STTHỌ TÊNNGÀY SINHHẠNGTÌNH TRẠNG
1TRẦN BÌNH AN21/01/1999CLT+MP+SH
2CHU THỊ THUÝ AN26/12/1997B11LT+MP+SH
3ĐINH NHẬT AN1988-07-09 00:00:00B11LT+MP+SH
4LƯƠNG TUẤN ANH1992-05-08 00:00:00B2SH
5CHÂU HOÀNG ANH1997-12-04 00:00:00B11LT+MP+SH
6BÙI THUỲ DUYÊN ANH1993-01-10 00:00:00B11LT+MP+SH
7PHAN ĐỨC ANH2002-08-02 00:00:00B2LT+MP+SH
8NGUYỄN HOÀNG ANH17/03/1985B11LT+MP+SH
9NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH17/04/1980B2LT+MP+SH
10TRẦN THANH CẦN1990-04-01 00:00:00B2LT+MP+SH
11TRẦN THÙY CHI21/08/1986B2LT+MP+SH
12NGUYỄN THỊ DUNG22/12/1992B11LT+MP+SH
13VŨ TIẾN DŨNG28/07/1986B11LT+MP+SH
14ĐOÀN VĂN DƯ1994-01-02 00:00:00CLT+MP+SH
15ĐỖ THÀNH ĐẠT27/07/1998B2LT+MP+SH
16NGUYỄN QUANG HẢI ĐĂNG16/03/2001B2LT+MP+SH
17BÙI THỊ ĐOAN15/09/1982B2LT+MP+SH
18NGUYỄN KIM ĐỒNG1985-10-09 00:00:00B11LT+MP+SH
19NGUYỄN THỊ HÀ30/03/1994B11LT+MP+SH
20LÊ NGỌC HÀ1991-12-08 00:00:00B11LT+MP+SH
21CHÂU CẨM HÀO16/07/1990B2LT+MP+SH
22MAI TRẦN HOÀN HẢO1992-03-01 00:00:00B2LT+MP+SH
23PHẠM THỊ HIỀN22/02/1988B11LT+MP+SH
24LÊ THỊ KIM HIỂN20/10/1989B2LT+MP+SH
25LƯƠNG TRUNG HIẾU14/05/1999B2LT+MP+SH
26ĐẶNG XUÂN HIẾU25/12/1989B2LT+MP+SH
27NGUYỄN THANH HOÀ24/02/1998CSH
28ĐỖ NHƯ HOÀNG28/12/1995B11LT+MP+SH
29TRẦN THỊ HOÀNG1975-10-07 00:00:00B11LT+MP+SH
30CHU ĐỨC HỢP14/01/1986B2LT+MP+SH
31BÙI VĂN HUY20/03/1991B2LT+MP+SH
32TỪ THỊ MINH HUYỀN25/06/1996B11LT+MP+SH
33HỒ VĂN HƯNG16/10/1987B2LT+MP+SH
34CAO THỊ XUÂN HƯƠNG1987-05-07 00:00:00B2LT+MP+SH
35NGUYỄN THỊ HƯƠNG21/11/1958B11LT+MP+SH
36BÙI QUỐC KHÁNH1995-12-03 00:00:00B2LT+MP+SH
37HUỲNH THIỆN KHIÊM22/04/2000B11LT+MP+SH
38CHÂU DUY KHINH25/05/1995CSH
39TRẦN ĐĂNG KHOA21/01/2002B2LT+MP+SH
40BÙI ĐÌNH LÊ17/05/1999CLT+MP+SH
41NGUYỄN VĂN LIỆT24/10/1995CLT+MP+SH
42THÒONG NGỌC LINH21/12/1996B11LT+MP+SH
43NGUYỄN VĂN LINH1989-08-08 00:00:00CLT+MP+SH
44HUỲNH THỊ CẨM LINH1992-10-03 00:00:00B11LT+MP+SH
45CAO VŨ CHÂU LOAN29/06/1980B11LT+MP+SH
46LÊ HỮU LỘC1989-04-11 00:00:00B11LT+MP+SH
47HUỲNH DUY LỘC2003-09-07 00:00:00B2LT+MP+SH
48CHUNG QUÁN LƯƠNG1990-08-01 00:00:00B2LT+MP+SH
49MAI VIỆT MAI1993-01-07 00:00:00B11LT+MP+SH
50TRƯƠNG THỊ NGỌC MINH1985-08-11 00:00:00B11LT+MP+SH
51PHẠM HOÀNG HÀ MY23/10/1994B11LT+MP+SH
52NGUYỄN PHAN TRÀ MY2003-04-11 00:00:00B11LT+MP+SH
53NGÔ PHƯƠNG NAM24/04/2000CSH
54CHAU PHA NÍCH1993-10-02 00:00:00CLT+MP+SH
55VÕ THỊ HỒNG NGA1970-01-01 00:00:00B11LT+MP+SH
56NGUYỄN THỊ KIM NGÂN1995-11-11 00:00:00B11LT+MP+SH
57LÊ VĂN NGỌ1990-01-06 00:00:00CLT+MP+SH
58LƯU TRẦN HỒNG NGỌC2000-02-09 00:00:00B11LT+MP+SH
59BÙI THỊ KIM NGỌC14/03/1989B2LT+MP+SH
60TRẦN TRUNG NGUYÊN1983-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
61VÕ THANH NGUYÊN28/07/1989B2LT+MP+SH
62NGUYỄN THÀNH NGUYÊN16/05/1970B2LT+MP+SH
63PHAN THỊ THANH NHÀN14/06/1987B11LT+MP+SH
64TRẦN THẾ NHÂN1995-05-05 00:00:00CLT+MP+SH
65NGUYỄN VĂN NHÍ1999-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
66NGUYỄN HỒNG NHUNG1989-07-03 00:00:00B2LT+MP+SH
67NGUYỄN THỊ QUẾ NHUNG26/04/1990B11LT+MP+SH
68LÊ THỊ QUỲNH NHƯ30/05/1989B2LT+MP+SH
69NGÔ THỊ KIM OANH1985-01-07 00:00:00B11LT+MP+SH
70CHẮNG NHỤC ỐN17/05/1987CSH
71NGUYỄN BÁ QUỐC PHI1992-09-08 00:00:00B2LT+MP+SH
72PHẠM THANH PHONG2000-07-11 00:00:00LT+MP+SH
73PHAN TÙNG PHONG14/06/1992B2LT+MP+SH
74NGUYỄN VĂN PHƯỚC1976-12-10 00:00:00B2LT+MP+SH
75VŨ HỒNG PHƯỚC1990-12-02 00:00:00B2LT+MP+SH
76ĐỖ NHẬT PHƯỢNG1982-09-05 00:00:00B11LT+MP+SH
77PHÙNG KIM PHƯỢNG1972-02-01 00:00:00B11LT+MP+SH
78TRẦN VĂN QUANG1990-01-02 00:00:00B2LT+MP+SH
79ĐỖ HỮU QUANG1981-12-11 00:00:00B2LT+MP+SH
80NGUYỄN PHƯỚC SƠN2000-12-04 00:00:00CLT+MP+SH
81TRỊNH THỊ KIM SƯƠNG27/11/1980B11LT+MP+SH
82NGUYỄN ĐOÀN MINH TÂM16/12/1997B2LT+MP+SH
83NGUYỄN VĂN TÂN1993-01-01 00:00:00CLT+MP+SH
84NGUYỄN NGỌC KIỀU TIÊN1985-04-02 00:00:00B2LT+MP+SH
85BÙI CÔNG TIỂN23/11/1995B2LT+MP+SH
86LÊ ĐĂNG TÌNH1978-10-05 00:00:00CLT+MP+SH
87THÁI PHƯỚC TOÀN30/05/1984B2LT+MP+SH
88NGUYỄN ANH TUẤN1996-04-10 00:00:00B2LT+MP+SH
89BÙI THỊ TUYẾT1983-01-11 00:00:00B11LT+MP+SH
90ĐINH VĂN TỰ1986-07-09 00:00:00CLT+MP+SH
91NGUYỄN VĂN THA15/07/1992B2LT+MP+SH
92TRẦN THỊ THẠCH THẢO28/01/1988B11LT+MP+SH
93MAI THỊ THANH THẢO14/10/1998B11LT+MP+SH
94NGUYỄN THỊ KIM THẢO26/10/1995B2LT+MP+SH
95NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO1985-01-02 00:00:00B2LT+MP+SH
96ĐẶNG THỊ THẢO21/08/1986B11LT+MP+SH
97ĐOÀN VĂN THẮNG1986-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
98MAI ĐÌNH THÂN25/02/1986B2LT+MP+SH
99NGUYỄN TẤN MINH THỨC28/11/1992CLT+MP+SH
100TRƯƠNG THANH THƯƠNG1987-10-06 00:00:00B2LT+MP+SH
101NGUYỄN THỊ THÙY TRANG1995-09-04 00:00:00B2LT+MP+SH
102THIỀU NGUYỄN XUÂN TRANG2000-06-04 00:00:00B11LT+MP+SH
103NGUYỄN THỊ THU TRANG18/05/1998B2LT+MP+SH
104NGUYỄN VĂN TRUNG1993-10-11 00:00:00CLT+MP+SH
105HOÀNG NGỌC KHÁNH VÂN14/08/2002B11LT+MP+SH
106NGUYỄN HỮU VIÊN1990-02-02 00:00:00CLT+MP+SH
107NGUYỄN TÙNG VINH19/05/1991CLT+MP+SH
108KHƯƠNG TIẾN VƯỢNG1979-01-10 00:00:00B11LT+MP+SH
109NGUYỄN HOÀNG TƯỜNG VY1996-10-07 00:00:00B11LT+MP+SH
110HÀ THỊ XIÊM1998-09-01 00:00:00B11LT+MP+SH
111BÙI NGỌC ANH21/07/1987B2LT+MP+SH
112CHẾ THỊ LAN ANH18/09/1987B2LT+MP+SH
113NGUYỄN TUẤN ANH15/07/1998B2LT+MP+SH
114VŨ ĐÌNH BÁCH18/03/2001B2LT+MP+SH
115PHẠM VĂN BIÊN19/09/1988B2LT+MP+SH
116NGUYỄN VĂN BÌNH1988-08-06 00:00:00B2LT+MP+SH
117NGUYỄN THANH BÌNH23/06/1980B2LT+MP+SH
118LÊ PHÚ CƯỜNG17/01/2002B2LT+MP+SH
119LÊ QUÝ CƯỜNG24/08/2003B2LT+MP+SH
120NGUYỄN VĂN CHÓT1980-04-11 00:00:00B2LT+MP+SH
121PHẠM CÔNG DANH15/08/1983B2LT+MP+SH
122NGUYỄN VĂN DẦN24/02/1998B2LT+MP+SH
123MA THỊ VŨ DIỆP19/09/1985B2LT+MP+SH
124LÊ TIẾN DŨNG26/06/1993B2LT+MP+SH
125VĂN HOÀNG DŨNG16/07/2004B2LT+MP+SH
126ĐẶNG DUY1995-08-08 00:00:00B2LT+MP+SH
127NGUYỄN TƯỜNG DUY1989-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
128HỒ SỸ DƯƠNG14/07/1986B2LT+MP+SH
129LÊ TRÙNG DƯƠNG1991-04-11 00:00:00B2LT+MP+SH
130TÔ THÀNH ĐẠT20/06/2002B2LT+MP+SH
131NGUYỄN VĂN ĐỊNH20/02/1989CLT+MP+SH
132NGÔ VĂN ĐỨC1991-09-11 00:00:00B2LT+MP+SH
133NGUYỄN NGỌC ĐỨC13/06/1996B2LT+MP+SH
134LÊ ĐÌNH GÍAP26/01/1987CLT+MP+SH
135NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG14/02/2004B11LT+MP+SH
136HOÀNG THANH HẰNG19/06/1996B11LT+MP+SH
137VÕ TRUNG HIẾU1997-06-09 00:00:00B2LT+MP+SH
138CAO XUÂN HÒA1989-09-11 00:00:00B2LT+MP+SH
139NGUYỄN HỮU HÒA1989-06-09 00:00:00B2LT+MP+SH
140TRẦN THỊ HOÀI1980-06-09 00:00:00B2LT+MP+SH
141NGUYỄN THỊ HOÀI20/11/2000B2LT+MP+SH
142NGUYỄN VĂN HOAN1991-12-10 00:00:00B2LT+MP+SH
143TRẦN ANH HUY17/09/1989B11LT+MP+SH
144ĐẶNG THU HUYỀN15/09/1990B11LT+MP+SH
145ĐÀO THỊ DIỄM KIỀU1987-08-11 00:00:00B2LT+MP+SH
146THÂN TRỌNG KỲ24/04/1988B2LT+MP+SH
147NGUYỄN NGÔ DUY KHÁNH1999-03-09 00:00:00B2LT+MP+SH
148NGUYỄN ĐÌNH YÊN KHÁNH2001-07-01 00:00:00B11LT+MP+SH
149NGUYỄN VĂN KHÁNH2003-05-01 00:00:00B2LT+MP+SH
150NGUYỄN VĂN LEO1972-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
151LÊ NHẬT LINH2000-04-09 00:00:00B2LT+MP+SH
152NGUYỄN THÀNH LONG23/10/1996B2LT+MP+SH
153ĐỖ THỊ LY LY1990-10-05 00:00:00B2LT+MP+SH
154TRẦN THỊ THANH MAI22/05/1997B11LT+MP+SH
155ĐÀO NGỌC MẠNH23/07/1988B2LT+MP+SH
156NGUYỄN ĐỖ VĂN MINH29/07/1997B2LT+MP+SH
157NGUYỄN HUY MINH2002-03-06 00:00:00B2LT+MP+SH
158NGUYỄN QUANG MINH30/04/2000CSH
159NGUYỄN ĐÀO NHẬT MINH30/11/2002B2LT+MP+SH
160VŨ DƯƠNG MONG13/10/1976B2LT+MP+SH
161NGUYỄN THỊ MỸ NAM15/07/1985B2LT+MP+SH
162VŨ XUÂN HOÀI NAM1984-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
163LÊ THỊ NGA1998-03-03 00:00:00B11LT+MP+SH
164NGUYỄN DUY NGÂN24/11/1992B2LT+MP+SH
165ĐINH VĂN NGỌC1986-02-07 00:00:00B2LT+MP+SH
166PHAN THANH NGỪNG14/12/1999CLT+MP+SH
167BÙI THỊ THANH NHÀN13/09/1984B2LT+MP+SH
168PHAN CÔNG NHẤT1996-09-10 00:00:00B2LT+MP+SH
169PHÙNG A NHÌ1989-02-07 00:00:00CLT+MP+SH
170ĐÀO THỊ TUYẾT NHUNG1989-10-10 00:00:00B2LT+MP+SH
171NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG17/07/1982B11LT+MP+SH
172NGUYỄN THANH NHỨT1991-10-02 00:00:00B2LT+MP+SH
173NGUYỄN THỊ OANH1996-11-08 00:00:00B11LT+MP+SH
174TRẦN LÊ QUỐC PHI1999-07-09 00:00:00B2LT+MP+SH
175TRẦN VĂN PHI1993-10-02 00:00:00CLT+MP+SH
176NGUYỄN VĂN PHƯƠNG1995-04-05 00:00:00CLT+MP+SH
177TÔ XUÂN PHƯƠNG16/12/1985B2LT+MP+SH
178NGUYỄN MINH QUANG21/11/2003B2LT+MP+SH
179NGUYỄN VĂN QUANG19/02/1996B11LT+MP+SH
180HỒNG QUANG SƠN24/04/1984B2LT+MP+SH
181PHẠM THANH SƠN23/01/1997B2LT+MP+SH
182NGUYỄN VĂN TÀI15/10/1986B2LT+MP+SH
183NGUYỄN SỸ TÀI1991-09-10 00:00:00B2LT+MP+SH
184PHẠM VĂN TÂM24/04/1993B2LT+MP+SH
185HOÀNG ĐÌNH TẤN2004-05-02 00:00:00B2LT+MP+SH
186NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN21/07/1995B2LT+MP+SH
187PHẠM NGỌC TÌNH28/10/1992B2LT+MP+SH
188THÁI THỊ CẨM TÚ1981-07-11 00:00:00B11LT+MP+SH
189NGUYỄN ĐÌNH TUẤN13/05/1989B2SH
190NGUYỄN SĨ TUẤN1987-06-06 00:00:00B2LT+MP+SH
191ĐỖ VĂN TUẤN17/01/1973B2LT+MP+SH
192LÊ KIM THÁI30/11/1992B2LT+MP+SH
193BÙI XUÂN THANH27/09/2003B2LT+MP+SH
194NGUYỄN CHÍ THANH28/03/1985B2LT+MP+SH
195NGUYỄN PHƯƠNG THÀNH1994-02-09 00:00:00B2LT+MP+SH
196NGUYỄN PHÚC THÀNH1992-10-01 00:00:00B2LT+MP+SH
197LÝ GIAI THẠNH15/07/1984B2LT+MP+SH
198PHẠM CÔNG THẮNG1991-10-02 00:00:00B2LT+MP+SH
199NGUYỄN TIẾN THẮNG1992-02-09 00:00:00B2LT+MP+SH
200VŨ MẠNH THÔNG14/04/1987B2LT+MP+SH
201NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY26/02/1993B2LT+MP+SH
202LƯƠNG THỊ ANH THƯ1990-01-12 00:00:00B11LT+MP+SH
203ĐÀO CÔNG THỨ27/02/1984CLT+MP+SH
204DƯƠNG VĂN THƯƠNG16/09/1996CLT+MP+SH
205NGUYỄN THỊ H. TRANG1989-01-02 00:00:00B2LT+MP+SH
206BÙI THÙY TRANG1979-06-07 00:00:00B11LT+MP+SH
207VÕ HUỲNH THÙY TRANG1992-03-09 00:00:00B11LT+MP+SH
208PHẠM THỊ NGỌC TRANG16/10/1995B2LT+MP+SH
209NGUYỄN MAI TRINH25/01/2003B2LT+MP+SH
210NGUYỄN HUỲNH TẤN TRỌNG21/01/1978B2SH
211NGUYỄN HỮU TRỌNG20/07/1989CLT+MP+SH
212NGUYỄN THỊ THANH TRÚC28/09/1983B2LT+MP+SH
213TRẦN HOÀI TRUNG19/01/1986B2LT+MP+SH
214NGUYỄN THỊ PHƯƠNG UYÊN18/12/2000B2LT+MP+SH
215NGUYỄN THỊ THÚY ƯNG26/09/1989B2LT+MP+SH
216LÊ HỒNG VÂN1991-03-12 00:00:00B11LT+MP+SH
217HỒ THỊ THÙY VINH1983-12-11 00:00:00B2LT+MP+SH
218NGUYỄN THỊ VINH1988-05-06 00:00:00B2LT+MP+SH
219HUỲNH THANH VŨ1980-06-01 00:00:00B2LT+MP+SH
220PHẠM VĂN VƯƠNG1984-10-02 00:00:00B2LT+MP+SH
221PHẠM THỊ TƯỜNG VY14/12/1987B2LT+MP+SH