STTHỌ TÊNNGÀY SINHCMNDHẠNGMÔN THI
1TRƯƠNG THỊ NHƯ ÁI1990-01-20 00:00:00241074246B2LT+MP+SH+ĐT
2ĐOÀN VŨ AN1997-08-06 00:00:00312340963B2LT+MP+SH+ĐT
3NGUYỄN TUẤN ANH1988-03-19 00:00:00151630135B2LT+MP+SH+ĐT
4HUỲNH HOÀNG ANH1996-05-13 00:00:0070096007743CLT+MP+SH+ĐT
5NGUYỄN KHẮC BA1986-01-01 00:00:00371206244CLT+SH+MP
6TRẦN VĂN BẢO1998-06-06 00:00:00184313166CLT+MP+SH+ĐT
7CHÂU BÌNH1992-01-01 00:00:00365965903CLT+MP+SH+ĐT
8PHẠM CÔNG BỜI1988-09-16 00:00:00272023115B2LT+MP+SH+ĐT
9NGUYỄN ĐỨC CẢNH1977-02-28 00:00:0034077018015B2LT+MP+SH+ĐT
10NGÔ TUẤN CẢNH2000-01-01 00:00:00381886210CLT+MP+SH+ĐT
11NGUYỄN XUÂN CÔNG1994-03-22 00:00:0060094006724CLT+MP+SH+ĐT
12LÂM QUỐC CƯỜNG2/20/2000261621959B2LT+SH+MP
13NGUYỄN HOÀNG BẢO CHÂU11/21/199851198007378B2LT+SH+MP
14NÔNG VĂN CHẦU4/30/2000272808830B2LT+SH+MP
15TRẦN QUỐC CHIẾN1988-06-05 00:00:0037088007172CLT+MP+SH+ĐT
16HỶ QUAY DẾNH10/20/1987271765222B2SH+MP
17TRẦN PHẠM THÙY DUNG1982-07-17 00:00:0075182002834B2LT+MP+SH+ĐT
18PHẠM VĂN DŨNG1989-11-08 00:00:0024270666B2LT+MP+SH+ĐT
19PHẠM LÊ ĐÌNH DUY1995-09-02 00:00:0075095011445B2LT+MP+SH+ĐT
20NGUYỄN NHẬT DUY2001-03-04 00:00:0075201015249B2LT+MP+SH+ĐT
21NGUYỄN PHẠM KHƯƠNG DUY1995-08-13 00:00:0075095000344B2LT+MP+SH+ĐT
22TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG1976-10-22 00:00:00271416974B2LT+MP+SH+ĐT
23TRẦN VŨ DƯƠNG1982-07-24 00:00:00271599606B2LT+MP+SH+ĐT
24TRẦN VĂN DƯƠNG1989-10-06 00:00:00272191039CLT+MP+SH+ĐT
25NGUYỄN MINH DƯƠNG1990-10-05 00:00:00261145079CLT+MP+SH+ĐT
26LÊ THỊ ÁNH DƯƠNG1983-12-02 00:00:0051183003554B11LT+SH+MP
27ĐINH THỊ ĐÀO1983-05-12 00:00:0036183002471B2LT+MP+SH+ĐT
28LÊ QUANG ĐẠT1989-10-30 00:00:00183560263CLT+MP+SH+ĐT
29NGUYỄN PHÚC HẢI ĐĂNG9/26/1998272708880B2MP
30LƯU TIẾN ĐIỂU1972-06-07 00:00:001072043068B2LT+MP+SH+ĐT
31LÊ VĂN ĐOÀN1995-10-01 00:00:0025652706B2LT+MP+SH+ĐT
32PHAN TRUNG ĐỨC1996-07-02 00:00:0042096008628B2LT+MP+SH+ĐT
33ĐỖ TẤN ĐỨC1997-05-04 00:00:0070097005221B2LT+MP+SH+ĐT
34DƯƠNG TIẾN ĐỨC1995-02-10 00:00:00194594342B2LT+SH+MP
35MAI VĂN ĐƯỢC1988-07-15 00:00:00271966063B2LT+MP+SH+ĐT
36LÂM QUANG HỮU NGHỊ EM1995-02-20 00:00:00363750138CLT+MP+SH+ĐT
37LIÊN BẢO GIA8/31/1999272675981B2LT+SH+MP
38LÊ HOÀNG GIANG8/27/199692096003622B2LT+SH+MP
39PHAN VĂN GIÀU1994-04-11 00:00:0093094005965CLT+MP+SH+ĐT
40NGÔ THỊ HÀ1982-11-08 00:00:0027182007742B2LT+SH+MP
41LÊ THANH TRÍ HẢI1994-05-16 00:00:00197275315B2LT+MP+SH+ĐT
42ĐẶNG ĐẠI HẢI1991-10-14 00:00:00272066410CLT+MP+SH+ĐT
43MAI THANH TỊNH HẠNH3/28/199025188404B11LT+SH+MP
44NGUYỄN TRÍ HẢO1994-12-23 00:00:00352105908CLT+MP+SH+ĐT
45TRẦN VĂN HẬU2000-02-27 00:00:00272736411CLT+MP+SH+ĐT
46NGUYỄN TẤN HẬU1999-04-12 00:00:00206244297CLT+MP+SH+ĐT
47NGUYỄN THANH HIỀN1997-09-30 00:00:00272549611B2LT+MP+SH+ĐT
48PHAN THỊ NGỌC HIỀN10/28/1980260840884B11LT+SH+MP
49CAO THÁI HIỀN10/20/1985271620748B2SH+MP
50ĐỖ VĂN HIẾN1976-03-27 00:00:0030076007301B2LT+MP+SH+ĐT
51LÊ TRUNG HIẾU1983-10-14 00:00:0023635184B2LT+MP+SH+ĐT
52PHẠM MINH HIẾU2000-01-24 00:00:0072200001531CLT+MP+SH+ĐT
53ĐẶNG VĂN HIẾU1988-07-05 00:00:0040088012428CLT+MP+SH+ĐT
54TRẦN VIỆT HIẾU2002-11-10 00:00:00285801192B2LT+SH+MP
55VÕ THỊ HÒA1981-12-12 00:00:0075181003995B2LT+MP+SH+ĐT
56NGUYỄN THƯƠNG HOÀI1989-07-20 00:00:0045089008254B2LT+MP+SH+ĐT
57LƯƠNG NHẬT HOAN2000-11-28 00:00:0079200013147B2LT+MP+SH+ĐT
58TRẦN NGỌC HOÀN1992-01-06 00:00:00272125333B2LT+MP+SH+ĐT
59NGUYỄN VĂN HOÀN1992-08-24 00:00:0075092023200CLT+MP+SH+ĐT
60TRẦN DUY HOÀNG2003-09-11 00:00:00276014544B2LT+MP+SH+ĐT
61ĐẶNG VĂN HỒNG1968-01-13 00:00:0075068000761B2LT+MP+SH+ĐT
62NGUYỄN KHẮC HUÂN1998-02-15 00:00:00272556636B2LT+MP+SH+ĐT
63PHẠM TUẤN HÙNG1987-01-06 00:00:00271908403B2LT+MP+SH+ĐT
64PHẠM TIẾN HÙNG2002-10-29 00:00:00272917382B2LT+MP+SH+ĐT
65LÊ MẠNH HÙNG1998-11-24 00:00:0079098003044B2LT+MP+SH+ĐT
66SỬ LÊ GIA HUY1998-02-14 00:00:00215410843B2LT+MP+SH+ĐT
67HÀ QUỐC GIA HUY8/23/2003312615753B2LT+SH+MP
68PHẠM MINH HUY8/26/199925791311B2LT+SH+MP
69LƯƠNG NHỰT HUY5/31/200079200017498B11MP
70TIẾT NGỌC HUYỀN1994-07-29 00:00:0093194009179B2LT+MP+SH+ĐT
71NGUYỄN QUANG HUYNH1997-07-27 00:00:0075097020295CLT+MP+SH+ĐT
72NGUYỄN VĂN HUYNH1991-07-10 00:00:0075091014515CLT+MP+SH+ĐT
73NGUYỄN THÀNH HƯNG1998-09-08 00:00:00221457667CLT+MP+SH+ĐT
74NGUYỄN MẠNH HƯNG4/19/1995285486201B2LT+SH+MP
75LÊ THỊ THU HƯƠNG5/19/1992191817679B2LT+SH+MP
76NGUYỄN VĨNH HY1987-09-30 00:00:0079087006294B2LT+MP+SH+ĐT
77VÕ TRUNG KIÊN1987-02-26 00:00:0075087001594B2LT+MP+SH+ĐT
78NGUYỄN THỊ KÍNH1971-07-28 00:00:00270954224B2LT+MP+SH+ĐT
79HÀ VĂN KỲ1959-10-20 00:00:0090239190B2LT+MP+SH+ĐT
80LƯU TỊNH KỲ1993-10-05 00:00:0079193017321B2LT+MP+SH+ĐT
81TRƯƠNG QUỐC KHẢI1996-01-01 00:00:00381798575CLT+MP+SH+ĐT
82NGUYỄN VĂN KHANH1992-01-01 00:00:0089092003539CLT+MP+SH+ĐT
83LÊ VĂN KHÁNH1996-10-07 00:00:00205887665B2LT+MP+SH+ĐT
84VÕ VĂN KHIÊM1993-09-07 00:00:0079093010022B2LT+MP+SH+ĐT
85NGUYỄN LÊ KHOA1990-10-10 00:00:00272911603CLT+MP+SH+ĐT
86TRẦN KHÁNH KHUYÊN5/13/1979271358744B2LT+SH+MP
87NGUYỄN HẢI LÂM1984-02-28 00:00:0045184010543B2LT+MP+SH+ĐT
88NGUYỄN THẾ LÂM1997-07-02 00:00:00241596956CLT+MP+SH+ĐT
89LÊ VĂN LINH1989-08-06 00:00:00276059445B2LT+MP+SH+ĐT
90HỒ TRUNG LINH1987-01-01 00:00:0079087016780B2LT+SH+MP
91NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN1986-06-22 00:00:00211881233B2LT+MP+SH+ĐT
92NGUYỄN CAO LONG2000-01-10 00:00:0070200002899B2LT+MP+SH+ĐT
93NGUYỄN VĂN LỢI2/14/199466094008881B2LT+SH+MP
94LÊ HOÀNG KHA LUÂN1995-08-25 00:00:0075095000440B2LT+MP+SH+ĐT
95VÕ TÁ LƯƠNG1988-05-10 00:00:00272604865B2LT+MP+SH+ĐT
96VŨ VĂN LƯU1993-06-05 00:00:00272157789B2LT+MP+SH+ĐT
97THỔ NGỌC MAI1991-09-21 00:00:0075091008816CLT+MP+SH+ĐT
98ĐẶNG ĐẠI MINH1993-12-15 00:00:00194530432CLT+MP+SH+ĐT
99NGUYỄN THỊ TRÚC MY1990-05-01 00:00:00351837521B2LT+MP+SH+ĐT
100VŨ ĐÌNH NAM1988-11-15 00:00:00271840957B2LT+MP+SH+ĐT
101NGUYỄN TRƯỜNG NAM2001-04-10 00:00:0033201010075CLT+MP+SH+ĐT
102LÝ VĂN NAM1999-10-14 00:00:00122360336CLT+MP+SH+ĐT
103LÊ PHƯƠNG NAM2000-06-08 00:00:0034200012207CLT+MP+SH+ĐT
104NGUYỄN HỮU NĂNG1979-01-10 00:00:0058079000054B2LT+MP+SH+ĐT
105BÙI THỊ NGA1986-12-10 00:00:0017186001608B2LT+MP+SH+ĐT
106LÊ HỒ BẢO NGÂN2002-03-20 00:00:00272862149B2LT+MP+SH+ĐT
107NGUYỄN TRỌNG ĐẠI NGHĨA1982-10-05 00:00:0036082014257B2LT+MP+SH+ĐT
108NGUYỄN TRẦN MINH NGHĨA1999-12-21 00:00:0079099033053B2LT+MP+SH+ĐT
109ĐẶNG VĂN NGHĨA1986-02-03 00:00:0040086021285CLT+MP+SH+ĐT
110HÀ ĐỨC NGHĨA11/24/1996272558537B2LT+SH+MP
111TRẦN DANH NGHIỆP1997-12-27 00:00:0091097013854CLT+MP+SH+ĐT
112TRƯƠNG MẠNG NGỌC10/31/199324813722B2LT+SH+MP
113PHAN NHƯ ÁI NGỌC1/17/1990271866635B2SH+MP
114TRẦN ĐÌNH NGUYÊN1982-07-26 00:00:0045082000090CLT+MP+SH+ĐT
115VÒNG THẢO NGUYÊN1999-04-04 00:00:00272739842B2LT+SH+MP
116NGUYỄN CHÍ NGUYỆN1979-01-01 00:00:00381171017CLT+MP+SH+ĐT
117HUỲNH THỊ ÁNH NGUYỆT1983-12-07 00:00:00272897311B11LT+SH+MP
118NGUYỄN VŨ NHÂN1990-04-08 00:00:0051090020121CLT+MP+SH+ĐT
119BÙI THỊ KIM NHUNG5/21/1993272235437B2LT+SH+MP
120NGÔ HOÀNG THẢO NHUNG8/20/2001321726734B2LT+SH+MP
121ĐẶNG LÊ YẾN NHƯ11/20/199874198000004B2MP
122PHẠM VĂN OAI1985-09-10 00:00:00186278547CLT+MP+SH+ĐT
123PHÙNG LỴ ỐN1991-07-22 00:00:0075091026339B2LT+MP+SH+ĐT
124SẦN VĂN PHÁT1997-05-06 00:00:0075097021691B2LT+MP+SH+ĐT
125TRẦN TUẤN PHÁT1991-07-03 00:00:0079091014927B11LT+SH+MP
126NGUYỄN VĂN PHONG1980-10-10 00:00:0026080001098B2LT+MP+SH+ĐT
127TRẦN TUẤN PHONG1990-12-18 00:00:00272169974CLT+MP+SH+ĐT
128NGUYỄN QUỐC PHONG1984-05-09 00:00:00272956810CLT+MP+SH+ĐT
129TRẦN NGỌC PHÚ1989-05-29 00:00:0046089000790B2LT+MP+SH+ĐT
130VÒNG CHI PHÚN11/24/199575095022076B2LT+SH+MP
131PHẠM THỊ PHƯƠNG1996-01-27 00:00:00272628992B2LT+MP+SH+ĐT
132PHẠM MINH PHƯƠNG9/27/198892188001122B2MP
133LÊ THỊ KIM PHƯỢNG1990-01-10 00:00:00272115612B2LT+MP+SH+ĐT
134TRẦN THỊ THÚY PHƯỢNG8/18/1978271273468B2LT+SH+MP
135LÊ THIỆN QUANG1989-01-19 00:00:0079089010944B2LT+MP+SH+ĐT
136LÊ HỮU QUẢNG1995-04-28 00:00:00241478141B2LT+MP+SH+ĐT
137NGUYỄN ĐỨC QUẾ1985-08-15 00:00:0040085026731CLT+MP+SH+ĐT
138NGUYỄN BẢO QUỐC1986-08-10 00:00:0087086025937CLT+MP+SH+ĐT
139HỒ NGỌC QUỐC1985-02-03 00:00:00276023942B2LT+SH+MP
140PHẠM ĐỨC QUỲNH1993-01-25 00:00:0037093002452B2LT+MP+SH+ĐT
141NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH1983-05-02 00:00:00162619890B11LT+SH+MP
142LÊ THANH SANG1994-02-23 00:00:0075094012979CLT+MP+SH+ĐT
143NGUYỄN KHẮC SINH1988-12-03 00:00:00230676637B2LT+MP+SH+ĐT
144NGUYỄN VĂN SINH9/17/198724993358B2LT+SH+MP
145HOÀNG SƠN1990-06-06 00:00:00272084585B2LT+MP+SH+ĐT
146HUỲNH HẢI SƠN1993-08-20 00:00:00215307112B2LT+MP+SH+ĐT
147DƯƠNG NGỌC SY1978-01-18 00:00:00272442829CLT+MP+SH+ĐT
148HUỲNH LỘC TÀI1989-01-01 00:00:00212248661B2LT+MP+SH+ĐT
149TRẦN ĐẶNG THANH TÀI1994-11-15 00:00:0077094004459CLT+MP+SH+ĐT
150LÊ PHƯƠNG TÂM1984-03-05 00:00:0079184001305B2LT+SH+MP
151NGUYỄN HUỲNH VĨ TIÊN1984-07-15 00:00:0079184030499B2LT+MP+SH+ĐT
152HUỲNH HỮU TIẾN1993-11-25 00:00:0025119289B2LT+MP+SH+ĐT
153DƯƠNG ĐỨC TOÀN1982-08-08 00:00:0079082033819CLT+MP+SH+ĐT
154HOÀNG MẠNH TỚI8/22/1991281028613B2LT+SH+MP
155DƯƠNG MINH TÚ2003-10-16 00:00:00272952933B2LT+MP+SH+ĐT
156LÊ PHÚC TÚ1995-08-21 00:00:00272555323CLT+MP+SH+ĐT
157ĐẶNG VĂN TÚ11/21/199540095036268CMP
158NGUYỄN THÁI TUẤN1987-03-06 00:00:0044087000918CLT+MP+SH+ĐT
159NGUYỄN VĂN TUẤN1985-07-06 00:00:00276097800B2LT+SH+MP
160NGUYỄN VŨ TÙNG1988-07-17 00:00:00201573085B2LT+MP+SH+ĐT
161NGUYỄN XUÂN TUYÊN1993-02-18 00:00:00197300416B2LT+MP+SH+ĐT
162HOÀNG VĂN TUYỀN1986-10-08 00:00:0038086032617CLT+MP+SH+ĐT
163NGUYỄN MẠNH TUYỂN1983-10-22 00:00:0030083025208CLT+MP+SH+ĐT
164NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN1988-12-08 00:00:0052188000154B11LT+SH+MP
165LÊ THỊ THANH THANH1995-11-07 00:00:0075195001760B2LT+MP+SH+ĐT
166NGUYỄN CAO THÀNH2000-01-10 00:00:0070200002898B2LT+MP+SH+ĐT
167HUỲNH VŨ LƯU PHƯƠNG THÀNH1991-11-22 00:00:00272142472B2LT+MP+SH+ĐT
168LÊ HỒNG THÀNH1994-08-24 00:00:00272456204CLT+MP+SH+ĐT
169NGUYỄN NGỌC THÀNH1993-02-12 00:00:00241398603B11LT+SH+MP
170NGUYỄN THỊ THU THẢO1979-06-21 00:00:0075179014439B2LT+MP+SH+ĐT
171TRẦN XUÂN THẢO1996-01-02 00:00:00272462810CLT+MP+SH+ĐT
172TRẦN THỊ THU THẢO10/20/2000261469667B11LT+SH+MP
173NGUYỄN THỊ THANH THẢO8/19/198096180006296B2LT+SH+MP
174LƯU CẨM THẮNG12/17/1970280500545B2LT+SH+MP
175VÕ THÀNH THẬT1997-08-09 00:00:0075097000376CLT+MP+SH+ĐT
176NGUYỄN ANH THI1989-12-08 00:00:00331567123B2LT+MP+SH+ĐT
177ĐẶNG HOÀNG THỊNH1995-12-04 00:00:0075095025328B2LT+MP+SH+ĐT
178HỒ ĐẮC THỊNH1983-02-23 00:00:0023485503B2LT+MP+SH+ĐT
179ĐOÀN VĂN THỌ6/20/1992381528631B2MP
180NGÔ THỊ MINH THU1985-01-01 00:00:0036185003732B2LT+MP+SH+ĐT
181NGUYỄN TRẦN MINH THUẬN1993-06-03 00:00:0075093002280B2LT+MP+SH+ĐT
182NGUYỄN CHÍ THUẬN1991-02-05 00:00:00272288022B2LT+MP+SH+ĐT
183VĂN HỮU THUẬN1987-10-31 00:00:0049087011466B2LT+MP+SH+ĐT
184CHÂU HỒNG THUẬN1995-01-30 00:00:0075095017309CLT+MP+SH+ĐT
185CHU GIA THUẬN2000-07-30 00:00:0075200010652CLT+MP+SH+ĐT
186LÊ THỊ THANH THỦY1975-07-20 00:00:00271342069B2LT+MP+SH+ĐT
187TẠ THỊ THU THỦY1998-11-04 00:00:00197366850B2LT+MP+SH+ĐT
188NGUYỄN THỊ THANH THỦY2/26/19811181034254B2LT+SH+MP
189ĐỖ XUÂN THỨC2000-04-03 00:00:00272685008B2LT+SH+MP
190NGÔ THỊ HUYỀN TRANG1987-04-18 00:00:001187050683B2LT+MP+SH+ĐT
191CAO THỊ THẢO TRANG1983-01-09 00:00:0075183009400B2LT+MP+SH+ĐT
192NGUYỄN VĂN TRÁNG1992-02-27 00:00:00212613799B2LT+MP+SH+ĐT
193PHÙNG NGỌC TRÂN1978-07-06 00:00:0079178005743B2LT+MP+SH+ĐT
194BÙI CAO TRÍ1993-07-12 00:00:00272261767B2LT+MP+SH+ĐT
195ĐỖ MINH TRÍ1985-06-07 00:00:00271662189CSH+MP
196VŨ TRẦN TÚ TRINH1985-04-03 00:00:0079185003341B2LT+MP+SH+ĐT
197LÊ THANH TRỌNG2001-09-08 00:00:00366265371B2LT+MP+SH+ĐT
198VÕ ĐÌNH TRÚC2/22/196745067000408B2SH+MP
199NGUYỄN MINH TRƯỜNG2001-10-08 00:00:0075201006667B2LT+SH+MP
200NGÔ THỤY KIỀU MỘNG UYÊN10/24/1976280904603B2LT+SH+MP
201VÕ THỊ VÂN1983-10-08 00:00:0052183019165B2LT+SH+MP
202ĐÀO VĂN VẬN1988-04-02 00:00:00233326781CLT+MP+SH+ĐT
203NGÔ ĐÌNH VIẾT1997-08-22 00:00:00241999145CLT+MP+SH+ĐT
204PHAN HÀNH VIỆT1990-08-11 00:00:00186976798CLT+MP+SH+ĐT
205PHAN TẤN VINH4/14/1995205782239B2LT+SH+MP
206NGUYỄN ĐÌNH VŨ11/23/1992272170205B2LT+SH+MP
207TRẦN THẢO VY1998-05-04 00:00:0086198004802B2LT+MP+SH+ĐT
208TRẦN HỒNG XINH1999-09-10 00:00:00381852493B2LT+MP+SH+ĐT
209LÂM NGỌC YẾN1994-09-12 00:00:0079194013506B2LT+MP+SH+ĐT
210PHÙNG THỊ YẾN8/25/1965272037654B2LT+SH+MP
211ĐINH HẢI YẾN5/20/1997272649879B2LT+SH+MP
212QUÁCH THÀNH AN2000-02-05 00:00:00272859963B2LT+MP+SH+ĐT
213NGÔ THỊ KIM ANH1986-05-25 00:00:00271881398B2LT+MP+SH+ĐT
214CẦM TUẤN ANH1994-01-23 00:00:0038094011436B2LT+MP+SH+ĐT
215ĐẶNG QUỐC ANH2002-11-05 00:00:00272919108B2LT+MP+SH+ĐT
216PHAN HỮU ANH11/15/1982183215791CMP
217LÊ HỒNG ÂN1990-08-03 00:00:00271920254B2LT+SH+MP
218LƯƠNG ANH BÁ6/13/1993272391516B2LT+SH+MP
219VÕ ĐỨC SAO BIỂN2003-12-05 00:00:0075203023307B2LT+MP+SH+ĐT
220NGUYỄN VĂN BIỂN1985-04-21 00:00:0034085004576CLT+MP+SH+ĐT
221NGUYỄN THỊ BÌNH1983-03-08 00:00:00272889813B2LT+MP+SH+ĐT
222NGUYỄN THÁI BÌNH1985-06-25 00:00:0023862710CLT+MP+SH+ĐT
223NGUYỄN PHÚ BÌNH1969-01-01 00:00:00272369914B2MP
224VŨ HUY BÌNH12/15/1996281336339CLT+SH+MP
225PHẠM THỊ CẦM1987-07-10 00:00:0052187016431B2LT+MP+SH+ĐT
226NGUYỄN THÀNH CÔNG2001-08-05 00:00:00272805148B2LT+MP+SH+ĐT
227NGUYỄN CHÍ CƯƠNG1991-03-02 00:00:0096091004941CLT+MP+SH+ĐT
228NGUYỄN VĂN CƯỜNG1975-12-13 00:00:0038075005800B2LT+MP+SH+ĐT
229ĐẶNG ĐỨC CƯỜNG4/25/1992272074122B2LT+SH+MP
230NGUYỄN NGỌC UYÊN CHI3/21/199079190012433B11LT+SH+MP
231NÔNG ĐÌNH CHIẾN1996-11-02 00:00:00272492135CLT+MP+SH+ĐT
232TRẦN DOÃN CHÍNH1963-12-09 00:00:00271945027B2LT+SH+MP
233NGUYỄN VĂN CHUNG1967-10-11 00:00:0026067008968B2MP
234NGUYỄN ĐÌNH CHƯƠNG9/26/199879098030255B2LT+SH+MP
235PHẠM ĐỨC DANH1995-05-08 00:00:0060095016130CLT+MP+SH+ĐT
236NGÔ THỊ NGỌC DUNG1990-07-23 00:00:00272017106B2LT+MP+SH+ĐT
237NGUYỄN THỊ THÙY DUNG1990-01-16 00:00:0075190002158B2LT+MP+SH+ĐT
238GIÁP THỊ DUNG1996-07-02 00:00:00272883287B2MP
239HOÀNG VĂN DŨNG1987-11-15 00:00:0019087015143CLT+MP+SH+ĐT
240ĐINH THANH DŨNG1995-10-03 00:00:00241487301CLT+MP+SH+ĐT
241LÂM TRÍ DŨNG4/30/198464084000088B2LT+SH+MP
242PHAN LÊ PHƯƠNG DUY1991-12-25 00:00:0079091026483B2LT+MP+SH+ĐT
243MAI LÊ THÙY DƯƠNG7/21/1992272375408B2LT+SH+MP
244TÀI ÁNH DƯƠNG10/23/1986271868051CLT+SH+MP
245ĐẶNG VĂN ĐẢNG1986-11-16 00:00:00272979335B2LT+MP+SH+ĐT
246PHAN THỊ MINH ĐỊNH2/20/197434174005421B2MP
247VŨ MINH ĐỨC1995-06-05 00:00:0022095001707CLT+MP+SH+ĐT
248TRẦN MINH ĐỨC1992-01-28 00:00:0075092014723CLT+MP+SH+ĐT
249LÊ MINH ĐƯƠNG1983-08-14 00:00:00260966241CLT+MP+SH+ĐT
250NGUYỄN NGÂN GIANG1994-10-15 00:00:0075094017840B2LT+MP+SH+ĐT
251NGUYỄN VĂN GIANG1985-02-06 00:00:0038085037638B2LT+SH+MP
252LÊ VĂN GIL1990-04-29 00:00:00371583064B2LT+MP+SH+ĐT
253LÊ HOÀNG HÀ1990-02-08 00:00:0070090002696CLT+MP+SH+ĐT
254LÊ THỊ NGỌC HÀ7/14/1995272422546B2SH
255NGUYỄN VĂN HẢI1988-11-21 00:00:00272504124CLT+MP+SH+ĐT
256LÊ THỊ MỸ HẠNH1989-02-07 00:00:0075189003499B2LT+SH+MP
257LÊ KHẮC HIẾU1991-01-22 00:00:00272213555B2LT+MP+SH+ĐT
258NGUYỄN VĂN HIỆU1991-08-20 00:00:00272142422CLT+MP+SH+ĐT
259NGUYỄN VĂN HIỆU5/20/1985272803374CLT+SH+MP
260ĐỖ HÒA1991-01-01 00:00:00285326335B2LT+MP+SH+ĐT
261PHẠM ĐỨC HÒA1986-08-14 00:00:0075086016194CLT+MP+SH+ĐT
262PHẠM VĂN HOÀN1990-07-12 00:00:0031655884B2LT+MP+SH+ĐT
263HỒ MINH HOÀNG1994-11-18 00:00:0077094000157B2LT+MP+SH+ĐT
264NGUYỄN QUỐC HOÀNG1991-09-05 00:00:00225477167B11LT+SH+MP
265VŨ ĐỨC HOÀNG1991-12-08 00:00:0031091010286CMP
266LƯƠNG THỊ HỢP1988-03-09 00:00:00112292802B2LT+SH+MP
267NGUYỄN ĐỨC HUÂN1989-10-12 00:00:0079089020787CLT+MP+SH+ĐT
268CAO THỊ THU HUỆ9/15/1989241034467B2LT+SH+MP
269CAO MINH HÙNG1991-12-15 00:00:00280990428B2LT+MP+SH+ĐT
270ĐÀO QUANG HUY2003-09-01 00:00:0075203002898B2LT+MP+SH+ĐT
271VŨ QUỐC HUY1991-01-02 00:00:0025015555B2LT+SH+MP
272TỪ PHÚC HƯNG2003-12-02 00:00:0074203002351B2LT+MP+SH+ĐT
273HỒ VĂN HƯNG1974-06-09 00:00:0038074026833B2LT+MP+SH+ĐT
274NGUYỄN CÔNG HƯNG9/22/1990261167650B2LT+SH+MP
275LÊ KHỞI HƯNG12/15/199679096014673B2SH+MP
276NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG2000-09-27 00:00:00272828204B2LT+MP+SH+ĐT
277PHẠM THỊ THANH HƯƠNG1985-02-20 00:00:0092185011817B2LT+MP+SH+ĐT
278NGUYỄN TRUNG KIÊN2003-05-20 00:00:0079203001504B2LT+MP+SH+ĐT
279LÊ TRÁNG KIỆN1989-05-08 00:00:00215155009B2MP
280NGUYỄN TẤN KIỆT1975-10-19 00:00:0025079189B2LT+MP+SH+ĐT
281NGUYỄN ĐẶNG VY KHANH1/15/200264302012602B11LT+SH+MP
282NGUYỄN DOÃN KHÁNH1999-06-21 00:00:0075099015992B2LT+MP+SH+ĐT
283PHAN KHÁNH1992-08-05 00:00:00191773488CLT+MP+SH+ĐT
284TRẦN QUỐC KHÁNH1987-07-12 00:00:00271765986CLT+MP+SH+ĐT
285NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH1992-02-26 00:00:0075092015797CLT+MP+SH+ĐT
286NGUYỄN ĐỨC KIM KHÁNH2/27/2000272712398CSH+MP
287NGUYỄN ĐĂNG KHOA1998-04-17 00:00:00272661613CLT+MP+SH+ĐT
288ĐỖ XUÂN LÃM1994-05-05 00:00:0060094006672B2LT+SH+MP
289THÁI TRẦN GIA LINH2003-01-27 00:00:00281338101B2LT+MP+SH+ĐT
290NGÔ VĂN LINH1986-08-03 00:00:0048086004200B2LT+MP+SH+ĐT
291THÁI VŨ LINH1993-02-17 00:00:00272198426CLT+MP+SH+ĐT
292MAI XUÂN LINH1990-05-10 00:00:0031090010200B2LT+SH+MP
293NGUYỄN THỪA LỊNH1986-09-09 00:00:00381499762B2LT+MP+SH+ĐT
294NGUYỄN TẤN LỊNH1995-06-02 00:00:00261374682B2LT+MP+SH+ĐT
295BÙI THỊ NGỌC LOAN1997-10-16 00:00:00272673484B2LT+MP+SH+ĐT
296LÊ THỊ LOAN1985-05-19 00:00:00272963843B2LT+MP+SH+ĐT
297HỶ HOÀNG LONG1989-02-10 00:00:00271898617B2LT+MP+SH+ĐT
298LÊ NGỌC LONG1990-04-01 00:00:0075090001963CLT+MP+SH+ĐT
299NGUYỄN BẢO LONG1992-05-09 00:00:00365946017CLT+MP+SH+ĐT
300NGUYỄN BẢO LỘC1983-12-07 00:00:0075083001118CLT+MP+SH+ĐT
301CAO TRỌNG LỢI1995-06-10 00:00:0070095006620B2LT+MP+SH+ĐT
302LÊ DUY LUÂN2000-08-03 00:00:0089200011288CLT+MP+SH+ĐT
303NGUYỄN NHẬT LUÂN1989-01-08 00:00:00261089885CLT+MP+SH+ĐT
304VI VĂN LUÂN1988-02-16 00:00:0020088010892CLT+MP+SH+ĐT
305BÙI MINH LƯƠNG1993-03-01 00:00:00250917173B2LT+MP+SH+ĐT
306LÊ THỊ TUYẾT MAI1986-11-12 00:00:0025849672B11LT+SH+MP
307NGUYỄN ANH MAI1980-04-08 00:00:0079180011514B2LT+SH+MP
308TRẦN HOÀNG MAU1990-01-01 00:00:00363668550CLT+MP+SH+ĐT
309NGUYỄN THÁI NHẬT MINH2003-05-26 00:00:0079203029179B2LT+MP+SH+ĐT
310THÂN VĂN MINH1996-03-20 00:00:0075096008578CLT+MP+SH+ĐT
311TRẦN NHẬT MINH1992-03-20 00:00:0075092023546CLT+MP+SH+ĐT
312TRƯƠNG NỮ LY NA1982-10-14 00:00:0044182002130B2LT+MP+SH+ĐT
313NGUYỄN XUÂN NAM1989-11-18 00:00:0075089001291B2LT+MP+SH+ĐT
314NGUYỄN THANH NAM1995-05-09 00:00:0079095015357B2LT+MP+SH+ĐT
315NGUYỄN VĂN NAM1982-06-22 00:00:00172099949CLT+MP+SH+ĐT
316LÊ HỮU NGHỊ1985-10-04 00:00:0045085008831B2LT+MP+SH+ĐT
317LÊ DŨNG NGHIÊM1977-10-10 00:00:0079077018167CLT+MP+SH+ĐT
318BÙI ĐÌNH NGỌC1993-02-09 00:00:00215327293B2LT+MP+SH+ĐT
319PHẠM THỊ HỒNG NGỌC4/20/199279192001725B2MP
320TRẦN THỊ BẢO NGỌC1990-10-08 00:00:0079190004533B11LT+SH+MP
321BÙI XUÂN NGÔN1980-02-14 00:00:00171805204CLT+MP+SH+ĐT
322NGUYỄN CÔNG NGUYÊN1993-05-04 00:00:00184063952B2LT+MP+SH+ĐT
323TRỊNH ĐỨC NGUYÊN2000-09-30 00:00:00272851889CLT+MP+SH+ĐT
324PHAN SĨ NGUYÊN1998-09-09 00:00:00245315969B2LT+SH+MP
325NGUYỄN THANH NHÀN1989-07-14 00:00:00271838761B2LT+MP+SH+ĐT
326ĐỖ THỊ NHIÊN2/16/1996385778559B2LT+SH+MP
327NGUYỄN HỒNG NHUNG1984-02-11 00:00:0075184002677B2LT+MP+SH+ĐT
328LÊ THỊ TUYẾT NHUNG1995-08-16 00:00:0066195020899B2LT+MP+SH+ĐT
329HỒ NGUYỄN THÙY NHUNG1993-01-01 00:00:00272419235B11LT+SH+MP
330BÙI THỊ MINH NHƯ1998-10-02 00:00:00261526311B2LT+MP+SH+ĐT
331TRẦN THỊ KIM OANH10/16/1996168586278B11LT+SH+MP
332TRẦN TIỂU OANH2/22/1987271743852B2LT+SH+MP
333VÒNG CÓNG ỐN1995-09-14 00:00:0075095000681B2LT+MP+SH+ĐT
334NGUYỄN NGỌC PHÁT1997-09-16 00:00:0075097005799CLT+MP+SH+ĐT
335NGUYỄN THANH PHÚ1996-09-10 00:00:00272486689B2LT+MP+SH+ĐT
336LÊ TRUNG PHÚ1998-10-07 00:00:00272702619B2LT+MP+SH+ĐT
337VY THỊ HẠNH PHÚC1985-07-19 00:00:00271700778B2LT+MP+SH+ĐT
338NGÔ MINH PHỤNG1998-01-15 00:00:0075098009279B2LT+MP+SH+ĐT
339NGUYỄN UYÊN PHƯƠNG1997-04-18 00:00:0079197017500B2LT+MP+SH+ĐT
340HOÀNG MINH PHƯƠNG1994-07-06 00:00:00187519034CLT+MP+SH+ĐT
341VŨ THÀNH PHƯƠNG1994-09-21 00:00:00272334168CLT+MP+SH+ĐT
342NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG1985-01-01 00:00:0075085025069CLT+MP+SH+ĐT
343NGUYỄN VÂN PHƯƠNG4/18/198423489616B2LT+SH+MP
344TRẦN THỊ BÍCH PHƯỢNG1984-04-16 00:00:0079184024163B2LT+MP+SH+ĐT
345MAI XUÂN QUANG1993-06-29 00:00:0075093017861CLT+MP+SH+ĐT
346TRẦN ĐỨC QUANG1996-06-04 00:00:0075096001441CLT+MP+SH+ĐT
347CAO HỮU QUÝ1992-01-21 00:00:0031092014895CLT+MP+SH+ĐT
348HUỲNH THANH QUÝ1993-01-01 00:00:00341711745CMP
349DƯƠNG HỒNG QUÝ3/20/2003272866545B2LT+SH+MP
350VY NHẬT QUYÊN5/29/199775197017475B11LT+SH+MP
351LÊ MỘNG QUỲNH1998-09-05 00:00:0075198007711B2LT+SH+MP
352LÊ VĂN SANG1998-12-24 00:00:00272680908CLT+MP+SH+ĐT
353VÒNG TAY SÁNG1997-11-01 00:00:00272560388B2LT+MP+SH+ĐT
354VĂN ĐỨC SƠN1975-03-13 00:00:0040075006396B2LT+MP+SH+ĐT
355PHẠM NGỌC SƠN1996-07-16 00:00:00225664469CLT+MP+SH+ĐT
356ĐÀO VĂN SỬU8/27/198538085022919B2LT+SH+MP
357VŨ ANH TÀI1984-04-26 00:00:0075084013873B2LT+MP+SH+ĐT
358DƯƠNG VĂN TẤN TÀI1998-06-19 00:00:00352490917CLT+MP+SH+ĐT
359NGUYỄN ANH TÀI1965-10-08 00:00:00281091459B2MP
360VŨ THÀNH TÀI11/22/2002272883944B2LT+SH+MP
361HÀ DUY TÂM1980-08-15 00:00:0026032639B2LT+MP+SH+ĐT
362VÕ NGUYỄN THÀNH TÂM1986-01-04 00:00:0049086000097B2LT+MP+SH+ĐT
363TRẦN NGỌC TÂM2002-06-13 00:00:0075202008309B2LT+MP+SH+ĐT
364NGUYỄN THU TÂM1983-12-06 00:00:0075183012788B2LT+MP+SH+ĐT
365NGUYỄN THANH TÂM1995-04-14 00:00:00272653106CLT+MP+SH+ĐT
366PHAN DUY TÂN1991-08-28 00:00:00183859593B2LT+MP+SH+ĐT
367MAI THỊ CẨM TIÊN2001-01-21 00:00:0074301006199B2LT+MP+SH+ĐT
368MẠC THỦY TIÊN8/24/199525250245B2LT+SH+MP
369NGUYỄN THỊ KIM TIẾN1/20/1994201665991B2MP
370PHAN TRẦN TÍN6/13/199975099000063B11LT+SH+MP
371NGUYỄN ĐỨC TOÀN1984-11-10 00:00:0075084006299B2LT+MP+SH+ĐT
372LÊ NHẤT TOÀN2000-09-14 00:00:00251222779CLT+MP+SH+ĐT
373NGUYỄN TRẦN ĐỖ ANH TUẤN1984-10-22 00:00:0079084040193B2LT+MP+SH+ĐT
374NGUYỄN QUANG TUẤN2000-04-12 00:00:00272929692B2LT+MP+SH+ĐT
375NGUYỄN NHẬT TUẤN1994-06-26 00:00:00205665919B2LT+MP+SH+ĐT
376NGUYỄN MINH TUỆ4/22/1993212703111B11LT+SH+MP
377ĐẶNG ĐÌNH TUYỀN1969-04-12 00:00:001069031997B2LT+MP+SH+ĐT
378HỒ CÁT TƯỜNG4/24/2001272835790B11LT+SH+MP
379GIANG THÀNH TƯỚNG1986-04-19 00:00:0079086002786B2LT+MP+SH+ĐT
380LÊ PHI THẠCH2000-06-30 00:00:00272712381B2LT+MP+SH+ĐT
381DƯƠNG VĂN THÁI1990-11-24 00:00:00261119645B2LT+MP+SH+ĐT
382MAI HỒNG THÁI1988-09-19 00:00:00272724544B2LT+MP+SH+ĐT
383NGUYỄN MINH THANH1976-07-09 00:00:0044076001706B2LT+MP+SH+ĐT
384NGUYỄN NGỌC THÀNH1977-01-28 00:00:00271257063CLT+MP+SH+ĐT
385TRẦN VĂN THÀNH1983-08-08 00:00:00191491441B2LT+SH+MP
386TRẦN VĂN THẠNH1988-07-23 00:00:00321296394B2LT+MP+SH+ĐT
387NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO1990-10-19 00:00:0045190001041B2LT+MP+SH+ĐT
388BÙI THANH THẢO1980-08-05 00:00:0079080028791B2LT+MP+SH+ĐT
389HOÀNG THỊ THU THẢO1991-03-11 00:00:00250860984B2LT+SH+MP
390ÂU VĨNH THIỆN1991-01-03 00:00:0079091020208CLT+MP+SH+ĐT
391NGUYỄN VĂN THIẾT1996-12-22 00:00:00272559218B2LT+MP+SH+ĐT
392NGUYỄN VĂN THÌN1988-09-28 00:00:00271868574CLT+MP+SH+ĐT
393NGUYỄN TÔ HƯNG THỊNH2003-08-07 00:00:00272991414B2LT+MP+SH+ĐT
394ĐẶNG PHÚ THỊNH2002-11-05 00:00:00272825310B2MP
395NGUYỄN HUY THỊNH1991-02-07 00:00:0079091034535B2LT+SH+MP
396VŨ ĐỨC THỌ6/19/1998272736163B2SH+MP
397CAO VĂN THỐNG1994-01-25 00:00:00276132416B2LT+MP+SH+ĐT
398TRẦN HỮU THỜI1980-10-10 00:00:0083080017160B2LT+MP+SH+ĐT
399HUỲNH XUÂN THU1968-05-06 00:00:0056068002707B2LT+MP+SH+ĐT
400PHAN THỊ BÍCH THUỲ1986-10-23 00:00:0075186006206B2LT+MP+SH+ĐT
401TRẦN THANH THỦY1986-02-12 00:00:00271786399B2LT+MP+SH+ĐT
402PHẠM THỊ MỘNG THÚY1994-10-09 00:00:0075194009249B2LT+MP+SH+ĐT
403VŨ MINH THƯ1999-10-01 00:00:0075199005811B2LT+MP+SH+ĐT
404LÊ NAM THỨC1999-06-20 00:00:0051099010154B2LT+MP+SH+ĐT
405NGUYỄN HOÀI THƯƠNG6/15/1990215180964B11LT+SH+MP
406LÊ NAM THƯỞNG1996-10-20 00:00:0051096010840B2LT+MP+SH+ĐT
407NGUYỄN THUỲ TRANG1/22/199775197003592B2LT+SH+MP
408HỒ NGỌC BẢO TRÂN11/21/1995272387490B11LT+SH+MP
409NGUYỄN THÀNH TRÍ1998-10-03 00:00:0074098005080CLT+MP+SH+ĐT
410NGUYỄN THỊ THANH TRÚC1988-11-11 00:00:0079188016833B2LT+MP+SH+ĐT
411DƯƠNG ĐÌNH TRUNG1981-03-01 00:00:0038081037005B2LT+MP+SH+ĐT
412LÊ TƯỜNG VÂN2001-05-24 00:00:0075301013593B2LT+MP+SH+ĐT
413ĐÀO THỊ HỒNG VÂN2002-11-30 00:00:00272943802B2LT+MP+SH+ĐT
414PHẠM THỊ THÙY VÂN10/21/198982189010647B11SH+MP
415NGUYỄN TRUNG VIỆT1989-02-05 00:00:00271987306B2LT+MP+SH+ĐT
416TRẦN HOÀNG VIỆT1985-04-20 00:00:00240853888B2LT+MP+SH+ĐT
417NGUYỄN HOÀNG QUỐC VIỆT1979-05-02 00:00:0092079005811B2LT+MP+SH+ĐT
418HỒ QUANG VINH1981-09-02 00:00:00182433103B2LT+MP+SH+ĐT
419LÊ KIM VINH1986-06-14 00:00:0075086002473CLT+MP+SH+ĐT
420HOÀNG QUỐC VŨ1998-10-08 00:00:0075098004228B2LT+MP+SH+ĐT
421NGUYỄN VĂN VŨ1987-02-03 00:00:00271776627CLT+MP+SH+ĐT
422TRẦN THANH VŨ1978-02-17 00:00:0072078012633CLT+MP+SH+ĐT
423PHẠM ANH VŨ6/27/199625096000049B11LT+SH+MP
424ĐẶNG ĐỨC VƯƠNG10/15/1996272564244B2LT+SH+MP
425NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY9/15/199149191012582B11LT+SH+MP
426LÊ THỊ HẢI YẾN1991-07-03 00:00:0079191024429B2LT+MP+SH+ĐT