STTHỌ TÊNNGÀY SINHHẠNGMÔN THI
1BÙI THANH AN11/19/2001B2LT+MP+SH
2NGUYỄN VĂN AN8/24/1989CLT+MP+SH
3NGÔ TẤN BÌNH1993-04-09 00:00:00B11LT+MP+SH
4PHẠM VĂN CẨN4/29/1988B2LT+MP+SH
5VŨ THỊ KIM CÚC3/20/1999B11LT+MP+SH
6PHAN ĐẶNG THUÝ DIỄM3/27/1983B11LT+MP+SH
7NGUYỄN THỊ KIM DUNG6/28/2002B11LT+MP+SH
8NGUYỄN ANH DŨNG11/20/1988B11LT+MP+SH
9NGUYỄN THỊ THUỲ DƯƠNG2/23/1987B2LT+MP+SH
10ĐỖ TRÍ ĐẠI1979-01-03 00:00:00B2LT+MP+SH
11NGUYỄN THÀNH ĐẠT1999-06-11 00:00:00B2LT+MP+SH
12NGUYỄN DANH ĐỨC1984-01-02 00:00:00B2LT+MP+SH
13NGUYỄN ANH ĐỨC6/27/2002B2LT+MP+SH
14LÔ VĂN GỬI1995-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
15CHUNG MỸ GIAO1984-07-01 00:00:00B11LT+MP+SH
16NGUYỄN VĂN HẢI11/20/1988B2SH
17TRẦN VĂN HẢI1/30/2003B2LT+MP+SH
18VŨ THỊ HẢI1999-12-03 00:00:00B11LT+MP+SH
19TRẦN NGỌC DUY HẢO7/21/1993B2LT+MP+SH
20NGUYỄN PHẠM THẾ HIỂN2002-09-02 00:00:00B2LT+MP+SH
21VŨ VĂN HIỆP1986-12-10 00:00:00B2LT+MP+SH
22NGUYỄN THỊ HIỆP1975-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
23NGUYỄN VĂN HIẾU3/16/1988B2LT+MP+SH
24VÕ VĂN HIẾU1990-05-06 00:00:00B2LT+MP+SH
25VÕ TRUNG HIẾU1996-10-04 00:00:00B2LT+MP+SH
26LÊ THỊ HIỆU1983-01-09 00:00:00B11LT+MP+SH
27PHẠM THÀNH HÒA2001-11-05 00:00:00B2LT+MP+SH
28TRẦN TẤN HÒA7/15/1972B11LT+MP+SH
29ĐẶNG ĐỨC HÒA4/26/1991B2LT+MP+SH
30LÊ ĐỨC HÒA1972-05-12 00:00:00B2LT+MP+SH
31TRẦN NGỌC HOÀNG7/20/1980B2LT+MP+SH
32NGUYỄN CÔNG HỔ6/15/1990B2LT+MP+SH
33NGUYỄN THU HỒNG1988-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
34PHAN THỊ HỒNG5/20/1993B11LT+MP+SH
35NGUYỄN THỊ ÁNH HUỆ1992-10-06 00:00:00B11LT+MP+SH
36QUÁCH VÕ PHI HÙNG2002-05-11 00:00:00B2LT+MP+SH
37TRẦN THỊ HUYỀN7/27/1980B11LT+MP+SH
38TRẦN VĂN HƯƠNG1985-01-02 00:00:00B2LT+MP+SH
39NGUYỄN CÔNG HỮU3/25/1973B2LT+MP+SH
40HÀ TRỌNG TUẤN KIỆT7/14/2003B2LT+MP+SH
41NGUYỄN VĂN KIỆT1995-12-05 00:00:00B2LT+MP+SH
42DÍN HÍNH KÍN1995-09-10 00:00:00B2LT+MP+SH
43NGUYỄN QUANG GIA KHANG3/25/1989B2LT+MP+SH
44NGUYỄN THÀNH KHANG11/21/1997B2LT+MP+SH
45NGUYỄN THẾ BẢO KHÁNH4/30/2001B2LT+MP+SH
46TRẦN QUỐC KHÁNH9/24/1999B2LT+MP+SH
47NGUYỄN MINH BẢO KHÂM9/16/1988B11LT+MP+SH
48TRƯƠNG ANH KHOA1981-12-11 00:00:00B2LT+MP+SH
49PHẠM ANH KHOA10/18/1998B11LT+MP+SH
50VŨ THỊ LAM8/30/1983B2LT+MP+SH
51NGUYỄN THỊ NGỌC LAN1/29/1988B2LT+MP+SH
52NGÔ MINH LÂM9/13/1989B2LT+MP+SH
53NGUYỄN NGỌC LỂ9/15/2001B2LT+MP+SH
54BỒ THỊ KIM LIÊN2/18/1998B2LT+MP+SH
55TRẦN VƯƠNG LINH1995-02-09 00:00:00B2LT+MP+SH
56VÕ THỊ THUỲ LINH1973-10-06 00:00:00B11LT+MP+SH
57TRẦN GIA LINH6/30/2002B2LT+MP+SH
58CHUNG MỸ LINH1985-07-06 00:00:00B11LT+MP+SH
59HUỲNH THỊ KIM LOAN6/30/1993B11LT+MP+SH
60NGUYỄN THỊ LOAN1972-01-09 00:00:00B11LT+MP+SH
61NGUYỄN THỊ HƯƠNG LOAN7/26/1984B11LT+MP+SH
62NGUYỄN THỊ MAI2/15/1987B11LT+MP+SH
63NÌM QUANG MINH2001-11-03 00:00:00B2LT+MP+SH
64BÙI THỊ NGỌC MỸ1981-06-06 00:00:00CSH
65NGUYỄN THỊ HOÀNG N.NHUNG1998-09-10 00:00:00B2LT+MP+SH
66NGUYỄN VĂN NAM1989-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
67VŨ THANH NGÂN9/27/2002B11LT+MP+SH
68NGUYỄN NGỌC NHI2/17/1997B2LT+MP+SH
69BÙI VĂN PHÁP7/30/1968B2LT+MP+SH
70LƯƠNG VIẾT PHÁT1997-02-03 00:00:00CLT+MP+SH
71HỒ HOÀNG PHI1996-01-08 00:00:00B2LT+MP+SH
72NGUYỄN HOÀNG PHI1994-07-11 00:00:00B2LT+MP+SH
73LÊ VĂN PHONG1998-10-03 00:00:00B2LT+MP+SH
74TRẦN DANH PHÚC12/25/1992CMP+SH
75NGUYỄN ANH PHƯƠNG1998-04-01 00:00:00B2LT+MP+SH
76LÊ THỊ PHƯƠNG8/22/1983B2LT+MP+SH
77VŨ THỊ MINH PHƯƠNG5/25/1991B11LT+MP+SH
78LÊ THỊ PHƯƠNG3/20/1993B2LT+MP+SH
79TẠ KIM PHƯỢNG2002-10-02 00:00:00B2LT+MP+SH
80NGUYỄN TIẾN QUANG12/17/2000CSH
81NGUYỄN KHOA BẢO QUỲNH11/28/1988B11LT+MP+SH
82ĐẶNG THANH SƠN1997-01-05 00:00:00B2LT+MP+SH
83NGUYỄN KHÁNH TÀI3/21/1993CLT+MP+SH
84NGÔ TẤN TÀI11/15/1997B11LT+MP+SH
85VŨ TRỌNG TÂM2/20/1988B11LT+MP+SH
86HỒ VĂN TẤN12/29/1975B2LT+MP+SH
87ĐỖ NGỌC TÂY1987-05-01 00:00:00B2LT+MP+SH
88MAI KIM TIỀN3/20/1983B11LT+MP+SH
89HOÀNG THỊ TÌNH7/25/1985B11LT+MP+SH
90NGUYỄN ĐÌNH TÚ1993-10-01 00:00:00B2LT+MP+SH
91BÙI VĂN TÚ2000-10-02 00:00:00B2LT+MP+SH
92MAI VĂN TUẤN5/25/1991B2LT+MP+SH
93HUỲNH TRẦN ANH TUẤN2002-10-03 00:00:00B2LT+MP+SH
94HUỲNH THANH TÙNG10/15/1997CLT+MP+SH
95ĐỖ KIM TUYẾN1974-10-07 00:00:00B11LT+MP+SH
96TRƯƠNG ĐÌNH THANH10/22/1974B11LT+MP+SH
97HỒ SỸ THANH1977-05-01 00:00:00B2LT+MP+SH
98NGUYỄN TẤN THÀNH8/30/2004B2LT+MP+SH
99NGUYỄN THỊ THU THẢO1997-02-09 00:00:00B2LT+MP+SH
100VÕ THỊ THANH THẢO9/20/1990B2LT+MP+SH
101NGUYỄN THỊ THANH THẢO1984-01-02 00:00:00B11LT+MP+SH
102TRẦN THỊ THẢO11/21/1998B11LT+MP+SH
103LÊ HỒNG THẮM1992-06-01 00:00:00B2LT+MP+SH
104NGUYỄN DOÃN THẮNG1983-12-04 00:00:00CLT+MP+SH
105NGUYỄN VĂN THẾ1999-03-11 00:00:00B2LT+MP+SH
106NGUYỄN HOÀNG THỊNH4/16/2001CLT+MP+SH
107LÊ HOÀNG THỊNH7/18/1997B2LT+MP+SH
108TỐNG CHIÊU THỐNG10/19/1997B2LT+MP+SH
109NGUYỄN THỊ THU1977-11-10 00:00:00B11LT+MP+SH
110HỒ THỊ THU8/24/1991B11LT+MP+SH
111ĐOÀN THỊ KIM THỦY1986-12-06 00:00:00B2LT+MP+SH
112TRẦN THỊ THÚY2/21/1987B2LT+MP+SH
113PHẠM NGUYỄN XUÂN THƯỞNG1991-06-10 00:00:00B2LT+MP+SH
114ĐỖ THỊ THU TRANG7/20/1993B2LT+MP+SH
115LÊ MINH TRÂM1996-10-12 00:00:00B2LT+MP+SH
116BÙI NGỌC YẾN TRÂM4/17/1991B11LT+MP+SH
117NGUYỄN QUÝ TRỌNG1993-07-02 00:00:00B11LT+MP+SH
118HỒ KIM TRƯỢNG1985-03-10 00:00:00B11LT+MP+SH
119PHAN THỊ VÂN12/25/1989B2LT+MP+SH
120NÌM ĐỨC VỊ4/17/1997B2LT+MP+SH
121LÊ VĂN VŨ1986-05-03 00:00:00B2LT+MP+SH
122VÕ MINH VƯƠNG1991-04-08 00:00:00B2LT+MP+SH
123CAO TRẦN THẾ VƯƠNG1989-10-05 00:00:00B2LT+MP+SH
124LÊ QUỐC ANH1991-12-06 00:00:00B2LT+MP+SH
125PHẠM ĐỨC ANH1981-09-12 00:00:00B2LT+MP+SH
126PHẠM KIỀU ÁNH9/26/1994B11LT+MP+SH
127NGUYỄN XUÂN BÁ5/21/1992B2LT+MP+SH
128HỒ SỸ BẮC9/20/1985B11LT+MP+SH
129ĐẶNG QUANG BẰNG7/20/1970B2LT+MP+SH
130TRẦN RÚP BY1988-09-07 00:00:00B2LT+MP+SH
131PHẠM VĂN CẦU2/19/1977B2LT+MP+SH
132NGUYỄN ĐỨC CÔNG2000-06-08 00:00:00B2SH
133PHẠM THÀNH CÔNG1992-01-06 00:00:00B2LT+MP+SH
134NGUYỄN NHẬT CƯƠNG6/15/1994B2LT+MP+SH
135ĐINH VIỆT CƯỜNG1995-03-04 00:00:00B2LT+MP+SH
136NGUYỄN KHẮC CHIẾN1994-03-09 00:00:00B2LT+MP+SH
137PHẠM THỊ CHUYÊN10/22/1983B2LT+MP+SH
138NGUYỄN VĂN DẦN1992-12-06 00:00:00CSH
139HOÀNG THỊ MAI DIN4/24/1984B2LT+MP+SH
140TRẦN QUỲNH UYỂN DUNG2000-01-05 00:00:00B11MP+SH
141ĐỖ ĐỨC DUY9/30/1982B2LT+MP+SH
142LÊ THỊ NGỌC DUYÊN1981-06-11 00:00:00B11LT+MP+SH
143CAO LÊ ĐẠI DƯƠNG8/17/1995B2LT+MP+SH
144NGUYỄN TẠ HOÀNG DƯƠNG2001-01-12 00:00:00B2LT+MP+SH
145CHÂU THÙY DƯƠNG10/26/1984B11LT+MP+SH
146PHÚ THỊ HỒNG ĐÀO12/30/1985B2LT+MP+SH
147LÝ HỒNG ĐÔNG1/18/1984B2SH
148NGUYỄN VĂN ĐỨC10/23/1997B2LT+MP+SH
149ĐẶNG XUÂN ĐƯỜNG6/16/1984B2LT+MP+SH
150LIÊN BẢO GIA8/31/1999CLT+MP+SH
151NGUYỄN VĂN GIANG1987-01-07 00:00:00B2LT+MP+SH
152HOÀNG PHÚC HÀ6/20/1977B2LT+MP+SH
153DƯƠNG CÔNG HẢI3/24/1986B11LT+MP+SH
154KHIẾU ANH HẢI12/23/1991B2SH
155TRƯƠNG QUANG HẢI1995-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
156NGUYỄN VĂN HẢI3/28/1992B2LT+MP+SH
157VŨ THỊ LỆ HẰNG9/19/1984B2LT+MP+SH
158HÀ NGỌC HÂN1966-08-10 00:00:00B2LT+MP+SH
159NGUYỄN THỊ THU HIỀN2/22/1985B11LT+MP+SH
160NGUYỄN NGỌC HIẾU1989-01-01 00:00:00CSH
161NGUYỄN VĂN HIẾU1/21/2000B2LT+MP+SH
162HỒ THỊ XUÂN HOA9/13/1982B11SH
163NGUYỄN TUẤN HOÀ9/14/1997B2LT+MP+SH
164TRẦN NGỌC HÒA12/20/1960B2LT+MP+SH
165NGUYỄN HUY HOÀNG2003-05-12 00:00:00B2LT+MP+SH
166ĐẶNG PHI HÙNG1987-02-05 00:00:00B2LT+MP+SH
167NGUYỄN ĐỨC HUY9/24/1987B2LT+MP+SH
168PHẠM THỊ THU HUYỀN1987-03-12 00:00:00B11LT+MP+SH
169PHẠM THỊ CẨM HƯƠNG2/25/1988B11LT+MP+SH
170TRẦN KHÁNH1987-10-02 00:00:00B2SH
171LÊ KIỆT KHẮC3/22/2004B2LT+MP+SH
172HUỲNH LÊ AN KHƯƠNG12/24/1993B2LT+MP+SH
173VÒNG CÓNG KHỲ1973-04-08 00:00:00B2LT+MP+SH
174NGUYỄN ĐĂNG LÂM1988-11-12 00:00:00B2LT+MP+SH
175VÕ NỮ ÁNH LINH1999-11-05 00:00:00B11LT+MP+SH
176LÂM VI LONG1982-09-07 00:00:00B2LT+MP+SH
177NGUYỄN KIM HẢI LONG8/20/1995B11LT+MP+SH
178PHẠM HỮU LỘC1993-01-01 00:00:00CSH
179LÊ MINH LUÂN1990-10-11 00:00:00B2LT+MP+SH
180ĐẶNG TIẾN MẠNH2/26/1993B2LT+MP+SH
181VŨ VĂN MINH1990-04-06 00:00:00B2SH
182LÊ BÙI THANH MINH3/13/2004B2LT+MP+SH
183TRẦN THỊ MƠ1994-06-05 00:00:00B11LT+MP+SH
184TRẦN DUY NAM1984-09-11 00:00:00B11LT+MP+SH
185NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC1995-06-05 00:00:00B11LT+MP+SH
186LƯƠNG MINH NGỌC6/13/2000B2LT+MP+SH
187ĐỖ PHÚ NGUYÊN7/21/2001B2LT+MP+SH
188NGUYỄN CHÂU TUỆ NHÃ11/30/1999B2SH
189NGUYỄN QUANG NHẬT10/25/1999B2LT+MP+SH
190DƯƠNG QUÝ NHƠN8/17/1975B11SH
191NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG1993-12-01 00:00:00B2LT+MP+SH
192TRÌ VĂN NHỰT8/13/1989CLT+MP+SH
193NGUYỄN THỊ KIM OANH1987-10-10 00:00:00B11LT+MP+SH
194NGUYỄN NGỌC KIM OANH1/16/1982B11LT+MP+SH
195TRẦN ĐẮC PHIẾN1957-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
196LÊ HOÀNG PHONG7/26/1983B2LT+MP+SH
197NGUYỄN VĂN PHƠN1977-02-05 00:00:00B2LT+MP+SH
198NGUYỄN VIỆT PHÚC12/21/2003B2LT+MP+SH
199NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG2/20/1991B11LT+MP+SH
200PHẠM LINH PHƯƠNG3/30/1979B2LT+MP+SH
201LÊ THỊ TRÚC PHƯƠNG11/26/1988B11LT+MP+SH
202LÊ THỊ TRIỀU ĐAN PHƯỢNG5/15/1990B11LT+MP+SH
203NGUYỄN TẤN HỒNG QUANG1995-09-02 00:00:00B11LT+MP+SH
204NGUYỄN HẢI QUÂN1/15/1989CLT+MP+SH
205Y QUÝ2/14/1993CLT+MP+SH
206TRẦN MẠNH QUÝ1986-01-06 00:00:00B2LT+MP+SH
207TRƯƠNG THỊ VÂN QUỲNH12/20/1985B11LT+MP+SH
208TRẦN MINH SANG5/13/1996CSH
209BÙI VĂN SƠN5/14/1988B2LT+MP+SH
210HÀ HUY TÂM1987-12-12 00:00:00B2LT+MP+SH
211TRẦN HỮU TẤN1998-12-06 00:00:00B2LT+MP+SH
212TĂNG PHỤNG TIÊN1995-02-10 00:00:00B2SH
213NGUYỄN CHÂU TIẾN5/19/2002B2LT+MP+SH
214TÀI ĐẠI HOÀNG TÍN1991-10-08 00:00:00CSH
215NGUYỄN CHÁNH TÍN1992-07-09 00:00:00B2LT+MP+SH
216TRẦN VĂN TỤ1987-09-10 00:00:00B2LT+MP+SH
217NGUYỄN VŨ THANH TUYỀN8/22/2004B2LT+MP+SH
218ĐINH CÔNG TUYỂN3/24/1976CSH
219CAO QUỐC THÁI1993-08-10 00:00:00CLT+MP+SH
220ĐỖ NGUYỄN HOÀNG THANH6/24/2001B2LT+MP+SH
221HUỲNH TRỌNG THÀNH2001-02-07 00:00:00B2LT+MP+SH
222VŨ VĂN THÀNH1992-10-06 00:00:00CLT+MP+SH
223NGUYỄN KIM THẢO6/25/1995B11LT+MP+SH
224TRẦN ĐÌNH THIỆN1987-10-10 00:00:00B2LT+MP+SH
225NGUYỄN MINH THIỆN11/29/1996B2LT+MP+SH
226TRƯƠNG PHƯỚC THỊNH6/30/1998CLT+MP+SH
227ĐINH THỊ THOA7/13/1982B11LT+MP+SH
228NGUYỄN THỊ CẨM THƠ2/22/1984B11LT+MP+SH
229LÊ THỊ THU1985-02-09 00:00:00B2LT+MP+SH
230ĐỒNG MINH THỦ1999-01-12 00:00:00CLT+MP+SH
231TRẦN NGỌC THUÝ1993-06-12 00:00:00B2SH
232NGUYỄN THỊ ÁNH TRANG1981-12-02 00:00:00B2LT+MP+SH
233HOÀNG THỊ TRANG1985-06-12 00:00:00B2LT+MP+SH
234UÔNG THỊ MINH TRANG2/26/1990B11LT+MP+SH
235PHẠM HOÀNG THUỲ TRANG
1993-04-06 00:00:00B2LT+MP+SH
236HUỲNH THỊ LAN TRINH3/26/1990B2LT+MP+SH
237TẠ QUANG TRỌNG3/21/1991B2LT+MP+SH
238NGUYỄN THÀNH TRUNG5/14/1985CLT+MP+SH
239ĐINH GIA VÂN3/28/1990B2LT+MP+SH
240THÁI THỊ VIỆT8/20/1972B2LT+MP+SH
241VŨ ĐÌNH VINH2/25/1992B2LT+MP+SH
242NGUYỄN THỊ VINH4/14/1988B11LT+MP+SH
243PHẠM HOÀNG THIÊN VŨ5/19/1990B2LT+MP+SH
244NGUYỄN THỊ XUÂN10/26/1980B2SH
245PHẠM TRƯỜNG XUÂN1960-02-03 00:00:00B11LT+MP+SH
246TRANG PHƯƠNG YẾN8/25/1995B11LT+MP+SH