STTHỌ TÊNNGÀY SINHHẠNGMÔN THI
1LÊ TẤN VIỆT ÁI2/22/1994B2LT+MP+SH
2PHẠM ĐỨC ANH4/19/1990B2LT+MP+SH
3HOÀNG NGỌC TUẤN ANH1997-11-02 00:00:00B2LT+MP+SH
4TRẦN VIỆT ANH11/21/2003B2LT+MP+SH
5TRƯƠNG NGỌC ÁNH2000-10-11 00:00:00B2LT+MP+SH
6PHẠM VĂN BẢO1995-10-06 00:00:00B2LT+MP+SH
7TRƯƠNG GIA BẢO8/19/1996B2LT+MP+SH
8NGUYỄN ĐỖ NGỌC BÍCH1995-05-11 00:00:00B2LT+MP+SH
9NGUYỄN Y BÌNH2001-11-10 00:00:00B2LT+MP+SH
10NGUYỄN THÀNH CÔNG1983-02-08 00:00:00B2LT+MP+SH
11NGUYỄN THANH CƯỜNG1996-01-09 00:00:00B2LT+MP+SH
12HUỲNH THANH CƯỜNG1977-12-11 00:00:00B2LT+MP+SH
13NGUYỄN VĨNH CHÂU8/30/1991B2LT+MP+SH
14NGUYỄN CÔNG CHÍNH2/24/1991B2LT+MP+SH
15NGUYỄN NGỌC CHƯƠNG10/20/1963B2LT+MP+SH
16LÊ CÔNG DANH4/14/2000B2LT+MP+SH
17HOÀNG THỊ MỸ DUNG5/18/1988B2LT+MP+SH
18TRẦN THỊ DUNG11/28/1993B2LT+MP+SH
19BÙI THỊ PHƯƠNG DUNG1986-07-05 00:00:00B2LT+MP+SH
20THÁI ĐÌNH DŨNG10/19/1994B2LT+MP+SH
21NGUYỄN TIẾN DŨNG1996-10-09 00:00:00B2LT+MP+SH
22NGUYỄN VĂN DŨNG1984-08-07 00:00:00B2LT+MP+SH
23LÝ CAO DŨNG7/27/1988B2LT+MP+SH
24NGUYỄN THỊ NGỌC DUYÊN11/19/1985B2LT+MP+SH
25LẠI KIM DUYÊN1999-03-12 00:00:00B2LT+MP+SH
26PHAN THỊ MỸ DUYÊN1994-08-08 00:00:00B2LT+MP+SH
27VŨ VĂN ĐẠI1981-01-02 00:00:00B2LT+MP+SH
28NGUYỄN VĂN ĐẠI1986-10-08 00:00:00B2LT+MP+SH
29TRẦN BÍCH ĐÀO5/26/1980B2LT+MP+SH
30HÀ TIẾN ĐẠT1997-07-08 00:00:00B2LT+MP+SH
31PHAN QUANG ĐỈNH1/25/1996B2LT+MP+SH
32NGUYỄN MINH GẦN1984-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
33VÕ NGỌC HẢI4/20/1994B2LT+MP+SH
34PHẠM THỊ BÍCH HẠNH7/15/1991B2LT+MP+SH
35ĐỖ NGUYỄN ANH HÀO6/29/1999B2LT+MP+SH
36NGUYỄN THỊ HẰNG12/19/1986B2LT+MP+SH
37NGUYỄN THỊ HẰNG1987-02-01 00:00:00B2LT+MP+SH
38NGUYỄN PHÚC HẬU2001-01-09 00:00:00B2LT+MP+SH
39NGUYỄN PHƯỚC HẬU11/15/1993B2LT+MP+SH
40VŨ TRUNG HẬU1997-06-08 00:00:00B2LT+MP+SH
41NGUYỄN THỊ THU HIỀN6/13/1995B2LT+MP+SH
42PHẠM KIM HIẾU6/20/2000B2LT+MP+SH
43NGUYỄN TRUNG HIẾU8/15/1987B2LT+MP+SH
44NGUYỄN THÁI HÒA12/27/2002B2LT+MP+SH
45LƯU ĐỨC HOÀI3/22/1988B2LT+MP+SH
46NGUYỄN VĂN HÙNG5/16/1993B2LT+MP+SH
47NGUYỄN THANH HÙNG1997-08-02 00:00:00B2LT+MP+SH
48LÊ CÔNG HÙNG1992-10-03 00:00:00B2LT+MP+SH
49NGUYỄN NGỌC HUY10/22/1997B2LT+MP+SH
50NGUYỄN TRẦN KHÁNH HUY6/29/2004B2LT+MP+SH
51TRẦN QUỐC HUY1994-12-02 00:00:00B2LT+MP+SH
52NGUYỄN QUANG HUY2001-09-01 00:00:00B2LT+MP+SH
53ĐỖ THỊ HUYÊN1983-10-01 00:00:00B2LT+MP+SH
54NGUYỄN THỊ KIM HƯỜNG6/23/1989B2LT+MP+SH
55ĐỖ TUẤN KIỆT2003-05-01 00:00:00B2LT+MP+SH
56BÙI THÚY KIỀU10/15/1980B2LT+MP+SH
57PHAN THANH VIỆT KHÁNH1991-07-04 00:00:00B2LT+MP+SH
58TRẦN VĂN KHOA2002-03-06 00:00:00B2LT+MP+SH
59HỒ NHỤC LÌN6/30/1987B2LT+MP+SH
60NGUYỄN THỊ LOAN1987-05-10 00:00:00B2LT+MP+SH
61LƯU THẾ LỌC1985-10-05 00:00:00B2LT+MP+SH
62NGUYỄN TẤN LONG1989-09-09 00:00:00B2LT+MP+SH
63HÀ TIẾN LUẬN1994-09-01 00:00:00B2LT+MP+SH
64LÊ VĂN MẬN1989-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
65TRẦN THỊ NGỌC MẾN5/21/1987B2LT+MP+SH
66TRẦN NHỰT MINH1989-04-11 00:00:00B2LT+MP+SH
67NGUYỄN HUY HOÀNG MINH5/13/1965B2LT+MP+SH
68NGUYỄN VY THẢO MY1995-08-02 00:00:00B2LT+MP+SH
69VŨ THỊ MỸ1989-06-01 00:00:00B2LT+MP+SH
70TRẦN THỊ HỒNG NGỌC6/24/1990B2LT+MP+SH
71NGUYỄN ÍCH NGỌC12/20/1988B2LT+MP+SH
72PHẠM TRƯƠNG TIẾT NGỌC1982-05-02 00:00:00B2LT+MP+SH
73ĐINH QUANG NGỌC6/30/2001B2LT+MP+SH
74NGUYỄN THANH NHÃ8/15/1990B2LT+MP+SH
75PHẠM MINH NHẬT1988-12-12 00:00:00B2LT+MP+SH
76NGUYỄN HỮU NHẬT10/20/1990B2LT+MP+SH
77TRẦN MẠNH NHU9/24/1995B2LT+MP+SH
78BÙI THỊ HỒNG NHUNG1998-09-11 00:00:00B2LT+MP+SH
79TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ1988-05-05 00:00:00B2LT+MP+SH
80TRẦN TẤN PHÁT9/24/1991B2LT+MP+SH
81CHÂU THÀNH PHÁT1993-12-04 00:00:00B2LT+MP+SH
82BÙI NGỌC PHONG1997-03-11 00:00:00B2LT+MP+SH
83HOÀNG MINH PHONG1989-04-02 00:00:00B2LT+MP+SH
84DIỆP TRẦN PHONG1987-04-07 00:00:00B2LT+MP+SH
85CHAO PHÚ1989-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
86ĐỖ DUY PHÚC12/25/1997B2LT+MP+SH
87LƯU NGUYỄN KIM PHỤNG11/27/2000B2LT+MP+SH
88HOÀNG THỊ THU PHƯƠNG1986-06-02 00:00:00B2LT+MP+SH
89THÁI THỊ MAI PHƯƠNG1/24/1989B2LT+MP+SH
90TRẦN ĐẠI QUANG8/18/1995B2LT+MP+SH
91HUỲNH DUY QUANG1989-05-02 00:00:00B2LT+MP+SH
92NGUYỄN MẠNH MINH QUANG1999-11-11 00:00:00B2LT+MP+SH
93ÂN BÌNH QUÂN3/22/1996B2LT+MP+SH
94NGÔ TIẾN QUỐC1992-07-03 00:00:00B2LT+MP+SH
95NGUYỄN THỊ SANG1977-12-12 00:00:00B2LT+MP+SH
96NGUYỄN THỊ SƯƠNG1994-06-04 00:00:00B2LT+MP+SH
97PHẠM ĐỨC TÀI8/18/1996B2LT+MP+SH
98NGUYỄN NHỨT TÂM1979-05-11 00:00:00B2LT+MP+SH
99NGUYỄN MINH TÂM2000-12-06 00:00:00B2LT+MP+SH
100NGUYỄN MINH TÂN4/19/1988B2LT+MP+SH
101NGUYỄN NGỌC TIN2/17/1993B2LT+MP+SH
102TRẦN TRỌNG TÍN11/22/2001B2MP+SH
103VŨ CÔNG TOÀN10/20/1982B2LT+MP+SH
104ĐẶNG VĂN TỐT2000-06-08 00:00:00B2LT+MP+SH
105HỒ KHẮC TÚ7/25/1997B2LT+MP+SH
106NGUYỄN ANH TUẤN9/27/1995B2LT+MP+SH
107NGUYỄN HOÀNG TUẤN6/18/2002B2LT+MP+SH
108NGUYỄN VIẾT TUỆ2/15/1992B2LT+MP+SH
109NGUYỄN TIẾN TƯ12/15/1994B2LT+MP+SH
110NGUYỄN TẤN TƯỚNG6/19/2004B2LT+MP+SH
111NGUYỄN BÁ THANH4/16/1986B2LT+MP+SH
112BÙI TẤN THÀNH11/14/1997B2LT+MP+SH
113LƯƠNG PHÚC THÀNH10/16/1987B2LT+MP+SH
114NGUYỄN PHƯỚC THÀNH1/19/1996B2LT+MP+SH
115NGÔ HOÀNG THẢO7/15/1994B2LT+MP+SH
116HỒ THỊ THẢO1989-03-10 00:00:00B2LT+MP+SH
117NGUYỄN THỊ THẢO1997-09-11 00:00:00B2LT+MP+SH
118HỒ XUÂN THẮNG1/24/1992B2LT+MP+SH
119ĐINH THỊ THO5/22/1984B2LT+MP+SH
120TÔN THỊ THU12/15/1987B2LT+MP+SH
121LÊ THÀNH THU1975-10-01 00:00:00B2LT+MP+SH
122NGUYỄN MINH THUẬN2003-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
123NGUYỄN THANH THÚY8/14/1983B2LT+MP+SH
124PHÙNG MỘNG THƯƠNG THƯƠNG9/17/1991B2LT+MP+SH
125PHẠM THỊ HÀ TRANG1/23/1995B2LT+MP+SH
126VÕ THỊ NGỌC TRÂM1994-04-11 00:00:00B2LT+MP+SH
127NGUYỄN THỊ BẢO TRÂN7/26/1998B2LT+MP+SH
128DƯƠNG CAO MINH TRÍ8/28/2002B2LT+MP+SH
129NGUYỄN QUANG TRÌNH3/20/1968B2LT+MP+SH
130NGUYỄN THANH TRỌNG8/18/2003B2LT+MP+SH
131TỪ KIẾN TRUNG8/21/1990B2LT+MP+SH
132PHẠM VĂN ÚT10/26/1986B2LT+MP+SH
133LÊ THỊ HỒNG VÂN1982-09-06 00:00:00B2LT+MP+SH
134LÊ TỐNG QUỐC VINH1/13/2004B2LT+MP+SH
135HOÀNG MINH VŨ1992-03-11 00:00:00B2LT+MP+SH
136ĐẶNG VŨ1987-11-04 00:00:00B2LT+MP+SH
137ĐẶNG THỊ YÊN VUI12/28/1982B2LT+MP+SH
138NGÔ THỊ TRÚC VY1999-05-11 00:00:00B2MP+SH
139PHẠM V. N. THÀNH PHONG1994-09-21 00:00:00B2LT+MP+SH