STTHỌ TÊNNGÀY SINHCMNDHẠNGMÔN THI
1ĐỖ TIẾN AN1992-09-24 00:00:0060919460B11LT+MP+SH+ĐT
2HOÀNG THUẬN AN1995-03-11 00:00:0089195005859B11LT+MP+SH+ĐT
3NGUYỄN QUANG PHƯỚC AN2000-06-10 00:00:00272745698B2LT+SH+MP
4LÊ NGUYỄN THANH AN2003-12-11 00:00:0079203028830B2LT+SH+MP
5LÊ HỮU HOÀNG ANH2000-12-28 00:00:0038200011652B2LT+MP+SH+ĐT
6PHẠM HOÀN ÂN1998-05-22 00:00:0075098011982B2LT+MP+SH+ĐT
7VÕ THỊ HỒNG ÂN1978-05-11 00:00:0023036553B11LT+SH+MP
8LÊ TRỌNG BA1987-10-19 00:00:0038087046462B2LT+MP+SH+ĐT
9NGÔ THIỆN BẢO1993-11-13 00:00:00272339249B2SH+MP
10NGUYỄN VĂN CÔNG BẰNG1992-04-19 00:00:0075092008105CLT+MP+SH+ĐT
11NGUYỄN TIỂU BẰNG2002-08-09 00:00:0075202008369B2LT+SH+MP
12TRẦN NGỌC BỬU1996-05-24 00:00:00272599681B2LT+SH+MP
13PHẠM NHẬT CƯỜNG2004-03-27 00:00:0025204009890B2LT+MP+SH+ĐT
14NGUYỄN HUY CƯỜNG1985-01-01 00:00:00272741786CLT+MP+SH+ĐT
15NGUYỄN CÔNG DANH1998-04-30 00:00:00272708766B2LT+MP+SH+ĐT
16PHẠM HỮU DANH1986-02-01 00:00:00271740817B2LT+MP+SH+ĐT
17ĐINH THỊ DỊU1985-06-16 00:00:0075185010322B2SH
18NGÔ VĂN DUẦN1986-10-26 00:00:0044086007346CLT+MP+SH+ĐT
19PHẠM THỊ DUNG1990-01-01 00:00:0060190019031B2LT+MP+SH+ĐT
20NGUYỄN TIẾN DŨNG2004-03-22 00:00:0075204002556B2LT+MP+SH+ĐT
21LÊ XUÂN DŨNG1979-08-15 00:00:0075079015708CLT+MP+SH+ĐT
22NGUYỄN HOÀNG DŨNG1982-03-30 00:00:0080082000039B2LT+SH+MP
23TRẦN THỊ THUỲ DƯƠNG1991-12-28 00:00:0075191011457B2LT+MP+SH+ĐT
24MAI HẢI ĐẠI1992-10-20 00:00:0042092012657CLT+MP+SH+ĐT
25NGUYỄN NGỌC ĐẠT1999-05-05 00:00:00245366981B2LT+MP+SH+ĐT
26PHẠM THỊ ĐIỂM1986-01-02 00:00:0037186013846B2LT+MP+SH+ĐT
27TRẦN HỒ ĐÔNG1993-11-30 00:00:00205785274B2LT+SH+MP
28NGUYỄN MINH ĐỨC2002-08-18 00:00:00272878396B2LT+MP+SH+ĐT
29NGUYỄN QUỐC ĐỨC1990-04-20 00:00:0075090005223B2LT+MP+SH+ĐT
30TRẦN HỮU ĐỨC1992-02-16 00:00:00272372321B2LT+MP+SH+ĐT
31NGUYỄN CÔNG ĐỨC1991-07-22 00:00:00272169701B2LT+SH+MP
32NGUYỄN ĐƯỢC1994-01-29 00:00:0075094011782B2LT+MP+SH+ĐT
33ĐẶNG XUÂN ĐƯỜNG1981-02-27 00:00:00272762282B2LT+SH+MP
34HOÀNG TÚ GIANG1996-05-01 00:00:00272513387B2LT+MP+SH+ĐT
35TRẦN HƯƠNG GIANG1989-12-19 00:00:00285161895B2LT+SH+MP
36HUỲNH THỊ NGỌC GIÀU1993-10-19 00:00:0075193014324B11LT+MP+SH+ĐT
37NGUYỄN THỊ HÀ1994-05-05 00:00:00245192217B2LT+SH+MP
38HỒ THỊ ĐOAN HẠ1984-06-16 00:00:0075184003104CLT+MP+SH+ĐT
39NGUYỄN CÔNG HẢI1974-11-13 00:00:0075074005305B2LT+MP+SH+ĐT
40TỪ PHƯƠNG HẢI1990-06-10 00:00:00271906645B2LT+MP+SH+ĐT
41PHẠM NGỌC HẢI1996-08-31 00:00:00272580028CLT+MP+SH+ĐT
42NGUYỄN THANH HẢI1998-10-13 00:00:00272573754B2LT+SH+MP
43ĐINH THỊ HẠNH1983-07-01 00:00:0037183013204B11LT+MP+SH+ĐT
44HUỲNH NGỌC HẠNH1979-03-25 00:00:0075179017738B2LT+SH+MP
45DƯƠNG VĂN HÀO1998-01-11 00:00:00341827038CLT+MP+SH+ĐT
46THIỀU THỊ HẰNG1983-11-10 00:00:00271573342B11LT+MP+SH+ĐT
47TRƯƠNG THỊ LỆ HẰNG1990-08-27 00:00:0054190002107B11LT+MP+SH+ĐT
48LÊ THỊ THU HẰNG1991-04-18 00:00:0054191000036B2SH+MP
49TRẦN KHẮC HÂN1982-03-25 00:00:00172058508CLT+MP+SH+ĐT
50TĂNG NGỌC HẬU1997-07-16 00:00:0070097006093CLT+MP+SH+ĐT
51NGUYỄN NGỌC HIỀN1991-06-15 00:00:00272453114B2LT+MP+SH+ĐT
52NGUYỄN MINH HIỀN1972-05-01 00:00:00271342780CLT+MP+SH+ĐT
53NGÔ PHƯỚC HIỆP1972-11-17 00:00:0074072008567CLT+MP+SH+ĐT
54NGUYỄN PHAN CHÍ HIẾU1984-06-01 00:00:00271570383B2LT+MP+SH+ĐT
55MAI MINH HIẾU1988-11-08 00:00:00240973242CLT+MP+SH+ĐT
56LÊ TRUNG HIẾU1983-10-14 00:00:0023635184B2LT+SH+MP
57NGUYỄN DUY HÒA1993-09-29 00:00:0040093023485B2LT+MP+SH+ĐT
58BÙI THANH HÒA1997-08-07 00:00:002725188740CLT+MP+SH+ĐT
59TRẦN VĂN HÒA1994-09-02 00:00:00272275319CLT+SH+MP
60NGUYỄN PHƯỚC HÒA2002-06-18 00:00:0075202009326B2LT+SH+MP
61ĐỖ HÒA1991-01-01 00:00:00285326335B2LT+SH+MP
62NGUYỄN ĐỨC HOÀNG1995-08-30 00:00:00272479894CLT+MP+SH+ĐT
63TRẦN VĂN HOÀNG1984-08-10 00:00:0075084007518CLT+MP+SH+ĐT
64NGUYỄN THANH HOÀNG1990-07-06 00:00:00280967759CLT+SH+MP
65HÀ DUY HOÀNG1965-11-21 00:00:00270543432B2LT+SH+MP
66TRƯƠNG MINH HOÀNG2001-06-07 00:00:0077201009817B2LT+SH+MP
67NGUYỄN XUÂN HỌC1986-07-10 00:00:00271664517CLT+MP+SH+ĐT
68HỒ VĂN HÙNG1992-01-01 00:00:00363764544CLT+MP+SH+ĐT
69HOÀNG HỮU HÙNG1995-01-21 00:00:00191825892CLT+MP+SH+ĐT
70NGUYỄN XUÂN HUY1991-03-12 00:00:0038091029562B2LT+MP+SH+ĐT
71SỬ LÊ GIA HUY1998-02-14 00:00:00215410843B2LT+SH+MP
72ĐOÀN THỊ THU HUYỀN1980-10-26 00:00:0035180003253B2LT+MP+SH+ĐT
73NGUYỄN THỊ HUYỀN1986-04-05 00:00:0024186019416B2LT+MP+SH+ĐT
74NGUYỄN VĂN HUYỀN1981-08-06 00:00:00271446306CLT+MP+SH+ĐT
75NGUYỄN KIM HUYNH1983-11-21 00:00:00271662028CLT+MP+SH+ĐT
76TRƯƠNG HỮU HƯNG1997-02-15 00:00:0075097001656B2LT+MP+SH+ĐT
77NGUYỄN TUẤN KIỆT2002-08-09 00:00:0075202021190B2LT+MP+SH+ĐT
78NGUYỄN TRẦN HOÀNG KHANG2001-02-24 00:00:0068201001145B2LT+SH+MP
79NGUYỄN VĂN KHANH1987-01-01 00:00:00285630632B2LT+MP+SH+ĐT
80TRẦN QUỐC KHÁNH1987-07-12 00:00:00271765986CLT+SH+MP
81TRẦN ĐĂNG KHOA2000-07-28 00:00:00215547903CLT+MP+SH+ĐT
82LÊ VĂN KHOA1969-07-24 00:00:00191042249B2LT+SH+MP
83LÊ MINH KHỎE1997-06-26 00:00:00352393016B2LT+MP+SH+ĐT
84ĐỖ MỸ LAN1986-03-06 00:00:0079186002226B11LT+MP+SH+ĐT
85HOÀNG THỊ LAN1989-02-18 00:00:0038189047580B11LT+MP+SH+ĐT
86VŨ THỊ LAN1981-12-30 00:00:0036181007626B11LT+MP+SH+ĐT
87NGUYỄN THỊ LAN1989-06-15 00:00:0077189006742CLT+MP+SH+ĐT
88PHAN TRẦN THẢO LIÊN1996-08-22 00:00:0075196018510B11LT+MP+SH+ĐT
89NGUYỄN THỊ LINH1990-10-09 00:00:0040190037505B2LT+MP+SH+ĐT
90PHÙNG KHÁNH LINH1993-12-09 00:00:0038193000523B2LT+MP+SH+ĐT
91NGUYỄN THỊ DIỆU LINH1990-05-06 00:00:00272156480B11LT+MP+SH+ĐT
92THÁI TRẦN GIA LINH2003-01-27 00:00:00281338101B2LT+SH+MP
93NGUYỄN THỊ CẨM LOAN1983-08-23 00:00:0049183005277B2LT+MP+SH+ĐT
94NGUYỄN THỊ KIM LOAN1982-05-10 00:00:00212107452B11LT+MP+SH+ĐT
95HỒ BÙI LONG2000-11-15 00:00:00272765446B2LT+MP+SH+ĐT
96HỒ THÀNH LONG2001-01-17 00:00:00272852031B2LT+SH+MP
97NGUYỄN THÀNH LỘC1995-12-07 00:00:00371512812CLT+MP+SH+ĐT
98CAO PHƯỚC LỢI1994-07-23 00:00:00301530500B2SH
99TRẦN XUÂN LUẬN1992-02-03 00:00:00272150656CLT+MP+SH+ĐT
100NGUYỄN THANH LÝ1990-07-28 00:00:00272037572B11LT+MP+SH+ĐT
101NGUYỄN VĂN LÝ1990-07-07 00:00:0038090008222CLT+MP+SH+ĐT
102TRƯƠNG THI NGỌC MAI1989-02-23 00:00:0060189015002B2LT+MP+SH+ĐT
103ĐOÀN NGỌC MUA1970-03-08 00:00:0049070010796B2LT+MP+SH+ĐT
104NGUYỄN HOÀNG NAM1998-08-12 00:00:0079098012022CLT+MP+SH+ĐT
105NGUYỄN PHƯƠNG NAM1996-06-20 00:00:00272701906CLT+MP+SH+ĐT
106NGUYỄN THỊ PHI NGA1993-08-08 00:00:00272328564B11LT+MP+SH+ĐT
107NGUYỄN THỊ NGUYỆT NGA1992-09-23 00:00:0025184832B2LT+SH+MP
108NGUYỄN VĂN NGÀ1963-11-25 00:00:0075063006711B2LT+MP+SH+ĐT
109TRỀNH TÚ NGÂN2000-09-18 00:00:00272868026B2LT+MP+SH+ĐT
110NGUYỄN THỊ ÁI NGÂN1994-11-12 00:00:00272498339B11LT+MP+SH+ĐT
111NGUYỄN NGỌC THOẠI NGÂN1988-07-02 00:00:00271913772B2LT+SH+MP
112VÕ TRỌNG NGHĨA1988-07-20 00:00:0075088025977B2LT+MP+SH+ĐT
113NGUYỄN TÍN NGHĨA1988-10-10 00:00:00271918096CLT+MP+SH+ĐT
114NGUYỄN TRẦN NHƯ NGỌC1994-08-29 00:00:00273526136B11LT+MP+SH+ĐT
115NGUYỄN ĐẶNG THẢO NGUYÊN2003-05-01 00:00:00272896969B2LT+MP+SH+ĐT
116PHẠM HOÀNG HẠNH NGUYÊN2003-11-04 00:00:00272943920B2LT+MP+SH+ĐT
117TRẦN THIỆN NGUYÊN1989-09-05 00:00:0075089015475CLT+MP+SH+ĐT
118LÊ TẤN NGUYÊN1998-05-15 00:00:00206089994CSH
119NINH GIA NGUYỄN2002-06-27 00:00:0075202005740B2MP
120NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT1981-10-30 00:00:0075181009339B11LT+MP+SH+ĐT
121LÊ ĐỨC NHÂN1982-02-02 00:00:0042082017952CLT+MP+SH+ĐT
122NGUYỄN HOÀNG NHI2000-10-29 00:00:0075300001739B2LT+MP+SH+ĐT
123PHẠM NGỌC YẾN NHI2000-08-10 00:00:0075300004139B2LT+MP+SH+ĐT
124ĐỒNG TIỂU NHI1994-08-25 00:00:0074194002514B11LT+MP+SH+ĐT
125LƯU THỊ THÙY NHUNG1996-06-20 00:00:0075196015289B2LT+MP+SH+ĐT
126HỒ NGUYỄN THÙY NHUNG1993-01-01 00:00:00272419235B11LT+SH+MP
127NGUYỄN THỊ HÙYNH NHƯ1995-01-01 00:00:00341855375B11LT+MP+SH+ĐT
128TRẦN THỊ KIỀU OANH1982-02-04 00:00:0075182014988B2LT+MP+SH+ĐT
129PHAN NGỌC PHI2001-09-05 00:00:0075201013465B2LT+SH+MP
130PHẠM HỒNG PHÚ1979-10-01 00:00:0075079012630B2LT+MP+SH+ĐT
131TRẦN PHÚC1989-10-25 00:00:0091089009969B2LT+MP+SH+ĐT
132NGUYỄN ĐÌNH PHÚC1987-12-05 00:00:00271913948B2LT+SH+MP
133NGUYỄN THÀNH PHƯỚC1979-01-01 00:00:00271588807CLT+MP+SH+ĐT
134HUỲNH TRỌNG PHƯƠNG1984-04-22 00:00:00331366614CLT+MP+SH+ĐT
135VŨ MINH PHƯƠNG1998-08-06 00:00:00272654826CMP
136VÕ THỊ THÚY PHƯỢNG1974-06-14 00:00:0045174008118B2LT+SH+MP
137TRẦN DƯƠNG NHƯ QÙYNH1995-11-07 00:00:00272480761B11LT+MP+SH+ĐT
138NGUYỄN NGỌC QUAN2002-09-12 00:00:0075202016413B2LT+SH+MP
139TRỊNH HÀO QUANG1997-07-13 00:00:0060097005224B2LT+MP+SH+ĐT
140LÊ MINH QUÂN1995-06-11 00:00:00272451805B2LT+MP+SH+ĐT
141ĐOÀN THANH QUÂN1989-04-05 00:00:0096089017143CLT+MP+SH+ĐT
142NGUYỄN MINH QUÂN1997-03-29 00:00:0025871653CLT+SH+MP
143VÕ TẤN CƯỜNG QUỐC1994-01-13 00:00:00272675155CLT+MP+SH+ĐT
144LÊ BÁ QUỐC1982-10-13 00:00:00197093579B2LT+SH+MP
145NGUYỄN THỊ QUYÊN1989-02-10 00:00:00272583044B2LT+MP+SH+ĐT
146NGUYỄN THỊ QUYÊN1994-06-15 00:00:00272305805B2LT+MP+SH+ĐT
147NGUYỄN BÌNH RỈ1992-01-01 00:00:00381615753B11LT+MP+SH+ĐT
148ĐOÀN QUANG SANG1984-11-28 00:00:0075084022935B2LT+MP+SH+ĐT
149HỒNG THỊ THANH SANG1987-05-07 00:00:0074187007226B2LT+MP+SH+ĐT
150PHẠM HOÀNG MINH SANG1995-11-24 00:00:0074095006190B2LT+MP+SH+ĐT
151NGUYỄN THANH SANG1977-03-18 00:00:00285068326CLT+MP+SH+ĐT
152NGUYỄN VĂN SƠN1991-12-15 00:00:0070091006315B2LT+MP+SH+ĐT
153TRẦN THANH SƠN1969-01-01 00:00:00300938465B2LT+MP+SH+ĐT
154VŨ NGỌC SƠN1969-06-12 00:00:00270794574B2LT+MP+SH+ĐT
155NGUYỄN CÔNG SƠN1986-11-04 00:00:0040086035576CLT+MP+SH+ĐT
156HUỲNH MINH HOÀI SƠN1978-09-01 00:00:0068078000144B2LT+SH+MP
157NGUYỄN NHẬT TÀI1990-08-26 00:00:00271979480B2LT+MP+SH+ĐT
158NGUYỄN CÔNG TÀI1991-06-13 00:00:0075091006279CLT+MP+SH+ĐT
159DƯƠNG VĂN PHƯỚC TÀI1990-05-20 00:00:00272292427B2LT+SH+MP
160BÙI NGỌC THANH TÂM2002-01-26 00:00:0075302007477B2LT+MP+SH+ĐT
161NGUYỄN VĂN TÂM2000-07-28 00:00:0075200013789B2LT+MP+SH+ĐT
162PHẠM VĂN TÂM1999-04-01 00:00:00251213258CLT+MP+SH+ĐT
163NGUYỄN XUÂN TÂN1995-05-05 00:00:00152026451B2MP
164NGUYỄN HUỲNH VĨ TIÊN1984-07-15 00:00:0079184030499B2LT+SH+MP
165TRẦN VĂN TIẾN1996-06-23 00:00:00272532589CLT+MP+SH+ĐT
166TRẦN TIẾN2003-10-20 00:00:0075203010926B2LT+SH+MP
167NGUYỄN QUYẾT TIẾN1989-07-21 00:00:00168318984B2LT+SH+MP
168NGUYỄN VĂN TÌNH1989-08-13 00:00:0031089001616CLT+MP+SH+ĐT
169TRẦN THỊ CẨM TÚ1988-02-03 00:00:0066188013570B2LT+MP+SH+ĐT
170HÀ HOÀNG TÚ1992-02-09 00:00:00276089390B11LT+MP+SH+ĐT
171HUỲNH HÀ THANH TÚ1991-08-07 00:00:0024708046B2LT+SH+MP
172THÂN TRỌNG TUẤN1999-10-14 00:00:0045099000076B2LT+MP+SH+ĐT
173PHÙNG VĂN TUẤN1996-01-16 00:00:0075096016383CLT+MP+SH+ĐT
174PHAN MẠNH TUẤN1994-06-12 00:00:00212571141B2LT+SH+MP
175LÊ VĂN TUẤN1992-12-16 00:00:00371720443CLT+SH+MP
176NGUYỄN VĂN TUỆ1990-09-13 00:00:00271918044CLT+MP+SH+ĐT
177TRƯƠNG THANH TÙNG1998-05-31 00:00:00272691420CLT+MP+SH+ĐT
178ĐỖ THỊ TUYẾT1990-06-01 00:00:00271902141B2LT+MP+SH+ĐT
179TRẦN THỊ BẠCH TUYẾT1972-02-24 00:00:0075172012076B11LT+MP+SH+ĐT
180TRỊNH THỊ TUYẾT1990-10-18 00:00:0066190022937B11LT+MP+SH+ĐT
181LƯƠNG VĂN TƯ1973-02-10 00:00:00271549209B2LT+MP+SH+ĐT
182TIÊU VĨNH TƯỜNG1997-11-15 00:00:0079097011802B2LT+SH+MP
183LÊ CÔNG THÁN1994-02-25 00:00:001094015914B2LT+MP+SH+ĐT
184NGUYỄN THỊ CẨM THANH1998-03-28 00:00:00272628347B2LT+MP+SH+ĐT
185NGUYỄN TẤT THÀNH1992-07-20 00:00:0075092023093CLT+MP+SH+ĐT
186ĐỖ THU THẢO1994-11-09 00:00:00272462078B2LT+MP+SH+ĐT
187NGUYỄN THỊ THANH THẢO1993-07-01 00:00:0075193013438B11LT+MP+SH+ĐT
188PHẠM PHƯƠNG THẢO1999-10-16 00:00:0077199007210B11LT+SH+MP
189BÙI VĂN THẮNG1980-10-09 00:00:0030080015435B2LT+MP+SH+ĐT
190VŨ NGỌC THẮNG1997-01-25 00:00:0075097005091B2LT+MP+SH+ĐT
191NGUYỄN HOÀNG THẮNG1993-12-18 00:00:0077093007168B2LT+SH+MP
192PHAN HUỲNH THIỆN2002-11-22 00:00:0074202001656B2LT+MP+SH+ĐT
193LÊ SƠN THỊNH1989-01-06 00:00:0075089008720CLT+MP+SH+ĐT
194HỒ ĐẮC THỊNH1983-02-23 00:00:0023485503B2LT+SH+MP
195VŨ ĐỨC THỌ1998-06-19 00:00:00272736163B2MP
196PHAN KHẮC THÔNG2001-03-06 00:00:0075201014263B2LT+MP+SH+ĐT
197ĐINH THỊ THU1978-03-20 00:00:0042178011354B11LT+MP+SH+ĐT
198NGUYỄN THỊ THU1975-11-10 00:00:0049175016790B11LT+MP+SH+ĐT
199VŨ VĂN THỦ1972-01-01 00:00:0075072009693B2LT+MP+SH+ĐT
200TRẦN ĐỨC THỤ1984-12-03 00:00:00272430465CLT+MP+SH+ĐT
201PHẠM CHIẾU THUẦN2003-11-20 00:00:0068203005153B2LT+SH+MP
202PHẠM THỊ THANH THUẬN1992-05-05 00:00:0040192005506B11LT+MP+SH+ĐT
203VŨ VĂN THỦY1997-03-28 00:00:0075097003050B2LT+MP+SH+ĐT
204PHẠM THANH TRÀ1982-04-30 00:00:0060182005494B2LT+MP+SH+ĐT
205NGUYỄN THỊ BÍCH TRANG1992-11-27 00:00:00261279876B2LT+MP+SH+ĐT
206VŨ THỊ MAI TRANG1984-09-15 00:00:0075184015914B2LT+MP+SH+ĐT
207NGUYỄN THỊ THÙY TRANG1992-02-22 00:00:00230956474B2SH+MP
208NGUYỄN THỊ THU TRANG1993-11-19 00:00:0077193000772B2LT+SH+MP
209PHAN TRÍ1987-06-02 00:00:00261052998B2LT+MP+SH+ĐT
210ĐINH THỊ DIỄM TRINH1999-06-11 00:00:0075199005005B2LT+MP+SH+ĐT
211QUÁCH NGỌC TRINH1995-02-17 00:00:00272471935CLT+MP+SH+ĐT
212VÕ THANH TRÌNH1994-07-04 00:00:00205864990B2LT+MP+SH+ĐT
213NGUYỄN VĂN TRỊNH1994-10-12 00:00:00272507127B2SH+MP
214PHẠM HOÀNG TRỌNG1992-07-21 00:00:0075092025090CLT+MP+SH+ĐT
215TRẦN NAM TRỌNG1992-01-01 00:00:00272147502CLT+MP+SH+ĐT
216ĐOÀN KIM TRUNG1999-01-21 00:00:00272837462CLT+MP+SH+ĐT
217NGUYỄN THỊ PHƯƠNG UYÊN1999-06-30 00:00:0060199007589B2LT+MP+SH+ĐT
218LÂM THỊ THÙY VÂN1993-10-30 00:00:00241396873B11LT+MP+SH+ĐT
219NGUYỄN THỊ NGỌC VÂN1990-05-16 00:00:00271971115B11LT+MP+SH+ĐT
220NGUYỄN MINH VÂN1992-06-07 00:00:0058092000034B2LT+SH+MP
221LÊ HOÀNG VIỆT2002-11-01 00:00:0075202002042CLT+MP+SH+ĐT
222MAI VĂN VIỆT1981-08-22 00:00:0080081006505CLT+MP+SH+ĐT
223TRẦN QUANG VINH1980-01-01 00:00:00276068152B2MP
224HUỲNH NGỌC ANH VŨ1985-02-15 00:00:0024032017B2LT+SH+MP
225NGUYỄN THUỴ THẢO VY1995-07-01 00:00:00272405890B2LT+MP+SH+ĐT
226VÕ HOÀNG THÚY VY1999-11-09 00:00:00272702631B2LT+SH+MP
227NGUYỄN PHAN TƯỜNG VY1990-10-19 00:00:00271850959B2LT+SH+MP
228TRẦN THỊ Y1993-08-06 00:00:00151957549B11LT+SH+MP
229NGUYỄN THỊ PHƯƠNG YẾN1989-11-10 00:00:00271929124B2LT+MP+SH+ĐT
230NGUYỄN NGỌC THẢO AN1991-11-27 00:00:0075191001366B2LT+MP+SH+ĐT
231LÊ QUỐC AN2003-05-02 00:00:00276006888B11LT+MP+SH+ĐT
232NGUYỄN NGỌC AN1997-10-01 00:00:0040097022679B2LT+SH+MP
233LÊ TUẤN ANH1997-11-25 00:00:00272752638B2LT+MP+SH+ĐT
234NGUYỄN TUẤN ANH2003-07-06 00:00:00272973945B2LT+MP+SH+ĐT
235TRƯƠNG TUẤN ANH1999-07-14 00:00:00272643402B2LT+MP+SH+ĐT
236VÕ HUỲNH VIỆT ANH1981-07-20 00:00:0075081013700B2LT+MP+SH+ĐT
237PHẠM TUẤN ANH1993-02-24 00:00:0075093013179CLT+MP+SH+ĐT
238TRƯƠNG NGỌC ANH2000-05-03 00:00:00206430624CLT+MP+SH+ĐT
239NGUYỄN THÁI BẢO1994-01-03 00:00:0075094000686B2LT+MP+SH+ĐT
240LƯƠNG VĂN BẰNG2000-09-04 00:00:0038200000590CLT+MP+SH+ĐT
241TRƯƠNG CÔNG BẰNG1996-02-11 00:00:00301579817CLT+MP+SH+ĐT
242TRẦN QUANG BÌNH1997-03-04 00:00:0079097009072B2LT+MP+SH+ĐT
243HOÀNG HUY BÌNH1985-04-04 00:00:0092085011722CLT+MP+SH+ĐT
244PHẠM HOÀNG CẬN1990-01-01 00:00:00381519994CLT+MP+SH+ĐT
245HỒ HỮU CƯỜNG1992-10-15 00:00:0075092022669B2LT+MP+SH+ĐT
246NGUYỄN MINH CƯỜNG1979-09-10 00:00:0082079013863B2LT+MP+SH+ĐT
247ĐẶNG VĂN CHÃI1985-05-19 00:00:0035085006117B2LT+MP+SH+ĐT
248NGUYỄN CẤN BẢO CHI1981-02-12 00:00:00271449474B2LT+MP+SH+ĐT
249HỒ KHẮC CHÍNH2001-11-06 00:00:0075201012830B2LT+MP+SH+ĐT
250NGUYỄN CÔNG DANH2003-08-08 00:00:0089203015963B2LT+MP+SH+ĐT
251NGUYỄN VĂN DẦN1992-06-12 00:00:00272241424CLT+MP+SH+ĐT
252BÙI THỊ NGỌC DIỄM1974-03-04 00:00:00271248481B2LT+SH+MP
253NGUYỄN THỊ DIỆP1973-06-08 00:00:00272143273B2LT+MP+SH+ĐT
254NGUYỄN THỊ HOÀNG DIỆP1989-07-03 00:00:001189014862B2LT+SH+MP
255NGÔ THÀNH DỐNG1988-09-20 00:00:00364028178CLT+MP+SH+ĐT
256TRẦN QUỐC DŨNG1977-07-08 00:00:0075077009143B2LT+MP+SH+ĐT
257PHẠM VĂN DUY1990-01-08 00:00:0036090021669B2LT+MP+SH+ĐT
258NGUYỄN PHẠM KHƯƠNG DUY8/13/199575095000344B2LT+SH+MP
259TRẦN ĐẠI DƯƠNG1986-11-16 00:00:00271700638CLT+MP+SH+ĐT
260TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG10/22/1976271416974B2LT+SH+MP
261LÊ QUỐC ĐẠI1990-12-20 00:00:00221281063CLT+MP+SH+ĐT
262ĐẶNG TÚ THỤC ĐOAN2003-09-17 00:00:00272988658B2LT+MP+SH+ĐT
263PHẠM THỊ THANH HÀ1996-09-07 00:00:0092196003245B2LT+MP+SH+ĐT
264TRẦN HỒNG HẢI1983-03-03 00:00:00271563591B2LT+MP+SH+ĐT
265HOÀNG MINH HẢI1979-02-19 00:00:0046079014513CLT+MP+SH+ĐT
266TRẦN VĂN HẢI1994-06-09 00:00:00272293226B2LT+SH+MP
267THÁI NGỌC HẢI11/21/198731087012052B2LT+SH+MP
268MẠCH THỊ KIM HẠNH1982-06-29 00:00:0075182004537B2LT+MP+SH+ĐT
269TRẦN THỊ HỒNG HẠNH1994-04-20 00:00:0075194003708B11LT+MP+SH+ĐT
270NGUYỄN THỊ HẠNH8/17/198875188013032B2SH+MP
271DƯƠNG THỊ HẰNG1990-07-16 00:00:0068190000187B2LT+MP+SH+ĐT
272NGUYỄN THỊ HẰNG1984-10-20 00:00:0025184011706B2LT+MP+SH+ĐT
273PHÙNG THỊ HẰNG1988-10-08 00:00:00272895104B2LT+SH+MP
274NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN10/13/1992261207825B2LT+SH+MP
275ĐẶNG THẾ HÂN10/13/198360083000044B2SH
276NGUYỄN THỊ MAI HIỀN1981-07-12 00:00:0042181000445B2LT+MP+SH+ĐT
277NGUYỄN NGỌC HIỀN1980-10-14 00:00:00271382414B11LT+MP+SH+ĐT
278NGUYỄN THỊ NGỌC HIỂN1981-05-14 00:00:0083181012096B11LT+MP+SH+ĐT
279NGUYỄN MINH HIẾU1980-12-07 00:00:00271363674CLT+MP+SH+ĐT
280HOÀNG XUÂN HIỆU1997-06-15 00:00:00194619301CLT+MP+SH+ĐT
281ĐỖ THỊ HỒNG HOA1993-01-23 00:00:001193038843B11LT+MP+SH+ĐT
282VÒNG HỒNG HÒA1992-02-11 00:00:00272126830B2LT+MP+SH+ĐT
283NGUYỄN TIẾN HÒA1977-05-15 00:00:006077003626CLT+MP+SH+ĐT
284LƯƠNG NHẬT HOAN11/28/200079200013147B2LT+SH+MP
285ĐINH THƯỢNG THANH HOÀNG1978-05-06 00:00:00272536376B2LT+MP+SH+ĐT
286NGUYỄN QUỐC HOÀNG1991-09-05 00:00:00225477167B11LT+SH+MP
287NGUYỄN NHỊ HỔ1989-08-10 00:00:00271922617CLT+MP+SH+ĐT
288LƯƠNG THỊ HỒNG1976-11-28 00:00:0075176007581B2LT+MP+SH+ĐT
289TỪ THỊ THU HỒNG1980-02-17 00:00:0044180003413B11LT+MP+SH+ĐT
290TRỊNH VĂN HỢP1985-05-10 00:00:00272787707CLT+MP+SH+ĐT
291NGUYỄN THỊ HUẾ1985-01-02 00:00:0066185008787B11LT+MP+SH+ĐT
292ĐẶNG SỸ HÙNG1978-05-10 00:00:00272387420B2LT+MP+SH+ĐT
293HÀ MẠNH HÙNG1964-08-10 00:00:0079064017466B2LT+MP+SH+ĐT
294TRẦN THANH HÙNG1999-11-05 00:00:00331849765B2LT+MP+SH+ĐT
295NGUYỄN ĐẶNG THANH HUY1989-10-29 00:00:0075089015415B2LT+MP+SH+ĐT
296NGUYỄN THANH HUY1997-10-16 00:00:00272598233B2LT+MP+SH+ĐT
297MAI ĐỨC HUY1992-12-05 00:00:0077092008115CLT+MP+SH+ĐT
298NGÔ TÁ HOÀNG HUY2/21/199979099011175B2SH+MP
299VƯƠNG VĂN HUYÊN5/30/198325526990B11LT+SH+MP
300NGUYỄN THỊ HUYỀN6/13/198026180012124B2MP
301ĐINH VĂN HƯNG1988-09-07 00:00:0038088026550CLT+MP+SH+ĐT
302VÕ THỊ KIM HƯƠNG1991-04-24 00:00:0075191008329B2LT+MP+SH+ĐT
303TRẦN THỊ HƯƠNG1982-02-11 00:00:0036182007720B2LT+SH+MP
304HỨA CHÍ HƯỚNG1990-04-15 00:00:00381607342CLT+MP+SH+ĐT
305TRẦN NGUYỄN TRUNG KIÊN1985-06-08 00:00:00211864183B2LT+MP+SH+ĐT
306PHÚN VŨ BẢO KHA2003-12-10 00:00:00251270801B2LT+MP+SH+ĐT
307NGUYỄN ĐỨC KHA1992-08-01 00:00:00363758085CLT+MP+SH+ĐT
308PHAN ĐÌNH KHÁNH1988-11-11 00:00:00271851439B2LT+MP+SH+ĐT
309NGUYỄN Q.N. TRƯỜNG KHÁNH1993-10-03 00:00:00272282732B2LT+SH+MP
310HOÀNG MINH KHƠI1993-07-05 00:00:0034093001205B2LT+MP+SH+ĐT
311NGUYỄN VIẾT LÃM2000-09-01 00:00:0042200001258CLT+MP+SH+ĐT
312NGUYỄN NGỌC LAN1981-02-07 00:00:0075181001480B2LT+MP+SH+ĐT
313TRẦN QUỐC LẬP1988-12-26 00:00:0036088023290CLT+MP+SH+ĐT
314NÔNG THỊ LIÊN2/22/198524185007859B2LT+SH+MP
315NGÔ NGUYỄN NHẬT LINH2002-05-15 00:00:00272828828B2LT+MP+SH+ĐT
316NGUYỄN HUỆ LINH1982-05-26 00:00:001182051828B2LT+MP+SH+ĐT
317NGUYỄN THỊ HỒNG LĨNH1982-05-03 00:00:0034182018767B11LT+MP+SH+ĐT
318HOÀNG LONG1982-10-07 00:00:001082035176B2LT+MP+SH+ĐT
319THÂN VĂN LONG1985-02-28 00:00:00271620503CLT+MP+SH+ĐT
320NGUYỄN TUẤN LỘC1995-07-15 00:00:00251262555B2LT+MP+SH+ĐT
321NGUYỄN PHƯỚC LỘC2000-06-23 00:00:0079200020234CLT+MP+SH+ĐT
322NGUYỄN VĂN LỢI1978-10-15 00:00:0077078002087B11LT+MP+SH+ĐT
323LƯƠNG THÀNH LỢI3/25/1994272320883B2LT+SH+MP
324NGUYỄN VĂN LƯỜNG2000-01-14 00:00:0075200001397CLT+MP+SH+ĐT
325TRẦN THỊ LY LY1993-01-04 00:00:00272240588B2LT+MP+SH+ĐT
326NGUYỄN THỊ NGỌC MAI1991-04-27 00:00:0019191000492B11LT+MP+SH+ĐT
327CHU NGUYỄN ĐÌNH MẪN1987-03-01 00:00:0079087006017B2LT+MP+SH+ĐT
328TRẦN BẢO MINH2003-08-17 00:00:0075203014469B2LT+MP+SH+ĐT
329TRẦN THỊ KIỀU MY1993-06-07 00:00:0068193001901B11LT+MP+SH+ĐT
330GIANG THANH NAM1996-12-26 00:00:0075096003126B2LT+MP+SH+ĐT
331LÊ SÌ PHƯƠNG NAM1999-09-09 00:00:0075099012290B11LT+MP+SH+ĐT
332LÊ VĂN NAM1995-11-11 00:00:0038095008110CLT+MP+SH+ĐT
333NGUYỄN VŨ HOÀNG NAM2000-03-28 00:00:00272764220CLT+MP+SH+ĐT
334PHẠM HOÀI NAM1998-06-25 00:00:00352446120CLT+MP+SH+ĐT
335NGUYỄN THANH NAM1995-09-05 00:00:0079095015357B2LT+SH+MP
336NGUYỄN THỊ HỒNG NGA1988-08-30 00:00:00276075303B11LT+MP+SH+ĐT
337LÂM THÁI NGỌC1994-01-01 00:00:00385671187CLT+MP+SH+ĐT
338LÊ THỊ NGỌC1973-01-05 00:00:0052173017448B11LT+SH+MP
339HUỲNH CÔNG NGỌC1987-02-07 00:00:0079087010767B2SH+MP
340VÕ THỊ THẢO NGUYÊN1987-10-08 00:00:00240960422B2LT+MP+SH+ĐT
341NGUYỄN THANH PHÁI1988-09-25 00:00:00250751179B2LT+MP+SH+ĐT
342NGUYỄN QUỐC PHI2002-02-23 00:00:0075202016191CLT+MP+SH+ĐT
343ĐÀO VĂN PHONG1998-06-12 00:00:0075098019717B2LT+MP+SH+ĐT
344NGUYỄN CAO PHONG1983-03-25 00:00:0075083018661B2LT+MP+SH+ĐT
345NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG1996-01-06 00:00:0079196000563B2LT+MP+SH+ĐT
346HUỲNH DUY PHƯƠNG1991-04-08 00:00:00221285525CLT+MP+SH+ĐT
347LÊ THANH PHƯƠNG1982-12-09 00:00:00271446647CLT+MP+SH+ĐT
348NGUYỄN THIỆN QUANG2002-01-31 00:00:00272844556B2LT+MP+SH+ĐT
349TRẦN VĂN QUÝ1977-01-01 00:00:00162126691B2LT+MP+SH+ĐT
350TRƯƠNG VĂN QUÝ1971-01-01 00:00:0075071002919B2LT+MP+SH+ĐT
351NGUYỄN THỊ ÁI QUYÊN1984-10-20 00:00:00271595841B11LT+MP+SH+ĐT
352NGUYỄN CAO QUYỀN1987-11-20 00:00:00271762612CLT+MP+SH+ĐT
353HUỲNH THANH SANG1984-11-16 00:00:00271658225B11LT+MP+SH+ĐT
354NGUYỄN TẤN SANG1997-05-12 00:00:00272521978CLT+MP+SH+ĐT
355TRẦN TẤN SANG2/23/200375203023589B2LT+SH+MP
356NGUYỄN THỊ SINH1991-11-13 00:00:00271992756B11LT+MP+SH+ĐT
357NGUYỄN NGỌC SƠN1967-03-01 00:00:00272315885B2LT+MP+SH+ĐT
358NGUYỄN TRƯỜNG SƠN1986-09-01 00:00:0075086011264B2LT+MP+SH+ĐT
359VŨ XUÂN SƠN2001-02-21 00:00:0064201009584B2LT+MP+SH+ĐT
360NGUYỄN HỒNG SƠN1970-02-19 00:00:00272105600CLT+MP+SH+ĐT
361NGUYỄN MINH SƠN1982-01-01 00:00:00271607464CLT+MP+SH+ĐT
362THẠCH A SUA2001-05-15 00:00:00335009057CLT+MP+SH+ĐT
363CÙ CHÍNH SỸ2/15/198740087038414NHLT+SH+MP
364NGUYỄN CÔNG TÀI1992-04-15 00:00:0087092000539CLT+MP+SH+ĐT
365NGUYỄN MINH TÂM1990-04-30 00:00:00321322862CLT+MP+SH+ĐT
366TRẦN THANH TÂM1984-09-11 00:00:00276111347CLT+MP+SH+ĐT
367LƯƠNG NGỌC TÂM1981-10-10 00:00:0077181004432B2SH
368NGUYỄN NHẬT TÂN1996-07-18 00:00:0079096022063B2LT+MP+SH+ĐT
369NGUYỄN TRỌNG TÂN1998-08-04 00:00:00142885706CLT+MP+SH+ĐT
370PHẠM HOÀNG NHỰT TÂN1994-02-20 00:00:00341780239CLT+MP+SH+ĐT
371LÊ THỊ CẨM TIÊN1994-09-24 00:00:00272371063B11LT+MP+SH+ĐT
372VŨ VĂN TIẾN2/16/199337093004744B2LT+SH+MP
373ĐIẾU VĂN TUẤN2000-11-27 00:00:00272832184CLT+MP+SH+ĐT
374ĐỖ XUÂN TÙNG1985-09-26 00:00:00172328788CLT+MP+SH+ĐT
375LÊ NGỌC TUYẾN1988-05-23 00:00:0075188015861B11LT+MP+SH+ĐT
376PHAN ĐÌNH THÀ1990-12-01 00:00:0027090000116CLT+MP+SH+ĐT
377VOÒNG QUANG THÁI1994-12-27 00:00:00272410775B2LT+MP+SH+ĐT
378PHẠM MINH THÁI1984-10-08 00:00:00321129082B11LT+SH+MP
379VŨ THỊ THANH1992-03-01 00:00:0017176161B2LT+MP+SH+ĐT
380LÊ VĂN THANH1988-06-16 00:00:0038088029304CLT+MP+SH+ĐT
381PHÙNG QUANG THÀNH1995-09-30 00:00:0075095005873CLT+MP+SH+ĐT
382TRẦN MINH THÀNH1984-02-01 00:00:0089084000944CLT+MP+SH+ĐT
383NGUYỄN CÔNG THÀNH3/13/2000215500460B2LT+SH+MP
384HUỲNH THỊ PHƯƠNG THẢO1990-04-22 00:00:0079190011345B2LT+MP+SH+ĐT
385LÊ THỊ THU THẢO1998-10-26 00:00:0048198000425B11LT+MP+SH+ĐT
386PHẠM THỊ THẢO1988-12-12 00:00:0036188006459B11LT+MP+SH+ĐT
387NGUYỄN CÔNG THẮNG2003-08-04 00:00:0049203002456B2LT+MP+SH+ĐT
388LÊ QUYẾT THẮNG1982-05-10 00:00:00271686582CLT+MP+SH+ĐT
389NGUYỄN VĂN THẮNG1997-09-29 00:00:00272677477CLT+MP+SH+ĐT
390NGÔ VĂN THÂN1992-07-12 00:00:00187188182CLT+MP+SH+ĐT
391NGUYỄN KIM THIÊN1954-03-05 00:00:0044054006357B11LT+MP+SH+ĐT
392PHẠM MINH THỊNH1996-10-04 00:00:0079096005289B2LT+MP+SH+ĐT
393NGUYỄN HOÀNG THỊNH1993-08-28 00:00:0075093021277CLT+MP+SH+ĐT
394NGUYỄN VĂN THO1997-10-27 00:00:00352340030CLT+MP+SH+ĐT
395LÊ THỊ THU1990-10-03 00:00:00272860002B11LT+MP+SH+ĐT
396NGUYỄN ĐỨC THUẬN6/18/1990197217196B2LT+SH+MP
397LÊ THỊ MINH THUỶ1983-11-10 00:00:0042183010287B11LT+MP+SH+ĐT
398HOÀNG THỊ THỦY1992-07-10 00:00:008192009405B11LT+MP+SH+ĐT
399LẠI THỊ THU THỦY1997-01-28 00:00:00272496645B11LT+MP+SH+ĐT
400HUỲNH THANH THUYÊN2/28/1978212088182B2LT+SH+MP
401TRẦN NGỌC ANH THƯ1996-07-08 00:00:00272569810B2LT+MP+SH+ĐT
402TRƯƠNG QUANG THỨC1994-06-03 00:00:00261338498B2LT+MP+SH+ĐT
403PHẠM THỊ THƯƠNG1992-10-01 00:00:0036192007003B11LT+MP+SH+ĐT
404LÊ NGỌC THƯỜNG10/14/1997272569592CLT+SH+MP
405TRẦN THỊ HUYỀN TRANG1987-09-28 00:00:0075187024400B2LT+MP+SH+ĐT
406LÂM MỘNG BẢO TRÂN1989-07-31 00:00:00365740642B2LT+MP+SH+ĐT
407THÁI THỊ BẢO TRÂN1991-01-01 00:00:00362313783B2LT+MP+SH+ĐT
408NGUYỄN ĐỨC TRI1988-08-18 00:00:00285124288B11LT+MP+SH+ĐT
409TRƯƠNG VĂN TRÍ1988-01-01 00:00:00365742943B2LT+MP+SH+ĐT
410ĐỖ MINH TRÍ1990-09-06 00:00:0075090005213CLT+MP+SH+ĐT
411TRẦN VĂN TRỌNG1986-05-21 00:00:0082086015015B2LT+MP+SH+ĐT
412LÊ THANH TRỌNG1995-03-20 00:00:00272396469CLT+MP+SH+ĐT
413TRẦN ĐỨC TRUNG1988-10-14 00:00:00272279981B2LT+MP+SH+ĐT
414NGUYỄN NGỌC TRUNG1999-12-08 00:00:0054090005999B2LT+SH+MP
415NGUYỄN VŨ QUANG TRƯỜNG1986-01-04 00:00:00225267367B11LT+SH+MP
416TRẦN THỊ PHƯƠNG UYÊN1991-03-02 00:00:00271992798B11LT+MP+SH+ĐT
417PHAN THỊ KIM VÂN1994-02-07 00:00:00261293778B2LT+MP+SH+ĐT
418TRẦN THỊ CẨM VÂN1989-09-29 00:00:0086189001530B2LT+MP+SH+ĐT
419NGUYỄN CAO HUỲNH VŨ1977-01-01 00:00:0075077013621B2LT+MP+SH+ĐT
420PHAN ĐỨC VŨ2/28/1985271601526B2SH+MP
421LÊ ÁNH NGỌC VY2001-06-26 00:00:00272965948B11LT+MP+SH+ĐT
422NGUYỄN ĐOÀN HẠ VY1988-12-05 00:00:00273233387B2LT+SH+MP
423NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY9/15/199149191012582B11LT+SH+MP
424NGUYỄN THỊ THU XUÂN1988-01-01 00:00:0075188018813B2LT+MP+SH+ĐT
425HOÀNG NGỌC YẾN1986-08-07 00:00:0075186011214B11LT+MP+SH+ĐT