STTHỌ TÊNNGÀY SINHHẠNGMÔN THI
1CHU PHẠM VÂN ANH2001-04-21 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
2HOÀNG TUẤN ANH2002-01-19 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
3NGUYỄN THIÊN ÂN1996-11-06 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
4VŨ HỒNG ÂN1989-10-01 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
5LÊ HOÀNG ÂN1978-07-01 00:00:00B2LT+SH+MP
6CHUNG THẾ BẢO1987-09-17 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
7HỒ GIA BẢO1992-03-11 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
8NGUYỄN VĂN BẢY1997-03-29 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
9HOÀNG HẢI BẮC1999-06-20 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
10VĂN PHÚ BÌNH2003-08-02 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
11NGUYỄN VĂN BỐN1980-10-20 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
12BÙI ĐÌNH CÔNG1991-11-06 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
13MAI VĂN CÔNG1994-07-04 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
14TRẦN MẠNH CƯỜNG2002-10-04 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
15LÊ VĂN CƯỜNG1991-02-28 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
16NGUYỄN VĂN CƯỜNG1986-10-05 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
17NGUYỄN CHÍ CƯỜNG1998-12-19 00:00:00B2MP
18NGUYỄN TRỌNG CHÂU1990-07-16 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
19NGUYỄN THỊ CHÂU1982-12-28 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
20NGÔ NGỌC BẢO CHÂU1998-08-25 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
21LÊ THANH CHIẾN2003-07-26 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
22LÊ VĂN CHÍNH1974-06-16 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
23NGUYỄN THỊ DỊU1993-07-08 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
24HỒ ANH DOANH1988-09-20 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
25NGUYỄN THUỴ DU1980-03-21 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
26ĐỖ THỊ LÊ DUNG2000-12-11 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
27QUÁCH QUỐC DŨNG2000-08-06 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
28VŨ VĂN DŨNG1990-08-10 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
29LÊ MINH DŨNG1997-10-29 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
30PHẠM VĂN DUY1993-10-10 00:00:00B2MP
31HUỲNH MỸ DUYÊN1989-02-25 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
32TRẦN ĐỨC DƯƠNG1983-11-20 00:00:00CLT+SH+MP
33LÂM THÀNH ĐẠT1978-07-15 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
34NGUYỄN MINH ĐIỀN1984-12-31 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
35CHU PHẠM MẠNH ĐÌNH1997-10-01 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
36BÙI TRỌNG ĐƯƠNG1989-03-10 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
37PHÙNG XUÂN GIANG1999-02-16 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
38NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG2002-10-31 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
39TRẦN QUỐC HẢI1984-04-06 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
40NGUYỄN VĂN HẢI1999-09-09 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
41NGUYỄN THANH HẢI1993-12-27 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
42VŨ DUY HẢI1994-02-10 00:00:00B2MP
43ĐẶNG QUANG HẢI1996-01-13 00:00:00CLT+SH+MP
44LÊ THIỆN HÃI1990-08-10 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
45NGUYỄN LA THANH HẰNG1998-02-03 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
46HOÀNG THỊ HẰNG1980-06-12 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
47NGUYỄN THỊ HẰNG1980-07-12 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
48NGUYỄN VĂN HÂN1976-11-02 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
49HOÀNG THỊ HẬU1990-11-23 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
50PHẠM NGỌC HẬU2000-01-05 00:00:00B2LT+SH+MP
51MAI NGỌC HIỀN1977-05-06 00:00:00B2SH+MP
52BÙI ĐỨC HIỆP1988-09-22 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
53PHẠM MINH HIẾU1997-01-01 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
54TRẦN VĂN HIẾU1996-11-21 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
55NGUYỄN VĂN HIẾU1981-07-21 00:00:00B2LT+SH+MP
56BÙI THANH TRUNG HIẾU1993-09-27 00:00:00CMP
57CAO THÁI HÒA1980-08-03 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
58NGUYỄN THỊ HOÀI1986-10-06 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
59TRẦN THỊ HOÀI1989-06-09 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
60LƯƠNG VIẾT HOÀN1987-01-02 00:00:00B2LT+SH+MP
61LÊ VĂN HOÀNG1986-01-20 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
62TRẦN VĂN HÒN1986-10-20 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
63NGUYỄN VĂN HỢI1996-06-29 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
64NGUYỄN THỪA HỢP1988-06-15 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
65DƯƠNG MINH HÙNG1992-02-05 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
66SIU HÙNG2000-05-09 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
67NGUYỄN THẾ HƯNG1980-06-22 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
68TRẦN VĂN HƯNG1987-10-07 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
69NGUYỄN NGỌC HƯNG1990-12-20 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
70NGUYỄN CÔNG HƯNG1990-09-22 00:00:00B2MP
71VŨ THỊ HƯƠNG1994-12-07 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
72ĐÀM VĂN HƯƠNG1985-07-07 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
73PHAN THỊ THANH HƯƠNG1980-11-23 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
74PHẠM THỊ HƯỜNG1968-01-01 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
75LÊ VĂN HỮU1993-11-09 00:00:00B2MP
76TRẦN NGUYỄN DUY KHANH2001-02-18 00:00:00B2LT+SH+MP
77LÊ QUỐC KHÁNH1990-11-23 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
78VOÒNG A KHÌN1993-07-01 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
79VŨ THÀNH LÂM1990-10-17 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
80NGUYỄN THÀNH LÂM1996-02-20 00:00:00CLT+SH+MP
81NGUYỄN VĂN LẬP1996-09-20 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
82ĐỖ HUY LIÊM1990-03-14 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
83NGUYỄN THỊ KIM LIÊN1966-08-28 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
84NGUYỄN TẤT LINH1990-11-20 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
85NGUYỄN THỊ KIỀU LINH2003-06-12 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
86TRẦN VĂN VŨ LINH2000-10-08 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
87NGUYỄN CHÍ LINH1988-03-18 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
88NGUYỄN THỊ MỸ LINH2002-08-21 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
89LÊ THỊ HOÀI LINH1988-04-17 00:00:00B2LT+SH+MP
90NGUYỄN THỊ TRÚC LINH1987-08-05 00:00:00B2LT+SH+MP
91NGUYỄN VĂN LĨNH1989-09-13 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
92HỶ HOÀNG LONG1989-02-10 00:00:00B2MP
93DƯƠNG VŨ LUÂN1998-02-04 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
94VÕ HỒNG LUÂN1993-10-01 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
95LÊ DUY LUÂN2000-08-03 00:00:00CLT+SH+MP
96NGUYỄN THỊ KIM LUÔNG1990-04-19 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
97HOÀNG THỊ LÝ1985-12-16 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
98LÊ THỊ MAI1969-07-02 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
99NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI2000-11-17 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
100NGUYỄN CAO HUỆ MẪN2001-10-18 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
101NGUYỄN HOÀNG MINH1972-04-08 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
102HUỲNH ANH MINH2000-12-29 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
103TRẦN CAO MINH1997-05-31 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
104NGUYỄN THÁI NHẬT MINH2003-05-26 00:00:00B2LT+SH+MP
105NGUYỄN THỊ MƠ1986-07-24 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
106TRẦN THỊ TUYẾT MỴ1974-11-20 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
107NGUYỄN QUỐC NAM2000-02-27 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
108DƯƠNG THỊ NGA1989-08-05 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
109ĐẶNG THANH NGA1985-09-23 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
110TRẦN THỊ KIM NGÂN1996-05-08 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
111NGUYỄN HỮU NGHĨA1997-10-13 00:00:00B2MP
112TRỊNH THỊ KIM NGỌC1984-06-22 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
113BÙI VĂN NGỌC1991-02-13 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
114KHƯU THỊ MỸ NGỌC1992-05-19 00:00:00B2SH+MP
115VÕ THÀNH NHÂN1991-01-10 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
116PHAN DUY NHẤT2002-02-03 00:00:00B2LT+SH+MP
117LÊ ĐỨC NHẬT1986-10-29 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
118PHẠM THỊ HẰNG NHI1990-10-29 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
119TRẦN NGUYỄN YẾN NHI1989-03-05 00:00:00B2LT+SH+MP
120HUỲNH VĂN ÚT NHÍ1992-02-19 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
121NGUYỄN VĂN NHO1983-09-29 00:00:00B2LT+SH+MP
122TRẦN THỊ HỒNG NHUNG1992-10-21 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
123VÕ THỊ QUỲNH NHƯ1989-02-16 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
124NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ1996-02-27 00:00:00B2LT+SH+MP
125ĐỖ HOÀNG PHI1997-08-09 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
126NGUYỄN VĂN PHONG1997-08-20 00:00:00CLT+SH+MP
127NGUYỄN XUÂN PHONG1987-10-09 00:00:00B2LT+SH+MP
128HÀ VĂN PHÚC1994-05-28 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
129NGUYỄN TRỌNG PHÚC2001-02-17 00:00:00B11LT+SH+MP
130QUÁCH DUY PHƯƠNG1993-02-19 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
131NGUYỄN VĂN PHƯƠNG1998-02-20 00:00:00CLT+SH+MP
132HOÀNG THỊ BÍCH PHƯỢNG2001-07-30 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
133TRƯƠNG THỊ THÀNH QUẢ1991-04-19 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
134VĂN NHẬT QUANG1969-03-08 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
135LÊ HỮU QUÂN1975-11-30 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
136NGUYỄN HUY QUÂN1970-06-20 00:00:00B11LT+SH+MP
137LÊ HẢI QUÂN2004-01-30 00:00:00B2LT+SH+MP
138NGUYỄN THÀNH QUỐC1991-09-12 00:00:00B2LT+SH+MP
139NGUYỄN THÀNH QUÝ1987-08-10 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
140NGUYỄN VĂN QUÝ1994-10-16 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
141TRẦN THỤY BÌNH QUYÊN1990-12-18 00:00:00B2LT+SH+MP
142SÚ PHÚC SÁN1987-09-21 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
143TRẦN THỊ KIM SANG2000-01-25 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
144CHẮNG THÍN SÁNG1990-01-18 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
145ẤU CỎNG SẦU1984-06-06 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
146PHAN VĂN SINH1989-09-09 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
147NGHIÊM DUY SƠN1984-03-03 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
148NGUYỄN CÔNG SƠN1998-10-08 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
149NGUYỄN VĂN SỸ1986-10-21 00:00:00B2LT+SH+MP
150NGÔ ĐÌNH TÀI1990-10-26 00:00:00CLT+SH+MP
151LÊ CHÍ TÀI1997-02-18 00:00:00CSH+MP
152HÀ A TÁM1993-11-29 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
153TRẦN THANH TÂM1983-10-19 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
154HUỲNH MINH TÂN1983-02-28 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
155TRẦN VĂN TÂN1997-09-01 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
156LƯƠNG VĂN TÂN1987-01-10 00:00:00B2LT+SH+MP
157A TÂNG2002-01-19 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
158NGUYỄN TR. T. THỦY TIÊN1992-04-13 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
159NGUYỄN NGỌC THỦY TIÊN1984-02-02 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
160NGUYỄN TRUNG TIẾN2002-01-12 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
161HOÀNG ĐÌNH TIẾN1982-10-05 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
162ĐẶNG KHÁNH TIẾN1995-04-04 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
163LÂM THANH TÌNH1986-04-22 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
164ĐINH VĂN TOÀN1989-08-05 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
165TRỊNH QUỐC TÚ1983-06-02 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
166ĐINH TRỌNG TÚ1995-10-20 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
167NGUYỄN MINH TUẤN1992-12-04 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
168TRẦN MINH TUẤN1999-03-25 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
169TRƯƠNG CÔNG TUẤN1992-07-11 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
170ĐÀO ANH TUẤN1979-04-08 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
171NGÂN VĂN TUẤN1997-08-25 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
172LÊ MINH TUẤN1997-07-24 00:00:00B2LT+SH+MP
173NGUYỄN MINH TUỆ1993-04-22 00:00:00B11SH+MP
174VÕ THANH TÙNG1987-03-15 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
175NGUYỄN THẠCH TÙNG1993-07-10 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
176TRẦN VĂN TUYÊN1989-07-22 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
177PHẠM MINH THÁI1984-08-10 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
178TRẦN THỊ KIM THANH1990-02-12 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
179PHẠM THỊ THANH1993-12-09 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
180NGUYỄN VIỆT THÀNH2000-12-21 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
181TẠ ĐỨC THÀNH1993-10-25 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
182VŨ VĂN THẠNH1993-10-17 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
183NGUYỄN THU THẢO1991-12-01 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
184VŨ ĐÌNH NGỌC THẢO1985-10-02 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
185NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO1993-02-04 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
186HÀ THỊ PHƯƠNG THẢO1988-02-04 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
187PHẠM VĂN THẮNG1978-10-20 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
188TRẦN QUỐC THẮNG1998-08-08 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
189DƯƠNG VĂN THẮNG1984-01-01 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
190NGUYỄN TẤT THẾ1991-10-10 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
191DƯƠNG CÔNG THIÊN1985-09-01 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
192LÊ HOÀNG THIÊN1998-06-05 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
193NGUYỄN MINH THIỆN1987-10-24 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
194HOÀNG ĐỨC THIỆN1996-09-10 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
195VŨ ĐÌNH THIỆU1989-02-19 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
196BÙI VĂN THÌN1985-10-30 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
197BÙI THỊ KIM THỊNH1981-11-10 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
198NGUYỄN TÔ HƯNG THỊNH2003-08-07 00:00:00B2LT+SH+MP
199NGÔ ĐỨC THỌ1973-01-01 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
200PHẠM THỊ THOAN1980-06-20 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
201ĐÀM THỊ ANH THƠ1982-10-11 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
202ĐỖ VĂN THU1981-12-24 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
203NGUYỄN ĐỨC THUẬN1987-10-30 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
204NGUYỄN QUANG THUẬN1982-01-01 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
205PHẠM LỤC THUM1989-03-10 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
206BÙI THỊ PHƯƠNG THÙY1984-07-22 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
207NGUYỄN VĂN THỦY1988-02-22 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
208VŨ THANH THÚY2002-11-22 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
209VÕ VĨNH THỤY2002-12-24 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
210PHẠM VĂN THƯỞNG1986-01-01 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
211PHẠM THỊ HƯƠNG TRÀ1981-01-01 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
212HOÀNG THÙY NGỌC TRANG1993-12-01 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
213KIỀU MINH TRÍ1995-04-26 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
214LÊ PHƯƠNG TRINH1992-11-05 00:00:00B2LT+SH+MP
215KHOAN TRẦN THU TRINH2001-01-17 00:00:00B11LT+SH+MP
216NGUYỄN THÀNH TRUNG1995-10-19 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
217LÊ HOÀNG TRUNG1985-06-06 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
218ĐỖ XUÂN TRƯỜNG1986-08-20 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
219LÝ NGỌC VÀNG1989-12-18 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
220HUỲNH BẢO VÂN1997-09-21 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
221ĐÀO THỊ HỒNG VÂN2002-11-30 00:00:00B2SH+MP
222NGUYỄN QUỐC VIỆT1989-01-01 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
223TRẦN HOÀNG VIỆT1985-04-20 00:00:00B2LT+SH+MP
224NGUYỄN QUANG VINH1982-09-06 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
225TRẦN QUANG VINH2002-07-12 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
226NGUYỄN QUANG VINH2000-09-10 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
227LƯU NGUYỄN NGỌC VINH1977-02-26 00:00:00B2LT+SH+MP
228LÊ TRÌNH VŨ1985-05-27 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
229PHẠM ĐỨC VŨ1984-03-02 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
230LÊ MINH VƯƠNG1997-02-24 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
231TRƯƠNG TRẦN THANH XUÂN1986-05-27 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
232NGUYỄN NGỌC YẾN2003-05-23 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
233NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN1983-07-06 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
234ĐINH THANH AN1990-11-20 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
235LÊ VŨ BÌNH AN2003-07-15 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
236PHẠM THỊ NGỌC ANH1993-06-28 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
237NGUYỄN LÊ TUẤN ANH2002-08-12 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
238NGẦN VĂN BA1987-11-06 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
239NGUYỄN VĂN BA1990-08-20 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
240LƯƠNG ANH BÁ6/13/1993B2LT+SH+MP
241PHẠM QUANG BAN1992-04-18 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
242NGUYỄN DUY BẢO1993-06-20 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
243PHẠM THỊ BÍCH1989-05-04 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
244LƯU THỊ BÌNH1987-12-25 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
245LÊ VĂN BOI1996-07-22 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
246TRẦN DUY CẦN1988-03-06 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
247TRẦN QUỐC CƯỜNG1996-12-20 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
248TRỊNH PHƯỚC CƯỜNG1974-05-27 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
249NGUYỄN QUỐC CƯỜNG1997-07-03 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
250NGUYỄN VĂN CƯỜNG1992-01-01 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
251NGUYỄN THỊ KIỀU CHINH1991-09-12 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
252VŨ TIẾN CHỦ9/29/1991B2LT+SH+MP
253BÙI THỊ NGỌC DIỄM1974-04-03 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
254NGUYỄN VĂN DIỆU1982-04-02 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
255NGUYỄN HUY DU1995-09-22 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
256LÊ TIẾN DŨNG1998-07-26 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
257NGUYỄN TIẾN DŨNG1998-10-03 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
258HOÀNG NGỌC DŨNG2001-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
259TRẦN ANH DŨNG1982-12-10 00:00:00B11LT+SH+MP
260LÊ DUY1982-02-09 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
261NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN1988-07-01 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
262LÊ MINH DƯƠNG1992-06-04 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
263LÊ THỊ ĐÀO1985-08-25 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
264NGUYỄN CHÍ ĐẠT2000-02-12 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
265DƯƠNG TẤN ĐẠT1982-01-01 00:00:00B2SH
266NGUYỄN HỮU ĐẮC1991-08-24 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
267LÝ HỒNG ĐÔNG1984-01-18 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
268NGUYỄN VĂN ĐỨC1984-05-21 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
269NGUYỄN VĂN ĐỨC1996-08-13 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
270HUỲNH BÁ ĐỨC11/22/1983B2LT+SH+MP
271BÙI TRƯỜNG GIANG1977-09-02 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
272PHẠM THỊ HÀ1981-11-20 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
273VÕ HỒNG HÀ2000-06-26 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
274NGUYỄN SỸ HÀ1979-05-20 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
275TRẦN THANH HẢI1996-03-07 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
276NGUYỄN ĐẠI HẢI1993-10-01 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
277NGUYỄN THANH HẢI1996-08-28 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
278NGUYỄN THỊ HẠNH1987-10-04 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
279LÊ VĂN HẢO1991-01-01 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
280NGUYỄN VĂN HÁT1977-01-01 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
281PHẠM THỊ HẰNG1990-07-01 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
282NGUYỄN THỊ THANH HẰNG5/15/1986B2LT+SH+MP
283PHẠM THỊ QUÝ HẬU1993-11-14 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
284NGUYỄN THỊ HIỀN1977-06-20 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
285QUAN TUẤN HIỀN1990-02-24 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
286HOÀNG VĂN HIỆP1994-09-26 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
287NGÔ MINH HIỆP1987-06-16 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
288HỒ NGỌC HIỆP1975-12-28 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
289HOÀNG MINH HIẾU1998-01-20 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
290NGUYỄN THỊ HOA1983-09-04 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
291NGUYỄN VĂN HỌC1994-06-20 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
292NGUYỄN LONG HỒ1986-01-30 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
293DƯƠNG MINH HỞ1990-01-26 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
294NGUYỄN THANH HÙNG1981-01-01 00:00:00CSH+MP
295PHAN NHẬT HUY1989-09-21 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
296NGUYỄN QUANG HUY1989-08-18 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
297TRỊNH PHÚC HUY1984-05-07 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
298TRẦN THỊ HUYỀN1989-07-12 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
299CAO TRƯƠNG ÁNH HUYỀN1995-12-04 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
300VÕ HỮU HUYNH1999-01-14 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
301TRỊNH VĂN HƯNG1990-08-06 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
302PHẠM NGUYÊN HƯNG1995-12-14 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
303NGUYỄN VĂN HƯNG1993-01-25 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
304TRẦN THỊ HƯƠNG1982-11-02 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
305LÊ THỊ QUẾ HƯƠNG1991-03-10 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
306TRANG VĂN KỲ1985-02-03 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
307ĐỖ ĐÌNH KHẢI1999-11-17 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
308NGÔ YÊN KHÁNH1997-05-29 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
309TRẦN DUY KHÁNH2000-07-26 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
310VÕ CAO KHOA1983-11-26 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
311TẠ VĂN KHOA1975-05-03 00:00:00B2LT+SH+MP
312TRẦN DƯ KHƯƠNG1990-10-04 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
313BÙI MẠNH KHƯƠNG2004-01-13 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
314NGUYỄN CAO LÂM1996-03-23 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
315ĐỖ BÁ LÂN1990-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
316NGUYỄN MINH LẬP1999-03-13 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
317TẠ VỦ LIL1989-03-16 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
318HOÀNG THỊ THÙY LINH1988-05-11 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
319LƯU VĂN LINH1997-03-27 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
320LÂM VŨ LINH1991-06-20 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
321TRẦN THÁI CẨM LINH2001-10-31 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
322BÙI XUÂN LONG2000-12-02 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
323DƯƠNG HOÀNG BẢO LONG2000-01-09 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
324PHẠM THỊ THU LỘC1992-05-20 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
325PHẠM THỊ CẨM LỤA1988-02-26 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
326NGUYỄN THỊ LUYẾN1992-11-29 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
327MAI VĂN LƯƠNG1992-08-20 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
328LÊ ĐỨC MẠNH1997-07-05 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
329TRẦN HÀ MINH MẪN1999-08-15 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
330VI THỊ MIỀN1993-04-04 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
331BÙI TRẦN MINH2002-09-19 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
332LÊ VĂN QUANG MINH2002-11-24 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
333PHAN THỊ MINH1987-08-10 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
334NGUYỄN TRẦN MINH1981-01-01 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
335TRẦN NGUYỄN ÁNH MINH2003-10-02 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
336BÙI VĂN MỸ1991-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
337VŨ ĐÌNH NAM1992-06-01 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
338PHẠM HOÀI NAM1995-09-11 00:00:00CLT+SH+MP
339NGUYỄN THỊ HỒNG NGA1994-06-06 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
340HOÀNG THANH NGÂN1988-03-15 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
341MAI THỊ HỒNG NGÂN1997-11-03 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
342NGUYỄN PHƯƠNG NGÂN1998-06-17 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
343LÊ XUÂN NGỌ1990-06-10 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
344NGUYỄN THANH HỒNG NGỌC1989-08-28 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
345BÙI TUYẾT NGỌC1995-11-06 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
346PHẠM THỊ NGỌC1993-01-01 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
347VÕ THỊ MINH NGUYỆT1996-10-18 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
348ĐOÀN THỊ NHƯ NGUYỆT1991-06-24 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
349NGUYỄN TRỌNG NHÂN2000-08-15 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
350NGUYỄN TÍ NHỎ1989-01-01 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
351DANH NHỎ1995-03-13 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
352LÊ THANH PHÁT1988-10-21 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
353VÕ THANH PHONG1998-05-01 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
354VŨ NGỌC PHONG1994-11-03 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
355NGUYỄN VĂN PHONG1998-06-16 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
356PHẠM CÔNG PHÚC1985-10-10 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
357PHAN PHÚ PHÚC1991-06-27 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
358LƯU HỒNG PHƯƠNG1987-10-15 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
359VĂN HOÀNG PHƯƠNG1997-12-26 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
360HUỲNH THỊ LOAN PHƯƠNG1987-02-10 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
361NGUYỄN XUÂN QUANG1983-11-05 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
362NGUYỄN VINH QUANG1981-01-05 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
363TRẦN VĂN QUANG1982-12-06 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
364NGUYỄN VĂN THÁI MINH QUÂN1995-07-23 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
365LƯƠNG QUỐC QUÂN1997-01-12 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
366NGUYỄN XUÂN QUÝ1998-07-12 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
367NGUYỄN VĂN QUYNH1980-01-01 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
368NGUYỄN TRƯỜNG SƠN1994-01-02 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
369DƯƠNG VĂN SƠN1994-10-09 00:00:00B2LT+SH+MP
370TRẦN HỮU TÀI1989-02-20 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
371BÙI CAO TÀI1992-08-15 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
372VÕ CÔNG TÀI1993-11-20 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
373NGUYỄN VĂN MINH TÂN1990-03-19 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
374LÊ TRUNG TÍNH1988-08-04 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
375TRANG VĂN TOÀN1969-02-09 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
376PHẠM QUỐC TOẢN1994-01-01 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
377BÙI ANH TÚ1997-07-19 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
378NGUYỄN VĂN TUÂN1994-04-20 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
379NGUYỄN NGỌC TUẤN1975-07-03 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
380NGÔ VĂN TUẤN1986-05-05 00:00:00B2SH
381NGUYỄN VĂN TUYẾN1994-09-13 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
382LÊ THỊ KIM TUYẾN1996-08-20 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
383PHẠM VĂN TỰ1987-07-14 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
384VÕ KHẮC TƯƠNG1991-03-23 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
385NGUYỄN VĂN THÁI1990-08-10 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
386VŨ XUÂN THANH1996-03-08 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
387TRẦN THANH2002-11-22 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
388HỒ TẤN THÀNH1998-04-24 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
389PHAN THỊ THÀNH11/18/1978B2LT+SH+MP
390LÊ THU THẢO2003-08-07 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
391TRẦN THỊ THẮM1992-10-18 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
392VÕ THỊ PHƯƠNG THẮM1990-11-24 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
393ĐẶNG TRỌNG THẮNG2003-08-08 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
394TRẦN THỊ THIỆN1987-05-26 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
395NGUYỄN MINH THIỆN1988-04-30 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
396LÊ THANH THIỆN1979-10-17 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
397VŨ ĐỨC THỊNH2002-12-25 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
398MAI VĂN THƠM1997-05-14 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
399NGUYỄN THỊ THU1993-08-25 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
400ĐẶNG THỊ KIỀU THU1970-01-11 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
401LÊ QUỐC THỦ1993-05-17 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
402NGUYỄN ĐỨC THUẬN1990-06-18 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
403NGUYỄN THU THUỶ5/19/1977B11MP
404PHẠM LÊ THANH THÚY1990-09-18 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
405DƯƠNG MINH THƯ1995-01-04 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
406VŨ NGỌC ĐOAN THƯ2000-02-24 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
407NGUYỄN THỊ KIM TRANG1991-05-20 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
408PHAN THỊ HỒNG TRANG1997-11-01 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
409PHẠM THỊ PHƯƠNG TRÂM1994-01-14 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
410NGUYỄN THỊ MAI TRÂM1993-12-09 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
411NGUYỄN THỊ QUỲNH TRÂN1989-09-12 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT
412NGUYỄN PHÚC TRÍ1988-07-30 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
413TRẦN THỊ KIỀU TRINH1995-09-22 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
414TỪ HỮU TRỤ1988-11-10 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
415ĐOÀN MẠNH TRUNG1981-04-20 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
416NGUYỄN MINH TRUNG1990-04-30 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
417TRƯƠNG ĐẮC TRƯỜNG2000-11-20 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
418VI VĂN TRƯỜNG1985-03-01 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
419NGUYỄN VĂN TRƯỜNG1981-05-25 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
420NGUYỄN HƯƠNG UYÊN1989-04-16 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
421TRẦN THỊ THANH VÂN1990-01-27 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
422LÊ HUYỀN BÍCH VÂN1980-12-25 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
423MA THỊ VÂN1989-06-18 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
424NGUYỄN VĂN VIÊN2000-08-04 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
425LÊ PHƯỚC VIỆT5/15/1972B2SH
426NGUYỄN PHÚ VINH1993-02-13 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
427NGUYỄN VĂN VĨNH1986-11-20 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
428ĐỖ TRƯƠNG VƯƠNG1991-10-14 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
429TRẦN QUỐC VƯƠNG1992-04-12 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
430LƯƠNG TẤN THỊNH VƯỢNG1977-04-04 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
431NGUYỄN VĂN XUÂN1977-07-12 00:00:00CLT+MP+SH+ĐT
432LƯƠNG NGỌC YẾN1990-04-28 00:00:00B2LT+MP+SH+ĐT
433NGUYỄN THỊ YẾN1992-09-28 00:00:00B11LT+MP+SH+ĐT