STTHỌ TÊNNGÀY SINHHẠNGTÌNH TRẠNG
1HUỲNH NHỰT AN2001-10-18 00:00:00B2LT+MP+SH
2HUỲNH NGUYỄN TRÂM ANH2002-06-03 00:00:00B2LT+MP+SH
3LÝ TỐ ANH1984-01-19 00:00:00B2LT+MP+SH
4NGUYỄN NHẬT ANH1985-12-30 00:00:00B2LT+MP+SH
5HOÀNG DUYÊN ANH1992-03-30 00:00:00B2LT+MP+SH
6NGUYỄN NGỌC ÁNH1999-07-13 00:00:00B2LT+MP+SH
7PHẠM THỊ BÔNG1995-02-15 00:00:00B2LT+MP+SH
8TÔN HOÀNG CAO1990-10-10 00:00:00B2LT+MP+SH
9NGUYỄN CAO1993-03-19 00:00:00B2LT+MP+SH
10TRẦN VŨ THÀNH CÔNG1996-11-06 00:00:00B2LT+MP+SH
11ĐÀO CHẤN1989-01-08 00:00:00B2LT+MP+SH
12ĐINH TÚ QUỲNH CHÂU1980-05-15 00:00:00B2LT+MP+SH
13NGUYỄN THANH CHỨC1987-08-25 00:00:00B2LT+MP+SH
14NGUYỄN MINH DÀNG1995-12-31 00:00:00B2LT+MP+SH
15CAO HOÀNG DUY1992-07-28 00:00:00B2LT+MP+SH
16NGUYỄN HOÀNG DUY2002-11-04 00:00:00B2LT+MP+SH
17NGÔ HOÀNG DƯƠNG2003-01-04 00:00:00B2LT+MP+SH
18TRẦN NGỌC ĐA1991-09-04 00:00:00B2LT+MP+SH
19LÊ THẾ ĐẠT1998-04-30 00:00:00B2LT+MP+SH
20LÊ VĂN ĐẶNG1986-11-05 00:00:00B2LT+MP+SH
21TRẦN BÌNH ĐỊNH2002-08-17 00:00:00B2LT+MP+SH
22PHẠM HUỲNH ĐỨC2003-10-23 00:00:00B2LT+MP+SH
23NGUYỄN MINH ĐỨC1991-03-09 00:00:00B2LT+MP+SH
24NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM1978-09-11 00:00:00B2LT+MP+SH
25PHẠM VĂN GIÀU1971-08-10 00:00:00B2LT+MP+SH
26NGUYỄN ĐỨC HẢI1992-08-08 00:00:00B2LT+MP+SH
27TRƯƠNG VĂN HẢI1989-01-02 00:00:00B2LT+MP+SH
28NGUYỄN LAN HẠNH1985-04-23 00:00:00B2LT+MP+SH
29HOÀNG THỊ HẢO1995-03-07 00:00:00B2LT+MP+SH
30NGUYỄN PHƯỚC HẬU1999-04-10 00:00:00B2LT+MP+SH
31NGUYỄN ĐỨC HIỀN1985-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
32TRỊNH NGỌC MINH HIẾU2001-06-24 00:00:00B2LT+MP+SH
33VÕ THỊ NHẬT HÒA1992-06-26 00:00:00B2LT+MP+SH
34LÊ MỘNG HẢI HOÀNG1992-09-16 00:00:00B2LT+MP+SH
35NGUYỄN BẢO HOÀNG1992-09-01 00:00:00B2LT+MP+SH
36NGUYỄN QUỐC HỘI1986-05-01 00:00:00B2LT+MP+SH
37NGUYỄN THANH HÙNG1983-10-04 00:00:00B2LT+MP+SH
38NGUYỄN MINH HÙNG2000-08-31 00:00:00B2LT+MP+SH
39TRỊNH QUANG HUY1994-07-25 00:00:00B2LT+MP+SH
40PHAN THÀNH HUY1995-08-29 00:00:00B2LT+MP+SH
41PHẠM CÔNG HOÀNG HUY1999-11-02 00:00:00B2LT+MP+SH
42TRẦN QUANG HUY2002-07-02 00:00:00B2LT+MP+SH
43TRẦN THỊ NGỌC HUYỀN1983-08-24 00:00:00B2LT+MP+SH
44NGUYỄN QUỐC HƯNG1994-10-07 00:00:00B2LT+MP+SH
45PHAN ANH KIỆT2000-01-02 00:00:00B2LT+MP+SH
46TRƯƠNG VŨ KIỆT1996-01-29 00:00:00B2LT+MP+SH
47NGUYỄN VĂN KÍNH1985-10-19 00:00:00B2LT+MP+SH
48ĐỖ QUANG KHẢI2001-01-17 00:00:00B2LT+MP+SH
49NGUYỄN MINH KHANG2002-09-09 00:00:00B2LT+MP+SH
50NGÔ TUẤN KHANH1997-07-25 00:00:00B2LT+MP+SH
51HOÀNG QUỐC KHANH
1972-04-14 00:00:00B2LT+MP+SH
52TRẦN CAO MINH KHÔI2004-05-17 00:00:00B2LT+MP+SH
53NGUYỄN THỊ LAN1986-10-06 00:00:00B2LT+MP+SH
54VÕ VĂN LÂM1995-05-20 00:00:00B2LT+MP+SH
55NGUYỄN THANH LÂM1992-07-17 00:00:00B2LT+MP+SH
56SÓU VẦY LẦY2000-04-06 00:00:00B2LT+MP+SH
57TRẦN THỊ THÙY LINH1990-10-03 00:00:00B2LT+MP+SH
58ĐOÀN DUY LINH1999-06-13 00:00:00B2LT+MP+SH
59TRẦN VŨ LONG1998-02-05 00:00:00B2LT+MP+SH
60ĐOÀN DUY LONG2003-06-06 00:00:00B2LT+MP+SH
61VŨ TRỊNH ĐỨC LỘC1974-12-24 00:00:00B2LT+MP+SH
62PHAN MINH LUÂN2001-06-17 00:00:00B2LT+MP+SH
63NGUYỄN THỊ TRÚC MAI1988-06-19 00:00:00B2LT+MP+SH
64NGUYỄN TRẦN TIỂU MY2000-09-12 00:00:00B2LT+MP+SH
65ĐINH THỊ HÀ MY2001-04-11 00:00:00B2LT+MP+SH
66TRẦN QUỐC NAM2002-06-04 00:00:00B2LT+MP+SH
67NGUYỄN THỊ NGA1986-02-12 00:00:00B2LT+MP+SH
68NGUYỄN TUYẾT NGÂN1992-01-24 00:00:00B2LT+MP+SH
69NGUYỄN TẤT NGỌC1987-06-13 00:00:00B2LT+MP+SH
70VÕ HỒ MINH NGỌC1994-02-06 00:00:00B2LT+MP+SH
71NGUYỄN CHÍ NGUYỆN1984-11-11 00:00:00B2LT+MP+SH
72HOÀNG ĐỨC NHÃ1983-05-08 00:00:00B2LT+MP+SH
73NGUYỄN THIỆN NHÂN1971-04-24 00:00:00B2LT+MP+SH
74BÀNH TỐ NHI1986-02-18 00:00:00B2LT+MP+SH
75NGUYỄN BÙI HỒNG NHUNG2000-09-01 00:00:00B2LT+MP+SH
76TẠ THỊ NHUNG1987-09-18 00:00:00B2LT+MP+SH
77ĐỖ THỊ NGỌC OANH2004-10-20 00:00:00B2LT+MP+SH
78NGUYỄN VĂN PHƯƠNG PHI1994-03-25 00:00:00B2LT+MP+SH
79LÊ HỒNG PHONG2001-07-20 00:00:00B2LT+MP+SH
80NGUYỄN HOÀNG PHONG1991-05-05 00:00:00B2LT+MP+SH
81PHẠM THỊ MỸ PHƯƠNG1994-07-12 00:00:00B2SH
82TRẦN HUY PHƯƠNG1994-09-21 00:00:00B2LT+MP+SH
83LÊ VĂN PHƯƠNG1989-09-02 00:00:00B2LT+MP+SH
84TRẦN VỦ PHƯƠNG1992-05-09 00:00:00B2LT+MP+SH
85NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG1997-12-20 00:00:00B2LT+MP+SH
86ĐỖ MINH QUÂN1999-03-13 00:00:00B2LT+MP+SH
87NGUYỄN ĐỖ QUÝ2003-08-29 00:00:00B2LT+MP+SH
88NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH1988-12-26 00:00:00B2LT+MP+SH
89LÊ THỊ NGỌC QUỲNH
1997-06-08 00:00:00B2LT+MP+SH
90VŨ HỒNG SƠN1998-09-24 00:00:00B2MP+SH
91ĐỖ VĨNH SƠN1992-01-19 00:00:00B2LT+MP+SH
92TRẦN NGỌC SƠN1993-07-13 00:00:00B2LT+MP+SH
93ĐẶNG TIẾN TÀI2002-08-21 00:00:00B2LT+MP+SH
94NGUYỄN TĂNG TÀI1997-07-19 00:00:00B2LT+MP+SH
95LÊ DUY TÂN2001-07-07 00:00:00B2LT+MP+SH
96PHẠM VĂN TIẾN1993-07-01 00:00:00B2LT+MP+SH
97LÊ THỊ TÌNH1986-10-12 00:00:00B2LT+MP+SH
98ĐẶNG VĂN TOÀN1979-09-05 00:00:00B2LT+MP+SH
99HÀ PHAN ĐỨC TOÀN1998-08-21 00:00:00B2MP+SH
100PHAN THANH TUẤN1993-10-04 00:00:00B2LT+MP+SH
101PHẠM ANH TUẤN1998-08-13 00:00:00B2LT+MP+SH
102PHẠM HÙNG TÙNG1998-07-26 00:00:00B2LT+MP+SH
103VŨ XUÂN TÙNG2001-09-09 00:00:00B2LT+MP+SH
104ĐÔ NGUYỄN THANH TÙNG1998-01-17 00:00:00B2LT+MP+SH
105NGUYỄN PHƯƠNG TUYỀN1984-07-16 00:00:00B2LT+MP+SH
106NGUYỄN ĐÌNH TUYÊN
1985-11-12 00:00:00B2LT+MP+SH
107NGUYỄN DUY TỪ1993-08-21 00:00:00B2LT+MP+SH
108TRẦN QUỐC THANH1977-09-04 00:00:00B2MP
109BÙI PHAN QUỐC THANH2002-01-02 00:00:00B2LT+MP+SH
110LƯU HỒNG THANH1988-11-18 00:00:00B2LT+MP+SH
111NGUYỄN XUÂN THÀNH1988-01-15 00:00:00B2LT+MP+SH
112ĐINH THỊ THU THẢO1994-11-24 00:00:00B2LT+MP+SH
113HUỲNH THANH THẢO1995-03-02 00:00:00B2LT+MP+SH
114TRẦN THỊ MAI THI1994-09-11 00:00:00B2LT+MP+SH
115LÂM THỊ THIỀM1988-07-30 00:00:00B2LT+MP+SH
116NGUYỄN THẠCH THIÊN2001-03-07 00:00:00B2LT+MP+SH
117NGUYỄN VĂN THOẠI1990-09-25 00:00:00B2LT+MP+SH
118TRƯƠNG QUANG THÔNG2001-07-15 00:00:00B2LT+MP+SH
119NGUYỄN THỊ THU THỦY1993-08-20 00:00:00B2LT+MP+SH
120LƯU VŨ THỤY2002-02-20 00:00:00B2LT+MP+SH
121HUỲNH THANH THỤY1999-08-14 00:00:00B2LT+MP+SH
122NGUYỄN TRI THỨC1988-08-12 00:00:00B2LT+MP+SH
123PHAN DANH THƯỞNG1972-09-20 00:00:00B2LT+MP+SH
124ĐẶNG HUYỀN TRANG1996-07-22 00:00:00B2LT+MP+SH
125HOÀNG THỊ THU TRANG1992-10-19 00:00:00B2LT+MP+SH
126ĐINH THỊ HUYỀN TRANG1995-01-06 00:00:00B2LT+MP+SH
127TRƯƠNG NGUYÊN THU TRÂM1998-02-10 00:00:00B2LT+MP+SH
128Bùi Ngọc Trung1974-07-25 00:00:00B2LT+MP+SH
129NGUYỄN XUÂN VÀNG2004-10-15 00:00:00B2LT+MP+SH
130TRẦN CÔNG VINH2002-10-19 00:00:00B2LT+MP+SH
131LÊ NGỌC HÀ VŨ1988-10-20 00:00:00B2LT+MP+SH
132PHAN THỊ THỦY VY1992-03-13 00:00:00B2LT+MP+SH
133LÊ THỊ BẢO YẾN1986-10-03 00:00:00B2LT+MP+SH
134HUỲNH NGỌC YẾN2000-07-03 00:00:00B2LT+MP+SH