STTHỌ TÊNNGÀY SINHHẠNGMÔN THI
1TRƯƠNG NGỌC ANH10/17/1980B2MP+SH
2BÙI TUẤN ANH8/15/1989B2LT+MP+SH
3DƯƠNG THỊ ANH8/14/1987B2LT+MP+SH
4DƯƠNG HOÀI BẢO6/23/1995CLT+MP+SH
5TRẦN HOÀI BẢO9/23/2003B2LT+MP+SH
6DƯƠNG THẾ BẰNG11/17/2002B2LT+MP+SH
7TIÊU VŨ BÌNH8/22/1994B2LT+MP+SH
8NGÔ TRÍ CÔNG12/28/1987B2LT+MP+SH
9TRẦN LỆ CHI1995-10-02 00:00:00B11LT+MP+SH
10LƯƠNG LINH CHI4/25/1989B11LT+MP+SH
11BÁ VĂN CHI1998-05-06 00:00:00B2LT+MP+SH
12LÊ LÂM DUẨN2001-10-02 00:00:00B2LT+MP+SH
13NGUYỄN THỊ MỸ DUNG9/26/1994B2LT+MP+SH
14TRẦN ĐÌNH DŨNG6/26/1993B2LT+MP+SH
15NGUYỄN HỒNG DUYÊN8/17/1993B11LT+MP+SH
16BÙI NHẬT DƯƠNG1995-01-07 00:00:00B2LT+MP+SH
17VÕ THỊ NGỌC ĐÀI1985-10-11 00:00:00B11LT+MP+SH
18ĐỖ TẤN ĐẠT1993-02-07 00:00:00CLT+MP+SH
19LÊ HẢI ĐĂNG12/28/1989B2LT+MP+SH
20BÙI VĂN ĐÌNH1989-04-10 00:00:00B2LT+MP+SH
21BÙI THANH HẢI5/26/1987CLT+MP+SH
22VŨ DUY HẠNH10/18/1979B2LT+MP+SH
23ĐẶNG THỊ HỒNG HẠNH10/16/1971B11LT+MP+SH
24NGUYỄN THÚY HẰNG1986-05-06 00:00:00B11LT+MP+SH
25PHAN THỊ THU HẰNG1995-08-01 00:00:00B11LT+MP+SH
26TRƯƠNG THOẠI HIẾU3/29/1993B2LT+MP+SH
27ĐẶNG THÀNH HIẾU11/19/1999B2LT+MP+SH
28PHẠM NHƯ HIẾU1/29/1999B2LT+MP+SH
29NGUYỄN VĂN HÒA2/17/1990B2LT+MP+SH
30BÙI THỊ HOÀI9/20/1988B2LT+MP+SH
31NGUYỄN ĐỨC TÔ HOÀI1/13/1998B2LT+MP+SH
32NGUYỄN THỊ HỒNG5/27/1988B11LT+MP+SH
33LÊ QUYỀN HUY8/23/2001B2LT+MP+SH
34TẠ QUỐC HUY1984-07-08 00:00:00B2LT+MP+SH
35HỒ THỊ MỸ HUYỀN1997-01-10 00:00:00B11LT+MP+SH
36ĐỖ ĐỨC HƯNG1992-06-08 00:00:00CLT+MP+SH
37NGUYỄN VĨNH HƯNG10/16/1990B2LT+MP+SH
38NGUYỄN THỊ HƯƠNG1982-03-08 00:00:00B11LT+MP+SH
39ĐOÀN TRUNG KIÊN1986-10-09 00:00:00B2LT+MP+SH
40TRẦN NGUYỄN HOÀNG KHẢI12/18/1988B11LT+MP+SH
41PHẠM VĂN KHÁNH10/24/2001B2LT+MP+SH
42TRẦN NGỌC KHÁNH1964-01-11 00:00:00B2LT+MP+SH
43HÀ THỊ CHÚC KHƯƠNG1997-01-01 00:00:00B2SH
44BÙI THỊ LAN1977-08-11 00:00:00B11LT+MP+SH
45TRẦN NGỌC LÊ1990-01-06 00:00:00B2LT+MP+SH
46LÊ THỊ LIÊN9/25/1993B11LT+MP+SH
47LÊ THỊ KIM LIÊN1967-10-02 00:00:00B2LT+MP+SH
48DƯƠNG THỊ THÚY LOAN1/28/1981B11LT+MP+SH
49PHẠM NGỌC LONG1985-04-05 00:00:00B2LT+MP+SH
50HUỲNH THỊ BÍCH LỢI9/30/1988B2LT+MP+SH
51NGUYỄN VĂN LỰC1/19/2001B2LT+MP+SH
52NGUYỄN MÃ LƯƠNG1993-07-08 00:00:00B2LT+MP+SH
53TRẦN THANH LƯU1993-01-05 00:00:00B2LT+MP+SH
54ĐẶNG THỊ THANH MAI1999-06-09 00:00:00B11LT+MP+SH
55PHẠM VĂN MẠNH6/24/1982B2LT+MP+SH
56LÊ HẢI MI2000-04-12 00:00:00B11LT+MP+SH
57NGUYỄN THỊ MIỀN1989-10-06 00:00:00B2LT+MP+SH
58NGUYỄN TRẦN TRUNG NAM2000-06-10 00:00:00B11LT+MP+SH
59LƯƠNG HOÀI NAM2002-03-10 00:00:00B2LT+MP+SH
60Y KHƯƠNG NIÊ9/15/1991CLT+MP+SH
61NGUYỄN NGỌC NGÂN7/26/1995B2LT+MP+SH
62TRẦN THỊ HẰNG NGÂN5/18/1979B2LT+MP+SH
63LÊ VĂN NGHĨA1994-03-11 00:00:00CSH
64PHẠM VĂN NGỌC4/19/1998B2LT+MP+SH
65NGUYỄN VĨNH BÍCH NGUYÊN1994-08-01 00:00:00B11LT+MP+SH
66HUỲNH BÌNH NGUYÊN7/13/1990B2LT+MP+SH
67TRẦN THỊ CẨM NGUYÊN1999-08-12 00:00:00B2LT+MP+SH
68LÊ THỊ ÁNH NGUYỆT8/23/1983B11LT+MP+SH
69NGUYỄN THANH NHÃ1/15/1995B2LT+MP+SH
70NGUYỄN ĐỖ ANH NHÂN1994-02-04 00:00:00B2LT+MP+SH
71NGÔ MINH NHẬT1992-03-01 00:00:00B11LT+MP+SH
72LÊ THỊ YẾN NHI1992-02-09 00:00:00B11LT+MP+SH
73ĐỖ THỊ PHƯƠNG NHI1993-08-12 00:00:00B11LT+MP+SH
74DANH THỊ HỒNG NHƯ12/15/1996B2LT+MP+SH
75HUỲNH THỊ QUỲNH NHƯ7/26/1996B11LT+MP+SH
76THÂN THỊ HOÀNG OANH2/20/1987B11LT+MP+SH
77ĐỖ THỊ KIỀU OANH11/18/1991B2LT+MP+SH
78NGUYỄN THU PHONG5/29/1981B11LT+MP+SH
79ĐẶNG THÀNH PHONG5/18/2001B2LT+MP+SH
80LÊ HỒNG PHÚC1967-08-11 00:00:00B11LT+MP+SH
81DƯƠNG VĂN PHÚC1985-11-12 00:00:00B2LT+MP+SH
82CHÍ LỸ PHÙNG1999-06-02 00:00:00B2LT+MP+SH
83NGÔ ĐÌNH HỒNG PHƯỚC1986-02-01 00:00:00B11LT+MP+SH
84NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG5/29/1981B11LT+MP+SH
85BÙI NHỰT QUANG1970-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
86TRẦN HỒNG QUÂN6/15/1997B2LT+MP+SH
87LÊ TRẦN PHÚ QUÝ2000-02-08 00:00:00B2LT+MP+SH
88NGUYỄN THÙY QUYÊN1993-03-01 00:00:00B2LT+MP+SH
89NGUYỄN HUY QUYỀN1986-05-07 00:00:00B2LT+MP+SH
90LÊ NHƯ QUỲNH5/19/2004B11LT+MP+SH
91TĂNG PHƯỚC SANG1/23/2003B2LT+MP+SH
92LÊ ĐỨC TÀI6/18/1992B2LT+MP+SH
93TRẦN VĂN TÂM1989-08-06 00:00:00B2LT+MP+SH
94NGUYỄN NGỌC QUỲNH TIÊN6/20/2001B2LT+MP+SH
95NGUYỄN DUY TOÀN12/19/1973B2LT+MP+SH
96NGUYỄN THANH TÒNG1984-07-03 00:00:00B2LT+MP+SH
97LẠI THỊ CẨM TÚ10/15/1997B11LT+MP+SH
98TRẦN VĂN TÚ10/28/1993B2LT+MP+SH
99NGUYỄN THỊ CẨM TÚ8/16/1993B11LT+MP+SH
100TRẦN ANH TUẤN1992-02-11 00:00:00CLT+MP+SH
101NGUYỄN QUỐC TUẤN1987-10-07 00:00:00B11LT+MP+SH
102NGUYỄN ANH TUẤN4/29/2003B2LT+MP+SH
103TRẦN QUANG TUẤN9/24/1988B2LT+MP+SH
104NGUYỄN THỊ TUYẾN1993-12-03 00:00:00B2LT+MP+SH
105PHẠM MINH TƯ12/20/1991B2LT+MP+SH
106NGUYỄN VĂN THÁI9/19/2002B2LT+MP+SH
107HUỲNH NGỌC THANH8/23/1989B2LT+MP+SH
108NGUYỄN THỊ MAI THẢO8/26/1995B2LT+MP+SH
109NGUYỄN PHƯƠNG THẢO11/17/1989B2LT+MP+SH
110LÊ THỊ THẮM7/27/1980B11LT+MP+SH
111NGUYỄN VĂN THẮNG5/28/1998B2LT+MP+SH
112NGUYỄN ĐỨC THẮNG
2003-10-01 00:00:00B2LT+MP+SH
113NGÔ ĐỨC THẾ1995-02-09 00:00:00CLT+MP+SH
114NGUYỄN ANH THI1994-01-10 00:00:00B2LT+MP+SH
115NGUYỄN XUÂN THIẾT1991-10-01 00:00:00CLT+MP+SH
116TRẦN VĂN THÔNG1984-10-11 00:00:00B2LT+MP+SH
117TRẦN THỊ KIM THU3/18/1975B11LT+MP+SH
118HOÀNG VĂN THUẬN1984-06-10 00:00:00CLT+MP+SH
119LƯƠNG KHẮC THUẬN1/22/1977B11LT+MP+SH
120VÕ VĂN THUẬN5/25/1991CLT+MP+SH
121NGUYỄN THỊ THÙY4/20/1987B11LT+MP+SH
122LÊ THỊ THÚY1994-02-11 00:00:00B2LT+MP+SH
123NGUYỄN THỊ THANH THÚY6/25/1979B11LT+MP+SH
124PHAN THỊ MINH THƯ11/24/1995B11LT+MP+SH
125TRẦN XUÂN THƯỞNG2002-10-06 00:00:00B2LT+MP+SH
126NGUYỄN PHẠM MỸ TRINH12/15/1995B11LT+MP+SH
127PHẠM ĐỨC QUANG VINH1994-10-08 00:00:00B2LT+MP+SH
128NGUYỄN TUẤN VINH12/13/1988B2LT+MP+SH
129BÙI CHÍ VĨNH8/16/1988B2LT+MP+SH
130TRẦN THỊ THÚY VY12/22/1999B11LT+MP+SH
131ĐỖ THỊ KIM YẾN9/17/1986B11LT+MP+SH
132HÀ THỊ YẾN1987-03-09 00:00:00B11LT+MP+SH
133NGUYỄN THỊ THÚY ÁI1995-09-04 00:00:00B2LT+MP+SH
134DUY QUỐC AN7/31/2000B2LT+MP+SH
135LÊ PHƯƠNG AN2/21/2002B2LT+MP+SH
136ĐỖ ĐỨC ANH1/21/1995B2LT+MP+SH
137TRẦN NGỌC BẢO ÂN1994-12-01 00:00:00B11LT+MP+SH
138NGUYỄN THỊ NGỌC BÉ1983-10-04 00:00:00B2LT+MP+SH
139NGUYỄN PHẠM THIÊN BÌNH10/16/1993B2LT+MP+SH
140TRẦN THANH BÌNH10/13/1974CLT+MP+SH
141NGUYỄN VĂN CẢI1991-02-07 00:00:00CSH
142NGUYỄN ĐÌNH CỦA12/31/2002B2LT+MP+SH
143LÊ THỊ CHÂU1991-05-07 00:00:00B11LT+MP+SH
144ĐỒNG THỊ KIM CHI8/17/1998B2SH
145HUỲNH THỊ MỸ CHI8/20/1998B2LT+MP+SH
146SÚ VÀY CHI1995-04-05 00:00:00B2LT+MP+SH
147ĐÀO TIẾN CHUNG4/15/1982B2LT+MP+SH
148NGUYỄN VĂN CHƯƠNG1995-06-08 00:00:00B2LT+MP+SH
149LÊ AN CHƯƠNG6/25/1990B2LT+MP+SH
150NGÔ QUÂN DANH1988-06-05 00:00:00B2LT+MP+SH
151NGUYỄN THỊ HIỀN DUNG1983-01-12 00:00:00B11LT+MP+SH
152NGUYỄN THỊ DUNG6/16/1967B11LT+MP+SH
153LƯỜNG VĂN DŨNG10/25/1995B2LT+MP+SH
154HOÀNG ANH DŨNG11/30/1996B11LT+MP+SH
155TRẦN VĂN DƯ1968-02-09 00:00:00B2LT+MP+SH
156ĐINH NGUYỄN DƯƠNG7/29/1991B2LT+MP+SH
157TRỊNH THÀNH ĐÔNG6/30/1991B2LT+MP+SH
158TRẦN ĐỨC GIANG7/25/1976CLT+MP+SH
159VÕ VĂN HÀ7/20/1985B2LT+MP+SH
160HOÀNG XUÂN HẢI1990-02-04 00:00:00B2LT+MP+SH
161NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH1988-10-10 00:00:00B11LT+MP+SH
162NGUYỄN THỊ DIỄM HẰNG1981-12-01 00:00:00B11LT+MP+SH
163ĐẶNG QUANG HÂN6/18/1993B2LT+MP+SH
164NGUYỄN THỊ GIA HÂN11/15/1999B2LT+MP+SH
165HỒ VĂN HẬU2001-02-06 00:00:00B2LT+MP+SH
166NGUYỄN THỊ THANH HOA1986-10-04 00:00:00B2LT+MP+SH
167TRƯƠNG VĂN HOÀ1/21/1983CSH
168LÊ KHẢ HOÀNG6/16/1995B2LT+MP+SH
169ĐOÀN THẾ HƯNG11/25/1992B2LT+MP+SH
170CUNG TRUNG KIÊN7/19/1990B2LT+MP+SH
171HÀ THỊ XUÂN KIỀU7/29/1989B2LT+MP+SH
172TRẦN THỊ THANH KIỀU11/25/1992B11LT+MP+SH
173TRẦN QUỐC KHẢI1992-02-03 00:00:00B2LT+MP+SH
174PHẠM DUY KHANG2000-10-02 00:00:00CSH
175BÙI DUY KHANG1995-07-06 00:00:00B2LT+MP+SH
176VÕ THỊ NHƯ LAM9/15/1977B11LT+MP+SH
177TRƯƠNG MỸ LAN5/26/1988B2LT+MP+SH
178CAO HỒNG LÂM1/22/1983B2LT+MP+SH
179NGUYỄN THỊ QUỲNH LIÊN1988-03-03 00:00:00B2LT+MP+SH
180TRẦN THỊ HOÀNG LIÊN9/25/1978B11LT+MP+SH
181TẰNG CÚN LÌN3/28/1990B2LT+MP+SH
182TRẦN THỊ THÙY LINH2/26/1984B11LT+MP+SH
183HUỲNH MỸ LINH7/18/1991B2LT+MP+SH
184TRỊNH NGỌC THÙY LINH1988-10-08 00:00:00B11LT+MP+SH
185VŨ HOÀNG LONG7/28/2000B11LT+MP+SH
186NGUYỄN VĂN LONG1994-06-06 00:00:00CLT+MP+SH
187TÔ THỊ CẨM LY1990-10-03 00:00:00B11LT+MP+SH
188NGUYỄN HOÀNG MAI1999-07-07 00:00:00B11LT+MP+SH
189ỬNG TRỈ MÀNH6/17/1995B2LT+MP+SH
190LỀNH HẮM MỀNH9/19/1991B2LT+MP+SH
191TRẦN THỊ DƯƠNG BÌNH MINH3/28/1981B11LT+MP+SH
192NGUYỄN HOÀNG NAM5/14/1997B2LT+MP+SH
193TRƯƠNG THỊ THANH NGÂN1984-06-09 00:00:00B2LT+MP+SH
194LÊ THỊ HIẾU NGHĨA7/25/1982B11LT+MP+SH
195NGUYỄN VĂN NGHĨA10/20/1992B2LT+MP+SH
196BÙI CHÍ NGHĨA1990-10-04 00:00:00B2LT+MP+SH
197LÊ THỊ HỒNG NHẠN8/25/1992B2LT+MP+SH
198VÕ CÔNG NHÂN1999-10-09 00:00:00CLT+MP+SH
199DƯƠNG THIỆN NHÂN7/14/1981B2LT+MP+SH
200HỒ TRỌNG NHÂN7/23/2000B2LT+MP+SH
201TRẦN HỮU MINH NHẬT23/12/1990
B2LT+MP+SH
202NGUYỄN NGỌC THÚY NHI10/19/2003B2LT+MP+SH
203NGUYỄN THỊ TRÚC NHI7/27/2000B2LT+MP+SH
204LÊ TRANG NHUNG2/25/2000B2LT+MP+SH
205TRẦN NGỌC GIA NHƯ12/17/1995B11LT+MP+SH
206NGÔ THỊ QUỲNH OANH2003-04-07 00:00:00B2LT+MP+SH
207NGUYỄN THỊ KIM PHA12/30/1992B11LT+MP+SH
208HỒ VŨ PHONG7/16/1996B2LT+MP+SH
209TRẦN HOÀNG PHONG10/23/1990B11LT+MP+SH
210TRẦN VĂN PHỐ1993-10-10 00:00:00B2LT+MP+SH
211LÊ DOÃN PHÚ9/23/1995B2LT+MP+SH
212NGUYỄN THỊ THANH PHÚC1997-04-05 00:00:00B2LT+MP+SH
213LÊ BÍCH PHỤNG1996-02-07 00:00:00B11LT+MP+SH
214VŨ THÁI PHƯỚC1990-04-09 00:00:00B2LT+MP+SH
215LƯƠNG NGỌC PHƯƠNG4/20/1985B2LT+MP+SH
216TRẦN THỊ THU PHƯƠNG2/24/1994B2LT+MP+SH
217TIẾT MINH QUÂN1994-03-06 00:00:00B2LT+MP+SH
218ĐỖ HỒNG QUÂN1997-04-11 00:00:00B2LT+MP+SH
219NGUYỄN ĐỨC QUÂN12/25/1996CLT+MP+SH
220PHẠM HOÀNG TRÍ QUỐC7/15/2001B2LT+MP+SH
221TRẦN THỊ QUỲNH1998-08-12 00:00:00B2LT+MP+SH
222LỮ NGUYỄN PHƯƠNG QUỲNH1999-12-12 00:00:00B11LT+MP+SH
223TRƯƠNG HÙNG SANG11/29/1989B2LT+MP+SH
224ĐẶNG VĂN SƠM11/24/2001B2LT+MP+SH
225NGUYỄN ĐỨC SƠN1/21/1992B2LT+MP+SH
226NGUYỄN NỮ DIỄM SƯƠNG1980-09-10 00:00:00B11LT+MP+SH
227NGUYỄN HỮU TÀI9/22/1993B2LT+MP+SH
228NGUYỄN VĂN TÂM8/27/1995CSH
229NGUYỄN THỊ THU TÂM7/28/1978B2LT+MP+SH
230TRƯƠNG PHƯỚC TÂN1/18/1962B11LT+MP+SH
231LÊ ĐÌNH TIẾN1/26/1996B2LT+MP+SH
232LƯU VĂN TIẾN1981-03-09 00:00:00B2LT+MP+SH
233NGUYỄN TẤN TỐNG1989-01-01 00:00:00CSH
234BÙI ANH TUẤN1/15/1999B2LT+MP+SH
235TRẦN THANH TÙNG1965-01-01 00:00:00B2LT+MP+SH
236NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT1986-01-01 00:00:00B11LT+MP+SH
237BÙI HỮU TỨ1972-03-06 00:00:00B2LT+MP+SH
238LÊ THỊ TƯƠI2/22/1984B11LT+MP+SH
239ĐOÀN HÀ THANH5/15/1985B11LT+MP+SH
240NGUYỄN THỊ HÀ THANH4/24/2001B2LT+MP+SH
241NGUYỄN MAI THẢO11/13/2002B2LT+MP+SH
242VŨ HOÀI THI7/13/1997B11LT+MP+SH
243VI VĂN THIỆN1/27/1986B2LT+MP+SH
244NGUYỄN ĐỨC THỊNH8/22/2001B2LT+MP+SH
245NGUYỄN VIẾT THỊNH2/17/1993B2LT+MP+SH
246VŨ CẨM THU1974-04-08 00:00:00B11LT+MP+SH
247LĂNG THỊ THUẬN1976-05-12 00:00:00B2LT+MP+SH
248NGUYỄN VĂN THUẬN9/14/1986B2LT+MP+SH
249NGUYỄN THỊ NGỌC THỦY11/17/1990B2LT+MP+SH
250NGUYỄN XUÂN THỦY10/21/1990B2LT+MP+SH
251PHAN THỊ THỦY1994-10-09 00:00:00B11LT+MP+SH
252HOÀNG THỊ THỦY6/18/1989B11LT+MP+SH
253VÕ THỊ THANH THỦY1993-12-10 00:00:00B2LT+MP+SH
254PHẠM THỊ NGỌC THÚY11/17/1996B2LT+MP+SH
255LIÊU THỊ THANH THÚY3/16/1985B2LT+MP+SH
256VŨ HOÀI THƯƠNG8/14/1995B11LT+MP+SH
257NGUYỄN VĂN THƯƠNG10/25/1979B2LT+MP+SH
258ĐỖ NGỌC BẢO TRÂN5/19/2003B2LT+MP+SH
259NGUYỄN HỮU TRÍ2/15/2002B2LT+MP+SH
260VÕ NGUYỄN HẢI TRIỀU1/13/2003B2LT+MP+SH
261PHẠM ĐỨC TRUNG1970-01-01 00:00:00B11LT+MP+SH
262TẰNG SÂU VẰN4/30/1998B2LT+MP+SH
263TRẦN THỊ THANH VÂN8/19/1990B11LT+MP+SH
264LÊ TUẤN VIỆT12/20/1991B2LT+MP+SH
265VƯƠNG QUỐC VIỆT1986-01-01 00:00:00B11LT+MP+SH
266LÊ VIỆT3/22/1990B2LT+MP+SH
267NGUYỄN VŨ VƯƠNG4/24/1994B2LT+MP+SH
268MAI THỊ LAN VY2004-06-01 00:00:00B11LT+MP+SH
269PHẠM NGUYỄN TƯỜNG VY2002-02-11 00:00:00B2LT+MP+SH
270NGUYỄN THỊ THANH YẾN8/13/1991B2LT+MP+SH
271NGUYỄN THỊ HẢI YẾN7/26/1990B11LT+MP+SH
272NGUỴ HOÀNG YẾN8/29/1980B11LT+MP+SH