STTHỌ TÊNNGÀY SINHHẠNGTÌNH TRẠNG
1LÂM TUẤN AN17/07/1997B2LT+MP+SH
2PHAN THỊ KHÁNH AN29/04/1993B2LT+MP+SH
3DƯƠNG THỊ ANH14/08/1987B2LT+MP+SH
4MÃ TUẤN ANH20/06/1995B2LT+MP+SH
5PHẠM SỸ ANH20/09/1978B2LT+MP+SH
6NGUYỄN TUẤN ANH1992-03-08 00:00:00B2LT+MP+SH
7NGUYỄN THỊ VÂN ANH30/09/1991B2LT+MP+SH
8LÊ NGỌC ÁNH2003-07-10 00:00:00B2LT+MP+SH
9BÙI NHẬT BẢO21/07/2004B2LT+MP+SH
10NGUYỄN QUỐC BẢO28/07/1995B2LT+MP+SH
11LÊ HỮU BÌNH15/04/1988B2LT+MP+SH
12NGUYỄN THIỆN THIÊN CẦM1997-01-05 00:00:00B2LT+MP+SH
13TRẦN VŨ THÀNH CÔNG1996-06-11 00:00:00B2LT+MP+SH
14DƯƠNG TUẤN CƯỜNG1991-07-04 00:00:00B2LT+MP+SH
15LÊ VĂN CƯỜNG28/05/1978B2LT+MP+SH
16NGUYỄN THỊ MINH CHI2003-10-01 00:00:00B2LT+MP+SH
17TRẦN VĂN CHÍNH23/05/1985B2LT+MP+SH
18NGUYỄN HỮU DANH19/03/2000B2LT+MP+SH
19ĐOÀN THỊ THÙY DINH1996-12-03 00:00:00B2LT+MP+SH
20VY THỊ MỸ DUNG15/09/1988B2LT+MP+SH
21QUÁCH KHÁNH DUY22/09/1997B2LT+MP+SH
22TRẦN TƯ DUY17/08/1987B2LT+MP+SH
23NGUYỄN TRẦN DUY1993-10-07 00:00:00B2LT+MP+SH
24LÊ HOÀNG KHÁNH DUY1999-02-03 00:00:00B2LT+MP+SH
25TRƯƠNG TẤN ĐẠT16/06/1989B2LT+MP+SH
26LÝ HẢI ĐĂNG20/09/1988B2LT+MP+SH
27NGUYỄN TRUNG ĐỨC21/04/2000B2LT+MP+SH
28NGÔ NGỌC ĐỨC19/07/1991B2LT+MP+SH
29NGUYỄN HÀ GIANG17/02/1989B2LT+MP+SH
30PHAN THỊ HÀ1992-03-02 00:00:00B2LT+MP+SH
31TRẦN MINH HÀ17/06/2001B2LT+MP+SH
32NGUYỄN VĂN BÉ HAI1987-05-10 00:00:00B2SH
33PHẠM VĂN HẠNH30/06/1995B2LT+MP+SH
34ONG NHẬT HÀO17/03/2002B2LT+MP+SH
35TRẦN DƯƠNG THU HẰNG23/08/1994B2LT+MP+SH
36NGUYỄN HOÀNG CÔNG HẬU2000-07-02 00:00:00B2LT+MP+SH
37LÊ THỊ DIỆU HIỀN15/08/1992B2LT+MP+SH
38HỒ XUÂN HIỀN15/03/1979B2LT+MP+SH
39NGUYỄN THẾ HIỂN1989-05-08 00:00:00B2LT+MP+SH
40HUỲNH MINH HIỂN26/11/2001B2LT+MP+SH
41NGUYỄN VĂN HIỆP30/06/1983B2LT+MP+SH
42QUÁCH XUÂN HÒA14/06/1988B2LT+MP+SH
43LÊ THỊ THU HOÀI1981-10-04 00:00:00B2LT+MP+SH
44LÊ VĂN HỒNG1991-03-07 00:00:00B2LT+MP+SH
45NGUYỄN BÁ HÙNG1991-02-12 00:00:00B2LT+MP+SH
46VƯƠNG THẾ HÙNG1986-10-09 00:00:00B2LT+MP+SH
47TRẦN QUỐC HUY20/07/2000B2LT+MP+SH
48NGUYỄN HOÀNG HUY1995-01-08 00:00:00B2LT+MP+SH
49BÙI ĐĂNG HUY1989-10-05 00:00:00B2LT+MP+SH
50TRẦN KHÁNH HƯNG1994-02-12 00:00:00B2LT+MP+SH
51NGUYỄN GIA HƯNG1997-05-08 00:00:00B2LT+MP+SH
52NGUYỄN ĐÌNH HƯỚNG30/12/1977B2LT+MP+SH
53LÊ TUẤN KIỆT24/04/2003B2LT+MP+SH
54NGUYỄN VĂN KIỆT1983-05-08 00:00:00B2LT+MP+SH
55MÃ NGUYỄN TẤN KHANG24/03/2002B2SH
56TRẦN DUY KHANG1996-12-11 00:00:00B2LT+MP+SH
57NGÔ DUY KHÁNH25/03/2002B2LT+MP+SH
58NGUYỄN ĐỨC KHÁNH1994-07-08 00:00:00B2LT+MP+SH
59PHẠM TIẾN KHOA2004-06-06 00:00:00B2LT+MP+SH
60NGUYỄN BẢO KHÔI23/08/2001B2LT+MP+SH
61NGUYỄN THỊ THÚY LÀNH1974-12-05 00:00:00B2LT+MP+SH
62LÊ MẠNH LÂN1976-02-12 00:00:00B2LT+MP+SH
63VÕ NGUYỄN SA LEM25/09/2002B2LT+MP+SH
64PHAN THỊ LÊ16/08/1989B2LT+MP+SH
65TRƯƠNG THỊ TÚ LỆ1998-04-11 00:00:00B2LT+MP+SH
66NGUYỄN CƯỜNG LIÊM1986-10-03 00:00:00B2LT+MP+SH
67NGUYỄN THỊ LIÊN1993-07-04 00:00:00B2LT+MP+SH
68NÔNG TỨ LINH1995-04-05 00:00:00B2LT+MP+SH
69LÊ THỊ LOAN22/09/1994B2LT+MP+SH
70TỪ THÀNH LONG2001-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
71NGUYỄN HOÀNG LONG1969-04-08 00:00:00B2LT+MP+SH
72NGUYỄN TƯỜNG LUÂN1980-01-01 00:00:00B2SH
73NGUYỄN TRỌNG LƯỢNG1996-06-08 00:00:00B2LT+MP+SH
74PHẠM THỊ MỸ LY25/10/1987B2LT+MP+SH
75CAO THỊ MAI1991-09-05 00:00:00B2LT+MP+SH
76TRƯƠNG THỊ THẢO MY1991-02-08 00:00:00B2LT+MP+SH
77NGUYỄN THỊ MỸ20/03/1983B2LT+MP+SH
78NGUYỄN THANH NAM1995-09-05 00:00:00B2LT+MP+SH
79CAO NGUYỄN HOÀNG NAM22/01/1991B2LT+MP+SH
80NGUYỄN HOÀNG NAM25/09/1990B2LT+MP+SH
81NGUYỄN HẢI NAM19/02/2001B2LT+MP+SH
82HOÀNG TRỌNG NAM17/02/2000B2LT+MP+SH
83NGUYỄN THỊ MINH NGHĨA25/05/1980B2LT+MP+SH
84TRẦN THỊ THẢO NGUYÊN15/05/1987B2LT+MP+SH
85TRẦN ĐỨC NHÂN27/02/2002B2LT+MP+SH
86TRẦN MINH NHẬT1999-12-09 00:00:00B2LT+MP+SH
87NGUYỄN THỊ BÉ NHỎ1987-09-11 00:00:00B2LT+MP+SH
88NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG1992-03-09 00:00:00B2LT+MP+SH
89PHẠM THỊ HỒNG NHUNG1992-10-01 00:00:00B2LT+MP+SH
90LƯƠNG MINH NHỰT22/03/1990B2LT+MP+SH
91PHẠM THỊ KIM OANH1994-02-09 00:00:00B2LT+MP+SH
92VÒNG A PẠT1985-10-02 00:00:00B2LT+MP+SH
93TRẦN VĨNH PHÚ2002-11-05 00:00:00B2LT+MP+SH
94NGUYỄN THIỆN THIÊN PHÚC2001-02-01 00:00:00B2LT+MP+SH
95NGUYỄN CHI PHỤNG24/01/1996B2LT+MP+SH
96NGUYỄN VĂN PHƯỚC23/01/1998B2LT+MP+SH
97THÒNG NGỌC PHƯƠNG23/07/1985B2LT+MP+SH
98PHAN LÊ THANH QUANG24/02/1994B2LT+MP+SH
99HUỲNH TRUNG QUANG1978-06-10 00:00:00B2LT+MP+SH
100ĐÀO THANH QUÂN21/03/2000B2LT+MP+SH
101CAO TRẦN QUÂN28/05/1997B2LT+MP+SH
102CHU HOÀNG SANG1995-07-04 00:00:00B2LT+MP+SH
103CAO NGUYỄN HÙNG SƠN27/07/2002B2LT+MP+SH
104PHAN TẤN TÀI28/04/2002B2LT+MP+SH
105NGUYỄN VĂN TAM28/01/2002B2LT+MP+SH
106CHÂU VĂN TÂM26/05/1995B2LT+MP+SH
107LẠI TRÍ TÂM2002-12-10 00:00:00B2LT+MP+SH
108LỮ VĂN TÂM1996-10-10 00:00:00B2LT+MP+SH
109NGÔ VĂN TIÊN13/12/1988B2LT+MP+SH
110HOÀNG MINH TIẾN19/02/1999B2LT+MP+SH
111PHẠM ĐỨC TIẾN23/01/1978B2LT+MP+SH
112LÊ ĐÌNH TOÀN26/02/1992B2LT+MP+SH
113TRIỆU VĂN TÚ1985-05-10 00:00:00B2SH
114HỒ KHẮC TÚ25/07/1997B2SH
115HÀ QUỐC TÚ1989-04-09 00:00:00B2LT+MP+SH
116ĐINH TRẦN MINH TÚ14/12/1999B2LT+MP+SH
117LÊ ANH TÚ2001-12-01 00:00:00B2LT+MP+SH
118NGUYỄN GIA TUẤN1980-12-01 00:00:00B2LT+MP+SH
119LÊ THANH TUẤN2000-08-09 00:00:00B2LT+MP+SH
120ĐÀO VĂN TUẤN20/07/1983B2LT+MP+SH
121NGUYỄN THANH TUẤN1992-10-08 00:00:00B2LT+MP+SH
122PHÙNG NGỌC TUẤN1994-08-03 00:00:00B2LT+MP+SH
123PHAN THANH TÙNG26/08/1990B2SH
124DƯƠNG ĐÌNH TÙNG14/02/1986B2LT+MP+SH
125NGUYỄN THỊ MỘNG TUYỀN27/07/1988B2SH
126PHÙNG THỊ TUYẾN1990-04-04 00:00:00B2LT+MP+SH
127NGUYỄN CHÍ THANH2003-09-10 00:00:00B2LT+MP+SH
128TRẦN CÔNG THÀNH1979-12-12 00:00:00B2SH
129PHẠM VĂN THÀNH1969-10-10 00:00:00B2LT+MP+SH
130NGÔ ĐỨC THÀNH1986-12-08 00:00:00B2LT+MP+SH
131PHẠM THỊ THẢO1996-06-10 00:00:00B2LT+MP+SH
132LÃ THỊ THẢO1987-04-05 00:00:00B2LT+MP+SH
133LÊ THỊ THẢO17/12/1984B2LT+MP+SH
134PHAN THỂ13/10/1993B2LT+MP+SH
135BÙI THỊ THIÊM1986-01-05 00:00:00B2LT+MP+SH
136HỒ KHÁNH THIÊN25/03/1992B2LT+MP+SH
137TRẦN VĂN THIỆN20/09/1993B2MP+SH
138VŨ ĐỨC THIỆN21/09/1997B2MP+SH
139NGUYỄN VĂN THỊNH21/06/1992B2LT+MP+SH
140NGÔ QUANG THỌ1994-11-01 00:00:00B2LT+MP+SH
141DƯƠNG THỊ KIM THOA1983-05-03 00:00:00B2LT+MP+SH
142LÊ ANH THƠ26/05/1993B2LT+MP+SH
143NGUYỄN MINH THUẬN1995-04-02 00:00:00B2LT+MP+SH
144THÁI VĂN THUẬT21/03/2000B2LT+MP+SH
145SƠN HUỲNH THƯƠNG1991-01-02 00:00:00B2LT+MP+SH
146PHẠM THỊ HÀ TRANG23/01/1995B2SH
147NINH THỊ THU TRANG26/09/1992B2LT+MP+SH
148BÙI THẠCH TRÚC20/05/1992B2LT+MP+SH
149NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRÚC1991-04-04 00:00:00B2LT+MP+SH
150ĐỖ HIẾU TRUNG19/01/2002B2LT+MP+SH
151LÊ VĂN TRUNG16/05/1982B2MP+SH
152PHẠM MAI NHẬT TRƯỜNG28/02/2001B2LT+MP+SH
153PHAN QUỐC TRƯỜNG1998-02-01 00:00:00B2LT+MP+SH
154HOÀNG NHẬT TRƯỜNG2004-06-08 00:00:00B2LT+MP+SH
155ĐỖ THẾ VINH1996-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
156LÊ VĂN VINH1975-04-02 00:00:00B2LT+MP+SH
157TRẦN TUẤN VŨ2004-05-05 00:00:00B2LT+MP+SH
158TRẦN VĂN VŨ27/02/1996B2LT+MP+SH
159VÕ MINH VƯƠNG1991-04-08 00:00:00B2LT+MP+SH
160NGUYỄN QUỐC VƯƠNG1989-08-03 00:00:00B2LT+MP+SH
161PHẠM VĂN AN20/12/1966B2LT+MP+SH
162NGUYỄN VỸ AN18/08/2002B2LT+MP+SH
163VÕ THANH MINH ANH26/11/2002B2LT+MP+SH
164NGÔ TUẤN ANH1995-02-08 00:00:00B2LT+MP+SH
165NGUYỄN HUỲNH TUẤN ANH19/10/2003B2LT+MP+SH
166NGUYỄN XUÂN ANH29/09/1991B2LT+MP+SH
167CAO THỊ NGỌC ÁNH25/12/1995B2LT+MP+SH
168NGUYỄN TRI ÂN30/06/1987B2LT+MP+SH
169HÀ QUANG NGỌC ẨN1990-04-10 00:00:00B2LT+MP+SH
170LÊ THÁI BẢO1984-12-11 00:00:00B2SH
171TRẦN ĐÌNH HOÀI BẢO2004-03-04 00:00:00B2LT+MP+SH
172NGUYỄN NGỌC GIA BẢO31/05/2004B2LT+MP+SH
173BÙI VĂN CƯ1972-05-03 00:00:00B2LT+MP+SH
174NGÔ MẠNH CƯỜNG2000-12-11 00:00:00B2LT+MP+SH
175TRẦN THANH CƯỜNG30/11/1996B2LT+MP+SH
176NGUYỄN VIẾT CƯỜNG26/09/1992B2LT+MP+SH
177TRẦN MINH CHÁNH1995-11-11 00:00:00B2LT+MP+SH
178TÔ MINH CHÁNH1981-04-06 00:00:00B2LT+MP+SH
179CAO DUY CHÁNH1986-03-03 00:00:00B2LT+MP+SH
180PHAN VĂN CHẤT2001-10-08 00:00:00B2LT+MP+SH
181LÊ CÔNG DANH14/04/2000B2LT+MP+SH
182PHẠM VĂN DÂN1967-12-11 00:00:00B2LT+MP+SH
183NGUYỄN THỊ DUNG15/05/1992B2LT+MP+SH
184PHẠM VĂN DƯƠNG1996-03-07 00:00:00B2LT+MP+SH
185PHẠM QUANG ĐẠI16/11/1981B2LT+MP+SH
186BÙI KIM ĐỨC27/10/1996B2LT+MP+SH
187TRẦN THỊ HÀ16/07/1992B2SH
188NGUYỄN VĂN HÀ14/04/1997B2LT+MP+SH
189PHAN THỊ HÀ21/08/1995B2LT+MP+SH
190NGUYỄN ĐỨC HẢI1995-06-01 00:00:00B2LT+MP+SH
191NGUYỄN HỒNG HẢI1999-06-05 00:00:00B2LT+MP+SH
192NGUYỄN TIẾN HÀO1996-12-02 00:00:00B2LT+MP+SH
193NGUYỄN MINH HẢO13/02/1999B2LT+MP+SH
194NGUYỄN TRÍ HẢO1997-04-09 00:00:00B2LT+MP+SH
195MẠC THỊ HẰNG30/08/1985B2LT+MP+SH
196LÊ THỊ THANH HẰNG1999-01-05 00:00:00B2LT+MP+SH
197LÊ XUÂN HIỆP15/04/1994B2LT+MP+SH
198NGUYỄN THÀNH HIỆP1991-04-04 00:00:00B2LT+MP+SH
199LÊ XUÂN HIỆP25/09/2000B2LT+MP+SH
200NGUYỄN HẢI HIỆP21/11/1995B2LT+MP+SH
201NGUYỄN TRUNG HIẾU19/06/2004B2LT+MP+SH
202PHẠM CHÍ HIẾU1987-08-11 00:00:00B2LT+MP+SH
203LÂM TRUNG HÒA26/01/1998B2LT+MP+SH
204PHẠM THỊ ÁNH HỒNG1972-06-01 00:00:00B2LT+MP+SH
205ĐOÀN VĂN HUY14/12/1992B2LT+MP+SH
206HUỲNH QUỐC HUY1989-08-12 00:00:00B2LT+MP+SH
207TRẦN THỊ XUÂN HƯƠNG1991-01-03 00:00:00B2LT+MP+SH
208HÀ TRUNG KIÊN19/05/1990B2LT+MP+SH
209LÊ BÁ KỲ1993-02-10 00:00:00B2LT+MP+SH
210LÊ TIẾN KHÁNH29/04/1986B2LT+MP+SH
211HỒ VIỆT KHỞI22/04/1991B2LT+MP+SH
212NGUYỄN THỊ NGỌC LAN27/12/1988B2LT+MP+SH
213NGUYỄN HOÀNG LÂM2002-12-08 00:00:00B2LT+MP+SH
214TRƯƠNG NGỌC LÂM18/03/2000B2LT+MP+SH
215NGUYỄN THỊ NGỌC LINH25/06/2001B2LT+MP+SH
216PHÚ THỊ HỒNG LOAN15/05/1973B2LT+MP+SH
217KHỔNG PHÚ ĐOÀN LUẬT14/07/1991B2LT+MP+SH
218TRẦN DUY LY1992-02-07 00:00:00B2LT+MP+SH
219TRẦN THỊ TIỂU LY1999-08-11 00:00:00B2LT+MP+SH
220NGUYỄN THỊ MẬN1982-02-07 00:00:00B2LT+MP+SH
221PHẠM VĂN MÈO1984-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
222BÙI VĂN NAM2003-02-12 00:00:00B2SH+MP
223TRẦN NGỌC DUY NAM17/02/1996B2LT+MP+SH
224NGUYỄN HOÀNG NAM20/04/1982B2LT+MP+SH
225PHẠM THỊ NIÊN1990-01-10 00:00:00B2LT+MP+SH
226TRẦN QUANG NGHIÊM1989-03-07 00:00:00B2LT+MP+SH
227ĐỒNG VĂN NGỌC1994-02-09 00:00:00B2LT+MP+SH
228TRẦN ĐÌNH NGUYÊN1972-12-12 00:00:00B2LT+MP+SH
229ĐỖ PHẠM KHẢI NGUYÊN15/11/2003B2LT+MP+SH
230LÊ NG. HOÀNG NGUYÊN30/06/2004B2LT+MP+SH
231HOÀNG NGỌC NHẤT2001-12-12 00:00:00B2LT+MP+SH
232PHẠM THỊ NGUYỆT NHI1987-05-06 00:00:00B2LT+MP+SH
233PHÒNG A NHÚC23/06/1992B2SH
234TRẦN VĂN PHÁP20/04/1996B2LT+MP+SH
235VÕ TƯỜNG PHI15/08/2000B2LT+MP+SH
236PHẠM HỒNG PHONG22/09/1996B2LT+MP+SH
237PHẠM LÊ TỶ PHÚ18/12/2002B2LT+MP+SH
238PHẠM VĂN PHÚ1994-10-04 00:00:00B2LT+MP+SH
239LÂM VĂN PHỤNG30/06/2000B2LT+MP+SH
240LÊ TUẤN PHƯỚC30/01/1999B2LT+MP+SH
241PHẠM HOÀNG PHƯỚC19/06/1996B2LT+MP+SH
242LÊ LẬP PHƯƠNG27/03/1998B2LT+MP+SH
243MAI PHẠM PHƯƠNG15/05/2002B2LT+MP+SH
244NGUYỄN HỮU PHƯƠNG14/11/1979B2LT+MP+SH
245NGUYỄN HOÀNG QUỐC28/04/1990B2LT+MP+SH
246NGÔ BẢO THIÊN QUỐC31/01/1993B2LT+MP+SH
247TRỊNH VĂN QUÝ1987-10-01 00:00:00B2LT+MP+SH
248NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN23/05/2000B2SH
249ĐẶNG THỊ THẢO QUYÊN2000-01-09 00:00:00B2LT+MP+SH
250TRẦN VĂN QUYỀN1988-01-12 00:00:00B2LT+MP+SH
251TRẦN HỮU KIM QUYỀN2003-01-02 00:00:00B2LT+MP+SH
252NGUYỄN ĐÌNH SINH20/10/1966B2LT+MP+SH
253NGUYỄN HOÀNG TRƯỜNG SƠN13/01/1985B2LT+MP+SH
254PHÙNG SỬU18/01/1998B2SH+MP
255MAI BÁ SỸ1998-10-03 00:00:00B2LT+MP+SH
256LƯU VĂN TÀI20/04/1998B2LT+MP+SH
257ĐỖ TẤN TÀI29/06/1978B2LT+MP+SH
258MAI TẤN TÀI30/10/2000B2LT+MP+SH
259TRƯƠNG CHÍ TÂM18/11/1969B2LT+MP+SH
260MAI THỊ TÂM24/08/1981B2LT+MP+SH
261TRẦN THANH TÂM31/05/1987B2LT+MP+SH
262HỒ NGỌC TÂN14/04/2002B2LT+MP+SH
263TRỊNH THỊ VĨNH TÂN1987-08-10 00:00:00B2LT+MP+SH
264NGUYỄN VĂN TIẾN18/10/1991B2LT+MP+SH
265MAI XUÂN TIẾN2001-08-01 00:00:00B2LT+MP+SH
266ĐINH HOÀNG TIẾN28/12/1998B2LT+MP+SH
267NGUYỄN TRỌNG TÍN2003-07-04 00:00:00B2LT+MP+SH
268TRƯƠNG TINA26/07/1985B2LT+MP+SH
269PHẠM VĂN TOẢN20/07/1985B2LT+MP+SH
270BÙI QUỐC TUẤN15/11/1999B2LT+MP+SH
271LÊ QUANG THÁI2001-02-04 00:00:00B2LT+MP+SH
272ĐINH THÁI THÁI20/02/2002B2LT+MP+SH
273DƯƠNG THỊ THU THANH1992-12-04 00:00:00B2LT+MP+SH
274Nguyễn Văn Thanh19/03/2002B2LT+MP+SH
275CUNG THỊ THÀNH19/02/1983B2LT+MP+SH
276NGUYỄN TIẾN THÀNH21/08/1994B2LT+MP+SH
277TRƯƠNG TIẾN THÀNH1988-09-09 00:00:00B2LT+MP+SH
278NGUYỄN TIẾN THẢO16/11/1986B2LT+MP+SH
279LÊ THỊ THẮM1997-12-11 00:00:00B2LT+MP+SH
280MAI XUÂN THIỆN1991-07-01 00:00:00B2LT+MP+SH
281VŨ VIẾT THÌN29/11/2000B2LT+MP+SH
282TRẦN ĐÌNH THỌ30/08/2002B2LT+MP+SH
283NGUYỄN HUỲNH THOẠI22/06/1993B2LT+MP+SH
284NGUYỄN BÁ THÔNG1991-02-05 00:00:00B2LT+MP+SH
285LÊ VĂN THÔNG15/07/1999B2LT+MP+SH
286SỬ BẢO THÔNG1985-11-11 00:00:00B2LT+MP+SH
287NGUYỄN MINH THÔNG24/09/1999B2LT+MP+SH
288HUỲNH NHẤT THỐNG1999-07-03 00:00:00B2LT+MP+SH
289PHẠM ANH THUẦN1993-12-02 00:00:00B2LT+MP+SH
290ĐẶNG THỊ THUÝ14/03/1994B2LT+MP+SH
291BÙI THANH TRANG17/01/2004B2LT+MP+SH
292NGUYỄN MINH TRÍ21/08/2004B2LT+MP+SH
293PHẠM DƯƠNG MINH TRÍ2002-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
294PHẠM THỊ KIỀU TRINH19/08/1992B2LT+MP+SH
295NGUYỄN QUỐC TRUNG2002-08-03 00:00:00B2LT+MP+SH
296HỒNG HOÀNG TRUNG1990-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
297NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG1993-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
298LÊ VĂN VŨ16/01/1985B2LT+MP+SH
299TRẦN HUY VƯƠNG1992-01-10 00:00:00B2LT+MP+SH
300NGUYỄN NHƯ Ý29/08/2003B2LT+MP+SH
301NGUYỄN KIM YẾN17/09/1993B2LT+MP+SH