STTHỌ TÊNNGÀY SINHCMNDHẠNGMÔN THI
1RÔ PHI A1982-11-05 00:00:00271437314B2SH
2CAO PHAN ÁI1996-09-26 00:00:00221372100B2LT+MP+SH+ĐT
3NGUYỄN HOÀNG AN1997-09-03 00:00:00272519636CMP
4VŨ THẾ ANH1981-10-17 00:00:0089081013840B2LT+MP+SH+ĐT
5VŨ TUẤN ANH5/15/200172201006065B2LT+SH+MP
6NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ÁNH1985-06-10 00:00:0075185017300B2LT+MP+SH+ĐT
7VŨ THỊ NGUYỆT ÁNH1985-06-02 00:00:0036185019324B2LT+MP+SH+ĐT
8HỒ LÊ QUỐC BẢO1999-08-03 00:00:0075099015494B2LT+MP+SH+ĐT
9VŨ XUÂN BẰNG1981-07-02 00:00:00272698495B2SH+MP
10HOÀNG ĐÌNH CÔNG1993-11-30 00:00:0066093000041B2LT+MP+SH+ĐT
11ĐIỀM NGỌC CƯỜNG1994-10-10 00:00:0052094003979B2LT+MP+SH+ĐT
12NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂU1996-05-28 00:00:00301576309B2LT+MP+SH+ĐT
13HOÀNG HỮU DANH1964-01-12 00:00:0075064007463B2LT+SH+MP
14NGUYỄN THANH DANH4/27/1980301043807B2LT+SH+MP
15NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆU1999-09-02 00:00:0075199006132B2LT+MP+SH+ĐT
16PHẠM THỊ MỸ DIỆU1995-02-11 00:00:0042195000119B2LT+MP+SH+ĐT
17BÙI THÙY DUNG1991-07-15 00:00:0075191009133B2LT+MP+SH+ĐT
18NGUYỄN ĐÌNH DŨNG1983-01-08 00:00:00183333298B2LT+MP+SH+ĐT
19HOÀNG THỊ DƯƠNG10/15/197240172028397B2SH
20CHU ANH ĐÀI1992-02-23 00:00:00145436008B2LT+MP+SH+ĐT
21TRƯƠNG HOÀNG MINH ĐAN1993-05-11 00:00:0025335397B2MP
22NGUYỄN HÙNG ĐÔNG1988-02-06 00:00:0075088017923B2LT+MP+SH+ĐT
23NGUYỄN HOÀNG ĐÔNG3/16/199679096035906B2LT+SH+MP
24TRẦN NAM GIANG1986-03-20 00:00:0037086007479B2LT+MP+SH+ĐT
25TRƯƠNG NGUYỄN QUỲNH GIANG1999-12-01 00:00:0075199017190B2LT+MP+SH+ĐT
26NGUYỄN TẤN HẢI1984-07-14 00:00:00211781794B2LT+MP+SH+ĐT
27NGUYỄN HOÀN HẢO10/22/199779097011004B2LT+SH+MP
28NGUYỄN LƯƠNG HIẾU2001-09-12 00:00:0044201003240B2LT+MP+SH+ĐT
29VŨ VĂN HÒA1986-01-01 00:00:0036086011317B2LT+MP+SH+ĐT
30ĐỖ DANH HOÀNG1997-01-10 00:00:0027097010612B2LT+MP+SH+ĐT
31TRẦN THỊ HỒNG1984-09-18 00:00:0040184000433B2LT+MP+SH+ĐT
32LÊ ĐOÀN MINH HÙNG1986-09-02 00:00:00245095202B2LT+MP+SH+ĐT
33PHẠM NGỌC ĐỨC HUY1997-09-20 00:00:0079097011945B2LT+MP+SH+ĐT
34NGUYỄN THỊ HUYÊN1985-10-08 00:00:00271788478B2LT+MP+SH+ĐT
35MAI LỆ HUYỀN10/29/198379183019306B2LT+SH+MP
36LÊ TỐNG HY1978-06-28 00:00:0075078016298B2LT+MP+SH+ĐT
37LÊ THỊ KIM1968-08-16 00:00:00311904646B2LT+MP+SH+ĐT
38PHAN ĐÌNH KHẢ1979-08-01 00:00:00205014358B2LT+MP+SH+ĐT
39BÙI ANH KHOA1991-06-30 00:00:0051091000058B2LT+MP+SH+ĐT
40TRẦN ANH KHOA1995-11-25 00:00:0054095008383B2LT+MP+SH+ĐT
41TRẦN QUANG KHÔI2001-05-14 00:00:0077201005352B2LT+MP+SH+ĐT
42ĐÀO THỊ KIM KHƯƠNG12/20/1993261329115B2LT+SH+MP
43NGUYỄN THỊ LỆ1981-06-04 00:00:0025914787B2LT+MP+SH+ĐT
44NGUYỄN MẠNH LINH1986-01-30 00:00:00261013529B2LT+MP+SH+ĐT
45TRẦN THỊ THÙY LINH1987-08-01 00:00:00276029964B2LT+MP+SH+ĐT
46HỒ ĐẮC NHẬT LINH1/31/199779097018993B2LT+SH+MP
47HỒ THỤY LINH1990-05-12 00:00:00272069807B2LT+SH+MP
48NGUYỄN PHI LONG8/23/200026044763B2LT+SH+MP
49NGUYỄN THÀNH LONG8/14/1999272833585CMP
50NGUYỄN PHƯỚC LỘC1988-12-17 00:00:0079088001382B2LT+MP+SH+ĐT
51NGUYỄN THỊ DIỆU MI1993-10-01 00:00:0072193009905B2LT+SH+MP
52NGUYỄN ANH MINH1990-07-28 00:00:00271949799B2LT+MP+SH+ĐT
53NGUYỄN TUẤN MINH2003-02-11 00:00:00272866420B2LT+MP+SH+ĐT
54NGUYỄN VĂN MINH1984-09-11 00:00:00212720637B2LT+MP+SH+ĐT
55ĐỖ THỊ MY1997-03-05 00:00:0066197011190B2LT+MP+SH+ĐT
56NGUYỄN ĐÌNH MỸ1983-08-17 00:00:00260962989B2LT+MP+SH+ĐT
57HUỲNH THANH NĂM1995-03-10 00:00:0046095009290B2LT+MP+SH+ĐT
58VÕ TRỌNG NGHĨA1995-10-17 00:00:0079095000734B2LT+MP+SH+ĐT
59NGUYỄN VĂN NGHIỆP1992-02-10 00:00:00272683751B2LT+MP+SH+ĐT
60NGUYỄN THỊ NGỌC NGON1987-03-17 00:00:00311914613B2LT+MP+SH+ĐT
61LÊ TRÍ NHẪN1994-05-17 00:00:0075094018065B2LT+MP+SH+ĐT
62TRƯƠNG YẾN NHI10/14/2001272797602B2MP
63LÊ NGỌC THẢO NHIÊN1991-05-08 00:00:00272109049B2LT+SH+MP
64LÊ THỊ TUYẾT NHUNG8/16/199566195020899B2LT+SH+MP
65NGUYỄN THANH PHONG1995-09-20 00:00:00272486297B2LT+MP+SH+ĐT
66NGUYỄN TRỌNG PHÚ1989-01-01 00:00:00341485898B2LT+MP+SH+ĐT
67LÝ MỸ PHỤNG1986-07-04 00:00:00271641357B2LT+MP+SH+ĐT
68LÊ THỊ THU PHƯƠNG1989-12-01 00:00:00271981138B2LT+SH+MP
69LONG TRÍ PHƯƠNG1976-11-10 00:00:0075076010835B2SH
70NGUYỄN VŨ KHÔI QUANG2003-10-26 00:00:0075203012717B2LT+MP+SH+ĐT
71NGUYỄN VŨ QUÂN1995-06-10 00:00:00285446451B2LT+MP+SH+ĐT
72NGUYỄN THỊ QUỲNH1985-08-23 00:00:00186997088B2LT+MP+SH+ĐT
73TRẦN NGỌC QUỲNH8/20/2003366345114B2LT+SH+MP
74NGUYỄN THÀNH SÁNG2/16/1985271706239B2MP
75ĐOÀN VIẾT SĨ10/15/1990272323400CMP
76NGUYỄN VĂN SƠN1994-04-02 00:00:0038094033552B2LT+MP+SH+ĐT
77TRỊNH HỒNG SƠN1999-11-24 00:00:0036099000631B2LT+MP+SH+ĐT
78NGUYỄN THỊ NGỌC TẠO2/24/198774187000205B2LT+SH+MP
79CAO HỮU TÍN2001-07-23 00:00:0075201021570B2LT+MP+SH+ĐT
80PHẠM HUY TUÂN8/23/1996261482612B2LT+SH+MP
81HOÀNG VĂN TUẤN1976-11-29 00:00:0040076001075B2LT+MP+SH+ĐT
82TRẦN QUANG TUẤN2002-01-09 00:00:00212465445B2LT+MP+SH+ĐT
83TRỊNH NHẬT QUỐC TUẤN2000-01-12 00:00:0045200004131B2LT+MP+SH+ĐT
84BÙI VĂN TUẤN1987-12-11 00:00:0017087008681B2LT+SH+MP
85ĐỖ NGỌC TUYẾT1973-12-01 00:00:00271306624B2MP
86NGUYỄN THỊ THANH THANH1994-06-11 00:00:0077194000284B2LT+SH+MP
87NGUYỄN CHÍ THÀNH2001-09-01 00:00:0075201000093B2LT+MP+SH+ĐT
88BÙI VŨ THANH THẢO1996-10-29 00:00:0075196020153B2LT+MP+SH+ĐT
89LÊ THỊ THẢO2000-11-10 00:00:0044300001169B2LT+MP+SH+ĐT
90NGUYỄN THỊ MAI THẢO1995-08-26 00:00:0054195004426B2LT+MP+SH+ĐT
91LÊ THỊ THU THẢO9/15/1980273624991B2MP
92NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO12/23/198624555145B2MP
93HUỲNH THỊ HỒNG THẢO11/28/199489194023770B2LT+SH+MP
94NGUYỄN HOÀNG THẮNG1993-12-18 00:00:0077093007168B2LT+MP+SH+ĐT
95TRẦN ĐỨC THIỆN2003-09-21 00:00:0075203017888B2LT+MP+SH+ĐT
96ĐẶNG ĐÌNH THÌN1988-09-03 00:00:00301270992B2LT+MP+SH+ĐT
97THIỀU THỊ XUÂN THU1990-11-18 00:00:0075190024571B2LT+MP+SH+ĐT
98NINH THỊ HOÀI THU1997-08-11 00:00:00272583255B2LT+SH+MP
99ĐẶNG THUẬN1988-03-30 00:00:0042088015880B2LT+MP+SH+ĐT
100KIÊN NINH THUẬN1993-06-09 00:00:0075093009436B2LT+MP+SH+ĐT
101TỪ THỊ THANH THỦY1982-01-04 00:00:0079182006582B2LT+MP+SH+ĐT
102PHẠM THỊ THANH THÚY1995-06-03 00:00:00321536202B2LT+MP+SH+ĐT
103TRƯƠNG THỊ THƯỞNG1993-10-20 00:00:0052193000201B2LT+MP+SH+ĐT
104NGÔ HOÀNG DIỄM TRANG1985-10-21 00:00:0079185020974B2LT+MP+SH+ĐT
105NGUYỄN THỊ THU TRANG1993-11-19 00:00:0077193000772B2LT+MP+SH+ĐT
106PHAN NGUYỄN THÙY TRANG2001-02-08 00:00:00272797319B2LT+SH+MP
107HUỲNH THỊ THANH TRANG1985-04-01 00:00:00280851751B2MP
108HOÀNG VĂN TRANG4/20/1984162456589B2MP
109PHAN TRẦN1990-01-04 00:00:0087090021470B2LT+MP+SH+ĐT
110NGUYỄN MINH TRÍ2002-10-28 00:00:0075202015263B2LT+MP+SH+ĐT
111TRẦN QUỐC MINH TRÍ7/17/199475094009087B2LT+SH+MP
112PHẠM QUỐC TRIỆU1991-09-16 00:00:0079091007479B2LT+MP+SH+ĐT
113NGUYỄN MINH TRUNG1988-06-23 00:00:00271928085B2LT+MP+SH+ĐT
114TRẦN NHỰT TRƯỜNG1996-05-21 00:00:00371724691B2LT+MP+SH+ĐT
115LÊ THỊ HỒNG VÂN1987-10-11 00:00:00290889610B2LT+MP+SH+ĐT
116ĐẶNG QUANG VINH1986-11-02 00:00:0079086010135B2LT+MP+SH+ĐT
117CAO TUẤN VŨ1993-03-25 00:00:0025093010626B2LT+MP+SH+ĐT
118CHÂU HOÀNG VŨ1974-10-24 00:00:0079074000986B2LT+MP+SH+ĐT
119NGUYỄN TRẦN VŨ1990-01-28 00:00:00197215044B2LT+MP+SH+ĐT
120PHAN NGỌC VŨ1999-08-18 00:00:00215450828B2LT+MP+SH+ĐT
121TRẦN THANH VŨ1997-03-06 00:00:0077097003076B2LT+MP+SH+ĐT
122VÕ TẤN VỸ1981-01-10 00:00:0049081000155B2LT+MP+SH+ĐT
123MAI THANH XUÂN2/27/198679186019524B2LT+SH+MP
124PHẠM NGỌC THANH AN1984-08-11 00:00:0079184013200B2LT+SH+MP
125LÂM GIA ANH1993-07-18 00:00:00272348938B2LT+MP+SH+ĐT
126NGUYỄN TIẾN ANH1999-10-08 00:00:0075099011771B2LT+MP+SH+ĐT
127HÀ PHAN HOÀNG ANH2001-12-11 00:00:0075201009784B2SH
128ĐƯỜNG HOÀI ÂN2003-01-07 00:00:00364173739B2LT+MP+SH+ĐT
129NGUYỄN KHÁNH THIÊN ÂN1995-06-26 00:00:00312260676B2LT+MP+SH+ĐT
130NGUYỄN TIẾN ĐÔNG BÌNH2003-08-18 00:00:0079203005238B2LT+MP+SH+ĐT
131HUỲNH TRUNG CƯỜNG1992-05-24 00:00:0079092009261B2LT+MP+SH+ĐT
132TRỊNH QUỐC CƯỜNG1984-09-17 00:00:0079084026913B2LT+MP+SH+ĐT
133NGUYỄN BẢO CHÂU2001-07-14 00:00:0075201001435B2LT+MP+SH+ĐT
134KIỀU QUỐC CHUNG2003-10-09 00:00:0058203005243B2LT+MP+SH+ĐT
135VŨ ĐÌNH CHƯƠNG1973-03-20 00:00:00271033643B2LT+MP+SH+ĐT
136HUỲNH THỊ KIỀU DIỄM1992-03-15 00:00:0075192020856B2LT+MP+SH+ĐT
137TRẦN THỊ THU DIỄM1989-06-14 00:00:0075189010529B2LT+MP+SH+ĐT
138DƯƠNG THỊ DỊU1996-06-07 00:00:00163382943B2LT+MP+SH+ĐT
139NGUYỄN NGỌC DŨNG1968-03-16 00:00:0075068004171B2LT+MP+SH+ĐT
140PHẠM HUY DUYỆT1985-09-03 00:00:0093085000070B2LT+SH+MP
141TẤT AN DỰ2002-06-25 00:00:0094202000036B2LT+MP+SH+ĐT
142ĐÀO KHẮC HẢI DƯƠNG1998-05-09 00:00:00272602034B2LT+MP+SH+ĐT
143LÊ VĂN ĐẠT1983-11-29 00:00:00250584172B2LT+MP+SH+ĐT
144NGUYỄN VĂN ĐẠT1984-02-06 00:00:00272667956B2LT+MP+SH+ĐT
145TRẦN HOÀNG VĨNH ĐỨC2000-07-23 00:00:0086200006441B2LT+MP+SH+ĐT
146TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG2000-04-12 00:00:00272745686B2MP
147NGUYỄN THỊ HÀ1984-06-05 00:00:0042184001409B2LT+MP+SH+ĐT
148HOÀNG SƠN HÀ1992-01-02 00:00:00163192669B2LT+SH+MP
149NGUYỄN VĂN HẢI1984-01-21 00:00:00271713174B2LT+MP+SH+ĐT
150LÊ VĂN HÀO1990-03-17 00:00:0038090001287B2LT+MP+SH+ĐT
151LÊ NGUYỄN QUANG HÂN1988-12-14 00:00:00272720650B2LT+MP+SH+ĐT
152NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN1/30/198252182000410B2MP
153NGUYỄN CÔNG HẬU1997-08-07 00:00:00312317601B2LT+MP+SH+ĐT
154TRẦN MINH HIỀN1993-03-02 00:00:00352077095B2LT+MP+SH+ĐT
155NGUYỄN VĂN HIỀN3/24/1990241160660B2LT+SH+MP
156TRẦN THỊ PHƯƠNG HIẾU1991-02-28 00:00:00272241406B2LT+MP+SH+ĐT
157NGUYỄN ĐỨC HÒA1966-01-01 00:00:0052066030408B2LT+MP+SH+ĐT
158TRẦN NGỌC HÒA1987-02-07 00:00:00230650284B2LT+SH+MP
159ĐỖ ANH HOÀNG1983-03-20 00:00:0075083016410B2LT+MP+SH+ĐT
160NGUYỄN QUỐC HUY1985-05-05 00:00:00250619142B2LT+SH+MP
161PHÓNG CHÁNH HƯNG1992-02-04 00:00:0075092001875B2LT+MP+SH+ĐT
162TRẦN NGỌC HƯỜNG1997-04-22 00:00:00272586372B2LT+MP+SH+ĐT
163NGHIÊM ĐỨC KIÊN1978-12-07 00:00:0033078010299B2LT+SH+MP
164TRẦN VĂN KHIÊM2000-03-30 00:00:00192071095B2LT+MP+SH+ĐT
165ĐẶNG THỊ TUYẾT CHI LAN1992-07-24 00:00:0052192021629B2LT+MP+SH+ĐT
166PHẠM THỊ PHƯƠNG LAN1983-08-31 00:00:0034183013566B2LT+MP+SH+ĐT
167PHAN HỒ NGỌC LIÊN1988-03-07 00:00:0068188000502B2LT+SH+MP
168NGUYỄN TẤT LINH1988-08-15 00:00:00363928928B2LT+MP+SH+ĐT
169NGUYỄN NGỌC LAM LINH10/22/199360193005220B2LT+SH+MP
170BÙI HỒ NHẬT LINH2000-01-01 00:00:0075300015483B2LT+SH+MP
171VƯƠNG QUANG LỢI1995-02-14 00:00:0079095039429B2LT+MP+SH+ĐT
172TRẦN MINH LUÂN8/31/1994251033287B2LT+SH+MP
173VÕ THÀNH MINH1995-11-12 00:00:0064095000126B2LT+MP+SH+ĐT
174NGUYỄN VĂN NAM1978-08-19 00:00:001078030499B2LT+MP+SH+ĐT
175DƯƠNG NGUYỄN T.QUỲNH NGA8/21/197979179025785B2LT+SH+MP
176TRẦN ĐÌNH NGHĨA1988-09-05 00:00:0042088013721B2LT+MP+SH+ĐT
177NGUYỄN THỊ KIM NGỌC1996-01-25 00:00:00272420850B2LT+MP+SH+ĐT
178VŨ DUY NGỌC1988-03-25 00:00:00271859727B2LT+MP+SH+ĐT
179LƯƠNG KHẢI NGUYÊN1990-08-15 00:00:0068090006377B2LT+MP+SH+ĐT
180NGUYỄN THỊ NGUYỆT1994-12-10 00:00:0042194000679B2LT+MP+SH+ĐT
181TRẦN THỊ THÙY NHUNG2/13/199075190000028B2LT+SH+MP
182NGUYỄN NGỌC PHI1988-10-18 00:00:00276106694B2LT+MP+SH+ĐT
183LÊ HỒNG PHONG1980-01-05 00:00:0038080035063B2LT+MP+SH+ĐT
184CHẾ THANH PHONG1996-03-03 00:00:0075096001284B2LT+MP+SH+ĐT
185LÊ HỒNG PHÚC2002-01-05 00:00:0072202000890B2LT+MP+SH+ĐT
186TRẦN VĂN PHÚC1984-10-10 00:00:00245217902B2LT+MP+SH+ĐT
187CAO VĂN QUANG1985-08-10 00:00:0038085005643B2LT+MP+SH+ĐT
188ĐỖ NGỌC QUANG1973-01-01 00:00:0046073002456B2LT+MP+SH+ĐT
189ĐOÀN VINH QUANG1986-11-04 00:00:00271750127B2LT+MP+SH+ĐT
190VŨ ĐẠI QUANG1990-11-20 00:00:00301838584B2LT+MP+SH+ĐT
191LÊ TÙNG QUANG10/26/199256092000085B2LT+SH+MP
192LÊ VĂN QUANG6/18/199077090003485B2LT+SH+MP
193NGUYỄN HỒNG QUÂN1982-07-13 00:00:0026082014880B2LT+MP+SH+ĐT
194VÕ VIỆT QUỐC1987-09-09 00:00:0075087019925B2LT+MP+SH+ĐT
195NGUYỄN ĐĂNG ANH QUY2000-11-14 00:00:0075200000311B2LT+MP+SH+ĐT
196ĐỖ THỊ QUỲ1970-11-16 00:00:0030170007553B2LT+MP+SH+ĐT
197NGUYỄN THỊ NGỌC SANG1996-06-20 00:00:0072196005034B2LT+MP+SH+ĐT
198MAI THÁI SƠN1983-11-29 00:00:0025805773B2LT+MP+SH+ĐT
199NGUYỄN HOÀNG SƠN2000-04-09 00:00:00366334010B2LT+MP+SH+ĐT
200ĐINH TIẾN SỸ1993-05-08 00:00:00371596143B2LT+SH+MP
201NGUYỄN BÁ TẤN1994-04-08 00:00:0084094001588B2LT+MP+SH+ĐT
202NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN1996-09-10 00:00:0075196003786B2LT+MP+SH+ĐT
203LÂM THỊ NGỌC TIỀN1996-07-07 00:00:0092196003400B2LT+MP+SH+ĐT
204BÙI QUANG TIẾN1997-11-14 00:00:0079097022396B2LT+MP+SH+ĐT
205LÊ NGUYỄN MINH TIẾN2/19/1993312138535B2LT+SH+MP
206PHẠM THÀNH TÍN1974-02-25 00:00:0075074003594B2LT+MP+SH+ĐT
207ĐINH VIỆT TUẤN1992-04-20 00:00:0075092006392B2LT+MP+SH+ĐT
208VÕ MINH TUẤN2002-03-23 00:00:0075202005959B2LT+MP+SH+ĐT
209VƯƠNG QUỐC TUẤN2003-01-26 00:00:0075203019588B2LT+MP+SH+ĐT
210NGUYỄN CHÍ THANH1997-03-30 00:00:0075097011474B2LT+MP+SH+ĐT
211CHU VĂN THÀNH1985-08-14 00:00:0075085001628B2LT+MP+SH+ĐT
212NGUYỄN CÔNG THÀNH1994-01-01 00:00:00273562693B2LT+MP+SH+ĐT
213NGUYỄN THỊ THI1988-10-05 00:00:00272884751B2LT+MP+SH+ĐT
214PHAN VĂN THIỆU1993-05-26 00:00:0045093007577B2LT+MP+SH+ĐT
215VŨ THỊ KIM THOA8/28/1988273309780B2LT+SH+MP
216NGUYỄN THỊ THU THỦY1987-08-04 00:00:00271888474B2LT+MP+SH+ĐT
217NGUYỄN THỊ THANH THÚY1989-12-18 00:00:00271883473B2LT+MP+SH+ĐT
218HOÀNG THỊ MINH TRANG1993-04-11 00:00:00272319112B2LT+MP+SH+ĐT
219NGUYỄN THỊ THU TRANG1996-08-25 00:00:0075196007130B2LT+MP+SH+ĐT
220HUỲNH QUANG TRÍ1993-01-11 00:00:0079093015173B2MP
221ĐỖ MINH TRÍ11/23/199570095005401B2LT+SH+MP
222NGUYỄN NGỌC TRÚC1995-03-24 00:00:00272336059B2LT+MP+SH+ĐT
223NGUYỄN VĂN TRUNG1984-07-20 00:00:00311772395B2LT+MP+SH+ĐT
224TRẦN QUANG TRUNG1979-07-03 00:00:00272291486B2LT+MP+SH+ĐT
225MANG TRƯỜNG1993-08-25 00:00:0060093000217B2LT+MP+SH+ĐT
226LÊ THỊ NGỌC UYỂN1987-06-14 00:00:0079187002163B2LT+MP+SH+ĐT
227VOÒNG CHÁNH VÀ1994-04-15 00:00:0075094001967B2LT+MP+SH+ĐT
228HOÀNG THỊ HỒNG VÂN9/19/199175191024613B2LT+SH+MP
229VÕ TRƯƠNG HỮU VỐN2003-07-10 00:00:00276043651B2LT+MP+SH+ĐT
230ĐỖ THỊ XUÂN1987-10-29 00:00:0036187013136B2LT+MP+SH+ĐT
231PHAN THỊ MỸ XUÂN1990-04-09 00:00:0075190001125B2LT+MP+SH+ĐT
232LÊ THỊ YẾN1989-05-09 00:00:0075189001583B2LT+MP+SH+ĐT