00B2LT+MP+SH
39NGUYỄN VĂN HÙNG7/20/1993B2LT+MP+SH
40LÊ ĐÌNH HÙNG5/29/1986B2LT+MP+SH
41PHẠM HUY7/28/1995B2LT+MP+SH
42TRƯƠNG QUANG HUY6/13/1994B2LT+MP+SH
43BÙI NGỌC BẢO HƯNG1993-10-10 00:00:00B2LT+MP+SH
44LƯU THỊ THANH HƯƠNG2/25/1978B2LT+MP+SH
45TRẦN THỊ XUÂN HƯƠNG1987-05-02 00:00:00B2LT+MP+SH
46BÙI TUẤN KIỆT12/21/1981B2LT+MP+SH
47NGUYỄN HỮU KHANG2000-12-06 00:00:00B2LT+MP+SH
48VŨ LAN KHANH1983-09-10 00:00:00B2LT+MP+SH
49NGUYỄN QUỐC KHÁNH6/28/2001B2LT+MP+SH
50LÊ VĂN QUỐC KHÁNH2003-02-09 00:00:00B2LT+MP+SH
51NGUYỄN KHÁNH PHÚC KHOA3/30/1993B2LT+MP+SH
52NGUYỄN THỊ THUÝ LÀI1993-10-12 00:00:00B2LT+MP+SH
53LÊ THỊ THANH LAN2003-11-12 00:00:00B2LT+MP+SH
54NGUYỄN LIÊM9/22/1991B2LT+MP+SH
55LÊ THỊ HÒA LIỄU2/13/1988B2LT+MP+SH
56NGUYỄN QUANG LINH2003-08-01 00:00:00B2LT+MP+SH
57TÔ KHÁNH LINH2/22/1993B2LT+MP+SH
58NGUYỄN THÀNH LONG1988-10-04 00:00:00B2LT+MP+SH
59LÊ HUỲNH LONG1978-01-02 00:00:00B2LT+MP+SH
60NGUYỄN THỊ BÍCH LỘC5/21/1980B2MP
61NGUYỄN THỊ HOA LÝ8/20/1984B2LT+MP+SH
62BÙI THANH MAI1984-12-07 00:00:00B2LT+MP+SH
63LÊ VĂN MINH1992-01-02 00:00:00B2LT+MP+SH
64NGUYỄN ĐẶNG MINH1993-12-04 00:00:00B2LT+MP+SH
65BÙI ĐẠI NAM9/24/1994B2LT+MP+SH
66LÊ THỊ THANH NGA1995-04-10 00:00:00B2LT+MP+SH
67NGUYỄN HỮU NGHĨA7/24/1995B2LT+MP+SH
68NGUYỄN MINH NGỌC1/17/1978B2LT+MP+SH
69TRỊNH VĂN NGỌC9/24/1988B2LT+MP+SH
70NGUYỄN THỊ LAN NGỌC11/30/1997B2LT+MP+SH
71TRƯƠNG VĂN NHẤT3/22/1987B2LT+MP+SH
72ĐẶNG THỊ NHUNG1989-01-11 00:00:00B2MP
73TRẦN QUỲNH NHƯ12/28/1994B2LT+MP+SH
74PHAN TẤN PHÁT1996-07-12 00:00:00B2LT+MP+SH
75NGÔ PHI1/23/1995B2LT+MP+SH
76VÕ TƯỜNG PHI8/15/2000B2LT+MP+SH
77CAO THANH PHONG10/19/1998B2LT+MP+SH
78BÀNH QUỐC PHÚ10/26/1989B2LT+MP+SH
79PHẠM HUỲNH PHÚ8/20/1995B2LT+MP+SH
80NGÔ KIM PHÚ8/24/1996B2LT+MP+SH
81HỒ GIA PHÚC12/22/2003B2LT+MP+SH
82LÊ THỊ DIỄM PHÚC11/14/1989B2LT+MP+SH
83NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG1984-12-05 00:00:00B2LT+MP+SH
84TRẦN VŨ DUY PHƯƠNG6/19/1995B2LT+MP+SH
85VÕ VĂN PHƯƠNG1986-01-08 00:00:00B2LT+MP+SH
86NGUYỄN THỊ QUẾ1982-04-10 00:00:00B2LT+MP+SH
87HUỲNH TÚ MY SA6/24/1995B2LT+MP+SH
88PHẠM VĂN SINH9/29/1989B2LT+MP+SH
89ĐỖ NGỌC SƠN1986-10-01 00:00:00B2LT+MP+SH
90TÔN TRUNG SƠN1994-12-07 00:00:00B2LT+MP+SH
91NGUYỄN THANH SƠN6/30/1972B2LT+MP+SH
92VÕ HỮU TÀI8/23/1995B2LT+MP+SH
93NGUYỄN THÀNH TÀI2000-11-08 00:00:00B2LT+MP+SH
94NGUYỄN THANH TIỀN7/26/1982B2LT+MP+SH
95NGUYỄN THỌ TIẾN1995-10-08 00:00:00B2LT+MP+SH
96LÊ DUY TIẾN6/16/1991B2LT+MP+SH
97NGUYỄN CÔNG TÍN11/29/1991B2LT+MP+SH
98TRẦN TRỌNG TÍN11/22/2001B2LT+MP+SH
99NGUYỄN VĂN TOÀN11/17/1990B2LT+MP+SH
100TRẦN QUỐC TOẢN8/28/1986B2LT+MP+SH
101ĐOÀN ANH TUẤN10/24/1987B2LT+MP+SH
102VÕ VĂN TUẤN5/20/1995B2LT+MP+SH
103KHỔNG VŨ TUẤN12/23/1966B2LT+MP+SH
104VŨ TRỌNG TÙNG9/20/1997B2LT+MP+SH
105DƯƠNG KIM TUYỂN1992-09-07 00:00:00B2LT+MP+SH
106NGUYỄN THỊ TUYẾN1987-02-03 00:00:00B2MP+SH
107VÕ MINH THANH1991-02-07 00:00:00B2LT+MP+SH
108PHẠM VĂN THANH2001-11-10 00:00:00B2LT+MP+SH
109LÊ VĂN THANH8/27/1988B2LT+MP+SH
110DƯƠNG NGÔ THÀNH1991-10-03 00:00:00B2LT+MP+SH
111ĐÀM TRUNG THÀNH6/28/1998B2LT+MP+SH
112HUỲNH CHÁNH THÀNH5/19/1990B2LT+MP+SH
113NGUYỄN TIẾN THẢO11/16/1986B2LT+MP+SH
114TRẦN MINH THẮNG2003-04-11 00:00:00B2LT+MP+SH
115ĐINH XUÂN THIỆN10/23/1985B2LT+MP+SH
116LÊ THỊ LINH THÚY9/19/1988B2MP+SH
117VÕ THỊ THANH TRANG11/13/1990B2LT+MP+SH
118PHẠM THỊ HUYỀN TRANG9/25/1995B2LT+MP+SH
119TRẦN CAO TRÍ1994-10-04 00:00:00B2LT+MP+SH
120ĐẶNG MINH TRUNG1994-05-12 00:00:00B2LT+MP+SH
121TRẦN VĂN TRỪ4/14/2001B2LT+MP+SH
122NGUYỄN TRỌNG NHẬT TRƯỜNG12/20/1981B2SH
123HUỲNH VĂN VIỄN1994-01-06 00:00:00B2LT+MP+SH
124VÕ VĂN VIỆT1990-12-11 00:00:00B2LT+MP+SH
125VÕ ĐÌNH VINH12/19/1988B2LT+MP+SH
126MAI ĐÌNH VINH1/20/1987B2LT+MP+SH
127LƯU KIM YẾN10/23/1982B2LT+MP+SH
128LÊ THỊ HỒNG YẾN2/23/1982B2LT+MP+SH