STTHỌ TÊNNĂM SINHCMNDTÌNH TRẠNG
1NGUYỄN THỊ MINH AN1998-09-29 00:00:00272656211SH lần đầu
2NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG ANH2003-08-29 00:00:00272985755SH lần đầu
3PHAN ĐỨC ANH1992-01-17 00:00:00187070868SH lần đầu
4TỐNG KỲ ANH1995-06-29 00:00:00272561465SH lần đầu
5VŨ QUỲNH ANH1985-08-12 00:00:00271776911SH lại H + Đ
6TRẦN THỊ HỒNG ÁNH1982-09-27 00:00:0014182004639SH lần đầu
7NGUYỄN THỊ THIÊN ÂN1996-11-01 00:00:00321721642SH lần đầu
8NGUYỄN ĐÌNH QUỐC BẢO1992-09-02 00:00:0079092018279SH lần đầu
9TRẦN MINH BẢO2002-05-05 00:00:00372028899SH lần đầu
10THÁI THỊ BẮC1993-01-16 00:00:00187136076SH lần đầu
11PHẠM VĂN BẰNG1982-09-30 00:00:00272803202SH lần đầu
12HÀ VĂN BÌNH1998-12-21 00:00:0068098001352SH lần đầu
13TRẦN LONG CƠ1997-12-01 00:00:00221448179SH lần đầu
14NGUYỄN TẤN CƯỜNG1996-04-11 00:00:0079096012072SH lần đầu
15NGUYỄN DUY CƯỜNG1987-06-21 00:00:00271792149SH lần đầu
16LÊ HỮU CƯỜNG1988-02-20 00:00:00183644563SH lần đầu
17NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU1995-02-24 00:00:0025343333SH lần đầu
18PHAN DIỆP CHÂU1987-10-17 00:00:0080087000907SH lần đầu
19ĐỖ XUÂN CHIẾN1982-08-11 00:00:00272681877SH lần đầu
20LÂM ĐÔNG CHIẾU1993-11-11 00:00:0079093031890SH lần đầu
21LÊ VĂN CHINH1990-10-02 00:00:00230748113SH lần đầu
22NGUYỄN HỮU CHÍNH1975-05-15 00:00:00184033521SH lần đầu
23NGUYỄN PHI CHƯƠNG1993-01-01 00:00:00272212923SH lần đầu
24NGUYỄN THỊ DỊU1986-02-19 00:00:00271722480SH lần đầu
25NGUYỄN THỊ KIM DUNG1987-01-10 00:00:00271878886SH lần đầu
26CAO THỊ DUNG1993-02-06 00:00:00173618428SH lần đầu
27HUỲNH ĐỨC DŨNG1995-05-14 00:00:0079095025697SH lần đầu
28BÙI THỊ DUYÊN2001-07-02 00:00:0030301011252SH lần đầu
29LÊ VĂN ĐẠI1990-08-08 00:00:00272913962SH lần đầu
30LƯƠNG ĐẢM1998-06-01 00:00:00221398287SH lần đầu
31NGUYỄN TẤN ĐẠT1985-05-01 00:00:0023754803SH lần đầu
32PHẠM THÀNH ĐẠT2002-03-21 00:00:00272870785SH lần đầu
33VÕ TRỌNG ĐẠT1998-10-03 00:00:00272601880SH lại LT + H + Đ
34TRẦN QUỐC ĐẠT1993-09-06 00:00:00272265323SH lại LT + H + Đ
35LÊ HỒNG ĐĂNG2000-08-11 00:00:0026005020SH lần đầu
36NGUYỄN KHẮC ĐỈNH1979-01-01 00:00:00264139975SH lần đầu
37PHẠM QUÝ ĐÔN1984-09-04 00:00:0038084001679SH lần đầu
38HỒ VIỆT ĐỨC2001-01-20 00:00:00225720762SH lần đầu
39NGUYỄN HƯƠNG GIANG1992-10-28 00:00:00230873050SH lần đầu
40NGÔ TRẦN TRÚC GIANG1996-01-10 00:00:00272536561SH lần đầu
41KIỀU THỊ GIÁNG1979-07-13 00:00:001179047362SH lần đầu
42NGUYỄN QUANG HÀ1993-09-19 00:00:0024945775SH lần đầu
43BÙI THỊ HÀ1981-06-20 00:00:0030181009882SH lần đầu
44VÕ VĂN HẢI2002-05-30 00:00:00272886445SH lại LT + H + Đ
45ĐẶNG BÍCH HẢO1983-04-08 00:00:0079183016028SH lần đầu
46PHAN TRƯỜNG HẬN1982-09-02 00:00:0066082011362SH lần đầu
47LÝ TÚ HIỀN1986-12-16 00:00:0079186001180SH lần đầu
48NGUYỄN VĂN HIẾU1987-10-03 00:00:0035087002767SH lần đầu
49LÂM THANH HÒA2000-06-28 00:00:00352472542SH lần đầu
50LÊ THỊ HÒA1999-08-06 00:00:0040199005675SH lần đầu
51ĐINH THỊ THU HOÀI1992-06-01 00:00:00241243347SH lần đầu
52TRẦN THỊ HOÀN1986-04-05 00:00:0024186000286SH lần đầu
53VÕ MINH HOÀN1993-03-20 00:00:0066093000828SH lần đầu
54PHẠM MINH HOÀNG1998-09-16 00:00:0094098000058SH lần đầu
55LÊ TRƯƠNG HOÀNG1994-01-23 00:00:00221366677SH lần đầu
56HOÀNG ĐÌNH HỢI1983-06-28 00:00:0027083013936SH lần đầu
57LỮ MINH HUỀ1978-12-25 00:00:00250398475SH lần đầu
58ĐINH VĂN HÙNG1987-12-06 00:00:00186481557SH lần đầu
59VŨ MẠNH HÙNG1987-03-17 00:00:0036087005306SH lần đầu
60ĐINH VĂN HUY1998-10-02 00:00:00272683972SH lần đầu
61PHẠM ĐỨC HUY1996-04-13 00:00:0075096019449SH lần đầu
62NGUYỄN HOÀNG HUY1989-01-01 00:00:00312023543SH lần đầu
63NGUYỄN HỮU HUY1998-11-30 00:00:0038098004563SH lần đầu
64TRẦN HỮU HUY1990-03-04 00:00:00225422126SH lần đầu
65NGUYỄN HOÀNG THẾ HUY2001-02-15 00:00:0079201014456SH lại LT + H + Đ
66TRẦN ANH HUY1975-01-01 00:00:00271897156SH lại LT + H + Đ
67HỒ THỊ KIM HUYÊN1986-09-22 00:00:00273186329SH lần đầu
68ĐÀO THỊ HUYỀN1987-08-30 00:00:00271892910SH lần đầu
69NGUYỄN VĂN HƯNG1983-07-15 00:00:00272577411SH lần đầu
70TRẦN THỊ HƯƠNG1978-07-03 00:00:0035178007819SH lần đầu
71HUỲNH KIM HƯƠNG2001-08-12 00:00:00272818547SH lần đầu
72NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG1984-08-24 00:00:00280810957SH lần đầu
73PHAN THỊ KIM1982-04-14 00:00:00272801951SH lần đầu
74HUỲNH DUY KHANH1983-07-17 00:00:00301073427SH lần đầu
75NGUYỄN TRẦN ĐOAN KHANH1991-07-16 00:00:00272140264SH lần đầu
76PHẠM VĂN KHIỆN1973-06-06 00:00:0034073002509SH lần đầu
77NGUYỄN MINH KHÔI1996-11-23 00:00:00321530839SH lần đầu
78TRẦN ANH KHƯƠNG1994-09-04 00:00:00272446533SH lần đầu
79NGUYỄN THỊ LAN1986-03-15 00:00:00271915748SH lần đầu
80LÊ VĂN LÂM1976-04-27 00:00:0031076022585SH lần đầu
81TÔ THỊ MỸ LỆ1984-01-01 00:00:0046184000209SH lần đầu
82NGUYỄN THỊ LIÊN1989-10-20 00:00:00205454402SH lần đầu
83LÝ TÂM LINH1981-11-27 00:00:0075081016383SH lần đầu
84NGUYỄN CHÂU HOÀNG LONG2000-05-19 00:00:007720000197SH lần đầu
85HUỲNH CHI LƯƠNG1993-08-23 00:00:0079093012482SH lần đầu
86ĐỖ NGỌC LƯƠNG1987-08-19 00:00:00272809593SH lần đầu
87NGUYỄN TẤN MẠNH1996-04-11 00:00:0079096019642SH lần đầu
88PHẠM VĂN MẪN1994-12-17 00:00:00230949841SH lần đầu
89PHẠM VĂN MINH2000-10-18 00:00:0075200023275SH lần đầu
90TRẦN HOÀNG MINH1981-09-12 00:00:00381525947SH lần đầu
91NGUYỄN HIỀN MINH1983-07-17 00:00:0023775716SH lần đầu
92ĐẶNG THỊ TRÀ MY1997-06-27 00:00:00221429733SH lại LT + H + Đ
93TRẦN SƠN MỸ1970-10-12 00:00:00271211150SH lại LT + H + Đ
94BÙI VĂN NAM1984-10-26 00:00:0026084014585SH lần đầu
95NGUYỄN HỮU NAM2000-09-08 00:00:00272798792SH lần đầu
96NGUYỄN TRẦN THÀNH NAM2002-04-23 00:00:0035202003463SH lần đầu
97TRỊNH THANH NINH1979-03-10 00:00:00172389995SH lại LT + H + Đ
98PHẠM THỊ NỤ1978-06-05 00:00:00272629055SH lần đầu
99VŨ THỊ NGA1978-11-28 00:00:00272484226SH lại LT + H + Đ
100LÂM THỊ KIM NGÂN1993-11-03 00:00:0075193019711SH lần đầu
101TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA1991-03-04 00:00:0075091005134SH lần đầu
102PHẠM TRUNG NGUYÊN1984-09-22 00:00:0075084000180SH lần đầu
103HOÀNG VĂN NGUYÊN1984-06-28 00:00:00272362906SH lần đầu
104TRẦN NGỌC NGUYÊN1996-04-16 00:00:00225812785SH lần đầu
105LÊ THỊ BÍCH NGUYỆT1988-05-05 00:00:0066188001023SH lần đầu
106VŨ BÁ NHẠC1987-09-02 00:00:0038087024319SH lần đầu
107ĐINH CHÂU NHẬT1990-07-20 00:00:00205472309SH lần đầu
108NGUYỄN NGỌC NHI1988-01-17 00:00:0080088002481SH lần đầu
109NGUYỄN LAN QUỲNH NHI1998-07-10 00:00:0056198000009SH lần đầu
110LƯU MẪN NHI1995-11-07 00:00:00272584345SH lần đầu
111QUÁCH ĐỨC NHỚ1986-01-01 00:00:00381523977SH lần đầu
112NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG1991-09-06 00:00:00272169170SH lần đầu
113NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ2000-01-20 00:00:0075300021857SH lần đầu
114NGUYỄN TẤN PHÁT1983-07-15 00:00:0023595776SH lần đầu
115HUỲNH THANH PHONG1994-08-16 00:00:00272447026SH lần đầu
116NGUYỄN VĂN PHONG1993-02-04 00:00:00272197837SH lại LT + H + Đ
117HUỲNH PHÚ1982-09-09 00:00:0046082000741SH lần đầu
118NGUYỄN PHẠM HOÀNG PHÚC2001-01-05 00:00:00321612656SH lần đầu
119CHU VĂN PHƯỚC1993-08-15 00:00:0077093007608SH lần đầu
120PHAN THỊ BÍCH PHƯƠNG1989-04-02 00:00:00183599280SH lần đầu
121TRẦN THỊ TRÚC PHƯƠNG1985-05-02 00:00:0080185019194SH lần đầu
122HUỲNH THỊ KIM PHƯỢNG1991-10-18 00:00:0056191000193SH lần đầu
123ĐẶNG DUY QUANG1995-02-15 00:00:00221402126SH lần đầu
124HOÀNG DUY QUANG2003-01-26 00:00:00276036249SH lần đầu
125TRẦN THỊ TÚ QUYÊN1989-03-02 00:00:00271965819SH lần đầu
126ĐỖ THỊ THU QUYÊN2000-06-28 00:00:00272808452SH lần đầu
127LÊ TRỌNG QUYẾT2001-01-06 00:00:00281273054SH lần đầu
128TRẦN MINH SANG1993-01-01 00:00:00381582017SH lần đầu
129CAO THỊ NGỌC SEN1981-10-10 00:00:0051181001829SH lần đầu
130VÕ TRƯỜNG SINH1988-05-07 00:00:00271942715SH lại H + Đ
131BÙI VĂN SƠN1981-10-09 00:00:0026081007011SH lần đầu
132PHẠM ĐỈNH SƠN2002-05-22 00:00:00272999042SH lần đầu
133LÂM ĐẠI SỰ1994-10-09 00:00:0060094011700SH lần đầu
134NGUYỄN HIẾU TÀI2002-09-11 00:00:0079202015627SH lần đầu
135NGUYỄN TRUNG TÀI2001-09-08 00:00:00272802477SH lại LT + H + Đ
136HUỲNH THIỆN TÂM1992-11-13 00:00:00312141157SH lần đầu
137HUỲNH PHAN TÂN1990-10-08 00:00:0082090000147SH lần đầu
138LÊ HỮU NHẬT TÂN1990-11-06 00:00:0075090005674SH lần đầu
139ĐOÀN HOÀNG TÂN1991-09-12 00:00:00291060086SH lại LT + H + Đ
140PHẠM VĂN TÂY1994-06-01 00:00:0072094012282SH lần đầu
141NGUYỄN VĂN TIẾN1990-06-21 00:00:0044090004439SH lần đầu
142ĐỖ THỊ KIM TIẾN1981-09-18 00:00:00271382644SH lại LT + H + Đ
143NGUYỄN TẤT TIỆN1989-12-25 00:00:0036089004468SH lại LT + H + Đ
144NGUYỄN TRUNG TÍNH1986-03-23 00:00:00271650529SH lần đầu
145HUỲNH TRỌNG TÍNH1994-08-08 00:00:00381683467SH lần đầu
146LÊ THẾ TÚ1999-08-15 00:00:00122263338SH lần đầu
147NGUYỄN THỊ CẨM TÚ1991-10-11 00:00:0072191001983SH lần đầu
148LÊ CÔNG TUẤN1991-02-05 00:00:00186773415SH lần đầu
149PHẠM HOÀI TUẤN1998-09-28 00:00:0074098000347SH lần đầu
150ĐOÀN THANH TUẤN1994-08-03 00:00:00272490748SH lần đầu
151NGUYỄN HỮU TÙNG2000-12-07 00:00:00272848165SH lần đầu
152BÙI THỊ TUYỀN1989-11-16 00:00:00271815872SH lần đầu
153NGUYỄN VĂN TUYẾN1999-10-16 00:00:00272806243SH lần đầu
154NGUYỄN THÔNG THÁI1992-08-26 00:00:00272174157SH lần đầu
155LÊ HỒNG THÁI1999-09-27 00:00:0035099000655SH lần đầu
156LÊ VĂN THÁI1975-05-08 00:00:0038075012426SH lần đầu
157ĐINH CHÍ THANH1981-01-08 00:00:00183236438SH lần đầu
158NGUYỄN TẤN THÀNH1991-05-10 00:00:0079091003522SH lần đầu
159NGUYỄN TỐNG THÀNH2003-04-03 00:00:00272946686SH lần đầu
160TRẦN TRUNG THÀNH1975-07-08 00:00:00281150435SH lần đầu
161NGUYỄN THỊ THẢO1993-05-16 00:00:0040193025588SH lần đầu
162PHẠM HIẾU THẢO2000-01-14 00:00:00272674997SH lại LT + H + Đ
163PHẠM VĂN THẮNG1990-06-20 00:00:001090027726SH lần đầu
164TRẦN QUỐC THẮNG1994-08-03 00:00:00264441786SH lần đầu
165PHẠM HỮU THẮNG1983-01-01 00:00:00273177396SH lại LT + H + Đ
166ĐÀO THỊ THÂN1979-01-27 00:00:00272939006SH lần đầu
167TRẦN THỊ THANH THI1993-08-13 00:00:0075193001009SH lần đầu
168HOÀNG ĐỨC THỊNH1984-04-09 00:00:0048084000108SH lần đầu
169PHẠM HOÀNG THỌ1971-01-24 00:00:0022256520SH lần đầu
170HUỲNH THỊ KIM THOA1990-04-18 00:00:00312054833SH lần đầu
171NGUYỄN TRẦN HỒNG THU1983-09-09 00:00:0023466888SH lần đầu
172NGUYỄN THỊ THU THỦY1981-07-06 00:00:0025492468SH lần đầu
173TRẦN THỊ THÚY1992-01-16 00:00:00272164458SH lần đầu
174VŨ VĂN THỰC1985-12-08 00:00:00172237129SH lại H + Đ
175TRẦN THỊ MINH TRANG1993-02-18 00:00:00272138508SH lần đầu
176NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG1985-09-10 00:00:0083185010817SH lần đầu
177NGUYỄN MINH TRÍ1990-01-31 00:00:0087090000155SH lần đầu
178NGUYỄN KIM TRỌNG1975-02-01 00:00:0068075000888SH lần đầu
179MAI VĂN TRỌNG1993-06-20 00:00:00197295505SH lần đầu
180ĐẶNG TRUNG1988-02-23 00:00:00271870586SH lần đầu
181ĐÔNG VĂN TRƯỜNG1986-06-05 00:00:00272999322SH lần đầu
182NGUYỄN THỊ VŨ UYÊN1989-10-24 00:00:0066189001606SH lần đầu
183BÙI ĐỨC ƯỚC1979-07-17 00:00:00164079210SH lần đầu
184NGUYỄN THANH VIỆT1989-05-06 00:00:0075089004316SH lần đầu
185PHẠM TẤN VINH1996-08-06 00:00:0025740320SH lần đầu
186NGUYỄN TRỌNG VĨNH1976-04-24 00:00:00230990576SH lần đầu
187PHẠM QUANG VŨ1991-02-21 00:00:0035091000783SH lần đầu
188LÊ ĐÌNH NGUYÊN VŨ1993-08-12 00:00:00272236371SH lần đầu
189HỒ VĂN XÍU1995-01-01 00:00:00221395727SH lần đầu
190NGUYỄN VĂN Ý1990-09-01 00:00:00261224696SH lần đầu
191TRẦN BẢO AN1992-05-12 00:00:0025182031SH lần đầu
192NGUYỄN ĐỖ PHƯỚC AN2000-06-13 00:00:0075200007689SH lần đầu
193NGUYỄN ĐÌNH BẢO AN1985-09-06 00:00:00272919982SH lại H + Đ
194LÊ HUỲNH ANH1988-09-05 00:00:0075088002868SH lần đầu
195NGUYỄN KHẮC ANH1983-06-06 00:00:00272858540SH lần đầu
196PHẠM THỊ LAN ANH2001-06-30 00:00:0034001011808SH lần đầu
197PHẠM THỊ TUYẾT ANH1986-06-21 00:00:00261646090SH lần đầu
198VÕ QUỐC BẢO1987-02-08 00:00:00271922887SH lần đầu
199ĐINH PHẠM MINH CẢNH1998-08-16 00:00:00251362097SH lần đầu
200THỔ CẢNH1979-09-10 00:00:00271452908SH lần đầu
201LƯƠNG HUY CƯỜNG1991-11-06 00:00:00272087934SH lần đầu
202NGUYỄN ĐĂNG QUỐC CƯỜNG1998-01-22 00:00:00272585057SH lần đầu
203NGUYỄN MINH CHIẾN2003-10-04 00:00:0079203007997SH lần đầu
204BẠCH ĐÌNH CHUNG1993-09-03 00:00:00183873512SH lần đầu
205NGÔ VĂN CHƯNG1998-06-05 00:00:00272615265SH lần đầu
206LUÂN VĂN DANG1998-04-01 00:00:00241693629SH lần đầu
207LÊ QUANG DIỆU1971-10-30 00:00:00272245782SH lần đầu
208LÊ THỊ KIM DUNG1985-03-08 00:00:00271654783SH lần đầu
209ĐÀO VĂN DŨNG1983-09-19 00:00:00111780645SH lần đầu
210ĐỖ VĂN DŨNG1978-12-02 00:00:00211561396SH lần đầu
211NGUYỄN QUANG DUY1995-10-19 00:00:0025237715SH lần đầu
212ĐỖ TẤN ĐẠT1990-06-29 00:00:0075090002042SH lần đầu
213LÊ ANH ĐỨC2003-09-15 00:00:00272971692SH lần đầu
214NGUYỄN VĂN ĐỨC1995-10-20 00:00:00184157500SH lần đầu
215DOÃN THANH GIANG1986-06-06 00:00:0082086012367SH lần đầu
216NGUYỄN NGỌC HẢI1986-01-12 00:00:00272979966SH lần đầu
217NGUYỄN MINH HẢI1995-09-04 00:00:00225606772SH lần đầu
218PHẠM HỒNG HẠNH1982-08-02 00:00:00271606489SH lần đầu
219NGUYỄN THỊ HẠNH1991-12-13 00:00:00276003147SH lần đầu
220NGUYỄN VĂN HẬU1999-09-17 00:00:00352586970SH lần đầu
221NGUYỄN KHÁNH HIỆP1987-02-13 00:00:00205260301SH lần đầu
222BÙI CHÍ HIỂU1978-02-26 00:00:00145910338SH lần đầu
223NGUYỄN TRUNG HIẾU1993-07-23 00:00:00272333354SH lần đầu
224MAI TUYẾT HOA1994-09-27 00:00:00272286123SH lần đầu
225TƯỞNG THANH HOA1995-05-30 00:00:00272532793SH lần đầu
226NGUYỄN THU HOA1996-11-17 00:00:00272508888SH lần đầu
227PHẠM THỊ BÍCH HÒA1985-02-20 00:00:00250588891SH lần đầu
228TRẦN NGỌC HOÀN1996-08-04 00:00:0044096000556SH lần đầu
229ĐIỂU MINH HOÀNG1997-01-21 00:00:00285659152SH lần đầu
230LÊ TIẾN HOẠT1968-05-27 00:00:00271881396SH lần đầu
231NGUYỄN XUÂN HÒE1961-03-26 00:00:00272110951SH lại LT + H + Đ
232NGUYỄN PHÚ HỘ1995-04-11 00:00:00352192141SH lần đầu
233NGUYỄN BẢO HỒNG1985-02-02 00:00:00111956292SH lần đầu
234PHẠM THỊ HỒNG1976-11-13 00:00:00271306796SH lần đầu
235TRỊNH THỊ THÚY HỒNG1988-02-10 00:00:00271881277SH lần đầu
236NGUYỄN THỊ HUẾ1987-09-07 00:00:0037187001572SH lần đầu
237NGUYỄN HỮU MINH HUY2003-11-18 00:00:00272973161SH lần đầu
238TRỊNH GIA HUY2003-03-11 00:00:00212818896SH lần đầu
239NGUYỄN NGỌC HUYỀN1987-08-26 00:00:0075187001344SH lần đầu
240ĐỖ NGỌC HUYỀN1995-12-13 00:00:00261501275SH lại H + Đ
241ĐINH XUÂN HƯNG1980-08-27 00:00:00281033402SH lần đầu
242PHAN THỊ DIỄM HƯƠNG1994-02-26 00:00:00241384976SH lần đầu
243LÊ THỊ HƯƠNG1990-12-29 00:00:00276019881SH lần đầu
244BÙI THỊ THANH HƯƠNG1992-07-09 00:00:00272155106SH lần đầu
245NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG2000-11-30 00:00:00285622828SH lần đầu
246LƯƠNG THỊ THANH HƯỜNG1994-02-08 00:00:00272386643SH lần đầu
247PHẠM THỊ PHƯƠNG KIỀU1995-12-08 00:00:00272408586SH lần đầu
248NGUYỄN HUỲNH KHA1997-08-16 00:00:00334883350SH lần đầu
249NGUYỄN ĐỨC KHAI1997-02-19 00:00:00272514040SH lần đầu
250PHẠM VĂN KHUYẾN1979-05-10 00:00:00271837753SH lần đầu
251NGUYỄN THỊ LAN1979-10-26 00:00:0042179007462SH lần đầu
252NGUYỄN THỊ LÀNH1982-08-22 00:00:0075182004610SH lần đầu
253NGUYỄN THANH LIÊM1990-08-19 00:00:00312034267SH lần đầu
254HOÀNG THỊ KHÁNH LINH1994-08-15 00:00:00272391019SH lần đầu
255UNG BỬU GIA LINH1994-08-25 00:00:00261355959SH lần đầu
256UNG BỬU HOÀNG LINH1988-10-03 00:00:00261076605SH lần đầu
257HUỲNH THỊ ÁI LOAN1981-11-20 00:00:00230884926SH lần đầu
258LÊ THÀNH HOÀNG LONG1997-01-31 00:00:0079097017281SH lần đầu
259PHẠM XUÂN LỘC2001-04-28 00:00:0036201017556SH lần đầu
260PHẠM NGỌC TRÚC LY1992-05-05 00:00:0075192021713SH lần đầu
261NGUYỄN THANH MAI1983-01-31 00:00:00272569461SH lần đầu
262HỒ THANH MINH1996-01-27 00:00:0075096011920SH lần đầu
263NGUYỄN THANH MINH2002-04-23 00:00:0060202004710SH lần đầu
264TRẦN CÔNG MINH2001-09-04 00:00:0038201029271SH lần đầu
265TRẦN ĐỨC MINH1998-07-27 00:00:00261562003SH lần đầu
266LÊ VĂN MINH1986-07-15 00:00:0038086009479SH lần đầu
267NGUYỄN HOÀNG ANH MINH1997-05-24 00:00:0077097002242SH lần đầu
268PHẠM VĂN MỪNG1991-01-01 00:00:00381620276SH lần đầu
269HUỲNH THỊ TRÀ MY1990-10-04 00:00:00272078251SH lần đầu
270NGUYỄN CHUẨN NAM1987-10-31 00:00:0079087001464SH lần đầu
271LÊ THỊ HOÀI NAM1978-01-09 00:00:0040178000791SH lại H + Đ
272CAO VĂN NĂM1991-07-04 00:00:00173124292SH lần đầu
273PHẠM ĐỨC NĂM1992-05-19 00:00:00241192320SH lần đầu
274DƯƠNG THỊ THÙY NƯƠNG1989-08-15 00:00:00271827638SH lần đầu
275TRẦN THỊ NGA1974-12-31 00:00:00272667324SH lần đầu
276NGUYỄN THỊ THANH NGA1999-09-15 00:00:00241687585SH lần đầu
277NGUYỄN VĂN NGẢI1968-01-01 00:00:00276092294SH lần đầu
278BÙI THỊ MỸ NGÂN2001-09-20 00:00:0075301005430SH lần đầu
279NGUYỄN HỮU NGHỊ1979-06-07 00:00:00370971229SH lần đầu
280LÊ NGỌC NGHỊ1993-06-01 00:00:00194474408SH lần đầu
281HỒ VĂN NGỌC2000-10-13 00:00:0068200008229SH lần đầu
282ĐỖ HOÀNG NHÂN1998-01-21 00:00:00312351440SH lần đầu
283TRƯƠNG HỮU NHÂN1995-03-15 00:00:0079095008807SH lần đầu
284TRƯƠNG ÁNH NHÂN1993-10-20 00:00:00272287096SH lần đầu
285TRƯƠNG THỊ HỒNG NHUNG1985-08-04 00:00:0025076356SH lần đầu
286TRẦN NGUYỄN QUỲNH NHƯ1990-04-24 00:00:0075190022988SH lần đầu
287HOÀNG ĐẠI PHONG1979-10-14 00:00:00271337897SH lại LT + H + Đ
288NGUYỄN HỮU PHÒNG1998-05-04 00:00:00251079440SH lần đầu
289LÊ QUANG PHÚ2002-09-27 00:00:0075202001975SH lần đầu
290HUỲNH LÊ THIÊN PHÚ1994-03-08 00:00:0079094011102SH lần đầu
291TRẦN TẤN PHÚC1990-08-30 00:00:0051090000269SH lần đầu
292ĐÀO DUY PHÚC2004-04-04 00:00:0079204001980SH lần đầu
293NGUYỄN HOÀNG PHÚC1998-01-23 00:00:00371858602SH lần đầu
294NGUYỄN VĂN PHƯỚC1984-10-01 00:00:00271553101SH lần đầu
295NGUYỄN TRẦN TRÚC PHƯƠNG1989-10-02 00:00:0077189001287SH lần đầu
296PHẠM DUY QUANG2000-10-10 00:00:0068200011459SH lần đầu
297NGUYỄN HỒNG QUANG2002-02-18 00:00:00272850409SH lần đầu
298DƯƠNG THỊ NGỌC QUYÊN1990-01-01 00:00:00365740662SH lần đầu
299DƯƠNG LÊ QUỲNH1997-01-26 00:00:00352367633SH lần đầu
300TRẦN QUANG SANG1995-05-22 00:00:00363804802SH lần đầu
301TRẦN ĐỨC SĨ1977-07-29 00:00:0079077009208SH lần đầu
302NGUYỄN TRƯỜNG SƠN1971-02-10 00:00:001071020038SH lần đầu
303HOÀNG THÁI SƠN1986-02-12 00:00:00271749838SH lại LT + H + Đ
304NGUYỄN PHÚC TÀI1984-10-16 00:00:0079084007682SH lần đầu
305VI VĂN TÀI2001-04-03 00:00:00241870730SH lần đầu
306TRẦN NGỌC TẠO1988-08-15 00:00:0040088021802SH lần đầu
307NGUYỄN THÀNH TÂM1996-03-30 00:00:00251013365SH lần đầu
308NGUYỄN DUY TÂM1983-05-05 00:00:0051083017063SH lần đầu
309NGUYỄN THỊ TÂM1994-08-10 00:00:00187243501SH lần đầu
310NGUYỄN DUY TÂN1991-01-04 00:00:00272004241SH lần đầu
311PHẠM VIẾT TÂN1984-04-04 00:00:0042084006962SH lần đầu
312NGUYỄN VĂN TÂY1990-11-05 00:00:00271972281SH lần đầu
313HOÀNG VĂN TIẾN1980-10-10 00:00:00276117850SH lần đầu
314PHẠM MINH TIẾN1997-01-08 00:00:00366111913SH lại LT + H + Đ
315TRẦN ĐỨC TIẾU1984-05-01 00:00:0025548984SH lần đầu
316NGUYỄN NGỌC TOÀN1991-07-28 00:00:0066091014971SH lần đầu
317NGUYỄN HỮU TOÀN1975-05-03 00:00:00271152982SH lần đầu
318ĐINH NHO TOÀN1984-01-21 00:00:00183419546SH lại H + Đ
319NGUYỄN ĐÌNH TOÁN1972-11-20 00:00:00171883558SH lại LT + H + Đ
320NGUYỄN VĂN TỚI1984-04-17 00:00:00151463911SH lần đầu
321NGUYỄN THỊ ĐÀI TRANG1994-08-01 00:00:00225752070SH lần đầu
322LƯU NHƯ TÚ1995-07-24 00:00:00184064547SH lần đầu
323LÊ NHẬT TÚ2000-09-26 00:00:00272703016SH lại H + Đ
324TRẦN ANH TUẤN1987-07-10 00:00:00271713274SH lần đầu
325NGUYỄN THANH TUẤN1996-02-16 00:00:00272411269SH lần đầu
326TRỊNH MINH TUẤN1990-12-22 00:00:00271937382SH lần đầu
327NGUYỄN HOÀNG ANH TUẤN1984-07-25 00:00:00271730621SH lần đầu
328NGUYỄN HỮU MINH TUỆ2003-12-02 00:00:00272970745SH lần đầu
329NGUYỄN QUANG TÙNG1993-01-02 00:00:00186968129SH lần đầu
330PHẠM THỊ THANH TUYỀN1995-11-20 00:00:00272431393SH lần đầu
331NGÔ VĂN TUYỂN1962-05-24 00:00:00272099132SH lần đầu
332NGUYỄN TÂM THAI1987-02-09 00:00:00271804556SH lần đầu
333LÊ THANH THÁI1997-07-01 00:00:00272549903SH lần đầu
334BÙI HỮU THÀNH2003-01-10 00:00:0075203023046SH lần đầu
335HOÀNG NHẬT THÀNH1995-02-23 00:00:00272448005SH lần đầu
336NGUYỄN TRUNG THÀNH1985-02-03 00:00:0040085000329SH lần đầu
337TRẦN CÔNG THÀNH1991-07-21 00:00:00273390344SH lần đầu
338TRƯƠNG CHÂU THÀNH1996-02-10 00:00:0079096019031SH lần đầu
339LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO1997-02-25 00:00:00285659810SH lần đầu
340NGUYỄN THỊ THẮM1992-07-16 00:00:00272912423SH lần đầu
341NGUYỄN CAO THĂNG1980-04-04 00:00:00271415686SH lần đầu
342HOÀNG VĂN THẮNG1993-02-18 00:00:00194482206SH lần đầu
343TRẦN NGỌC THẬM1983-07-10 00:00:00321169240SH lần đầu
344HOÀNG THÀNH THẬT1987-04-18 00:00:00271809961SH lần đầu
345NGUYỄN THỊ ANH THI1984-07-28 00:00:0025275510SH lần đầu
346HOÀNG XUÂN THỊNH1986-02-13 00:00:0044086012485SH lần đầu
347TRẦN XUÂN THỊNH1990-05-02 00:00:00183746030SH lần đầu
348PHẠM VĂN THỊNH1983-09-17 00:00:00271505539SH lại LT + H + Đ
349TRẦN THỊ KIM THOA1989-04-25 00:00:00272086369SH lần đầu
350HOÀNG DUY THOẠI1992-05-26 00:00:00371610428SH lần đầu
351NGUYỄN QUANG MINH THÔNG1994-12-07 00:00:0075094016766SH lần đầu
352NGUYỄN THỊ THU1986-11-05 00:00:00271868152SH lần đầu
353HUỲNH NGỌC THUẬN1986-11-30 00:00:0074186008684SH lần đầu
354NGUYỄN THỊ THỦY1989-11-03 00:00:00272052413SH lại H + Đ
355HÀ THỊ LINH THÚY1981-01-11 00:00:00271522086SH lần đầu
356NGUYỄN THANH DIỄM THÚY2001-02-12 00:00:00272742438SH lần đầu
357BÙI VĂN THỨC1992-01-03 00:00:00113560976SH lần đầu
358NGUYỄN THỊ THƯƠNG1990-09-12 00:00:0025998529SH lần đầu
359ĐÀO THỊ NGỌC TRANG1987-05-02 00:00:0077187003779SH lại H + Đ
360PHAN HUỲNH BÍCH TRÂM1987-04-23 00:00:0079187033457SH lần đầu
361LÊ MINH TRÍ1996-10-21 00:00:00272505731SH lại H + Đ
362NGUYỄN THỊ DIỄM TRINH1990-08-09 00:00:00334471251SH lần đầu
363SẦM VĂN TRỌNG1988-01-18 00:00:00250737181SH lần đầu
364VÕ THỊ THANH TRÚC1998-11-14 00:00:00272674110SH lần đầu
365PHẠM DUY TRUNG1987-09-06 00:00:00285155362SH lần đầu
366LÊ XUÂN TRUNG2000-01-21 00:00:00272672475SH lần đầu
367LÊ VĂN TRỰC1990-10-23 00:00:0060090003738SH lần đầu
368BÙI XUÂN TRƯỜNG1993-04-07 00:00:00225924392SH lần đầu
369NGUYỄN TIẾN TRƯỜNG1977-03-12 00:00:00271289682SH lần đầu
370NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG1974-05-02 00:00:0025428986SH lần đầu
371NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN1989-12-12 00:00:00197501437SH lại H + Đ
372NGUYỄN VĂN VIÊN1992-03-13 00:00:0038092011270SH lần đầu
373LÊ HOÀNG VINH1996-03-27 00:00:00272414744SH lần đầu
374HỒ TIẾN VĨNH1983-09-21 00:00:00271528233SH lần đầu
375LÊ TUẤN VŨ1989-09-09 00:00:00272085942SH lần đầu
376NGUYỄN THẾ VŨ1995-04-04 00:00:00272602803SH lần đầu
377ĐÀO XUÂN VŨ1988-11-03 00:00:00271908352SH lần đầu
378VÕ VĂN XIÊN1987-01-01 00:00:00371147256SH lần đầu
379ĐÀO NGỌC DIỄM XUÂN1995-10-13 00:00:00272539014SH lần đầu
380THÁI BẢO YẾN1983-06-08 00:00:00271495828SH lần đầu