STTHỌ TÊNNGÀY SINHHẠNGTÌNH TRẠNG
1NGUYỄN ĐỨC AM19/07/1975B2LT+MP+SH
2NGUYỄN PHƯƠNG AN25/05/1999B2LT+MP+SH
3BÙI HỒ THỊ THÚY AN28/04/1990B2LT+MP+SH
4LÔI TÚ ANH15/11/1988B2SH
5PHẠM TUẤN ANH1995-10-04 00:00:00B2LT+MP+SH
6NGUYỄN THẾ ANH16/03/1988B2LT+MP+SH
7LƯƠNG QUỐC BẢO25/04/1993B2SH
8ĐƯỜNG THÁI BÌNH2002-08-01 00:00:00B2LT+MP+SH
9HOÀNG CƯỜNG1979-10-12 00:00:00B2LT+MP+SH
10BÙI THỊ CHINH1994-12-05 00:00:00B2LT+MP+SH
11LÊ MẠNH DOANH25/05/1991B2LT+MP+SH
12HUỲNH ĐĂNG DOANH16/06/1995B2LT+MP+SH
13TRỊNH CÔNG HOÀNG DUY26/12/1989B2LT+MP+SH
14HÀ THỊ THUÝ DƯƠNG14/12/1991B2LT+MP+SH
15NGUYỄN THÀNH ĐẠT2003-01-07 00:00:00B2SH
16DƯƠNG THÀNH ĐẠT20/06/1995B2LT+MP+SH
17ĐỖ KIM ĐIỆN1974-02-09 00:00:00B2LT+MP+SH
18HOÀNG MINH ĐỨC25/04/1999B2LT+MP+SH
19TRẦN ĐẠI HỒNG ĐỨC1999-01-09 00:00:00B2LT+MP+SH
20VŨ VĂN HẢI15/09/1991B2LT+MP+SH
21ĐỖ ĐẠI HẢI2002-08-09 00:00:00B2LT+MP+SH
22VÕ TẤN HẬU1992-05-12 00:00:00B2LT+MP+SH
23LÊ NGỌC HIẾU2004-10-01 00:00:00B2LT+MP+SH
24TRẦN VĂN HINH25/08/1984B2LT+MP+SH
25TRƯƠNG VIỆT HOÀNG30/09/2000B2LT+MP+SH
26TRỊNH CÔNG HOÀNG26/07/2000B2LT+MP+SH
27LÊ VĂN HỒNG1991-03-07 00:00:00B2LT+MP+SH
28LƯƠNG VĂN HỢP13/06/1975B2LT+MP+SH
29PHẠM PHI HÙNG16/07/1987B2LT+MP+SH
30TRẦN HỮU HUY18/01/1996B2LT+MP+SH
31NGUYỄN ANH HUYNH1993-01-11 00:00:00B2LT+MP+SH
32NGUYỄN ĐỨC HƯNG24/04/1992B2LT+MP+SH
33HOÀNG TRUNG KIÊN1994-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
34PHẠM GIA KHANG30/08/1978B2SH
35ĐỖ DUY KHANG22/07/2003B2LT+MP+SH
36NGUYỄN DUY KHÁNH22/12/1995B2LT+MP+SH
37TRẦN DUY LÂM1991-07-06 00:00:00B2LT+MP+SH
38LƯƠNG THÀNH LONG2000-03-09 00:00:00B2LT+MP+SH
39NGUYỄN THÁI THÀNH LONG18/08/1998B2LT+MP+SH
40HOÀNG PHI LONG1997-02-01 00:00:00B2LT+MP+SH
41TRẦN DANH LONG2001-12-12 00:00:00B2LT+MP+SH
42NGUYỄN VĂN LUY1985-11-05 00:00:00B2MP+SH
43PHẠM QUANG LƯỢNG1999-08-01 00:00:00B2LT+MP+SH
44PHẠM HUY MÂN28/10/2002B2LT+MP+SH
45PHẠM LÊ MINH15/08/1997B2LT+MP+SH
46THẠCH MINH2000-12-06 00:00:00B2LT+MP+SH
47TRẦN QUANG MINH30/11/1996B2LT+MP+SH
48BÙI THỊ KIỀU MY24/06/1992B2LT+MP+SH
49NGUYỄN TẤN NAM15/12/1980B2LT+MP+SH
50BÙI GIA NAM13/12/1995B2LT+MP+SH
51VÕ VĂN NGHĨA1989-03-08 00:00:00B2LT+MP+SH
52NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC27/01/1993B2LT+MP+SH
53TRẦN VĂN MINH NHÂN16/09/1997B2LT+MP+SH
54PHẠM THỊ QUỲNH NHƯ1999-09-11 00:00:00B2LT+MP+SH
55NGUYỄN HOÀNG PHÚ2003-06-10 00:00:00B2LT+MP+SH
56HUỲNH NGỌC QÚY16/10/1984B2LT+MP+SH
57MAI NGUYỄN DUY QUANG16/01/1998B2LT+MP+SH
58ĐẬU HUY QUÂN14/06/1988B2LT+MP+SH
59TRỊNH XUÂN QUÂN26/03/1993B2MP+SH
60HOÀNG ANH QUỐC1996-01-02 00:00:00B2LT+MP+SH
61NGUYỄN KIÊN QUYẾT1988-02-03 00:00:00B2LT+MP+SH
62TRẦN THỊ PHƯƠNG QUỲNH1996-02-07 00:00:00B2LT+MP+SH
63NGUYỄN VĂN SANG20/09/1999B2LT+MP+SH
64HỒ HOÀNG SANG1996-08-12 00:00:00B2LT+MP+SH
65NGUYỄN VĂN TÂM1986-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
66LÊ CÔNG TẤN15/02/2004B2LT+MP+SH
67NGHIÊM THANH TÍN25/07/2001B2LT+MP+SH
68NGUYỄN QUỐC TUẤN25/05/1989B2LT+MP+SH
69TRƯƠNG HOÀNG TUẤN1995-11-11 00:00:00B2LT+MP+SH
70ĐOÀN LÊ NGỌC ĐINH TUYỀN1991-08-12 00:00:00B2LT+MP+SH
71TRẦN THỊ NGỌC TƯƠI1990-08-03 00:00:00B2LT+MP+SH
72HUỲNH MINH THANH21/09/2001B2LT+MP+SH
73TRIỆU THẠNH1989-08-01 00:00:00B2LT+MP+SH
74NGUYỄN PHƯƠNG THẢO1992-08-07 00:00:00B2LT+MP+SH
75VÕ XUÂN THIỆN19/04/1997B2SH
76LÊ PHẠM ĐỨC THIỆN1998-04-01 00:00:00B2LT+MP+SH
77PHẠM DUY THÔNG1979-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
78NGUYỄN QUỐC THỐNG22/02/1992B2SH
79BÙI VĂN THU1989-05-02 00:00:00B2LT+MP+SH
80VŨ THỊ THU20/11/1991B2LT+MP+SH
81NGUYỄN ĐÌNH THUẬT20/03/1999B2LT+MP+SH
82ĐOÀN THỊ THANH THỦY1984-12-04 00:00:00B2LT+MP+SH
83NGUYỄN VĂN THƯƠNG2001-05-12 00:00:00B2LT+MP+SH
84LÊ THỊ KIM TRANG20/09/1974B2LT+MP+SH
85PHẠM THỊ MINH TRÂM1981-06-06 00:00:00B2LT+MP+SH
86LÊ DUY TRẤN17/09/2001B2LT+MP+SH
87NGUYỄN QUANG TRÍ1999-05-08 00:00:00B2LT+MP+SH
88NGUYỄN HOÀNG NHẬT VI18/09/1993B2LT+MP+SH
89CHUNG TẤN VŨ1999-07-11 00:00:00B2LT+MP+SH
90LÂM QUỐC VŨ1989-11-02 00:00:00B2LT+MP+SH
91TRẦN VŨ THÁI AN1999-11-05 00:00:00B2LT+MP+SH
92NGUYỄN BẢO ANH1993-10-05 00:00:00B2LT+MP+SH
93PHẠM THẠCH ANH2001-11-06 00:00:00B2LT+MP+SH
94CHÂU HOÀNG ANH15/03/1983B2LT+MP+SH
95NGUYỄN HOÀNG BẮC17/11/2001B2LT+MP+SH
96DƯƠNG TIỂU BĂNG28/08/2001B2LT+MP+SH
97HOÀNG VĂN BÙI1960-10-03 00:00:00B2LT+MP+SH
98NGUYỄN VĂN CA1985-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
99NGUYỄN NGỌC DANH15/09/2000B2LT+MP+SH
100HOÀNG THỊ MAI DIN24/04/1984B2SH
101TRƯƠNG THỊ THU DUNG16/01/1984B2LT+MP+SH
102HUỲNH TUẤN DŨNG1984-10-08 00:00:00B2LT+MP+SH
103NGUYỄN TIẾN DŨNG1969-09-07 00:00:00B2LT+MP+SH
104PHẠM TIẾN DŨNG20/12/2000B2LT+MP+SH
105LÊ VĂN DUY1987-03-09 00:00:00B2LT+MP+SH
106LÊ HOÀNG KHÁNH DUY1999-02-03 00:00:00B2LT+MP+SH
107NGUYỄN THÀNH ĐẠT1995-09-07 00:00:00B2LT+MP+SH
108NGUYỄN THÀNH ĐẠT1994-04-12 00:00:00B2LT+MP+SH
109DƯƠNG VĂN ĐEO1988-09-01 00:00:00B2LT+MP+SH
110NGUYỄN THÁI ĐỒNG15/02/1986B2LT+MP+SH
111ĐOÀN NGỌC ĐỒNG15/04/2004B2LT+MP+SH
112NGUYỄN HOÀNG ĐỨC2001-07-07 00:00:00B2LT+MP+SH
113HOÀNG VĂN ĐỨC1992-05-10 00:00:00B2LT+MP+SH
114THÂN THỊ THU HÀ1994-01-03 00:00:00B2LT+MP+SH
115NGUYỄN HỮU HÀ24/02/1987B2LT+MP+SH
116PHAN THANH HẢI16/11/2003B2LT+MP+SH
117QUÁCH PHƯỚC HẢI18/02/1989B2LT+MP+SH
118TRẦN DƯƠNG NGỌC HẠNH1989-06-03 00:00:00B2LT+MP+SH
119LÝ NHỰT HÀO1999-11-02 00:00:00B2LT+MP+SH
120TRẦN VĂN HẬU1993-02-11 00:00:00B2LT+MP+SH
121NGUYỄN PHÚC HẬU16/05/1999B2LT+MP+SH
122TRÌNH THỊ HIỀN19/09/1998B2LT+MP+SH
123TRẦN NGỌC TUẤN HIỀN25/02/2002B2LT+MP+SH
124NGUYỄN PHƯỚC HIỆP21/07/1984B2LT+MP+SH
125NGUYỄN THANH HOÀI1991-01-09 00:00:00B2LT+MP+SH
126NGÂN NGỌC HOÀNG19/04/1998B2LT+MP+SH
127LÊ ĐÌNH HUY1995-02-07 00:00:00B2LT+MP+SH
128NGUYỄN VĂN HUY30/11/2000B2LT+MP+SH
129TRẦN DUY HUY1990-05-11 00:00:00B2LT+MP+SH
130NGUYỄN VĂN HƯNG16/06/1976B2LT+MP+SH
131LÊ NGỌC HƯNG13/10/1992B2LT+MP+SH
132HỒ HỮU KIỆM22/11/1989B2LT+MP+SH
133NGUYỄN ĐÔNG KHA16/06/1992B2LT+MP+SH
134NGUYỄN KHÁNH1995-10-05 00:00:00B2LT+MP+SH
135TRẦN DUY KHÁNH19/06/2001B2LT+MP+SH
136HOÀNG ĐẮC THANH LỊCH23/04/2004B2LT+MP+SH
137ĐINH BĂNG LINH1996-04-08 00:00:00B2LT+MP+SH
138NGUYỄN VĂN LĨNH1984-01-08 00:00:00B2LT+MP+SH
139PHAN PHÚC LỘC14/09/1989B2SH
140TRƯƠNG TẤN LUẬN23/04/1992B2LT+MP+SH
141TRẦN VĂN MẨN15/10/1986B2LT+MP+SH
142HUỲNH LÊ MINH22/11/2003B2LT+MP+SH
143MAI THỊ TRÀ MY1986-12-08 00:00:00B2LT+MP+SH
144PHẠM LÊ HOÀI NAM2001-06-09 00:00:00B2LT+MP+SH
145VẠN THÀNH NAM1983-05-01 00:00:00B2LT+MP+SH
146ĐỖ THÀNH NAM23/02/2000B2LT+MP+SH
147NGUYỄN KHƯƠNG NINH21/02/2001B2LT+MP+SH
148NGUYỄN PHƯƠNG NGHI27/07/2001B2LT+MP+SH
149NGUYỄN HỮU NGHĨA
24/02/1995B2LT+MP+SH
150NGUYỄN VĂN NGỌC24/06/1997B2LT+MP+SH
151NGUYỄN VĂN NGỌC1998-01-10 00:00:00B2LT+MP+SH
152HỒNG KIM NHANH1999-09-02 00:00:00B2LT+MP+SH
153LÊ NGỌC QUỲNH NHƯ14/11/2000B2LT+MP+SH
154NGUYỄN HUỲNH TỐ NHƯ31/10/1996B2LT+MP+SH
155LƯU ĐỨC PHÁT31/08/1996B2LT+MP+SH
156PHẠM BÁ PHI2003-12-02 00:00:00B2LT+MP+SH
157PHẠM ĐÌNH PHÚ14/01/1993B2LT+MP+SH
158TRẦN DUY PHÚC15/08/2002B2LT+MP+SH
159NGUYỄN LƯƠNG HOÀNG PHÚC2001-01-12 00:00:00B2LT+MP+SH
160NGUYỄN HỒNG PHÚC16/12/2001B2LT+MP+SH
161VŨ MINH PHỤNG18/02/1998B2LT+MP+SH
162NGÔ THỊ THUỲ PHƯƠNG26/05/1991B2LT+MP+SH
163NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG1999-02-06 00:00:00B2LT+MP+SH
164TRẦN HỒNG QUÂN1994-11-09 00:00:00B2LT+MP+SH
165LÊ VĂN QUÝ1987-10-08 00:00:00B2LT+MP+SH
166NGUYỄN THANH SANG27/04/1995B2LT+MP+SH
167NGUYỄN TẤN SANG2003-11-09 00:00:00B2LT+MP+SH
168NGUYỄN TẤN SANH22/02/1987B2LT+MP+SH
169BÙI MINH TÀI19/08/2000B2LT+MP+SH
170NGUYỄN MINH TÂN2004-09-08 00:00:00B2LT+MP+SH
171MAI THỊ TIỀN17/07/1989B2LT+MP+SH
172NGUYỄN CÔNG THANH TIẾN24/10/1992B2LT+MP+SH
173NGUYỄN ANH TUẤN1992-05-11 00:00:00B2LT+MP+SH
174TRẦN GIA TUẤN2003-03-10 00:00:00B2LT+MP+SH
175THẠCH VĂN TUẤN17/05/2000B2LT+MP+SH
176ĐẶNG THỊ ÁNH TUYẾT1999-08-04 00:00:00B2LT+MP+SH
177NGUYỄN QUANG TỨ28/10/1999B2LT+MP+SH
178PHẠM QUỐC THÀNH16/04/1992B2LT+MP+SH
179TRẦN TRUNG THÀNH
1995-05-12 00:00:00B2LT+MP+SH
180NGUYỄN VĂN THẢO1995-09-11 00:00:00B2LT+MP+SH
181TRẦN THANH THẾ16/04/1992B2LT+MP+SH
182NGUYỄN TRUNG THỜI24/11/1996B2LT+MP+SH
183NGUYỄN THỊ THANH THUỶ19/01/1992B2LT+MP+SH
184ĐINH DIỆP THƯ1999-06-08 00:00:00B2LT+MP+SH
185HỒ THỊ VÂN THƯ1989-02-05 00:00:00B2LT+MP+SH
186PHẠM THỊ ANH THƯ1991-06-08 00:00:00B2LT+MP+SH
187ÔN THỊ BẢO TRÂM19/06/1992B2LT+MP+SH
188BÙI QUANG TRUNG15/06/1995B2LT+MP+SH
189LÊ QUANG TRUNG21/09/1978B2LT+MP+SH
190TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG17/03/2003B2LT+MP+SH
191NGUYỄN THỊ LỆ VÂN1992-02-09 00:00:00B2LT+MP+SH
192ĐỖ NGỌC VIỆT1983-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
193DƯ QUANG VINH17/08/1988B2LT+MP+SH
194LÂM THIỆN VY22/10/1997B2LT+MP+SH