STTHỌ TÊNNGÀY SINHCMNDHẠNGMÔN THI
1NGUYỄN TRẦN TRÂM ANH1973-03-25 00:00:0079173021407B2LT+MP+SH+ĐT
2TRẦN TUẤN ANH1993-08-04 00:00:0034093009800B2LT+MP+SH+ĐT
3LÂM GIA ANH7/18/1993272348938B2LT+SH+MP
4NGUYỄN NGỌC ẤN1999-03-02 00:00:0089099018983B2LT+SH+MP
5NGUYỄN THÀNH BẢN1996-03-25 00:00:0066096015835B2LT+MP+SH+ĐT
6ĐỖ NGỌC BẢO1994-09-20 00:00:001094039240B2LT+MP+SH+ĐT
7ĐOÀN VĂN BẢO6/20/1991221308509B2LT+SH+MP
8NGUYỄN ĐỖ NGỌC BÍCH1995-11-05 00:00:0075195002080B2LT+MP+SH+ĐT
9NGUYỄN THỊ BÌNH1996-05-18 00:00:0027196002136B2LT+MP+SH+ĐT
10ĐỖ VĂN CƯƠNG1989-09-07 00:00:00285336382B2LT+MP+SH+ĐT
11THÁI VŨ HUY CƯỜNG1985-12-10 00:00:0079085039084B2LT+MP+SH+ĐT
12ĐẶNG THỊ PHƯƠNG CHI1997-07-05 00:00:00276019406B2LT+MP+SH+ĐT
13NGUYỄN VĂN CHIẾN2000-10-20 00:00:00251242976B2LT+MP+SH+ĐT
14BÙI CÔNG CHUNG1987-10-02 00:00:0030087002147B2LT+MP+SH+ĐT
15NGUYỄN NGỌC DÂN9/21/1983121620941B2LT+SH+MP
16THẠCH QUỐC DOANH1978-02-04 00:00:00145574263B2SH+MP
17MAI KHÁNH DUNG1990-08-06 00:00:0075190000690B2LT+SH+MP
18LÊ TIẾN DŨNG1988-05-15 00:00:00194333150B2LT+MP+SH+ĐT
19RƠ CHÂM DŨNG1992-05-25 00:00:0064092004089B2LT+MP+SH+ĐT
20TRẦN ĐÌNH DŨNG1993-06-26 00:00:0068093012551B2LT+MP+SH+ĐT
21PHẠM TẤN DUY1993-10-28 00:00:0058093001043B2LT+MP+SH+ĐT
22TRẦN THÁI DUY1989-11-16 00:00:00212728066B2LT+MP+SH+ĐT
23PHẠM CAN ĐÀI1997-01-20 00:00:00251084028B2LT+MP+SH+ĐT
24CHU ANH ĐÀI2/23/1992145436008B2LT+SH+MP
25HOÀNG VĂN ĐỨC1998-05-01 00:00:00264515584B2LT+MP+SH+ĐT
26BÙI ĐÌNH GIÁP12/22/1994241467686B2LT+SH+MP
27NGUYỄN LAN HẠNH1985-04-23 00:00:0075185006215B2LT+MP+SH+ĐT
28VŨ DUY HẠNH1979-10-18 00:00:0025529284B2LT+MP+SH+ĐT
29LÊ VĂN HÀO3/17/199038090001287B2LT+SH+MP
30NGUYỄN HOÀN HẢO10/22/199779097011004B2LT+SH+MP
31ĐẶNG THỊ NGỌC HẰNG8/30/199479194017073B2LT+SH+MP
32CHU BẢO HÂN2001-07-15 00:00:0068301012101B2LT+MP+SH+ĐT
33LÊ VĂN HIỀN1966-01-01 00:00:0045066003490B2LT+MP+SH+ĐT
34LÊ NGỌC HIỂN1995-01-18 00:00:0079095026500B2LT+MP+SH+ĐT
35TRẦN ĐỨC HIẾU1985-05-16 00:00:0077085003341B2LT+MP+SH+ĐT
36BÙI MINH HIẾU2000-12-09 00:00:00272808119B2LT+SH+MP
37GIANG MINH HIẾU2001-02-09 00:00:0070201003143B2LT+SH+MP
38TRẦN TRUNG HIẾU5/19/1970271779719B2LT+SH+MP
39HUỲNH VĂN HOÀNG11/13/198075080015146B2LT+SH+MP
40ĐỖ THỊ THU HỒNG1987-05-18 00:00:00285087809B2LT+MP+SH+ĐT
41NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG1973-12-17 00:00:00311619535B2LT+MP+SH+ĐT
42TRẦN THỊ HỒNG1982-03-01 00:00:00168074140B2LT+MP+SH+ĐT
43TRẦN THỊ BÍCH HỒNG1981-01-10 00:00:0075181011992B2LT+MP+SH+ĐT
44PHẠM QUÝ HÙNG1993-09-28 00:00:00273531208B2LT+MP+SH+ĐT
45TRẦN QUỐC HÙNG1991-01-26 00:00:00241111052B2LT+MP+SH+ĐT
46ĐINH QUỐC HÙNG5/20/1980260885383B2LT+SH+MP
47NGUYỄN VIẾT HUY1993-09-02 00:00:00187335380B2LT+MP+SH+ĐT
48PHẠM THỊ MAI HƯƠNG1979-09-14 00:00:00272695508B2LT+MP+SH+ĐT
49NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG1997-03-25 00:00:0074197007213B2LT+MP+SH+ĐT
50HỒ HỮU KIỆM1989-11-22 00:00:0040089012642B2LT+MP+SH+ĐT
51TRẦN ĐÌNH ANH KIM10/20/198979089032594B2LT+SH+MP
52NGUYỄN MINH THIÊN KIM1989-08-08 00:00:00280912589B2LT+SH+MP
53NGÔ KIỀU KHANH1998-04-23 00:00:0091198005020B2LT+MP+SH+ĐT
54NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH1975-05-29 00:00:0056075000005B2LT+MP+SH+ĐT
55NGUYỄN KHÁNH PHÚC KHOA1993-03-30 00:00:0079093019076B2LT+MP+SH+ĐT
56TRẦN ĐĂNG KHOA2003-03-15 00:00:0075203022972B2LT+MP+SH+ĐT
57NGUYỄN VĂN LAN1983-01-05 00:00:0042083009972B2LT+SH+MP
58HOÀNG ĐÌNH LÂM1992-05-15 00:00:00241313533B2LT+MP+SH+ĐT
59TỪ KIẾN LÂM2003-12-19 00:00:0079203018608B2LT+MP+SH+ĐT
60HOÀNG THỊ LIỄU1994-01-24 00:00:00250956860B2LT+MP+SH+ĐT
61ĐOÀN DUY LINH1999-06-13 00:00:0051099010937B2LT+MP+SH+ĐT
62NGUYỄN PHAN HOÀI LINH2003-01-18 00:00:0051203000002B2LT+MP+SH+ĐT
63NGUYỄN THỊ NGỌC LINH9/20/199434194013580B2LT+SH+MP
64ĐOÀN HOÀNG LONG2000-06-11 00:00:00272767181B2LT+MP+SH+ĐT
65NGUYỄN PHI LONG8/23/200079200027887B2LT+SH+MP
66ĐẶNG BẢO LONG9/20/199158091008819B2LT+SH+MP
67NGUYỄN TRỌNG LỘC1993-04-02 00:00:0079093016681B2LT+MP+SH+ĐT
68PHẠM PHÚC LỘC1992-08-28 00:00:00241377038B2LT+MP+SH+ĐT
69THÁI ĐĂNG LỘC1999-07-12 00:00:0040099007309B2LT+MP+SH+ĐT
70LÊ VĂN LƯU1995-04-08 00:00:00261378679B2LT+MP+SH+ĐT
71ĐINH THỊ NGỌC MINH1986-12-09 00:00:0079186009833B2LT+MP+SH+ĐT
72TRẦN DUY MINH1996-09-16 00:00:0083096005742B2LT+MP+SH+ĐT
73TRẦN LỆ MINH1992-03-15 00:00:00272108395B2LT+MP+SH+ĐT
74NGUYỄN ANH MINH7/28/1990271949799B2LT+SH+MP
75PHAN CAO NAM12/28/198542085009558B2LT+SH+MP
76NGUYỄN HẢI NINH1970-10-07 00:00:0070722445B2LT+MP+SH+ĐT
77NGUYỄN THỊ KIM NGÂN3/14/1999272649170B2LT+SH+MP
78NGUYỄN TRỌNG NGHĨA4/20/1991272203087B2LT+SH+MP
79NGUYỄN THỊ NGỌC1993-10-26 00:00:00261340403B2LT+MP+SH+ĐT
80NGUYỄN THỊ LAN NGỌC1997-11-30 00:00:0075197006137B2LT+MP+SH+ĐT
81NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG1992-09-03 00:00:00225487320B2LT+MP+SH+ĐT
82NGUYỄN TUYẾT NHUNG1999-03-23 00:00:00225923011B2LT+MP+SH+ĐT
83LÊ NGỌC QUỲNH NHƯ2000-11-14 00:00:0079300019685B2LT+MP+SH+ĐT
84CHÍ NHẬT PHI10/21/2022272842357B2LT+SH+MP
85BÙI MINH PHỤNG1997-01-03 00:00:0087097013220B2LT+MP+SH+ĐT
86ĐẶNG NHẬT PHƯƠNG2002-06-20 00:00:0075202013550B2LT+MP+SH+ĐT
87TRẦN MINH PHƯƠNG2003-05-04 00:00:001303037172B2LT+MP+SH+ĐT
88NGUYỄN HÀ QUANG1996-04-17 00:00:0038096000785B2LT+MP+SH+ĐT
89NGUYỄN ĐĂNG QUANG7/13/1994272404044B2LT+SH+MP
90PHẠM HOÀNG TRÍ QUỐC2001-07-15 00:00:0079201026170B2LT+MP+SH+ĐT
91NGUYỄN TẤN QUYỀN2000-07-06 00:00:0070200001265B2LT+SH+MP
92NGUYỄN PHƯỚC SANG1998-04-23 00:00:0091098009629B2LT+MP+SH+ĐT
93VÕ NGỌC SƠN2003-06-24 00:00:0054203002196B2LT+MP+SH+ĐT
94NGUYỄN MINH SƠN1995-03-09 00:00:00272387677B2LT+SH+MP
95NGUYỄN TẤN TÀI1999-06-14 00:00:0068099006459B2LT+MP+SH+ĐT
96NGUYỄN THÀNH TÂM8/14/200170201005565B2LT+SH+MP
97HUỲNH TRỌNG TIẾN12/24/198579085011693B2LT+SH+MP
98LÊ XUÂN TỈNH1977-09-03 00:00:0034077006431B2SH+MP
99HỒ VẠN CHÍ TOÀN1987-03-22 00:00:0075087007442B2LT+MP+SH+ĐT
100NGUYỄN THANH TOÀN1992-11-13 00:00:00272330744B2LT+MP+SH+ĐT
101TRẦN TRƯƠNG PHÚC TOÀN1994-12-01 00:00:00285384548B2LT+MP+SH+ĐT
102CAO ANH TUẤN1998-07-10 00:00:0044098002785B2LT+MP+SH+ĐT
103NGUYỄN ANH TUẤN1975-09-21 00:00:0075075002939B2LT+MP+SH+ĐT
104ĐẶNG THANH TÙNG4/28/1990272145305B2SH+MP
105ĐẶNG NGỌC TUYỀN2001-04-11 00:00:00272823228B2LT+SH+MP
106HUỲNH THANH TUYẾN1991-02-20 00:00:0079091013436B2LT+MP+SH+ĐT
107VÕ CHÍ THANH2002-05-08 00:00:0077202004764B2LT+MP+SH+ĐT
108LÊ TRUNG THÀNH1986-07-26 00:00:0079086009269B2LT+MP+SH+ĐT
109NGUYỄN VĂN VIỆT THÀNH1981-11-14 00:00:0079081006542B2LT+MP+SH+ĐT
110PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO2001-05-17 00:00:0080301013179B2LT+MP+SH+ĐT
111NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO12/23/1997272750372B2LT+SH+MP
112NGUYỄN ĐỨC THẮNG1991-06-25 00:00:00194463682B2LT+MP+SH+ĐT
113HỒ QUÍ THIỆN1989-08-24 00:00:0075089007610B2LT+MP+SH+ĐT
114LÂM HOÀNG THIỆN11/14/200284202000180B2LT+SH+MP
115PHẠM HUỲNH QUỐC THỊNH1987-07-31 00:00:0079087005237B2LT+MP+SH+ĐT
116NGUYỄN MINH THUẬN2003-01-01 00:00:0079203025379B2LT+MP+SH+ĐT
117NGUYỄN VĂN THUẬN1986-09-14 00:00:00261012186B2LT+MP+SH+ĐT
118MAI TRẦN THỨC2000-06-07 00:00:0036200020912B2LT+MP+SH+ĐT
119NGUYỄN THỊ THƯƠNG1991-09-09 00:00:0038191012443B2LT+SH+MP
120NGUYỄN THỊ THANH THƯƠNG2/20/1995215378698B2LT+SH+MP
121HÀ THỊ THIÊN TRANG2/15/1995215304130B2LT+SH+MP
122LÊ NGỌC TRÂM1993-12-12 00:00:00334797851B2LT+SH+MP
123PHẠM NGỌC TRÂN1971-09-29 00:00:0086071000124B2LT+MP+SH+ĐT
124PHẠM DƯƠNG MINH TRÍ2002-01-01 00:00:0068202006136B2LT+MP+SH+ĐT
125HUỲNH QUANG TRÍ1993-01-11 00:00:0079093015173B2MP
126PHẠM THÚY TRINH1984-08-01 00:00:00301135624B2LT+MP+SH+ĐT
127TRẦN ANH TRUNG1995-06-28 00:00:0075095008375B2LT+MP+SH+ĐT
128PHAN XUÂN TRƯỜNG1983-04-05 00:00:0075083010759B2LT+SH+MP
129TRỊNH THỊ MINH UYÊN1997-07-17 00:00:00272623639B2LT+MP+SH+ĐT
130NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN12/18/1979271497374B2LT+SH+MP
131LỘ HỒNG VĂN1995-01-14 00:00:00205742621B2LT+MP+SH+ĐT
132TRẦN VĂN VÂN1989-09-02 00:00:0044089002837B2LT+MP+SH+ĐT
133ĐINH CAO LÂM VIÊN2001-02-12 00:00:00272842753B2LT+SH+MP
134NGUYỄN HOÀNG VIỆT2001-08-24 00:00:0051201000173B2LT+MP+SH+ĐT
135LÊ HOÀNG VIỆT2001-02-02 00:00:00285746893B2LT+SH+MP
136LÂM QUỐC VŨ1989-02-11 00:00:00261154014B2LT+MP+SH+ĐT
137NGUYỄN TRẦN VŨ1/28/1990197215044B2LT+SH+MP
138ĐẬU NGỌC VŨ12/13/199966099012343B2LT+SH+MP
139PHẠM THỊ THANH XUÂN1986-10-19 00:00:0066186000292B2LT+MP+SH+ĐT
140NGUYỄN THỊ KIM YẾN1986-09-24 00:00:0051186000109B2LT+MP+SH+ĐT
141LÊ THỊ ÁI1986-09-05 00:00:00271814284B2LT+MP+SH+ĐT
142NGUYỄN THÁI AN1994-02-12 00:00:0079194010121B2LT+MP+SH+ĐT
143NGUYỄN VĂN AN1990-11-18 00:00:0040090037496B2LT+MP+SH+ĐT
144TRẦN LÊ ANH1986-01-03 00:00:0040086009844B2LT+MP+SH+ĐT
145NGUYỄN PHƯƠNG ANH8/20/1998385721262B2LT+SH+MP
146ĐOÀN NGỌC ÁNH2001-10-21 00:00:0075301013903B2LT+MP+SH+ĐT
147ĐẶNG VĂN BÁU2003-01-03 00:00:0075203003996B2LT+MP+SH+ĐT
148NGUYỄN QUỐC BÌNH2001-01-01 00:00:0079201026198B2LT+MP+SH+ĐT
149Y PUĨN BYĂ1986-07-29 00:00:00240867435B2LT+MP+SH+ĐT
150TRẦN QUỐC CƯỜNG1993-02-23 00:00:00272317701B2LT+MP+SH+ĐT
151NGUYỄN THANH CHIẾN1994-12-25 00:00:00261529364B2LT+MP+SH+ĐT
152NGUYỄN THỊ CHINH1998-04-14 00:00:00241508208B2LT+MP+SH+ĐT
153LÊ LÂM DUẨN2001-10-02 00:00:0084201004169B2LT+SH+MP
154LÊ ĐẶNG THIÊN DŨNG1997-11-24 00:00:0079097019608B2LT+MP+SH+ĐT
155NGUYỄN ANH DUY2001-01-01 00:00:00352681951B2LT+MP+SH+ĐT
156NGUYỄN THANH DUYÊN5/13/2001334988441B2LT+SH+MP
157NGUYỄN HỮU ĐẮC8/24/1991272220897B2LT+SH+MP
158LƯƠNG HỒNG ĐÔNG1996-06-14 00:00:0077096009896B2LT+MP+SH+ĐT
159NGUYỄN BÁ ĐÔNG1997-11-09 00:00:00174812279B2LT+MP+SH+ĐT
160VŨ ĐÌNH GIANG1992-03-05 00:00:0038092051710B2LT+MP+SH+ĐT
161HOÀNG HÀ1991-10-19 00:00:00197265315B2LT+MP+SH+ĐT
162NGUYỄN THỊ HÀ1984-01-02 00:00:0040184000708B2LT+MP+SH+ĐT
163NGUYỄN BẢO HẠ1986-08-19 00:00:00221144582B2LT+MP+SH+ĐT
164LƯƠNG THANH HẢI1984-08-22 00:00:0024084009431B2LT+MP+SH+ĐT
165PHAN THANH HẢI1979-10-13 00:00:00271297546B2LT+MP+SH+ĐT
166NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH1987-09-19 00:00:0074187008182B2LT+MP+SH+ĐT
167PHẠM THỊ HẰNG8/28/198938189002640B2LT+SH+MP
168HUỲNH THỊ LỆ HẰNG7/17/1991312124904B2LT+SH+MP
169NGUYỄN THỊ HỆ1985-03-02 00:00:00272849154B2LT+SH+MP
170ĐÀM TRỌNG HIẾU1997-11-11 00:00:00272618013B2LT+MP+SH+ĐT
171NGUYỄN VŨ HOÀI1995-10-26 00:00:00272411420B2LT+MP+SH+ĐT
172BÙI TRUNG BẢO HOÀNG1994-12-18 00:00:00231049359B2LT+MP+SH+ĐT
173ĐINH PHẠM DUY HOÀNG1991-01-11 00:00:0079091033216B2LT+MP+SH+ĐT
174PHẠM MINH HOÀNG1991-01-01 00:00:00272216105B2LT+MP+SH+ĐT
175TRẦN THANH HUỆ1983-05-28 00:00:00142002532B2LT+MP+SH+ĐT
176NGUYỄN THANH HÙNG1997-02-08 00:00:00101229887B2LT+MP+SH+ĐT
177LÊ QUỐC HUY1997-11-14 00:00:0025911931B2LT+MP+SH+ĐT
178LÊ PHẠM VŨ HUY11/28/1991312171840B2LT+SH+MP
179PHAN PHƯỚC HUY1989-10-02 00:00:0079089029949B2LT+SH+MP
180LÊ QUYỀN HUY8/23/200172201005759B2LT+SH+MP
181TRƯƠNG ĐẠI HUYNH1993-10-03 00:00:00163237849B2LT+MP+SH+ĐT
182ĐÀM HOA CẨM HUỲNH1994-01-08 00:00:00272252992B2LT+MP+SH+ĐT
183TRẦN THỊ XUÂN HƯƠNG1987-02-05 00:00:0079187017588B2LT+MP+SH+ĐT
184BÙI TRUNG KIÊN1999-12-06 00:00:0079099006221B2LT+MP+SH+ĐT
185THIỀU HOÀN KHANH1984-10-28 00:00:0049084000009B2LT+MP+SH+ĐT
186ĐẶNG PHONG KHƯƠNG1991-07-13 00:00:0096091006804B2LT+MP+SH+ĐT
187LƯƠNG THỊ THÙY LINH1994-01-18 00:00:00272276135B2LT+MP+SH+ĐT
188TRẦN THỊ HÀ LINH1987-03-05 00:00:0075187016743B2LT+MP+SH+ĐT
189NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN6/23/1996352319879B2LT+SH+MP
190LÊ TIỂU LONG2001-07-01 00:00:0072201004544B2LT+SH+MP
191NGUYỄN VĂN LỰC2001-01-19 00:00:0066201009697B2LT+MP+SH+ĐT
192PHÙNG THỊ THANH MAI2002-01-16 00:00:0079302013325B2LT+MP+SH+ĐT
193LÊ THỊ YẾN MI1987-04-12 00:00:00241000351B2LT+MP+SH+ĐT
194LÊ NHỰT MINH1992-07-21 00:00:00312141373B2LT+MP+SH+ĐT
195PHAN HỒNG NAUY2003-04-17 00:00:0074203010793B2LT+MP+SH+ĐT
196PHẠM VĂN NIỆM1982-05-10 00:00:0072082008288B2LT+MP+SH+ĐT
197NGÔ VƯƠNG NGHI2002-08-08 00:00:0079302005573B2LT+MP+SH+ĐT
198ĐỖ HOÀNG NGUYÊN10/21/1995272584399B2LT+SH+MP
199TRƯƠNG THỊ NHI1984-01-01 00:00:00371045208B2LT+MP+SH+ĐT
200PHẠM THỊ HỒNG NHUNG2000-08-20 00:00:00241849068B2LT+MP+SH+ĐT
201LƯƠNG MINH NHỰT1990-03-22 00:00:0024412560B2LT+MP+SH+ĐT
202PHẠM HOÀI THỊNH PHÁT1994-05-10 00:00:0080094006056B2LT+MP+SH+ĐT
203TRẦN QUANG PHÁT1990-05-07 00:00:0075090022375B2LT+MP+SH+ĐT
204ĐOÀN TRỊNH PHÁT8/18/198679086000997B2LT+SH+MP
205NGUYỄN TẤN PHÁT1999-05-03 00:00:0079099009086B2LT+SH+MP
206NGUYỄN HOÀNG PHI1987-12-25 00:00:00261001914B2LT+MP+SH+ĐT
207HOÀNG VĂN PHÚC1992-01-01 00:00:00272248144B2LT+MP+SH+ĐT
208TRẦN HỒNG PHÚC2002-12-16 00:00:0079202015424B2LT+MP+SH+ĐT
209TRẦN VĂN PHÚC1984-10-10 00:00:00245217902B2LT+SH+MP
210HOÀNG THỊ THU PHƯƠNG1986-02-06 00:00:0046186000739B2LT+MP+SH+ĐT
211NGUYỄN THỊ MỸ PHƯỢNG6/15/198475184002203B2LT+SH+MP
212ĐẶNG VĂN QÚI2000-08-27 00:00:0075200004778B2LT+MP+SH+ĐT
213BÙI VĂN QUANG1999-09-13 00:00:00272965244B2LT+MP+SH+ĐT
214PHẠM MINH QUANG1981-03-03 00:00:0034081008337B2LT+SH+MP
215PHAN TRUNG BẢO QUỐC1983-07-09 00:00:0075083013991B2LT+SH+MP
216ĐOÀN VĂN QUỲNH1994-12-04 00:00:00197317060B2LT+SH+MP
217TRƯƠNG DIỄM QUỲNH9/20/200179301016852B2LT+SH+MP
218LÊ THANH SANG1987-03-09 00:00:00371066782B2LT+MP+SH+ĐT
219MAI XUÂN SÁNG1986-05-07 00:00:0040086078444B2LT+MP+SH+ĐT
220LÊ HỮU TÁNH1995-06-17 00:00:00221402513B2LT+MP+SH+ĐT
221HỒ VĂN TẤN1975-12-29 00:00:0075075007975B2LT+MP+SH+ĐT
222NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN1980-06-09 00:00:00272789967B2LT+MP+SH+ĐT
223VƯƠNG THỊ THUỶ TIÊN1986-10-11 00:00:0075186005069B2LT+SH+MP
224NGUYỄN MINH HOÀNG TIẾN1991-01-25 00:00:00331615208B2LT+MP+SH+ĐT
225LÊ TRẠCH TỈNH1976-08-04 00:00:0038076020311B2LT+SH+MP
226LÊ MINH TOẠI1995-07-21 00:00:00241599157B2LT+MP+SH+ĐT
227NGUYỄN HUY MINH TÚ9/22/200179201022150B2LT+SH+MP
228LÊ THANH TUẤN2000-09-08 00:00:0060200012841B2LT+MP+SH+ĐT
229LƯU MINH TUẤN1985-10-29 00:00:0023859163B2LT+MP+SH+ĐT
230PHAN VĂN TUẤN2000-02-02 00:00:00215502932B2LT+MP+SH+ĐT
231TRẦN QUỐC TUẤN2003-06-17 00:00:0034203014468B2LT+MP+SH+ĐT
232NGUYỄN VĂN TÙNG8/19/200270202003116B2LT+SH+MP
233LÊ THỊ ÁNH TUYẾT2001-10-20 00:00:0038301005687B2LT+MP+SH+ĐT
234HUỲNH CÁT TƯỜNG10/17/2003272999192B2LT+SH+MP
235NGUYỄN VĂN THÀNH1996-12-03 00:00:0077096006959B2LT+MP+SH+ĐT
236HOÀNG VĂN THẮNG1972-05-20 00:00:00271348563B2LT+MP+SH+ĐT
237NGUYỄN ĐĂNG THẮNG1992-06-18 00:00:00191757574B2LT+MP+SH+ĐT
238NGUYỄN VĂN THẾ1999-11-03 00:00:0036099005394B2LT+MP+SH+ĐT
239THÁI ĐẶNG THIÊN THIÊN2001-03-09 00:00:00272789119B2LT+SH+MP
240MAI XUÂN THIỆN1991-01-07 00:00:0073091022250B2LT+MP+SH+ĐT
241NGUYỄN CHÍ THỊNH2003-04-02 00:00:001203016007B2LT+MP+SH+ĐT
242NGUYỄN VÕ THỊNH1978-09-09 00:00:0079078023634B2LT+MP+SH+ĐT
243NGUYỄN TRƯỜNG THỌ1984-08-02 00:00:0044084007467B2LT+MP+SH+ĐT
244LƯƠNG THỊ THỦY1996-11-12 00:00:0036196001520B2LT+MP+SH+ĐT
245NGUYỄN THỊ THANH THỦY1991-11-07 00:00:0075191015818B2LT+MP+SH+ĐT
246NGUYỄN THANH THÚY1983-08-14 00:00:0075183009643B2LT+MP+SH+ĐT
247NGÔ THỊ ĐĂNG THƯƠNG1994-07-28 00:00:0083194012506B2LT+MP+SH+ĐT
248NGUYỄN MẠNH THƯỜNG1990-11-02 00:00:0075090019859B2LT+MP+SH+ĐT
249NGUYỄN THỊ THU TRANG2001-07-26 00:00:00272977242B2LT+MP+SH+ĐT
250PHẠM THỊ TRANG1990-01-16 00:00:0038190769368B2LT+MP+SH+ĐT
251TRƯƠNG NGUYÊN THU TRÂM1998-02-10 00:00:0075198015374B2LT+MP+SH+ĐT
252BÙI THANH TRUNG1998-02-22 00:00:0080098009193B2LT+MP+SH+ĐT
253NGUYỄN MINH TRUNG2001-12-22 00:00:0080201007604B2LT+MP+SH+ĐT
254TRẦN VĂN TRƯỜNG1980-02-15 00:00:0037080009755B2LT+MP+SH+ĐT
255HUỲNH QUANG TRƯỜNG2001-10-10 00:00:00261602679B2LT+SH+MP
256HUỲNH VĂN VIỄN1994-06-01 00:00:00212710715B2LT+MP+SH+ĐT
257LÝ QUỐC VIỆT10/30/200044200001285B2LT+SH+MP
258VÕ ĐÌNH VINH1988-12-19 00:00:00271870211B2LT+MP+SH+ĐT
259NGUYỄN ĐÌNH VŨ1987-12-06 00:00:00272383086B2LT+MP+SH+ĐT
260LÊ THÁI KHÁNH VY1998-01-02 00:00:00291186647B2LT+SH+MP
261HOÀNG THỊ BÍCH XOAN1989-06-09 00:00:0042189016543B2LT+SH+MP
262TRẦN THỊ NGỌC YẾN5/31/1984331380620B2LT+SH+MP