STTHỌ TÊNNGÀY SINHCMNDHẠNGMÔN THI
1NGUYỄN NGỌC HÙNG ANH1989-01-12 00:00:00271951329B2LT+MP+SH+ĐT
2NGUYỄN ĐẠT ANH1991-10-24 00:00:00186936417CLT+MP+SH+ĐT
3DƯƠNG TẤN BẢO2001-01-15 00:00:0084201000589B2LT+MP+SH+ĐT
4HUỲNH THỊ NGỌC CẨM1985-05-08 00:00:00272782605CLT+MP+SH+ĐT
5HOÀNG QUỐC CÔNG1991-02-03 00:00:0040091000711CLT+MP+SH+ĐT
6NGÔ ĐỨC CƯỜNG2003-12-14 00:00:0075203013766B2LT+MP+SH+ĐT
7TÔ NGỌC MINH CHÂU2001-04-19 00:00:0042301001455B2LT+MP+SH+ĐT
8VŨ VĂN CHUNG1999-11-05 00:00:0037099002361B2LT+MP+SH+ĐT
9NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM1995-10-22 00:00:0075195000848B2LT+MP+SH+ĐT
10HUỲNH NGỌC DIỄM8/13/1987334365994B11LT+SH+MP
11TRẦN QUỐC DIỄN1983-01-19 00:00:0075083001824CLT+MP+SH+ĐT
12NGUYỄN HUỲNH KIM DUNG3/27/1999272596911B2LT+SH+MP
13VÕ VĂN DŨNG1986-12-27 00:00:00241350811CLT+MP+SH+ĐT
14NGUYỄN PHƯƠNG DUY1993-11-13 00:00:0024875399B2LT+MP+SH+ĐT
15DIỆP NGUYỄN HOÀI DUY1998-04-08 00:00:00272694726B2LT+MP+SH+ĐT
16TRẦN HÀ KHÁNH DUY1984-06-04 00:00:0089084000270CLT+MP+SH+ĐT
17LÂM NGUYỄN HỒNG DUYÊN8/25/199475194004609B11MP
18LÊ THỊ DUYÊN1984-01-09 00:00:0025809954B2LT+SH+MP
19TÔ CHÍ ĐANG1998-11-19 00:00:00365175991CLT+MP+SH+ĐT
20LÊ QUỐC ĐẠT2000-12-07 00:00:0075200013451B2LT+MP+SH+ĐT
21VÕ ĐẠI ĐẠT1998-02-16 00:00:0092098004291B2LT+MP+SH+ĐT
22LÌU NỈ ĐẠT1998-01-06 00:00:00272602429CLT+MP+SH+ĐT
23TRẦN HẢI ĐĂNG1992-06-15 00:00:0075092000772CLT+MP+SH+ĐT
24TRẦN THỊ ĐIỀU2/28/1973182106335B2MP
25VŨ THÀNH ĐÔ2002-03-11 00:00:00272940497B2LT+MP+SH+ĐT
26NGUYỄN VĂN ĐÔNG1971-02-02 00:00:00125528262B2LT+MP+SH+ĐT
27VÕ VĂN ĐỦ1984-03-03 00:00:00271931389B2LT+MP+SH+ĐT
28HUỲNH ĐỨC8/16/1998272656731CLT+SH+MP
29ĐẶNG TRƯỜNG GIANG1996-05-09 00:00:00366030710CLT+MP+SH+ĐT
30PHẠM THỊ THU HÀ1997-12-25 00:00:0075197005489B2LT+MP+SH+ĐT
31TRƯƠNG PHƯỚC HÀ1996-02-02 00:00:00251033338B2LT+MP+SH+ĐT
32TRỊNH GIA HẢI2003-11-13 00:00:0075203023260B2LT+MP+SH+ĐT
33HUỲNH NHƯ HẢO1994-10-02 00:00:00215289554CLT+MP+SH+ĐT
34HUỲNH NGỌC HẢO6/19/1996272605477B11LT+SH+MP
35ĐOÀN LÊ VĨNH HẰNG1995-04-05 00:00:0075195014019B11LT+SH+MP
36PHẠM NGỌC HẬU2000-01-05 00:00:0075200022061B2LT+MP+SH+ĐT
37NGUYỄN PHÚC DIỆU HIỀN1985-07-29 00:00:0068185000602B2LT+MP+SH+ĐT
38ĐỖ THỊ HIỀN1984-07-27 00:00:0038184025520B2LT+MP+SH+ĐT
39VÕ BÁ MINH HIỀN2003-10-20 00:00:0075203009381B2LT+MP+SH+ĐT
40ĐÀO MINH HIỂN1995-07-06 00:00:001095029347B2LT+SH+MP
41LÊ NGỌC HIỆP1979-03-16 00:00:0075079004813B2LT+MP+SH+ĐT
42NGUYỄN VŨ THIÊN HIỆP1991-03-07 00:00:0079091005127B2LT+SH+MP
43HUỲNH TRUNG HIẾU1983-11-03 00:00:00271517630B2LT+MP+SH+ĐT
44ĐẶNG VĂN HIẾU1983-06-08 00:00:00212125750B2LT+MP+SH+ĐT
45NGUYỄN TRUNG HIẾU1985-04-04 00:00:0045085000129B2LT+MP+SH+ĐT
46NGUYỄN THANH HÒA1990-05-31 00:00:0075090000053B2LT+MP+SH+ĐT
47TRƯƠNG QUỐC HOÀI2003-12-18 00:00:0066203004253B2LT+MP+SH+ĐT
48PHAN THỊ THU HOÀI2/19/1987271703144B11SH+MP
49NGUYỄN MINH HOÀNG2002-01-30 00:00:00272921211B2LT+MP+SH+ĐT
50PHẠM LÊ MINH HOÀNG2000-11-18 00:00:0058200000959B2LT+MP+SH+ĐT
51NGUYỄN THỊ HUẾ11/16/198436184016947B2LT+SH+MP
52NGUYỄN THỊ KIM HUỆ1984-08-12 00:00:0058184000101B2LT+MP+SH+ĐT
53TỐNG THỊ MỸ HUỆ1987-10-26 00:00:0075187021023B2LT+MP+SH+ĐT
54NGUYỄN MẠNH HÙNG1992-04-04 00:00:00285304805B2LT+MP+SH+ĐT
55VŨ THANH HÙNG1981-08-17 00:00:00271415309B2LT+MP+SH+ĐT
56HOÀNG THĂNG HUY1985-07-15 00:00:00271620856B2LT+MP+SH+ĐT
57ĐỒNG VŨ HUY2002-10-23 00:00:0075202014274B2LT+MP+SH+ĐT
58VŨ LÊ MINH HUY1999-08-29 00:00:00272767930B2LT+MP+SH+ĐT
59LÊ BÙI THU HUYỀN1999-04-10 00:00:00251149294B2LT+MP+SH+ĐT
60NGUYỄN THỊ DIỆU HUYỀN1982-05-20 00:00:00272910177B2LT+MP+SH+ĐT
61TRẦN VĂN HUYẾN1987-03-02 00:00:0037087015032B2LT+MP+SH+ĐT
62NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG1985-04-16 00:00:00272433341B2LT+MP+SH+ĐT
63NGUYỄN TRẦN QUỲNH HƯƠNG4/14/1993272337084B2MP
64HOÀNG VĂN HỮU11/30/198738087017215B2MP
65ĐÀO XUÂN KIÊN1989-12-11 00:00:00241134177B2LT+MP+SH+ĐT
66VÕ THIỆN KIM1988-11-20 00:00:00261085469B2LT+MP+SH+ĐT
67TRẦN NHƯ KHA1992-04-01 00:00:00215214496B2LT+MP+SH+ĐT
68PHẠM QUỐC KHẢI2002-03-08 00:00:00372061602B2LT+MP+SH+ĐT
69NGUYỄN QUỐC KHẢI1978-12-27 00:00:0075078001460B2LT+MP+SH+ĐT
70TRẦN THỊ THÚY LAN1990-02-04 00:00:0095190011550B2LT+MP+SH+ĐT
71PHAN VĂN LÂM1995-08-23 00:00:0075095009711CLT+MP+SH+ĐT
72HOÀNG THỊ THÙY LINH1984-06-01 00:00:00151494644B2LT+MP+SH+ĐT
73NGUYỄN DUY LINH1977-08-31 00:00:0075077018817B2LT+MP+SH+ĐT
74NGUYỄN NHẬT LINH1997-11-08 00:00:00225810822CMP
75PHẠM THÀNH LONG1985-08-14 00:00:00271837069B2LT+MP+SH+ĐT
76NGUYỄN THẮNG LỢI1988-01-04 00:00:0079088008051B11LT+SH+MP
77LÊ VĂN LỰC1994-01-02 00:00:00164550265CLT+MP+SH+ĐT
78THÂN ĐỨC LƯƠNG3/19/2003272899315B2MP
79TRƯƠNG MINH LÝ1988-09-15 00:00:00271838373CLT+MP+SH+ĐT
80BÙI ĐỖ NGỌC MAI9/26/198379183000367B11LT+SH+MP
81NGUYỄN VĂN MẠNH1984-08-29 00:00:0040084030910B2LT+MP+SH+ĐT
82LỘC SỲ MINH1979-10-22 00:00:00271329249B2LT+MP+SH+ĐT
83PHẠM THỊ MƠ1983-05-25 00:00:00272615690B2LT+MP+SH+ĐT
84NGUYỄN HOÀNG NAM1993-02-10 00:00:0038093001860B2LT+MP+SH+ĐT
85NGUYỄN NGỌC TIẾN NAM1979-09-27 00:00:0075079014592B2LT+MP+SH+ĐT
86TÔ THÀNH NAM1987-04-25 00:00:00212242958CLT+MP+SH+ĐT
87MAI THỊ MỸ NINH1989-06-15 00:00:00271846742B2LT+MP+SH+ĐT
88LÝ TRUNG NGHĨA1987-11-13 00:00:00271817865B2LT+MP+SH+ĐT
89CAO MINH NGHIÊM2001-01-22 00:00:0091201010142B2LT+MP+SH+ĐT
90PHAN SĨ NGUYÊN1998-09-09 00:00:00245315969B2LT+MP+SH+ĐT
91LÊ THỊ NGUYÊN9/18/199274192006497B11LT+SH+MP
92BÙI NGUYỄN THANH PHONG1993-12-08 00:00:0079093001244B2LT+MP+SH+ĐT
93DƯƠNG DANH PHONG1993-08-06 00:00:0091093001819CLT+MP+SH+ĐT
94MAI VĂN PHƯƠNG1960-11-20 00:00:0030060017754B2LT+MP+SH+ĐT
95NGUYỄN THỊ VĨNH PHƯƠNG1989-08-25 00:00:0019189007530B2LT+MP+SH+ĐT
96PHẠM MỘC PHƯƠNG1995-04-30 00:00:00272489924B2LT+MP+SH+ĐT
97NGUYỄN MINH PHƯƠNG1991-08-04 00:00:00272748863CLT+MP+SH+ĐT
98LÊ THỊ THANH PHƯƠNG6/22/198874188005133B11LT+SH+MP
99THÁI BÌNH QUÂN1985-02-16 00:00:0042085020000B2LT+MP+SH+ĐT
100PHẠM MINH QUÂN1986-02-25 00:00:0075086002196B2LT+MP+SH+ĐT
101LƯƠNG THANH SANG1/20/1998261400309CMP
102TRỊNH A SẦU1992-08-24 00:00:0075092015269CLT+MP+SH+ĐT
103LƯU THỊ SEN1989-10-02 00:00:00272974861B2LT+MP+SH+ĐT
104BÙI QUỐC SĨ1992-10-16 00:00:0075092004371B2LT+MP+SH+ĐT
105TRẦN NGUYỄN QUANG SƠN1984-12-12 00:00:0079084004749B2LT+SH+MP
106NGUYỄN HỮU TÀI1988-08-15 00:00:0075088001996CLT+MP+SH+ĐT
107NGUYỄN SỸ TÂM1988-08-14 00:00:00186459478CLT+MP+SH+ĐT
108VŨ CAO TÂN2000-07-18 00:00:00272763060B2LT+MP+SH+ĐT
109NGUYỄN BẢO TÂN1983-06-07 00:00:0075083001219B2LT+MP+SH+ĐT
110NGÔ THỊ XUÂN TIÊN8/29/1975271432043B2LT+SH+MP
111TRẦN TRUNG TÍN1995-06-17 00:00:00341770824CLT+MP+SH+ĐT
112NGUYỄN HỮU TÌNH1993-10-14 00:00:00215199018B2LT+MP+SH+ĐT
113TRẦN THỊ THANH TÚ1995-09-15 00:00:00276012133B2LT+MP+SH+ĐT
114ĐINH SỸ TÚ1990-06-12 00:00:0042090003381CLT+MP+SH+ĐT
115ĐÀNG VŨ TUÂN1988-12-16 00:00:0058088010304B2LT+MP+SH+ĐT
116NGUYỄN VĂN TUẤN1993-07-19 00:00:0075093021000CLT+MP+SH+ĐT
117LỮ ĐỨC TUẤN8/16/1995272488500CLT+SH+MP
118LÊ THỊ THANH TUYỀN1983-02-27 00:00:0075183013538B2LT+MP+SH+ĐT
119NGUYỄN THỊ TUYỀN1984-06-23 00:00:00172367414B2LT+MP+SH+ĐT
120PHÙNG THỊ THANH TUYỀN1992-02-16 00:00:0075192001825B2LT+MP+SH+ĐT
121NGUYỄN THỊ TUYẾN1987-03-02 00:00:00172880376B2LT+MP+SH+ĐT
122MAI THỊ TUYẾT6/20/1966270737014B11LT+SH+MP
123NGUYỄN MẠNH TƯỜNG1997-06-10 00:00:00272683670CLT+SH+MP
124NGUYỄN SA THẠCH1979-09-18 00:00:00271288935CLT+MP+SH+ĐT
125ĐỖ DUY THÁI1991-05-15 00:00:0036091023435B2LT+MP+SH+ĐT
126LÊ ĐỨC THÁI1996-06-26 00:00:0038096013930B2LT+MP+SH+ĐT
127NGUYỄN VĂN THANH1982-07-04 00:00:00276112755B2LT+MP+SH+ĐT
128HUỲNH THỊ NGỌC THANH1/30/1993272219435B11LT+SH+MP
129TRƯƠNG MỸ THANH1993-01-10 00:00:0079193017437B2LT+SH+MP
130HOÀNG HÀ THÀNH2002-06-23 00:00:00184366399B2LT+MP+SH+ĐT
131NGUYỄN CÔNG THÀNH1999-02-18 00:00:00272670401B2LT+MP+SH+ĐT
132BÙI NGỌC THÀNH1994-11-03 00:00:0075094021230CLT+MP+SH+ĐT
133NGUYỄN VĂN THẠNH1988-06-27 00:00:00271874938CLT+MP+SH+ĐT
134NGUYỄN MAI THẢO2002-11-13 00:00:0075302011600B2LT+MP+SH+ĐT
135NGUYỄN ĐÌNH THẢO1988-12-22 00:00:0079088036517B2LT+MP+SH+ĐT
136TRẦN THỊ LOAN THẢO1985-07-07 00:00:00271646767B2LT+SH+MP
137NGUYỄN VĂN THĂNG1992-07-10 00:00:00187081091CLT+MP+SH+ĐT
138NGUYỄN ĐẠI THẮNG1992-02-01 00:00:00285384139B2LT+MP+SH+ĐT
139NGUYỄN THÀNH HƯNG THỊNH4/15/1996272534667CLT+SH+MP
140PHẠM HỮU THỌ2003-12-06 00:00:0056203000364B2LT+MP+SH+ĐT
141KIM TRƯỜNG THỌ1999-01-01 00:00:00272822345CMP
142NGÔ ĐỨC THUẬN1999-12-29 00:00:00272729473B2LT+MP+SH+ĐT
143LƯU ANH THUẬN1998-02-24 00:00:0075098000691CLT+MP+SH+ĐT
144PHẠM THÁI THỦY1997-08-06 00:00:00272490297B2LT+SH+MP
145NGUYỄN HOÀNG THY2002-07-15 00:00:0075202016935B2LT+MP+SH+ĐT
146VŨ THỊ THÙY TRANG1971-03-12 00:00:0075171009534B2LT+MP+SH+ĐT
147ĐẶNG MINH TRỊ1994-11-15 00:00:00272314601B2LT+MP+SH+ĐT
148HOÀNG TRUNG TRỌNG1992-10-12 00:00:0044092000917CLT+MP+SH+ĐT
149HUỲNH THỊ THANH TRÚC1993-08-21 00:00:00272389968B2LT+MP+SH+ĐT
150NGÔ THỊ THANH TRÚC1984-03-03 00:00:00271743675B2LT+MP+SH+ĐT
151NGUYỄN THÀNH TRUNG1994-11-04 00:00:00225519860B2LT+MP+SH+ĐT
152HOÀNG VĂN TRUNG1984-10-04 00:00:00272879773CLT+MP+SH+ĐT
153NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG1993-03-12 00:00:0068093006168B2LT+MP+SH+ĐT
154NGUYỄN VĂN TRƯỜNG1980-08-14 00:00:0044080000728B2LT+MP+SH+ĐT
155HUỲNH KHÁNH NHÃ UYÊN1981-11-18 00:00:0087181000400B2LT+MP+SH+ĐT
156TRỊNH PHI VĂN1996-10-16 00:00:00272483992B2LT+MP+SH+ĐT
157PHẠM THỊ VÂN1988-11-04 00:00:0036188019099B2LT+MP+SH+ĐT
158NGUYỄN PHAN VI1984-06-26 00:00:0048184000051B2LT+MP+SH+ĐT
159NGUYỄN XUÂN VINH1984-11-10 00:00:0075084007118CLT+MP+SH+ĐT
160ĐINH HOÀNG VŨ1994-07-06 00:00:00250946571B2LT+MP+SH+ĐT
161DANH VŨ1980-01-01 00:00:00385317634CLT+MP+SH+ĐT
162NGUYỄN HOÀNG THẢO VY1994-02-12 00:00:0079194014594B2LT+MP+SH+ĐT
163NGUYỄN QUANG XUÂN1960-02-21 00:00:0046060004400B2LT+MP+SH+ĐT
164TRẦN VĂN XUYÊN1982-04-16 00:00:0036082013881B2LT+MP+SH+ĐT
165NGUYỄN HỮU AN1982-04-30 00:00:0079082019532B2LT+MP+SH+ĐT
166NGUYỄN VĂN ANH1982-09-01 00:00:0019082000515B2LT+MP+SH+ĐT
167NGUYỄN HOÀNG ANH1992-03-29 00:00:00301426087B2LT+MP+SH+ĐT
168NGUYỄN HOÀNG DUY ANH1999-08-26 00:00:0079099005402B2LT+MP+SH+ĐT
169TRƯƠNG VĂN BA1981-10-05 00:00:0038081011559CLT+MP+SH+ĐT
170HOÀNG VĂN BAN2/14/1984230626300B2LT+SH+MP
171NGUYỄN QUỐC BẢO1996-12-04 00:00:0070096000041B2LT+MP+SH+ĐT
172TRƯƠNG THẾ SỸ BEN1992-03-10 00:00:00, kiểm tra lại nhé trucB2LT+MP+SH+ĐT
173HOÀNG TRỌNG CẢNH11/30/1998272794076B2LT+SH+MP
174NGUYỄN VĂN CAO1979-01-01 00:00:0080079000400B2LT+MP+SH+ĐT
175NGUYỄN VĂN CÔNG1983-09-18 00:00:0040083037086B2LT+MP+SH+ĐT
176LÊ THÀNH CÔNG1977-01-01 00:00:0070077005215CLT+MP+SH+ĐT
177TRƯƠNG VĂN CƯỜNG1992-12-10 00:00:00245177594B2LT+MP+SH+ĐT
178TRẦN THỊ THẢO CHI1988-07-08 00:00:0046188005280B2LT+MP+SH+ĐT
179NGUYỄN VĂN CHỈNH1984-02-09 00:00:00272291813CLT+SH+MP
180VŨ TIẾN CHỦ1991-09-29 00:00:0030091001187B2LT+MP+SH+ĐT
181NGUYỄN HOÀNG DŨNG1982-03-30 00:00:0080082000039B2LT+MP+SH+ĐT
182THÂN VĂN DŨNG2000-07-06 00:00:00241694169CMP
183HOÀNG TRỌNG DUY2000-07-15 00:00:00272862837CLT+MP+SH+ĐT
184NGUYỄN TRẦN DUY1999-12-17 00:00:0075099018279CLT+MP+SH+ĐT
185NGỌ VĂN DUY1969-12-11 00:00:0024069011154B2LT+SH+MP
186NGUYỄN THỊ THUỲ DƯƠNG11/13/1997272598808B2SH
187PHẠM THỊ HỒNG ĐÀO1990-06-27 00:00:0075190006805B2LT+MP+SH+ĐT
188TRẦN THÀNH ĐẠT1996-04-09 00:00:00272450020B2LT+SH+MP
189ĐỖ THÀNH ĐẠT7/27/1998272586317B2LT+SH+MP
190NGUYỄN MINH ĐĂNG1994-05-05 00:00:00331702660B2LT+MP+SH+ĐT
191NGUYỄN HẢI ĐĂNG2000-10-10 00:00:00272763176B2LT+MP+SH+ĐT
192NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP1999-01-10 00:00:0072199005232B2LT+MP+SH+ĐT
193TÔ VĂN ĐIỀU2000-07-01 00:00:0080200001739B2LT+MP+SH+ĐT
194HOÀNG VŨ ĐOÀN1989-11-26 00:00:00142411024B2LT+MP+SH+ĐT
195NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC2002-01-21 00:00:0075202018662B2LT+MP+SH+ĐT
196VÕ MINH ĐỨC1999-01-01 00:00:0075099004659B2LT+MP+SH+ĐT
197HUỲNH BÁ ĐỨC1983-11-22 00:00:0079083012416B2LT+MP+SH+ĐT
198DƯƠNG TIẾN ĐỨC1995-10-02 00:00:00194594342B2LT+MP+SH+ĐT
199HUỲNH ĐỨC1993-01-01 00:00:00371645463CLT+MP+SH+ĐT
200VŨ NGỌC ĐỨC1996-06-03 00:00:0025459065B2LT+SH+MP
201ĐINH THỊ GẮNG1981-10-07 00:00:00230563928B2LT+SH+MP
202NGUYỄN THỊ HUYỀN GIANG1994-08-03 00:00:00385677252B2LT+MP+SH+ĐT
203NGUYỄN THỊ HOÀNG HÀ1985-12-10 00:00:00225236839B11LT+SH+MP
204NGUYỄN HOÀN HẢO1997-10-22 00:00:0079097011004B2LT+MP+SH+ĐT
205DANH HOÀI HẬN1997-09-23 00:00:00371815238CLT+MP+SH+ĐT
206LÊ VĂN HẬU1996-11-02 00:00:00272513681CLT+MP+SH+ĐT
207VÕ THỊ HIỀN1985-01-01 00:00:00341480217B2LT+MP+SH+ĐT
208LÊ TRUNG HIỂN1999-07-02 00:00:0075099009109CLT+MP+SH+ĐT
209TRẦN ĐẠI HIỆP1983-05-31 00:00:0079083038914B2LT+MP+SH+ĐT
210HUỲNH VĂN HIỆP1985-01-01 00:00:00351601936CLT+MP+SH+ĐT
211NGUYỄN TRỌNG HIẾU1976-05-29 00:00:0079076006504B2LT+MP+SH+ĐT
212THAM MINH HIẾU1988-09-24 00:00:00351788569B2LT+MP+SH+ĐT
213BÙI THANH TRUNG HIẾU1993-09-27 00:00:00272391443CLT+MP+SH+ĐT
214DƯƠNG THỊ THANH HOA10/20/198540185017824B11MP
215ĐINH NGUYỄN TẤN HOÀI1991-08-24 00:00:0079091008065B2LT+MP+SH+ĐT
216VÕ THANH HOÀI1990-03-08 00:00:00301338356CLT+MP+SH+ĐT
217VÕ THỊ THÚY HỒNG1993-09-13 00:00:0049193000109B2LT+MP+SH+ĐT
218NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG1998-09-06 00:00:00272691867B2LT+SH+MP
219TRẦN TỬ HUÂN1996-02-04 00:00:00321547174B2LT+MP+SH+ĐT
220LÊ THANH HÙNG1991-05-25 00:00:0044091011058B2LT+MP+SH+ĐT
221TRẦN PHI HÙNG1963-01-02 00:00:0079063029392B2LT+MP+SH+ĐT
222CHU NGÔ ĐỨC HUY1987-10-18 00:00:00271837391B2LT+MP+SH+ĐT
223THIỀU QUANG HUY1996-08-30 00:00:0051096010841B2LT+MP+SH+ĐT
224LÊ QUANG HUY1999-06-14 00:00:0051099000434B2LT+MP+SH+ĐT
225LÊ QUỐC HUY9/26/1999272851665CMP
226DƯƠNG VĂN HƯNG1988-08-06 00:00:00281354408B2LT+MP+SH+ĐT
227PHẠM VĂN HƯNG1991-11-24 00:00:0044091001056CLT+MP+SH+ĐT
228NGUYỄN THỊ HƯƠNG1985-04-03 00:00:00271733287B2MP
229NGUYỄN HOÀNG KHANG1994-12-08 00:00:00231024512B2LT+MP+SH+ĐT
230NGÔ SỸ KHANG1999-01-07 00:00:00272839419CLT+SH+MP
231VŨ LAN KHANH1983-10-09 00:00:00162459685B2LT+MP+SH+ĐT
232NGUYỄN KIM KHÁNH1989-01-08 00:00:0070089001785CLT+MP+SH+ĐT
233QUAN VŨ MINH KHÔI1989-05-28 00:00:0079089022747B2LT+MP+SH+ĐT
234NGUYỄN VIỆT KHÔI1986-04-09 00:00:0079086015294B2LT+MP+SH+ĐT
235ĐÀO THỊ KIM KHƯƠNG1993-12-20 00:00:00261329115B2LT+MP+SH+ĐT
236VŨ KHÁNH LINH2003-08-21 00:00:0075303003566B2LT+MP+SH+ĐT
237DƯƠNG ANH LINH1982-07-17 00:00:00186043739CLT+MP+SH+ĐT
238VŨ THỊ TRÚC LINH4/18/2003272966483B2SH+MP
239VÕ THỊ BÍCH LOAN9/30/1986271681679B2LT+SH+MP
240NGUYỄN TẤN LỘC2002-09-30 00:00:0075202002284B2LT+MP+SH+ĐT
241LƯƠNG THÀNH LỢI3/25/1994272320883B2SH
242ĐẶNG HOÀNG LUÂN1991-05-25 00:00:00272148798B2LT+MP+SH+ĐT
243NGÔ VĂN LƯỢNG12/20/199974099000216CLT+SH+MP
244NGUYỄN CÔNG LÝ8/16/199368093015097B2LT+SH+MP
245NGUYỄN NHỰT MINH1998-07-07 00:00:0091098006450B2LT+MP+SH+ĐT
246PHẠM NGUYỄN NHẬT MINH2000-05-26 00:00:00272756770CLT+MP+SH+ĐT
247TRẦN TUẤN MINH1991-07-07 00:00:0075091019510B2SH
248ĐẶNG KHANG NAM1994-10-30 00:00:00272530009B2LT+MP+SH+ĐT
249ĐÀO HOÀI NAM2000-09-26 00:00:00272717280CLT+MP+SH+ĐT
250PHAN THỊ THANH NGA1990-07-06 00:00:0024190009581B2LT+MP+SH+ĐT
251LÊ THỊ NGÂN8/24/199138191015640B11LT+SH+MP
252NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC1994-01-11 00:00:0079194011575B2LT+MP+SH+ĐT
253NGUYỄN NGỌC NGUYÊN2001-08-10 00:00:00212819174B2LT+MP+SH+ĐT
254VÕ ĐỨC NGUYÊN2000-07-06 00:00:0049200000057B2LT+MP+SH+ĐT
255NGUYỄN VĂN NHÂN1991-03-25 00:00:00215162929B2LT+MP+SH+ĐT
256TRƯƠNG ANH NHẬT1996-03-26 00:00:00331757178B2LT+MP+SH+ĐT
257LÝ HOÀI NHI1996-11-27 00:00:0075196003582B2LT+MP+SH+ĐT
258LƯƠNG THỊ KIM NHUNG1983-09-09 00:00:00240716566B2LT+MP+SH+ĐT
259TRƯƠNG VĂN NHƯ1995-02-12 00:00:0072095002883B2LT+MP+SH+ĐT
260NGUYỄN THỊ KIM OANH11/22/198080180001205B11LT+TH+MP
261VÕ TIẾN PHÁT2003-01-02 00:00:0075203004929B2LT+MP+SH+ĐT
262TRẦM GIA PHONG10/23/200026053775CLT+SH+MP
263NGUYỄN TẤN PHÚC2001-01-03 00:00:0079201030381B2LT+MP+SH+ĐT
264NGUYỄN HIỆP PHÚC1/25/1997272681927CLT+SH+MP
265HUỲNH THỊ PHƯƠNG PHƯƠNG9/16/1980271404158B11MP
266VÕ THỊ BÍCH PHƯỢNG1990-12-26 00:00:0052190000249B2LT+MP+SH+ĐT
267LÊ TÙNG QUANG1992-10-26 00:00:0056092000085B2LT+MP+SH+ĐT
268ĐỖ MINH QUANG1980-09-27 00:00:0075080001027CLT+MP+SH+ĐT
269BÙI MINH QUÂN1997-01-20 00:00:00272557792B2LT+MP+SH+ĐT
270VŨ THỊ SÁU1/16/198234182018853B2LT+SH+MP
271VÒNG CÚN SẦU1998-08-23 00:00:00272565870B2LT+MP+SH+ĐT
272HUỲNH MINH HOÀI SƠN1978-09-01 00:00:0068078000144B2LT+MP+SH+ĐT
273TRẦN TRỌNG TÀI1991-01-02 00:00:0077091007607B2LT+MP+SH+ĐT
274NGUYỄN VĂN TẠO1982-03-05 00:00:0036082025471B2LT+MP+SH+ĐT
275ĐIỀN MINH TÂM1985-10-14 00:00:0072085011503B2LT+MP+SH+ĐT
276NGUYỄN THÀNH TÂM1986-06-03 00:00:00271916842CLT+SH+MP
277CAO THANH TOÀN1997-02-27 00:00:0089097000080B2LT+MP+SH+ĐT
278NGUYỄN THANH TOÀN1989-01-01 00:00:00365701601CLT+MP+SH+ĐT
279BÙI SONG TOÀN1992-06-01 00:00:0075092001158CLT+MP+SH+ĐT
280VŨ QUANG TÚ1985-08-23 00:00:0052085011692B2LT+MP+SH+ĐT
281TRẦN MINH TÚ1996-08-11 00:00:00251008781B2SH
282DƯƠNG ANH TUẤN1997-07-26 00:00:0079097009529B2LT+MP+SH+ĐT
283ĐỖ MINH TUẤN1986-09-06 00:00:0040086019557B2LT+MP+SH+ĐT
284CAO VĂN TÙNG1997-08-30 00:00:0066097006250CLT+MP+SH+ĐT
285NGUYỄN THANH TÙNG1994-01-01 00:00:00334836991CLT+MP+SH+ĐT
286LÊ THANH TÙNG1994-03-03 00:00:00272334060CLT+MP+SH+ĐT
287NGUYỄN THANH TƯƠI1987-02-10 00:00:0024345517B2LT+MP+SH+ĐT
288NGUYỄN MẠNH TƯỜNG1997-06-10 00:00:00272683670CLT+SH+MP
289CUNG ĐÌNH THẠCH1987-01-29 00:00:0040087035833B2LT+MP+SH+ĐT
290VÕ VĂN THÁI1986-10-09 00:00:00371309384CLT+MP+SH+ĐT
291DƯƠNG TRÍ THANH1994-10-12 00:00:00272422310B2LT+MP+SH+ĐT
292ĐÀO THỊ THANH1987-12-10 00:00:0040187035047B2LT+MP+SH+ĐT
293NGUYỄN VĂN THANH1978-09-14 00:00:0075078009593CLT+MP+SH+ĐT
294NGUYỄN QUANG THÀNH1998-11-20 00:00:00272683906CLT+MP+SH+ĐT
295TRẦN TRỌNG THÀNH1997-05-04 00:00:00272623417CLT+SH+MP
296NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM1983-09-26 00:00:0079183034376B2LT+MP+SH+ĐT
297NGUYỄN VĂN THẮNG1973-11-05 00:00:00271244907B2LT+SH+MP
298PHAN ĐÌNH THI1993-07-03 00:00:00215226066B2LT+MP+SH+ĐT
299TRẦN VĂN THIỆN2000-10-27 00:00:00272789893CLT+MP+SH+ĐT
300NGUYỄN DUY THỊNH11/19/199679096016961B2LT+SH+MP
301BẠCH MINH THUẬN1997-09-17 00:00:0075097016194CLT+MP+SH+ĐT
302NGUYỄN ĐỨC THUẬN10/17/1997272552674CLT+SH+MP
303PHAN DUY THUẬT1983-11-13 00:00:00260956176B2LT+MP+SH+ĐT
304NGUYỄN THU THUỶ5/19/197775177015958B11LT+SH+MP
305VÕ THỊ DIỆU THỦY1992-07-02 00:00:0075192020071B2LT+MP+SH+ĐT
306PHẠM THỊ THANH THỦY11/19/198225999837B11LT+SH+MP
307VŨ THỊ THỦY12/20/199375193015403B11MP
308LÃ MINH THUYẾT1979-01-30 00:00:0037079004744CLT+MP+SH+ĐT
309VŨ THỊ THANH THƯƠNG1987-08-18 00:00:0023996551B2LT+MP+SH+ĐT
310NGÔ VĂN THƯƠNG1996-11-16 00:00:00371761644B2LT+MP+SH+ĐT
311BÙI PHÚ THƯƠNG1987-08-15 00:00:0096087012175B2LT+MP+SH+ĐT
312VŨ THU TRANG1987-12-18 00:00:0075187001261B2LT+MP+SH+ĐT
313TRẦN ANH TRỊ1988-02-29 00:00:00311993554B2LT+MP+SH+ĐT
314HUỲNH MINH TRIẾT1988-07-22 00:00:0079088025118B2LT+MP+SH+ĐT
315PHẠM VĂN TRỌNG1995-04-30 00:00:0074095001050CLT+MP+SH+ĐT
316NGUYỄN VĂN TRUNG1987-03-14 00:00:0075087012263CLT+MP+SH+ĐT
317NGUYỄN HOÀNG ÁNH VÂN1992-01-28 00:00:0044192000277B2LT+MP+SH+ĐT
318ĐOÀN LẠC VĨ1991-08-05 00:00:00272632962B2LT+MP+SH+ĐT
319NGUYỄN ĐẠI VĨ1994-02-08 00:00:0079094007932B2LT+MP+SH+ĐT
320TRƯƠNG TRUNG VIỆT1994-07-01 00:00:00205665566B2LT+MP+SH+ĐT
321LƯƠNG SỸ VINH1978-03-05 00:00:0042078005473B2LT+MP+SH+ĐT
322PHẠM QUANG VINH1990-11-28 00:00:00276130256B2LT+MP+SH+ĐT
323HÀ THÚC VINH1977-01-07 00:00:00271318155B2LT+SH+MP
324PHAN THANH VŨ1985-03-01 00:00:00321220252B2LT+MP+SH+ĐT
325CAO XUÂN VŨ1986-12-06 00:00:0079086019696B2LT+MP+SH+ĐT
326NGUYỄN THANH VŨ1995-11-18 00:00:00272397584CLT+MP+SH+ĐT
327NGUYỄN TUẤN VŨ1991-09-09 00:00:0092091000071CLT+MP+SH+ĐT
328TRƯƠNG GIA YÊN1992-10-06 00:00:00215189074B2LT+MP+SH+ĐT