STTHỌ TÊNNGÀY SINHHẠNGMÔN THI
1NGUYỄN LÊ NGỌC AN4/22/1986B2LT+MP+SH
2LÊ NGUYỄN NAM ANH5/19/2003B2LT+MP+SH
3NGUYỄN HỨA HỒNG ANH7/25/1992B2LT+MP+SH
4NGUYỄN ĐÌNH THIÊN ÂN1996-03-10 00:00:00B2LT+MP+SH
5NGUYỄN DUY BẰNG1996-05-03 00:00:00B2LT+MP+SH
6NGUYỄN THỊ KHÁNH CHÂU5/28/2000B2LT+MP+SH
7VÒNG VẰN DỀNH1993-04-03 00:00:00B2LT+MP+SH
8VÕ TRIỆU DĨ8/22/1997B2LT+MP+SH
9NGUYỄN THỊ HUỲNH DIỄM1/25/1987B2LT+MP+SH
10LÊ THỊ NGỌC DUNG1988-04-04 00:00:00B2LT+MP+SH
11ĐẶNG ĐỨC DŨNG2/18/1994B2LT+MP+SH
12HOÀNG NGUYỄN QUỐC DŨNG2000-05-07 00:00:00B2LT+MP+SH
13TRẦN TIẾN DŨNG1998-06-03 00:00:00B2LT+MP+SH
14TRẦN NGỌC DUY1988-11-11 00:00:00B2LT+MP+SH
15NGUYỄN TẤT ĐẠT4/19/1998B2LT+MP+SH
16ĐỖ VĂN ĐẠT1977-02-07 00:00:00B2LT+MP+SH
17ĐỖ THỊ KIM ĐIỆP1989-02-06 00:00:00B2LT+MP+SH
18LOAN THANH ĐỨC1984-02-01 00:00:00B2LT+MP+SH
19NGUYỄN THỊ ĐỨC1980-01-04 00:00:00B2LT+MP+SH
20PHẠM THỊ HẠ1996-06-10 00:00:00B2LT+MP+SH
21NGUYỄN THỊ HẰNG5/20/1987B2LT+MP+SH
22NGUYỄN THỊ THÚY HIỀN2000-11-10 00:00:00B2LT+MP+SH
23LÂM CHÍ HIỀN2/24/1980B2LT+MP+SH
24PHẠM HỒNG HIẾU5/29/1990B2LT+MP+SH
25LÊ TẤN HIẾU1988-09-12 00:00:00B2LT+MP+SH
26NGUYỄN VĂN HIẾU8/15/1993B2LT+MP+SH
27NGUYỄN VĂN HIỆU1968-01-10 00:00:00B2LT+MP+SH
28NGUYỄN CÔNG HOAN6/25/1989B2LT+MP+SH
29NGUYỄN THỊ KIM HOÀNG1994-08-05 00:00:00B2LT+MP+SH
30LÊ THANH HÙNG11/17/1966B2LT+MP+SH
31LÊ MẠNH HÙNG11/23/1997B2LT+MP+SH
32VÕ HOÀNG ANH HUY11/22/2001B2LT+MP+SH
33VÕ VĂN HUY1993-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
34TRƯƠNG ĐẠI HUYNH1993-03-10 00:00:00B2LT+MP+SH
35VŨ NGỌC HƯNG7/24/1998B2LT+MP+SH
36VŨ THỊ MAI HƯƠNG1999-10-01 00:00:00B2LT+MP+SH
37CAO NGỌC PHƯƠNG KHANH10/20/1993B2LT+MP+SH
38NGÔ KIỀU KHANH4/23/1998B2LT+MP+SH
39PHẠM TRỌNG KHANH6/26/1992B2LT+MP+SH
40NGUYỄN THỊ DUY KHÁNH1987-04-01 00:00:00B2LT+MP+SH
41TRẦN XUÂN KHÁNH1987-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
42NGUYỄN PHƯỚC KHÁNH1991-02-09 00:00:00B2LT+MP+SH
43LÊ ĐĂNG KHOA10/29/1983B2LT+MP+SH
44NGUYỄN THỊ LAN10/14/1999B2LT+MP+SH
45BÙI NGỌC LÂM2/23/2002B2LT+MP+SH
46NGUYỄN THỊ CẨM LỆ1987-04-02 00:00:00B2LT+MP+SH
47BÙI KIỀU MỸ LINH3/13/1996B2LT+MP+SH
48LÊ HỮU LINH7/16/1987B2LT+MP+SH
49TRẦN HUỲNH LONG1/20/1996B2LT+MP+SH
50TRẦN THÀNH LỘC5/24/2002B2LT+MP+SH
51ĐÀO TRẠNG LỘC2/27/2003B2LT+MP+SH
52TRẦN VĂN LỢI1986-10-05 00:00:00B2LT+MP+SH
53TRẦN VĂN LƯƠNG1984-01-06 00:00:00B2LT+MP+SH
54THÁI MINH MẪN1994-01-06 00:00:00B2LT+MP+SH
55ĐINH VĂN MẪN3/28/2004B2LT+MP+SH
56NGUYỄN ĐẶNG MINH1993-12-04 00:00:00B2LT+MP+SH
57CAO NGUYỄN HOÀNG NAM1/22/1991B2LT+MP+SH
58TRẦN VĂN NAM3/15/1988B2LT+MP+SH
59TRẦN PHƯƠNG THẢO NGUYÊN2003-07-01 00:00:00B2LT+MP+SH
60LÂM ĐỨC NHÂN1/13/1987B2LT+MP+SH
61NGUYỄN THÀNH NHÂN1994-09-03 00:00:00B2LT+MP+SH
62NGUYỄN THỊ NHUNG7/18/1991B2LT+MP+SH
63NGUYỄN THỊ KIM NHUNG12/24/1992B2LT+MP+SH
64TRẦN THIỆN NHỰT12/20/1980B2SH
65ĐÀO VÕ PHÁT2/26/1995B2LT+MP+SH
66VÕ TƯỜNG PHI8/15/2000B2LT+MP+SH
67LÊ HỒNG PHI5/26/1995B2LT+MP+SH
68NGUYỄN TẤN PHƯỚC8/29/2000B2LT+MP+SH
69TRẦN VŨ DUY PHƯƠNG6/19/1995B2LT+MP+SH
70PHẠM HỒNG PHƯƠNG6/16/1991B2LT+MP+SH
71NGUYỄN DUY LY PHƯƠNG1983-11-01 00:00:00B2LT+MP+SH
72PHÙNG ANH QUANG2002-03-11 00:00:00B2LT+MP+SH
73ĐÀO THANH QUANG1983-03-09 00:00:00B2LT+MP+SH
74VƯƠNG TÚ QUYÊN5/17/2004B2LT+MP+SH
75KIM QUYÊN2/14/1989B2LT+MP+SH
76TRẦN THỊ SƯƠNG SA10/20/1977B2LT+MP+SH
77TRẦN QUANG SANG1985-11-04 00:00:00B2LT+MP+SH
78HOÀNG VĂN SƠN8/15/1979B2LT+MP+SH
79ĐỖ MINH TẤN5/13/1994B2LT+MP+SH
80NGUYỄN THANH TIỀN7/26/1982B2LT+MP+SH
81ĐÀO VĂN TÌNH1972-04-12 00:00:00B2LT+MP+SH
82TRẦN VĂN TOẠI6/26/1994B2LT+MP+SH
83HUỲNH THANH TOÀN1993-09-10 00:00:00B2LT+MP+SH
84TỐNG THỊ TOÁN1982-08-08 00:00:00B2LT+MP+SH
85HUỲNH THỊ CẨM TÚ12/13/1993B2LT+MP+SH
86NGUYỄN ĐÌNH TÚ1993-10-01 00:00:00B2LT+MP+SH
87HOÀNG MINH TUẤN10/31/1991B2LT+MP+SH
88PHAN CHÂU THANH4/27/1999B2LT+MP+SH
89VÕ THỊ YẾN THANH3/17/1994B2LT+MP+SH
90HUỲNH CHÁNH THÀNH5/19/1990B2LT+MP+SH
91VŨ VĂN THẮNG8/27/1991B2LT+MP+SH
92VÕ XUÂN THIỆN4/19/1997B2LT+MP+SH
93LÊ THỊ THIỆP5/27/1987B2LT+MP+SH
94LÊ ĐÌNH MINH THÌN8/14/1988B2LT+MP+SH
95NGUYỄN TRƯỜNG THỌ1984-02-08 00:00:00B2LT+MP+SH
96NGUYỄN QUANG THUẬN2003-02-08 00:00:00B2LT+MP+SH
97NGUYỄN THỊ THỦY1/15/1983B2LT+MP+SH
98ĐẶNG MINH TRUNG1994-05-12 00:00:00B2LT+MP+SH
99NGUYỄN TRUNG TRUYỀN1996-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
100TRẦN VĂN TRƯỜNG2/15/1980B2LT+MP+SH
101ĐỖ ANH VĂN7/26/1975B2LT+MP+SH
102TRỊNH VĂN VIỆT8/20/1998B2LT+MP+SH
103ĐỒNG QUỐC VIỆT1/14/2004B2LT+MP+SH
104LÊ MINH XUÂN1990-10-10 00:00:00B2LT+MP+SH
105LÊ HOÀNG YẾN5/13/1994B2LT+MP+SH