STTHỌ TÊNNGÀY SINHHẠNGTÌNH TRẠNG
1VÕ THỊ THUYẾT ÁI1986-11-23 00:00:00B11LT+MP+SH
2NGUYỄN THÁI AN1994-02-12 00:00:00B2LT+MP+SH
3LÊ TUẤN ANH1992-03-20 00:00:00CLT+MP+SH
4NGUYỄN TUẤN ANH1991-12-02 00:00:00CLT+MP+SH
5NGÔ VIỆT ANH1981-05-07 00:00:00B2LT+MP+SH
6NGUYỄN THỊ TRÂM ANH1999-09-16 00:00:00B11LT+MP+SH
7TRẦN THỊ KIM ANH1988-06-21 00:00:00B11LT+MP+SH
8TRẦN THỊ KIM ANH1995-01-09 00:00:00B2LT+MP+SH
9LÊ THỊ ÁNH1995-02-02 00:00:00B2LT+MP+SH
10HÀ THÚC ÁNH1982-01-02 00:00:00CLT+MP+SH
11TRẦN THỊ BA1998-07-25 00:00:00B11LT+MP+SH
12TRẦN NGỌC BẢO1998-04-21 00:00:00CLT+MP+SH
13NGUYỄN VĂN BẮC2001-07-08 00:00:00CLT+MP+SH
14HỒ VĂN BÌNH1977-06-24 00:00:00B2LT+MP+SH
15NGUYỄN TRỌNG BÌNH1993-03-16 00:00:00B2LT+MP+SH
16NGUYỄN CÔNG BÌNH2002-04-13 00:00:00B2LT+MP+SH
17ĐỖ THỊ KIM BÔNG1993-01-14 00:00:00B2LT+MP+SH
18NGUYỄN CAN2002-01-14 00:00:00CLT+MP+SH
19NGUYỄN THỊ KIM CÚC1978-08-01 00:00:00B2LT+MP+SH
20THÁI ĐẠI MINH CHÂU1987-11-20 00:00:00B2LT+MP+SH
21PHAN VĂN CHIẾN1994-02-02 00:00:00B2LT+MP+SH
22BÙI NGỌC CHƯƠNG1989-05-02 00:00:00B2LT+MP+SH
23TRẦN THÙY DUNG1985-05-05 00:00:00B11LT+MP+SH
24TRẦN QUAN DŨNG1997-07-01 00:00:00B2LT+MP+SH
25NGUYỄN BÙI DŨNG2004-12-16 00:00:00B2LT+MP+SH
26NGUYỄN VĂN DŨNG1983-09-10 00:00:00B2LT+MP+SH
27VŨ ĐÌNH DŨNG1978-04-15 00:00:00B2LT+MP+SH
28VÕ THÀNH DŨNG1987-07-19 00:00:00B11LT+MP+SH
29NGUYỄN VĂN DUY1995-01-21 00:00:00CLT+MP+SH
30LÊ HỮU DUY1979-10-26 00:00:00B2LT+MP+SH
31NGUYỄN HỮU DUYÊN1985-10-17 00:00:00CLT+MP+SH
32LÊ VĂN DỰ1993-09-14 00:00:00B2LT+MP+SH
33TRẦN ÁNH DƯƠNG1974-05-01 00:00:00B2LT+MP+SH
34PHẠM ĐẠT1996-07-05 00:00:00CLT+MP+SH
35NGUYỄN TIẾN ĐẠT2001-06-08 00:00:00B2LT+MP+SH
36HOÀNG MINH ĐĂNG1972-06-09 00:00:00B2LT+MP+SH
37BÙI HẢI ĐĂNG2001-05-01 00:00:00B2LT+MP+SH
38NGUYỄN VĂN ĐỂ1985-10-26 00:00:00CLT+MP+SH
39NGUYỄN TÔN ĐIỆP1983-10-27 00:00:00CLT+MP+SH
40NGUYỄN VĂN ĐÔNG1999-01-09 00:00:00CLT+MP+SH
41VÕ THÀNH ĐÔNG1986-03-10 00:00:00CLT+MP+SH
42ĐẶNG VĂN ĐỨC1991-10-06 00:00:00B2LT+MP+SH
43VŨ ĐỨC1988-01-18 00:00:00B2LT+MP+SH
44NGUYỄN ANH ĐỨC1999-03-29 00:00:00B2LT+MP+SH
45TRẦN HUỲNH CẨM GIANG1995-04-09 00:00:00B11LT+MP+SH
46MAI NGỌC GIÁP1984-12-05 00:00:00B2LT+MP+SH
47HOÀNG HÀ1991-10-19 00:00:00B2LT+MP+SH
48ĐẬU KHẮC HÀ1983-06-01 00:00:00B2LT+MP+SH
49NGUYỄN THỊ THU HẠ1995-06-28 00:00:00B11LT+MP+SH
50NINH NAM HẢI1982-08-04 00:00:00B2LT+MP+SH
51LÊ THỊ MINH HẢI1988-11-16 00:00:00B2LT+MP+SH
52LÝ TIỂU HẠNH1997-08-15 00:00:00B11LT+MP+SH
53NGUYỄN PHÚC HẬU1998-05-09 00:00:00B2LT+MP+SH
54NGUYỄN THỊ THANH HIỀN1997-06-08 00:00:00B2LT+MP+SH
55PHẠM NGỌC HIỆP1998-11-12 00:00:00CLT+MP+SH
56NGUYỄN MINH HIẾU2000-04-08 00:00:00CLT+MP+SH
57NGUYỄN VĂN HIẾU1988-03-26 00:00:00CLT+MP+SH
58LÊ ĐẠI HIẾU1997-08-13 00:00:00CLT+MP+SH
59NGUYỄN THỊ HÒA1991-08-20 00:00:00B2LT+MP+SH
60TRƯƠNG THỊ THU HÒA1989-04-28 00:00:00B11LT+MP+SH
61VÕ THANH HOÀI1987-04-02 00:00:00B2LT+MP+SH
62VÕ THỊ THU HỒNG1991-05-23 00:00:00B2LT+MP+SH
63LÊ VĂN HÙNG1993-02-17 00:00:00B2LT+MP+SH
64PHẠM BÁ HÙNG1990-10-16 00:00:00B2LT+MP+SH
65TRẦN NHẬT HUY2001-11-15 00:00:00CLT+MP+SH
66NGUYỄN QUANG HUY1995-01-01 00:00:00CLT+MP+SH
67TRẦN GIA HUY2000-01-09 00:00:00B2LT+MP+SH
68LẠI N.HOÀNG HUY2001-09-25 00:00:00B2LT+MP+SH
69NGUYỄN ĐÌNH HUY1994-07-22 00:00:00B2LT+MP+SH
70QUAN CHÍ HUY2004-08-11 00:00:00B2LT+MP+SH
71PHAN THỊ HƯƠNG1987-02-13 00:00:00B2LT+MP+SH
72CHU THỊ DIỄM HƯƠNG2000-09-20 00:00:00B11LT+MP+SH
73DƯƠNG THỊ HƯƠNG1984-09-01 00:00:00B11LT+MP+SH
74PHAN THỊ THU HƯƠNG1997-12-06 00:00:00B2LT+MP+SH
75BÙI THỊ HƯỜNG1981-05-05 00:00:00B2LT+MP+SH
76NGUYỄN TRẦN KIÊN1996-10-06 00:00:00B2LT+MP+SH
77HUỲNH ANH KIỆT1984-01-24 00:00:00B2LT+MP+SH
78PHẠM NGUYỄN TUẤN KHANH1981-07-28 00:00:00B2LT+MP+SH
79NGUYỄN HỮU KHÁNH1988-06-08 00:00:00B2LT+MP+SH
80BÙI VĂN KHOA1994-03-23 00:00:00CLT+MP+SH
81NGUYỄN THỊ KIM LIÊN1980-10-20 00:00:00B11LT+MP+SH
82UNG THỊ KIM LIÊN
1996-03-31 00:00:00B11LT+MP+SH
83NGUYỄN THỊ THÙY LINH1996-07-25 00:00:00B2LT+MP+SH
84VỎ VĂN LINH1998-01-01 00:00:00CLT+MP+SH
85NGUYỄN T KHÁNH LINH1995-01-12 00:00:00B11LT+MP+SH
86PHÚ VĂN LINH1989-04-03 00:00:00CLT+MP+SH
87PHAN THỊ KHÁNH LINH1994-06-03 00:00:00B2LT+MP+SH
88MAI THỊ KIM LOAN1993-11-25 00:00:00B2LT+MP+SH
89HUỲNH LUÂN1990-01-01 00:00:00CLT+MP+SH
90ĐỖ VĂN LỰC1968-10-15 00:00:00B2LT+MP+SH
91NGUYỄN VĂN MẠNH2000-11-17 00:00:00CLT+MP+SH
92NGUYỄN THỊ MẦU1975-01-01 00:00:00B11LT+MP+SH
93NGUYỄN VĂN MINH1971-10-10 00:00:00B2LT+MP+SH
94LÊ XUÂN MỚI1985-01-01 00:00:00CLT+MP+SH
95LÊ DƯƠNG KIỀU MY1990-08-11 00:00:00B2LT+MP+SH
96LÊ PHƯƠNG KHÁNH MỸ1990-09-16 00:00:00B11LT+MP+SH
97LÊ HOÀNG NAM2004-02-06 00:00:00B11LT+MP+SH
98ĐƯỜNG THÚY NGA1984-08-28 00:00:00B2LT+MP+SH
99HỒ THỊ THANH NGA1990-09-12 00:00:00B2LT+MP+SH
100PHẠM NGỌC NGÀ1983-05-21 00:00:00B2LT+MP+SH
101HỒ VŨ TRÚC NGÂN2001-08-07 00:00:00B2LT+MP+SH
102LÊ KIM NGOAN1994-12-31 00:00:00B11LT+MP+SH
103DƯƠNG HỒNG NGỌC1988-12-22 00:00:00B2LT+MP+SH
104HỒ THỊ ÁNH NGỌC1990-06-13 00:00:00B2LT+MP+SH
105NGUYỄN THÁI THẢO NGỌC2003-06-09 00:00:00B2LT+MP+SH
106NGUYỄN CƯỜNG NGỘ1997-10-10 00:00:00CLT+MP+SH
107TRẦN HOÀNG YẾN NHI1996-12-23 00:00:00B2LT+MP+SH
108DƯƠNG THỊ HUỲNH NHƯ1996-02-19 00:00:00B2LT+MP+SH
109NGUYỄN THỊ OANH1988-05-06 00:00:00B2LT+MP+SH
110LÊ HOÀNG OANH1982-11-11 00:00:00B2LT+MP+SH
111ĐẶNG THỊ KIỀU OANH1989-08-16 00:00:00B2LT+MP+SH
112TỪ VĂN PHÁT1987-08-08 00:00:00CLT+MP+SH
113NGUYỄN HỮU PHÁT1979-06-19 00:00:00B2LT+MP+SH
114NGUYỄN VŨ PHONG1994-01-14 00:00:00CLT+MP+SH
115VIÊN KHẢI PHONG1997-11-05 00:00:00B2LT+MP+SH
116ỪNG A PHỖNG1994-12-27 00:00:00B2LT+MP+SH
117LÊ XUÂN PHÚ1990-02-08 00:00:00B2LT+MP+SH
118VÒNG CHI PHÚC1992-03-11 00:00:00B2LT+MP+SH
119HỒ THIỆN PHÚC1994-09-07 00:00:00B2LT+MP+SH
120PHAN KIM PHỤNG1982-04-29 00:00:00B2LT+MP+SH
121NGUYỄN MỸ PHỤNG1994-07-30 00:00:00B11LT+MP+SH
122TRẦN VÕ MỸ PHỤNG1999-10-04 00:00:00B11LT+MP+SH
123HỒ THANH PHƯỚC2002-09-23 00:00:00B2LT+MP+SH
124TRẦN HỬU PHƯỚC2002-07-19 00:00:00B2LT+MP+SH
125NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG1996-11-25 00:00:00CLT+MP+SH
126VÕ HOÀI PHƯƠNG1994-01-30 00:00:00B2LT+MP+SH
127HOÀNG THỊ PHƯƠNG1970-12-30 00:00:00B11LT+MP+SH
128LÊ THỊ THANH PHƯƠNG1995-06-14 00:00:00B2LT+MP+SH
129NGUYỄN MINH QUÂN2001-10-28 00:00:00B2LT+MP+SH
130VÕ MINH QUÂN1992-08-01 00:00:00B2LT+MP+SH
131NGUYỄN QUANG SÁNG1990-10-05 00:00:00CLT+MP+SH
132TRẦN VĂN SƠN1990-07-06 00:00:00B2LT+MP+SH
133NGUYỄN VĂN SƠN1982-09-01 00:00:00CLT+MP+SH
134LÊ TRƯỜNG SƠN1984-01-01 00:00:00CLT+MP+SH
135PHẠM HỒNG SƠN1998-01-30 00:00:00CLT+MP+SH
136ĐOÀN TRƯỜNG SƠN1996-05-19 00:00:00CLT+MP+SH
137NGUYỄN DUY SƠN1990-06-06 00:00:00CLT+MP+SH
138CHAU SƯƠNE1988-06-26 00:00:00CLT+MP+SH
139NGUYỄN HỮU SƯƠNG1992-01-30 00:00:00CLT+MP+SH
140PHẠM THỊ THẢO SƯƠNG1992-11-14 00:00:00B11LT+MP+SH
141LÊ TẤN TÀI2000-12-28 00:00:00CLT+MP+SH
142NGUYỄN HỮU TÀI1977-03-06 00:00:00B2LT+MP+SH
143LÊ VĂN TÀI1999-10-08 00:00:00B2LT+MP+SH
144NGUYỄN MINH TÂM1988-07-23 00:00:00CLT+MP+SH
145VÕ VĂN TÂM1992-12-27 00:00:00B2LT+MP+SH
146TRẦN HOÀNG NHẬT TÂN1995-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
147THANG QUỐC TÂN1993-01-01 00:00:00CLT+MP+SH
148THÁI DOÃN TÂN1993-01-04 00:00:00CLT+MP+SH
149NGUYỄN VĂN TẤN1998-11-09 00:00:00CLT+MP+SH
150NGUYỄN KHÁNH TÔN1976-04-15 00:00:00CLT+MP+SH
151NGUYỄN NGỌC TÚ1980-05-07 00:00:00B2LT+MP+SH
152NGUYỄN QUỐC TUẤN1990-01-01 00:00:00CLT+MP+SH
153NGÔ VĂN TUẤN1989-02-06 00:00:00CLT+MP+SH
154VŨ VĂN TUẤN1997-11-01 00:00:00B2LT+MP+SH
155NGUYỄN MINH TÙNG1995-12-21 00:00:00B2LT+MP+SH
156NGUYỄN HOÀ TUYỂN1990-04-06 00:00:00B11LT+MP+SH
157LÊ THỊ TUYẾT1989-12-15 00:00:00B2LT+MP+SH
158CAO THỊ THANH1984-07-10 00:00:00B2LT+MP+SH
159PHẠM THỊ THANH1992-03-01 00:00:00B2LT+MP+SH
160NGUYỄN VIẾT THANH1999-05-10 00:00:00B2LT+MP+SH
161TRỊNH THỊ THU THANH1982-10-15 00:00:00B2LT+MP+SH
162VÕ THANH THÀNH1979-08-20 00:00:00B2LT+MP+SH
163TRẦN BÁ THÀNH1963-03-24 00:00:00B2LT+MP+SH
164TRẦN MINH THÀNH1995-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
165PHAN PHƯƠNG THẢO1997-09-18 00:00:00B2LT+MP+SH
166NGUYỄN BÁ THẢO1993-04-30 00:00:00B2LT+MP+SH
167LÂM QUỐC THẮNG2004-03-09 00:00:00B2LT+MP+SH
168NGUYỄN DANH THẮNG1988-07-27 00:00:00CLT+MP+SH
169VŨ VĂN THẮNG2002-02-20 00:00:00B2LT+MP+SH
170NGUYỄN CHIẾN THẮNG1991-04-30 00:00:00B2LT+MP+SH
171HỒ VIẾT THẮNG2002-05-16 00:00:00B2LT+MP+SH
172TRỊNH VĂN THẮNG2000-09-08 00:00:00CLT+MP+SH
173NGUYỄN ĐỨC THẮNG1996-01-30 00:00:00B2LT+MP+SH
174NGUYỄN HỒNG THẮNG2001-04-03 00:00:00B2LT+MP+SH
175NGUYỄN VĂN THÂN1998-11-25 00:00:00CLT+MP+SH
176NGUYỄN ĐÌNH THI1989-12-10 00:00:00CLT+MP+SH
177NGUYỄN ĐÌNH THI1976-08-19 00:00:00B2LT+MP+SH
178NGUYỄN TRỌNG THI1995-11-16 00:00:00B2LT+MP+SH
179VŨ CAO THIÊN1998-03-01 00:00:00CLT+MP+SH
180LÊ VĂN THIỆN1999-04-17 00:00:00B2LT+MP+SH
181NGUYỄN VĂN THIỆN1997-02-02 00:00:00B2LT+MP+SH
182NGUYỄN HỮU THIỆN1986-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
183NGUYỄN NHƯ THỊNH1988-05-27 00:00:00B11LT+MP+SH
184NGUYỄN ANH THỌ1994-02-08 00:00:00B2LT+MP+SH
185NGUYỄN VĂN THÔNG1988-06-26 00:00:00B2LT+MP+SH
186TRẦN ĐÌNH THÔNG1994-07-07 00:00:00CLT+MP+SH
187HOÀNG VĂN THƠM1968-07-07 00:00:00B11LT+MP+SH
188LÊ VĂN THỤ1995-09-26 00:00:00B2LT+MP+SH
189HỒ NHỰT THUẬN1990-07-30 00:00:00B2LT+MP+SH
190VŨ VĂN THỦY1984-08-26 00:00:00B2LT+MP+SH
191LÊ MINH THUYỀN1994-11-11 00:00:00CLT+MP+SH
192NGUYỄN THỊ ANH THƯ1991-11-12 00:00:00B11LT+MP+SH
193LÊ KHẢ THY2002-07-23 00:00:00B11LT+MP+SH
194TRẦN THỊ KIỀU TRANG1984-10-09 00:00:00B2LT+MP+SH
195TRẦN THỊ TRANG1987-10-06 00:00:00B2LT+MP+SH
196LÊ THỊ TRANG1994-11-19 00:00:00B11LT+MP+SH
197VÒNG LÊ QUỲNH TRANG2002-09-10 00:00:00B11LT+MP+SH
198TRẦN THANH TRÍ1993-01-07 00:00:00CLT+MP+SH
199HUỲNH CAO TRÍ1982-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
200LÊ VŨ NGỌC TRINH1987-12-22 00:00:00B11LT+MP+SH
201NGUYỄN THỊ DIỄM TRINH1985-02-02 00:00:00B2LT+MP+SH
202NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH1989-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
203NGUYỄN THÀNH TRUNG1990-10-30 00:00:00B2LT+MP+SH
204NGUYỄN NHƯ TRƯỜNG2000-06-09 00:00:00B2LT+MP+SH
205PHẠM THANH TRƯỜNG1994-06-06 00:00:00B2LT+MP+SH
206LÊ QUANG TRƯỜNG1997-01-29 00:00:00B2LT+MP+SH
207TRẦN THỊ VÂN1990-03-16 00:00:00B11LT+MP+SH
208NGUYỄN HỮU VIÊM1977-04-26 00:00:00B2LT+MP+SH
209NGUYỄN QUỐC VIỆT1983-10-25 00:00:00CLT+MP+SH
210NGUYỄN ĐỨC VIỆT
1999-09-22 00:00:00CLT+MP+SH
211ĐỖ DUY VINH1999-03-11 00:00:00CLT+MP+SH
212NGUYỄN ĐÌNH VINH1980-10-20 00:00:00CLT+MP+SH
213TRẦN GIA VINH2003-10-03 00:00:00B2LT+MP+SH
214NGUYỄN ĐỖ QUỐC VƯƠNG1996-12-17 00:00:00CLT+MP+SH
215DOÃN NGỌC VY2002-01-14 00:00:00B2LT+MP+SH
216NGUYỄN THỊ BẢO YẾN1986-12-28 00:00:00B11LT+MP+SH