STTHỌ TÊNNĂM SINHTÌNH TRẠNG
1NGUYỄN LÊ NGỌC AN22/04/1986SH lần đầu (L+M+H+Đ)
2VŨ THỊ LAN ANH1992-10-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
3ĐÀO THỊ TÚ ANH26/02/1998SH lần đầu (L+M+H+Đ)
4LÊ DOÃN HOÀNG ANH18/08/1998SH lần đầu (L+M+H+Đ)
5TRẦN LÊ ANH1986-03-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
6NGUYỄN TUẤN ANH2000-01-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
7NGUYỄN ĐỨC ANH2000-02-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
8LÊ TUẤN ANH25/11/1997SH lại L+M+H+Đ
9HUỲNH TRẠCH ANH1984-10-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
10BÙI ĐỨC ANH1995-01-12 00:00:00SH lại H + Đ
11NGUYỄN THÀNH BẢN25/03/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
12TRẦN VĂN BÁO1996-07-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
13VŨ THỊ BÍCH24/08/1988SH lại L+M+H+Đ
14LÀI NGỌC BỘI20/11/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
15NGUYỄN CƯỜNG20/11/1996SH lại L+M+H+Đ
16NGUYỄN VĂN CƯỜNG1993-12-02 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
17PHẠM THỊ BÍCH CHÂU29/03/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
18NGUYỄN VĂN CHÍNH27/12/1991SH lần đầu (L+M+H+Đ)
19NGÔ CHEN CHU29/06/1999SH lần đầu (L+M+H+Đ)
20TRẦN MỸ DUNG1991-05-08 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
21LÊ KIM DUNG29/10/1995SH lại H + Đ
22TRẦN TIẾN DŨNG2002-09-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
23VŨ VĂN DƯƠNG22/05/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
24PHẠM CAN ĐÀI20/01/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
25VÕ THÀNH ĐẠT13/10/1992SH lần đầu (L+M+H+Đ)
26NGUYỄN TẤT ĐẠT19/04/1998SH lần đầu (L+M+H+Đ)
27BÙI THỊ NGỌC ĐIỆP26/06/1984SH lần đầu (L+M+H+Đ)
28LÊ VĂN ĐOÀN1995-01-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
29LÝ HỒNG ĐÔNG18/01/1984SH lần đầu (L+M+H+Đ)
30HÀ TRUNG ĐÔNG18/05/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
31NGUYỄN VĂN ĐỨC23/10/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
32MỘC VĂN ĐỨC28/04/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
33ĐỖ XUÂN ĐƯỜNG17/02/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
34THIỀU VĂN GIANG16/10/1998SH lần đầu (L+M+H+Đ)
35MAI SƠN HƯƠNG GIANG2003-01-04 00:00:00SH lại H + Đ
36NGUYỄN VIỆT HÀ29/05/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
37NGUYỄN TRƯƠNG ĐÔNG HÀ13/12/1991SH lại L+M+H+Đ
38NGUYỄN VĂN HÀ20/02/1983SH lại H + Đ
39TRẦN VĂN HÀ1990-03-07 00:00:00SH lại H + Đ
40PHẠM THỊ HẠ1996-06-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
41NGUYỄN ĐÌNH HẢI29/04/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
42NÔNG VĂN HẢI23/01/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
43CHUNG TOÀN HẢI1985-08-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
44NGUYỄN ĐÌNH HẢI29/03/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
45NGUYỄN THANH HẢI1974-02-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
46NGUYỄN TUẤN HẢI1995-08-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
47NGUYỄN NGỌC HẢI30/06/1995SH lại L+M+H+Đ
48VĂN PHÚ HÀN1989-02-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
49NGUYỄN THỊ THÁI HẠNH19/12/1977SH lần đầu (L+M+H+Đ)
50PHAN THỊ KIỀU HẠNH16/11/1991SH lần đầu (L+M+H+Đ)
51BÙI THỊ HẢO1985-12-03 00:00:00SH lại H + Đ
52VŨ THỊ HẬU19/07/1982SH lần đầu (L+M+H+Đ)
53ĐINH HUỲNH HOÀNG HIỆP2000-09-10 00:00:00SH lại H + Đ
54HOÀNG HẢI HIẾU1990-04-11 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
55ĐINH TRỌNG HIẾU1989-01-04 00:00:00SH lại H + Đ
56ĐINH THỊ THUỲ HOA17/09/1982SH lần đầu (L+M+H+Đ)
57ĐẶNG ĐỨC HOÀ26/04/1991SH lần đầu (L+M+H+Đ)
58LÊ THỊ HÒA1975-02-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
59LÝ THANH HOÀI25/02/1992SH lần đầu (L+M+H+Đ)
60NGUYỄN MINH HOÀNG19/05/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
61PHẠM NGỌC HOÀNG1992-08-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
62NGUYỄN LONG HỒ20/10/1991SH lại H + Đ
63LÊ THỊ HỒNG1992-02-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
64TRƯƠNG BÁ HÙNG25/08/1983SH lần đầu (L+M+H+Đ)
65NGUYỄN TẤN HUY19/08/1992SH lần đầu (L+M+H+Đ)
66NGUYỄN QUANG HUY23/03/2002SH lại L+M+H+Đ
67NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN15/12/1992SH lần đầu (L+M+H+Đ)
68NGUYỄN THỊ BÍCH HUYỀN19/05/1970SH lại L+M+H+Đ
69THOÒNG A HƯNG28/08/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
70TRẦN KHÁNH HƯNG24/11/1996SH lại L+M+H+Đ
71VŨ THỊ MAI HƯƠNG1999-10-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
72LÀM MỸ HƯƠNG1994-10-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
73LƯƠNG GIAO HY19/01/1995SH lại L+M+H+Đ
74NGUYỄN THỊ NGỌC KIỀU30/11/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
75LẦU NHỊT KÍU20/02/1986SH lần đầu (L+M+H+Đ)
76PHẠM TRỌNG KHANH26/06/1992SH lần đầu (L+M+H+Đ)
77ĐẶNG TUẤN KHANH20/05/1993SH lại H + Đ
78TRẦN VĂN KHÁNH16/03/1977SH lại H + Đ
79CAO ĐĂNG KHOA2002-03-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
80VĂN THANH KHOA1984-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
81BÙI THỊ LAN1977-08-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
82NGUYỄN VĂN LÂM1992-10-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
83NGUYỄN VĂN LÂM1989-12-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
84VŨ THÀNH LÂM2001-04-11 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
85NGUYỄN XUÂN LỄ20/11/1991SH lần đầu (L+M+H+Đ)
86HOÀNG VĂN LIÊM2000-05-12 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
87NGUYỄN THỊ MỸ LINH1994-11-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
88TRƯƠNG NHẬT MỸ LINH20/05/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
89LƯƠNG THÀNH LONG19/05/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
90VĂN HỮU LONG1992-03-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
91PHẠM HOÀNG LONG21/10/1999SH lại L+M+H+Đ
92LÊ THANH LONG25/09/1988SH lại H + Đ
93NGÔ VĂN LONG26/11/1987SH lại H + Đ
94TRẦN PHƯỚC LONG1991-12-04 00:00:00SH lại H + Đ
95TRẦN VĂN LỢI1986-05-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
96LÊ MINH LUÂN1990-10-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
97NGÔ TRƯỜNG LUÂN14/12/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
98QUA MINH LUÂN22/02/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
99NGUYỄN THỊ NGỌC MAI1998-04-05 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
100NGUYỄN QUANG MẠNH15/03/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
101TRẦN VIẾT MẠNH2004-11-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
102VŨ THỊ MẾN28/12/1992SH lần đầu (L+M+H+Đ)
103NGUYỄN ĐẶNG MINH1993-12-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
104ĐẬU NHẬT MINH24/05/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
105TRƯƠNG NỮ LY NA14/10/1982SH lại H + Đ
106PHẠM VĂN NAM1987-08-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
107NGUYỄN HỮU NĂNG1979-10-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
108NGUYỄN THỊ NY1991-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
109LÊ THỊ THANH NGA19/03/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
110NGUYỄN VĂN NGÀ25/11/1963SH lại H + Đ
111VÕ THANH NGHỊ16/02/1987SH lại H + Đ
112LẦU TẮC NGHIỆP1994-10-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
113NGUYỄN VĂN NGỌC1992-09-06 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
114BÙI NGUYỄN HẠNH NGUYÊN1999-04-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
115TRẦN TRẤN NHẬM26/11/1984SH lại H + Đ
116NGUYỄN TRỌNG NHÂN27/03/1996SH lại H + Đ
117PHẠM THỊ NHẬT1996-10-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
118DƯƠNG HỒNG NHI16/02/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
119NGUYỄN NGỌC VÂN NHI13/12/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
120NGUYỄN THỊ NHUNG18/07/1991SH lần đầu (L+M+H+Đ)
121MAI THỊ HỒNG NHUNG25/06/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
122TRẦN QUỲNH NHƯ28/12/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
123LÊ THỊ NHƯ14/07/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
124ĐÀO VÕ PHÁT26/02/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
125TRẦN MẠNH PHI24/01/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
126LÊ THỊ PHIẾN20/02/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
127LÊ THANH PHONG30/07/1999SH lần đầu (L+M+H+Đ)
128PHẠM VĂN PHÒNG1980-10-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
129LÀI SỀNH PHÓNG1992-12-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
130HỒ ANH PHÚC16/11/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
131PHẠM VĂN PHƯƠNG22/02/1983SH lần đầu (L+M+H+Đ)
132HUỲNH HUỆ PHƯƠNG29/09/1999SH lần đầu (L+M+H+Đ)
133HỒ THỊ TRIỀU PHƯƠNG1977-03-10 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
134NGUYỄN THỊ PHƯỢNG18/07/1992SH lần đầu (L+M+H+Đ)
135NGÔ THỊ BÍCH PHƯỢNG27/02/1999SH lại H + Đ
136LÊ CHIÊU NHẬT QUANG16/06/1991SH lần đầu
137TRẦN XUÂN QUẢNG23/06/1993SH lại H + Đ
138TRẦN ĐỨC QUỐC1986-12-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
139NGUYỄN ANH QUỐC1994-12-03 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
140NGUYỄN THÀNH QUỐC16/02/1988SH lại L+M+H+Đ
141KIM QUYÊN14/02/1989SH lần đầu (L+M+H+Đ)
142VƯƠNG TÚ QUYÊN17/05/2004SH lần đầu (L+M+H+Đ)
143NGUYỄN VĂN QUYẾN2003-02-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
144NGUYỄN THỊ PHƯƠNG QUỲNH16/05/1997SH lại H + Đ
145TRẦN QUANG SANG1985-11-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
146NGUYỄN THANH SANG1995-01-04 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
147NGUYỄN ĐĂNG SƠN20/12/1974SH lần đầu (L+M+H+Đ)
148ĐOÀN MINH SƠN1990-05-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
149DƯỜNG CÚN SƯƠNG26/05/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
150NGUYỄN TRỌNG TAM26/05/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
151MAI THỊ TÂM20/01/1985SH lần đầu (L+M+H+Đ)
152NGUYỄN HỮU TÂN25/11/1985SH lại H + Đ
153ĐỖ NGỌC TÂY1987-05-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
154BÙI QUANG TIẾN15/12/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
155HUỲNH NGỌC THÙY TIÊN31/01/1991SH lại H + Đ
156HỒ VĂN TIẾN1982-03-06 00:00:00SH lại H + Đ
157CHẾ TRUNG CAO TIẾP25/07/1982SH lại H + Đ
158ĐÀO VĂN TÌNH1972-04-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
159HUỲNH HỮU TÍNH14/09/1992SH lần đầu (L+M+H+Đ)
160PHẠM THANH TÚ1992-11-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
161TRẦN CẨM TÚ18/11/1978SH lần đầu (L+M+H+Đ)
162NGUYỄN ANH TÚ1987-04-12 00:00:00SH lại H + Đ
163LÊ ĐẠI TÙNG18/10/1987SH lại L+M+H+Đ
164NGUYỄN THANH TÙNG1989-06-07 00:00:00SH lại H + Đ
165HOÀNG MINH TÙNG23/03/1996SH lại H + Đ
166NGUYỄN VĂN TƯỜNG1985-02-07 00:00:00SH lại H + Đ
167NGUYỄN YẾN THANH18/01/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
168TRẦN THỊ HOÀI THANH1978-10-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
169LÊ THỊ NGỌC THANH1984-10-10 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
170HUỲNH NGỌC THANH1984-09-10 00:00:00SH lại H + Đ
171LÊ THỊ THU THẢO15/09/1980SH lại L+M+H+Đ
172NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM1979-01-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
173HOÀNG VĂN THẮNG20/05/1972SH lần đầu (L+M+H+Đ)
174PHẠM QUYẾT THẮNG20/09/1982SH lại L+M+H+Đ
175NGUYỄN TRƯỜNG THỌ1984-02-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
176HỒ VĂN THỐNG1995-01-06 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
177NGUYỄN NGỌC THU1976-10-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
178TRẦN THỊ THUẦN23/04/1987SH lại H + Đ
179BÙI NGỌC THUẬN18/10/1991SH lần đầu (L+M+H+Đ)
180TRẦN THỊ THU THỦY1992-03-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
181NGUYỄN THỊ HỒNG THÚY19/04/1985SH lần đầu (L+M+H+Đ)
182LÂM MINH THỨC23/03/1995SH lại L+M+H+Đ
183TẰNG HỮU CẨM THY1981-05-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
184HOÀNG THỊ THANH TRANG1980-05-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
185CAO THÀNH TRUNG19/05/2002SH lại L+M+H+Đ
186BÙI QUANG VĂN16/06/1979SH lần đầu (L+M+H+Đ)
187TẠ KHÁNH VÂN31/12/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
188PHẠM THỊ VÂN1988-04-11 00:00:00SH lại H + Đ
189ĐÀO THỊ HỒNG VÂN30/11/2002SH lại H + Đ
190ĐỒNG QUỐC VIỆT14/01/2004SH lần đầu (L+M+H+Đ)
191NGUYỄN QUANG VINH16/06/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
192ĐỒNG TUẤN VŨ18/05/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
193VÕ ANH VŨ1982-04-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
194NGUYỄN THẾ VŨ1995-04-04 00:00:00SH lại H + Đ
195PHẠM NGUYỄN TƯỜNG VY2002-11-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
196LÊ MINH XUÂN1990-10-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
197BÙI HỒNG XUÂN1992-05-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
198VŨ THỊ XUYỀN26/10/1976SH lại L+M+H+Đ
199LẠI HỒNG XỨNG21/03/1951SH lại H + Đ
200PHẠM HOÀNG YẾN18/03/1991SH lần đầu (L+M+H+Đ)
201LÝ KIM AN30/08/1979SH lần đầu (L+M+H+Đ)
202NGUYỄN TRẦN TRÂM ANH25/03/1973SH lần đầu (L+M+H+Đ)
203NGUYỄN ĐỨC ANH2000-09-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
204NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH1985-06-11 00:00:00SH lại H + Đ
205KHUẤT THỊ LAN ANH26/09/1986SH lại H + Đ
206NGUYỄN NHỰT ANH1998-10-04 00:00:00SH lại H + Đ
207PHẠM THỊ VÂN ANH17/04/1994SH lại M+H+Đ
208HỒ NGỌC ÁNH20/06/1983SH lần đầu (L+M+H+Đ)
209TRẦN VŨ BẢO1995-04-05 00:00:00SH lại H + Đ
210NGUYỄN THỊ BÌNH1975-04-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
211MAI VĂN BÌNH1998-01-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
212TRẦN THANH BÌNH13/10/1974SH lần đầu (L+M+H+Đ)
213HÀ THỊ BÌNH1989-02-07 00:00:00SH lại H + Đ
214NGUYỄN MINH CẢNH1997-06-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
215ĐOÀN VĂN CẢNH27/05/1991SH lại H + Đ
216LÊ MINH CHÂU1991-06-02 00:00:00SH lại M+H+Đ
217NGUYỄN HOÀNG ĐAN CHI1997-12-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
218NGUYỄN QUẾ CHI1983-09-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
219NGUYỄN QUỐC DANH1997-11-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
220TRẦN NGỌC DIỆP1959-01-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
221PHẠM CÔNG DINH1997-07-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
222NGUYỄN THỊ THÙY DUNG1997-04-03 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
223NGUYỄN VĂN DŨNG21/07/1978SH lần đầu (L+M+H+Đ)
224NGUYỄN TIẾN DŨNG1980-10-12 00:00:00SH lại M+H+Đ
225ĐẶNG HOÀNG DUY28/01/2002SH lần đầu (L+M+H+Đ)
226TRỊNH NGỌC DUY29/01/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
227NGUYỄN PHƯƠNG DUY13/11/1993SH lại M+H+Đ
228NGUYỄN VĂN DƯƠNG1990-01-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
229NGUYỄN LÊ QUỐC ĐẠT1995-12-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
230PHẠM THÀNH ĐẠT1999-02-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
231NGUYỄN THÀNH ĐẠT21/05/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
232TRẦN VĂN ĐEN1980-01-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
233NGUYỄN VĂN ĐIỆP1988-12-06 00:00:00SH lại M+H+Đ
234TRẦN CÔNG ĐỊNH30/08/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
235LƯƠNG ANH ĐỨC1989-01-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
236NGUYỄN VĂN ĐỨC1984-05-21 00:00:00SH lại H + Đ
237CAO THỊ HỒNG GẤM1982-12-09 00:00:00SH lại M+H+Đ
238VŨ TRƯỜNG GIANG1984-09-03 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
239LÊ HỒNG HẢI24/06/2003SH lần đầu (L+M+H+Đ)
240NGUYỄN THỊ HẠNH17/08/1988SH lại H + Đ
241ĐÀO THỊ HẰNG16/03/1987SH lại H + Đ
242LƯU THỊ MINH HIẾU26/04/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
243NGÔ VĂN HỘI1987-06-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
244NGÔ VĂN HÔM1995-04-04 00:00:00SH lại H + Đ
245MAI THỊ HUỆ25/06/1989SH lần đầu (L+M+H+Đ)
246TRƯƠNG VĂN HÙNG25/06/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
247VÕ QUANG HÙNG21/09/1989SH lần đầu (L+M+H+Đ)
248TRẦN THANH HÙNG27/08/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
249LÊ MẠNH HÙNG24/11/1998SH lại H + Đ
250LƯU QUANG HUY1993-11-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
251NGUYỄN AN HUY23/11/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
252NGUYỄN QUANG HUY18/10/2003SH lần đầu (L+M+H+Đ)
253TRƯƠNG ĐỨC HUY15/10/1998SH lần đầu (L+M+H+Đ)
254NGUYỄN ĐẶNG THANH HUY29/10/1989SH lại M+H+Đ
255ĐINH THỊ HUYÊN1987-06-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
256ĐÀO MINH HUYỀN2001-08-11 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
257TRẦN THỊ NGỌC HUYỀN25/06/2000SH lại M+H+Đ
258NGUYỄN ĐỨC HƯNG28/11/2002SH lần đầu (L+M+H+Đ)
259NGÔ THỊ BÍCH HƯƠNG31/05/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
260TRẦN THỊ THÙY HƯƠNG27/05/1985SH lần đầu (L+M+H+Đ)
261LÊ XUÂN KIỀU15/01/1963SH lần đầu (L+M+H+Đ)
262NGUYỄN HUỲNH KHANG1993-10-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
263VÕ CAO KHOA26/11/1983SH lại L+M+H+Đ
264NGUYỄN VĂN LAI15/03/1984SH lại M+H+Đ
265NGUYỄN QUANG LINH17/12/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
266TỐNG ĐỨC LINH1979-04-11 00:00:00SH lại H + Đ
267ĐẶNG THÁI LỘC2000-01-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
268TRẦN MINH LỘC22/08/1982SH lại L+M+H+Đ
269THÂN THỊ LỢI2000-11-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
270CAO PHƯỚC LỢI23/07/1994SH lại H + Đ
271PHẠM VĂN LƯƠNG1980-01-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
272TRẦN THẾ LƯU2001-08-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
273ĐẶNG THỊ TRÚC MAI1986-05-03 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
274TRẦN MINH MẪN1999-10-10 00:00:00SH lại M+H+Đ
275NGUYỄN THỊ MINH22/03/1982SH lần đầu (L+M+H+Đ)
276BÙI QUANG MINH1967-04-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
277TRẦN ĐÌNH MINH1985-08-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
278CHAU SI NA23/04/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
279THIỀU PHƯƠNG NAM1995-10-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
280NGUYỄN THỤY KIỀU NGÂN1983-08-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
281NGUYỄN NGỌC THOẠI NGÂN1988-02-07 00:00:00SH lại H + Đ
282TRẦN TRỌNG NGHĨA15/01/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
283VIÊN HỮU NGHĨA14/07/1992SH lần đầu (L+M+H+Đ)
284LƯƠNG VĂN NGỌC15/03/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
285NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC19/05/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
286TRỊNH THỊ KIM NGỌC22/06/1984SH lại H + Đ
287VÕ SĨ NGUYÊN1993-08-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
288NGUYỄN XUÂN NGUYÊN30/07/1996SH lại H + Đ
289ĐINH KHÔI NGUYÊN1994-12-09 00:00:00SH lại M+H+Đ
290TRẦN THỊ CHÍ NGUYỆN24/11/1985SH lần đầu (L+M+H+Đ)
291BÙI MINH NGUYỆN26/06/1997SH lần đầu
292NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT15/09/1984SH lần đầu (L+M+H+Đ)
293NGUYỄN VÕ TRUNG NHÂN2001-05-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
294NGUYỄN DUY NHẤT22/05/1984SH lần đầu (L+M+H+Đ)
295NGUYỄN HỒNG NHẤT1984-02-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
296TRẦN QUANG NHẬT1990-10-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
297ĐOÀN THỊ YẾN NHI2000-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
298TRẦN MINH NHÍ26/05/1989SH lần đầu (L+M+H+Đ)
299PHẠM THỊ HỒNG NHUNG20/09/1988SH lại H + Đ
300TÔ NHẬT QUỲNH NHƯ1997-12-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
301TRẦN HOÀNG OANH1978-11-08 00:00:00SH lại M+H+Đ
302NGUYỄN ĐOÀN THÀNH PHÁT2003-07-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
303HỒ VĂN PHI1996-01-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
304HOÀNG MINH PHONG1989-04-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
305LÝ NHẬT PHONG19/01/1999SH lần đầu (L+M+H+Đ)
306NGUYỄN THANH PHONG20/10/1998SH lần đầu (L+M+H+Đ)
307TRẦN VĂN PHONG19/01/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
308ĐÀO VĂN PHƯỚC1988-04-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
309LÂM HỮU PHƯỚC20/05/1983SH lần đầu (L+M+H+Đ)
310NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG14/10/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
311NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG26/08/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
312CAO THỊ THANH PHƯƠNG2001-07-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
313TRẦN BÌNH PHƯƠNG1982-05-01 00:00:00SH lại H + Đ
314TRẦN ĐẠI QUANG18/08/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
315VŨ TRẦN NAM QUANG1984-02-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
316PHẠM BÁ TÂM QUANG24/10/1983SH lại H + Đ
317HOÀNG VĂN QUẢNG1997-01-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
318ÂN BÌNH QUÂN22/03/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
319TẠ THIỆN HIẾU QUÂN16/05/1988SH lại L+M+H+Đ
320NGÔ SANG PHÚ QUÝ24/09/1995SH lại H + Đ
321HỒ THỊ QUYÊN1992-05-04 00:00:00SH lại H + Đ
322NGUYỄN KHÁNH NHƯ QUỲNH1997-01-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
323TRIỆU NA RÊNH1987-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
324MAI HỒNG SANG27/08/1989SH lần đầu (L+M+H+Đ)
325ĐƯỜNG SƠN1983-02-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
326NGUYỄN HỒNG SƠN21/06/1999SH lần đầu (L+M+H+Đ)
327LÂM BÌNH SƠN14/08/1992SH lần đầu (L+M+H+Đ)
328LÂM QUANG SƠN31/05/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
329NGUYỄN MINH SƠN1982-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
330ĐẶNG TRẦN THÀNH TÀI2003-05-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
331NGÔ VĂN TÀI1970-01-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
332PHẠM VĂN TÀI27/03/1970SH lần đầu (L+M+H+Đ)
333LƯƠNG THIỆN TÂN1991-05-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
334TRẦN DUY TÂN1987-01-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
335NGÔ THỊ TIỀN24/02/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
336NGÔ THÀNH TIỀN20/12/1994SH lại L+M+H+Đ
337HÀ TRẦN QUỐC TIẾN24/01/2002SH lần đầu (L+M+H+Đ)
338ĐẶNG XUÂN TIẾN15/07/1989SH lại L+M+H+Đ
339HOÀNG VĂN TĨNH1986-03-03 00:00:00SH lại H + Đ
340TRƯƠNG BẢO TOÀN29/01/1982SH lần đầu (L+M+H+Đ)
341LÊ ANH TÚ26/11/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
342BÙI ANH TÚ19/07/1997SH lại M+H+Đ
343BIỆN NGỌC TUẤN16/04/1986SH lần đầu (L+M+H+Đ)
344TRẦN HUỲNH THANH TUẤN21/11/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
345TRẦN VĂN TUẤN2001-07-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
346TỪ THANH TUẤN25/08/1993SH lại L+M+H+Đ
347MẠCH THY NGỌC TUẤN1976-08-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
348TRƯƠNG THANH TÙNG30/10/1992SH lần đầu (L+M+H+Đ)
349LÊ NGỌC TUYẾN23/05/1988SH lại H + Đ
350LÒ HÙNG THÁI2001-07-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
351PHẠM HOÀNG THANH24/04/1972SH lại L+M+H+Đ
352TRƯƠNG QUỐC THÀNH1994-04-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
353LÊ VĂN THÀNH14/12/1972SH lần đầu (L+M+H+Đ)
354CAO MINH THÀNH18/12/1990SH lại H + Đ
355LÊ VĂN THÀNH1998-01-02 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
356VŨ TẤN THÀNH19/06/2000SH lại M+H+Đ
357TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO1991-06-05 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
358ĐINH QUỐC THẮNG1984-01-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
359BÙI VĂN THẮNG24/02/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
360HÀ HUY THIỆN28/10/1982SH lại L+M+H+Đ
361VÕ TẤN THỊNH2002-03-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
362NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THOA18/05/1983SH lần đầu (L+M+H+Đ)
363NGUYỄN KHÁNH THOẠI28/05/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
364HỒ THỊ TRÚC THƠ15/12/1991SH lần đầu (L+M+H+Đ)
365CAO THỊ LỆ THU17/02/1980SH lại M+H+Đ
366DƯƠNG ĐỨC THUẬN22/12/1999SH lần đầu (L+M+H+Đ)
367PHẠM VĂN THUẬN16/09/1983SH lần đầu (L+M+H+Đ)
368NGUYỄN VĂN THUẬN1989-01-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
369NGUYỄN THỊ THUỲ14/10/1991SH lại M+H+Đ
370TRẦN THỊ THU THỦY1999-10-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
371PHÙNG THỊ THU THỦY25/06/1985SH lại M+H+Đ
372TRẦN THỊ THÚY1986-03-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
373NGUYỄN THỊ TRANG25/08/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
374NGUYỄN NGỌC HUYỀN TRANG1994-05-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
375ĐOÀN THỊ THUỲ TRANG14/11/1990SH lại M+H+Đ
376HOÀNG XUÂN TRÁNG1990-02-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
377PHẠM NGỌC TRÂN29/09/1971SH lần đầu (L+M+H+Đ)
378NGUYỄN VĂN TRÍ1990-09-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
379HOÀNG MAI TRINH1999-08-04 00:00:00SH lại H + Đ
380ĐINH NGỌC TRÌNH31/12/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
381NGUYỄN THỊ THANH TRÚC1988-11-11 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
382CUNG ĐÌNH TRUNG23/10/2004SH lần đầu (L+M+H+Đ)
383PHẠM MINH TRUNG23/03/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
384NGUYỄN ĐỖ VĨNH TRUNG1991-03-01 00:00:00SH lại M+H+Đ
385TRẦN TRỌNG ĐỨC TRUNG16/04/2000SH lại L+M+H+Đ
386DƯƠNG MINH TRUNG1985-03-10 00:00:00SH lại M+H+Đ
387NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG26/06/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
388NGUYỄN VĂN ÚT1990-01-01 00:00:00SH lại M+H+Đ
389NGUYỄN THỊ OANH VÂN1986-10-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
390VŨ THỊ VÂN1970-06-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
391LÊ QUỐC VIỆT25/10/1999SH lần đầu (L+M+H+Đ)
392THÂN HOÀNG VIỆT14/04/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
393CÔNG THỊ CHÚC VINH1989-01-06 00:00:00SH lại M+H+Đ
394THÁI THIÊN VŨ18/02/1998SH lần đầu (L+M+H+Đ)
395LÊ PHONG BẢO VŨ1993-02-10 00:00:00SH lại M+H+Đ
396ĐOÀN ĐỨC VƯƠNG2004-03-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
397LÊ THỊ XUÂN1998-06-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
398NGUYỄN THỊ NHƯ Ý1999-08-05 00:00:00SH lại M+H+Đ
399VƯƠNG THỊ BÌNH YÊN28/03/1988SH lại M+H+Đ
400TRẦN THỊ HẢI YẾN21/02/1986SH lần đầu (L+M+H+Đ)