STTHỌ TÊNNĂM SINHTÌNH TRẠNG
1ĐỖ PHƯƠNG ANH3/14/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
2QUẾ TUẤN ANH1989-12-27 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
3BÙI THỊ ÁNH1982-11-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
4NGUYỄN HỒNG ÂN1984-12-31 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
5NGUYỄN CẢNH BÌNH1980-10-07 00:00:00SH lại LT + H + Đ
6LÊ QUANG CẦN1978-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
7ĐỖ CHÍ CÔNG1988-12-14 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
8PHẠM VĂN CƯỜNG1991-07-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
9CAO ĐỨC CƯỜNG1977-10-18 00:00:00SH lại LT + H + Đ
10PHẠM THÁI CƯỜNG1988-09-28 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
11VŨ VĂN CƯỜNG1983-02-13 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
12NGUYỄN THỊ MINH CHÂU1997-12-21 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
13ĐỖ MẠNH CHIẾN4/30/1998SH lần đầu (L+M+H+Đ)
14HỨA THÀNH DANH1988-02-06 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
15LẦU CHI DẢU1982-11-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
16NGUYỄN VĂN DÔ1993-10-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
17NGÔ PHƯƠNG DUNG1980-01-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
18ĐINH THỊ KIM DUNG1979-08-03 00:00:00SH lại H + Đ
19VŨ ĐÌNH DŨNG1997-09-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
20NGUYỄN THANH DUY1993-09-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
21LÊ DUY1982-02-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
22ĐÀO VĂN DƯ1988-05-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
23LÊ MINH DƯƠNG1992-06-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
24TRẦN ĐỨC DƯƠNG1983-11-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
25LÊ XUÂN DƯƠNG1997-05-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
26NGUYỄN VĂN ĐẠI1979-02-08 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
27HUỲNH HỮU ĐẠT1996-04-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
28HUỲNH HỮU ĐẠT1975-07-28 00:00:00SH lại LT + H + Đ
29NGUYỄN TẤN ĐẠT1990-08-03 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
30HOÀNG HẢI ĐĂNG1983-03-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
31NGUYỄN HẢI ĐĂNG1987-11-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
32LẠI ĐỨC ĐIỆP1987-02-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
33BÙI QUANG ĐOÀI1968-03-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
34BÙI THỊ ĐOÀN1986-03-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
35HOÀNG VĂN ĐỘ1985-11-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
36CAO HỮU ĐÔNG2003-10-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
37NGUYỄN VIỆT ĐỨC10/23/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
38TRẦN DUY ĐỨC2002-07-12 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
39NGUYỄN HỒNG GIANG10/22/1982SH lần đầu (L+M+H+Đ)
40BÙI NGỌC GIÀU1990-03-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
41NGUYỄN VĂN HẢI1996-03-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
42PHẠM HỒNG HẢI1991-08-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
43MAI THỊ CẨM HẰNG2001-10-13 00:00:00SH lại LT + H + Đ
44TRẦN ĐỨC HẬU1999-01-24 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
45LÊ QUANG HIỆP1988-03-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
46NGUYỄN KHẮC HIẾU11/25/1991SH lần đầu (L+M+H+Đ)
47NGUYỄN CHƠN MINH HIẾU2000-10-17 00:00:00SH lại LT + H + Đ
48TRẦN THỊ THANH HOA1989-04-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
49TRẦN TRUNG HÒA1990-03-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
50VŨ XUÂN HOÀN1959-02-28 00:00:00SH lại LT + H + Đ
51LÊ VĂN HOÀNG1986-01-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
52VƯƠNG VĂN HOÀNG1980-09-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
53PHẠM LÊ HOÀNG2001-11-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
54QUÁCH TRUNG HOÀNG1992-08-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
55LÊ BÁ HOÀNG1995-12-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
56PHẠM HUY HOÀNG4/15/2000SH lại L+M+H+Đ
57LÊ VĂN HOÀNG1990-10-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
58MAI HUY HOÀNG1995-04-12 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
59LỤC CÁ HÔN1988-08-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
60NGUYỄN QUÝ HUÊ1984-01-06 00:00:00SH lại LT + H + Đ
61ĐINH VĂN HÙNG1984-01-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
62NGUYỄN VĂN HÙNG1984-04-13 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
63ĐẶNG VĂN HÙNG1984-10-25 00:00:00SH lại H + Đ
64NGUYỄN ĐỨC HUY1995-11-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
65NGUYỄN LÊ HUY1994-10-25 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
66BÙI ĐẠI HUYNH1992-10-07 00:00:00SH lại Đ
67TRẦN NGỌC HUỲNH1998-03-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
68NGUYỄN CẨM HƯƠNG1982-02-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
69NGUYỄN THỊ MỸ HƯƠNG1996-08-03 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
70TRẦN NGỌC HƯỜNG1997-04-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
71NGÔ THỊ HƯỜNG1991-02-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
72HOÀNG LÊ TRUNG KIÊN2000-08-27 00:00:00SH lại H + Đ
73VŨ TUẤN KIỆT2002-10-11 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
74ĐỖ BÁ CHÂU KIỀU1992-04-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
75MAI CÔNG MỸ KIM2003-05-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
76CAO VĂN KỲ1975-10-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
77NGUYỄN DUY KHÁNH2002-08-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
78NGUYỄN ANH KHOA1988-01-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
79HỒ THANH KHOA1995-10-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
80HÀ THỊ HỒNG LAM1976-11-30 00:00:00SH lại H + Đ
81VÒNG HỒNG LAN1992-04-21 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
82NGUYỄN VĂN LÂM1984-01-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
83NGUYỄN TRƯỜNG LÂN1994-10-10 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
84ĐÀO VĂN LẬP1989-06-06 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
85PHẠM THỊ MỸ LINH1993-01-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
86PHẠM THỊ THÙY LINH1995-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
87PHÙNG KHÁNH LINH1993-12-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
88THÁI TRẦN GIA LINH2003-01-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
89PHẠM ĐỨC LONG1981-06-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
90ĐINH PHI LONG1980-08-30 00:00:00SH lại LT + H + Đ
91PHAN THÀNH LONG2000-06-02 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
92LÊ NGỌC LONG1990-04-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
93NGUYỄN TẤN LỘC1991-01-27 00:00:00SH lại LT + H + Đ
94TRẦN THỊ TIẾN LỘC1980-12-05 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
95HOÀNG HỒNG ANH LỘC1984-07-16 00:00:00SH lại H + Đ
96PHAN NHẬT LUÂN1989-03-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
97ĐẶNG THÀNH LUÂN1991-10-16 00:00:00SH lại H + Đ
98NGUYỄN VĂN LỰC1987-08-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
99TRẦN VĂN MẠNH5/18/1976SH lần đầu (L+M+H+Đ)
100NGUYỄN TIẾN MẠNH1994-03-09 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
101TRẦN CÔNG MINH2001-09-04 00:00:00SH lại LT + H + Đ
102TRƯƠNG TUẤN MỸ1989-02-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
103TRẦN HOÀI NAM1995-01-23 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
104ĐOÀN THỊ HỒNG NGỌC2001-07-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
105HUỲNH CÔNG NGỌC1987-07-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
106PHẠM THỊ HỒNG NGỌC2000-04-13 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
107NGUYỄN TRỌNG NHÂN1994-06-09 00:00:00SH lại Đ
108NGUYỄN KIM NHÂN1974-05-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
109LƯƠNG GIA NHÂN2000-04-10 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
110NGUYỄN VĂN NHẬT1981-11-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
111PHẠM THỊ YẾN NHI1998-04-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
112CHÂU NGỌC NHI1984-11-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
113LÂM THUỲ UYỂN NHI1999-03-26 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
114PHẠM VĂN NHỚ1988-07-09 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
115TRẦN PHƯƠNG NHƯ1995-12-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
116HUỲNH ÁI NHƯ1999-09-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
117VÕ HỮU PHÁT1988-04-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
118CHU KIẾM PHÁT1989-01-27 00:00:00SH lại H + Đ
119LÊ NGỌC PHI1982-10-20 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
120NGUYỄN CÔNG PHÚC6/27/1978SH lần đầu
121NGUYỄN DUY PHÚC1996-04-30 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
122TRƯƠNG MINH PHỤC1978-11-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
123BÙI MINH PHƯỚC1979-07-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
124NGUYỄN ĐÔNG PHƯƠNG1999-01-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
125NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG1987-08-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
126TRƯƠNG HOÀNG HẢI QUANG1993-06-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
127NGUYỄN DUY QUANG1999-06-02 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
128DƯƠNG VĂN QUẢNG1991-07-15 00:00:00SH lại LT + H + Đ
129TRẦN HOÀNG QUÂN1976-12-13 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
130NGUYỄN XUÂN QUÝ1998-07-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
131TRẦN MINH QUÝ1999-08-23 00:00:00SH lại LT + H + Đ
132NGUYỄN VĂN QUYẾN1970-07-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
133TRẦN SANG2000-08-23 00:00:00SH lại LT + H + Đ
134ĐỖ MINH SÁNG1989-05-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
135ẤU CỎNG SẦU1984-06-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
136LỤC THANH SƠN1987-02-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
137VŨ HỒNG SƠN1997-07-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
138LÊ TAM SỬ1984-07-19 00:00:00SH lại LT + H + Đ
139PHẠM VĂN SỰ1985-11-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
140LONG ĐỨC TÀI2003-12-06 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
141NGUYỄN VĂN TÁM1982-07-30 00:00:00SH lại LT + H + Đ
142ĐÀO THÀNH TÂM1991-12-22 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
143VÕ HOÀI TÂN1989-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
144TRẦN THỊ KIỀU TIÊN1993-06-29 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
145NGUYỄN VĂN TÍN1992-07-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
146TRANG VĂN TOÀN1969-02-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
147NGUYỄN THỊ THANH TÚ1989-06-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
148NGUYỄN VĂN TUÂN4/20/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
149PHẠM ANH TUẤN1998-07-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
150TRẦN QUỐC TUẤN1974-12-03 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
151ĐINH ANH TUẤN1986-01-27 00:00:00SH lại H + Đ
152VÕ THANH TÙNG1987-03-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
153LÊ THANH TÙNG1988-12-15 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
154LƯU GIA TƯỜNG1999-07-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
155NGUYỄN VĂN THÁI1966-12-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
156NGUYỄN VĂN THAO1992-08-03 00:00:00SH lại LT + H + Đ
157LƯƠNG NGUYỄN THU THẢO1985-08-30 00:00:00SH lại LT + H + Đ
158CAO THỊ THẢO1988-05-18 00:00:00SH lại H + Đ
159NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM10/15/1986SH lần đầu (L+M+H+Đ)
160NGUYỄN CÔNG THẮNG2003-08-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
161TRƯƠNG XUÂN THẮNG1998-10-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
162NGUYỄN VĂN THẮNG1989-06-06 00:00:00SH lại LT + H + Đ
163CHU MINH THẮNG2003-06-04 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
164ĐỒNG DUY THÂN1993-01-02 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
165HỒ VĂN THẬT1990-10-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
166ĐẶNG QUỐC THỂ1978-02-09 00:00:00SH lại H + Đ
167HOÀNG THIÊM1980-04-03 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
168HUỲNH PHÚC THỊNH2001-08-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
169HUỲNH PHÚ THỊNH1994-11-03 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
170NGÔ THỊ KIM THOA1989-05-31 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
171PHẠM VĂN THỐNG1993-06-23 00:00:00SH lại LT + H + Đ
172NGÔ VĂN NHƯ THUẦN1999-08-19 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
173NGÔ ĐỨC THUẬN1997-11-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
174PHẠM PHÚ THUẬN1994-02-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
175BÙI THỊ THÙY1992-09-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
176VŨ NGUYỄN THANH THỦY1991-11-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
177LÊ THỊ THU THỦY1982-09-22 00:00:00SH lại LT + H + Đ
178LÊ THỊ NGỌC THỦY1982-04-08 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
179BÙI THỊ THANH THÚY1987-05-21 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
180HUỲNH THANH THUYÊN1978-02-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
181TRẦN TRUNG THƯ1987-08-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
182ĐỒNG PHÚ THỨC1998-05-27 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
183LẠI VĂN THƯƠNG1998-05-27 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
184BÙI KIỀU TRANG1994-10-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
185ĐỖ MINH TRANG1988-11-07 00:00:00SH lại H + Đ
186NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM1998-07-07 00:00:00SH lại LT + H + Đ
187CAO MINH TRÍ1978-01-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
188PHẠM VĂN TRỌNG1995-04-30 00:00:00SH lại H + Đ
189HUỲNH THỊ TRÚC1983-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
190HOÀNG BÁ TRUNG1994-04-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
191NGUYỄN THÀNH TRUNG1994-08-05 00:00:00SH lại LT + H + Đ
192LÝ VĂN TRƯỜNG1989-06-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
193HUỲNH THỊ THÚY VÂN1988-10-08 00:00:00SH lại LT + H + Đ
194LÊ HOÀNG VÂN1980-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
195PHẠM NGỌC VIỆT1990-03-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
196ĐỖ NGỌC ANH VINH1997-03-12 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
197NGÔ XUÂN VĨNH1993-08-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
198NGUYỄN VĂN VỊNH1985-02-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
199NGUYỄN DUY VŨ1981-06-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
200LÊ ANH VŨ1996-09-06 00:00:00SH lại LT + H + Đ
201TRỰC CHÍ AN1983-12-14 00:00:00SH lại H + Đ
202LÊ VĂN ANH1997-11-20 00:00:00SH lại H + Đ
203NGUYỄN TRẦN ĐỨC ANH1998-03-13 00:00:00SH lại H + Đ
204VŨ TUẤN ANH1989-08-06 00:00:00SH lại H + Đ
205NGUYỄN THỊ QUẾ ANH1999-01-02 00:00:00SH lại LT + H + Đ
206TRƯƠNG VĂN BA1981-10-05 00:00:00SH lại M+H+Đ
207NÔNG TRƯƠNG BẢO1995-08-09 00:00:00SH lại LT + H + Đ
208NGUYỄN VĂN BIÊN1983-07-10 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
209NGUYỄN HỮU THANH BÌNH2000-04-08 00:00:00SH lại H + Đ
210MAI THANH BÌNH1983-02-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
211HOÀNG QUỐC CÔNG1991-02-03 00:00:00SH lại H + Đ
212VÕ THẠCH CƯƠNG1968-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
213ĐỖ MẠNH CƯỜNG1999-07-06 00:00:00SH lại LT + H + Đ
214NGUYỄN CAO CƯỜNG1996-12-23 00:00:00SH lại H + Đ
215LÊ VĂN CƯỜNG1992-08-28 00:00:00SH lại LT + H + Đ
216THÂN THỊ MINH CHÂU1991-11-17 00:00:00SH lại H + Đ
217DƯƠNG XUÂN CHIỀU1982-12-28 00:00:00SH lại M+H+Đ
218NGÔ QUANG CHUNG1975-09-02 00:00:00SH lại LT + H + Đ
219LÊ NGỌC CHUNG1987-06-15 00:00:00SH lại H + Đ
220LÊ THÀNH DANH2001-11-18 00:00:00SH lại LT + H + Đ
221HOÀNG THỊ ÁNH DIỆN1983-06-10 00:00:00SH lại H + Đ
222THẠCH DIỆP1999-12-11 00:00:00SH lại M+H+Đ
223NGUYỄN THỊ MỸ DIỆU1988-03-15 00:00:00SH lại H + Đ
224LÊ VĂN DU1981-04-09 00:00:00SH lại H + Đ
225NGUYỄN THỊ MỸ DUNG1994-01-15 00:00:00SH lại H + Đ
226PHẠM TIẾN DŨNG1985-10-17 00:00:00SH lại H + Đ
227TRẦN Y DŨNG1979-11-10 00:00:00SH lại H + Đ
228HOÀNG NGỌC TIẾN DŨNG2003-09-11 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
229LÊ VĂN TIẾN DŨNG1996-07-27 00:00:00SH lại M+H+Đ
230THÂN VĂN DŨNG2000-06-07 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
231NGUYỄN TIẾN DŨNG2004-03-22 00:00:00SH lại M+H+Đ
232PHAN TẤN DŨNG1999-10-04 00:00:00SH lại H + Đ
233NGUYỄN THÙY DƯƠNG1992-03-29 00:00:00SH lại H + Đ
234TRẦN VĨNH BẢO ĐẠI1991-04-19 00:00:00SH lại H + Đ
235TRƯƠNG TẤN ĐẠT1997-07-10 00:00:00SH lại H + Đ
236TRẦN CHIẾN ĐẠT1983-04-17 00:00:00SH lại M+H+Đ
237NGUYỄN VĂN ĐỀU1978-05-12 00:00:00SH lại M+H+Đ
238ĐẶNG THỊ HỒNG ĐIỆP1988-11-20 00:00:00SH lại H + Đ
239TRẦN LÊ HOÀI ĐÔNG2003-02-26 00:00:00SH lại M+H+Đ
240VŨ HƯƠNG GIANG1978-07-29 00:00:00SH lại H + Đ
241HUỲNH TRƯỜNG GIANG1989-08-30 00:00:00SH lại H + Đ
242PHẠM THỊ GIANG1986-04-18 00:00:00SH lại LT + H + Đ
243LÊ THỊ KIỀU GIANG1978-12-03 00:00:00SH lại M+H+Đ
244LƯƠNG THỊ THU HÀ1984-06-26 00:00:00SH lại H + Đ
245TRẦN BÁ HẢI1998-01-25 00:00:00SH lại M+H+Đ
246QUẢNG VĂN HẢI1997-09-04 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
247PHẠM THÁI THU HẠNH1983-08-29 00:00:00SH lại H + Đ
248LÃNH THỊ BÍCH HẠNH1986-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
249NGUYỄN XUÂN HẠNH1975-12-12 00:00:00SH lại LT + H + Đ
250QUỐC THỊ MỸ HẠNH1985-07-07 00:00:00SH lại M+H+Đ
251HUỲNH NGỌC HẢO1996-06-19 00:00:00SH lại H + Đ
252LƯƠNG TRUNG HẢO1994-11-12 00:00:00SH lại LT + H + Đ
253ĐỖ THỊ THANH HẰNG1981-10-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
254TRẦN THỊ MỸ HIỀN2001-10-18 00:00:00SH lại H + Đ
255LÊ BÁ HIỀN1991-06-10 00:00:00SH lại H + Đ
256THẠCH KIM HIỀN1997-10-05 00:00:00SH lại M+H+Đ
257NGUYỄN VĂN HIỂN1999-03-17 00:00:00SH lại H + Đ
258HOÀNG VĂN HIẾU1991-09-16 00:00:00SH lại LT + H + Đ
259VÕ MAI TRUNG HIẾU2000-05-28 00:00:00SH lại LT + H + Đ
260VI TRUNG HIẾU1995-02-23 00:00:00SH lại M+H+Đ
261CAO TRUNG HIẾU9/27/1965SH lần đầu (L+M+H+Đ)
262TỐNG VĂN HIẾU1970-12-04 00:00:00SH lại H + Đ
263TRẦN THỊ MAI HOA4/17/1976SH lần đầu (L+M+H+Đ)
264THÁI MINH HÒA1998-11-22 00:00:00SH lại H + Đ
265NGUYỄN BẢO HÒA1985-05-14 00:00:00SH lại LT + H + Đ
266NGUYỄN MỘNG HOÀNG1983-07-05 00:00:00SH lại LT + H + Đ
267NGUYỄN HUY HOÀNG1988-03-04 00:00:00SH lại LT + H + Đ
268PHẠM NGỌC HOÀNG1998-08-10 00:00:00SH lại H + Đ
269VÕ THỊ HÒE1972-09-14 00:00:00SH lại H + Đ
270PHẠM THỊ PHƯƠNG HỒNG1997-05-06 00:00:00SH lại H + Đ
271LÊ VĂN HỜN1983-06-06 00:00:00SH lại H + Đ
272PHẠM QUANG HÙNG1967-02-24 00:00:00SH lại H + Đ
273TRẦN XUÂN HÙNG1993-12-15 00:00:00SH lại H + Đ
274PHẠM THANH HÙNG1987-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
275NGÔ VĂN HÙNG1985-07-24 00:00:00SH lại M+H+Đ
276KIỀU THANH HUY1985-07-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
277DƯƠNG CÔNG HUY1987-10-22 00:00:00SH lại M+H+Đ
278NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN2002-08-24 00:00:00SH lại H + Đ
279HUỲNH THỊ BÍCH HUYỀN1989-05-10 00:00:00SH lại H + Đ
280NGUYỄN VĂN HUYỀN1986-09-06 00:00:00SH lại H + Đ
281PHÙNG HƯNG1988-03-19 00:00:00SH lại H + Đ
282LÊ QUỐC HƯNG1987-04-26 00:00:00SH lại H + Đ
283DƯƠNG VĂN HƯNG1988-08-06 00:00:00SH lại M+H+Đ
284LÊ THỊ HƯƠNG1975-01-05 00:00:00SH lại LT + H + Đ
285ĐỖ THỊ THÚY HƯỜNG1977-05-30 00:00:00SH lại H + Đ
286NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG1990-02-18 00:00:00SH lại H + Đ
287NGUYỄN HOÀNG KIÊN2003-10-19 00:00:00SH lại M+H+Đ
288ĐÀO XUÂN KIÊN1989-12-11 00:00:00SH lại H + Đ
289NGUYỄN HOÀNG KHANG1994-12-08 00:00:00SH lại M+H+Đ
290ĐẶNG AN KHANG1995-03-18 00:00:00SH lại M+H+Đ
291ĐẶNG QUỐC KHÁNH1995-07-15 00:00:00SH lại M+H+Đ
292NGUYỄN DUY KHIÊM1973-04-12 00:00:00SH lại LT + H + Đ
293NGUYỄN HOÀNG KHOA1998-10-14 00:00:00SH lại M+H+Đ
294NGUYỄN AN KHƯƠNG1998-06-22 00:00:00SH lại M+H+Đ
295PHẠM THỊ LẠI1992-09-28 00:00:00SH lại H + Đ
296VŨ THỊ LAN1991-01-25 00:00:00SH lại H + Đ
297NGUYỄN THỊ LAN1982-02-08 00:00:00SH lại H + Đ
298TRẦN VĂN LÂM1985-08-05 00:00:00SH lại H + Đ
299ALEX BAIKAL LEE1965-05-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
300HUỲNH LÊ1991-06-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
301HUỲNH THỊ MỸ LỆ1981-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
302LÊ THỊ LIÊN1989-11-21 00:00:00SH lại H + Đ
303TRẦN THỊ MỸ LINH1991-11-03 00:00:00SH lại H + Đ
304TRẦN LINH1991-03-10 00:00:00SH lại H + Đ
305PHẠM VĂN LINH1981-08-23 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
306HOÀNG THỊ THÙY LINH1984-06-01 00:00:00SH lại H + Đ
307NGUYỄN THỪA LỊNH1986-09-09 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
308NGÔ VĂN LONG1987-11-26 00:00:00SH lại H + Đ
309PHẠM THÀNH LONG1985-08-14 00:00:00SH lại H + Đ
310NGUYỄN THÀNH LONG1998-11-19 00:00:00SH lại H + Đ
311VÕ THỊ LỢI1988-06-06 00:00:00SH lại H + Đ
312NGUYỄN ĐÌNH LUÂN1992-06-03 00:00:00SH lại H + Đ
313NGUYỄN VĂN LUÂN1988-12-08 00:00:00SH lại H + Đ
314PHẠM VĂN LUẬN1998-09-30 00:00:00SH lại H + Đ
315NGUYỄN LƯU1996-02-04 00:00:00SH lại H + Đ
316NGUYỄN THANH NGUYỆT MINH1991-12-20 00:00:00SH lại H + Đ
317VŨ THỊ HÀ MY1990-08-05 00:00:00SH lại LT + H + Đ
318NGUYỄN HOÀI NAM1999-08-17 00:00:00SH lại H + Đ
319NGUYỄN BÁ NAM1982-02-18 00:00:00SH lại H + Đ
320NGUYỄN VĂN NAM1996-08-09 00:00:00SH lại H + Đ
321NGUYỄN QUỐC HOÀNG NAM1989-09-24 00:00:00SH lại H + Đ
322HOÀNG VĂN NAM3/21/1983SH lại LT + H + Đ
323NGUYỄN THỊ NGA1982-11-07 00:00:00SH lại H + Đ
324PHAN THỊ THANH NGA1990-07-06 00:00:00SH lại M+H+Đ
325LÝ TRUNG NGHĨA1987-11-13 00:00:00SH lại M+H+Đ
326LÊ TRỌNG NGHĨA1992-02-08 00:00:00SH lại M+H+Đ
327LÂM TIẾN NGHĨA1999-09-24 00:00:00SH lại LT + H + Đ
328HUỲNH THỊ NGUYỆT1996-03-01 00:00:00SH lại H + Đ
329NGUYỄN THỊ THANH NHÀN1998-05-03 00:00:00SH lại M+H+Đ
330NGUYỄN THIÊN NHÂN1984-03-25 00:00:00SH lại H + Đ
331NGUYỄN HỮU NHẪN1998-03-13 00:00:00SH lại LT + H + Đ
332TRƯƠNG ANH NHẬT1996-03-26 00:00:00SH lại M+H+Đ
333ĐOÀN THỊ NHUNG1979-02-18 00:00:00SH lại H + Đ
334TRÀ THỊ HỒNG NHUNG1998-08-18 00:00:00SH lại M+H+Đ
335LỘC NGUYỄN QUỲNH NHƯ2000-02-09 00:00:00SH lại M+H+Đ
336MAI HOÀNG OANH1981-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
337PHẠM THỊ OANH1995-03-03 00:00:00SH lại M+H+Đ
338ĐINH HOÀNG PHONG2003-09-23 00:00:00SH lại H + Đ
339DƯƠNG DANH PHONG1993-08-06 00:00:00SH lại H + Đ
340HUỲNH LÊ ĐẶNG HOÀI PHONG1985-01-20 00:00:00SH lại M+H+Đ
341NGUYỄN HỮU PHÚ1990-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
342DƯƠNG SỸ PHÚ1991-11-21 00:00:00SH lại LT + H + Đ
343BẾ VĂN PHÚC1999-11-24 00:00:00SH lại H + Đ
344NGUYỄN PHI PHỤNG2000-10-23 00:00:00SH lại H + Đ
345LÊ VĂN PHƯƠNG1986-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
346ĐỖ MINH PHƯƠNG1998-01-16 00:00:00SH lại H + Đ
347ĐẶNG THÀNH PHƯƠNG1976-09-04 00:00:00SH lại LT + H + Đ
348NGUYỄN MINH PHƯƠNG1991-08-04 00:00:00SH lại M+H+Đ
349TRƯƠNG THỊ BÍCH PHƯỢNG2/20/1988SH lại H + Đ
350PHẠM THỊ BÍCH PHƯỢNG2/16/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
351PHẠM QUẢNG1955-03-08 00:00:00SH lại H + Đ
352ĐỖ ĐÌNH QUÂN1998-06-21 00:00:00SH lại H + Đ
353NGUYỄN MINH QUÂN1985-01-03 00:00:00SH lại LT + H + Đ
354NGUYỄN KIM QUỐC1969-05-08 00:00:00SH lại H + Đ
355HUỲNH THỊ THU QUYÊN1993-01-10 00:00:00SH lại H + Đ
356NGUYỄN QUY RI1976-04-30 00:00:00SH lại H + Đ
357NGUYỄN VĂN SANG1991-06-12 00:00:00SH lại LT + H + Đ
358LÊ VĂN SÁNG1988-03-05 00:00:00SH lại H + Đ
359NGUYỄN THANH SÁNG6/19/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
360LÊ NGUYỄN THANH SƠN2002-06-25 00:00:00SH lại H + Đ
361VÕ TRƯỜNG SƠN1981-08-28 00:00:00SH lại H + Đ
362MAI THANH SƠN1983-12-29 00:00:00SH lại M+H+Đ
363PHẠM NGỌC TÀI2002-10-25 00:00:00SH lại LT + H + Đ
364NGUYỄN TẤN TÀI2000-08-19 00:00:00SH lại M+H+Đ
365NGUYỄN ANH TÀI1965-08-10 00:00:00SH lại H + Đ
366PHAN MINH TẤN1997-05-08 00:00:00SH lại H + Đ
367VÕ VĂN TIẾN1994-04-30 00:00:00SH lại H + Đ
368NGUYỄN TRẦN TIẾN2000-09-28 00:00:00SH lại H + Đ
369HUỲNH THỊ TIẾN1982-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
370PHAN DOÃN TÍN1997-08-07 00:00:00SH lần đầu
371TRẦN TRUNG TÍN1995-06-17 00:00:00SH lại H + Đ
372NGUYỄN VĂN TOÀN1979-02-02 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
373BÙI THANH TÚ2000-12-29 00:00:00SH lại H + Đ
374BIỆN VĂN TÚ2002-07-22 00:00:00SH lại LT + H + Đ
375ĐẶNG TRẦN TUẤN1986-03-09 00:00:00SH lại LT + H + Đ
376ĐOÀN THANH TUẤN1994-08-03 00:00:00SH lại LT + H + Đ
377ĐỖ MINH TUẤN1986-09-06 00:00:00SH lại M+H+Đ
378LÊ MINH TUẤN7/24/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
379NGUYỄN THANH TÙNG1994-12-21 00:00:00SH lại H + Đ
380HUỲNH VĂN TÙNG1994-02-12 00:00:00SH lại H + Đ
381CAO VĂN TÙNG1997-08-30 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
382NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN1974-04-24 00:00:00SH lại LT + H + Đ
383PHÙNG THỊ THANH TUYỀN1992-02-16 00:00:00SH lại M+H+Đ
384LÊ VĂN TUYẾN1991-01-13 00:00:00SH lại H + Đ
385NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN1988-08-12 00:00:00SH lại LT + H + Đ
386NGÔ NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT1987-11-19 00:00:00SH lại H + Đ
387PHẠM HỒNG THÁI1984-08-10 00:00:00SH lại H + Đ
388TRẦN ĐÌNH THÀNH1972-10-20 00:00:00SH lại H + Đ
389NGUYỄN VĂN THÀNH1979-08-01 00:00:00SH lại M+H+Đ
390VÕ TẤN THÀNH1982-03-14 00:00:00SH lại M+H+Đ
391HOÀNG BÁ THÀNH1990-03-08 00:00:00SH lại M+H+Đ
392NGUYỄN CÔNG THÀNH1969-04-25 00:00:00SH lại M+H+Đ
393VÕ VĂN THÀNH1984-02-10 00:00:00SH lại H + Đ
394BÙI TẤN THÀNH1993-04-21 00:00:00SH lại H + Đ
395NGUYỄN ĐỖ HOÀNG THẢO1983-06-25 00:00:00SH lại H + Đ
396HOÀNG MAI PHƯƠNG THẢO1987-08-01 00:00:00SH lại H + Đ
397LÊ VIỆT THẮNG1996-02-29 00:00:00SH lại H + Đ
398ĐOÀN HỮU THẮNG2000-11-02 00:00:00SH lại M+H+Đ
399NGUYỄN VIẾT THẾ1970-10-25 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
400TRẦN VĂN THIỆN1984-03-28 00:00:00SH lại H + Đ
401TRẦN QUANG THIỆN1987-04-04 00:00:00SH lại M+H+Đ
402NGUYỄN VŨ THOẠI1980-08-21 00:00:00SH lại H + Đ
403NGUYỄN SỸ THÔNG1986-04-01 00:00:00SH lại H + Đ
404NGUYỄN VĂN THUẬN1964-10-10 00:00:00SH lại H + Đ
405NGUYỄN THU THUỶ1977-05-19 00:00:00SH lại M+H+Đ
406NGUYỄN THỊ VÂN THÙY1998-07-19 00:00:00SH lại M+H+Đ
407PHẠM THỊ THANH THỦY1982-11-19 00:00:00SH lại LT + H + Đ
408CAO XUÂN THÚY1989-03-02 00:00:00SH lại H + Đ
409PHAN NGUYỄN MINH THƯ1999-08-19 00:00:00SH lại H + Đ
410TRỊNH DUY THỨC1989-06-27 00:00:00SH lại H + Đ
411TRẦN TRỌNG1982-03-04 00:00:00SH lại M+H+Đ
412TRẦN TRƯƠNG BẢO TRÚC1993-06-16 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
413NGUYỄN ĐỨC TRUNG2000-01-04 00:00:00SH lại LT + H + Đ
414LƯU VĂN TRƯỜNG2000-01-18 00:00:00SH lại H + Đ
415PHẠM TRỌNG TRƯỞNG1990-11-07 00:00:00SH lại H + Đ
416NGUYỄN XUÂN ƯỚC1982-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
417ĐẶNG HOÀI VĂN1987-11-03 00:00:00SH lại LT + H + Đ
418ĐỖ TRỌNG VĂN1985-11-15 00:00:00SH lại M+H+Đ
419NGUYỄN HOÀNG ÁNH VÂN1992-01-28 00:00:00SH lại M+H+Đ
420PHẠM ĐỨC VINH1991-09-23 00:00:00SH lại M+H+Đ
421LÊ THỊ VỮNG1986-08-29 00:00:00SH lại H + Đ
422TRẦN THỊ THÚY VY1997-05-09 00:00:00SH lại M+H+Đ