STTHỌ TÊNNĂM SINHTÌNH TRẠNG
1HÀ VĂN AN2003-09-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
2NGUYỄN VŨ TRƯỜNG AN2001-06-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
3BẾ THỊ NGỌC AN19/06/1982SH lại L+M+H+Đ
4LÊ THẾ ANH23/08/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
5NGUYỄN ĐỨC ANH1994-10-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
6NGUYỄN VIỆT ANH1994-02-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
7ĐÀO MINH ANH1999-11-04 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
8NGUYỄN VĂN BÁCH17/05/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
9NGUYỄN THỊ BÀO1981-07-13 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
10ĐẶNG GIA BẢO15/01/2003SH lần đầu (L+M+H+Đ)
11NGUYỄN QUỐC BẢO1996-03-02 00:00:00SH lại Đ
12NGUYỄN ĐÌNH BÁU20/08/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
13ĐOÀN THỊ BÌNH1984-01-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
14HỒ VĂN CÔNG1999-01-05 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
15TRẦN THỊ THU CÚC2001-01-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
16LÊ MẠNH CƯỜNG27/01/1976SH lần đầu (L+M+H+Đ)
17PHẠM VĂN CHÁU1971-10-10 00:00:00SH lại H + Đ
18NGUYỄN CÔNG CHIẾN1984-09-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
19HOÀNG ĐỨC CHƯƠNG1998-12-05 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
20HOÀNG TRUNG DŨNG1999-04-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
21THÂN VĂN DŨNG2000-07-06 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
22TRƯƠNG VĂN DUY13/06/1999SH lần đầu (L+M+H+Đ)
23HÀ ĐỨC DUY24/11/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
24HOÀNG NGỌC DUY1997-01-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
25NGUYỄN ĐẮC DUY14/02/1986SH lại H + Đ
26TRẦN NHẬT DƯƠNG1985-07-20 00:00:00SH lại Đ
27HOÀNG ĐÌNH ĐẠI30/04/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
28NGUYỄN QUỐC ĐẠT2000-06-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
29NGUYỄN THÀNH ĐẠT2002-10-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
30NGUYỄN TẤN ĐẠT1998-01-09 00:00:00SH lại H + Đ
31NGUYỄN VĂN ĐĂNG30/03/1998SH lại L+M+H+Đ
32NGUYỄN THÁI ĐIỀN19/06/1977SH lần đầu (L+M+H+Đ)
33PHẠM PHÚ ĐỊNH14/11/1994SH lại L+M+H+Đ
34NGUYỄN HỮU ĐÔNG1994-05-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
35HỒ VĂN ĐỒNG2001-04-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
36NGUYỄN VĂN ĐƯỜNG1988-11-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
37BÙI THỊ HÀ20/06/1981SH lại H + Đ
38PHÙNG VĂN HAI19/01/1981SH lại L+M+H+Đ
39NGUYỄN THIỆN HẢI16/08/1985SH lần đầu (L+M+H+Đ)
40PHÙNG ĐỨC HẢI15/01/2002SH lần đầu (L+M+H+Đ)
41NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH1984-10-09 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
42HOÀNG NHẬT HÀO20/07/2004SH lần đầu (L+M+H+Đ)
43HUỲNH BÉ HẢO1996-07-07 00:00:00SH lại H + Đ
44LÝ HẢI HẠO1989-04-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
45NGUYỄN THỊ HẬU1996-04-07 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
46NGUYỄN VĂN HẬU17/09/1999SH lại H + Đ
47NGÔ HOÀNG HÊN19/03/1985SH lần đầu (L+M+H+Đ)
48VŨ THÚY HIỀN19/10/2002SH lần đầu (L+M+H+Đ)
49LÊ THỊ KIM HIỀN25/06/1982SH lại H + Đ
50TRẦN NGỌC HIỆP16/09/1991SH lại H + Đ
51PHAN ĐÌNH HIẾU1988-10-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
52NGUYỄN TRỌNG ĐẠO HIẾU1986-11-10 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
53TRẦN MINH HIẾU1999-08-02 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
54VY TRUNG HIẾU1998-08-03 00:00:00SH lại H + Đ
55TRẦN VĂN HIẾU1985-07-04 00:00:00SH lại H + Đ
56PHẠM VŨ HÒA28/03/2003SH lần đầu (L+M+H+Đ)
57VŨ XUÂN HÒA16/11/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
58NGUYỄN VĂN HÒA1965-01-05 00:00:00SH lại H + Đ
59NGUYỄN XUÂN HOÀNG1984-07-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
60NGUYỄN ĐỨC HOÀNG14/07/1990SH lại L+M+H+Đ
61TRẦN VĂN HOÀNG1984-10-08 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
62PHAN THÀNH HUÂN1986-10-08 00:00:00SH lại H + Đ
63NGUYỄN ÁI HUỆ27/03/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
64NGUYỄN THANH HÙNG20/01/1998SH lần đầu (L+M+H+Đ)
65NGÔ MẠNH HÙNG20/05/1983SH lần đầu (L+M+H+Đ)
66PHAN ANH HÙNG2001-10-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
67TRẦN QUỐC HÙNG2000-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
68VÕ NGUYỄN TÂN HÙNG2001-10-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
69TRỊNH VĂN HÙNG1991-05-09 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
70HỒ VIẾT HUY1995-05-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
71NGUYỄN THẾ HUY1980-01-05 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
72NGUYỄN ĐĂNG HƯNG27/01/1970SH lại H + Đ
73VŨ THỊ DIỄM HƯƠNG1993-11-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
74LÊ THỊ HƯƠNG29/12/1990SH lại L+M+H+Đ
75HOÀNG THỊ THU HƯƠNG27/12/1995SH lại L+M+H+Đ
76TRẦN THỊ THU HƯỜNG1998-03-11 00:00:00SH lại Đ
77PHẠM VĂN KIÊN28/02/1985SH lần đầu (L+M+H+Đ)
78LÂM VĂN KIÊN1995-03-02 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
79MÃ TUẤN KIỆT21/12/1998SH lại L+M+H+Đ
80HÀ THỊ XUÂN KIỀU29/07/1989SH lại L+M+H+Đ
81LÊ DƯƠNG KHANG2000-07-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
82VÕ VŨ KHIÊM1995-10-05 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
83TRẦN THỤY BÍCH KHIÊM1982-01-03 00:00:00SH lại H + Đ
84LÊ MINH KHÔI22/01/2003SH lần đầu (L+M+H+Đ)
85HUỲNH ĐĂNG KHÔI2002-10-11 00:00:00SH lại H + Đ
86ĐỖ NHƯ LAI1981-10-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
87NGUYỄN HUY LÂM23/10/1981SH lại H + Đ
88ĐỖ BÁ LÂN1990-01-01 00:00:00SH lại Đ
89LÊ CHÍ LÊN20/10/1999SH lại L+M+H+Đ
90NGUYỄN THỊ YẾN LIỄU15/02/1985SH lần đầu (L+M+H+Đ)
91SỲ NHỘC LÌN1988-02-03 00:00:00SH lại H + Đ
92VÕ NỮ KHÁNH LINH1999-11-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
93TRẦN VĂN LINH1980-04-04 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
94HUỲNH THỊ THÙY LINH20/07/1993SH lại H + Đ
95ĐỖ QUANG LONG1992-04-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
96LÊ DUY LONG25/10/1981SH lại L+M+H+Đ
97PHẠM XUÂN LỘC25/09/1998SH lần đầu (L+M+H+Đ)
98NGUYỄN VĂN LỘC1986-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
99NGUYỄN VĂN LỢI1987-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
100NGUYỄN TIẾN LUÂN1990-03-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
101NGUYỄN NGỌC LUẬT19/04/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
102LÂM VĂN LŨY1976-01-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
103NGUYỄN CÔNG LƯƠNG24/08/1982SH lại H + Đ
104PHẠM THỊ MAI22/10/1989SH lần đầu (L+M+H+Đ)
105TRẦN THỊ QUỲNH MY1988-12-04 00:00:00SH lại H + Đ
106NGUYỄN THỊ TRÀ MY26/09/1983SH lại H + Đ
107MAI NHỰT NAM20/07/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
108TRẦN VĂN NAM1987-05-09 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
109ĐẶNG MINH NGÀ1991-05-12 00:00:00SH lại Đ
110NGUYỄN CHÍ NGẦU1995-10-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
111TRỊNH MINH NGHĨA2002-12-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
112NGUYỄN VĂN NHÀN1987-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
113TRƯƠNG THỊ NHÀN15/08/1979SH lại L+M+H+Đ
114HOÀNG VĂN NHÌ1998-11-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
115NGUYỄN ÚT NHỎ1985-07-08 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
116NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG2002-02-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
117ĐÀO THỊ HUYỀN NHUNG1977-05-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
118ĐỖ HOÀNG BẢO NHƯ28/12/2002SH lại L+M+H+Đ
119LÊ THỊ QUỲNH NHƯ26/07/2000SH lại L+M+H+Đ
120LƯƠNG NGỌC OANH1994-12-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
121PHAN KIỀU OANH13/11/1997SH lại H + Đ
122TRƯƠNG TẤN PHÁT17/02/1982SH lại L+M+H+Đ
123NGUYỄN CHẾ PHONG25/02/1998SH lần đầu (L+M+H+Đ)
124NGUYỄN THANH PHONG18/09/1981SH lần đầu (L+M+H+Đ)
125NGUYỄN QUỐC PHONG1987-01-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
126TRẦN MINH PHU18/12/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
127VŨ ĐÌNH HOÀNG PHÚ23/10/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
128TRẦN QUANG PHÚ23/05/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
129ĐỖ CHƯƠNG HOÀNG PHÚC1998-12-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
130CHỀNH THANH PHƯƠNG1998-01-03 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
131THÁI VŨ PHƯƠNG27/08/1987SH lại L+M+H+Đ
132NGUYỄN VĂN PHƯƠNG25/09/1987SH lại L+M+H+Đ
133LÊ HOÀNG QUÂN1999-05-09 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
134HUỲNH NGỌC QUI19/11/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
135TRẦN BÁ QUỐC14/09/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
136ĐỖ HỮU QUỐC1996-10-08 00:00:00SH lại H + Đ
137NGUYỄN THANH TRÚC QUYÊN19/01/1998SH lần đầu (L+M+H+Đ)
138TRẦN BÁ QUYỀN1996-09-06 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
139CHỐNG VỄNH SỒI1978-07-02 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
140HOÀNG VĂN SƠN1962-10-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
141PHẠM THANH SƠN20/02/1989SH lại L+M+H+Đ
142TRẦN VĂN SƠN1989-03-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
143VÕ MINH SỰ28/03/1991SH lần đầu (L+M+H+Đ)
144NGUYỄN DOÃN SỸ19/09/1981SH lại Đ
145LÊ THỊ THÚY TÀI24/04/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
146NGUYỄN MINH TÀI1996-06-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
147NGUYỄN VĂN TÁM1992-07-07 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
148NGUYỄN THỊ TÂM1994-10-08 00:00:00SH lại H + Đ
149NGUYỄN TÀI TÂN1991-06-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
150NGUYỄN THANH TÂN1994-05-06 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
151NGUYỄN THÀNH TÂY1979-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
152NGUYỄN ĐỨC TIẾN31/08/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
153VÕ TRẦN MINH TIẾN2003-10-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
154HOÀNG QUỐC TIẾN1993-01-10 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
155TÔ TRỌNG TÍN26/11/2002SH lần đầu (L+M+H+Đ)
156NGUYỄN HỮU TÌNH26/07/1999SH lần đầu (L+M+H+Đ)
157NGUYỄN ĐỨC TOÀN1986-09-04 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
158TÔ QUANG TOÁN1971-10-02 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
159ĐINH TRỌNG TÚ20/10/1995SH lại L+M+H+Đ
160NGÔ HOÀNG TÚ21/11/1998SH lại H + Đ
161TRẦN NGUYỄN ANH TUẤN19/09/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
162NGUYỄN VĂN TUẤN1977-07-11 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
163PHAN VŨ NGỌC THẠCH18/10/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
164LÂM HOÀNG QUỐC THÁI24/08/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
165LÊ NGUYỄN DUY THÁI28/10/1998SH lần đầu (L+M+H+Đ)
166LÝ TUẤN THANH22/08/1986SH lần đầu (L+M+H+Đ)
167NGUYỄN TẤN THANH27/08/1993SH lại L+M+H+Đ
168HOÀNG CÔNG THÀNH23/09/2002SH lần đầu (L+M+H+Đ)
169SƠN MINH THÀNH28/07/1999SH lại L+M+H+Đ
170VÕ BỬU THÀNH1991-09-06 00:00:00SH lại H + Đ
171CHÂU NGUYỄN HƯƠNG THẢO28/01/2002SH lần đầu (L+M+H+Đ)
172PHAN THỊ HỒNG THẢO17/11/1998SH lần đầu (L+M+H+Đ)
173NGUYỄN HỮU HOÀNG THẮNG25/10/1985SH lần đầu (L+M+H+Đ)
174LÊ QUYẾT THẮNG1982-10-05 00:00:00SH lại H + Đ
175LÊ XUÂN THỊNH1994-05-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
176NGUYỄN THÀNH THÔNG19/03/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
177LÊ MINH THÔNG1998-10-10 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
178HUỲNH VĂN THỐNG1985-10-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
179TRẦN THẾ THỜI1993-01-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
180NGUYỄN THỊ THU1991-01-08 00:00:00SH lại H + Đ
181HUỲNH THỊ KIM THƯƠNG27/07/2001SH lại L+M+H+Đ
182NGUYỄN VŨ HUYỀN TRANG13/05/1998SH lại L+M+H+Đ
183VÕ MINH TRÍ15/05/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
184NGUYỄN THẾ TRUNG1981-09-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
185VŨ DUY TRƯỜNG2000-02-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
186NGUYỄN DUY NHẬT TRƯỜNG1997-05-09 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
187PHẠM VĂN ÚT26/10/1986SH lần đầu (L+M+H+Đ)
188NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG UYÊN24/08/2000SH lại Đ
189LÊ THỊ THU VÂN2002-08-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
190ĐỖ VY VÂN26/04/1989SH lại H + Đ
191TRẦN THỤY HOÀNG VÂN13/11/1982SH lại H + Đ
192NGUYỄN VĂN VIỆT19/04/1986SH lần đầu (L+M+H+Đ)
193MAI VĂN VIỆT22/08/1981SH lại H + Đ
194MAI THANH VŨ1980-01-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
195TRẦN PHI VŨ1988-03-12 00:00:00SH lại Đ
196TỪ ĐỨC VƯƠNG16/03/1998SH lần đầu (L+M+H+Đ)
197TRẦN HÙNG VƯƠNG25/03/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
198TRẦN VĂN VƯƠNG2000-08-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
199VŨ TRƯỜNG XUÂN26/09/1988SH lại L+M+H+Đ
200PHẠM NGỌC YẾN15/11/1995SH lại L+M+H+Đ
201PANGPOMMA ANWAR1999-05-08 00:00:00SH lại H + Đ
202NGUYỄN PHƯƠNG ANH20/08/1998SH lại H + Đ
203TRẦN THỊ KIM ANH1984-03-06 00:00:00SH lại H + Đ
204QUÁCH TÚ ANH13/07/1989SH lại M+H+Đ
205NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH20/06/1993SH lại H + Đ
206LÊ VĂN BẢO21/04/1991SH lần đầu (L+M+H+Đ)
207TRẦN HỮU BẮC1997-05-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
208CAO NGỌC BÍCH26/07/1989SH lại H + Đ
209NGÔ ĐỨC BỔN30/05/1989SH lần đầu (L+M+H+Đ)
210VŨ KIM CÚC1987-12-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
211VÕ VĂN CƯ21/10/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
212LÊ TRƯỜNG CƯỜNG28/06/2000SH lại L+M+H+Đ
213ĐÀM VĂN CHƯƠNG18/06/1990SH lại H + Đ
214LÊ DUY DÂNG1988-07-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
215LÊ MỸ DIỄN18/09/1977SH lại L+M+H+Đ
216NGUYỄN CHÍ DŨNG15/08/1987SH lại H + Đ
217PHẠM ĐỨC DŨNG1993-07-06 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
218VÕ VĂN DUY30/07/1999SH lần đầu (L+M+H+Đ)
219PHẠM THỊ MỸ DUYÊN1998-01-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
220LÊ MINH DƯƠNG1987-03-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
221ĐẶNG VĂN ĐA30/04/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
222NGUYỄN VIẾT ĐẠI19/05/1991SH lần đầu (L+M+H+Đ)
223TRẦN VĂN ĐẠI25/01/1983SH lại L+M+H+Đ
224NGUYỄN PHÁT ĐẠT1999-06-06 00:00:00SH lại H + Đ
225TRẦN VƯƠNG HẢI ĐĂNG29/01/2003SH lần đầu (L+M+H+Đ)
226NGUYỄN MẠNH ĐIỀN15/09/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
227XÀNH KÝ ĐỨC16/08/1988SH lại L+M+H+Đ
228NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG20/12/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
229NGÔ THỊ PHƯƠNG GIANG22/09/1996SH lại H + Đ
230NGUYỄN A GIN28/04/2002SH lần đầu (L+M+H+Đ)
231TRẦN THỊ THU HÀ1990-10-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
232NGUYỄN NGỌC HẢI2002-11-07 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
233TRẦN VĂN HANH1980-06-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
234NGUYỄN NGỌC HẠNH21/04/1975SH lại L+M+H+Đ
235HỒ CHẤN HẠO31/10/1991SH lần đầu (L+M+H+Đ)
236TRƯƠNG THỊ LỆ HẰNG27/08/1990SH lại H + Đ
237ĐẶNG HỮU HẬU1995-08-02 00:00:00SH lại H + Đ
238LÊ TRUNG HIỂN1999-02-07 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
239PHẠM HỒNG HIẾU1990-05-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
240VŨ MINH HIẾU1998-01-08 00:00:00SH lại H + Đ
241NGUYỄN TRUNG HIẾU16/03/1989SH lại M+H+Đ
242TẠ THỊ HOA30/12/1982SH lần đầu (L+M+H+Đ)
243LÊ THỊ HOA1993-08-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
244LÊ THỊ KHÁNH HÒA1993-06-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
245VÕ THANH HOÀI30/06/1998SH lại H + Đ
246TRƯƠNG MINH HOÀNG1982-12-12 00:00:00SH lại H + Đ
247PHẠM VĂN HOÀNG16/01/1985SH lại L+M+H+Đ
248NGUYỄN MINH HOÀNG15/08/1998SH lại L+M+H+Đ
249TRẦN TRỌNG HÙNG1984-09-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
250NGUYỄN HỮU HÙNG13/11/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
251ĐẶNG ANH HÙNG1968-05-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
252NGUYỄN VĂN HÙNG17/12/1984SH lại H + Đ
253LÊ PHẠM VŨ HUY28/11/1991SH lại H + Đ
254NGUYỄN MINH HƯNG15/08/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
255VŨ VĂN HƯNG1993-12-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
256NGUYỄN THỊ DIỄM HƯƠNG30/08/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
257VŨ VĂN KIÊN2001-07-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
258LÂM TẤN KIỆT2002-10-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
259HỒ HOÀNG KIỆT15/10/1995SH lại H + Đ
260DƯƠNG NGỌC HOÀNG KHANG16/05/2002SH lại L+M+H+Đ
261LƯU NGUYÊN KHANG1992-01-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
262NGUYỄN TUẤN KHANH1985-10-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
263NGUYỄN QUANG KHÁNH1987-03-10 00:00:00SH lại H + Đ
264MAI QUANG KHÁNH1994-01-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
265NGUYỄN NGỌC LÂM26/01/1984SH lần đầu (L+M+H+Đ)
266NGUYỄN THANH LÂM1990-05-09 00:00:00SH lại H + Đ
267NGUYỄN CAO LÂM24/12/1976SH lại L+M+H+Đ
268NGUYỄN HỮU LẬP19/09/1988SH lại L+M+H+Đ
269TRẦN NGỌC LÊ1990-06-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
270TRẦN CÔNG QUỐC LỄ1983-04-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
271NGUYỄN DUY LINH1990-08-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
272NGUYỄN VĂN LINH1997-02-03 00:00:00SH lại H + Đ
273THÁI TRẦN GIA LINH27/01/2003SH lại L+M+H+Đ
274NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN23/06/1996SH lại H + Đ
275THỊ LOAN1991-08-03 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
276NGUYỄN THỊ LOAN1989-10-09 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
277LÂM VI LONG1982-09-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
278PHẠM HỮU LỘC1993-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
279NGUYỄN TIẾN LỢI1969-11-04 00:00:00SH lại H + Đ
280TRẦN THÚY LUYỆN25/11/1984SH lần đầu (L+M+H+Đ)
281PHẠM DUY LƯƠNG20/08/1978SH lần đầu (L+M+H+Đ)
282TRẦN ĐÌNH LƯƠNG20/06/1977SH lại H + Đ
283NGUYỄN DOÃN MẠNH1990-10-10 00:00:00SH lại H + Đ
284HÀ NGUYỄN CÔNG MINH2000-08-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
285NGUYỄN THỊ KIỀU MINH29/11/1989SH lại L+M+H+Đ
286PHÙNG CHẮN MÙI23/03/1991SH lần đầu (L+M+H+Đ)
287CAO KHÁNH MỸ2000-12-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
288KIỀU TẤN NAM18/12/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
289NGUYỄN ĐÌNH NAM1995-06-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
290NGUYỄN PHƯƠNG QUỐC NAM17/07/1990SH lại M+H+Đ
291PHAN THỊ NGA1986-02-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
292NGUYỄN NGỌC NGÂN26/07/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
293NGUYỄN THỊ NGÂN15/10/1983SH lại H + Đ
294ĐẶNG THẾ NGỌC15/09/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
295PHẠM ĐÌNH NGỌC15/07/2004SH lần đầu (L+M+H+Đ)
296TRẦN QUANG NGUYÊN1988-03-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
297TRẦN THỊ KIM NGUYÊN23/03/1989SH lần đầu (L+M+H+Đ)
298LÃ THỊ ÁNH NGUYỆT28/12/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
299ĐỖ THỊ NGUYỆT23/01/1983SH lại L+M+H+Đ
300BÙI LÊ ANH NHẬT14/09/2002SH lần đầu (L+M+H+Đ)
301TRẦN HỒNG NHIÊN15/09/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
302NGUYỄN TIẾN NHO1979-06-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
303NGUYỄN THỊ KIM NHUNG1994-01-04 00:00:00SH lại M+H+Đ
304NGUYỄN T THÚY OANH27/10/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
305CHỀNH SỀNH ỐN20/04/1995SH lại H + Đ
306NGUYỄN ĐỨC PHONG1992-03-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
307LỶ CHÁNH PHÓNG22/09/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
308NGUYỄN HỒNG PHÚC24/06/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
309NGUYỄN TRỌNG PHÚC1999-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
310NGUYỄN VĂN PHƯỚC25/01/2002SH lần đầu (L+M+H+Đ)
311BÙI MINH PHƯỚC1979-08-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
312NGUYỄN TRI PHƯƠNG1966-11-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
313NGUYỄN VĂN QUÂN1992-10-07 00:00:00SH lại H + Đ
314BÙI HẠNH XUÂN QUÝ23/10/1998SH lần đầu (L+M+H+Đ)
315NGUYỄN PHÚ QUÝ1997-10-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
316PHẠM ANH QUYỀN13/08/1998SH lại H + Đ
317NGUYỄN HIỆP QUYNH26/10/1993SH lại M+H+Đ
318HỒ SAY SỒI21/12/2001SH lại L+M+H+Đ
319NGUYỄN TRƯỜNG SƠN30/04/1974SH lần đầu (L+M+H+Đ)
320PHAN THÁI SƠN1990-06-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
321VŨ TRƯỜNG SƠN22/02/1984SH lại H + Đ
322MAI BẢO SƠN25/07/1983SH lại L+M+H+Đ
323PHẠM QUANG TÀI1997-10-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
324LÀNH VĂN TẠI1993-11-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
325NGUYỄN MINH TÂM1987-10-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
326NGUYỄN KHẮC TÂM1988-03-01 00:00:00SH lại H + Đ
327TRẦN MINH TÂN16/12/1996SH lại H + Đ
328LÊ VĂN TIẾN1980-07-08 00:00:00SH lại H + Đ
329NGUYỄN TRUNG TÍN15/09/1987SH lại H + Đ
330PHẠM BÁ TOÀN1982-06-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
331PHẠM KHÁNH TOÀN19/09/2003SH lần đầu (L+M+H+Đ)
332LÊ ANH TÚ1992-12-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
333NGUYỄN ANH TÚ21/10/1991SH lần đầu (L+M+H+Đ)
334LÊ ANH TUẤN2003-03-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
335PHAN VĂN TUẤN29/05/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
336ĐINH ANH TUẤN1980-06-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
337TRƯƠNG THANH TUẤN1984-03-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
338ĐINH HOÀNG TUẤN15/10/1996SH lại H + Đ
339NGUYỄN ANH TUẤN20/08/1980SH lại M+H+Đ
340VŨ MẠNH TUẤN20/10/1994SH lại L+M+H+Đ
341TRẦN ANH TUẤN1994-04-03 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
342PHẠM LÊ ANH TUẤN2002-04-10 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
343BÙI XUÂN TÙNG27/05/2001SH lại L+M+H+Đ
344VŨ THANH TÙNG31/07/1984SH lại L+M+H+Đ
345NGUYỄN QUỲNH TỤNG14/03/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
346LẠI THANH TUYỀN18/01/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
347LÊ THỊ TUYẾT1989-02-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
348BÙI CÔNG THANH1999-07-09 00:00:00SH lại H + Đ
349TỪ NGỌC THANH1983-01-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
350NGUYỄN ĐÌNH THÀNH20/05/1986SH lần đầu (L+M+H+Đ)
351UÂN HOÀNG THÀNH1994-07-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
352TRẦN VĂN THÀNH23/03/1996SH lại L+M+H+Đ
353VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO1993-04-03 00:00:00SH lại H + Đ
354BÙI TÚ THẮNG28/02/1990SH lại H + Đ
355NGUYỄN CHI THẮNG17/05/1988SH lại M+H+Đ
356PHẠM VĂN THẮNG28/01/2000SH lại L+M+H+Đ
357NGUYỄN VĂN THÊM1998-05-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
358NGUYỄN VÕ THỊNH1978-09-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
359NGUYỄN QUANG THỌ20/10/1990SH lại M+H+Đ
360NGUYỄN QUỐC THÔNG1994-07-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
361LÂM MINH THÔNG1995-04-04 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
362NGUYỄN HỒNG THU22/08/1987SH lại H + Đ
363NGUYỄN XUÂN THU30/11/1981SH lại H + Đ
364VŨ ĐÌNH THIỆN THUẬN23/10/1985SH lần đầu (L+M+H+Đ)
365PHẠM VĂN THUẬN28/10/1987SH lại H + Đ
366NGUYỄN VĂN THUẬT1981-01-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
367PHÙNG THỊ THANH THỦY26/04/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
368PHẠM THỊ THANH THỦY13/01/1972SH lần đầu (L+M+H+Đ)
369NGUYỄN THỊ THU THỦY1985-02-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
370NGUYỄN THỊ THỦY14/01/1983SH lần đầu (L+M+H+Đ)
371NGỤY THỊ THÚY1975-06-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
372BÙI MINH THƯ29/08/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
373LÊ THỊ THƯƠNG1995-10-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
374VÕ THỊ THU TRANG1994-10-12 00:00:00SH lại H + Đ
375LÊ THỊ THÙY TRANG1984-06-07 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
376HỒ NGỌC HỒNG TRÂM14/06/1980SH lần đầu (L+M+H+Đ)
377NGUYỄN DUY TRỊ13/10/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
378NGUYỄN THỊ TRINH1992-04-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
379NGUYỄN NGỌC ĐAN TRINH2001-01-04 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
380NGUYỄN THỊ THANH TRÚC24/03/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
381NGUYỄN VĂN TRUNG2002-09-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
382LÊ ĐÌNH TRUNG28/12/1986SH lại H + Đ
383MAI VIỆT TRUNG26/06/1994SH lại H + Đ
384NGUYỄN MINH TRUNG1980-06-04 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
385NGUYỄN QUANG TRƯỜNG31/07/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
386HUỲNH QUANG TRƯỜNG2001-10-10 00:00:00SH lại H + Đ
387PHAN ĐÌNH TRƯỜNG15/07/1986SH lại H + Đ
388TRẦN BẢO UYÊN1998-11-06 00:00:00SH lại H + Đ
389TRƯƠNG VĂN VANG1956-01-01 00:00:00SH lại M+H+Đ
390ĐỖ ANH VĂN1975-07-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
391TRẦN LÊ VI2003-09-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
392TRỊNH ĐÌNH VIÊN1992-10-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
393NGÔ ĐÌNH VIẾT22/08/1997SH lại L+M+H+Đ
394TRẦN QUỐC VIỆT1989-04-09 00:00:00SH lại M+H+Đ
395VŨ VĂN VỊNH26/09/1994SH lại H + Đ
396TRẦN VĂN VỦ1985-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
397ĐẶNG VŨ1987-04-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
398PHẠM HOÀNG PHI VŨ1983-06-10 00:00:00SH lại H + Đ
399DƯƠNG HOÀI VŨ1975-08-03 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
400VŨ QUỐC VƯƠNG1985-08-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)