STTHỌ TÊNNĂM SINHCMNDTÌNH TRẠNG
1VŨ BẢO AN1992-01-08 00:00:00241181152SH lần đầu
2VÕ NGUYỄN TRƯỜNG AN1997-10-31 00:00:00272581551SH lại LT + H + Đ
3HOÀNG TUẤN ANH1980-01-02 00:00:0075080003816SH lần đầu
4NGÔ TUẤN ANH1980-02-06 00:00:0025977977SH lần đầu
5LÊ ĐỨC ANH1990-12-02 00:00:0035090001090SH lần đầu
6LÊ ANH HUẾ ANH1998-01-01 00:00:00381928033SH lần đầu
7PHẠM TIẾN ANH1973-02-08 00:00:00271235635SH lần đầu
8BÙI TRƯƠNG TÚ ANH1993-11-10 00:00:00301499884SH lại LT + H + Đ
9HOÀNG NGỌC ANH1992-09-01 00:00:00183919452SH lại LT + H + Đ
10LÊ TUẤN ANH1993-01-13 00:00:00371479330SH lại H + Đ
11HOÀNG VĂN BẢO1989-04-04 00:00:00271872919SH lần đầu
12NGUYỄN THỊ HOA BÍCH1993-08-22 00:00:0072193002507SH lần đầu
13NGUYỄN NGỌC BÌNH1985-04-18 00:00:0079085002273SH lần đầu
14ĐẶNG THỊ THANH BÌNH1983-10-04 00:00:0045183001355SH lần đầu
15TRẦN VĂN BÌNH1991-08-06 00:00:00183915004SH lần đầu
16PHẠM CÔNG BÌNH1987-08-20 00:00:00186642472SH lại LT + H + Đ
17TRẦN THANH BÌNH1987-08-29 00:00:00276044556SH lại LT + H + Đ
18ĐINH VĂN BỘI1987-10-15 00:00:00162780509SH lại H + Đ
19NGUYỄN ĐỨC CÔNG1987-07-24 00:00:00276019046SH lần đầu
20NGUYỄN VĂN CÔNG1999-01-01 00:00:00187769082SH lần đầu
21NGUYỄN VĂN CƯỜNG2002-08-12 00:00:00187918787SH lần đầu
22LÂM GIA CHÂU1989-09-21 00:00:0079089008243SH lần đầu
23LÊ TIẾN DANH1995-11-27 00:00:00212574534SH lần đầu
24NGUYỄN HOÀNG DIỆU1989-01-01 00:00:00230703910SH lại H + Đ
25TRẦN THỊ NGỌC DUNG1995-08-07 00:00:00272363261SH lần đầu
26HỒ VĂN DŨNG1993-04-03 00:00:00371655322SH lần đầu
27LÊ SEN QUỐC DŨNG2000-04-16 00:00:00281304628SH lại H + Đ
28NGUYỄN KIM DUY1987-10-23 00:00:00142246998SH lần đầu
29PHẠM HOÀNG DUY2001-05-06 00:00:00272881471SH lần đầu
30TRẦN DUY1991-03-09 00:00:00272349694SH lại LT + H + Đ
31ĐỖ NGỌC DỰ2000-03-15 00:00:00215473808SH lần đầu
32HOÀNG MINH DƯƠNG1991-12-16 00:00:0075091000087SH lần đầu
33ĐÀO THỊ BÍCH ĐÀO1996-02-10 00:00:00285524875SH lần đầu
34NGUYỄN SƠN ĐẠT1985-09-22 00:00:00271849382SH lần đầu
35VŨ TẤN ĐẠT1998-01-05 00:00:00272610690SH lại LT + H + Đ
36PHẠM VĂN ĐỆ1971-06-15 00:00:0083307101756SH lần đầu
37NGUYỄN QUANG ĐIỆP1985-12-10 00:00:00251221522SH lần đầu
38ĐỖ HOÀNG ĐỨC1994-09-19 00:00:0077094002506SH lần đầu
39HỒ VĂN BỒNG EM1985-02-09 00:00:00321184847SH lần đầu
40NGUYỄN BÁ HÀ1993-04-02 00:00:00184057964SH lại H + Đ
41NGUYỄN THỊ HÀ1971-05-10 00:00:00272646315SH lại H + Đ
42PHAN THỊ HẢO1981-07-03 00:00:00183263450SH lại LT + H + Đ
43NGUYỄN THỊ MINH HẰNG1973-10-10 00:00:001173015678SH lần đầu
44LÊ NHƯ HẰNG1983-11-14 00:00:0023676328SH lần đầu
45TRẦN THỊ HẬU1991-03-03 00:00:00272058814SH lần đầu
46VŨ TRUNG HIẾU1996-06-07 00:00:0072096000700SH lần đầu
47NGUYỄN MINH HIẾU1997-12-22 00:00:00281338441SH lần đầu
48NGUYỄN THỊ THANH HOA1989-09-02 00:00:0042189021429SH lần đầu
49NGUYỄN THỊ HOA1977-10-28 00:00:00272616960SH lại H + Đ
50TRẦN THANH HÒA1986-01-12 00:00:0046086013973SH lần đầu
51ĐINH TRỌNG HÓA1975-11-10 00:00:0040075016627SH lần đầu
52NGÔ ĐÌNH HOÀNG1992-08-20 00:00:00205675845SH lần đầu
53VŨ VĂN HOÀNG1993-09-16 00:00:00173837362SH lại LT + H + Đ
54LẠI VĂN HOÀNG1967-01-05 00:00:00271611542SH lại H + Đ
55NGUYỄN TRƯƠNG THANH HÙNG1999-09-20 00:00:00272688105SH lần đầu
56HỒ XUÂN HÙNG2001-06-06 00:00:00261600290SH lần đầu
57TRỊNH CHẤN HÙNG1983-06-12 00:00:0025312094SH lần đầu
58ĐỖ NHẬT HUY1982-11-27 00:00:0075082001105SH lần đầu
59VÕ MINH HUY1986-04-28 00:00:00351592280SH lần đầu
60HUỲNH TIẾN HUY1992-08-27 00:00:0077092001965SH lần đầu
61NGUYỄN ĐỨC HUY1995-01-17 00:00:0077095001039SH lần đầu
62TỐNG VĂN HUY1997-09-22 00:00:0038097008289SH lại LT + H + Đ
63HUỲNH THỊ NGỌC HUYỀN1993-11-21 00:00:00291074809SH lần đầu
64TRẦN THANH HUYỀN1985-02-21 00:00:0025533808SH lần đầu
65NGUYỄN NGỌC QUỐC HƯNG1999-04-11 00:00:0079099009053SH lần đầu
66QUÁCH THỊ MAI HƯƠNG1985-07-05 00:00:00271740893SH lần đầu
67NGUYỄN TUẤN KIỆT1965-12-09 00:00:00270631068SH lần đầu
68NGUYỄN MẠNH KHA1993-05-04 00:00:00272294491SH lần đầu
69BÍCH K.H.C VIỆT KHANH1982-02-27 00:00:00272781492SH lần đầu
70NGUYỄN CÔNG QUỐC KHÁNH2000-04-06 00:00:0025933118SH lần đầu
71TRẦN DUY KHÁNH1987-02-27 00:00:00271922675SH lần đầu
72LÊ THỊ KIM KHÁNH1994-10-24 00:00:00341728857SH lần đầu
73BÙI HOÀNG KHIÊM1987-05-01 00:00:00271874862SH lần đầu
74PHẠM TRỌNG KHÔI1998-05-25 00:00:00312354975SH lần đầu
75NGUYỄN THỊ KHUYÊN1996-08-27 00:00:00197336806SH lần đầu
76NGÔ THANH LIÊM2001-06-27 00:00:0072201000964SH lần đầu
77PHẠM THỊ CẨM LIỂU1998-12-20 00:00:00312418667SH lần đầu
78BÙI CHÍ LINH1992-11-09 00:00:00352037238SH lần đầu
79ĐẶNG MỸ LINH1982-01-28 00:00:0068182000161SH lần đầu
80TRẦN MỸ LINH1999-03-08 00:00:00272773447SH lần đầu
81HỒ NGỌC LINH1994-08-25 00:00:00272287425SH lần đầu
82NGUYỄN THỊ DIỆU LINH1999-12-23 00:00:00272835951SH lại LT + H + Đ
83TRẦN HOÀNG LONG1982-06-02 00:00:00271601402SH lần đầu
84NGUYỄN VĂN LỘC1986-01-01 00:00:00361351515SH lần đầu
85NGUYỄN THÁI BẢO LUÂN1989-08-21 00:00:00264292880SH lại H + Đ
86NGUYỄN TẤN LỰC1977-05-07 00:00:0051077001449SH lần đầu
87NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI1985-07-12 00:00:00264238780SH lại LT + H + Đ
88VÕ VĂN MẠNH1998-03-06 00:00:00272758874SH lần đầu
89HOÀNG NGỌC MINH1995-02-02 00:00:0030095002656SH lần đầu
90PHẠM NGỌC MINH1987-05-06 00:00:00272529521SH lần đầu
91NGUYỄN CÔNG MINH1993-11-20 00:00:00272313714SH lần đầu
92TRẦN QUỐC MINH1979-07-22 00:00:00271376696SH lại LT + H + Đ
93TRƯƠNG HỒNG MINH1977-02-11 00:00:0023012188SH lại LT + H + Đ
94NGUYỄN HOÀI NAM1999-08-17 00:00:00272849882SH lại LT + H + Đ
95PHAN NGỌC LAM NGÂN1985-09-09 00:00:00271792787SH lần đầu
96LÊ TRẦN TRUNG NGHĨA1991-04-28 00:00:00261228905SH lại LT + H + Đ
97TRẦN THỊ THU NGỌC2003-05-19 00:00:0075303016440SH lần đầu
98NGUYỄN THANH NGỌC1998-06-02 00:00:00272680646SH lần đầu
99PHẠM THỊ NGỌC1993-12-12 00:00:00187341815SH lần đầu
100TRỊNH NGUYÊN NGUYÊN1983-03-05 00:00:00264230500SH lần đầu
101CHÍ TRẦN TRỌNG NHÂN2003-10-28 00:00:0075203020225SH lần đầu
102ĐOÀN ANH NHÂN1996-12-07 00:00:00192119999SH lần đầu
103NGUYỄN THIỆN NHÂN1973-03-06 00:00:00310907795SH lần đầu
104PHẠM THỊ TUYẾT NHI1995-10-22 00:00:00250936200SH lần đầu
105BÙI ĐỖ HẢI NHI1990-12-02 00:00:00272791465SH lại H + Đ
106TRẦN THỊ NHUNG1991-10-16 00:00:0075191009498SH lần đầu
107NGUYỄN QUỲNH NHƯ2001-10-19 00:00:00272836287SH lần đầu
108NGUYỄN QUỲNH NHƯ2000-02-25 00:00:00281203610SH lần đầu
109BÙI THỊ KIM OANH1979-05-30 00:00:00271316975SH lại H + Đ
110ĐOÀN QUANG PHÁT2001-03-21 00:00:00272872640SH lần đầu
111NGUYỄN MINH PHÁT2001-06-06 00:00:00281265988SH lần đầu
112LÊ NGỌC PHI1984-08-25 00:00:0054084000436SH lần đầu
113NGUYỄN HOÀNG PHÚ1991-04-15 00:00:0079091027460SH lần đầu
114TRỊNH ĐÌNH PHÚ1989-07-23 00:00:00271928007SH lại LT + H + Đ
115LƯƠNG NHỘC PHÚN1997-06-06 00:00:00272562094SH lần đầu
116HUỲNH TUYẾT PHỤNG1993-03-13 00:00:00272234635SH lại H + Đ
117PHẠM TÂN PHƯỚC1990-04-16 00:00:0075090014443SH lần đầu
118MAI THẾ PHƯƠNG1985-05-01 00:00:00191530697SH lần đầu
119PHẠM VĂN HOÀI PHƯƠNG1993-03-29 00:00:00191778326SH lần đầu
120HUỲNH LAN PHƯƠNG1985-10-12 00:00:00271640495SH lại H + Đ
121ĐỖ THỊ NGỌC PHƯỢNG2000-02-12 00:00:00281228783SH lần đầu
122HOÀNG HỮU QUANG1999-09-04 00:00:00281195246SH lần đầu
123PHAN TRỌNG QUANG1980-07-14 00:00:0042080016301SH lần đầu
124LÊ HỮU QUANG1981-08-15 00:00:00271396355SH lại H + Đ
125ĐOÀN VĂN QUÝ1989-05-01 00:00:00186882303SH lần đầu
126PHẠM PHÚ QUÝ2001-01-01 00:00:00272980645SH lần đầu
127NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH1991-04-29 00:00:00225351186SH lần đầu
128TRƯƠNG THÁI QUỲNH2000-07-16 00:00:00321753166SH lần đầu
129PHAN ROSALY2001-07-22 00:00:00272808528SH lần đầu
130LÊ MINH SANG1991-12-11 00:00:0072091001171SH lại H + Đ
131NGUYỄN THANH SÁNG1994-07-30 00:00:0075094021443SH lần đầu
132NGUYỄN TIẾN SƠN1994-12-25 00:00:00276103543SH lần đầu
133TRẦN MINH SƯỚNG1992-11-26 00:00:00215259317SH lần đầu
134NGUYỄN DOÃN SỸ1981-09-19 00:00:00272531513SH lại LT + H + Đ
135NGUYỄN THANH TÂM1992-10-01 00:00:00272022220SH lần đầu
136ĐẬU QUANG TÂM1985-03-10 00:00:00251221516SH lần đầu
137CAM MINH TÂM1976-05-28 00:00:00271229892SH lại LT + H + Đ
138CAO THẾ TẤN1985-02-20 00:00:0075085019729SH lần đầu
139VÕ THỊ MỸ TIÊN1990-10-30 00:00:00281213427SH lại LT + H + Đ
140TRẦN VĂN TIỀN1992-06-06 00:00:00215216358SH lần đầu
141VÒNG VĨNH TIẾN1996-09-25 00:00:00272462641SH lần đầu
142NGUYỄN XUÂN TIẾN1997-01-22 00:00:00272550170SH lần đầu
143VŨ MINH TIẾN1999-11-25 00:00:00272760825SH lần đầu
144LƯƠNG TRUNG TÍN1997-01-09 00:00:00272561514SH lại LT + H + Đ
145TRẦN THỊ TỈNH1985-07-15 00:00:0025750344SH lại LT + H + Đ
146NGUYỄN XUÂN TOÀN1988-10-28 00:00:00261069112SH lần đầu
147BÙI NGUYỄN ANH TÚ2002-10-27 00:00:0079202003500SH lần đầu
148NGÔ CAO TUẤN TÚ1995-08-18 00:00:00272854422SH lần đầu
149HOÀNG ANH TÚ1987-04-01 00:00:00271733960SH lại H + Đ
150LƯU THỊ NGỌC TUYỀN1983-03-21 00:00:00271515108SH lần đầu
151ĐÀO THỊ NGỌC TUYẾT1977-10-08 00:00:00271229026SH lại H + Đ
152PHẠM VĂN TƯƠNG1981-03-04 00:00:00271466571SH lần đầu
153NGUYỄN ANH THẠCH1986-01-02 00:00:00212336349SH lại H + Đ
154MAI NGUYỄN QUỐC THÁI1997-05-15 00:00:0082097000164SH lần đầu
155NGUYỄN MINH THÀNH1995-11-20 00:00:00272381126SH lần đầu
156PHẠM THUẬN THÀNH1992-09-19 00:00:00272228728SH lần đầu
157NGUYỄN NGỌC THÀNH1991-11-15 00:00:00261173773SH lại H + Đ
158HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO1995-02-02 00:00:00272387038SH lần đầu
159NGUYỄN THỊ THẢO1990-12-11 00:00:00272787002SH lại LT + H + Đ
160LÊ VĂN THẮM1991-05-05 00:00:00312074724SH lại LT + H + Đ
161MAI DIỄM THẨM1985-05-16 00:00:00301168567SH lại LT + H + Đ
162ĐỖ QUANG THIỆN1980-10-20 00:00:00162329633SH lần đầu
163MẠC VĂN THOẠI1978-12-20 00:00:00211571828SH lại LT + H + Đ
164LÊ HOÀNG THÔNG1987-04-21 00:00:0092087002562SH lại H + Đ
165ĐOÀN THU THỦY1983-07-05 00:00:00271586491SH lần đầu
166TẠ THỊ THANH THỦY1982-03-15 00:00:00285043172SH lần đầu
167NGUYỄN THỊ NGỌC THỦY1978-06-02 00:00:00285840302SH lại LT + H + Đ
168LÊ THỊ ANH THƯ1999-09-10 00:00:00272671830SH lần đầu
169TRẦN THỊ MẾN THƯƠNG1985-09-07 00:00:00186228881SH lần đầu
170VÕ TRẦN MINH THƯỜNG1993-01-22 00:00:00301453725SH lần đầu
171CHÂU VĂN THƯỞNG1993-08-22 00:00:00212330791SH lần đầu
172BÙI XUÂN THƯỢNG1992-05-19 00:00:00272371128SH lần đầu
173TRẦN THỊ HUYỀN TRANG1991-06-14 00:00:0030191008228SH lần đầu
174BÙI THỊ THU TRANG1996-04-11 00:00:00132307859SH lần đầu
175BÙI THỊ THÙY TRANG1977-01-01 00:00:00271732104SH lại LT + H + Đ
176TRẦN THỊ BẢO TRÂM1994-10-22 00:00:00321537444SH lần đầu
177TẠ VĂN TRÍ1967-06-20 00:00:0021771365SH lần đầu
178TRẦN MINH TRÍ1992-08-10 00:00:00225541562SH lần đầu
179NGÔ ĐÌNH TRIỀU1980-04-20 00:00:0025972674SH lần đầu
180TRẦN KIM TRỌNG1977-07-27 00:00:00271278558SH lần đầu
181NGUYỄN HOÀNG TRÚC2003-11-04 00:00:00276079105SH lần đầu
182PHẠM VĂN TRƯỜNG1993-01-01 00:00:00385523236SH lần đầu
183LÊ NGUYÊN VĂN1993-07-02 00:00:00241306925SH lại H + Đ
184LÊ XUÂN BÍCH VÂN1996-05-24 00:00:00272490887SH lần đầu
185NGUYỄN THANH VĨ1994-05-09 00:00:00212332964SH lần đầu
186TRƯƠNG QUỐC VIỆT1988-05-31 00:00:00271799884SH lại LT + H + Đ
187NGUYỄN VĂN VINH1987-06-10 00:00:00271962185SH lần đầu
188BÙI TUẤN VŨ1992-05-14 00:00:0075092000105SH lần đầu
189TRẦN THỊ YẾN1984-08-18 00:00:00271579624SH lần đầu
190PHAN THỊ HẢI YẾN1990-05-03 00:00:00272045853SH lần đầu
191NGUYỄN THÀNH AN1987-08-06 00:00:0072087004063SH lần đầu
192LÂM TUẤN ANH2000-02-13 00:00:0038200022888SH lần đầu
193NGUYỄN NHẬT ANH2000-09-06 00:00:00272837080SH lần đầu
194NGUYỄN THU ANH2001-12-18 00:00:0030301002290SH lần đầu
195PHAN ANH1987-05-25 00:00:0092182005112SH lần đầu
196NGUYỄN LƯƠNG NHẬT ÁNH1991-07-08 00:00:00272274368SH lần đầu
197NGUYỄN NGỌC ÁNH1987-03-20 00:00:00272752265SH lần đầu
198NGUYỄN HOÀNG THIÊN ÂN1994-05-18 00:00:00272394000SH lần đầu
199NGÔ VĂN ÂN1978-01-01 00:00:00272921328SH lần đầu
200TRƯƠNG CÔNG ÂN1988-10-16 00:00:00145305123SH lại H + Đ
201LÊ VĂN BA1996-03-22 00:00:00272374605SH lại LT + H + Đ
202PHẠM VĂN BÁCH1985-05-05 00:00:00271779108SH lại LT + H + Đ
203NGUYỄN VIẾT BẢO2001-12-08 00:00:00272850728SH lần đầu
204PHẠM ĐÌNH BẢO1997-10-06 00:00:00285710137SH lần đầu
205LÊ HUỲNH BẢO1995-01-20 00:00:0049095000370SH lần đầu
206TRẦN HỮU CẢNH1989-10-15 00:00:00272129037SH lại LT + H + Đ
207ĐÀO VĂN CƯỜNG1994-09-14 00:00:0031094018440SH lần đầu
208LÃ NGỌC CƯỜNG1988-10-02 00:00:00272069521SH lần đầu
209PHẠM BÁ CƯỜNG1982-04-01 00:00:00183625941SH lần đầu
210TRẦN TRƯƠNG CHUNG1979-04-19 00:00:0075179002614SH lần đầu
211NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG1984-02-27 00:00:00271548976SH lần đầu
212NGUYỄN THANH DIỄM1990-11-20 00:00:00271874697SH lần đầu
213TRẦN THỊ THU DUNG1997-06-22 00:00:00241674122SH lần đầu
214NGUYỄN ANH DŨNG1986-02-04 00:00:00271834726SH lại H + Đ
215PHẠM DUY2001-02-09 00:00:0079201012699SH lần đầu
216ĐỖ ĐÌNH DUY1988-02-27 00:00:00271845589SH lại H + Đ
217PHẠM THỤY THU ĐÀO1982-07-30 00:00:0079182018520SH lần đầu
218VŨ THỊ ĐÀO1983-01-10 00:00:00272869017SH lần đầu
219PHAN LÊ ĐỨC ĐẠT1994-02-27 00:00:00272334306SH lần đầu
220VŨ VĂN ĐỊNH1988-07-06 00:00:00162983396SH lần đầu
221ĐINH VĂN ĐỨC1988-11-03 00:00:001088021326SH lần đầu
222TRẦN VĂN ĐỨC1973-04-10 00:00:00272787942SH lần đầu
223VÕ TRÍ ĐỨC2003-12-23 00:00:0079203029750SH lần đầu
224NGUYỄN HỮU ĐỨC1992-12-26 00:00:00272530875SH lại H + Đ
225PHẠM ĐỖ TIẾN GIÀU1997-12-19 00:00:0075097000861SH lần đầu
226LÊ BÍCH HÀ1988-05-02 00:00:00225353475SH lần đầu
227ĐOÀN THỊ HẠNH1978-07-06 00:00:00271343080SH lần đầu
228ĐÀO THỊ MINH HẰNG1991-04-09 00:00:0031191009901SH lần đầu
229TRẦN THỊ LỆ HẰNG1982-05-24 00:00:0075182013541SH lần đầu
230ĐÀM XUÂN HẰNG1983-01-29 00:00:0026039301SH lại LT + H + Đ
231ĐỒNG THỊ NGỌC HIỀN1986-03-03 00:00:00271688676SH lần đầu
232HỒ THỊ HIỀN1984-09-02 00:00:00272660830SH lại H + Đ
233HUỲNH ĐỨC HIẾU1993-10-18 00:00:0087093011609SH lần đầu
234LÊ TẤN HINH1979-12-07 00:00:00272387382SH lại LT + H + Đ
235NGUYỄN QUỐC HÒA1998-05-16 00:00:00272661963SH lần đầu
236ĐỔNG MINH HOÀI1983-11-08 00:00:00264262671SH lại H + Đ
237NGUYỄN KHÁNH HOÀNG1994-07-12 00:00:00201656523SH lần đầu
238PHẠM TIÊN HOÀNG1995-12-16 00:00:00272406590SH lần đầu
239ĐẶNG THỊ HỒNG1994-05-25 00:00:00272401637SH lần đầu
240PHAN VĂN HƠN1990-03-16 00:00:0079090018130SH lần đầu
241TRƯƠNG MINH HÙNG1983-10-26 00:00:00271653286SH lần đầu
242LÃ NGỌC HÙNG1984-09-02 00:00:00272445138SH lần đầu
243NGUYỄN PHI HÙNG1980-07-02 00:00:00271384031SH lần đầu
244TRẦN MINH HÙNG1971-01-01 00:00:00270908843SH lại LT + H + Đ
245TRẦN QUANG HUY1993-09-05 00:00:00272314799SH lần đầu
246LÊ HOÀNG HUY2000-07-24 00:00:00272748778SH lần đầu
247NGUYỄN VŨ HUY2002-08-19 00:00:0075202011820SH lần đầu
248NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN2000-11-16 00:00:00272723428SH lần đầu
249LƯU THỊ LAN HƯƠNG1984-02-20 00:00:00271630793SH lần đầu
250NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG1973-08-16 00:00:00271192717SH lần đầu
251NGUYỄN VĂN KHÁ1966-01-01 00:00:00272105349SH lần đầu
252HOÀNG VĂN KHẢI1983-01-20 00:00:00271734459SH lần đầu
253NGUYỄN VIỆT KHÁI1988-05-01 00:00:00381361191SH lần đầu
254NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG KHANH2003-09-25 00:00:0075303001161SH lần đầu
255VÕ DUY KHÁNH1995-02-10 00:00:00381772131SH lần đầu
256NGUYỄN DUY KHÁNH1989-11-10 00:00:00271875260SH lần đầu
257ĐỖ NGUYỄN ĐÌNH KHÔI1982-02-21 00:00:00271451160SH lần đầu
258TẠ ÁNH KHƯƠNG1972-07-15 00:00:0092072003930SH lại LT + H + Đ
259LƯU THỊ NGỌC LAN1981-05-05 00:00:00272532295SH lần đầu
260NGUYỄN THỊ LÀNH1982-03-04 00:00:00271463738SH lần đầu
261NGUYỄN NHÂN LÂM1997-07-16 00:00:00273582456SH lần đầu
262KOÓNG KA LỊK1991-04-16 00:00:0075091018336SH lần đầu
263NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH1997-05-02 00:00:0075197012543SH lần đầu
264ĐOÀN VĂN LINH1993-04-17 00:00:0031869860SH lần đầu
265CHU VỊNH LĨNH1988-01-21 00:00:00240989117SH lần đầu
266NGUYỄN VĂN LONG1988-11-14 00:00:00215063482SH lại LT + H + Đ
267NGUYỄN THỊ LỢI1980-01-18 00:00:00272660618SH lại LT + H + Đ
268NGUYỄN THÀNH LUÂN1993-02-20 00:00:0068093000159SH lần đầu
269PHẠM VĂN LƯƠNG1993-01-27 00:00:00187175444SH lần đầu
270PHAN THỊ TUYẾT MAI1985-03-24 00:00:0025908970SH lại H + Đ
271ĐÀO THỊ PHƯƠNG MAI1993-04-15 00:00:00272282530SH lại LT + H + Đ
272TRẦN MINH MÃN1995-09-04 00:00:0079095015588SH lần đầu
273NGUYỄN THỊ MỊ1994-05-06 00:00:00273573440SH lại H + Đ
274HÀ VĂN MINH1994-07-01 00:00:00272456207SH lần đầu
275NGUYỄN ĐỨC MINH1980-02-17 00:00:00271417997SH lần đầu
276NGUYỄN VĂN MINH1984-03-30 00:00:00186315455SH lại H + Đ
277HOÀNG KIM MINH1973-02-02 00:00:00271046639SH lại LT + H + Đ
278CHỀ NHẬT MỪNG1984-09-25 00:00:00271664616SH lần đầu
279PHẠM THỊ TRÀ MY1985-02-28 00:00:00276029256SH lại H + Đ
280NGUYỄN HOÀI NAM1993-01-26 00:00:00215261031SH lần đầu
281TRẦN QUỐC NAM2002-09-16 00:00:00272869516SH lại H + Đ
282NGUYỄN THỊ NỮ1993-07-11 00:00:00272344159SH lần đầu
283NGUYỄN THỊ NGA1984-01-05 00:00:00272643307SH lại H + Đ
284NGUYỄN THANH NGÂN1999-06-28 00:00:00281187731SH lần đầu
285VŨ THỊ KHÔI NGUYÊN1990-01-10 00:00:00272030685SH lần đầu
286VÕ LÊ HOÀNG NGUYÊN1995-06-24 00:00:0025493811SH lần đầu
287NGUYỄN THỊ NGUYỆT1983-09-12 00:00:00271586486SH lần đầu
288NGUYỄN THANH NHẠN1989-08-25 00:00:00381361983SH lại LT + H + Đ
289TRƯỢNG ĐÌNH VĨNH NHÂN1990-10-08 00:00:0058090000011SH lần đầu
290TRƯƠNG CÔNG NHÂN1985-08-05 00:00:0038085005853SH lại LT + H + Đ
291VÕ KIM NHẬT1979-08-20 00:00:0083179000029SH lại H + Đ
292VÕ QUỐC NHIỀU1989-12-29 00:00:00272265073SH lại H + Đ
293LÝ LÊ NHƯ NHƯ1998-09-09 00:00:00272617212SH lại LT + H + Đ
294NGUYỄN THỊ YẾN NHƯ1994-12-25 00:00:00272439957SH lại LT + H + Đ
295VÕ TRÍ NHỰT1995-03-21 00:00:00362451712SH lại LT + H + Đ
296TRƯƠNG THỊ KIM OANH1990-02-24 00:00:00233113615SH lần đầu
297PHẠM THỊ OANH1974-10-31 00:00:0034174023126SH lần đầu
298PHAN HOÀNG PHONG2001-02-28 00:00:00285746273SH lại H + Đ
299NGUYỄN THANH PHÚ1995-07-25 00:00:00341742172SH lần đầu
300PHẠM CÔNG PHÚ2000-05-09 00:00:00225817418SH lại LT + H + Đ
301VÕ TRÍ PHÚC1999-03-08 00:00:0025805789SH lần đầu
302BÙI ĐÌNH PHÚC1986-06-21 00:00:00211847173SH lại LT + H + Đ
303DOÃN BÁ PHỤC1980-11-10 00:00:0049080000378SH lần đầu
304VĂN THỊ MỸ PHỤNG1989-09-20 00:00:0079189011445SH lần đầu
305HOÀNG MAI PHƯƠNG1988-12-15 00:00:00271950756SH lần đầu
306NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG1980-08-12 00:00:0075180001528SH lần đầu
307NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG1986-02-04 00:00:00271638741SH lần đầu
308PHẠM HỒNG QUANG2001-01-08 00:00:00272780720SH lại H + Đ
309CAO KHẮC QUÂN1993-03-08 00:00:00272889836SH lần đầu
310ĐẶNG VĂN QUỲNH1996-09-13 00:00:00272515664SH lần đầu
311NGUYỄN MINH SÁNG1990-07-13 00:00:0026090012389SH lần đầu
312VÕ TRUNG SAU1979-06-12 00:00:00271693144SH lại LT + H + Đ
313BÙI ĐỨC SĨ1989-10-05 00:00:00272181650SH lần đầu
314TRẦN THANH SƠN1980-10-08 00:00:0075080009043SH lần đầu
315THỔ BẠCH MÃ SƠN1992-12-14 00:00:00272231775SH lần đầu
316VÕ HỒNG SƠN1986-07-20 00:00:00271631481SH lại H + Đ
317LÊ TRẠC SỸ1987-02-08 00:00:00173544477SH lần đầu
318LẠI QUỐC TẶNG1979-02-15 00:00:00271284409SH lại H + Đ
319NGUYỄN HỮU TOÀN1984-12-22 00:00:00321174398SH lần đầu
320NGUYỄN VĂN TOÁN1980-02-27 00:00:0026080005895SH lần đầu
321VĂN THỊ TÚ1982-07-16 00:00:0040182004136SH lần đầu
322HỒ ANH TÚ1985-01-25 00:00:00271650051SH lại LT + H + Đ
323LÊ ANH TUẤN2002-01-23 00:00:00352593612SH lần đầu
324LÊ TUẤN1995-11-07 00:00:00191867863SH lần đầu
325NGUYỄN HỒNG TUẤN1992-09-02 00:00:00215208511SH lần đầu
326VŨ THỊ TUẤN1980-05-20 00:00:00272408329SH lại H + Đ
327NGUYỄN XUÂN TÙNG1986-02-27 00:00:00271767731SH lại H + Đ
328MẠC THANH TÙNG1987-09-24 00:00:00252087000005SH lại LT + H + Đ
329LƯƠNG MỘNG TUYỀN2000-05-16 00:00:00272771089SH lần đầu
330ĐẶNG NGỌC THÁI1997-08-29 00:00:00341888943SH lần đầu
331PHAN THỊ THANH1977-06-18 00:00:00271228229SH lần đầu
332NGUYỄN HUỲNH THANH2000-12-17 00:00:0079200037414SH lần đầu
333NGUYỄN THỊ THIÊN THANH1980-08-14 00:00:00271529624SH lại H + Đ
334NGUYỄN THẾ THÀNH2003-09-29 00:00:0049203004442SH lần đầu
335NGUYỄN TRUNG THÀNH2002-10-18 00:00:00352626086SH lần đầu
336TRẦN NGỌC THÀNH2000-12-16 00:00:00187872262SH lần đầu
337BÙI THANH THAO1983-02-10 00:00:00272358345SH lần đầu
338LÊ THỊ THẢO1989-12-30 00:00:00212742257SH lần đầu
339ĐỖ MINH THẮNG1988-06-03 00:00:0036088018465SH lần đầu
340NGUYỄN HỮU THẮNG2000-04-14 00:00:00272835248SH lần đầu
341LÊ TRÀ THẮNG10/13/1981370994659SH lần đầu
342TRẦN XUÂN THẮNG1982-10-30 00:00:00271441604SH lại LT + H + Đ
343NGUYỄN MINH THIÊN1995-11-23 00:00:00212377062SH lần đầu
344HOÀNG CÔNG THOẠI1969-04-04 00:00:0046069007858SH lần đầu
345PHẠM VĂN THÔNG1992-07-16 00:00:00272056026SH lần đầu
346PHẠM HOÀNG THÔNG1997-05-27 00:00:00272649559SH lại LT + H + Đ
347TRẦN ANH THƠ1975-10-07 00:00:00284104922SH lại LT + H + Đ
348TRẦN THỊ THU1985-10-20 00:00:00272522511SH lại H + Đ
349ĐỖ THỊ THU1991-09-20 00:00:00271984844SH lại H + Đ
350NGUYỄN BÌNH THUẬN2001-10-08 00:00:00261605912SH lần đầu
351NGUYỄN HOÀNG LỆ THÚY1993-08-08 00:00:0024883513SH lần đầu
352NGÔ THỊ THÚY1989-07-16 00:00:0030189018367SH lần đầu
353NGUYỄN THỊ THÙY TRANG2002-08-22 00:00:00272880427SH lần đầu
354PHAN THỊ TRANG1970-12-29 00:00:00191193032SH lần đầu
355QUẢN THỊ THỜI TRANG1982-03-18 00:00:00271443001SH lần đầu
356ĐINH NỮ QUỲNH TRANG1991-07-12 00:00:00272266727SH lại LT + H + Đ
357HOÀNG THỊ TRANG1992-03-03 00:00:00272118925SH lại LT + H + Đ
358NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN1982-11-20 00:00:00321063438SH lại H + Đ
359NGUYỄN ÁNH TRIẾT1988-06-09 00:00:00271790363SH lần đầu
360NGUYỄN THỊ MINH TRUNG1974-03-07 00:00:0075174000982SH lần đầu
361NGUYỄN VĂN TRUNG1982-08-14 00:00:0038082017987SH lần đầu
362NGUYỄN VĂN TRUNG1985-10-01 00:00:00276034735SH lần đầu
363HUỲNH TẤN TRUNG1987-06-11 00:00:00215054814SH lần đầu
364VÒNG ĐỨC TRƯỜNG1995-05-15 00:00:0075095022008SH lần đầu
365TRẦN ĐÌNH TRƯỜNG1995-10-15 00:00:00187611966SH lần đầu
366VÕ MINH TRƯỜNG1988-07-14 00:00:00225424401SH lại H + Đ
367NGUYỄN ĐÌNH VĂN1994-11-28 00:00:00272408675SH lần đầu
368NGUYỄN HỮU VĂN1962-09-15 00:00:00271631968SH lại H + Đ
369LƯ THỊ KIỀU VÂN1997-04-16 00:00:00272540466SH lần đầu
370ĐỖ THỊ MỸ VÂN1971-11-26 00:00:00270908879SH lần đầu
371TRẦN THỊ VI1986-06-13 00:00:0049186001520SH lần đầu
372NGUYỄN LÊ THANH VỊ1992-05-19 00:00:00285823865SH lần đầu
373ĐOÀN QUỐC VIỆT1999-01-18 00:00:0075099018993SH lần đầu
374TRẦN QUỐC VIỆT1989-09-04 00:00:00271901687SH lần đầu
375TRẦN QUANG VINH1991-01-25 00:00:0079091000399SH lại H + Đ
376ĐÀO MINH VŨ2000-09-25 00:00:0075200009886SH lần đầu
377HUỲNH SƠN VŨ1990-01-30 00:00:0079090013593SH lần đầu
378LÊ VIẾT VŨ1979-12-25 00:00:00272632078SH lần đầu
379TRẦN ĐỨC VƯƠNG1999-12-22 00:00:00125819709SH lại H + Đ
380NGUYỄN TRẦN KIM XUÂN1992-12-23 00:00:00272248700SH lần đầu