STTHỌ TÊNNGÀY SINHCMNDHẠNGMÔN THI
1PHẠM THỊ THÚY AN1975-02-10 00:00:0075175005445B2LT+MP+SH+ĐT
2NGUYỄN TRỌNG THÙY ANH1999-11-11 00:00:00272697753B2LT+MP+SH+ĐT
3PHẠM THẾ BẢO2003-03-30 00:00:0075203008996B2LT+MP+SH+ĐT
4NGUYỄN QUANG BẢO1984-07-01 00:00:00183306392B2LT+MP+SH+ĐT
5MAI THẾ BẢO2002-06-15 00:00:0072202000461B2LT+MP+SH+ĐT
6NGUYỄN TIỂU BẰNG2002-08-09 00:00:0075202008369B2LT+MP+SH+ĐT
7TRƯƠNG VĂN BẰNG1986-02-04 00:00:00321273597B2LT+MP+SH+ĐT
8VŨ VĂN BIÊN1990-09-13 00:00:00271927415B2LT+MP+SH+ĐT
9NGÔ HUY BÌNH1986-09-11 00:00:0034086022974B2LT+MP+SH+ĐT
10MAI THANH BÌNH1995-01-01 00:00:00163322502B2LT+MP+SH+ĐT
11LÙ CỜ BÌNH1997-10-06 00:00:0075097001568B2LT+MP+SH+ĐT
12TẠ XUÂN CẢM1970-09-09 00:00:0034070009375B2LT+MP+SH+ĐT
13NGUYỄN THANH CẢNH1995-10-06 00:00:0074095004223B2LT+MP+SH+ĐT
14NGUYỄN THANH CÔNG1985-01-01 00:00:00271799558B2LT+MP+SH+ĐT
15NGUYỄN VĂN CÔNG1977-10-20 00:00:0075077013539B2LT+MP+SH+ĐT
16NGUYỄN QUỐC CƯỜNG1983-06-15 00:00:0074083005063B2LT+MP+SH+ĐT
17NGUYỄN QUỐC CƯỜNG1999-04-14 00:00:0075099010356B2LT+MP+SH+ĐT
18ĐOÀN HÙNG CƯỜNG1980-05-20 00:00:00271275259B2LT+MP+SH+ĐT
19HỒ THỊ KIM CHÂU2000-06-18 00:00:0083300001232B2LT+MP+SH+ĐT
20HỒ THỊ KIM CHI1993-02-22 00:00:0074193001259B2LT+MP+SH+ĐT
21LÊ THỊ CHINH1990-09-28 00:00:00173162049B2LT+MP+SH+ĐT
22HỒ THỊ KIM CHUNG1995-05-12 00:00:0074195002096B2LT+MP+SH+ĐT
23PHẠM THỊ DIỄM1984-01-27 00:00:00271577095B2LT+MP+SH+ĐT
24CHÂU QUỐC DIỆU1986-12-25 00:00:0079086020303B2LT+MP+SH+ĐT
25VŨ THỊ DOAN1990-08-24 00:00:0034190022652B2LT+MP+SH+ĐT
26NGUYỄN NGỌC DŨNG1985-04-19 00:00:00183436102B2LT+MP+SH+ĐT
27PHAN VĂN DŨNG1995-05-20 00:00:00230951430B2LT+MP+SH+ĐT
28TRẦN THANH DŨNG1979-03-27 00:00:0075079013512B2LT+MP+SH+ĐT
29HỒ SỸ DUY1993-08-02 00:00:00241342549B2LT+MP+SH+ĐT
30LÊ QUANG DUY1992-01-28 00:00:00215131905B2LT+MP+SH+ĐT
31QUÁCH ĐẠI PHAN DUY1994-11-30 00:00:00272334198B2LT+MP+SH+ĐT
32NGUYỄN HOÀNG DUY2003-03-11 00:00:00272988707B2LT+MP+SH+ĐT
33PHAN HOÀNG DUY2002-06-21 00:00:0075202017446B2LT+MP+SH+ĐT
34VŨ ANH DUY1992-08-21 00:00:00272248195B2LT+MP+SH+ĐT
35TRƯƠNG LÝ MỸ DUYÊN1994-02-28 00:00:0075194007689B2LT+MP+SH+ĐT
36TRƯƠNG THỊ KIM DUYÊN1991-05-18 00:00:0077191000234B2LT+MP+SH+ĐT
37LÝ THÁI DƯƠNG2000-10-10 00:00:0075200012674B2LT+MP+SH+ĐT
38TRẦN NGỌC ĐA1991-09-04 00:00:00191734584B2LT+MP+SH+ĐT
39ĐỖ VĂN ĐÀN1989-04-10 00:00:00197246918B2LT+MP+SH+ĐT
40TRẦN TÍN ĐẠT1999-09-15 00:00:00272804062B2LT+MP+SH+ĐT
41NGUYỄN HOÀNG ANH ĐỨC2003-11-10 00:00:0075203002163B2LT+MP+SH+ĐT
42PHẠM TRƯỜNG GIANG1994-01-26 00:00:00272493879B2LT+MP+SH+ĐT
43NGUYỄN THANH GIANG1977-07-29 00:00:0068077000089B2LT+MP+SH+ĐT
44NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU1983-06-20 00:00:0074183000740B2LT+MP+SH+ĐT
45TRẦN THỊ NGỌC HÀ1993-06-19 00:00:0075193013455B2LT+MP+SH+ĐT
46HOÀNG SƠN HÀ1992-02-01 00:00:00163192669B2LT+MP+SH+ĐT
47LAI TRẦN ĐOAN HẠ2000-09-21 00:00:0075300004810B2LT+MP+SH+ĐT
48LÊ THANH HẢI1997-02-06 00:00:0070097000481B2LT+MP+SH+ĐT
49NGUYỄN VĂN HẢI1988-11-20 00:00:00264266364B2LT+MP+SH+ĐT
50PHẠM NGỌC HẢI1982-10-26 00:00:0058082004773B2LT+MP+SH+ĐT
51LỤC QUANG HẢI2002-12-04 00:00:00272868199B2LT+MP+SH+ĐT
52PHAN THỊ NGỌC HẠNH1989-05-11 00:00:0074189002933B2LT+MP+SH+ĐT
53LAI TRẦN NHẬT HÀO2003-07-22 00:00:0075203021607B2LT+MP+SH+ĐT
54LÊ THỊ HẢO1991-08-15 00:00:00241074168B2LT+MP+SH+ĐT
55NGUYỄN THỊ THANH HẰNG1998-10-28 00:00:0048198000808B2LT+MP+SH+ĐT
56ĐẶNG THỊ THU HẰNG1987-11-02 00:00:00271953414B2LT+MP+SH+ĐT
57VÕ THỊ HẰNG1990-06-06 00:00:00230800729B2LT+MP+SH+ĐT
58VÕ THỊ THU HẰNG1990-01-20 00:00:00285827975B2LT+MP+SH+ĐT
59NGUYỄN KHẢ HÂN1984-02-17 00:00:0096084001495B2LT+MP+SH+ĐT
60LÊ NGỌC HẬU1977-10-15 00:00:0042077005373B2LT+MP+SH+ĐT
61HỒ HOÀNG HẬU1994-01-12 00:00:0074094005964B2LT+MP+SH+ĐT
62NGUYỄN HỮU HIẾU HIỀN1982-02-27 00:00:0075082009523B2LT+MP+SH+ĐT
63PHẠM HOÀNG HIỆP1999-08-22 00:00:00272738208B2LT+MP+SH+ĐT
64LÊ HUY HIẾU1983-05-24 00:00:00281116896B2LT+MP+SH+ĐT
65PHẠM CHÍ HIẾU1994-01-16 00:00:00321485401B2LT+MP+SH+ĐT
66TRẦN MINH HIẾU1999-03-11 00:00:00272649830B2LT+MP+SH+ĐT
67TRƯƠNG VĂN HIỆU1985-06-05 00:00:0045085008603B2LT+MP+SH+ĐT
68VI DUY HOÀNG1988-11-04 00:00:00273288731B2LT+MP+SH+ĐT
69TRẦN THÁI HOÀNG1976-02-09 00:00:0075076001467B2LT+MP+SH+ĐT
70HUỲNH VĂN HOÀNG1988-08-02 00:00:0075088011695B2LT+MP+SH+ĐT
71PHAN XUÂN HOÀNG1995-12-10 00:00:00184212566B2LT+MP+SH+ĐT
72SÍU HỘI HÔN1997-11-10 00:00:00272575618B2LT+MP+SH+ĐT
73LÊ THỊ ÁNH HỒNG1988-05-06 00:00:0068188001213B2LT+MP+SH+ĐT
74TRẦN THỊ THU HỒNG1989-07-18 00:00:0072189009938B2LT+MP+SH+ĐT
75PHAN VĂN HỘP2002-03-25 00:00:0064202000411B2LT+MP+SH+ĐT
76LÊ THỊ THU HUỆ1985-11-14 00:00:00271730362B2LT+MP+SH+ĐT
77NGUYỄN QUANG HUY2001-10-11 00:00:0074201000879B2LT+MP+SH+ĐT
78NGUYỄN THỊ BÍCH HUYỀN1970-05-19 00:00:00270830333B2LT+MP+SH+ĐT
79LÊ KHÁNH HƯNG1994-05-17 00:00:00272365574B2LT+MP+SH+ĐT
80NGUYỄN THỊ HƯƠNG1960-07-15 00:00:0066160000805B2LT+MP+SH+ĐT
81GIANG THIÊN HƯƠNG1989-09-18 00:00:0075189005146B2LT+MP+SH+ĐT
82NGUYỄN THỊ HƯỜNG1982-03-02 00:00:0042182016374B2LT+MP+SH+ĐT
83VÕ THANH THIÊN KIM1991-01-01 00:00:0075191021403B2LT+MP+SH+ĐT
84NGUYỄN HOÀNG KHẢI2002-09-17 00:00:00272930710B2LT+MP+SH+ĐT
85BÙI VĂN KHẢI1996-02-10 00:00:00321565942B2LT+MP+SH+ĐT
86NGUYỄN NGỌC KHANG1993-07-26 00:00:00272271102B2LT+MP+SH+ĐT
87LƯỜNG SIÊN KHIÊN1977-01-01 00:00:00271474213B2LT+MP+SH+ĐT
88HOÀNG VĂN KHƯƠNG1989-07-07 00:00:0038089022625B2LT+MP+SH+ĐT
89NGUYỄN VĂN LAI1988-09-02 00:00:0060088009147B2LT+MP+SH+ĐT
90NGUYỄN THỊ DANH LAM1986-01-26 00:00:0042186005528B2LT+MP+SH+ĐT
91NGUYỄN HUỲNH KHÁNH LINH1992-11-15 00:00:00272193083B2LT+MP+SH+ĐT
92VÒNG BẮC LINH1996-11-01 00:00:0075196001753B2LT+MP+SH+ĐT
93PHAN TƯỜNG LINH2003-08-15 00:00:00272927492B2LT+MP+SH+ĐT
94TRẦN THỊ DIỆU LINH1994-07-25 00:00:00285825050B2LT+MP+SH+ĐT
95NGÔ THỊ HUYỀN LINH1999-12-28 00:00:0075199001810B2LT+MP+SH+ĐT
96ĐỖ THỊ HỒNG LOAN1983-03-02 00:00:0079183039623B2LT+MP+SH+ĐT
97MAI HOÀNG LONG1994-01-19 00:00:00250941485B2LT+MP+SH+ĐT
98NGUYỄN VĂN LỢI1989-10-10 00:00:00281101431B2LT+MP+SH+ĐT
99HOÀNG NGỌC LƯƠNG1972-09-07 00:00:0038072013915B2LT+MP+SH+ĐT
100NGUYỄN THỊ PHƯỢNG LÝ1992-09-22 00:00:00241347828B2LT+MP+SH+ĐT
101NGUYỄN ĐỨC MẠNH1992-12-11 00:00:0038092052257B2LT+MP+SH+ĐT
102VÕ CÔNG MINH1984-11-30 00:00:0079084007874B2LT+MP+SH+ĐT
103LÊ QUANG MINH1982-12-20 00:00:0075082015364B2LT+MP+SH+ĐT
104NGUYỄN THỊ HOÀNG MY1986-10-02 00:00:0052186010328B2LT+MP+SH+ĐT
105NGUYỄN HOÀNG NAM1987-04-20 00:00:0075087009762B2LT+MP+SH+ĐT
106HOÀNG NGUYỄN NAM2002-03-09 00:00:0070202001734B2LT+MP+SH+ĐT
107ĐẶNG THẾ NINH1967-07-26 00:00:00272468810B2LT+MP+SH+ĐT
108NGUYỄN THỊ NGỌC NGA1997-12-02 00:00:00276089868B2LT+MP+SH+ĐT
109NGUYỄN THỊ KIM NGÂN1999-03-14 00:00:00272649170B2LT+MP+SH+ĐT
110NGUYỄN NGHĨA2001-09-03 00:00:00272758968B2LT+MP+SH+ĐT
111NGUYỄN TRỌNG NGHĨA1991-04-20 00:00:00272203087B2LT+MP+SH+ĐT
112LÊ THỊ NGỌC1985-04-15 00:00:0037185015580B2LT+MP+SH+ĐT
113ĐOÀN THỊ KIM NGỌC1974-04-05 00:00:0070174001367B2LT+MP+SH+ĐT
114NGUYỄN THỊ NGUYÊN1991-08-19 00:00:00285415263B2LT+MP+SH+ĐT
115VÕ THÀNH NHÂN2002-01-16 00:00:00272930954B2LT+MP+SH+ĐT
116NGUYỄN TRỌNG NHÂN1990-03-04 00:00:00301338917B2LT+MP+SH+ĐT
117NGUYỄN DUY NHẤT2003-05-25 00:00:00276120272B2LT+MP+SH+ĐT
118HUỲNH LÊ NGỌC NHƯ2001-12-06 00:00:0079301023009B2LT+MP+SH+ĐT
119LÊ VĂN NHỨT2001-01-04 00:00:0079201021975B2LT+MP+SH+ĐT
120HỒ MINH NHỰT2000-04-27 00:00:00272804050B2LT+MP+SH+ĐT
121HUỲNH VĂN NHỰT1985-12-13 00:00:0075085016034B2LT+MP+SH+ĐT
122LÝ VĂN PHÁT1959-09-27 00:00:0075059003571B2LT+MP+SH+ĐT
123TRƯƠNG THÀNH PHÁT1979-11-10 00:00:0074079004265B2LT+MP+SH+ĐT
124LÊ MINH PHẨM1989-07-05 00:00:0075089010125B2LT+MP+SH+ĐT
125LÊ HOÀNG PHI1989-08-18 00:00:00281407521B2LT+MP+SH+ĐT
126TRẦN TRỌNG PHI1990-11-28 00:00:00272197496B2LT+MP+SH+ĐT
127NGUYỄN VĂN PHONG1984-07-20 00:00:00272661235B2LT+MP+SH+ĐT
128PHẠM ANH PHONG2003-10-28 00:00:00272906543B2LT+MP+SH+ĐT
129DƯƠNG TRẦN THANH PHONG2001-08-25 00:00:00241828258B2LT+MP+SH+ĐT
130NGUYỄN TẤN PHONG1992-03-10 00:00:0075092004236B2LT+MP+SH+ĐT
131NGUYỄN TRẦN TẤN PHÚC2003-11-26 00:00:0075203002985B2LT+MP+SH+ĐT
132KHỔNG MINH PHƯỚC1995-09-22 00:00:0075095021013B2LT+MP+SH+ĐT
133VŨ THẾ QUANG1993-02-24 00:00:0037093001177B2LT+MP+SH+ĐT
134UÔNG MINH QUANG1997-09-27 00:00:0075097011030B2LT+MP+SH+ĐT
135THÁI NGÔ QUANG1989-08-20 00:00:0075089016478B2LT+MP+SH+ĐT
136NGUYỄN TRƯỜNG QUÂN2003-12-30 00:00:0075203022963B2LT+MP+SH+ĐT
137PHẠM VIẾT QUÂN1990-07-13 00:00:00173419293B2LT+MP+SH+ĐT
138PHAN BÁ QUY1985-05-20 00:00:0038085047654B2LT+MP+SH+ĐT
139NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN1981-07-20 00:00:0025918529B2LT+MP+SH+ĐT
140NGUYỄN VĂN QUYNH1982-10-04 00:00:0033082007609B2LT+MP+SH+ĐT
141NGUYỄN MINH SANG1995-05-29 00:00:0077095001056B2LT+MP+SH+ĐT
142HOÀNG THIÊN SƠN1999-11-04 00:00:0036099001954B2LT+MP+SH+ĐT
143NGUYỄN VIẾT SƠN1982-02-18 00:00:0025082013831B2LT+MP+SH+ĐT
144NGUYỄN TRỌNG TÀI1985-06-09 00:00:001085040827B2LT+MP+SH+ĐT
145ĐỖ MINH TÂN1996-07-11 00:00:00272601429B2LT+MP+SH+ĐT
146NGUYỄN THANH TIẾN1985-04-25 00:00:00271695707B2LT+MP+SH+ĐT
147NGUYỄN ĐỨC TIẾN2000-07-28 00:00:00272746299B2LT+MP+SH+ĐT
148DƯƠNG TRÍ TIẾP1989-03-11 00:00:00183753789B2LT+MP+SH+ĐT
149NGUYỄN TRUNG TÍN1998-09-08 00:00:00272697408B2LT+MP+SH+ĐT
150TRẦN THỊ TÌNH1993-06-18 00:00:00281031179B2LT+MP+SH+ĐT
151LÊ XUÂN TOÀN1986-12-25 00:00:0070086001640B2LT+MP+SH+ĐT
152NGUYỄN TẤN TÒNG1993-12-17 00:00:0075093006966B2LT+MP+SH+ĐT
153TRẦN QUANG TUÂN1977-11-10 00:00:00272630148B2LT+MP+SH+ĐT
154ĐẶNG THẾ TUẤN1999-05-26 00:00:00272706357B2LT+MP+SH+ĐT
155PHẠM VIỆT TUẤN1990-05-15 00:00:0074090005245B2LT+MP+SH+ĐT
156PHẠM LÊ ANH TUẤN2002-10-04 00:00:00272874841B2LT+MP+SH+ĐT
157NGUYỄN HỮU TUẤN2001-03-08 00:00:00276089578B2LT+MP+SH+ĐT
158NGUYỄN TIẾN TÙNG1996-11-19 00:00:00272677924B2LT+MP+SH+ĐT
159ĐẶNG THỊ TUYẾT1983-09-06 00:00:00271522697B2LT+MP+SH+ĐT
160TRẦN THỊ KIM TƯƠI1991-01-27 00:00:00273372383B2LT+MP+SH+ĐT
161PHÙNG VĂN THANH1983-08-30 00:00:0075083016314B2LT+MP+SH+ĐT
162LÊ HOÀI THANH1983-11-20 00:00:00186116475B2LT+MP+SH+ĐT
163NGUYỄN THANH THẢO1991-02-28 00:00:0074091002319B2LT+MP+SH+ĐT
164LÊ TRỌNG THẢO1998-10-08 00:00:0075098019610B2LT+MP+SH+ĐT
165NGUYỄN THỊ THU THẢO1993-08-16 00:00:0075193017352B2LT+MP+SH+ĐT
166NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM1988-06-28 00:00:0074188001115B2LT+MP+SH+ĐT
167NGUYỄN VĂN THẮNG1990-01-01 00:00:0074090001365B2LT+MP+SH+ĐT
168LƯU VĂN THẮNG1983-09-16 00:00:0034083027633B2LT+MP+SH+ĐT
169TRẦN MẠNH THẮNG1984-09-09 00:00:0030084011220B2LT+MP+SH+ĐT
170TRƯƠNG THÀNH THÂN1980-11-22 00:00:0083080016351B2LT+MP+SH+ĐT
171NGUYỄN VĂN THỂ1982-02-03 00:00:0034082024086B2LT+MP+SH+ĐT
172ĐẶNG ANH THIỆN1992-02-19 00:00:00272164006B2LT+MP+SH+ĐT
173PHẠM TRỌNG THIỆN2001-01-21 00:00:0036201001534B2LT+MP+SH+ĐT
174NGUYỄN PHƯỚC THỊNH1996-12-27 00:00:0083196006199B2LT+MP+SH+ĐT
175PHẠM VĂN THỊNH1971-12-24 00:00:0034071018163B2LT+MP+SH+ĐT
176TRẦN VĂN THỊNH1992-05-20 00:00:00215214063B2LT+MP+SH+ĐT
177LÂM GIA THỊNH2003-06-16 00:00:0074203004147B2LT+MP+SH+ĐT
178VÕ VĂN THUẬN2000-02-21 00:00:0064200011208B2LT+MP+SH+ĐT
179NGUYỄN THỊ THU THÙY1997-12-22 00:00:0075197005304B2LT+MP+SH+ĐT
180NGHIÊM THỊ THU THỦY1982-09-26 00:00:0075182002297B2LT+MP+SH+ĐT
181LÊ THỊ THANH THÚY1987-07-12 00:00:00285128254B2LT+MP+SH+ĐT
182PHAN THỊ ANH THƯ1984-08-22 00:00:0066184002548B2LT+MP+SH+ĐT
183NGUYỄN LÊ KIỀU TRANG1997-08-11 00:00:0070197002135B2LT+MP+SH+ĐT
184ĐỖ MINH TRÍ1995-11-23 00:00:0070095005401B2LT+MP+SH+ĐT
185LÊ KIM TRIỀU1995-08-18 00:00:00281081860B2LT+MP+SH+ĐT
186VÒNG CHỒI VÁY1997-12-26 00:00:0075097001627B2LT+MP+SH+ĐT
187LÊ THỊ HỒNG VÂN1975-11-19 00:00:0074175006783B2LT+MP+SH+ĐT
188HOÀNG THỊ HỒNG VÂN1991-09-19 00:00:0075191024613B2LT+MP+SH+ĐT
189LÊ TRIỆU VĨ1989-05-17 00:00:00221210516B2LT+MP+SH+ĐT
190NGUYỄN QUỐC VIỆT1990-01-25 00:00:00272143905B2LT+MP+SH+ĐT
191HUỲNH THÁI VINH1989-08-24 00:00:00272062828B2LT+MP+SH+ĐT
192HOÀNG VŨ2001-03-12 00:00:0075201012210B2LT+MP+SH+ĐT
193TRỊNH QUANG NAM VŨ2003-09-19 00:00:00276097856B2LT+MP+SH+ĐT
194LÂM XÍA1989-06-06 00:00:00272171946B2LT+MP+SH+ĐT
195TRẦN VĂN THIÊN Ý1983-06-22 00:00:00271495858B2LT+MP+SH+ĐT
196TRƯƠNG HOÀNG YẾN1991-12-09 00:00:0074191001319B2LT+MP+SH+ĐT
197NGUYỄN THỊ THANH YẾN1991-08-13 00:00:0075191022168B2LT+MP+SH+ĐT