STTHỌ TÊNNGÀY SINHHẠNGMÔN THI
1CHÂU NGỌC LI AN8/23/1998B2LT+SH+MP
2PHẠM VÂN ANH1996-07-30 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
3NGUYỄN LÊ MAI ANH1991-09-30 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
4NGUYỄN THỊ MINH ANH1998-03-23 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
5NGUYỄN THỊ XUÂN ANH1997-01-07 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
6PHẠM HỒNG VÂN ANH1994-09-03 00:00:00B2LT+SH+MP
7NGÔ THẢO HOÀNG ANH1995-04-11 00:00:00B2LT+SH+MP
8NGUYỄN THÀNH ÂN1990-03-08 00:00:00B2LT+SH+MP
9TRẦN NGỌC GIA BẢO2003-02-01 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
10HUỲNH GIA BẢO5/26/2001B2MP
11LÊ MINH CẢNH2000-01-04 00:00:00B2LT+SH+MP
12TRƯƠNG VĂN CÁNH1952-10-11 00:00:00B2MP
13VÕ VĂN CHIẾN1987-05-02 00:00:00B2LT+SH+MP
14HUỲNH BÁ KHÁNH CHƯƠNG1997-10-02 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
15PHẠM THỊ DIỆP1989-02-09 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
16NGUYỄN VĂN DOẢN1984-01-11 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
17NGUYỄN THỊ MỸ DUNG1996-02-06 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
18NGUYỄN THỊ DUNG1976-11-06 00:00:00B2LT+SH+MP
19ĐÀO TIẾN DŨNG1989-07-30 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
20HÀ VĂN DŨNG1987-07-24 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
21NGUYỄN ĐỨC DUY2/13/1987B2LT+SH+MP
22NGUYỄN CAO KỲ DUYÊN9/29/2002B2LT+SH+MP
23PHẠM THÀNH ĐẠT1994-01-03 00:00:00B2LT+SH+MP
24VŨ VĂN ĐIỆN1982-03-10 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
25NGUYỄN ĐỒNG1972-04-08 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
26ĐỖ NGỌC ĐỨC1996-04-23 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
27QUÁCH KHOA ĐỨC2/27/2004B2LT+SH+MP
28NGUYỄN THỊ THÙY GIANG1988-12-23 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
29PHẠM VĂN GIAO1971-01-12 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
30ĐÀO MẠNH HÀ1962-05-05 00:00:00CLT+SH+MP
31LÊ VĂN HẢI1972-03-10 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
32NGUYỄN HOÀNG HẢI1990-06-04 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
33ĐỖ ANH HÀO11/30/2002B2LT+SH+MP
34LÊ THỊ HẢO8/15/1991B2LT+SH+MP
35HỒ THỊ THU HẰNG1978-07-19 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
36NGUYỄN THỊ HẰNG2/23/1971B11LT+SH+MP
37LÊ THÚY HẰNG1997-12-07 00:00:00B2LT+SH+MP
38NGUYỄN THỊ LÂM HẰNG1988-10-08 00:00:00B2LT+SH+MP
39HOÀNG THỊ NGỌC HÂN1999-07-30 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
40CHÂU ĐÌNH NGỌC HIỆP1993-05-31 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
41TRẦN QUANG HIỆP2/15/1993B2LT+SH+MP
42TRẦN VĂN HIẾU1984-11-20 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
43ĐẶNG THỊ HỒNG HOA1982-02-05 00:00:00B11LT+SH+MP
44NGUYỄN ĐÌNH KHẢI HOÀN3/25/1999B2LT+SH+MP
45LÊ KHẢ HOÀNG1995-06-16 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
46NGUYỄN VĂN HÙNG1968-02-08 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
47BÙI ĐĂNG HUY1989-05-10 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
48NGUYỄN ĐỨC HUY1987-07-03 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
49PHẠM XUÂN HUYỀN1968-04-25 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
50LÊ THỊ THANH HUYỀN1974-04-12 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
51NGÔ THỊ NGỌC HUYỀN1986-04-15 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
52TRẦN NGUYỄN NGỌC HUYỀN2003-07-11 00:00:00B2LT+SH+MP
53PHẠM ĐẶNG GIA HƯNG2001-06-29 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
54VŨ VĂN HƯNG1993-07-12 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
55GIANG QUỐC HƯNG7/27/1987B2SH
56NGUYỄN THỊ HƯƠNG1993-11-16 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
57PHẠM THỊ HƯƠNG10/20/1984B2LT+SH+MP
58TRẦN MỸ KIỀU1993-06-16 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
59HỒ GIA KHANG2003-12-22 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
60NGUYỄN HOÀNG KHANG1997-11-07 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
61VƯƠNG THỊ MAI KHANH1979-12-01 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
62TRẦN DƯ KHƯƠNG1990-04-10 00:00:00B2LT+SH+MP
63NGUYỄN THỊ LAN1977-12-06 00:00:00B11LT+SH+MP
64NGUYỄN SƠN LÂM1998-08-23 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
65VÕ KHÁNH LÂM1992-05-20 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
66NGUYỄN THANH LÂM1991-10-01 00:00:00B2LT+SH+MP
67TRẦN THỊ BÍCH LIÊN1979-10-10 00:00:00B11LT+SH+MP
68ĐỖ TRẦN HOÀNG LONG1989-01-26 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
69LÊ DUY LONG10/25/1981B2LT+SH+MP
70HUỲNH TẤN LỰC1987-03-08 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
71NGÔ THỊ LƯƠNG1985-07-21 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
72PHU MÀN LỲ1986-01-20 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
73NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI1/18/1985B2LT+SH+MP
74NGUYỄN THỤY ĐỖ MAI1/23/1982B11LT+SH+MP
75TRẦN VĂN MẠNH5/18/1976B2LT+SH+MP
76ĐINH THỊ MINH1988-03-06 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
77BÙI TRẦN MINH9/19/2002B2LT+SH+MP
78NGUYỄN ĐÌNH NAM1999-11-23 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
79VŨ TRẦN HOÀI NAM1989-06-18 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
80NGUYỄN ĐÌNH NAM12/23/1999B2LT+SH+MP
81LÊ HIẾU NINH1997-10-03 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
82NGUYỄN QUỲNH ĐÔNG NGHI12/17/2001B2LT+SH+MP
83NGUYỄN TRỌNG NGHĨA8/14/1993B2LT+SH+MP
84TIỀN VĂN NGHIỆP1989-03-20 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
85HÀ THÚY NGỌC1989-07-03 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
86NGUYỄN THỊ NGỌC NGON3/17/1987B2LT+SH+MP
87NGUYỄN VĨNH NGUYÊN1997-07-11 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
88TRƯƠNG NGUYỄN SĨ NHÂN2/16/1987B2SH
89NGUYỄN THÀNH NHÂN8/26/2000B2LT+SH+MP
90ĐINH CÔNG SĨ NHẬT2003-02-24 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
91NGUYỄN BẢO NGỌC NHI10/25/1994B11LT+SH+MP
92ĐẶNG THỊ YẾN NHI1990-05-11 00:00:00B2LT+SH+MP
93NGUYỄN TỐ NHUNG1987-01-10 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
94QUÁCH HOÀNG NHUNG1996-01-16 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
95NGUYỄN THỊ NHUNG2/16/1985B2LT+SH+MP
96NGUYỄN HUỲNH TẤN PHÁT1992-11-09 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
97NGUYỄN TIẾN PHÁT1994-07-16 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
98NGUYỄN HỮU PHONG1994-03-22 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
99PHẠM ĐĂNG PHONG1976-10-13 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
100NGÔ KIM PHÚ1996-08-24 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
101NGUYỄN GIA PHÚ1999-10-23 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
102HỒ GIA PHÚC2003-12-22 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
103NGUYỄN THANH PHÚC1996-01-02 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
104LÊ THỊ THẢO PHƯƠNG1998-10-12 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
105BÙI ĐOÀN ÁNH PHƯƠNG1980-10-03 00:00:00B2LT+SH+MP
106LÊ THỊ KIM PHƯỢNG1985-07-06 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
107NGUYỄN KHẢI MINH QUÂN1997-01-04 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
108LÊ HẢI QUÂN1/30/2004B2LT+SH+MP
109PHẠM VĂN QUỚI1979-02-10 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
110NGUYỄN THỊ KIM QUY1981-02-14 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
111LÊ PHÚ QUÝ1997-11-06 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
112LƯU KIM QUÝ8/20/1993B2LT+SH+MP
113LÊ THỊ KIM QUYÊN1984-02-14 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
114NGUYỄN THỊ TRÚC QUYÊN1993-08-03 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
115TRẦN NGỌC THÚY QUYÊN1990-01-11 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
116HỒ THỊ QUYÊN1992-05-04 00:00:00B2LT+SH+MP
117HOÀNG VĂN SƠN1992-01-02 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
118NGUYỄN HỒNG SƠN1998-06-20 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
119NGUYỄN THÀNH TÂM1993-10-22 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
120VÕ VĂN TÂM1996-10-03 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
121TRẦN THANH TÂN1978-08-20 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
122MAI ĐÌNH TÂN1999-03-10 00:00:00B2LT+SH+MP
123NGUYỄN THỦY TIÊN2001-05-11 00:00:00B2LT+SH+MP
124DƯƠNG ĐÌNH TIẾN2001-08-22 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
125LÊ NHƯ TIẾN1987-02-24 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
126NGUYỄN THỊ XUÂN TÌNH1996-10-08 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
127TẠ HỮU TƠ2002-07-25 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
128VÕ THANH TÚ1999-02-08 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
129NGUYỄN ĐÌNH TUẤN1989-05-13 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
130PHẠM MINH TUẤN1980-04-14 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
131PHÙNG VĂN TUẤN1988-10-30 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
132NGUYỄN THỊ LỆ TUYỀN1980-01-06 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
133TRẦN LÊ THANH TUYỀN1995-10-10 00:00:00B2LT+SH+MP
134NGUYỄN VĂN TUYẾN1993-11-16 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
135NGUYỄN TIẾN TƯ1994-12-15 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
136NGUYỄN MẠNH TƯỜNG1997-06-10 00:00:00CMP
137ĐINH NGỌC TY1992-12-08 00:00:00B2LT+SH+MP
138NGUYỄN VĂN THA1992-07-15 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
139NGUYỄN QUANG THÁI9/22/1987B2LT+SH+MP
140NGUYỄN THỊ THANH1997-11-20 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
141PHẠM VĂN THANH2001-10-11 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
142LÊ ĐOÀN VĨNH THANH1981-03-03 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
143BÙI TẤN THÀNH1997-11-14 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
144HỒ QUỐC THÀNH1994-05-14 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
145NGUYỄN THỊ MINH THẢO1993-07-29 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
146NGUYỄN ĐỨC THẮNG2001-10-29 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
147NGUYỄN TRỌNG THẮNG1985-09-02 00:00:00B2LT+SH+MP
148TRẦN QUỐC THẮNG1998-08-08 00:00:00CLT+SH+MP
149PHẠM BÍCH THÌN1976-07-22 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
150TRƯƠNG THÁI THỊNH2000-01-05 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
151ĐINH TRƯỜNG THỌ1994-10-08 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
152BÙI THỊ THƠM1992-01-24 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
153LÝ THỊ THƠM6/16/1986B11LT+SH+MP
154ĐỖ HOÀNG LIÊN THU2001-04-09 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
155PHẠM HOÀNG THỤ1980-09-18 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
156PHẠM THANH THUÝ2001-11-21 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
157TRƯƠNG NGUYỄN THANH THÙY7/15/2003B2LT+SH+MP
158NGUYỄN THỊ THANH THỦY1997-03-16 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
159NGUYỄN THỊ HỒNG THÚY1985-04-19 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
160NGUYỄN THỊ HỒNG THÚY5/19/1986B2LT+SH+MP
161TRẦN VĂN THUYẾT1985-07-01 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
162ĐỒNG THỊ ANH THƯ12/16/1994B2LT+SH+MP
163NGUYỄN THỊ THANH THƯƠNG1995-02-20 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
164NGUYỄN T.T. ĐOAN TRANG1982-12-20 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
165VÕ THỊ THANH TRANG1990-11-13 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
166NGUYỄN THỊ TRANG1985-11-11 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
167TRẦN THỊ HUYỀN TRANG1978-07-26 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
168NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂM1993-10-25 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
169HUỲNH BÁ KHÁNH TRÌNH1997-10-02 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
170NGUYỄN LƯƠNG THANH TRUNG2001-06-03 00:00:00B2LT+SH+MP
171NGUYỄN ĐÌNH TRUNG10/18/1978B2LT+SH+MP
172NGUYỄN QUỐC TRUNG2/23/1998CSH
173NGUYỄN QUỐC TRUNG1997-09-10 00:00:00CSH
174VŨ THỊ UYÊN1989-04-03 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
175LÊ THỊ TƯỜNG VI2001-06-15 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
176TRẦN THẾ VINH1974-12-26 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
177VŨ THỊ MỸ VINH8/27/1987B11LT+SH+MP
178LỘC SỲ VỒ1983-12-07 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
179BÙI ANH VŨ1982-10-22 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
180LÊ NGUYỄN NHẬT VŨ1993-12-30 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
181NGUYỄN LÊ HOÀNG VŨ2001-12-07 00:00:00B2LT+SH+MP
182NGUYỄN LÂM VŨ1983-12-10 00:00:00B2LT+SH+MP
183PHÙNG VĂN VỤ1978-06-01 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
184HOÀNG THÁI VƯƠNG1982-02-15 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
185TRƯƠNG QUANG VƯƠNG2000-10-20 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
186LÊ THỊ XUÂN1998-07-06 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
187LÊ VĂN XUÂN1976-08-10 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
188PHẠM THỊ CẨM XUÂN6/28/1988B11LT+SH+MP
189NGUYỄN THỊ HẢI YẾN3/17/1991B2LT+SH+MP
190NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN1996-04-07 00:00:00B2LT+SH+MP
191NGUYỄN KHẮC AN1995-03-29 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
192NGUYỄN THANH AN1998-04-03 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
193LÝ TỐ ANH1984-01-19 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
194NGUYỄN VĂN ANH1997-10-12 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
195TRẦN THỊ TRÂM ANH1995-02-20 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
196PHẠM THỤC ANH11/14/2001B2LT+SH+MP
197HỒ GIA BẢO1997-12-01 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
198PHAN VĂN CẦN1990-04-20 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
199TRẦN VĂN CÔNG2000-11-15 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
200KA CƯƠNG1988-08-08 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
201QUÁCH THỊ KIỀU DIỄM1991-02-04 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
202LÊ THỊ THÙY DUNG1981-06-08 00:00:00B2SH+MP
203NGUYỄN TIẾN DŨNG1996-09-10 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
204VÕ NGỌC DUY2002-06-26 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
205ĐINH QUỐC DUY5/25/2000B2LT+SH+MP
206PHẠM NGUYỄN THÙY DƯƠNG1991-07-02 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
207TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG1990-07-15 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
208TRẦN QUỐC ĐẠT2003-12-01 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
209PHẠM HỒNG ĐỈNH1999-07-05 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
210LÊ QUANG ĐỊNH1993-12-26 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
211NGUYỄN THỤY THẢO ĐOAN10/28/1993B11LT+SH+MP
212LÊ MINH ĐỨC2/27/1980B2SH+MP
213PHAN THỊ HƯƠNG GIANG8/18/1990B11LT+SH+MP
214NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU6/20/1983B2LT+SH+MP
215VY THỊ NHƯ HÀ1982-01-11 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
216MAI THỊ NGUYỆT HÀ1995-04-05 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
217ĐỖ VĂN TRÍ HẢI6/18/1987B2LT+SH+MP
218THÁI YÊN HẢO1997-03-19 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
219TRẦN NGỌC DUY HẢO1993-07-21 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
220LÊ THỊ HIÊN1984-09-09 00:00:00B2SH+MP
221NGUYỄN THỊ LỆ HIỀN1973-04-17 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
222QUẾ THỊ THU HIỀN1982-01-04 00:00:00B11LT+SH+MP
223PHAN TRUNG HIẾU1997-08-21 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
224NGUYỄN TRUNG HIẾU1986-08-11 00:00:00B2LT+SH+MP
225TRẦN THỊ HOA1976-10-12 00:00:00B2LT+SH+MP
226NGUYỄN THỊ HÒA1985-01-02 00:00:00B11LT+SH+MP
227HUỲNH HUY HOÀNG1990-05-17 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
228ĐÀM LÊ HOÀNG1984-06-03 00:00:00B11LT+SH+MP
229NGUYỄN ĐĂNG HỒNG1984-08-23 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
230NGUYỄN THỊ MINH HỒNG1986-07-07 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
231PHẠM TRẦN DUY HUẤN1985-11-09 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
232HỒ QUỐC HUY1996-10-01 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
233NGUYỄN AN HUY1993-11-23 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
234ĐỖ THỊ HUYÊN1983-01-10 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
235NGUYỄN THỊ HUYỀN2000-11-18 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
236NGÔ THỊ BÍCH HƯƠNG1995-05-31 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
237NGUYỄN THỊ HƯƠNG1982-03-20 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
238ĐẶNG THỊ HƯƠNG9/19/1991B2LT+SH+MP
239LÊ THỊ XUÂN HƯƠNG8/28/1995B2LT+SH+MP
240NGUYỄN TIẾN HỮU1963-06-08 00:00:00B11LT+SH+MP
241LƯƠNG GIAO HY1/19/1995B2LT+SH+MP
242NGÔ VĂN KIỂM1979-06-26 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
243PHAN THỊ LIÊN KIM1990-08-07 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
244LƯƠNG TỐNG KỲ2003-09-01 00:00:00B2LT+SH+MP
245HOÀNG TUẤN KHA1993-03-08 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
246NGUYỄN HUỲNH KHANG1993-12-10 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
247TRẦN GIA KHANG4/24/1999B2LT+SH+MP
248TRẦN KHÁNH1987-02-10 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
249NGUYỄN TRỌNG KHIÊM1986-01-09 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
250CAO BẢO KHOA1993-06-14 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
251PHẠM THỊ BÍCH LIÊN1982-02-05 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
252ĐOÀN DUY LINH1981-03-29 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
253NGUYỄN THỊ THÙY LINH1988-11-05 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
254BÙI HỒ NHẬT LINH2000-01-01 00:00:00B2LT+SH+MP
255TRẦN THỊ DIỆU LINH7/25/1994B2SH
256QUÁCH THỊ THÙY LINH1987-11-10 00:00:00B2LT+SH+MP
257PHẠM NGUYỄN THÀNH LONG1994-01-02 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
258VŨ TUẤN LONG1996-09-10 00:00:00B11LT+SH+MP
259NGUYỄN THỊ LỢI1986-06-13 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
260PHAN THẾ LỰC1992-12-20 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
261ĐẶNG THỊ MAI LY1990-09-05 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
262NGUYỄN THỊ MAI1996-06-20 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
263NGUYỄN HOÀNG MAI1999-07-07 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
264NGUYỄN THỊ THÙY MAI2/15/1985B11LT+SH+MP
265BÙI CÔNG MINH1999-07-29 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
266HOÀNG THỊ MINH1972-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
267VÕ QUỐC MINH1989-07-18 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
268TRỊNH QUANG MINH1985-11-09 00:00:00B2LT+SH+MP
269NGUYỄN VĂN MÙI1990-11-29 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
270PHẠM THỊ THẢO MY2/22/2000B2LT+SH+MP
271HỒ THỊ LYN NA1990-01-17 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
272NGUYỄN ĐẠI NAM1987-09-12 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
273TRẦN XUÂN NAM1988-08-08 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
274TRƯƠNG HOÀNG PHƯƠNG NAM4/21/1998B2LT+SH+MP
275TRẦN THỊ NGỌC NỮ1990-04-04 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
276DƯƠNG THỊ XUÂN NƯƠNG1993-07-02 00:00:00B2SH+MP
277ĐINH THỊ QUỲNH NGA1981-07-16 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
278NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN1/16/1986B2LT+SH+MP
279TRẦN NGỌC NGHĨA2000-01-19 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
280LÊ THỊ THÚY NGỌC1988-11-04 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
281NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC2000-05-19 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
282TRẦN HỒNG NGỌC1991-07-29 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
283NGUYỄN KHÁNH NGỌC1999-09-07 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
284TRẦN THỊ MỸ NGỌC10/20/1994B2LT+SH+MP
285BÙI TUYẾT NGỌC1995-06-11 00:00:00B11LT+SH+MP
286NGUYỄN KIM NGUYÊN1996-04-22 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
287NGUYỄN TỪ PHƯƠNG NGUYÊN1984-04-06 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
288TRẦN TRỌNG NHÃ1996-01-12 00:00:00B11LT+SH+MP
289TRẦN HOÀNG NHÂN1986-06-20 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
290NGUYỄN THÀNH NHÂN1972-06-10 00:00:00B2SH+MP
291NGUYỄN MINH NHẬT1977-10-02 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
292PHẠM THỊ KHÁNH NHI1991-09-27 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
293TRẦN THỊ NHI2000-05-05 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
294CAO NGUYỄN PHƯƠNG NHUNG1991-01-07 00:00:00B2LT+SH+MP
295HUỲNH NHƯ1991-01-01 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
296NGUYỄN THỊ KIỀU OANH1988-09-07 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
297NGUYỄN HOÀNG PHI2/24/1992B2LT+SH+MP
298NGÔ QUỐC PHONG1984-01-11 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
299CHẾ THANH PHONG1996-03-03 00:00:00B2LT+SH+MP
300ĐỖ THANH PHÚ2001-07-16 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
301TRƯƠNG VỈNH PHÚ1999-06-22 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
302NGUYỄN TRẦN GIA PHÚ1998-05-28 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
303NGUYỄN HÀ PHƯƠNG6/25/1993B11LT+SH+MP
304NGUYỄN THANH MINH QUANG2003-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
305NGUYỄN TẤN HỒNG QUANG1995-02-09 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
306ĐƯỜNG NGUYỄN TUẤN SANG6/17/2003B2LT+SH+MP
307LẠI THẾ SỬ1987-03-06 00:00:00B2LT+SH+MP
308GIANG THỊ THU SƯƠNG1994-04-22 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
309NGÔ VĂN TÀI1970-06-01 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
310HỒ VĂN TÀI6/18/1995B2SH
311THÁI VĂN TÂM1991-04-11 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
312LÂM TÂN1970-04-28 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
313LÂM NGUYỄN ANH TẤN1993-11-01 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
314ĐINH THẾ TÂY1996-04-22 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
315NGUYỄN VĂN TIÊM1999-10-07 00:00:00CLT+SH+MP
316VÕ LÊ ĐỨC TIÊN1998-04-12 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
317LÊ DUY TIẾN1991-06-16 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
318LÊ XUÂN TOÀN12/25/1986B2SH
319BÙI ANH TÚ7/19/1997B11LT+SH+MP
320TRƯƠNG CÔNG TUẤN1992-11-07 00:00:00CLT+SH+MP
321TRẦN VĂN TÙNG1987-06-15 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
322ĐẶNG ĐỨC TÙNG4/16/1994B11LT+SH+MP
323TRẦN QUANG THÁI8/28/1989CMP
324NGUYỄN VĂN THANH1991-08-10 00:00:00B2SH+MP
325LÊ VĂN THÀNH1972-12-14 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
326NGUYỄN CÔNG THÀNH1958-04-14 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
327PHAN BÁ THÀNH1991-08-06 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
328HỒ PHƯƠNG THẢO1985-05-19 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
329NGUYỄN THỊ THẢO1987-09-02 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
330BÙI PHƯƠNG THẢO1993-12-09 00:00:00B11LT+SH+MP
331PHAN THỊ HỒNG THẮM1997-12-28 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
332NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM10/15/1986B2SH+MP
333NGUYỄN THÀNH THIỆN3/30/1994B2SH+MP
334PHẠM ĐÌNH MINH THÔNG5/15/2002B2LT+SH+MP
335DƯƠNG THỊ THU1983-06-01 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
336LÊ HỮU THUẬN1984-06-12 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
337LÊ THỊ BÍCH THUẬN2/26/1990B11LT+SH+MP
338PHẠM THỊ THANH THUỶ1983-04-28 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
339NGUYỄN THỊ THU THÙY1986-01-25 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
340TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG THÙY1983-04-03 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
341NGUYỄN THỊ THÙY9/25/1986B2SH
342ĐÀM THỊ MINH THÙY1990-08-01 00:00:00B2LT+SH+MP
343PHÙNG THỊ THANH THỦY1995-04-26 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
344HOÀNG THỊ THỦY3/20/1988B11LT+SH+MP
345ĐINH MAI NGỌC THÚY12/15/1989B2LT+SH+MP
346NGUYỄN NGỌC THỪA1985-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
347NGUYỄN ĐÌNH SONG THƯƠNG1984-03-28 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
348ĐÀO THỊ TRANG1990-08-03 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
349PHAN THỊ THU TRANG4/22/1984B11LT+SH+MP
350MAI QUỲNH TRANG9/25/1988B11LT+SH+MP
351TRẦN THỊ BÍCH TRĂM1996-02-08 00:00:00B2LT+SH+MP
352LÊ THANH HUYỀN TRÂN1994-05-23 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
353BÙI MINH TRÍ1989-02-10 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
354NGUYỄN HỮU TRÍ1977-07-21 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
355ĐỖ MINH TRÍ11/23/1995B2LT+SH+MP
356ĐỖ VĂN TRÌNH12/22/1981B2SH+MP
357PHẠM THỊ THANH TRÚC1996-07-06 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
358NGUYỄN THỊ THANH TRÚC1997-03-24 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
359ĐÀO THỊ THANH TRÚC10/16/2003B2LT+SH+MP
360CAO ĐÌNH TRƯỜNG1999-07-12 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
361NGUYỄN LÊ THANH TRƯỜNG1986-10-25 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
362TRẦN XUÂN TRƯỜNG1987-09-01 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
363DƯƠNG THỊ ÚT1994-11-16 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
364TRẦN BẢO UYÊN1998-11-06 00:00:00B11LT+SH+MP
365NGUYỄN HOÀNG VĂN1990-08-19 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
366TRẦN ĐÌNH THÚY VI1988-11-05 00:00:00B11LT+SH+MP
367NGUYỄN LÊ ĐẠI VĨ1998-12-08 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
368THẠCH THỊ VIÊN1988-03-01 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
369NGUYỄN QUỐC VIỆT1977-04-12 00:00:00B11LT+SH+MP
370NGUYỄN VĂN VŨ1984-01-01 00:00:00B2LT+SH+MP
371TRƯƠNG VĂN XINH1985-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
372HOÀNG TRƯỜNG XUÂN1985-12-10 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
373NGUYỄN TIẾN THÀNH XUÂN1985-07-23 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
374TRẦN THỊ NHƯ Ý7/26/1993B11LT+SH+MP
375NGÔ THỊ KIM YẾN1984-07-23 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
376NGUYỄN THỊ YẾN9/28/1992B11LT+SH+MP
377HÀ THỊ BẠCH YẾN1984-10-04 00:00:00B11LT+SH+MP
378TRẦN THANH TÂM6/24/1994B2SH+MP