STTHỌ TÊNNGÀY SINHHẠNGTÌNH TRẠNG
1NGUYỄN TÚ AN1996-08-11 00:00:00B2LT+MP+SH
2CAO QUỐC ANH2004-03-03 00:00:00B2LT+MP+SH
3LÊ VĂN BẬC1974-04-15 00:00:00B2LT+MP+SH
4TRẦN THỊ NGỌC BÍCH1996-11-19 00:00:00B2LT+MP+SH
5TRẦN DUY BINH1998-06-09 00:00:00B2LT+MP+SH
6LƯƠNG XUÂN BÌNH1973-02-15 00:00:00B2LT+MP+SH
7LƯU THANH BÌNH1986-09-10 00:00:00B2LT+MP+SH
8NGUYỄN VĂN CA1985-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
9NGUYỄN VĂN CƯỜNG1996-07-08 00:00:00B2LT+MP+SH
10NGUYỄN MẠNH CƯỜNG1993-07-10 00:00:00B2LT+MP+SH
11PHẠM HOÀNG CHƯƠNG1989-08-09 00:00:00B2LT+MP+SH
12TRẦN NGỌC DANH1993-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
13LÊ THỊ KIM DUNG1986-10-05 00:00:00B2LT+MP+SH
14TRẦN VĂN DŨNG2000-04-07 00:00:00B2LT+MP+SH
15NGUYỄN DUY DƯƠNG1995-02-05 00:00:00B2LT+MP+SH
16PHAN ĐẶNG THÙY DƯƠNG1989-11-17 00:00:00B2LT+MP+SH
17NGUYỄN THÀNH ĐẠT1995-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
18NGUYỄN VIỆT ĐỨC1998-02-11 00:00:00B2LT+MP+SH
19LÊ VĂN ĐỨC2002-03-23 00:00:00B2LT+MP+SH
20NGUYỄN THỊ ĐƯỢC1993-07-10 00:00:00B2LT+MP+SH
21HOÀNG NAM HẢI1995-07-02 00:00:00B2LT+MP+SH
22TRẦN NGỌC HẢI1997-03-18 00:00:00B2LT+MP+SH
23NGUYỄN VĂN HẠNH1989-08-19 00:00:00B2LT+MP+SH
24PHAN THÚY HẰNG2003-05-21 00:00:00B2LT+MP+SH
25TRẦN THỊ THÚY HẰNG1987-05-14 00:00:00B2LT+MP+SH
26MAI THỊ THU HẰNG1995-05-24 00:00:00B2LT+MP+SH
27NGUYỄN TRƯỜNG HẬN1985-07-29 00:00:00B2LT+MP+SH
28Võ Minh Hậu1993-09-05 00:00:00B2LT+MP+SH
29PHẠM HOÀNG HIỆP1994-06-19 00:00:00B2LT+MP+SH
30NGUYỄN GIANG HIẾU1973-03-18 00:00:00B2LT+MP+SH
31QUÁCH XUÂN HÒA1988-06-14 00:00:00B2SH
32ĐỖ VIẾT HOÀN1991-03-29 00:00:00B2LT+MP+SH
33NGUYỄN VĂN HỒNG1998-05-20 00:00:00B2LT+MP+SH
34VÕ THÀNH HUẤN1993-04-07 00:00:00B2LT+MP+SH
35PHAN VIỆT HÙNG1984-07-06 00:00:00B2LT+MP+SH
36ĐỖ KHÁNH HUY2004-03-25 00:00:00B2LT+MP+SH
37ĐÀM HOA CẨM HUỲNH1994-01-08 00:00:00B2LT+MP+SH
38NGUYỄN ĐỨC HƯNG1992-04-24 00:00:00B2SH
39LƯU HOÀNG HƯNG1992-12-04 00:00:00B2LT+MP+SH
40PHẠM THỊ THANH HƯƠNG1985-02-20 00:00:00B2LT+MP+SH
41NGUYỄN THANH HƯƠNG2003-02-28 00:00:00B2LT+MP+SH
42PHẠM VĂN HƯỜNG1991-09-16 00:00:00B2LT+MP+SH
43HỒ HỮU KIỆM1989-11-22 00:00:00B2LT+MP+SH
44NGUYỄN THỊ MINH KIM1999-09-23 00:00:00B2LT+MP+SH
45PHẠM TRẦN PHÚC KHANG2002-10-31 00:00:00B2LT+MP+SH
46TRẦN DUY KHÁNH2001-06-19 00:00:00B2LT+MP+SH
47NGUYỄN THANH KHIẾT1974-09-10 00:00:00B2LT+MP+SH
48PHẠM ĐĂNG KHOA1994-12-09 00:00:00B2LT+MP+SH
49DƯƠNG THỊ LÀNH1985-11-06 00:00:00B2LT+MP+SH
50NGUYỄN VŨ LÂM1981-06-29 00:00:00B2LT+MP+SH
51NGUYỄN THỊ MỸ LỆ1993-02-11 00:00:00B2LT+MP+SH
52PHAN HỒ NGỌC LIÊN1988-07-03 00:00:00B2LT+MP+SH
53PHAN THÚY LINH1985-04-19 00:00:00B2LT+MP+SH
54NGUYỄN THANH LONG1991-07-27 00:00:00B2LT+MP+SH
55LÊ NHỰT MINH1992-07-21 00:00:00B2LT+MP+SH
56TRẦN DUY MINH1996-09-16 00:00:00B2LT+MP+SH
57ĐOÀN XUÂN MINH1984-05-15 00:00:00B2LT+MP+SH
58NGUYỄN AN MỸ1980-04-15 00:00:00B2LT+MP+SH
59HOÀNG TRỌNG NAM2000-02-17 00:00:00B2LT+MP+SH
60TRẦN THÀNH NAM2003-06-25 00:00:00B2LT+MP+SH
61PHẠM THỊ THU NGA1976-11-02 00:00:00B2LT+MP+SH
62NGUYỄN BẢO NGUYÊN1994-01-26 00:00:00B2LT+MP+SH
63TRẦN VĂN NHÂN1991-03-10 00:00:00B2LT+MP+SH
64ĐÀO CÔNG NHẬT1997-04-16 00:00:00B2LT+MP+SH
65ĐOÀN MAI HỒNG NHUNG1996-07-07 00:00:00B2LT+MP+SH
66LÊ TRẦN THANH PHONG1986-11-08 00:00:00B2LT+MP+SH
67TRẦN DUY PHÚC2002-08-15 00:00:00B2LT+MP+SH
68VÕ HÙNG THIÊN PHÚC1997-04-21 00:00:00B2LT+MP+SH
69HOÀNG VĂN PHÚC1992-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
70BÙI THỊ KIM PHỤNG1995-08-08 00:00:00B2LT+MP+SH
71HUỲNH TRUNG QUANG1978-10-06 00:00:00B2SH
72ĐẶNG QUỐC QUANG1991-01-23 00:00:00B2LT+MP+SH
73ĐẬU HUY QUÂN1988-06-14 00:00:00B2LT+MP+SH
74NGUYỄN TẤN QUỐC1998-09-13 00:00:00B2LT+MP+SH
75THÁI PHẠM DIỄM QUỲNH2002-07-28 00:00:00B2LT+MP+SH
76LÊ THỊ HỒNG SINH1980-09-01 00:00:00B2LT+MP+SH
77ĐỖ SƠN1965-05-02 00:00:00B2LT+MP+SH
78LÊ SƯƠNG1975-05-25 00:00:00B2LT+MP+SH
79LÊ HỮU TÁNH1995-06-17 00:00:00B2LT+MP+SH
80NGUYỄN THỊ HỒNG TIẾN1997-05-20 00:00:00B2LT+MP+SH
81TRẦN HỮU TIẾN2003-09-21 00:00:00B2LT+MP+SH
82NGUYỄN CÔNG THANH TIẾN1992-10-24 00:00:00B2LT+MP+SH
83BÙI VĂN TIẾN1991-04-16 00:00:00B2LT+MP+SH
84TRẦN ĐẶNG SĨ TIẾN1989-05-22 00:00:00B2LT+MP+SH
85NGUYỄN THANH TỈNH1990-07-24 00:00:00B2LT+MP+SH
86PHẠM VĂN TOẠI1990-05-19 00:00:00B2LT+MP+SH
87LÊ MINH TOẠI1995-07-21 00:00:00B2LT+MP+SH
88VĂN ĐỨC TOÀN2003-12-05 00:00:00B2LT+MP+SH
89NGUYỄN MẠNH TÚ1985-03-28 00:00:00B2LT+MP+SH
90NGUYỄN NHẬT TUẤN1994-06-26 00:00:00B2LT+MP+SH
91LƯƠNG QUỐC TUẤN1985-06-11 00:00:00B2LT+MP+SH
92LÊ ANH TUẤN1985-03-15 00:00:00B2LT+MP+SH
93TRƯƠNG VĂN TUẤN1995-06-06 00:00:00B2LT+MP+SH
94VŨ VĂN TÙNG1993-08-25 00:00:00B2LT+MP+SH
95NGUYỄN VĂN THÀNH1996-12-03 00:00:00B2LT+MP+SH
96NGUYỄN CÔNG THÀNH1977-10-01 00:00:00B2LT+MP+SH
97NGUYỄN THẠCH THIÊN2001-03-07 00:00:00B2LT+MP+SH
98PHẠM HUỲNH QUỐC THỊNH1987-07-31 00:00:00B2LT+MP+SH
99VÕ THỊ THU THUÝ1991-09-28 00:00:00B2LT+MP+SH
100NGÔ LẠI ANH THÚY1983-07-14 00:00:00B2LT+MP+SH
101ĐÀO TRỌNG THỨC1990-01-15 00:00:00B2LT+MP+SH
102NGUYỄN NGỌC THỨC1997-08-20 00:00:00B2LT+MP+SH
103TRẦN MINH TRÍ2003-05-15 00:00:00B2LT+MP+SH
104LỤC MINH PHƯƠNG TRÚC1984-12-24 00:00:00B2LT+MP+SH
105HOÀNG VĂN TRƯỜNG2000-07-12 00:00:00B2LT+MP+SH
106LÂM TRUNG VẠN1997-04-19 00:00:00B2LT+MP+SH
107HUỲNH LÊ TRUNG VIỆT2003-08-06 00:00:00B2LT+MP+SH
108TÔN NGUYỄN ANH VŨ1980-07-12 00:00:00B2LT+MP+SH
109NÔNG QUANG VŨ1992-05-27 00:00:00B2LT+MP+SH
110NGUYỄN THIÊN AN2000-02-27 00:00:00B2SH
111HOÀNG ANH1994-02-12 00:00:00B2LT+MP+SH
112NGUYỄN TRẦN QUỐC ANH2004-03-06 00:00:00B2LT+MP+SH
113NGUYỄN THỊ VÂN ANH2002-10-05 00:00:00B2LT+MP+SH
114NGUYỄN VIỆT ANH2002-12-28 00:00:00B2LT+MP+SH
115TRẦN TẤN CÔNG1984-06-03 00:00:00B2LT+MP+SH
116CAO DUY CHÁNH1986-03-03 00:00:00B2LT+MP+SH
117MA THỊ CHIÊN1991-09-25 00:00:00B2LT+MP+SH
118TRẦN VĂN CHIẾN1978-07-18 00:00:00B2LT+MP+SH
119NGUYỄN XUÂN CHIẾN1990-10-20 00:00:00B2LT+MP+SH
120MA THỊ CHIỀU1988-07-11 00:00:00B2LT+MP+SH
121LÊ VĂN CHUNG1984-07-08 00:00:00B2LT+MP+SH
122NGUYỄN QUỐC CHƯƠNG1995-01-28 00:00:00B2LT+MP+SH
123LÊ CHÍ DĨNH2003-03-23 00:00:00B2LT+MP+SH
124NGUYỄN THỊ THÙY DUNG1990-03-16 00:00:00B2LT+MP+SH
125NGUYỄN ANH DŨNG2002-08-10 00:00:00B2LT+MP+SH
126ĐỖ VIỆT DŨNG1987-11-13 00:00:00B2LT+MP+SH
127LÊ VĂN DŨNG1973-08-10 00:00:00B2LT+MP+SH
128ĐỖ NGUYỄN ĐỨC DUY1989-11-06 00:00:00B2LT+MP+SH
129TRẦN THỊ MỸ DUYÊN1994-08-20 00:00:00B2LT+MP+SH
130NGUYỄN ĐÌNH DỰ1995-03-20 00:00:00B2LT+MP+SH
131HOÀNG ĐỨC DƯƠNG1991-03-01 00:00:00B2LT+MP+SH
132LÊ VĂN ĐẠO1988-09-22 00:00:00B2LT+MP+SH
133NGUYỄN THÀNH ĐẠT2003-07-19 00:00:00B2LT+MP+SH
134TRẦN TIẾN ĐẠT2002-06-20 00:00:00B2LT+MP+SH
135LÊ TẤN ĐẠT1998-10-09 00:00:00B2LT+MP+SH
136VÕ VĂN ĐỊNH2001-08-17 00:00:00B2LT+MP+SH
137HOÀNG TRỌNG ĐÔN1989-11-21 00:00:00B2LT+MP+SH
138NGUYỄN NGỌC ĐỨC1999-03-12 00:00:00B2LT+MP+SH
139VÕ KIM ELEN1982-12-08 00:00:00B2LT+MP+SH
140NGUYỄN LÊ TUẤN EM1999-06-28 00:00:00B2LT+MP+SH
141TÔ THỊ THU HÀ1984-11-21 00:00:00B2LT+MP+SH
142VÕ ĐÌNH HÀ1979-08-04 00:00:00B2LT+MP+SH
143CAO LÊ NGỌC HẢI1997-07-27 00:00:00B2LT+MP+SH
144NGUYỄN NGỌC HẢI1997-12-22 00:00:00B2LT+MP+SH
145TRƯƠNG VĂN HẬU1995-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
146ĐINH CÔNG HẬU1996-04-26 00:00:00B2LT+MP+SH
147HUỲNH THANH HẬU1985-08-26 00:00:00B2LT+MP+SH
148BÙI TRUNG HẬU2004-12-04 00:00:00B2LT+MP+SH
149NGUYỄN THẾ HẬU1987-08-26 00:00:00B2LT+MP+SH
150LÊ ĐỨC HIÊN2001-12-04 00:00:00B2LT+MP+SH
151TRẦN THỊ HIỀN1990-08-13 00:00:00B2LT+MP+SH
152NGUYỄN MINH HIẾU1999-11-18 00:00:00B2LT+MP+SH
153LÝ ĐỨC HIẾU1997-02-26 00:00:00B2LT+MP+SH
154LÊ MINH HOÀNG1983-03-20 00:00:00B2LT+MP+SH
155NGUYỄN P.ĐỨC HOÀNG1988-09-13 00:00:00B2LT+MP+SH
156PHẠM THỊ HỒNG1985-11-26 00:00:00B2LT+MP+SH
157NGUYỄN DUY HUY1990-02-14 00:00:00B2LT+MP+SH
158NGUYỄN ĐỨC HUY2004-07-24 00:00:00B2LT+MP+SH
159NGUYỄN VĂN HUY1992-09-15 00:00:00B2LT+MP+SH
160NGUYỄN MINH HUY1996-04-06 00:00:00B2LT+MP+SH
161NGUYỄN THANH HUY2001-05-28 00:00:00B2LT+MP+SH
162PHẠM THU HUYỀN1994-01-18 00:00:00B2LT+MP+SH
163TÔ THỊ HƯNG1986-10-02 00:00:00B2LT+MP+SH
164HÀ THỊ KIỀU1984-02-17 00:00:00B2LT+MP+SH
165PHAN THỚI KHANG2000-11-16 00:00:00B2LT+MP+SH
166HẢI NGỌC KHÁNH1988-02-02 00:00:00B2LT+MP+SH
167ĐẶNG THỊ LAI1982-06-18 00:00:00B2LT+MP+SH
168HÀ THỊ LỊCH1997-03-08 00:00:00B2LT+MP+SH
169TRẦN NGUYỄN THÙY LINH1987-12-01 00:00:00B2SH
170ĐỖ THỊ NGỌC LINH1998-03-16 00:00:00B2LT+MP+SH
171TRẦN THÀNH LONG2000-07-29 00:00:00B2LT+MP+SH
172TRỊNH HUỲNH LỢI1987-03-02 00:00:00B2LT+MP+SH
173ĐOÀN TIẾN LỰC1998-07-12 00:00:00B2LT+MP+SH
174NGUYỄN VĂN LƯỢNG1984-12-10 00:00:00B2LT+MP+SH
175PHẠM THỊ MỸ LY1987-10-25 00:00:00B2SH
176HỒ THỊ MẬN1985-11-08 00:00:00B2LT+MP+SH
177TĂNG HÀ MY1980-11-27 00:00:00B2LT+MP+SH
178NGUYỄN LY NA1989-06-23 00:00:00B2LT+MP+SH
179BÙI VĂN NAM2003-12-02 00:00:00B2SH
180HÀ THỊ NỤ1991-06-14 00:00:00B2LT+MP+SH
181NGUYỄN TRẦN THIÊN NGÂN1995-09-16 00:00:00B2LT+MP+SH
182TRỊNH CÔNG NGHĨA1998-04-25 00:00:00B2LT+MP+SH
183NGUYỄN PHẠM NGUYÊN1998-01-16 00:00:00B2LT+MP+SH
184NGUYỄN VĂN NHIỂM1976-06-02 00:00:00B2LT+MP+SH
185TRẦN THIỆN NHỰT1980-12-20 00:00:00B2SH
186NGUYỄN VĂN PHÁC1982-04-12 00:00:00B2LT+MP+SH
187NGUYỄN VĂN PHƯƠNG PHI1994-03-25 00:00:00B2LT+MP+SH
188PHẠM THANH PHONG1997-12-26 00:00:00B2LT+MP+SH
189LÊ TRỌNG PHÚ1963-03-27 00:00:00B2LT+MP+SH
190LÊ THANH PHÙNG1983-10-15 00:00:00B2MP+SH
191DƯƠNG ỨNG PHÙNG1985-10-22 00:00:00B2LT+MP+SH
192HỒ MINH PHỤNG1994-10-19 00:00:00B2LT+MP+SH
193VÕ HOÀNG NHƯ PHƯƠNG1998-07-30 00:00:00B2LT+MP+SH
194LÝ THỊ LÊ PHƯƠNG1991-09-19 00:00:00B2LT+MP+SH
195HỒ THỊ THANH PHƯƠNG1992-12-14 00:00:00B2LT+MP+SH
196NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH1995-06-15 00:00:00B2LT+MP+SH
197VŨ THỊ NHƯ QUỲNH1985-03-14 00:00:00B2LT+MP+SH
198ĐẬU TRUNG SƠN2003-11-30 00:00:00B2LT+MP+SH
199CAO BÁ TÂM1987-07-11 00:00:00B2LT+MP+SH
200MAI THANH TIẾN1980-09-06 00:00:00B2LT+MP+SH
201PHẠM THANH TỊNH1980-08-18 00:00:00B2LT+MP+SH
202TRƯƠNG VĂN TOÀN1981-07-20 00:00:00B2LT+MP+SH
203PHÙNG VĨNH TOÀN2001-11-23 00:00:00B2LT+MP+SH
204TRẦN THANH TÚ1990-12-25 00:00:00B2LT+MP+SH
205NGUYỄN VĂN TÚ1985-10-05 00:00:00B2LT+MP+SH
206NGUYỄN TÚ1968-05-19 00:00:00B2LT+MP+SH
207VÕ THỊ CẨM TÚ1988-08-14 00:00:00B2LT+MP+SH
208PHẠM THANH TUẤN1994-04-01 00:00:00B2LT+MP+SH
209LÊ ĐỒNG TUẤN1989-11-04 00:00:00B2LT+MP+SH
210Ngô Phương Tùng1996-08-13 00:00:00B2LT+MP+SH
211TRẦN THANH TÙNG1999-04-01 00:00:00B2LT+MP+SH
212NGUYỄN ĐÌNH TÙNG1982-08-02 00:00:00B2LT+MP+SH
213ĐỖ ĐÌNH TUYÊN1999-11-03 00:00:00B2LT+MP+SH
214NGUYỄN VĂN THANH1998-05-10 00:00:00B2LT+MP+SH
215TRẦN XUÂN THÀNH2003-04-14 00:00:00B2LT+MP+SH
216NGUYỄN VĂN THÀNH1987-06-14 00:00:00B2LT+MP+SH
217BÙI ĐỨC THẢO1993-03-16 00:00:00B2LT+MP+SH
218PHẠM THỊ THẢO1990-06-10 00:00:00B2LT+MP+SH
219PHI NGỌC THẮNG1989-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
220PHAN NGỌC THẮNG2001-03-12 00:00:00B2LT+MP+SH
221NGÔ THUẬN THIỆN1985-01-06 00:00:00B2LT+MP+SH
222PHAN HIẾU THỊNH1982-06-12 00:00:00B2LT+MP+SH
223NGUYỄN ĐỨC THỊNH1980-04-07 00:00:00B2LT+MP+SH
224LÊ THỊ THƠM1987-01-09 00:00:00B2LT+MP+SH
225NGUYỄN THỊ YẾNG THU1992-05-09 00:00:00B2LT+MP+SH
226PHẠM GIA THUẦN2000-07-01 00:00:00B2LT+MP+SH
227NGUYỄN DUY THỨC1997-06-07 00:00:00B2LT+MP+SH
228NGUYỄN NHƯ THƯỜNG2002-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
229DƯƠNG THỊ THU TRANG1997-01-11 00:00:00B2LT+MP+SH
230ĐÀO THỊ THÙY TRANG1986-10-26 00:00:00B2LT+MP+SH
231CAO THỊ THUỲ TRANG1999-12-29 00:00:00B2LT+MP+SH
232TRẦN NGỌC TRÂN1993-07-04 00:00:00B2LT+MP+SH
233BÙI MINH TRÍ1989-02-10 00:00:00B2LT+MP+SH
234SỲ MÀN TRÚC1990-04-29 00:00:00B2LT+MP+SH
235TRẦN NHẬT TRƯỜNG1996-04-28 00:00:00B2LT+MP+SH
236VÕ VĂN ÚT1992-04-27 00:00:00B2LT+MP+SH
237COÓNG MẰN VẢY1993-12-14 00:00:00B2LT+MP+SH
238PHẠM TRƯỜNG QUỐC VŨ2001-03-07 00:00:00B2LT+MP+SH
239PHẠM VĂN VỮNG2001-12-03 00:00:00B2LT+MP+SH
240VÕ MINH VƯƠNG1989-01-02 00:00:00B2LT+MP+SH
241TRƯƠNG VĂN XINH1985-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
242VÕ TÒNG XUÂN2002-02-14 00:00:00B2SH
243LÊ THỊ HẢI YẾN1991-07-03 00:00:00B2SH