STTHỌ TÊNNĂM SINHTÌNH TRẠNG
1NGUYỄN XUÂN MINH ÁI1982-09-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
2HOÀNG TUẤN ANH2002-01-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
3PHẠM THẾ BÁCH2001-03-11 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
4HOÀNG ANH BAN1985-10-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
5TRẦN NGUYÊN BẢO1989-04-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
6HOÀNG HUY BÌNH1985-04-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
7NGUYỄN THANH BÌNH1990-10-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
8TRẦN THỊ BÌNH1979-04-03 00:00:00SH lại LT + H + Đ
9LÊ HOÀNG CUNG1985-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
10LÊ VĂN CƯỜNG1975-10-20 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
11LÊ VĂN CƯỜNG1988-07-26 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
12NGUYỄN VĂN CHỈNH1984-09-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
13NGUYỄN THỊ DIỆP1973-06-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
14CHU TIẾN DŨNG1985-03-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
15ĐÀO MẠNH DŨNG1998-09-21 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
16HUỲNH VĂN DŨNG1965-08-12 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
17ĐỖ TẤN ĐẠT1995-06-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
18NGUYỄN PHƯỚC ĐẠT1997-07-04 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
19NGUYỄN HẢI ĐĂNG1996-12-05 00:00:00SH lại LT + H + Đ
20ĐẶNG TÚ THỤC ĐOAN2003-09-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
21NGUYỄN TRỌNG ĐOÀN1993-10-14 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
22CHU VĂN ĐỨC1998-03-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
23LÊ MINH ĐỨC03/24/2004SH lần đầu (L+M+H+Đ)
24KIM QUỲNH ĐỨC1998-11-15 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
25NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG1993-03-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
26PHÙNG XUÂN GIANG1999-02-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
27NGUYỄN THỊ HÀ1984-06-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
28TRẦN HỒNG HẢI1983-03-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
29HỒ THANH HẢI1992-12-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
30LÊ HỒNG HẢI1980-04-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
31PHẠM THỊ HỒNG HẠNH1991-03-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
32LÊ HỒNG HÀO1988-08-26 00:00:00SH lại LT + H + Đ
33PHAN VĂN HẢO1992-07-17 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
34ĐINH THỊ HẰNG1994-06-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
35VŨ KIM KHÁNH HẰNG1987-05-20 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
36HỒ NGUYỄN NGỌC HÂN1998-09-28 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
37TRẦN VĂN HẬU2000-02-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
38NGUYỄN THANH HIỀN1979-06-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
39LÊ THỊ HIỀN5/18/1986SH lại LT + H + Đ
40TRẦN TRUNG HIẾU1994-04-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
41TRẦN HOÀNG HIẾU1989-05-06 00:00:00SH lại LT + H + Đ
42TRẦN MINH HIẾU1999-09-29 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
43TRẦN VĂN HÒA1994-09-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
44NGUYỄN THỊ HÒA1985-02-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
45LÊ THIÊN HÒA1980-07-22 00:00:00SH lại LT + H + Đ
46LÊ NGỌC HOÀI8/15/1992SH lại LT + H + Đ
47NGUYỄN ĐÌNH KHẢI HOÀN1999-03-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
48ĐINH THƯỢNG THANH HOÀNG1978-05-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
49ĐẶNG TRẦN TRUNG HOÀNG1995-08-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
50LƯƠNG HUY HOÀNG2001-10-25 00:00:00SH lại LT + H + Đ
51CAO THANH HOÀNG1989-07-16 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
52CAO THỊ HỒNG1985-06-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
53NGUYỄN THỊ THU HỒNG1985-05-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
54CAO THỊ THU HUỆ1989-09-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
55ĐẶNG SỸ HÙNG1978-05-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
56PHẠM BÁ HÙNG1986-06-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
57NGUYỄN SINH HÙNG2003-05-02 00:00:00SH lại LT + H + Đ
58NGÔ VĂN HÙNG1973-12-10 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
59NGUYỄN PHẠM MẠNH HUY1988-05-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
60VÕ DUY HUY1980-07-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
61VŨ QUANG QUỐC HUY1989-04-21 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
62CAO TRƯƠNG ÁNH HUYỀN1995-12-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
63NGUYỄN VĂN HUYNH1991-07-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
64PHẠM NGUYÊN HƯƠNG1994-04-26 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
65BÙI ĐỨC HỮU1992-10-23 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
66HOÀNG TRỌNG HỮU1991-03-02 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
67TRẦN PHẠM TUẤN KIỆT2002-12-27 00:00:00SH lại LT + H + Đ
68ĐOÀN THỊ OANH KIỀU1988-02-11 00:00:00SH lại LT + H + Đ
69BÙI TUẤN KHA1977-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
70BÙI VĂN KHẢI1996-02-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
71TRẦN VĂN KHÁNH1995-09-02 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
72PHẠM HUYỀN LAM2003-09-17 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
73LÊ THỊ LAN1984-10-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
74NGUYỄN THANH LIÊM1991-10-18 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
75CHẮNG THỊ NGỌC LIÊN1995-07-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
76NGUYỄN VĂN LIÊU1983-11-10 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
77ĐINH THỊ BÍCH LIỄU1977-02-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
78TRẦN HOÀNG LIN1996-11-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
79NGUYỄN NGỌC LAM LINH1993-10-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
80NGUYỄN TRẦN MỸ LINH1983-07-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
81DƯƠNG ANH LINH1982-07-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
82NGÔ THỊ KHÁNH LINH1998-03-10 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
83NGUYỄN THỊ THÙY LINH1992-09-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
84NGUYỄN KIM LONG1976-11-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
85THÂN VĂN LONG1985-02-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
86HOÀNG THỊ LUẬN1972-05-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
87LÊ HỮU LỰC1984-06-05 00:00:00SH lại LT + H + Đ
88TRẦN THỊ MINH LÝ1993-08-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
89NGUYỄN THỊ HƯƠNG MAI1984-11-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
90HỒ HOÀNG MAI1980-10-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
91VŨ VĂN MẠNH1991-12-26 00:00:00SH lại LT + H + Đ
92NGUYỄN THỊ MINH1988-06-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
93NGUYỄN THỊ KIM MINH1989-11-02 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
94VŨ ĐỨC MINH1996-09-14 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
95NGUYỄN THỊ TRÀ MY1991-06-11 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
96Y NHUÂN NIÊ1999-11-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
97HUỲNH DƯƠNG KIM NGA1983-08-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
98NGUYỄN THỊ NGUYỆT NGA1992-09-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
99PHẠM THỊ NGA1975-01-02 00:00:00SH lại LT + H + Đ
100TRẦN THỊ KIM NGÂN1997-11-06 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
101NGUYỄN TRỌNG NGHĨA1982-10-12 00:00:00SH lại LT + H + Đ
102TRẦN TRỌNG NGHĨA2002-01-15 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
103NGUYỄN TUẤN NGỌC1980-10-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
104HỒ HẢI THỤY YẾN NGỌC1979-04-24 00:00:00SH lại LT + H + Đ
105NGUYỄN NGUYÊN1985-02-24 00:00:00SH lại LT + H + Đ
106LÊ NGUYỄN1990-01-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
107PHẠM THANH NHÃ2002-09-20 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
108PHẠM THÀNH NHÂN2003-09-04 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
109NGUYỄN BẢO NHÂN1993-06-29 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
110NGUYỄN THỊ HOÀNG NHI1984-06-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
111TRỊNH PHƯƠNG NHI1993-04-24 00:00:00SH lại LT + H + Đ
112LÊ THỊ YẾN NHI1985-11-25 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
113CHIÊNG HÍN NHÌ1977-06-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
114VÕ TẤN NHUẬN1990-09-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
115NGUYỄN THỊ NHUNG1977-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
116PHẠM THỊ NHUNG1981-10-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
117LẠI VĂN ƠN2000-10-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
118CAO TRƯỜNG PHÚ1988-01-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
119TRẦN HOÀNG PHÚC2003-10-28 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
120NGUYỄN HỮU PHÚC8/24/1981SH lần đầu (L+M+H+Đ)
121HOÀNG VĨNH PHÚC1987-01-29 00:00:00SH lại LT + H + Đ
122SỲ A PHÚN1988-07-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
123KIỀU MINH PHƯỚC2002-11-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
124NGUYỄN THỊ PHƯƠNG1976-07-11 00:00:00SH lại LT + H + Đ
125NGUYỄN KHẮC NHỊ PHƯƠNG1994-09-28 00:00:00SH lại LT + H + Đ
126NGÔ THỊ PHƯỢNG1988-04-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
127PHẠM TRỌNG QUANG1981-02-08 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
128NGUYỄN VĂN THÁI MINH QUÂN1995-07-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
129TẠ THIỆN HIẾU QUÂN1988-05-16 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
130HOÀNG VƯƠNG QUỐC1985-04-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
131DƯƠNG THỊ NHẬT QUỲNH1982-02-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
132VŨ THÁI SƠN1972-04-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
133LƯ HUỲNH THANH SƠN1975-03-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
134HUỲNH THANH SƠN1971-10-16 00:00:00SH lại LT + H + Đ
135VI VĂN SƠN1997-07-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
136LIỀU XÂY TẮC1987-11-21 00:00:00SH lại LT + H + Đ
137NGUYỄN MINH TÂM1990-04-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
138NGUYỄN MẠNH TÂN1989-06-15 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
139NGUYỄN VĂN TÂN1987-05-08 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
140ĐOÀN VĂN TẤN1990-01-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
141CAO VĂN TÈO1985-01-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
142MẠC THỦY TIÊN1995-08-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
143TRẦN TIẾN10/20/2003SH lần đầu (L+M+H+Đ)
144PHẠM QUANG TIẾN1997-05-11 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
145VÕ TRÍ TOÀN1984-07-17 00:00:00SH lại LT + H + Đ
146NGUYỄN THÀNH TOÀN1993-11-25 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
147TRẦN VĂN TOÁN1997-07-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
148TRƯƠNG THỊ TOÁN1984-10-24 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
149HUỲNH HÀ THANH TÚ1991-08-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
150PHẠM HUY TÚ1995-07-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
151ĐIẾU VĂN TUẤN2000-11-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
152HUỲNH THANH TUẤN1976-11-21 00:00:00SH lại LT + H + Đ
153TRẦN MẠNH TUẤN1971-10-04 00:00:00SH lại LT + H + Đ
154NGUYỄN NHẬT TÙNG1999-09-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
155ĐẠO MINH SƠN TÙNG1993-05-19 00:00:00SH lại LT + H + Đ
156LÊ MINH TUYỂN1991-01-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
157BÙI THỊ TUYẾT1986-06-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
158NGUYỄN THANH THẠCH1988-10-22 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
159PHẠM MINH THÁI1984-08-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
160VÕ QUANG THANH1989-06-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
161HUỲNH TẤN THÀNH1995-04-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
162BÙI NGỌC THÀNH1994-11-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
163VÕ MINH THÀNH2000-10-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
164LÊ MINH THÀNH1990-01-21 00:00:00SH lại LT + H + Đ
165BÙI VĂN THẮNG1980-10-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
166NGUYỄN HỮU THẮNG2000-04-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
167LÊ MINH THẮNG1985-05-07 00:00:00SH lại LT + H + Đ
168NGUYỄN ĐỨC THẮNG1980-05-22 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
169VÕ THÀNH THẬT1997-08-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
170HOÀNG ĐỨC THỊNH1984-04-09 00:00:00SH lại LT + H + Đ
171NGUYỄN HOÀNG THÔNG1996-01-02 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
172NGUYỄN TẤN THỜI1989-03-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
173NGUYỄN THỊ NGỌC THU1983-01-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
174NGUYỄN THỊ LỆ THUỶ1980-04-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
175NGUYỄN ĐÌNH THUỶ2000-05-25 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
176NGUYỄN THỊ THÚY1991-10-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
177TRẦN THỊ THÚY1993-02-15 00:00:00SH lại LT + H + Đ
178ĐƯỜNG THỊ NGỌC THÚY1990-07-19 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
179NGUYỄN THỊ MINH THƯ1992-08-30 00:00:00SH lại LT + H + Đ
180NGUYỄN THÁI TRÀ1990-05-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
181HỒ HUYỀN TRÂN2003-01-19 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
182VÕ MINH TRÍ1992-09-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
183DƯƠNG HOÀNG TRIỆU1985-03-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
184HÀ ĐÀO CÔNG TRÌNH1991-10-12 00:00:00SH lại LT + H + Đ
185LƯƠNG VĨNH TRUNG1987-03-11 00:00:00SH lại LT + H + Đ
186NGUYỄN VĂN TRUNG1998-08-29 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
187VŨ DUY TRƯỜNG1980-08-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
188NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG1987-09-27 00:00:00SH lại LT + H + Đ
189VŨ THỊ NHÃ UYÊN1998-07-05 00:00:00SH lại LT + H + Đ
190NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN1991-11-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
191LÊ QUANG VINH1999-08-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
192NGUYỄN CAO HUỲNH VŨ1977-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
193LÊ HOÀNG VŨ1986-02-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
194TRẦN VĂN VŨ1985-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
195LÊ HUY VŨ2003-09-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
196HOÀNG VĂN VỮNG1984-03-17 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
197VÕ NGỌC ANH Ý1995-02-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
198NGUYỄN THỊ HẢI YẾN1991-03-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
199PHAN THỊ YẾN1984-02-04 00:00:00SH lại LT + H + Đ
200TRẦN THỊ YẾN1985-08-10 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
201BÙI NGỌC AN1970-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
202ĐỖ NGỌC ANH1989-09-29 00:00:00SH lại H + Đ
203TRẦN TUẤN ANH1982-10-23 00:00:00SH lại H + Đ
204NGUYỄN THỊ NHƯ ANH1992-10-06 00:00:00SH lại H + Đ
205LƯƠNG VĂN ANH1992-09-25 00:00:00SH lại H + Đ
206LÊ NAM ANH1995-03-21 00:00:00SH lại LT + H + Đ
207VŨ NGỌC BÍCH1966-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
208VÕ THANH BÌNH1985-02-10 00:00:00SH lại H + Đ
209PHẠM NGUYÊN BÌNH1984-07-24 00:00:00SH lại M+H+Đ
210VÕ VĂN BÌNH1994-02-23 00:00:00SH lại M+H+Đ
211PHẠM THANH BÌNH1999-07-13 00:00:00SH lại M+H+Đ
212NGUYỄN VĂN SƠN CA1996-04-06 00:00:00SH lại M+H+Đ
213VÕ THÀNH CÔNG2001-02-25 00:00:00SH lại H + Đ
214LƯƠNG THỊ CÚ1977-12-12 00:00:00SH lại LT + H + Đ
215HỒ ĐẠI CƯỜNG1986-01-11 00:00:00SH lại H + Đ
216NGUYỄN DUY CƯỜNG1981-08-08 00:00:00SH lại H + Đ
217NGUYỄN VĂN CƯỜNG1989-09-05 00:00:00SH lại H + Đ
218VŨ MINH CƯỜNG1987-02-24 00:00:00SH lại H + Đ
219TRƯƠNG ĐÌNH CƯỜNG1980-01-01 00:00:00SH lại M+H+Đ
220ĐỖ THỊ MỸ CHÂU1989-02-02 00:00:00SH lại H + Đ
221CAO VĂN CHIÊN1976-09-25 00:00:00SH lại H + Đ
222LÊ VĂN CHIÊU1998-09-20 00:00:00SH lại H + Đ
223NGUYỄN XUÂN CHIỀU1984-04-15 00:00:00SH lại H + Đ
224NGUYỄN KHẮC CHÚC1990-08-20 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
225TRẦN VIẾT CHUNG1979-12-22 00:00:00SH lại H + Đ
226PHAN THỊ NGỌC DIỄM1980-10-01 00:00:00SH lại H + Đ
227PHẠM VĂN DIỄN1987-08-11 00:00:00SH lại M+H+Đ
228LÊ VĂN DU1997-12-16 00:00:00SH lại H + Đ
229TRẦN THU DUNG2001-01-11 00:00:00SH lại H + Đ
230PHẠM THỊ MỸ DUNG1989-09-27 00:00:00SH lại M+H+Đ
231NGUYỄN THỊ THÙY DUNG1984-06-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
232NGUYỄN TIẾN DŨNG2000-12-16 00:00:00SH lại H + Đ
233NGUYỄN CẢNH DŨNG1997-08-01 00:00:00SH lại M+H+Đ
234VŨ THANH DUY1995-01-28 00:00:00SH lại H + Đ
235MAI ĐỨC DUY1997-09-06 00:00:00SH lại M+H+Đ
236PHAN THỊ BĂNG DƯƠNG1983-08-17 00:00:00SH lại M+H+Đ
237NGÔ ĐÌNH DƯỠNG1994-04-06 00:00:00SH lại H + Đ
238ĐOÀN ĐẮC ĐÀO1998-03-08 00:00:00SH lại M+H+Đ
239VÕ THỊ ANH ĐÀO1983-05-16 00:00:00SH lại M+H+Đ
240NGUYỄN DUY THÀNH ĐẠT1998-10-13 00:00:00SH lại M+H+Đ
241NGUYỄN PHÚC HẢI ĐĂNG1998-09-26 00:00:00SH lại LT + H + Đ
242NGUYỄN HẢI TRƯỜNG ĐOAN1988-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
243TRẦN DƯƠNG ĐÔNG1978-04-22 00:00:00SH lại LT + H + Đ
244PHẠM NGỌC ĐỨC1998-12-23 00:00:00SH lại LT + H + Đ
245NGUYỄN HÒA HỒNG ĐỨC2003-08-29 00:00:00SH lại M+H+Đ
246NGÔ VĂN ĐỨC1980-08-10 00:00:00SH lại M+H+Đ
247TRƯƠNG VĂN GIÁP1986-08-17 00:00:00SH lại M+H+Đ
248NGÔ NGỌC HẢI1996-07-10 00:00:00SH lại H + Đ
249NGUYỄN TRƯỜNG HẢI1979-07-08 00:00:00SH lại H + Đ
250TRƯƠNG QUANG HẢI1990-03-02 00:00:00SH lại H + Đ
251HUỲNH QUỐC HẢI1994-06-18 00:00:00SH lại H + Đ
252PHAN THANH HẢI1978-06-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
253VŨ NGỌC HẢI1998-11-07 00:00:00SH lại LT + H + Đ
254LÊ HỒ HẢI1983-08-07 00:00:00SH lại LT + H + Đ
255LÊ SƠN HẢI2001-02-12 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
256NGÔ NHỨT HÀNG2001-05-15 00:00:00SH lại M+H+Đ
257HỨA MINH HẰNG2000-01-05 00:00:00SH lại H + Đ
258LÊ TRUNG HẬU1996-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
259NGUYỄN VŨ ĐỨC HẬU1990-02-15 00:00:00SH lại H + Đ
260VI VĂN HẬU1995-11-26 00:00:00SH lại M+H+Đ
261CAO HỒNG HIỆP1988-01-01 00:00:00SH lại M+H+Đ
262PHẠM THANH HIẾU1993-11-05 00:00:00SH lại H + Đ
263HOÀNG THỊ HỢI1983-08-15 00:00:00SH lại H + Đ
264NGUYỄN VĂN HUẤN1980-01-19 00:00:00SH lại LT + H + Đ
265VŨ THỊ HUỆ1987-10-15 00:00:00SH lại H + Đ
266NGUYỄN VĂN HÙNG1981-10-12 00:00:00SH lại H + Đ
267NGUYỄN VĂN HÙNG1976-10-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
268VY VĂN HUY1993-10-02 00:00:00SH lại H + Đ
269LÊ XUÂN HUY2000-12-05 00:00:00SH lại M+H+Đ
270NGUYỄN ĐỨC HUYÊN1995-01-14 00:00:00SH lại H + Đ
271HUỲNH TRẦN QUỐC HƯNG1999-04-10 00:00:00SH lại H + Đ
272PHẠM MẠNH HƯNG1979-03-16 00:00:00SH lại M+H+Đ
273NGUYỄN THỊ HƯƠNG1985-03-03 00:00:00SH lại LT + H + Đ
274NGUYỄN THỊ HƯƠNG1985-04-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
275TRẦN THỊ THANH HƯỜNG1980-05-24 00:00:00SH lại H + Đ
276LÊ THỊ HƯỜNG1993-09-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
277BÙI ANH KHOA6/30/1991SH lại L+M+H+Đ
278TRƯƠNG ĐÌNH NGUYÊN KHÔI1994-09-06 00:00:00SH lại H + Đ
279HUỲNH ĐĂNG KHÔI2002-11-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
280NGUYỄN THANH LÂM1998-05-13 00:00:00SH lại H + Đ
281PHAN VĂN LÂM1988-10-30 00:00:00SH lại M+H+Đ
282ĐOÀN MINH LẸ1991-03-10 00:00:00SH lại M+H+Đ
283NGUYỄN TIẾN LÊN1995-07-20 00:00:00SH lại H + Đ
284NGUYỄN QUANG LIÊM1979-11-26 00:00:00SH lại LT + H + Đ
285NGUYỄN THỊ LIỄU1987-02-04 00:00:00SH lại H + Đ
286LÊ HUY LINH2000-07-11 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
287HỒ VIẾT LĨNH1982-07-01 00:00:00SH lại H + Đ
288ĐIÊU THÀNH LONG1988-05-03 00:00:00SH lại H + Đ
289LÊ QUANG LONG1991-07-02 00:00:00SH lại H + Đ
290NGUYỄN BÁ LONG1989-08-22 00:00:00SH lại H + Đ
291HÀ VĂN LONG1984-04-04 00:00:00SH lại M+H+Đ
292NGUYỄN MINH LUÂN1997-12-01 00:00:00SH lại H + Đ
293NGUYỄN TẤN LUÂN2000-08-31 00:00:00SH lại M+H+Đ
294NGÔ VĂN LÝ1976-02-13 00:00:00SH lại M+H+Đ
295LÊ THỊ TUYẾT MAI1987-03-07 00:00:00SH lại H + Đ
296TRỊNH MINH MẠNH1992-02-15 00:00:00SH lại H + Đ
297HUỲNH LÊ MINH2001-09-09 00:00:00SH lại H + Đ
298HUỲNH TUẤN MINH2001-12-21 00:00:00SH lại H + Đ
299PHẠM PHÚ MINH1991-11-02 00:00:00SH lại H + Đ
300NGUYỄN TRẦN MINH1981-01-01 00:00:00SH lại M+H+Đ
301VŨ MINH NAM1977-03-03 00:00:00SH lại M+H+Đ
302VÕ VĂN NINH1982-06-20 00:00:00SH lại H + Đ
303PHẠM THỊ NỤ1978-06-05 00:00:00SH lại H + Đ
304NGUYỄN THỊ THANH NGA1999-09-15 00:00:00SH lại H + Đ
305LÊ THỊ MỸ NGA1993-03-15 00:00:00SH lại H + Đ
306LÝ VĂN NGA1998-12-04 00:00:00SH lại H + Đ
307LÊ THỊ NGÂN1978-11-25 00:00:00SH lại H + Đ
308PHAN KIM NGÂN2001-05-11 00:00:00SH lại H + Đ
309VƯƠNG HIẾU NGHĨA1989-09-21 00:00:00SH lại H + Đ
310LÊ ĐỨC NGHĨA1995-02-24 00:00:00SH lại H + Đ
311NGUYỄN VĂN NGHĨA1991-02-05 00:00:00SH lại H + Đ
312PHẠM THẾ NGỌC1986-06-21 00:00:00SH lại H + Đ
313ĐẶNG THỊ HỒNG NGỌC1998-07-11 00:00:00SH lại LT + H + Đ
314ĐOÀN VŨ NGUYÊN1991-11-23 00:00:00SH lại H + Đ
315VÕ BÌNH NGUYÊN1996-09-02 00:00:00SH lại H + Đ
316VÕ VĂN NGUYỆN1992-06-22 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
317THÁI THỊ NHÃ1986-10-30 00:00:00SH lại H + Đ
318PHÍ THỊ NGỌC NHÀN1980-09-19 00:00:00SH lại M+H+Đ
319THÁI THÀNH NHÂN1988-04-09 00:00:00SH lại H + Đ
320VŨ MINH NHẬT1999-02-06 00:00:00SH lại H + Đ
321NGUYỄN ĐÌNH NHẬT1997-12-25 00:00:00SH lại H + Đ
322TRƯƠNG MINH NHẬT1984-11-12 00:00:00SH lại LT + H + Đ
323NGUYỄN ĐÌNH NHẬT1994-11-22 00:00:00SH lại M+H+Đ
324ĐOÀN HỒNG NHO1991-05-02 00:00:00SH lại H + Đ
325PHÙNG THỊ NHUNG1989-02-10 00:00:00SH lại H + Đ
326PHẠM NGUYỄN NGỌC NHUNG1993-05-13 00:00:00SH lại H + Đ
327VÕ ĐÔNG MỸ NHUNG1998-12-25 00:00:00SH lại M+H+Đ
328HOÀNG MỸ NHUNG2001-08-06 00:00:00SH lại M+H+Đ
329NGÔ NGUYỄN Ý NHƯ2002-06-05 00:00:00SH lại LT + H + Đ
330TRẦN THỊ KIM OANH1997-05-17 00:00:00SH lại H + Đ
331NGUYỄN THỊ THU OANH1992-08-30 00:00:00SH lại M+H+Đ
332NGUYỄN AL PHA1996-12-22 00:00:00SH lại M+H+Đ
333NGUYỄN TẤN PHÁT1993-01-05 00:00:00SH lại H + Đ
334NGUYỄN CÔNG PHỤNG1981-10-01 00:00:00SH lại H + Đ
335BÙI VĂN QUÂN1970-07-21 00:00:00SH lại H + Đ
336LÊ VĂN QUÂN1989-11-10 00:00:00SH lại H + Đ
337NGUYỄN VĂN QUYỀN1984-03-02 00:00:00SH lại H + Đ
338VÕ MINH VÂN QUỲNH2002-01-21 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
339TRẦN MINH SINH1982-07-22 00:00:00SH lại H + Đ
340GÌ A SƠN1977-10-11 00:00:00SH lại H + Đ
341PHẠM HỒNG SƠN2000-10-30 00:00:00SH lại H + Đ
342PHƯƠNG THANH SƠN1999-10-08 00:00:00SH lại H + Đ
343NGUYỄN ANH TÀI1994-01-23 00:00:00SH lại H + Đ
344TRƯƠNG ĐÌNH TÀI1987-04-02 00:00:00SH lại H + Đ
345TRẦN MINH TÀI1999-09-12 00:00:00SH lại H + Đ
346BÙI CAO TÀI1992-08-15 00:00:00SH lại H + Đ
347VŨ THIỆN TÂM1994-06-08 00:00:00SH lại H + Đ
348LƯU VĂN TẤN1992-12-11 00:00:00SH lại H + Đ
349LÊ KIỀU TIÊN1987-02-16 00:00:00SH lại H + Đ
350TRẦN ĐỨC TIẾN1998-08-22 00:00:00SH lại M+H+Đ
351NGUYỄN NGỌC TỚI1978-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
352NGUYỄN ANH TÚ1987-12-04 00:00:00SH lại H + Đ
353LÊ XUÂN TÚ1985-05-20 00:00:00SH lại H + Đ
354LÊ QUANG TUẤN1990-03-29 00:00:00SH lại H + Đ
355BÙI ĐỨC TUẤN1960-10-05 00:00:00SH lại H + Đ
356LÊ VĂN TUẤN2000-10-22 00:00:00SH lại M+H+Đ
357LƯU ANH TUẤN2001-01-18 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
358TRẦN HỮU TUẤN1987-01-26 00:00:00SH lại LT + H + Đ
359PHẠM ĐĂNG TÙNG1986-07-04 00:00:00SH lại H + Đ
360NGUYỄN THANH TÙNG1984-10-20 00:00:00SH lại H + Đ
361VƯƠNG KIM TUYẾT12/28/1978SH lại LT + H + Đ
362NGUYỄN VĂN THA1992-03-15 00:00:00SH lại LT + H + Đ
363TẠ HỒNG THÁI1985-02-16 00:00:00SH lại H + Đ
364PHẠM NGỌC THANH1989-02-25 00:00:00SH lại H + Đ
365PHẠM THỊ THANH1993-12-09 00:00:00SH lại H + Đ
366NGUYỄN VIỆT THÀNH1991-08-15 00:00:00SH lại H + Đ
367LÝ TẤN THÀNH1999-11-16 00:00:00SH lại M+H+Đ
368TRẦN THỊ BÍCH THẢO1999-04-10 00:00:00SH lại H + Đ
369TRƯƠNG NHỰT THẢO1997-08-09 00:00:00SH lại H + Đ
370TRẦN THẢO1993-07-26 00:00:00SH lại H + Đ
371NGUYỄN THÀNH THẬT1988-10-04 00:00:00SH lại LT + H + Đ
372NGUYỄN THỊ ANH THI1984-07-28 00:00:00SH lại H + Đ
373TỐNG ANH THIÊN2000-12-05 00:00:00SH lại H + Đ
374LÊ VĂN THIỆN2000-08-13 00:00:00SH lại H + Đ
375TRẦN NHẬT THIỆN1997-04-16 00:00:00SH lại H + Đ
376NGỤY THỊ THU1988-06-25 00:00:00SH lại H + Đ
377NGUYỄN THỊ NGỌC THUẦN1989-05-15 00:00:00SH lại H + Đ
378MAI CÔNG THUẬN2001-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
379LA VĂN THUẬN1988-10-28 00:00:00SH lại M+H+Đ
380ĐOÀN THỊ THỦY1986-09-12 00:00:00SH lại H + Đ
381VŨ THỊ BÍCH THỦY1990-08-26 00:00:00SH lại H + Đ
382LÊ THỊ THỦY1994-04-07 00:00:00SH lại H + Đ
383ĐOÀN THỊ THÚY1990-10-08 00:00:00SH lại H + Đ
384LÝ THỊ THANH THÚY1971-09-17 00:00:00SH lại LT + H + Đ
385PHẠM THỊ THÚY1973-06-13 00:00:00SH lại LT + H + Đ
386NGUYỄN NGỌC THANH THƯ1992-07-26 00:00:00SH lại M+H+Đ
387ĐẶNG QUỐC THƯỞNG1995-01-20 00:00:00SH lại H + Đ
388VÕ QUỲNH TRANG1986-07-04 00:00:00SH lại H + Đ
389HOÀNG VƯƠNG QUẾ TRÂM1988-11-12 00:00:00SH lại H + Đ
390LÂM KIM TRÂM1979-05-30 00:00:00SH lại LT + H + Đ
391BÙI TRẦN MINH TRÍ2000-02-27 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
392HÀ HẢI TRIỀU1988-08-27 00:00:00SH lại LT + H + Đ
393CAO THỤY PHƯƠNG TRINH1999-06-02 00:00:00SH lại H + Đ
394BÙI NHỰT TRÌNH1994-07-28 00:00:00SH lại H + Đ
395LỤC VĂN TRỌNG1977-08-05 00:00:00SH lại H + Đ
396ĐẶNG VĂN TRỌNG1988-12-24 00:00:00SH lại H + Đ
397TẠ THỊ THANH TRÚC2000-05-29 00:00:00SH lại H + Đ
398PHẠM VĂN TRUNG1979-12-27 00:00:00SH lại H + Đ
399TRƯƠNG VĂN TRUNG1970-10-10 00:00:00SH lại H + Đ
400TRẦN QUANG TRUNG1998-02-10 00:00:00SH lại M+H+Đ
401NGUYỄN VĂN TRƯỞNG1982-10-24 00:00:00SH lại H + Đ
402TRẦN ĐẶNG KIM UYÊN2003-02-09 00:00:00SH lại M+H+Đ
403ĐÀO THỊ HỒNG VÂN2002-11-30 00:00:00SH lại H + Đ
404LÊ BÍCH VÂN1992-08-07 00:00:00SH lại M+H+Đ
405PHAN THÀNH VIÊN1999-06-14 00:00:00SH lại H + Đ
406NGUYỄN VĂN QUỐC VIỆT1978-04-18 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
407BÙI THẾ VINH1973-10-22 00:00:00SH lại H + Đ
408NGUYỄN THẾ VINH1997-07-15 00:00:00SH lại H + Đ
409VÕ THỊ VĨNH6/16/1986SH lại H + Đ
410NGUYỄN HOÀNG PHI VŨ1998-01-31 00:00:00SH lại H + Đ
411THÔNG MINH VƯƠNG1988-03-15 00:00:00SH lại LT + H + Đ
412LÊ VĂN XUÂN1961-02-21 00:00:00SH lại H + Đ
413HUỲNH PHÚ YÊN1985-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
414LÊ THỊ HẢI YẾN1985-07-18 00:00:00SH lại H + Đ
415BÙI THỊ HOÀNG YẾN1987-05-14 00:00:00SH lại M+H+Đ