STTHỌ TÊNNGÀY SINHCMNDHẠNGMÔN THI
1PHẠM VĂN AN1984-01-15 00:00:0044084003900B2LT+MP+SH+ĐT
2NGUYỄN THUỴ TRÂM ANH1998-02-04 00:00:0075198001503B2LT+MP+SH+ĐT
3HUỲNH THỊ ÁNH1975-10-17 00:00:0075175010337B2LT+MP+SH+ĐT
4BÙI NGỌC BẰNG1974-01-01 00:00:00264149392B2LT+MP+SH+ĐT
5MÃ THẾ BÌNH1972-11-05 00:00:0023901917B2LT+MP+SH+ĐT
6NGUYỄN VĂN CA1979-03-06 00:00:0051079003199B2LT+MP+SH+ĐT
7NGUYỄN MINH CẢM1991-06-02 00:00:00212782976B2LT+MP+SH+ĐT
8LƯU VĂN CƯỜNG1974-06-28 00:00:00271150413B2LT+MP+SH+ĐT
9NGUYỄN VĂN CƯỜNG1993-02-12 00:00:00276119746B2LT+MP+SH+ĐT
10TRẦN THỊ BẢO CHÂU1981-01-01 00:00:0075181011122B2LT+MP+SH+ĐT
11VŨ VĂN CHÍ1986-03-02 00:00:00272776281B2LT+MP+SH+ĐT
12NGÔ KIM CHÍN1974-12-14 00:00:0026074002222B2LT+MP+SH+ĐT
13TRẦN THỊ DIỄN1974-02-14 00:00:00281234562B2LT+MP+SH+ĐT
14NGUYỄN THỊ DUNG1982-08-24 00:00:00272871441B2LT+MP+SH+ĐT
15PHẠM THỊ DUNG1983-03-26 00:00:00276002905B2LT+MP+SH+ĐT
16LÊ VĂN DŨNG1983-06-17 00:00:00164225405B2LT+MP+SH+ĐT
17NGUYỄN TẤN DŨNG1985-08-10 00:00:00272706451B2LT+MP+SH+ĐT
18NGUYỄN VĂN DƯƠNG1987-08-07 00:00:0037087012084B2LT+MP+SH+ĐT
19TRỊNH XUÂN DƯƠNG1996-09-29 00:00:0038096023731B2LT+MP+SH+ĐT
20NGUYỄN VĂN DƯỠNG1984-02-07 00:00:0036084008404B2LT+MP+SH+ĐT
21NGUYỄN THÁI ĐIỀN1987-10-25 00:00:00271740505B2LT+MP+SH+ĐT
22NGUYỄN CẢNH ĐIỆP1979-08-02 00:00:0040079010368B2LT+MP+SH+ĐT
23VŨ ĐỨC ĐOÁN1992-02-02 00:00:00250914549B2LT+MP+SH+ĐT
24LÊ VĂN ĐỨC1973-05-03 00:00:0075073001291B2LT+MP+SH+ĐT
25NGUYỄN ANH ĐỨC2002-12-23 00:00:00276006392B2LT+MP+SH+ĐT
26NGUYỄN THÀNH ĐƯỢC1993-09-02 00:00:0075093002043B2LT+MP+SH+ĐT
27NGUYỄN VĂN GẤM1984-04-24 00:00:0075084005620B2LT+MP+SH+ĐT
28ĐINH THỊ THU HÀ1981-11-01 00:00:0037181011265B2LT+MP+SH+ĐT
29VŨ THỊ HÀ1988-03-12 00:00:00271773656B2LT+MP+SH+ĐT
30HOÀNG VĂN HẢI1995-04-10 00:00:00272483320B2LT+MP+SH+ĐT
31ĐẶNG DUY VIỆT HẢI1986-02-21 00:00:0091086000244B2LT+MP+SH+ĐT
32ĐỖ THỊ HẠO1986-08-08 00:00:0049186016730B2LT+MP+SH+ĐT
33LƯU ĐỨC HẬU1993-10-12 00:00:0068093001861B2LT+MP+SH+ĐT
34VÕ THỊ THU HIỀN2000-04-03 00:00:0075300015841B2LT+MP+SH+ĐT
35TRỊNH HIỆP1991-06-20 00:00:0024495542B2LT+MP+SH+ĐT
36HUỲNH NỮ BẢO HOÀ1988-09-28 00:00:0025412508B2LT+MP+SH+ĐT
37LÂM PHƯỚC HÒA10/18/1985331459961B2LT+SH+MP
38NGUYỄN TRẦN ANH HOÀNG8/16/199675096010506B2LT+SH+MP
39PHẠM THỊ CẨM HỒNG1984-11-15 00:00:00272635505B2LT+MP+SH+ĐT
40NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HỒNG2002-01-02 00:00:0075302010190B2LT+MP+SH+ĐT
41NGUYỄN MINH HÙNG1991-01-18 00:00:0075091017679B2LT+MP+SH+ĐT
42LÊ KHÁNH HÙNG1984-11-24 00:00:00186076782B2LT+MP+SH+ĐT
43TRẦN CHÍ HUỘC1993-09-12 00:00:00272344788B2LT+MP+SH+ĐT
44NGUYỄN BÁ HUY1985-04-01 00:00:00271595761B2LT+MP+SH+ĐT
45LƯU ĐỨC HUY1995-09-02 00:00:00251033360B2LT+MP+SH+ĐT
46ĐẶNG XUÂN HUYNH1988-01-04 00:00:00271764031B2LT+MP+SH+ĐT
47NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG1995-05-07 00:00:00272398720B2LT+MP+SH+ĐT
48TRẦN THỊ HƯỞNG1982-01-19 00:00:00272599211B2LT+MP+SH+ĐT
49MÃ TUẤN KIỆT1998-12-21 00:00:0079098004796B2LT+MP+SH+ĐT
50NGUYỄN THỊ BẠCH KIM1983-12-18 00:00:0075183002319B2LT+MP+SH+ĐT
51NGUYỄN THỊ KRI1991-03-18 00:00:0060191017709B2LT+MP+SH+ĐT
52NGUYỄN MINH KHẢI1987-01-12 00:00:00271709711B2LT+MP+SH+ĐT
53NGUYỄN THỊ MAI KHANH1980-10-28 00:00:0075180015443B2LT+MP+SH+ĐT
54NGUYỄN DUY KHÁNH1961-08-10 00:00:0075061005575B2LT+MP+SH+ĐT
55ĐỖ QUANG KHÁNH2001-06-17 00:00:00215543080B2LT+MP+SH+ĐT
56BÙI ANH KHOA1991-04-18 00:00:00271980324B2LT+MP+SH+ĐT
57LÊ ANH KHOA2003-10-19 00:00:0075203018972B2LT+MP+SH+ĐT
58ĐOÀN ANH KHOA1987-05-11 00:00:0079087008809B2LT+MP+SH+ĐT
59NGUYỄN ĐỨC LÂM1978-02-02 00:00:00271337846B2LT+MP+SH+ĐT
60TRẦN NGỌC LÂM1998-08-28 00:00:0075098015224B2LT+MP+SH+ĐT
61ALEX BAIKAL LEE1965-05-22 00:00:00545922751B2LT+MP+SH+ĐT
62HUỲNH THỊ KIM LIÊN1984-02-02 00:00:0051184007364B2LT+MP+SH+ĐT
63NGUYỄN DUY LINH1984-10-09 00:00:00271576652B2LT+MP+SH+ĐT
64HỒ THỤY LINH1990-05-12 00:00:00272069807B2MP
65NGÔ THỊ HUYỀN LINH12/28/199975199001810B2LT+SH+MP
66NGUYỄN MINH LONG1977-02-13 00:00:00271337848B2LT+MP+SH+ĐT
67NGUYỄN THÀNH LONG1993-04-01 00:00:00272268116B2LT+MP+SH+ĐT
68LÊ HOÀNG LỘC1994-06-08 00:00:00272409510B2LT+MP+SH+ĐT
69NGUYỄN CÔNG LUẬN1989-04-04 00:00:00331613345B2LT+MP+SH+ĐT
70TRẦN VƯƠNG LUẬT1999-05-15 00:00:0054099005187B2LT+MP+SH+ĐT
71LÊ TRẦN MAI LY1992-01-29 00:00:0075192018206B2LT+MP+SH+ĐT
72NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI1992-09-03 00:00:00272079404B2LT+MP+SH+ĐT
73TRẦN THỊ THÁI MI1992-02-25 00:00:00251182106B2LT+MP+SH+ĐT
74DƯƠNG TẤN MINH1977-01-01 00:00:00271337809B2LT+MP+SH+ĐT
75NGUYỄN VĂN MINH1985-08-23 00:00:0075085018748B2LT+MP+SH+ĐT
76NGUYỄN VĂN MINH1989-04-06 00:00:0075089015628B2LT+MP+SH+ĐT
77TĂNG CẨM MINH1985-03-22 00:00:0079085003814B2LT+MP+SH+ĐT
78DƯƠNG GIA MINH2001-03-21 00:00:0075201001716B2LT+MP+SH+ĐT
79HOÀNG VĂN MINH1999-01-02 00:00:0077099000031B2LT+MP+SH+ĐT
80TRẦN TƯỜNG MINH2002-11-03 00:00:0077202003893B2LT+MP+SH+ĐT
81NGUYỄN VĂN NAM1992-01-01 00:00:00341731458B2LT+SH+MP
82LIÊNG HÓT HÀ NGẮC1996-06-20 00:00:00251119798B2LT+MP+SH+ĐT
83NGUYỄN THỊ HỒNG NGÂN1991-01-02 00:00:00272305576B2LT+MP+SH+ĐT
84HUỲNH TRỌNG NGHĨA1992-04-20 00:00:00272080309B2LT+MP+SH+ĐT
85NGÔ TRUNG NGHĨA2002-08-01 00:00:0075202010819B2LT+MP+SH+ĐT
86LÊ DOÃN NGỌC1999-11-09 00:00:00272829240B2LT+MP+SH+ĐT
87DƯƠNG VĂN NHẬT1991-03-15 00:00:00183893663B2LT+MP+SH+ĐT
88LÂM OANH1977-04-30 00:00:0075177000948B2LT+MP+SH+ĐT
89NGUYỄN HOÀNG PHI2001-10-10 00:00:0075201020856B2LT+MP+SH+ĐT
90NGUYỄN THỊ NHƯ PHI1977-07-08 00:00:0075177013837B2LT+MP+SH+ĐT
91ĐÀO ĐÌNH PHONG1987-04-16 00:00:00271704177B2LT+MP+SH+ĐT
92NGÔ VĂN PHÚ1990-05-05 00:00:0064090000095B2LT+MP+SH+ĐT
93CHEN TRẦN LỘC PHÚC1997-11-20 00:00:00272591360B2LT+MP+SH+ĐT
94LANG HOÀI PHÚC1980-10-08 00:00:00271345989B2LT+MP+SH+ĐT
95NGUYỄN TIẾN PHÚC1995-08-09 00:00:0074095004050B2LT+MP+SH+ĐT
96TRẦN ĐẠI PHÚC1994-01-17 00:00:0075094023886B2LT+MP+SH+ĐT
97CHÍ LỸ PHÙNG1999-02-06 00:00:00272724443B2LT+MP+SH+ĐT
98LÊ KIM PHỤNG1981-05-05 00:00:0024860061B2LT+MP+SH+ĐT
99CHÂU LÊ TUẤN PHƯƠNG1982-12-30 00:00:0075082000877B2LT+MP+SH+ĐT
100TRẦN NGUYÊN QUANG1981-08-09 00:00:00271473367B2LT+MP+SH+ĐT
101PHẠM QUẢNG1955-03-08 00:00:00270572394B2LT+MP+SH+ĐT
102HOÀNG CÔNG QUÂN1995-02-15 00:00:00174735049B2LT+MP+SH+ĐT
103NGUYỄN THỊ QUẾ1983-01-01 00:00:0040183021530B2LT+MP+SH+ĐT
104TĂNG THỊ NGỌC QUỲNH1995-04-05 00:00:0075195014005B2LT+MP+SH+ĐT
105MAI ĐÌNH SÁNG1982-02-18 00:00:00271449103B2LT+MP+SH+ĐT
106NGUYỄN SỸ HỒNG SƠN2002-01-24 00:00:00272891440B2LT+MP+SH+ĐT
107PHAN VĂN SƠN1978-05-02 00:00:00182243797B2LT+MP+SH+ĐT
108TRẦN THỊ SƠN1980-06-09 00:00:0037180000453B2LT+MP+SH+ĐT
109TRỊNH QUANG SƠN1990-03-03 00:00:00183606819B2LT+MP+SH+ĐT
110LỤC THANH SƠN1987-02-09 00:00:0075087002773B2LT+MP+SH+ĐT
111NGUYỄN MINH TÀI1984-06-14 00:00:0075084014558B2LT+MP+SH+ĐT
112CAO ĐÌNH NGUYỄN TÂM2002-02-03 00:00:00281307492B2LT+MP+SH+ĐT
113HỒ THANH TÂM1986-06-12 00:00:0075086017430B2LT+MP+SH+ĐT
114NGUYỄN THÀNH TÂM1987-09-18 00:00:00272014169B2LT+MP+SH+ĐT
115VŨ QUỐC TẤN1995-01-11 00:00:0075095001973B2LT+MP+SH+ĐT
116NGUYỄN HỮU TIẾN1993-02-20 00:00:0075093022109B2LT+MP+SH+ĐT
117HOÀNG VĂN TINH1985-07-27 00:00:0060798518B2LT+MP+SH+ĐT
118PHẠM VĂN TÌNH1975-01-01 00:00:00272430804B2LT+MP+SH+ĐT
119LƯU QUỐC TÚ1992-02-17 00:00:0075092016282B2LT+MP+SH+ĐT
120TRẦN LÊ HOÀNG TÚ1995-10-12 00:00:0056095000828B2LT+MP+SH+ĐT
121NGUYỄN ANH TUẤN2002-12-11 00:00:0075202000781B2LT+MP+SH+ĐT
122HOÀNG PHAN ANH TUẤN1989-03-15 00:00:001089023009B2LT+MP+SH+ĐT
123LƯƠNG ANH TUẤN1985-09-10 00:00:0075085012453B2LT+MP+SH+ĐT
124PHAN THỊ THANH TÙNG1988-10-11 00:00:00271845636B2LT+SH+MP
125KHỔNG KHÁNH TUYỀN1994-08-08 00:00:00272346407B2LT+MP+SH+ĐT
126TRẦN LÊ THANH TUYỀN1995-10-10 00:00:0075195001485B2LT+MP+SH+ĐT
127HOÀNG NGỌC THẠCH1985-03-25 00:00:00271717371B2LT+MP+SH+ĐT
128DƯƠNG VĂN THANH1975-12-23 00:00:0075075010839B2LT+MP+SH+ĐT
129NGUYỄN THỊ PHÚ THANH1982-09-08 00:00:0079182003057B2LT+MP+SH+ĐT
130NGÔ CHÍ THÀNH2000-12-05 00:00:0075200001251B2LT+MP+SH+ĐT
131NGUYỄN QUANG MINH THÀNH1996-09-18 00:00:00272442145B2LT+MP+SH+ĐT
132NGUYỄN ĐỨC THÀNH1991-08-20 00:00:00272295652B2LT+MP+SH+ĐT
133NGUYỄN PHƯƠNG THÀNH1977-10-20 00:00:0040077004923B2LT+MP+SH+ĐT
134NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO1993-01-02 00:00:00272950010B2LT+MP+SH+ĐT
135NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THẢO1994-05-01 00:00:0079194009881B2LT+MP+SH+ĐT
136TRẦN THỊ MINH THẢO1992-02-11 00:00:0079192027720B2LT+MP+SH+ĐT
137TRẦN THỊ THANH THẢO1988-07-08 00:00:0046188000163B2LT+MP+SH+ĐT
138LÊ VĂN THIỆN1993-10-09 00:00:00291069669B2LT+MP+SH+ĐT
139NGUYỄN TRUNG THỊNH1991-03-21 00:00:0048091000034B2LT+MP+SH+ĐT
140TRẦN THỊ NGỌC THU1993-05-27 00:00:0075193004267B2LT+MP+SH+ĐT
141NGUYỄN VĂN THUẬN10/20/1992215324449B2LT+SH+MP
142NGUYỄN MINH THƯ2002-08-25 00:00:00272892387B2LT+MP+SH+ĐT
143ĐỒNG THỊ ANH THƯ1994-12-16 00:00:0075194012104B2LT+MP+SH+ĐT
144NGUYỄN THỊ MINH THƯ2003-11-12 00:00:0075303020456B2LT+MP+SH+ĐT
145LÊ THU TRANG1991-09-29 00:00:00272849499B2LT+MP+SH+ĐT
146PHẠM THỊ THUỲ TRANG1987-01-07 00:00:00271774355B2LT+MP+SH+ĐT
147TRẦN NGUYỄN MINH TRANG1993-08-10 00:00:00272235521B2LT+MP+SH+ĐT
148NGUYỄN VĂN TRIỆU1975-12-05 00:00:0075075003636B2LT+MP+SH+ĐT
149LÊ NGỌC TRINH1986-12-30 00:00:00271798908B2LT+MP+SH+ĐT
150TRẦN THỊ NGỌC TRINH1985-02-03 00:00:0075185003037B2LT+SH+MP
151NGÔ MINH TRỌNG1994-08-20 00:00:00272276910B2LT+MP+SH+ĐT
152ĐỖ MINH TRUNG2003-01-02 00:00:0075203004959B2LT+MP+SH+ĐT
153NGUYỄN THÀNH TRUNG1983-09-04 00:00:0075083001301B2LT+MP+SH+ĐT
154TRẦN ĐỨC TRUNG1965-07-15 00:00:0042065007847B2LT+MP+SH+ĐT
155NGUYỄN THỊ HỒNG UYÊN1988-01-07 00:00:00280927102B2LT+MP+SH+ĐT
156TRẦN THỊ PHƯƠNG UYÊN1983-07-07 00:00:0079183040336B2LT+MP+SH+ĐT
157NGUYỄN VĂN VÀNG1990-03-30 00:00:00341570272B2LT+MP+SH+ĐT
158LÊ BÍCH VÂN1992-08-07 00:00:0075192018807B2LT+MP+SH+ĐT
159MA THỊ VÂN6/18/198920189005634B2LT+SH+MP
160NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI1993-10-16 00:00:0052193012212B2LT+MP+SH+ĐT
161BÙI NGỌC VŨ1998-01-28 00:00:0075098004978B2LT+MP+SH+ĐT
162VŨ NGUYỄN NGUYÊN VŨ2002-06-16 00:00:00272870686B2LT+MP+SH+ĐT
163ĐINH TƯỜNG VY1991-01-25 00:00:00250813731B2LT+MP+SH+ĐT
164DƯƠNG TƯỜNG VY1993-01-16 00:00:0075193022977B2LT+MP+SH+ĐT