STTHỌ TÊNNGÀY SINHCMNDHẠNGMÔN THI
1CHÂU NGỌC LI AN8/23/199875198000991B2LT+SH+MP
2PHẠM VÂN ANH1996-07-30 00:00:0070196000135B2LT+MP+SH+ĐT
3NGUYỄN LÊ MAI ANH1991-09-30 00:00:0012841122B11LT+MP+SH+ĐT
4NGUYỄN THỊ MINH ANH1998-03-23 00:00:0025698044B11LT+MP+SH+ĐT
5NGUYỄN THỊ XUÂN ANH1997-01-07 00:00:00272481865B11LT+MP+SH+ĐT
6PHẠM HỒNG VÂN ANH1994-09-03 00:00:00272389555B2LT+SH+MP
7NGÔ THẢO HOÀNG ANH1995-04-11 00:00:0025620932B2LT+SH+MP
8NGUYỄN THÀNH ÂN1990-03-08 00:00:0075090012594B2LT+SH+MP
9TRẦN NGỌC GIA BẢO2003-02-01 00:00:0075203004296B2LT+MP+SH+ĐT
10HUỲNH GIA BẢO5/26/2001272801813B2MP
11LÊ MINH CẢNH2000-01-04 00:00:0075200001821B2LT+SH+MP
12TRƯƠNG VĂN CÁNH1952-10-11 00:00:0044052000899B2MP
13VÕ VĂN CHIẾN1987-05-02 00:00:00272389769B2LT+SH+MP
14HUỲNH BÁ KHÁNH CHƯƠNG1997-10-02 00:00:0072097006020B2LT+MP+SH+ĐT
15PHẠM THỊ DIỆP1989-02-09 00:00:0080189011153B2LT+MP+SH+ĐT
16NGUYỄN VĂN DOẢN1984-01-11 00:00:001084069488B2LT+MP+SH+ĐT
17NGUYỄN THỊ MỸ DUNG1996-02-06 00:00:0042196008342B2LT+MP+SH+ĐT
18NGUYỄN THỊ DUNG1976-11-06 00:00:00271185246B2LT+SH+MP
19ĐÀO TIẾN DŨNG1989-07-30 00:00:00271990929B2LT+MP+SH+ĐT
20HÀ VĂN DŨNG1987-07-24 00:00:0030087024609B2LT+MP+SH+ĐT
21NGUYỄN ĐỨC DUY2/13/198775087013440B2LT+SH+MP
22NGUYỄN CAO KỲ DUYÊN9/29/2002272989015B2LT+SH+MP
23PHẠM THÀNH ĐẠT1994-01-03 00:00:0079094003678B2LT+SH+MP
24VŨ VĂN ĐIỆN1982-03-10 00:00:0036082000854B2LT+MP+SH+ĐT
25NGUYỄN ĐỒNG1972-04-08 00:00:00212131946B2LT+MP+SH+ĐT
26ĐỖ NGỌC ĐỨC1996-04-23 00:00:0031096017299B2LT+MP+SH+ĐT
27QUÁCH KHOA ĐỨC2/27/200475204015010B2LT+SH+MP
28NGUYỄN THỊ THÙY GIANG1988-12-23 00:00:0024299156B11LT+MP+SH+ĐT
29PHẠM VĂN GIAO1971-01-12 00:00:0033071013811B2LT+MP+SH+ĐT
30ĐÀO MẠNH HÀ1962-05-05 00:00:00276040916CLT+SH+MP
31LÊ VĂN HẢI1972-03-10 00:00:0026072012639B2LT+MP+SH+ĐT
32NGUYỄN HOÀNG HẢI1990-06-04 00:00:001090000229B11LT+MP+SH+ĐT
33ĐỖ ANH HÀO11/30/20027920208781B2LT+SH+MP
34LÊ THỊ HẢO8/15/1991241074168B2LT+SH+MP
35HỒ THỊ THU HẰNG1978-07-19 00:00:0060178006651B2LT+MP+SH+ĐT
36NGUYỄN THỊ HẰNG2/23/197130171005169B11LT+SH+MP
37LÊ THÚY HẰNG1997-12-07 00:00:00272680153B2LT+SH+MP
38NGUYỄN THỊ LÂM HẰNG1988-10-08 00:00:0075188021320B2LT+SH+MP
39HOÀNG THỊ NGỌC HÂN1999-07-30 00:00:00191907035B11LT+MP+SH+ĐT
40CHÂU ĐÌNH NGỌC HIỆP1993-05-31 00:00:0058093004635B11LT+MP+SH+ĐT
41TRẦN QUANG HIỆP2/15/1993230870570B2LT+SH+MP
42TRẦN VĂN HIẾU1984-11-20 00:00:0079084001145B2LT+MP+SH+ĐT
43ĐẶNG THỊ HỒNG HOA1982-02-05 00:00:0052182014386B11LT+SH+MP
44NGUYỄN ĐÌNH KHẢI HOÀN3/25/199979099035163B2LT+SH+MP
45LÊ KHẢ HOÀNG1995-06-16 00:00:00272396338B2LT+MP+SH+ĐT
46NGUYỄN VĂN HÙNG1968-02-08 00:00:0035068007350B11LT+MP+SH+ĐT
47BÙI ĐĂNG HUY1989-05-10 00:00:00271967529B2LT+MP+SH+ĐT
48NGUYỄN ĐỨC HUY1987-07-03 00:00:00271841440B2LT+MP+SH+ĐT
49PHẠM XUÂN HUYỀN1968-04-25 00:00:0034068021645B2LT+MP+SH+ĐT
50LÊ THỊ THANH HUYỀN1974-04-12 00:00:0045174000790B11LT+MP+SH+ĐT
51NGÔ THỊ NGỌC HUYỀN1986-04-15 00:00:0075186009402B11LT+MP+SH+ĐT
52TRẦN NGUYỄN NGỌC HUYỀN2003-07-11 00:00:00272939455B2LT+SH+MP
53PHẠM ĐẶNG GIA HƯNG2001-06-29 00:00:0075201000852B2LT+MP+SH+ĐT
54VŨ VĂN HƯNG1993-07-12 00:00:0038093004685B2LT+MP+SH+ĐT
55GIANG QUỐC HƯNG7/27/198779087014919B2SH
56NGUYỄN THỊ HƯƠNG1993-11-16 00:00:0044193000303B11LT+MP+SH+ĐT
57PHẠM THỊ HƯƠNG10/20/1984285112753B2LT+SH+MP
58TRẦN MỸ KIỀU1993-06-16 00:00:0079193018455B2LT+MP+SH+ĐT
59HỒ GIA KHANG2003-12-22 00:00:0079203009532B2LT+MP+SH+ĐT
60NGUYỄN HOÀNG KHANG1997-11-07 00:00:0075097022192B2LT+MP+SH+ĐT
61VƯƠNG THỊ MAI KHANH1979-12-01 00:00:0023661584B11LT+MP+SH+ĐT
62TRẦN DƯ KHƯƠNG1990-04-10 00:00:0079090017435B2LT+SH+MP
63NGUYỄN THỊ LAN1977-12-06 00:00:0035177001443B11LT+SH+MP
64NGUYỄN SƠN LÂM1998-08-23 00:00:0038098022174B2LT+MP+SH+ĐT
65VÕ KHÁNH LÂM1992-05-20 00:00:00197253507B2LT+MP+SH+ĐT
66NGUYỄN THANH LÂM1991-10-01 00:00:0080091000343B2LT+SH+MP
67TRẦN THỊ BÍCH LIÊN1979-10-10 00:00:0072179012286B11LT+SH+MP
68ĐỖ TRẦN HOÀNG LONG1989-01-26 00:00:0075089022440B2LT+MP+SH+ĐT
69LÊ DUY LONG10/25/1981271404924B2LT+SH+MP
70HUỲNH TẤN LỰC1987-03-08 00:00:00311897941B2LT+MP+SH+ĐT
71NGÔ THỊ LƯƠNG1985-07-21 00:00:0024185007628B11LT+MP+SH+ĐT
72PHU MÀN LỲ1986-01-20 00:00:00271628996B2LT+MP+SH+ĐT
73NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI1/18/1985331454905B2LT+SH+MP
74NGUYỄN THỤY ĐỖ MAI1/23/198279182000534B11LT+SH+MP
75TRẦN VĂN MẠNH5/18/197636076017544B2LT+SH+MP
76ĐINH THỊ MINH1988-03-06 00:00:00272765876B2LT+MP+SH+ĐT
77BÙI TRẦN MINH9/19/200275202017148B2LT+SH+MP
78NGUYỄN ĐÌNH NAM1999-11-23 00:00:0066099000437B2LT+MP+SH+ĐT
79VŨ TRẦN HOÀI NAM1989-06-18 00:00:00271858455B2LT+MP+SH+ĐT
80NGUYỄN ĐÌNH NAM12/23/1999366212610B2LT+SH+MP
81LÊ HIẾU NINH1997-10-03 00:00:0075097017495B2LT+MP+SH+ĐT
82NGUYỄN QUỲNH ĐÔNG NGHI12/17/200175301005559B2LT+SH+MP
83NGUYỄN TRỌNG NGHĨA8/14/1993312261041B2LT+SH+MP
84TIỀN VĂN NGHIỆP1989-03-20 00:00:0096089009662B11LT+MP+SH+ĐT
85HÀ THÚY NGỌC1989-07-03 00:00:0079189016453B2LT+MP+SH+ĐT
86NGUYỄN THỊ NGỌC NGON3/17/1987311914613B2LT+SH+MP
87NGUYỄN VĨNH NGUYÊN1997-07-11 00:00:0099766B2LT+MP+SH+ĐT
88TRƯƠNG NGUYỄN SĨ NHÂN2/16/198779087010350B2SH
89NGUYỄN THÀNH NHÂN8/26/200079200005265B2LT+SH+MP
90ĐINH CÔNG SĨ NHẬT2003-02-24 00:00:0066203019951B2LT+MP+SH+ĐT
91NGUYỄN BẢO NGỌC NHI10/25/1994272471536B11LT+SH+MP
92ĐẶNG THỊ YẾN NHI1990-05-11 00:00:00271966075B2LT+SH+MP
93NGUYỄN TỐ NHUNG1987-01-10 00:00:00321315565B2LT+MP+SH+ĐT
94QUÁCH HOÀNG NHUNG1996-01-16 00:00:0079196036671B2LT+MP+SH+ĐT
95NGUYỄN THỊ NHUNG2/16/198575185006932B2LT+SH+MP
96NGUYỄN HUỲNH TẤN PHÁT1992-11-09 00:00:0079092012701B2LT+MP+SH+ĐT
97NGUYỄN TIẾN PHÁT1994-07-16 00:00:0075094002383B2LT+MP+SH+ĐT
98NGUYỄN HỮU PHONG1994-03-22 00:00:0075094001730B2LT+MP+SH+ĐT
99PHẠM ĐĂNG PHONG1976-10-13 00:00:0075076014041B2LT+MP+SH+ĐT
100NGÔ KIM PHÚ1996-08-24 00:00:00272529261B2LT+MP+SH+ĐT
101NGUYỄN GIA PHÚ1999-10-23 00:00:00272858455B2LT+MP+SH+ĐT
102HỒ GIA PHÚC2003-12-22 00:00:0079203009531B2LT+MP+SH+ĐT
103NGUYỄN THANH PHÚC1996-01-02 00:00:00272387769B2LT+MP+SH+ĐT
104LÊ THỊ THẢO PHƯƠNG1998-10-12 00:00:0056198002303B2LT+MP+SH+ĐT
105BÙI ĐOÀN ÁNH PHƯƠNG1980-10-03 00:00:00271361258B2LT+SH+MP
106LÊ THỊ KIM PHƯỢNG1985-07-06 00:00:00381250694B11LT+MP+SH+ĐT
107NGUYỄN KHẢI MINH QUÂN1997-01-04 00:00:00272593386B2LT+MP+SH+ĐT
108LÊ HẢI QUÂN1/30/2004272990792B2LT+SH+MP
109PHẠM VĂN QUỚI1979-02-10 00:00:00212104802B2LT+MP+SH+ĐT
110NGUYỄN THỊ KIM QUY1981-02-14 00:00:0074181012446B2LT+MP+SH+ĐT
111LÊ PHÚ QUÝ1997-11-06 00:00:0070097003410B2LT+MP+SH+ĐT
112LƯU KIM QUÝ8/20/19931093049994B2LT+SH+MP
113LÊ THỊ KIM QUYÊN1984-02-14 00:00:00321197010B2LT+MP+SH+ĐT
114NGUYỄN THỊ TRÚC QUYÊN1993-08-03 00:00:0083193008323B2LT+MP+SH+ĐT
115TRẦN NGỌC THÚY QUYÊN1990-01-11 00:00:0079190014919B2LT+MP+SH+ĐT
116HỒ THỊ QUYÊN1992-05-04 00:00:0049192000172B2LT+SH+MP
117HOÀNG VĂN SƠN1992-01-02 00:00:0037092001736B2LT+MP+SH+ĐT
118NGUYỄN HỒNG SƠN1998-06-20 00:00:0079098029678B2LT+MP+SH+ĐT
119NGUYỄN THÀNH TÂM1993-10-22 00:00:0082093000064B2LT+MP+SH+ĐT
120VÕ VĂN TÂM1996-10-03 00:00:00272434052B2LT+MP+SH+ĐT
121TRẦN THANH TÂN1978-08-20 00:00:00340927154B2LT+MP+SH+ĐT
122MAI ĐÌNH TÂN1999-03-10 00:00:0079099022133B2LT+SH+MP
123NGUYỄN THỦY TIÊN2001-05-11 00:00:0070301007057B2LT+SH+MP
124DƯƠNG ĐÌNH TIẾN2001-08-22 00:00:00272926873B2LT+MP+SH+ĐT
125LÊ NHƯ TIẾN1987-02-24 00:00:0038087053218B11LT+MP+SH+ĐT
126NGUYỄN THỊ XUÂN TÌNH1996-10-08 00:00:00215349263B2LT+MP+SH+ĐT
127TẠ HỮU TƠ2002-07-25 00:00:00272871632B2LT+MP+SH+ĐT
128VÕ THANH TÚ1999-02-08 00:00:00187576885B2LT+MP+SH+ĐT
129NGUYỄN ĐÌNH TUẤN1989-05-13 00:00:00183580598B2LT+MP+SH+ĐT
130PHẠM MINH TUẤN1980-04-14 00:00:00271823462B2LT+MP+SH+ĐT
131PHÙNG VĂN TUẤN1988-10-30 00:00:00280969435B2LT+MP+SH+ĐT
132NGUYỄN THỊ LỆ TUYỀN1980-01-06 00:00:00271460051B2LT+MP+SH+ĐT
133TRẦN LÊ THANH TUYỀN1995-10-10 00:00:0075195001485B2LT+SH+MP
134NGUYỄN VĂN TUYẾN1993-11-16 00:00:0051093001826B2LT+MP+SH+ĐT
135NGUYỄN TIẾN TƯ1994-12-15 00:00:00173849761B2LT+MP+SH+ĐT
136NGUYỄN MẠNH TƯỜNG1997-06-10 00:00:00272683670CMP
137ĐINH NGỌC TY1992-12-08 00:00:00230779915B2LT+SH+MP
138NGUYỄN VĂN THA1992-07-15 00:00:00363639252B2LT+MP+SH+ĐT
139NGUYỄN QUANG THÁI9/22/1987321224430B2LT+SH+MP
140NGUYỄN THỊ THANH1997-11-20 00:00:0075197001935B2LT+MP+SH+ĐT
141PHẠM VĂN THANH2001-10-11 00:00:0036201001787B2LT+MP+SH+ĐT
142LÊ ĐOÀN VĨNH THANH1981-03-03 00:00:0079081026662B11LT+MP+SH+ĐT
143BÙI TẤN THÀNH1997-11-14 00:00:0077097005412B2LT+MP+SH+ĐT
144HỒ QUỐC THÀNH1994-05-14 00:00:0075094010800B2LT+MP+SH+ĐT
145NGUYỄN THỊ MINH THẢO1993-07-29 00:00:0075193004654B2LT+MP+SH+ĐT
146NGUYỄN ĐỨC THẮNG2001-10-29 00:00:0066201000857B2LT+MP+SH+ĐT
147NGUYỄN TRỌNG THẮNG1985-09-02 00:00:0042085001553B2LT+SH+MP
148TRẦN QUỐC THẮNG1998-08-08 00:00:0079098012095CLT+SH+MP
149PHẠM BÍCH THÌN1976-07-22 00:00:0044076000073B2LT+MP+SH+ĐT
150TRƯƠNG THÁI THỊNH2000-01-05 00:00:0077200008561B2LT+MP+SH+ĐT
151ĐINH TRƯỜNG THỌ1994-10-08 00:00:0094094000770B2LT+MP+SH+ĐT
152BÙI THỊ THƠM1992-01-24 00:00:0075192009503B2LT+MP+SH+ĐT
153LÝ THỊ THƠM6/16/198620186002730B11LT+SH+MP
154ĐỖ HOÀNG LIÊN THU2001-04-09 00:00:00272951220B2LT+MP+SH+ĐT
155PHẠM HOÀNG THỤ1980-09-18 00:00:0091080011643B2LT+MP+SH+ĐT
156PHẠM THANH THUÝ2001-11-21 00:00:00272850831B2LT+MP+SH+ĐT
157TRƯƠNG NGUYỄN THANH THÙY7/15/200367303001183B2LT+SH+MP
158NGUYỄN THỊ THANH THỦY1997-03-16 00:00:0049197005106B2LT+MP+SH+ĐT
159NGUYỄN THỊ HỒNG THÚY1985-04-19 00:00:0077185011056B11LT+MP+SH+ĐT
160NGUYỄN THỊ HỒNG THÚY5/19/1986285547287B2LT+SH+MP
161TRẦN VĂN THUYẾT1985-07-01 00:00:00183376885B2LT+MP+SH+ĐT
162ĐỒNG THỊ ANH THƯ12/16/199475194012104B2LT+SH+MP
163NGUYỄN THỊ THANH THƯƠNG1995-02-20 00:00:00215378698B2LT+MP+SH+ĐT
164NGUYỄN T.T. ĐOAN TRANG1982-12-20 00:00:00271441731B2LT+MP+SH+ĐT
165VÕ THỊ THANH TRANG1990-11-13 00:00:0075190003876B2LT+MP+SH+ĐT
166NGUYỄN THỊ TRANG1985-11-11 00:00:00271777750B11LT+MP+SH+ĐT
167TRẦN THỊ HUYỀN TRANG1978-07-26 00:00:0036178011283B11LT+MP+SH+ĐT
168NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂM1993-10-25 00:00:00272286097B2LT+MP+SH+ĐT
169HUỲNH BÁ KHÁNH TRÌNH1997-10-02 00:00:00291158352B2LT+MP+SH+ĐT
170NGUYỄN LƯƠNG THANH TRUNG2001-06-03 00:00:00272813396B2LT+SH+MP
171NGUYỄN ĐÌNH TRUNG10/18/1978211560233B2LT+SH+MP
172NGUYỄN QUỐC TRUNG2/23/199825839868CSH
173NGUYỄN QUỐC TRUNG1997-09-10 00:00:0079097017192CSH
174VŨ THỊ UYÊN1989-04-03 00:00:0038189028080B2LT+MP+SH+ĐT
175LÊ THỊ TƯỜNG VI2001-06-15 00:00:00241875176B2LT+MP+SH+ĐT
176TRẦN THẾ VINH1974-12-26 00:00:0046074009759B2LT+MP+SH+ĐT
177VŨ THỊ MỸ VINH8/27/198731187024488B11LT+SH+MP
178LỘC SỲ VỒ1983-12-07 00:00:00271525488B11LT+MP+SH+ĐT
179BÙI ANH VŨ1982-10-22 00:00:0075082016955B2LT+MP+SH+ĐT
180LÊ NGUYỄN NHẬT VŨ1993-12-30 00:00:00250959353B2LT+MP+SH+ĐT
181NGUYỄN LÊ HOÀNG VŨ2001-12-07 00:00:00272905098B2LT+SH+MP
182NGUYỄN LÂM VŨ1983-12-10 00:00:00233054583B2LT+SH+MP
183PHÙNG VĂN VỤ1978-06-01 00:00:0030078016911B2LT+MP+SH+ĐT
184HOÀNG THÁI VƯƠNG1982-02-15 00:00:00264218394B2LT+MP+SH+ĐT
185TRƯƠNG QUANG VƯƠNG2000-10-20 00:00:00251203182B11LT+MP+SH+ĐT
186LÊ THỊ XUÂN1998-07-06 00:00:0075198015489B2LT+MP+SH+ĐT
187LÊ VĂN XUÂN1976-08-10 00:00:0033076014511B2LT+MP+SH+ĐT
188PHẠM THỊ CẨM XUÂN6/28/198868188000572B11LT+SH+MP
189NGUYỄN THỊ HẢI YẾN3/17/199166191000284B2LT+SH+MP
190NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN1996-04-07 00:00:0075196014202B2LT+SH+MP
191NGUYỄN KHẮC AN1995-03-29 00:00:0025259734B2LT+MP+SH+ĐT
192NGUYỄN THANH AN1998-04-03 00:00:00272583126B2LT+MP+SH+ĐT
193LÝ TỐ ANH1984-01-19 00:00:0075184001465B2LT+MP+SH+ĐT
194NGUYỄN VĂN ANH1997-10-12 00:00:0042097014842B2LT+MP+SH+ĐT
195TRẦN THỊ TRÂM ANH1995-02-20 00:00:00231077665B11LT+MP+SH+ĐT
196PHẠM THỤC ANH11/14/200182316873B2LT+SH+MP
197HỒ GIA BẢO1997-12-01 00:00:0075097017049B2LT+MP+SH+ĐT
198PHAN VĂN CẦN1990-04-20 00:00:0052090005332B2LT+MP+SH+ĐT
199TRẦN VĂN CÔNG2000-11-15 00:00:0040200009851B2LT+MP+SH+ĐT
200KA CƯƠNG1988-08-08 00:00:00272088159B2LT+MP+SH+ĐT
201QUÁCH THỊ KIỀU DIỄM1991-02-04 00:00:0075191023823B2LT+MP+SH+ĐT
202LÊ THỊ THÙY DUNG1981-06-08 00:00:00280831883B2SH+MP
203NGUYỄN TIẾN DŨNG1996-09-10 00:00:0045096000238B2LT+MP+SH+ĐT
204VÕ NGỌC DUY2002-06-26 00:00:0040202005411B2LT+MP+SH+ĐT
205ĐINH QUỐC DUY5/25/200075200005714B2LT+SH+MP
206PHẠM NGUYỄN THÙY DƯƠNG1991-07-02 00:00:0068191006758B2LT+MP+SH+ĐT
207TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG1990-07-15 00:00:0036190026350B2LT+MP+SH+ĐT
208TRẦN QUỐC ĐẠT2003-12-01 00:00:00272999588B11LT+MP+SH+ĐT
209PHẠM HỒNG ĐỈNH1999-07-05 00:00:0075099020120B2LT+MP+SH+ĐT
210LÊ QUANG ĐỊNH1993-12-26 00:00:001093033650B2LT+MP+SH+ĐT
211NGUYỄN THỤY THẢO ĐOAN10/28/199379193010687B11LT+SH+MP
212LÊ MINH ĐỨC2/27/1980183196377B2SH+MP
213PHAN THỊ HƯƠNG GIANG8/18/199044190005602B11LT+SH+MP
214NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU6/20/198374183000740B2LT+SH+MP
215VY THỊ NHƯ HÀ1982-01-11 00:00:00271473760B2LT+MP+SH+ĐT
216MAI THỊ NGUYỆT HÀ1995-04-05 00:00:00301546999B11LT+MP+SH+ĐT
217ĐỖ VĂN TRÍ HẢI6/18/1987351847429B2LT+SH+MP
218THÁI YÊN HẢO1997-03-19 00:00:0075197020257B2LT+MP+SH+ĐT
219TRẦN NGỌC DUY HẢO1993-07-21 00:00:0075093000568B2LT+MP+SH+ĐT
220LÊ THỊ HIÊN1984-09-09 00:00:0068184001277B2SH+MP
221NGUYỄN THỊ LỆ HIỀN1973-04-17 00:00:00270993842B11LT+MP+SH+ĐT
222QUẾ THỊ THU HIỀN1982-01-04 00:00:0040182001023B11LT+SH+MP
223PHAN TRUNG HIẾU1997-08-21 00:00:00341904914B2LT+MP+SH+ĐT
224NGUYỄN TRUNG HIẾU1986-08-11 00:00:00271810722B2LT+SH+MP
225TRẦN THỊ HOA1976-10-12 00:00:0077176007947B2LT+SH+MP
226NGUYỄN THỊ HÒA1985-01-02 00:00:0035185010337B11LT+SH+MP
227HUỲNH HUY HOÀNG1990-05-17 00:00:00272211773B2LT+MP+SH+ĐT
228ĐÀM LÊ HOÀNG1984-06-03 00:00:0038084026948B11LT+SH+MP
229NGUYỄN ĐĂNG HỒNG1984-08-23 00:00:0075084022304B2LT+MP+SH+ĐT
230NGUYỄN THỊ MINH HỒNG1986-07-07 00:00:0075186014377B2LT+MP+SH+ĐT
231PHẠM TRẦN DUY HUẤN1985-11-09 00:00:0080085000328B11LT+MP+SH+ĐT
232HỒ QUỐC HUY1996-10-01 00:00:00352375411B2LT+MP+SH+ĐT
233NGUYỄN AN HUY1993-11-23 00:00:0025107654B2LT+MP+SH+ĐT
234ĐỖ THỊ HUYÊN1983-01-10 00:00:0066183001166B2LT+MP+SH+ĐT
235NGUYỄN THỊ HUYỀN2000-11-18 00:00:00281404403B11LT+MP+SH+ĐT
236NGÔ THỊ BÍCH HƯƠNG1995-05-31 00:00:0075195008003B2LT+MP+SH+ĐT
237NGUYỄN THỊ HƯƠNG1982-03-20 00:00:00272238014B2LT+MP+SH+ĐT
238ĐẶNG THỊ HƯƠNG9/19/1991285397871B2LT+SH+MP
239LÊ THỊ XUÂN HƯƠNG8/28/1995281146016B2LT+SH+MP
240NGUYỄN TIẾN HỮU1963-06-08 00:00:0026063003358B11LT+SH+MP
241LƯƠNG GIAO HY1/19/199548095009830B2LT+SH+MP
242NGÔ VĂN KIỂM1979-06-26 00:00:0036079029135B2LT+MP+SH+ĐT
243PHAN THỊ LIÊN KIM1990-08-07 00:00:0075190022468B2LT+MP+SH+ĐT
244LƯƠNG TỐNG KỲ2003-09-01 00:00:0072203002617B2LT+SH+MP
245HOÀNG TUẤN KHA1993-03-08 00:00:0075093016182B2LT+MP+SH+ĐT
246NGUYỄN HUỲNH KHANG1993-12-10 00:00:0083093000145B11LT+MP+SH+ĐT
247TRẦN GIA KHANG4/24/1999272688770B2LT+SH+MP
248TRẦN KHÁNH1987-02-10 00:00:00183564045B2LT+MP+SH+ĐT
249NGUYỄN TRỌNG KHIÊM1986-01-09 00:00:0086086005165B2LT+MP+SH+ĐT
250CAO BẢO KHOA1993-06-14 00:00:00212786903B2LT+MP+SH+ĐT
251PHẠM THỊ BÍCH LIÊN1982-02-05 00:00:0049182002221B2LT+MP+SH+ĐT
252ĐOÀN DUY LINH1981-03-29 00:00:0068081004391B2LT+MP+SH+ĐT
253NGUYỄN THỊ THÙY LINH1988-11-05 00:00:00271985540B2LT+MP+SH+ĐT
254BÙI HỒ NHẬT LINH2000-01-01 00:00:0075300015483B2LT+SH+MP
255TRẦN THỊ DIỆU LINH7/25/1994285825050B2SH
256QUÁCH THỊ THÙY LINH1987-11-10 00:00:00271717261B2LT+SH+MP
257PHẠM NGUYỄN THÀNH LONG1994-01-02 00:00:00250998142B2LT+MP+SH+ĐT
258VŨ TUẤN LONG1996-09-10 00:00:0079096027331B11LT+SH+MP
259NGUYỄN THỊ LỢI1986-06-13 00:00:0038186034529B2LT+MP+SH+ĐT
260PHAN THẾ LỰC1992-12-20 00:00:0072092006765B2LT+MP+SH+ĐT
261ĐẶNG THỊ MAI LY1990-09-05 00:00:0074190000120B11LT+MP+SH+ĐT
262NGUYỄN THỊ MAI1996-06-20 00:00:0031196001675B2LT+MP+SH+ĐT
263NGUYỄN HOÀNG MAI1999-07-07 00:00:0079199002235B11LT+MP+SH+ĐT
264NGUYỄN THỊ THÙY MAI2/15/198560185006094B11LT+SH+MP
265BÙI CÔNG MINH1999-07-29 00:00:0087099011905B2LT+MP+SH+ĐT
266HOÀNG THỊ MINH1972-01-01 00:00:00272323848B2LT+MP+SH+ĐT
267VÕ QUỐC MINH1989-07-18 00:00:0079089031797B2LT+MP+SH+ĐT
268TRỊNH QUANG MINH1985-11-09 00:00:00272780812B2LT+SH+MP
269NGUYỄN VĂN MÙI1990-11-29 00:00:00271905794B2LT+MP+SH+ĐT
270PHẠM THỊ THẢO MY2/22/200075300016935B2LT+SH+MP
271HỒ THỊ LYN NA1990-01-17 00:00:0075190023086B2LT+MP+SH+ĐT
272NGUYỄN ĐẠI NAM1987-09-12 00:00:00225325331B2LT+MP+SH+ĐT
273TRẦN XUÂN NAM1988-08-08 00:00:0077088003612B2LT+MP+SH+ĐT
274TRƯƠNG HOÀNG PHƯƠNG NAM4/21/199866098017916B2LT+SH+MP
275TRẦN THỊ NGỌC NỮ1990-04-04 00:00:0075190019961B2LT+MP+SH+ĐT
276DƯƠNG THỊ XUÂN NƯƠNG1993-07-02 00:00:00280994150B2SH+MP
277ĐINH THỊ QUỲNH NGA1981-07-16 00:00:0034181004650B11LT+MP+SH+ĐT
278NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN1/16/198651186000219B2LT+SH+MP
279TRẦN NGỌC NGHĨA2000-01-19 00:00:0079200013557B2LT+MP+SH+ĐT
280LÊ THỊ THÚY NGỌC1988-11-04 00:00:0075188021967B2LT+MP+SH+ĐT
281NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC2000-05-19 00:00:00245407318B2LT+MP+SH+ĐT
282TRẦN HỒNG NGỌC1991-07-29 00:00:0075191017555B2LT+MP+SH+ĐT
283NGUYỄN KHÁNH NGỌC1999-09-07 00:00:0079199010504B11LT+MP+SH+ĐT
284TRẦN THỊ MỸ NGỌC10/20/1994272406080B2LT+SH+MP
285BÙI TUYẾT NGỌC1995-06-11 00:00:00261403213B11LT+SH+MP
286NGUYỄN KIM NGUYÊN1996-04-22 00:00:0075196020673B2LT+MP+SH+ĐT
287NGUYỄN TỪ PHƯƠNG NGUYÊN1984-04-06 00:00:0079184040196B11LT+MP+SH+ĐT
288TRẦN TRỌNG NHÃ1996-01-12 00:00:00272622193B11LT+SH+MP
289TRẦN HOÀNG NHÂN1986-06-20 00:00:0075086004995B2LT+MP+SH+ĐT
290NGUYỄN THÀNH NHÂN1972-06-10 00:00:0079072019689B2SH+MP
291NGUYỄN MINH NHẬT1977-10-02 00:00:00271242601B2LT+MP+SH+ĐT
292PHẠM THỊ KHÁNH NHI1991-09-27 00:00:00272078165B2LT+MP+SH+ĐT
293TRẦN THỊ NHI2000-05-05 00:00:0064300005858B2LT+MP+SH+ĐT
294CAO NGUYỄN PHƯƠNG NHUNG1991-01-07 00:00:0052191022520B2LT+SH+MP
295HUỲNH NHƯ1991-01-01 00:00:00334727087B11LT+MP+SH+ĐT
296NGUYỄN THỊ KIỀU OANH1988-09-07 00:00:0075188010771B2LT+MP+SH+ĐT
297NGUYỄN HOÀNG PHI2/24/1992285304784B2LT+SH+MP
298NGÔ QUỐC PHONG1984-01-11 00:00:0075084002307B2LT+MP+SH+ĐT
299CHẾ THANH PHONG1996-03-03 00:00:0075096001284B2LT+SH+MP
300ĐỖ THANH PHÚ2001-07-16 00:00:0049201000150B2LT+MP+SH+ĐT
301TRƯƠNG VỈNH PHÚ1999-06-22 00:00:0080099006286B2LT+MP+SH+ĐT
302NGUYỄN TRẦN GIA PHÚ1998-05-28 00:00:00352485652B11LT+MP+SH+ĐT
303NGUYỄN HÀ PHƯƠNG6/25/199313115056B11LT+SH+MP
304NGUYỄN THANH MINH QUANG2003-01-01 00:00:0079203023208B2LT+MP+SH+ĐT
305NGUYỄN TẤN HỒNG QUANG1995-02-09 00:00:00241541702B11LT+MP+SH+ĐT
306ĐƯỜNG NGUYỄN TUẤN SANG6/17/200375203015092B2LT+SH+MP
307LẠI THẾ SỬ1987-03-06 00:00:00272857283B2LT+SH+MP
308GIANG THỊ THU SƯƠNG1994-04-22 00:00:00272286033B2LT+MP+SH+ĐT
309NGÔ VĂN TÀI1970-06-01 00:00:0045070009048B2LT+MP+SH+ĐT
310HỒ VĂN TÀI6/18/1995272422222B2SH
311THÁI VĂN TÂM1991-04-11 00:00:0075091010709B2LT+MP+SH+ĐT
312LÂM TÂN1970-04-28 00:00:0079070022636B2LT+MP+SH+ĐT
313LÂM NGUYỄN ANH TẤN1993-11-01 00:00:0079093018757B2LT+MP+SH+ĐT
314ĐINH THẾ TÂY1996-04-22 00:00:00163273749B2LT+MP+SH+ĐT
315NGUYỄN VĂN TIÊM1999-10-07 00:00:00272756270CLT+SH+MP
316VÕ LÊ ĐỨC TIÊN1998-04-12 00:00:00221459806B2LT+MP+SH+ĐT
317LÊ DUY TIẾN1991-06-16 00:00:0075091000681B2LT+MP+SH+ĐT
318LÊ XUÂN TOÀN12/25/198670086001640B2SH
319BÙI ANH TÚ7/19/1997164609377B11LT+SH+MP
320TRƯƠNG CÔNG TUẤN1992-11-07 00:00:0038092013581CLT+SH+MP
321TRẦN VĂN TÙNG1987-06-15 00:00:00272888056B2LT+MP+SH+ĐT
322ĐẶNG ĐỨC TÙNG4/16/1994101121568B11LT+SH+MP
323TRẦN QUANG THÁI8/28/198979089002260CMP
324NGUYỄN VĂN THANH1991-08-10 00:00:00285238386B2SH+MP
325LÊ VĂN THÀNH1972-12-14 00:00:0074072009325B2LT+MP+SH+ĐT
326NGUYỄN CÔNG THÀNH1958-04-14 00:00:00270845532B2LT+MP+SH+ĐT
327PHAN BÁ THÀNH1991-08-06 00:00:00186633706B2LT+MP+SH+ĐT
328HỒ PHƯƠNG THẢO1985-05-19 00:00:00240928254B2LT+MP+SH+ĐT
329NGUYỄN THỊ THẢO1987-09-02 00:00:00271883148B2LT+MP+SH+ĐT
330BÙI PHƯƠNG THẢO1993-12-09 00:00:0031193016684B11LT+SH+MP
331PHAN THỊ HỒNG THẮM1997-12-28 00:00:00285680556B11LT+MP+SH+ĐT
332NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM10/15/1986331488012B2SH+MP
333NGUYỄN THÀNH THIỆN3/30/1994281039007B2SH+MP
334PHẠM ĐÌNH MINH THÔNG5/15/200275202008100B2LT+SH+MP
335DƯƠNG THỊ THU1983-06-01 00:00:0040183032269B2LT+MP+SH+ĐT
336LÊ HỮU THUẬN1984-06-12 00:00:0042084009930B2LT+MP+SH+ĐT
337LÊ THỊ BÍCH THUẬN2/26/199064190006636B11LT+SH+MP
338PHẠM THỊ THANH THUỶ1983-04-28 00:00:00131627172B2LT+MP+SH+ĐT
339NGUYỄN THỊ THU THÙY1986-01-25 00:00:0075186014513B2LT+MP+SH+ĐT
340TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG THÙY1983-04-03 00:00:00240728573B11LT+MP+SH+ĐT
341NGUYỄN THỊ THÙY9/25/198640186036572B2SH
342ĐÀM THỊ MINH THÙY1990-08-01 00:00:00271896821B2LT+SH+MP
343PHÙNG THỊ THANH THỦY1995-04-26 00:00:00225667657B11LT+MP+SH+ĐT
344HOÀNG THỊ THỦY3/20/198866188000251B11LT+SH+MP
345ĐINH MAI NGỌC THÚY12/15/198926069758B2LT+SH+MP
346NGUYỄN NGỌC THỪA1985-01-01 00:00:00381283661B2LT+MP+SH+ĐT
347NGUYỄN ĐÌNH SONG THƯƠNG1984-03-28 00:00:00271665770B2LT+MP+SH+ĐT
348ĐÀO THỊ TRANG1990-08-03 00:00:0026190007126B2LT+MP+SH+ĐT
349PHAN THỊ THU TRANG4/22/198425977829B11LT+SH+MP
350MAI QUỲNH TRANG9/25/198879188005679B11LT+SH+MP
351TRẦN THỊ BÍCH TRĂM1996-02-08 00:00:00272562570B2LT+SH+MP
352LÊ THANH HUYỀN TRÂN1994-05-23 00:00:0025353510B11LT+MP+SH+ĐT
353BÙI MINH TRÍ1989-02-10 00:00:001007288B2LT+MP+SH+ĐT
354NGUYỄN HỮU TRÍ1977-07-21 00:00:0089077000266B2LT+MP+SH+ĐT
355ĐỖ MINH TRÍ11/23/199570095005401B2LT+SH+MP
356ĐỖ VĂN TRÌNH12/22/1981285619079B2SH+MP
357PHẠM THỊ THANH TRÚC1996-07-06 00:00:0079196011481B2LT+MP+SH+ĐT
358NGUYỄN THỊ THANH TRÚC1997-03-24 00:00:00272546056B11LT+MP+SH+ĐT
359ĐÀO THỊ THANH TRÚC10/16/2003272945555B2LT+SH+MP
360CAO ĐÌNH TRƯỜNG1999-07-12 00:00:0038099004342B2LT+MP+SH+ĐT
361NGUYỄN LÊ THANH TRƯỜNG1986-10-25 00:00:0079086000711B2LT+MP+SH+ĐT
362TRẦN XUÂN TRƯỜNG1987-09-01 00:00:0036087019933B2LT+MP+SH+ĐT
363DƯƠNG THỊ ÚT1994-11-16 00:00:00371596020B2LT+MP+SH+ĐT
364TRẦN BẢO UYÊN1998-11-06 00:00:0079198030448B11LT+SH+MP
365NGUYỄN HOÀNG VĂN1990-08-19 00:00:0075090001502B2LT+MP+SH+ĐT
366TRẦN ĐÌNH THÚY VI1988-11-05 00:00:00205401319B11LT+SH+MP
367NGUYỄN LÊ ĐẠI VĨ1998-12-08 00:00:0064098000138B2LT+MP+SH+ĐT
368THẠCH THỊ VIÊN1988-03-01 00:00:0095188000084B2LT+MP+SH+ĐT
369NGUYỄN QUỐC VIỆT1977-04-12 00:00:0087077000247B11LT+SH+MP
370NGUYỄN VĂN VŨ1984-01-01 00:00:00334206717B2LT+SH+MP
371TRƯƠNG VĂN XINH1985-01-01 00:00:0054085003588B2LT+MP+SH+ĐT
372HOÀNG TRƯỜNG XUÂN1985-12-10 00:00:0042085012619B2LT+MP+SH+ĐT
373NGUYỄN TIẾN THÀNH XUÂN1985-07-23 00:00:00194219650B2LT+MP+SH+ĐT
374TRẦN THỊ NHƯ Ý7/26/1993245215191B11LT+SH+MP
375NGÔ THỊ KIM YẾN1984-07-23 00:00:0096184001771B11LT+MP+SH+ĐT
376NGUYỄN THỊ YẾN9/28/1992173789117B11LT+SH+MP
377HÀ THỊ BẠCH YẾN1984-10-04 00:00:0080184013097B11LT+SH+MP
378TRẦN THANH TÂM6/24/1994272419114B2SH+MP