STTHỌ TÊNNGÀY SINHHẠNGTÌNH TRẠNG
1VÕ THÀNH AN1998-07-29 00:00:00CLT+MP+SH
2NGUYỄN THỊ THÚY AN1992-04-12 00:00:00B11LT+MP+SH
3NGUYỄN THỊ VĨNH AN1974-01-26 00:00:00B11LT+MP+SH
4PHẠM NGUYỄN VÂN ANH2003-03-26 00:00:00B11LT+MP+SH
5ĐẶNG THỊ KIM ANH1987-04-11 00:00:00B11LT+MP+SH
6NGUYỄN THỊ NGỌC ANH1997-12-21 00:00:00B11LT+MP+SH
7NGUYỄN QUỐC ANH1995-02-01 00:00:00B2LT+MP+SH
8NGUYỄN THỊ THÚY ANH1992-04-12 00:00:00B11LT+MP+SH
9PHẠM TRẦN ĐỨC ANH1997-11-30 00:00:00B2LT+MP+SH
10MAI THỊ TRÂM ANH2004-05-12 00:00:00B2LT+MP+SH
11TRƯƠNG TUẤN ANH1997-03-29 00:00:00CLT+MP+SH
12LÊ THỊ VÂN ANH2000-07-29 00:00:00B2LT+MP+SH
13LƯU THỊ NGỌC ANH1984-04-15 00:00:00B11LT+MP+SH
14NGUYỄN HOÀNG ANH1991-06-02 00:00:00B2LT+MP+SH
15NGUYỄN PHAN THẾ BẢO2000-10-29 00:00:00B2LT+MP+SH
16TRƯƠNG GIA BẢO1997-03-24 00:00:00CLT+MP+SH
17HÀ VĂN BẰNG1992-03-24 00:00:00CLT+MP+SH
18NGUYỄN ĐÌNH BÌNH1991-06-12 00:00:00B2LT+MP+SH
19TRẦN VĂN BÌNH1993-04-30 00:00:00CLT+MP+SH
20ĐOÀN THANH BÌNH1977-09-22 00:00:00B11LT+MP+SH
21NGUYỄN MINH CẢNH1977-12-30 00:00:00B11LT+MP+SH
22NGUYỄN PHI CƯỜNG1990-04-23 00:00:00CLT+MP+SH
23HỒ QÚY CƯỜNG1992-10-10 00:00:00B2LT+MP+SH
24VŨ THỊ KIM CHÂU1992-11-06 00:00:00B11LT+MP+SH
25ĐINH CÔNG CHÍ1996-08-19 00:00:00B2LT+MP+SH
26PHẠM MINH CHÍNH1984-03-06 00:00:00B2LT+MP+SH
27HỒ THỊ KIM CHUNG1995-05-12 00:00:00B2LT+MP+SH
28ĐỖ CÔNG DANH2003-09-18 00:00:00B2LT+MP+SH
29NGUYỄN THÚY DIỄM1988-04-09 00:00:00B11LT+MP+SH
30TỪ VĂN DỜI1984-03-05 00:00:00CLT+MP+SH
31TRẦN ANH DUY1992-09-21 00:00:00B2LT+MP+SH
32LÊ THỊ DUYÊN1984-01-02 00:00:00B2LT+MP+SH
33BÙI THẾ DUYỆT1999-03-09 00:00:00CLT+MP+SH
34DƯƠNG NGUYỄN TRẦN THẾ THÁI DƯƠNG1981-06-27 00:00:00B2LT+MP+SH
35NGUYỄN VĂN DƯƠNG1991-01-09 00:00:00B2LT+MP+SH
36PHAN BẢO DƯƠNG1994-10-20 00:00:00CLT+MP+SH
37THÁI THÀNH ĐẠI1987-05-01 00:00:00B2LT+MP+SH
38PHẠM NGỌC QUẾ ĐAN2000-12-15 00:00:00B2LT+MP+SH
39TRẦN XUÂN ĐẠO1993-01-12 00:00:00B2LT+MP+SH
40TRỊNH ÂN ĐIỂN1994-03-23 00:00:00CLT+MP+SH
41CHU VĂN ĐỊNH1978-02-02 00:00:00B2LT+MP+SH
42NGUYỄN THỊ THU ĐỒNG1997-11-04 00:00:00B11LT+MP+SH
43LÊ ĐÌNH ĐỨC1994-11-20 00:00:00CLT+MP+SH
44NGUYỄN MINH ĐỨC1988-12-15 00:00:00B2LT+MP+SH
45NGUYỄN VĂN HÀ1981-06-02 00:00:00B2LT+MP+SH
46NGUYỄN VĂN HÀI1987-06-01 00:00:00B2LT+MP+SH
47NGUYỄN XUÂN HẠNH1986-11-13 00:00:00B2LT+MP+SH
48NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH1983-09-09 00:00:00B11LT+MP+SH
49BÙI THỊ HẬU1982-03-06 00:00:00B11LT+MP+SH
50HOÀNG PHÚ HIỆP1986-02-20 00:00:00B11LT+MP+SH
51NGUYỄN MINH HIẾU2002-12-06 00:00:00B11LT+MP+SH
52PHẠM HUY HOÀNG2002-11-22 00:00:00B2LT+MP+SH
53TRẦN HUY HOÀNG1995-02-18 00:00:00B2LT+MP+SH
54PHAN THỊ HỒNG1997-06-23 00:00:00B11LT+MP+SH
55HỒ VĂN HUỆ1995-03-25 00:00:00CLT+MP+SH
56LIÊU ANH HÙNG1983-12-12 00:00:00CLT+MP+SH
57HOÀNG ANH HÙNG1991-08-20 00:00:00B2LT+MP+SH
58VÒNG A HÙNG1999-10-15 00:00:00B2LT+MP+SH
59VŨ THỊ NGỌC HUYỀN1996-11-17 00:00:00B11LT+MP+SH
60NGUYỄN THỊ THU HUYỀN1990-09-15 00:00:00B11LT+MP+SH
61LÊ THỊ HUYỀN1988-07-28 00:00:00B11LT+MP+SH
62PHẠM THỊ THU HƯƠNG1994-07-20 00:00:00B2LT+MP+SH
63NGUYỄN THỊ HƯỜNG1981-01-05 00:00:00B11LT+MP+SH
64NGUYỄN SỸ HỮU1981-11-10 00:00:00B2LT+MP+SH
65LÝ SĨ KỲ2004-01-13 00:00:00B2LT+MP+SH
66PHẠM NGUYỄN QUỐC KHÁNH1998-09-02 00:00:00CLT+MP+SH
67NGUYỄN ANH KHOA2001-07-26 00:00:00B2LT+MP+SH
68PHẠM THỊ MAI LAN1988-04-20 00:00:00B2LT+MP+SH
69HỒ THỊ LIỆU1988-08-16 00:00:00B11LT+MP+SH
70CHÂU T.PHƯƠNG LINH1988-03-31 00:00:00B2LT+MP+SH
71NGÔ CHÍ LINH1994-09-19 00:00:00CLT+MP+SH
72NGUYỄN ÁNH TUYẾT LINH1994-04-13 00:00:00B11LT+MP+SH
73NGUYỄN DUY LINH1990-09-09 00:00:00B2LT+MP+SH
74VY THỊ LOAN1972-05-20 00:00:00B11LT+MP+SH
75NGUYỄN GIANG LONG1998-10-07 00:00:00B11LT+MP+SH
76NGUYỄN HOÀNG LONG2000-12-26 00:00:00CLT+MP+SH
77LÝ THIẾU LONG1997-09-02 00:00:00B2LT+MP+SH
78NGUYỄN TRỌNG LỘC1993-04-02 00:00:00B2LT+MP+SH
79LÊ XUÂN LỢI1995-09-02 00:00:00CLT+MP+SH
80HUỲNH ĐỨC LỢI1992-10-20 00:00:00B2LT+MP+SH
81NGUYỄN TẤN LỰC2000-11-01 00:00:00CLT+MP+SH
82ĐẶNG THỊ PHƯƠNG MAI1978-10-10 00:00:00B2LT+MP+SH
83TRẦN THỊ HUYỀN MAI1990-09-04 00:00:00B11LT+MP+SH
84DƯƠNG TRẦN BẢO MINH2000-08-25 00:00:00B2LT+MP+SH
85HÀ SẮT MÙI1992-10-20 00:00:00B11LT+MP+SH
86TRẦN HOÀNG NAM1987-01-17 00:00:00B2LT+MP+SH
87NGUYỄN BÁ HOÀI NAM1999-10-25 00:00:00B2LT+MP+SH
88TRẦN THỊ BÍCH NỮ1979-03-07 00:00:00B2LT+MP+SH
89TRẦN THỊ NGÁT1986-04-15 00:00:00B11LT+MP+SH
90TRẦN THỊ KIM NGÂN2001-01-27 00:00:00B2LT+MP+SH
91NGUYỄN KHÁNH NGỌC1999-09-07 00:00:00B11LT+MP+SH
92NGUYỄN ĐỨC NGỌC1992-04-04 00:00:00B2LT+MP+SH
93PHẠM THỊ NHƯ NGỌC1994-04-15 00:00:00B11LT+MP+SH
94VƯƠNG HỒNG NGỌC1999-10-31 00:00:00B2LT+MP+SH
95NGUYỄN THỊ BÍCH NGUYỆT1998-11-26 00:00:00B2LT+MP+SH
96LÊ THANH NHÃ1990-03-11 00:00:00CLT+MP+SH
97NGUYỄN NGÔ HOÀNG NHẬT1990-04-18 00:00:00B2LT+MP+SH
98THẠCH MINH NHỎ1991-01-01 00:00:00CLT+MP+SH
99HỒ THỊ MỸ NHUNG1986-02-02 00:00:00B2LT+MP+SH
100NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG1986-02-01 00:00:00B2LT+MP+SH
101NGUYỄN CÔNG PHÁT1983-07-30 00:00:00B2LT+MP+SH
102NGÔ TUẤN PHONG1991-01-21 00:00:00B2LT+MP+SH
103NGÔ MINH PHÚC1986-12-10 00:00:00B2LT+MP+SH
104DƯƠNG VĂN PHÚC1997-09-11 00:00:00B2LT+MP+SH
105NGUYỄN HOÀNG PHÚC1998-01-01 00:00:00CLT+MP+SH
106NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG1972-03-27 00:00:00CLT+MP+SH
107LÊ PHƯƠNG1986-08-02 00:00:00B2LT+MP+SH
108LÊ THỊ NGỌC PHƯƠNG2000-09-07 00:00:00B11LT+MP+SH
109NGUYỄN THỊ PHƯỢNG1986-05-10 00:00:00B2LT+MP+SH
110TRẦN NGỌC QUÝ1979-02-19 00:00:00B2LT+MP+SH
111KIM SAL
1987-01-01 00:00:00CLT+MP+SH
112CHƯỚNG NHỘC SÁNG1992-04-06 00:00:00CLT+MP+SH
113TRẦN DŨNG SĨ1986-08-24 00:00:00B2LT+MP+SH
114TRƯƠNG VĂN SƠN1989-08-11 00:00:00B2LT+MP+SH
115LÊ VĂN TÀI2000-05-28 00:00:00CLT+MP+SH
116NGUYỄN THỊ THANH TÂM1985-07-20 00:00:00B2LT+MP+SH
117NGUYỄN NGỌC TÂN1985-05-15 00:00:00B2LT+MP+SH
118NGUYỄN HỮU TẤN1999-06-09 00:00:00CLT+MP+SH
119NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN1980-06-09 00:00:00B2LT+MP+SH
120TRẦN NGỌC TIẾN1985-05-26 00:00:00B2LT+MP+SH
121PHẠM NGỌC TIẾN1993-03-04 00:00:00B2LT+MP+SH
122HUỲNH MINH TIẾN1987-08-11 00:00:00CLT+MP+SH
123PHẠM VĂN TÍN1967-07-28 00:00:00B2LT+MP+SH
124BẠCH VĂN TÍNH1990-10-27 00:00:00B2LT+MP+SH
125TRẦN VĂN TOÀN1987-09-20 00:00:00B2LT+MP+SH
126PHAN VĂN TUÂN1976-10-24 00:00:00B2LT+MP+SH
127NGUYỄN VĂN TỨ1990-02-02 00:00:00B2LT+MP+SH
128VÕ CHÍ TƯỜNG2003-11-02 00:00:00B2LT+MP+SH
129NGUYỄN TRUNG THẠCH2001-10-10 00:00:00B2LT+MP+SH
130LÊ TRẦN THIÊN THANH1998-11-24 00:00:00B11LT+MP+SH
131VŨ VĂN THÀNH1992-06-10 00:00:00CLT+MP+SH
132PHẠM MINH THÀNH1990-10-27 00:00:00CLT+MP+SH
133NGUYỄN VĂN THẢNH1980-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
134NGUYỄN THỊ THẢO1983-01-16 00:00:00B11LT+MP+SH
135TRƯƠNG THANH THẢO1987-07-11 00:00:00CLT+MP+SH
136LÊ HỮU THẮNG1998-12-28 00:00:00CLT+MP+SH
137ĐỖ VĂN THẾ1991-12-12 00:00:00B2LT+MP+SH
138NGUYỄN HỒNG THIỆN1982-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
139NGUYỄN CÔNG THÌN1988-08-03 00:00:00B2LT+MP+SH
140HỒ NGỌC THỊNH1992-06-10 00:00:00B2LT+MP+SH
141TRƯƠNG THỊ HOÀI THU1977-01-01 00:00:00B11LT+MP+SH
142NGUYỄN THỊ MAI THU1994-01-02 00:00:00B11LT+MP+SH
143NGUYỄN HỮU THỦ1986-08-30 00:00:00B2LT+MP+SH
144ĐỖ MINH THUẤN2002-01-25 00:00:00B2LT+MP+SH
145LỮ QUANG THUẬN1983-03-19 00:00:00B2LT+MP+SH
146LÊ VĂN THUẬN1997-01-09 00:00:00B2LT+MP+SH
147NGUYỄN THỊ KIM THUÝ1987-07-20 00:00:00B11LT+MP+SH
148HUỲNH THỊ HỒNG THỦY1979-01-23 00:00:00B11LT+MP+SH
149TRẦN QUÝ MINH THƯ1991-07-10 00:00:00B11LT+MP+SH
150VÕ ANH THƯ1999-04-05 00:00:00B11LT+MP+SH
151TRẦN HOÀNG ANH THƯ1986-01-25 00:00:00B2LT+MP+SH
152LÊ MINH THƯƠNG1998-07-12 00:00:00CLT+MP+SH
153TRẦN CÔNG ANH THY1982-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
154NGUYỄN T.THANH TRÀ2003-09-03 00:00:00B2LT+MP+SH
155TRẦN THANH TRẦM1995-11-13 00:00:00CLT+MP+SH
156VÕ NGỌC GIA TRÍ1996-10-24 00:00:00B2LT+MP+SH
157NGUYỄN MINH TRÍ1994-04-01 00:00:00CLT+MP+SH
158VÕ LINH TRÚC1996-12-10 00:00:00B2LT+MP+SH
159ĐẶNG LÊ NHỰT TRƯỜNG1999-06-15 00:00:00B2LT+MP+SH
160LÊ VĂN VIỆT TRƯỜNG2004-02-16 00:00:00B2LT+MP+SH
161HÀ VĂN TRƯỜNG1992-07-08 00:00:00B2LT+MP+SH
162BÙI THỊ NGỌC UYÊN1979-10-13 00:00:00B2LT+MP+SH
163NGUYỄN THỊ THÚY VÂN1990-04-09 00:00:00B11LT+MP+SH
164NGUYỄN ĐÌNH VŨ1987-12-06 00:00:00B2LT+MP+SH
165NGUYỄN THANH VŨ1997-02-10 00:00:00CLT+MP+SH
166NGÔ XUÂN VỸ1986-01-08 00:00:00B2LT+MP+SH
167PHẠM VĂN VỸ1993-11-05 00:00:00B2LT+MP+SH
168NGUYỄN NGỌC YẾN2001-05-18 00:00:00B2LT+MP+SH
169PHAN LÊ TÚ ANH2001-12-04 00:00:00B2LT+MP+SH
170TRẦN TUẤN ANH1997-06-29 00:00:00B2LT+MP+SH
171TRẦN TUẤN ANH1985-03-06 00:00:00B11LT+MP+SH
172LÊ TUẤN ANH1996-10-02 00:00:00CLT+MP+SH
173PHẠM NGỌC ÁNH1994-05-23 00:00:00CLT+MP+SH
174NGUYỄN ĐÌNH ẤT1985-02-18 00:00:00CLT+MP+SH
175PHẠM HẢI ÂU1992-12-15 00:00:00B2LT+MP+SH
176HÀ GIA BẢO2002-01-25 00:00:00B2LT+MP+SH
177HÀ VĂN BẢO1998-07-15 00:00:00B2LT+MP+SH
178NGUYỄN VĂN BÍNH1996-08-20 00:00:00B2LT+MP+SH
179HOÀNG VĂN BÙI1960-03-10 00:00:00B2SH
180HOÀNG CHÍ CAO1981-11-11 00:00:00CLT+MP+SH
181TRẦN BÁ CẦN1973-06-12 00:00:00B2LT+MP+SH
182TRƯƠNG HÙNG CƯỜNG1974-12-30 00:00:00B2LT+MP+SH
183LÂM PHÚ CƯỜNG2004-06-25 00:00:00B2LT+MP+SH
184ĐẶNG THANH DANH1999-09-29 00:00:00B2LT+MP+SH
185TRẦN THỊ XUÂN DIỄM1985-03-13 00:00:00B2LT+MP+SH
186NGUYỄN THỊ DUNG1989-11-14 00:00:00B2LT+MP+SH
187LÊ VĂN DŨNG1983-11-10 00:00:00B2LT+MP+SH
188VŨ TIẾN DŨNG1999-10-01 00:00:00CLT+MP+SH
189HOÀNG HUY DŨNG1979-08-29 00:00:00CLT+MP+SH
190VÕ HỨA HẢI DUY1998-07-08 00:00:00B2LT+MP+SH
191TRẦN THỊ DUYÊN1994-01-20 00:00:00B2LT+MP+SH
192ĐOÀN THỊ THU DUYÊN1992-04-10 00:00:00B11LT+MP+SH
193NGUYỄN KHẮC DƯƠNG2001-02-25 00:00:00B2LT+MP+SH
194TỪ TẤN ĐẠI1983-03-20 00:00:00B2LT+MP+SH
195DƯƠNG MẠNH ĐẠI1991-10-08 00:00:00B11LT+MP+SH
196VĂN MINH ĐAN2000-12-14 00:00:00CLT+MP+SH
197NGUYỄN CẢNH ĐẠT2001-11-24 00:00:00B2LT+MP+SH
198TRẦN VĂN ĐẠT1990-10-28 00:00:00CLT+MP+SH
199VI QUỐC ĐẠT1993-08-01 00:00:00CLT+MP+SH
200VÕ THÀNH ĐẠT2003-01-13 00:00:00B2LT+MP+SH
201ĐÀM VĂN ĐIỀN1989-01-02 00:00:00B2LT+MP+SH
202NGUYỄN NGỌC ĐÍNH1997-07-04 00:00:00CLT+MP+SH
203HOÀNG TRUNG ĐỘ2000-01-19 00:00:00CLT+MP+SH
204ĐẶNG CÔNG ĐỨC1998-06-19 00:00:00CLT+MP+SH
205VŨ MINH ĐỨC1996-03-02 00:00:00B2LT+MP+SH
206LÊ ĐÌNH ĐỨC1980-12-01 00:00:00B2LT+MP+SH
207HOÀNG ANH ĐỨC1993-05-27 00:00:00B2LT+MP+SH
208TỪ CÔNG ĐƯỢC1992-05-18 00:00:00CLT+MP+SH
209NGUYỄN THỊ THU HÀ1987-01-07 00:00:00B2SH
210Nguyễn Văn Hải1995-05-18 00:00:00B2LT+MP+SH
211BÙI THỊ HẠNH1990-08-04 00:00:00B11LT+MP+SH
212TRẦN THÀNH HẠNH1994-02-13 00:00:00B2LT+MP+SH
213NGUYỄN CHÍ HÀO2002-09-28 00:00:00B2LT+MP+SH
214NGUYỄN THUÝ HẰNG2003-01-31 00:00:00B2MP+SH
215TRẦN THỊ HIỀN1980-10-18 00:00:00B2LT+MP+SH
216ĐẶNG THỊ MINH HIỀN1983-11-16 00:00:00B11LT+MP+SH
217ĐẶNG VĂN HIỀN1978-08-10 00:00:00B2LT+MP+SH
218NGUYỄN VĂN HÓA1999-10-28 00:00:00CLT+MP+SH
219LÊ MINH HOÀNG2003-02-25 00:00:00B2LT+MP+SH
220NGUYỄN XUÂN HOÀNG1992-02-25 00:00:00CLT+MP+SH
221TRẦN ĐÌNH HOÀNH1987-09-08 00:00:00B2LT+MP+SH
222NGUYỄN XUÂN HỒNG1996-08-10 00:00:00CLT+MP+SH
223THẠCH HỒNG1988-01-01 00:00:00CLT+MP+SH
224VŨ THỊ ÁNH HỒNG1983-06-08 00:00:00B11LT+MP+SH
225ĐẶNG THỊ KIM HUỆ1997-07-25 00:00:00B11LT+MP+SH
226PHÍ THANH HÙNG1988-11-29 00:00:00B2LT+MP+SH
227TỐNG THANH HUYỀN1986-10-17 00:00:00B2LT+MP+SH
228TRẦN THỊ HƯƠNG1988-02-20 00:00:00B11LT+MP+SH
229HỒ VĂN KẾ1994-01-02 00:00:00B2LT+MP+SH
230VÕ CÔNG ANH KIỆT2002-01-15 00:00:00B2LT+MP+SH
231ĐỖ CAO KỲ2000-09-29 00:00:00B2LT+MP+SH
232BÙI DOÃN KHANH1982-08-04 00:00:00B2LT+MP+SH
233NGUYỄN ĐOÀN NHẤT KHOA2004-02-23 00:00:00B2LT+MP+SH
234TRẦN ĐĂNG KHOA2002-03-02 00:00:00B2LT+MP+SH
235BÙI NGUYỄN HUY KHÔI2003-11-03 00:00:00B11SH
236MAI THỊ LAN1986-03-07 00:00:00B11LT+MP+SH
237HỒ LẬP1985-03-14 00:00:00CLT+MP+SH
238NGUYỄN VŨ LINH1995-01-01 00:00:00CLT+MP+SH
239NGUYỄN THỊ TỐ LINH1998-11-16 00:00:00B11LT+MP+SH
240NGUYỄN THỊ KIM LOAN1980-04-07 00:00:00B2LT+MP+SH
241MẠC VĂN LONG1997-06-20 00:00:00B2LT+MP+SH
242ĐOÀN HOÀNG LONG2000-06-11 00:00:00B2LT+MP+SH
243VÕ PHƯỚC LỘC1993-10-25 00:00:00CLT+MP+SH
244NGUYỄN DUY LÝ1993-06-12 00:00:00CLT+MP+SH
245LÊ THỊ LÝ1989-04-05 00:00:00B2LT+MP+SH
246NGUYỄN NGỌC BẠCH MAI1985-02-27 00:00:00B2LT+MP+SH
247HOÀNG VĂN MẠNH2000-10-24 00:00:00B2LT+MP+SH
248NGUYỄN SỸ MẠNH1991-09-02 00:00:00B2LT+MP+SH
249NGUYỄN VĂN MẠNH2003-06-10 00:00:00B2LT+MP+SH
250BÙI VĂN MÙI1991-03-24 00:00:00B2LT+MP+SH
251HUỲNH HOÀNG MỸ1991-08-06 00:00:00CLT+MP+SH
252VÕ HOÀI NAM1999-04-26 00:00:00CLT+MP+SH
253HOÀNG TIẾN PHƯƠNG NAM1996-07-21 00:00:00B2LT+MP+SH
254NGUYỄN VIẾT NINH1985-10-24 00:00:00CLT+MP+SH
255NGUYỄN THỊ THANH NGÂN2000-08-28 00:00:00B11LT+MP+SH
256TRẦN KHÁNH NGỌC1989-04-04 00:00:00B2LT+MP+SH
257TRẦN TRỌNG NGUYỄN2003-01-20 00:00:00B2LT+MP+SH
258TRẦN YẾN NHI1998-10-09 00:00:00B11LT+MP+SH
259HOÀNG VĂN NHIỆM1994-06-14 00:00:00CLT+MP+SH
260NGUYỄN THỊ NGỌC OANH1990-09-08 00:00:00B2LT+MP+SH
261NGÔ TẤN PHÁT1991-10-19 00:00:00B2LT+MP+SH
262HUỲNH TẤN PHÁT2004-06-02 00:00:00B11LT+MP+SH
263ĐINH HỒNG PHI2003-03-15 00:00:00B2LT+MP+SH
264TRẦN THỊ HỒNG PHI1980-10-15 00:00:00B2MP+SH
265NGUYỄN QUANG PHÚC1986-10-07 00:00:00B2LT+MP+SH
266NGUYỄN THANH PHÚC1996-01-02 00:00:00B2LT+MP+SH
267PHẠM VĂN PHỤNG1995-12-05 00:00:00B2LT+MP+SH
268TRẦN THỊ PHI PHỤNG1989-04-06 00:00:00B11LT+MP+SH
269TRỊNH THỊ DIỄM PHƯƠNG1992-12-09 00:00:00B2LT+MP+SH
270NGUYỄN THANH MINH QUANG2003-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
271LÝ NHẬT QUANG2002-09-29 00:00:00B11LT+MP+SH
272NGUYỄN HỒNG QUÂN1982-07-13 00:00:00B2LT+MP+SH
273ĐƯỜNG NGUYỄN VIỆT QUỐC1989-08-17 00:00:00CLT+MP+SH
274TRƯƠNG VĂN QUÝ1997-12-24 00:00:00B2LT+MP+SH
275ĐẶNG THỊ TỐ QUYÊN1991-01-03 00:00:00B2LT+MP+SH
276NGÔ THIÊN QUYỀN2004-02-24 00:00:00B2LT+MP+SH
277NGUYỄN TẤN SANG1997-12-24 00:00:00B2LT+MP+SH
278NGÔ PHÚ SĨ1998-06-24 00:00:00CLT+MP+SH
279VŨ NGỌC SINH2004-05-14 00:00:00B2LT+MP+SH
280PHẠM TRƯƠNG HOÀNG SINH2000-02-22 00:00:00CLT+MP+SH
281NGUYỄN VĂN SƠN1997-01-08 00:00:00CLT+MP+SH
282PHÙNG VĂN SƠN1994-11-19 00:00:00B2LT+MP+SH
283NGUYỄN VĂN SƠN1993-02-02 00:00:00CLT+MP+SH
284DƯƠNG CÔNG TÀI1999-07-02 00:00:00B2LT+MP+SH
285HỒ NGỌC TÀI1994-07-17 00:00:00CLT+MP+SH
286NGUYỄN PHẠM TẤN TÀI2003-09-10 00:00:00B2LT+MP+SH
287PHAN THỊ THANH TÂM1981-09-09 00:00:00B2LT+MP+SH
288NGUYỄN MINH TÂM1999-10-09 00:00:00CLT+MP+SH
289KIM HỮU TÂM1992-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
290PHẠM MINH TÂN1990-03-08 00:00:00B2LT+MP+SH
291LÊ NHẬT TÂN1997-01-14 00:00:00B2LT+MP+SH
292ĐỖ MINH TIẾN1993-12-18 00:00:00CLT+MP+SH
293LÊ ĐĂNG TÌNH1978-05-10 00:00:00CLT+MP+SH
294TRƯƠNG CÔNG TỚI1976-08-03 00:00:00CSH
295HỒ PHAN MINH TUẤN1998-08-09 00:00:00B11LT+MP+SH
296LƯU HUY TUẤN2001-05-15 00:00:00CLT+MP+SH
297ĐỖ VĂN TUẤN1997-07-16 00:00:00CLT+MP+SH
298LÊ THANH TÙNG2001-04-11 00:00:00CLT+MP+SH
299TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT2000-02-12 00:00:00B2LT+MP+SH
300ĐÀO DUY THÁI1985-11-01 00:00:00B2LT+MP+SH
301Nguyễn Thị Thanh1987-12-25 00:00:00B2LT+MP+SH
302KHỔNG KHÁNH THANH1993-02-01 00:00:00B2LT+MP+SH
303HÀ PHÚC THÀNH1996-11-20 00:00:00B2LT+MP+SH
304CÁP THÀNH1992-05-25 00:00:00B2LT+MP+SH
305NGUYỄN TIẾN THẢO1986-11-16 00:00:00B2SH
306NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO1985-02-01 00:00:00B2SH
307TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO1989-06-02 00:00:00B11LT+MP+SH
308ĐẶNG THỊ THẮM1986-01-17 00:00:00B11LT+MP+SH
309NGUYỄN VŨ THẮNG1998-12-15 00:00:00CLT+MP+SH
310PHẠM VĂN THẮNG1994-06-05 00:00:00B2LT+MP+SH
311BÙI THÀNH THẾ1990-12-13 00:00:00B2LT+MP+SH
312ĐINH CÔNG THIÊN1997-03-16 00:00:00B2LT+MP+SH
313NGUYỄN HỒ NGỌC THIỆN2001-06-25 00:00:00CLT+MP+SH
314SỲ VĨNH THÔNG1994-03-30 00:00:00CLT+MP+SH
315NGUYỄN THỊ THUẬN1989-06-15 00:00:00B11LT+MP+SH
316LÊ NỮ THỤY MỘNG DIỄM THÚY1988-06-08 00:00:00B2LT+MP+SH
317PHÙ ĐỔNG ANH THƯ1987-11-15 00:00:00B11LT+MP+SH
318NGUYỄN THỊ KIM THƯ1988-07-26 00:00:00B11LT+MP+SH
319PHẠM TRẦN VÂN THƯƠNG1998-05-19 00:00:00B11LT+MP+SH
320NGUYỄN THỊ TRÀ1987-08-13 00:00:00B11LT+MP+SH
321THIỀU NGUYỄN XUÂN TRANG2000-04-06 00:00:00B11SH
322NGUYỄN TUYẾT TRANG1994-05-15 00:00:00B11LT+MP+SH
323NGUYỄN VĂN TRIỀU1989-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
324NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH1996-11-16 00:00:00B11LT+MP+SH
325PHÙNG THIỆN TRUNG1997-07-18 00:00:00CLT+MP+SH
326TRẦN ĐÌNH TRUNG1994-04-26 00:00:00B2LT+MP+SH
327TỪ CÔNG VĂN1995-03-20 00:00:00CLT+MP+SH
328TRẦN THẾ VỆ1993-09-28 00:00:00B2LT+MP+SH
329BÙI HOÀNG VIỆT1998-06-30 00:00:00B2LT+MP+SH
330NGUYỄN ĐÌNH VIỆT1998-07-30 00:00:00CLT+MP+SH
331NGUYỄN TẤN VINH1993-07-27 00:00:00B2LT+MP+SH
332LÊ QUỐC VINH1965-04-14 00:00:00B2LT+MP+SH
333PHẠM THANH VŨ1999-11-26 00:00:00B2LT+MP+SH
334VÕ TUẤN VŨ1990-10-18 00:00:00B2LT+MP+SH
335ĐỖ KHÁNH VƯƠNG2004-09-02 00:00:00B11LT+MP+SH
336TỐNG THẾ VƯỢT1996-05-03 00:00:00B2LT+MP+SH
337QUÁCH NGUYỄN PHƯƠNG VY1999-02-10 00:00:00B11LT+MP+SH
338TRẦN HOÀNG VY2003-04-27 00:00:00B11LT+MP+SH
339LÝ NGỌC YẾN1993-12-03 00:00:00B2LT+MP+SH