STTHỌ TÊNNGÀY SINHCMNDHẠNGMÔN THI
1ABDOL ABUSAMAD1987-10-12 00:00:0079087006879B2LT+MP+SH+ĐT
2PHAN NGUYỄN THÀNH AN2003-02-28 00:00:0075203022179B2LT+MP+SH+ĐT
3TRỰC CHÍ AN1983-12-14 00:00:0079083010847B2LT+MP+SH+ĐT
4HỒ TRÚC VY AN1982-11-06 00:00:0025998795B2LT+MP+SH+ĐT
5NGUYỄN THỊ VÂN ANH1990-09-17 00:00:0079190007472B2LT+MP+SH+ĐT
6NGUYỄN PHƯƠNG ANH1998-08-20 00:00:00385721262B2LT+MP+SH+ĐT
7MAI NGỌC PHƯƠNG ANH2001-06-23 00:00:0079301005289B2LT+MP+SH+ĐT
8NGUYỄN PHƯƠNG HẢI ANH1995-11-09 00:00:0031195006039B2LT+SH+MP
9VŨ XUÂN BẰNG1981-07-02 00:00:00272698495B2SH+MP
10PHAN VĂN BÌNH1973-02-21 00:00:0038073025056B2LT+MP+SH+ĐT
11NGUYỄN HOÀNG CAO1989-01-05 00:00:0042089000406B2LT+SH+MP
12TRƯƠNG HỒ THÀNH CÔNG1995-04-04 00:00:00241479878B2LT+MP+SH+ĐT
13LÊ VĂN CƯỜNG1998-03-31 00:00:0025898630B2LT+MP+SH+ĐT
14NGUYỄN THỊ MINH CHÂU1997-12-21 00:00:0075197012906B2LT+MP+SH+ĐT
15THÂN THỊ MINH CHÂU1991-11-17 00:00:0095191010880B2LT+MP+SH+ĐT
16NGUYỄN NGỌC CHÂU1988-01-01 00:00:00225410907B2LT+MP+SH+ĐT
17BÙI THIỆN CHƯƠNG2003-01-23 00:00:0079203026380B2LT+MP+SH+ĐT
18NGUYỄN ĐÌNH CHƯƠNG1998-09-26 00:00:0079098030255B2LT+MP+SH+ĐT
19LÊ VĂN TIẾN DŨNG1996-07-27 00:00:00272450159B2LT+MP+SH+ĐT
20TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG DUY1996-07-31 00:00:00301582046B2LT+MP+SH+ĐT
21NGUYỄN MẠNH DƯƠNG1988-03-20 00:00:00186597963B2LT+MP+SH+ĐT
22NGUYỄN THÙY DƯƠNG1992-03-29 00:00:0077192002834B2LT+MP+SH+ĐT
23TRẦN LÊ HOÀI ĐÔNG2003-02-26 00:00:0080203013233B2LT+MP+SH+ĐT
24NGUYỄN VĂN ĐỨC1996-09-04 00:00:0079096001802B2LT+MP+SH+ĐT
25NGUYỄN TIẾN ĐỨC4/13/2002184458672B2LT+SH+MP
26LÊ THỊ KIỀU GIANG1978-03-12 00:00:0045178007703B2LT+SH+MP
27QUỐC THỊ MỸ HẠNH1985-07-07 00:00:0075185000368B2LT+MP+SH+ĐT
28PHẠM THÁI THU HẠNH1983-08-29 00:00:0079183030309B2LT+MP+SH+ĐT
29THẠCH KIM HIỀN1997-10-05 00:00:0079197002839B2LT+MP+SH+ĐT
30PHẠM VĂN HIỆP1995-04-25 00:00:00272493796B2LT+MP+SH+ĐT
31HOÀNG HẢI HIẾU1990-11-04 00:00:0091533665B2LT+MP+SH+ĐT
32A HUỲNH TRỌNG HIẾU1988-03-05 00:00:0023997544B2LT+MP+SH+ĐT
33HUỲNH BÁ HIẾU1994-08-12 00:00:0079094015351B2LT+MP+SH+ĐT
34LÊ TRUNG HIẾU1979-06-28 00:00:0040079027065B2LT+MP+SH+ĐT
35LÊ VĂN HOÀNG1990-10-01 00:00:00186994609B2LT+MP+SH+ĐT
36NGUYỄN TUẤN HOÀNG2003-01-21 00:00:0079203005148B2LT+MP+SH+ĐT
37NGUYỄN MINH HOÀNG1998-08-15 00:00:00272599590B2LT+MP+SH+ĐT
38NGUYỄN HUY HOÀNG1996-10-18 00:00:00225757262B2LT+MP+SH+ĐT
39MAI HUY HOÀNG1995-12-04 00:00:00272751254B2MP
40NGUYỄN TUẤN HOÀNG10/27/197875078014820B2LT+SH+MP
41MAI LỆ HUYỀN1983-10-29 00:00:0079183019306B2LT+MP+SH+ĐT
42NGUYỄN HOÀNG KIÊN2003-10-19 00:00:0075203007914B2LT+MP+SH+ĐT
43NGUYỄN THỊ DIỄM KIỀU1981-10-25 00:00:00271386567B2LT+MP+SH+ĐT
44DƯƠNG THIÊN KIM1996-02-24 00:00:0025443921B2LT+MP+SH+ĐT
45SÂM GIA KỲ1988-09-04 00:00:0079088035883B2LT+MP+SH+ĐT
46NGUYỄN QUỐC KHÁNH2003-04-27 00:00:0079203022922B2LT+MP+SH+ĐT
47PHẠM HÀ HUY KHOA1988-12-07 00:00:0075088001370B2LT+MP+SH+ĐT
48NGUYỄN TRƯỜNG LÂN1994-10-10 00:00:00272422747B2LT+MP+SH+ĐT
49TĂNG CÔNG VIỆT LINH1991-09-12 00:00:00241287815B2LT+MP+SH+ĐT
50TRẦN THỊ TIẾN LỘC1980-12-05 00:00:0079180026499B2LT+MP+SH+ĐT
51DƯƠNG KIM LỘC1990-06-26 00:00:0024694690B2LT+MP+SH+ĐT
52TRẦN MINH LUÂN1994-08-31 00:00:00251033287B2LT+MP+SH+ĐT
53PHẠM QUỲNH MAI1995-09-02 00:00:00281088020B2LT+MP+SH+ĐT
54LÂM HOÀNG MEL2003-08-25 00:00:0094203000855B2LT+MP+SH+ĐT
55PHAN NHẬT MINH2000-11-29 00:00:0077200004753B2LT+MP+SH+ĐT
56TRƯƠNG HỒ DIỄM MY1990-05-22 00:00:0046190000258B2LT+MP+SH+ĐT
57NGUYỄN THỊ NGA1982-11-07 00:00:0025389566B2LT+MP+SH+ĐT
58NGUYỄN THỊ THANH NGỌC1989-03-01 00:00:0087189018243B2LT+MP+SH+ĐT
59TRẦN HOÀNG NGUYÊN1991-10-03 00:00:0024824614B2LT+MP+SH+ĐT
60NGUYỄN THỊ THANH NHÀN1998-05-03 00:00:0075198014738B2LT+MP+SH+ĐT
61NGUYỄN THỊ THANH NHÀN1985-03-25 00:00:0025185008478B2LT+MP+SH+ĐT
62TRẦN THÀNH NHÂN2003-05-16 00:00:0044203000057B2LT+MP+SH+ĐT
63PHẠM MINH NHẬT1997-05-03 00:00:00272472335B2SH
64A HUỲNH NHƯ1995-04-01 00:00:0079195023793B2LT+MP+SH+ĐT
65ĐINH HOÀNG PHONG2003-09-23 00:00:0075203018103B2LT+MP+SH+ĐT
66PHẠM VĂN PHONG1977-07-05 00:00:0034077002083B2LT+MP+SH+ĐT
67VŨ VĂN PHONG1993-09-01 00:00:0038093018188B2LT+MP+SH+ĐT
68HỒ HƯNG PHÚ1997-01-11 00:00:00285629387B2LT+MP+SH+ĐT
69TRẦN VĨNH PHÚC1996-04-07 00:00:00276126815B2LT+SH+MP
70ĐỖ MINH PHƯƠNG1998-01-16 00:00:00225707913B2LT+MP+SH+ĐT
71TRẦN THỊ THÚY PHƯỢNG1978-08-18 00:00:00271273468B2LT+MP+SH+ĐT
72NGUYỄN THỊ HỒNG QUÝ1991-06-06 00:00:0056191009507B2LT+MP+SH+ĐT
73PHẠM NGUYỄN HOÀNG SA1985-02-02 00:00:0058185000021B2LT+MP+SH+ĐT
74NGUYỄN MINH SANG1991-11-14 00:00:0025950396B2LT+MP+SH+ĐT
75MAI THANH SƠN1983-12-29 00:00:001083012797B2LT+MP+SH+ĐT
76VÕ TÁ BÁ TÀI1990-09-12 00:00:00245179714B2LT+MP+SH+ĐT
77TRẦN THIỆN TÀI1991-05-02 00:00:0089091000008B2LT+MP+SH+ĐT
78LÊ NGỌC TÂN1988-12-29 00:00:0079088011903B2LT+MP+SH+ĐT
79TRẦN THỊ KIỀU TIÊN1993-06-29 00:00:00272258119B2LT+MP+SH+ĐT
80HUỲNH MINH TỌA1997-08-08 00:00:00241553785B2LT+MP+SH+ĐT
81ĐẤU THANH TOÁN1989-07-04 00:00:0091089000075B2SH
82ĐINH MINH TÚ8/19/199668096009968B2LT+SH+MP
83TRẦN ANH TUẤN1987-03-10 00:00:0079087008871B2LT+MP+SH+ĐT
84TRẦN ANH TUẤN1994-03-04 00:00:00225513419B2LT+MP+SH+ĐT
85ĐƯỜNG ANH TUẤN1973-07-04 00:00:001073016002B2LT+SH+MP
86HUỲNH NHẬT TÙNG1999-05-03 00:00:00251142756B2LT+MP+SH+ĐT
87LÊ ĐỨC TÙNG1988-11-21 00:00:0056088001055B2LT+MP+SH+ĐT
88VÕ TRUNG TUYẾN1990-09-19 00:00:00271920554B2LT+MP+SH+ĐT
89TRẦN TRINH TƯỜNG1992-04-07 00:00:00225499971B2LT+MP+SH+ĐT
90PHÙNG HỒNG THÁI1980-10-16 00:00:001180007649B2LT+MP+SH+ĐT
91PHẠM HỒNG THÁI1984-08-10 00:00:0049084000240B2LT+MP+SH+ĐT
92TRẦN THỊ THANH THANH1997-07-08 00:00:0079197006742B2LT+MP+SH+ĐT
93TRẦN NGỌC THẮNG1997-08-28 00:00:00233270483B2LT+MP+SH+ĐT
94LÊ NGỌC THIỆN1991-06-20 00:00:0075091008228B2LT+MP+SH+ĐT
95VŨ HOÀNG THIỆN10/27/198479084003929B2SH
96HUỲNH PHÚ THỊNH1994-11-03 00:00:0079094006257B2LT+MP+SH+ĐT
97HỒ THỊ NGỌC THOA1986-01-10 00:00:0070186008565B2LT+MP+SH+ĐT
98NGUYỄN VĂN THU1980-10-10 00:00:00205213994B2LT+MP+SH+ĐT
99NGUYỄN THỊ VÂN THÙY1998-07-19 00:00:0075198016985B2LT+MP+SH+ĐT
100CAO XUÂN THÚY1989-03-02 00:00:0060089002825B2LT+MP+SH+ĐT
101NGUYỄN BÁ ANH TRIỀU1986-12-05 00:00:0079086005391B2LT+MP+SH+ĐT
102HUỲNH LÊ ÁI TRINH1977-07-11 00:00:0083177002127B2LT+MP+SH+ĐT
103TRẦN THỊ NGỌC TRINH1985-03-02 00:00:0075185003037B2LT+MP+SH+ĐT
104NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG1989-06-28 00:00:0075089000788B2LT+MP+SH+ĐT
105NGUYỄN ĐỨC VINH1989-07-17 00:00:00205439444B2LT+MP+SH+ĐT
106ĐIỂU XẺ1989-01-01 00:00:0070089000089B2LT+MP+SH+ĐT
107MAI THANH XUÂN1986-02-27 00:00:0079186019524B2LT+MP+SH+ĐT