STTHỌ TÊNNGÀY SINHCMNDHẠNGMÔN THI
1NGUYỄN TRƯỜNG AN2001-07-23 00:00:0074201007364B2LT+MP+SH+ĐT
2LÊ THỊ QUỲNH ANH1998-06-03 00:00:00272591207B2LT+MP+SH+ĐT
3TRẦN THANH ANH1987-02-28 00:00:00271761450B2LT+MP+SH+ĐT
4LÊ THẾ ANH2001-08-23 00:00:00272901542B2LT+MP+SH+ĐT
5NGUYỄN VĂN BẮC2002-01-03 00:00:00272802592B2LT+MP+SH+ĐT
6DIỆP NGỌC BÍCH1980-01-01 00:00:00340940995B2LT+MP+SH+ĐT
7HỨA DUY CƯƠNG1976-01-02 00:00:00250369159B2LT+SH+MP
8NGUYỄN VĂN CƯỜNG1982-09-09 00:00:00331322201B2LT+MP+SH+ĐT
9VẠN THANH CHẤN2001-07-17 00:00:00264540187B2LT+MP+SH+ĐT
10NGUYỄN DẢ1986-05-16 00:00:00260977244B2LT+SH+MP
11TỐNG VĂN DẦN1998-10-10 00:00:0035098001708B2LT+MP+SH+ĐT
12NGUYỄN CÔNG ĐỨC1993-03-15 00:00:0040093056058B2LT+MP+SH+ĐT
13NGUYỄN THÀNH ĐƯỢC1994-08-12 00:00:00261360308B2LT+SH+MP
14HOÀNG NHƯ HÀ1990-03-16 00:00:00272797412B2LT+MP+SH+ĐT
15TRẦN THỊ HÀ1992-07-16 00:00:00276029135B2LT+MP+SH+ĐT
16HUỲNH THỊ THUÝ HẰNG1986-03-28 00:00:0075186009859B2LT+MP+SH+ĐT
17TRẦN NGỌC HIỀN1974-04-07 00:00:0075074003372B2LT+MP+SH+ĐT
18NGÔ XUÂN ĐỨC HIỀN1991-08-07 00:00:00272940179B2LT+SH+MP
19TRẦN QUANG MINH HIỂN1995-06-28 00:00:0079095008655B2LT+MP+SH+ĐT
20NGUYỄN THANH HIẾU2001-12-01 00:00:0075201015165B2LT+MP+SH+ĐT
21LÊ VĂN HIẾU2001-09-23 00:00:00221499713B2LT+MP+SH+ĐT
22VÕ MINH HIẾU1992-10-03 00:00:0075092001174B2LT+MP+SH+ĐT
23TRẦN TRUNG HIẾU1970-05-19 00:00:00271779719B2LT+MP+SH+ĐT
24TRỊNH NGỌC MINH HIẾU2001-06-24 00:00:00272916964B2LT+MP+SH+ĐT
25VŨ VĂN HIỆU1989-06-04 00:00:0038089053741B2LT+MP+SH+ĐT
26NGUYỄN HẠNH HOÀNG2000-05-27 00:00:00272874725B2LT+MP+SH+ĐT
27LƯU KHẢI HOÀNG1995-03-26 00:00:0082095000109B2LT+MP+SH+ĐT
28HOÀNG THỊ HỢI1983-08-15 00:00:0038183048305B2LT+MP+SH+ĐT
29LÊ THỊ THU HUỆ1985-11-14 00:00:00271730362B2LT+SH+MP
30TRƯƠNG NHỨT HÙNG1994-04-14 00:00:00272466679B2LT+SH+MP
31LƯU LÊ QUANG HUY2003-10-15 00:00:0042203010929B2LT+MP+SH+ĐT
32ĐẶNG TRẦN HOÀNG HUY1986-11-11 00:00:0079086011191B2MP
33ĐINH THỊ MAI HƯƠNG1979-03-20 00:00:0037179005164B2LT+MP+SH+ĐT
34TRẦN QUANG KHẢI2001-08-26 00:00:00272687479B2LT+MP+SH+ĐT
35TRƯƠNG TUẤN KHANG2000-04-24 00:00:0075200011477B2LT+MP+SH+ĐT
36TRẦN QUỐC KHÁNH1992-08-02 00:00:0075092012380B2LT+MP+SH+ĐT
37NGÔ ANH KHOA2001-11-18 00:00:00276001396B2LT+MP+SH+ĐT
38VŨ THÀNH LÂM2001-11-04 00:00:00272904769B2LT+MP+SH+ĐT
39TRƯƠNG HOÀNG LẬP2001-08-13 00:00:0077201004868B2SH+MP
40NGUYỄN THỊ KIM LÊ1980-07-27 00:00:0075180013535B2LT+MP+SH+ĐT
41NGUYỄN THỊ CẨM LỆ1992-02-13 00:00:0051192018297B2LT+MP+SH+ĐT
42TRẦN VĂN LINH1980-04-04 00:00:00205032171B2LT+MP+SH+ĐT
43TRẦN THỊ DIỆU LINH1983-11-14 00:00:0083183002369B2LT+MP+SH+ĐT
44NGUYỄN ĐỨC NHẬT LINH2001-10-13 00:00:00272901920B2LT+MP+SH+ĐT
45LÊ VĂN LINH2001-06-20 00:00:0091201015844B2LT+MP+SH+ĐT
46TỐNG ĐỨC LINH1979-11-04 00:00:0036079011211B2MP
47NGUYỄN MẠNH LINH1986-01-30 00:00:00261013529B2LT+SH+MP
48ĐINH THỊ KIM LOAN1985-02-15 00:00:0075185024709B2LT+MP+SH+ĐT
49NGUYỄN ÂU THÀNH LONG2002-01-29 00:00:00272872137B2LT+MP+SH+ĐT
50NGUYỄN PHÚC LỘC2001-12-25 00:00:00272823582B2LT+MP+SH+ĐT
51PHAN TẤN LỘC1991-07-28 00:00:00225425674B2MP
52ĐẶNG HOÀNG LUÂN1991-05-25 00:00:00272148798B2MP
53NGUYỄN VĂN NAM1992-01-01 00:00:00341731458B2LT+SH+MP
54NGUYỄN THỊ NGA1976-07-04 00:00:0075176001392B2LT+MP+SH+ĐT
55NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA1970-05-08 00:00:0075170001708B2LT+MP+SH+ĐT
56PHẠM TRUNG NGHĨA2000-09-11 00:00:0077200003126B2SH+MP
57NGUYỄN THỊ NHÀN1992-10-01 00:00:00272225770B2LT+MP+SH+ĐT
58NGUYỄN THỊ THANH NHÀN1991-09-16 00:00:00261188000B2LT+MP+SH+ĐT
59VŨ THÀNH NHÂN2002-03-11 00:00:0075202002178B2LT+MP+SH+ĐT
60BÙI MINH NHẬT2002-10-09 00:00:0075202013230B2LT+MP+SH+ĐT
61DƯƠNG Ý NHI1996-02-29 00:00:0075196000434B2LT+MP+SH+ĐT
62ĐẶNG THỊ YẾN NHI1990-11-05 00:00:00271966075B2LT+MP+SH+ĐT
63NGUYỄN THÚY NHUNG1982-10-05 00:00:0075182017925B2LT+MP+SH+ĐT
64LÊ VĂN PHAL1974-07-01 00:00:0094074012050B2LT+MP+SH+ĐT
65TRẦN DƯƠNG PHI1990-05-01 00:00:00191683483B2LT+MP+SH+ĐT
66LÊ PHƯƠNG HOÀNG PHI2003-04-01 00:00:0075203002842B2LT+MP+SH+ĐT
67CHÍ NHẬT PHI2001-10-21 00:00:00272842357B2LT+MP+SH+ĐT
68NGUYỄN THIÊN PHÚC2000-10-19 00:00:00272793924B2LT+MP+SH+ĐT
69NGUYỄN NGỌC HỒNG PHƯỚC2001-09-07 00:00:00276024609B2LT+MP+SH+ĐT
70LÊ THỊ PHƯƠNG1978-06-22 00:00:0038178019689B2LT+MP+SH+ĐT
71HÀ ĐĂNG PHƯƠNG1964-11-12 00:00:0075064004151B2LT+MP+SH+ĐT
72PHẠM HÙNG QUỐC1997-02-19 00:00:00272615753B2LT+MP+SH+ĐT
73NGUYỄN THÀNH QUỐC1988-02-16 00:00:0077088007293B2LT+SH+MP
74LÊ HỒNG QUYỀN1997-09-14 00:00:00273658275B2LT+SH+MP
75BÙI VŨ QUYẾT1998-07-29 00:00:0075098001043B2LT+MP+SH+ĐT
76NGUYỄN THANH SANG1992-01-29 00:00:0077092001108B2LT+SH+MP
77HOÀNG NGỌC SƠN1989-01-20 00:00:0075089012759B2LT+MP+SH+ĐT
78NGUYỄN MINH SƠN1995-09-03 00:00:00272387677B2LT+MP+SH+ĐT
79VŨ NGỌC SƠN1992-06-24 00:00:0040092043117B2LT+MP+SH+ĐT
80TRƯƠNG THANH SƠN1991-09-27 00:00:00272068786B2MP
81LÊ HỒNG TÂM1990-03-29 00:00:00371377061B2LT+MP+SH+ĐT
82NGUYỄN TRẦN THIỆN TÂN1991-09-03 00:00:0086091009399B2LT+MP+SH+ĐT
83TRẦN THỊ THUỶ TIÊN1992-11-02 00:00:0089192003242B2LT+MP+SH+ĐT
84BÙI THỊ XUÂN TIÊN1992-01-18 00:00:00272143949B2LT+MP+SH+ĐT
85TRẦN THỊ MỸ TIÊN1982-06-22 00:00:0075182004958B2LT+MP+SH+ĐT
86NGUYỄN NGỌC THỦY TIÊN1996-01-16 00:00:00272479621B2LT+MP+SH+ĐT
87CÁI NGỌC TỊNH TIẾN1992-02-11 00:00:0075092025202B2LT+MP+SH+ĐT
88TRẦN VĂN TỈNH1998-08-15 00:00:0038098004634B2LT+MP+SH+ĐT
89NGUYỄN MINH TOÀN2001-12-05 00:00:00272905459B2LT+MP+SH+ĐT
90NGÔ NGỌC TOÀN2001-02-16 00:00:0066201000787B2LT+SH+MP
91NGUYỄN TRUNG TỚI2001-10-17 00:00:00272962681B2LT+MP+SH+ĐT
92PHẠM HOÀNG TÚ1987-08-29 00:00:00271861436B2LT+MP+SH+ĐT
93NGUYỄN ANH TÚ2001-06-07 00:00:00272881391B2LT+MP+SH+ĐT
94NGUYỄN THANH TÚ1989-03-01 00:00:00271950676B2LT+MP+SH+ĐT
95NGUYỄN LÊ HOÀNG TUẤN1999-05-20 00:00:00272678777B2LT+MP+SH+ĐT
96TĂNG TIẾN TÙNG1989-11-20 00:00:00186844889B2LT+SH+MP
97ĐẶNG NGỌC TUYỀN2001-11-04 00:00:00272823228B2LT+MP+SH+ĐT
98TRƯƠNG VĂN TUYẾN1998-07-20 00:00:00175043233B2LT+MP+SH+ĐT
99ĐẬU VĂN HỒNG THÁI2001-09-22 00:00:00272812762B2LT+MP+SH+ĐT
100TRẦN ĐỨC THÁI2001-11-29 00:00:00272914509B2LT+MP+SH+ĐT
101ĐOÀN THÁI THANH2001-01-26 00:00:00281263990B2LT+MP+SH+ĐT
102BÙI MINH THÀNH2000-12-18 00:00:0026007299B2LT+MP+SH+ĐT
103NGUYỄN HỒNG THẢO1997-03-10 00:00:0025804199B2MP
104ĐỖ VĂN THI2002-01-26 00:00:00276024028B2LT+MP+SH+ĐT
105UÔNG QUỐC THIỆN2001-09-18 00:00:00272845624B2LT+MP+SH+ĐT
106ĐINH THỊ KIM THOA1995-03-08 00:00:00272305940B2LT+MP+SH+ĐT
107VŨ VĂN THUÂN1984-07-26 00:00:00145118137B2LT+MP+SH+ĐT
108HỒ THỊ THU TRANG1995-01-14 00:00:0046195000972B2LT+MP+SH+ĐT
109LÊ HUYỀN TRÂN1985-10-12 00:00:00301178478B2LT+MP+SH+ĐT
110VÕ QUANG TRƯỜNG2001-10-19 00:00:00272978438B2LT+MP+SH+ĐT
111PHẠM NHẬT TRƯỜNG2002-01-01 00:00:0075202021419B2LT+MP+SH+ĐT
112TRẦN ĐẶNG KIM UYÊN2003-02-09 00:00:0075303018864B2LT+MP+SH+ĐT
113LÊ THỊ HỒNG VÂN1987-10-16 00:00:0051187001648B2LT+MP+SH+ĐT
114NGUYỄN ĐẠI VĨ1994-02-08 00:00:0079094007932B2LT+SH+MP
115ĐINH CAO LÂM VIÊN2001-12-02 00:00:00272842753B2LT+MP+SH+ĐT
116NGUYỄN TẤN VINH1994-08-24 00:00:0075094007804B2LT+MP+SH+ĐT
117TRẦN THANH VỦ1980-11-21 00:00:0094080009333B2LT+MP+SH+ĐT
118NGUYỄN LÊ HOÀNG VŨ2001-07-12 00:00:00272905098B2LT+MP+SH+ĐT
119VŨ ĐẮC VƯƠNG1985-09-07 00:00:0034085012975B2LT+MP+SH+ĐT
120HOÀNG TRIỆU BÁ VƯƠNG1991-02-08 00:00:00371358378B2LT+MP+SH+ĐT
121ĐOÀN NHẬT Ý1998-10-20 00:00:00273701278B2LT+SH+MP