STTHỌ TÊNNGÀY SINHHẠNGMÔN THI
1LÊ TẤN VIỆT ÁI2/22/1994B2LT+MP+SH
2NGUYỄN ANH1999-03-03 00:00:00B2LT+MP+SH
3NGUYỄN HOÀNG DUY ANH8/22/2004B2LT+MP+SH
4TRẦN THỊ VÂN ÁNH1987-10-06 00:00:00B2LT+MP+SH
5DƯƠNG PHAN HỒNG ÂN3/19/1993B2LT+MP+SH
6NGUYỄN NGỌC ẤN1999-03-02 00:00:00B2LT+MP+SH
7LÊ VĂN BÁU1992-06-10 00:00:00B2LT+MP+SH
8PHAN THANH BÌNH1976-05-03 00:00:00B2LT+MP+SH
9LÊ CHÍ BÌNH1976-07-12 00:00:00B2LT+MP+SH
10NGUYỄN VĂN CẢNH1/27/1990B2LT+MP+SH
11TỪ BÁ CƯỜNG1985-11-02 00:00:00B2LT+MP+SH
12TRẦN QUỐC CƯỜNG2/23/1993B2LT+MP+SH
13LÊ BÙI MINH CHÂU5/16/1986B2SH
14TẠ ĐÌNH CHIẾN9/30/1968B2LT+MP+SH
15PHẠM HOÀNG CHINH8/18/1993B2LT+MP+SH
16NGUYỄN HỮU THIÊN CHƯƠNG4/22/1987B2LT+MP+SH
17HÀ MAI QUANG DŨNG8/13/2003B2LT+MP+SH
18LÊ QUANG ĐÁN1/26/1991B2LT+MP+SH
19NGUYỄN TRUNG ĐANG1984-10-02 00:00:00B2LT+MP+SH
20LÊ XUÂN TIẾN ĐẠT8/14/2001B2LT+MP+SH
21MÔNG THANH HẢI1987-01-11 00:00:00B2LT+MP+SH
22CHU THIỆN HẠNH1994-03-07 00:00:00B2LT+MP+SH
23TRỊNH THANH QUỐC HÀO1998-03-07 00:00:00B2LT+MP+SH
24TẠ THỊ THÚY HẰNG10/13/1999B2LT+MP+SH
25NGUYỄN THỊ THU HIỀN6/13/1995B2LT+MP+SH
26TRẦN MINH HIẾU10/25/1992B2LT+MP+SH
27VĂN KHẮC HIỆU1988-02-08 00:00:00B2LT+MP+SH
28NGUYỄN LÊ HOA1986-04-08 00:00:00B2LT+MP+SH
29TRẦN THẾ HÒA4/16/2001B2LT+MP+SH
30TRẦN XUÂN HỢP4/18/1984B2LT+MP+SH
31LÊ THỊ HỢP7/25/1984B2LT+MP+SH
32LÊ THỊ NGỌC HUÊ11/20/1982B2LT+MP+SH
33TRẦN QUỐC HÙNG1/26/1991B2LT+MP+SH
34NGUYỄN PHẠM HÙNG7/29/1993B2LT+MP+SH
35TRẦN KIM HUY1992-02-05 00:00:00B2LT+MP+SH
36LÊ THỊ KHÁNH HUYỀN1995-12-09 00:00:00B2LT+MP+SH
37NGUYỄN TRỌNG HƯNG1994-05-07 00:00:00B2LT+MP+SH
38NGUYỄN THỊ CẨM HƯƠNG11/24/1988B2LT+MP+SH
39ĐÀO VĂN KIÊN1978-10-10 00:00:00B2LT+MP+SH
40VÕ ĐÌNH KIỆT2001-06-02 00:00:00B2LT+MP+SH
41NGUYỄN ĐĂNG KHOA1994-07-03 00:00:00B2LT+MP+SH
42LÊ THỊ HƯƠNG LIỄU1999-10-12 00:00:00B2LT+MP+SH
43LÊ THỊ KIM LINH12/22/1989B2LT+MP+SH
44TRẦN PHI LONG11/30/2000B2LT+MP+SH
45NGUYỄN THÀNH LONG1975-02-03 00:00:00B2LT+MP+SH
46NGUYỄN VĂN LỰC1/19/2001B2LT+MP+SH
47VŨ ĐỨC MẠNH1994-01-12 00:00:00B2LT+MP+SH
48NGUYỄN VĂN MINH10/30/1997B2LT+MP+SH
49TRẦN HÀ MY6/21/2003B2LT+MP+SH
50LÊ ĐÌNH NAM1989-08-10 00:00:00B2LT+MP+SH
51HOÀNG PHƯƠNG NAM10/20/2000B2LT+MP+SH
52VÕ HỮU NGHỊ1995-12-12 00:00:00B2LT+MP+SH
53NGUYỄN THỊ NGỌC1995-04-06 00:00:00B2LT+MP+SH
54HỒ A NHÌ9/20/1984B2LT+MP+SH
55TRẦN NGUYỄN MINH NHỰT7/19/2001B2LT+MP+SH
56NGUYỄN HOÀNG PHI12/25/1987B2LT+MP+SH
57LÊ TÔ GIA PHÚC1999-12-10 00:00:00B2LT+MP+SH
58PHAN VĂN PHƯƠNG8/20/1996B2LT+MP+SH
59HOÀNG THỊ THU PHƯƠNG1986-06-02 00:00:00B2LT+MP+SH
60NGUYỄN ĐÌNH QUANG7/19/1993B2LT+MP+SH
61HUỲNH DUY QUANG1978-11-05 00:00:00B2LT+MP+SH
62PHẠM ĐĂNG QUANG9/20/1988B2LT+MP+SH
63HOÀNG MINH QUẾ1992-04-02 00:00:00B2LT+MP+SH
64NGÔ XUÂN QUYỀN11/18/1990B2LT+MP+SH
65ĐỒNG THẾ QUYỀN2000-04-10 00:00:00B2LT+MP+SH
66ĐỖ TRƯỜNG SANG7/18/1996B2LT+MP+SH
67NGUYỄN THÁI SƠN10/21/1990B2LT+MP+SH
68NGUYỄN TẤN TÀI6/14/1999B2LT+MP+SH
69BÙI HỮU TÀI1993-08-06 00:00:00B2LT+MP+SH
70BÙI NGỌC TẶNG1975-06-01 00:00:00B2LT+MP+SH
71NGUYỄN THỊ LỆ TÂM1984-04-05 00:00:00B2SH
72LÊ THỊ HỒNG TIẾT9/29/1978B2LT+MP+SH
73PHAN TRUNG TIM1980-09-02 00:00:00B2LT+MP+SH
74PHAN KIẾN TÍN3/27/1991B2LT+MP+SH
75TĂNG VĂN TĨNH1991-04-01 00:00:00B2LT+MP+SH
76NGUYỄN TRỌNG TOẠI1992-12-08 00:00:00B2LT+MP+SH
77NGUYỄN CÔNG TOẠI1996-09-07 00:00:00B2LT+MP+SH
78TRỀNH HINH TOÀN1998-04-12 00:00:00B2LT+MP+SH
79LÊ ANH TÚ10/17/1997B2LT+MP+SH
80NGUYỄN LƯU KHÁNH TÙNG9/21/1980B2LT+MP+SH
81TRẦN VĂN THÁI3/18/1985B2LT+MP+SH
82NGUYỄN NGỌC THÁI7/16/1984B2LT+MP+SH
83NGUYỄN VĂN THANH1/21/1991B2LT+MP+SH
84NGUYỄN VĂN THÀNH1981-11-06 00:00:00B2LT+MP+SH
85ĐẶNG MẠNH THẮNG2001-07-10 00:00:00B2LT+MP+SH
86NGUYỄN VĂN THẾ6/22/1980B2LT+MP+SH
87NGỤY THỊ THÚY1975-02-06 00:00:00B2LT+MP+SH
88NGUYỄN THỊ THANH THƯƠNG2/20/1995B2LT+MP+SH
89PHAN THỊ BÙI KHÁNH TRANG7/16/1987B2LT+MP+SH
90ĐÀO THỊ HUYỀN TRANG9/22/1990B2LT+MP+SH
91LÊ ĐỨC TRỌNG1983-07-11 00:00:00B2LT+MP+SH
92ĐẶNG THỊ TRUYỀN6/30/1993B2LT+MP+SH
93CAO ĐÌNH TRƯỜNG1999-12-07 00:00:00B2LT+MP+SH
94DƯƠNG THỊ ÚT11/16/1994B2LT+MP+SH
95PHẠM THỊ BÍCH VÂN1997-06-12 00:00:00B2LT+MP+SH
96PHAN ĐÌNH QUỲNH VÂN1995-04-04 00:00:00B2LT+MP+SH
97VŨ QUỐC VƯƠNG8/20/1985B2LT+MP+SH
98NGÔ THỊ TRÚC VY1999-05-11 00:00:00B2LT+MP+SH
99VÕ THANH XUYÊN1994-05-02 00:00:00B2LT+MP+SH
100BÙI CÔNG YÊN2/18/1984B2LT+MP+SH