STTHỌ TÊNNĂM SINHTÌNH TRẠNG
1NGUYỄN THỊ HỒNG ÁI1992-01-29 00:00:00SH lại H + Đ
2NGUYỄN NGỌC HÙNG ANH1989-01-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
3NGUYỄN ĐẠT ANH1991-10-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
4LÊ ĐỨC ANH1993-01-23 00:00:00SH lại H + Đ
5HOÀNG VĂN BAN1984-02-14 00:00:00SH lần đầu
6DƯƠNG TẤN BẢO2001-01-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
7NGÔ VĂN BẢY1992-01-23 00:00:00SH lại H + Đ
8LƯU NHƯ BẰNG1985-05-25 00:00:00SH lại H + Đ
9LƯU BÁ BÌNH1983-06-06 00:00:00SH lại H + Đ
10NGUYỄN HỮU CẢNH1994-02-14 00:00:00SH lại LT + H + Đ
11HOÀNG QUỐC CÔNG1991-02-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
12NGÔ ĐỨC CƯỜNG2003-12-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
13VŨ VĂN CHUNG1999-11-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
14NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM1995-10-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
15HUỲNH NGỌC DIỄM1987-08-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
16TRẦN QUỐC DIỄN1983-01-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
17NGUYỄN HUỲNH KIM DUNG1999-03-27 00:00:00SH lần đầu
18VÕ VĂN DŨNG1986-12-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
19DIỆP NGUYỄN HOÀI DUY1998-04-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
20TRẦN HÀ KHÁNH DUY1984-06-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
21NGUYỄN KHẮC DUY1977-02-11 00:00:00SH lại H + Đ
22LÂM NGUYỄN HỒNG DUYÊN1994-08-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
23LÊ THỊ DUYÊN1984-09-01 00:00:00SH lần đầu
24NGUYỄN VĂN DƯƠNG1991-11-23 00:00:00SH lại LT + H + Đ
25TRẦN KIM ĐẠI1978-10-14 00:00:00SH lại LT + H + Đ
26TÔ CHÍ ĐANG1998-11-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
27LÊ QUỐC ĐẠT2000-12-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
28VÕ ĐẠI ĐẠT1998-02-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
29TRẦN THÀNH ĐẠT1996-09-04 00:00:00SH lần đầu
30TRƯƠNG QUỐC ĐẠT1991-07-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
31NGUYỄN TIẾN ĐẠT1995-08-18 00:00:00SH lại H + Đ
32TRẦN HẢI ĐĂNG1992-06-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
33LÝ KIM ĐẶNG1982-08-11 00:00:00SH lại LT + H + Đ
34VŨ XUÂN ĐIỆP1989-01-26 00:00:00SH lại LT + H + Đ
35TRẦN THỊ ĐIỀU1973-02-28 00:00:00SH lần đầu
36NGUYỄN ĐÌNH ĐỊNH1974-11-02 00:00:00SH lại H + Đ
37NGUYỄN VĂN ĐÔNG1971-02-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
38VŨ NGỌC ĐỨC1996-03-06 00:00:00SH lần đầu
39NGUYỄN VĂN ĐỨC1955-01-29 00:00:00SH lại LT + H + Đ
40TRƯƠNG PHƯỚC HÀ1996-02-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
41NGUYỄN THỊ HOÀNG HÀ1985-10-12 00:00:00SH lần đầu
42NGUYỄN THANH HẢI1986-01-04 00:00:00SH lại LT + H + Đ
43HỒ QUỐC HẢI1982-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
44NGUYỄN CÔNG HẢI1991-11-19 00:00:00SH lại H + Đ
45HUỲNH NGỌC HẢO1996-06-19 00:00:00SH lần đầu
46ĐOÀN LÊ VĨNH HẰNG1995-05-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
47VÕ BÁ MINH HIỀN2003-10-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
48LÊ NGỌC HIỆP1979-03-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
49HUỲNH TRUNG HIẾU1983-11-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
50DƯƠNG THỊ THANH HOA1985-10-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
51NGUYỄN THANH HÒA1990-05-31 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
52NGUYỄN HIỆP HÒA1991-05-13 00:00:00SH lại H + Đ
53PHAN THỊ THU HOÀI1987-02-19 00:00:00SH lần đầu
54ĐINH TRƯỜNG HOAN1985-07-14 00:00:00SH lại LT + H + Đ
55HOÀNG VĂN HOÁN1970-07-07 00:00:00SH lại H + Đ
56NGUYỄN MINH HOÀNG2002-01-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
57NGUYỄN LONG HOÀNG2000-01-28 00:00:00SH lại LT + H + Đ
58TRẦN NGỌC HỘI1985-08-14 00:00:00SH lại LT + H + Đ
59ĐINH THỊ HỒNG1989-12-09 00:00:00SH lại H + Đ
60NGUYỄN MẠNH HÙNG1992-04-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
61VŨ THANH HÙNG1981-08-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
62PHẠM MẠNH HÙNG1983-02-12 00:00:00SH lại LT + H + Đ
63LÊ XUÂN HÙNG1970-12-31 00:00:00SH lại H + Đ
64MAI DUY HÙNG1997-06-24 00:00:00SH lại H + Đ
65ĐỒNG VŨ HUY2002-10-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
66LÂM KHẮC HUY1997-12-13 00:00:00SH lại H + Đ
67LÊ BÙI THU HUYỀN1999-04-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
68NGUYỄN THỊ DIỆU HUYỀN1982-05-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
69TRẦN VĂN HUYẾN1987-03-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
70HOÀNG VŨ HUỲNH1991-11-06 00:00:00SH lại H + Đ
71LƯƠNG VĂN HƯNG1982-09-09 00:00:00SH lại H + Đ
72NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG1985-04-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
73ĐÀO XUÂN KIÊN1989-12-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
74HOÀNG LÊ TRUNG KIÊN2000-08-27 00:00:00SH lại H + Đ
75VÕ THIỆN KIM1988-11-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
76NGUYỄN QUỐC KHẢI1978-12-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
77PHẠM QUỐC KHẢI2002-03-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
78LÊ MINH KHANG1995-04-12 00:00:00SH lại LT + H + Đ
79NGUYỄN DUY KHANH1997-03-19 00:00:00SH lại H + Đ
80NGUYỄN HỮU KHÁNH1998-10-09 00:00:00SH lại LT + H + Đ
81TRẦN THỊ THÚY LAN1990-02-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
82PHAN VĂN LÂM1995-08-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
83BÙI TÙNG LÂM1996-06-02 00:00:00SH lại H + Đ
84HOÀNG THỊ THÙY LINH1984-06-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
85PHẠM THÀNH LONG1985-08-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
86NGUYỄN THANH LONG1984-04-30 00:00:00SH lại H + Đ
87ĐỖ VĂN LỘC1989-07-11 00:00:00SH lại LT + H + Đ
88NGUYỄN THẮNG LỢI1988-04-01 00:00:00SH lần đầu
89NGUYỄN ĐÌNH LUÂN1992-06-03 00:00:00SH lại H + Đ
90LÊ VĂN LỰC1994-01-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
91LÊ TRỌNG LƯỢNG1986-08-10 00:00:00SH lại H + Đ
92NGUYỄN LƯU1996-02-04 00:00:00SH lại H + Đ
93TRƯƠNG MINH LÝ1988-09-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
94NGUYỄN VĂN MẠNH1984-08-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
95PHẠM THỊ MƠ1983-05-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
96NGUYỄN HOÀNG NAM1993-02-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
97NGUYỄN NGỌC TIẾN NAM1979-09-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
98ĐOÀN TRUNG NAM1996-05-06 00:00:00SH lại LT + H + Đ
99MAI THỊ MỸ NINH1989-06-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
100LÊ THỊ NGÂN1991-08-24 00:00:00SH lần đầu
101NGUYỄN THÀNH NGÂN1997-10-29 00:00:00SH lại LT + H + Đ
102LÝ TRUNG NGHĨA1987-11-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
103TRẦN TRỌNG NGHĨA1994-07-03 00:00:00SH lại LT + H + Đ
104CAO MINH NGHIÊM2001-01-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
105LÊ THỊ NGUYÊN1992-09-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
106NGUYỄN ĐÌNH NHANH1966-11-03 00:00:00SH lại H + Đ
107HÀ VĂN NHU1990-05-15 00:00:00SH lại H + Đ
108NGUYỄN THỊ NHUNG1992-04-15 00:00:00SH lại LT + H + Đ
109LÊ THỊ ÁNH NHUNG1996-06-13 00:00:00SH lại H + Đ
110NGUYỄN THỊ KIM OANH1980-11-22 00:00:00SH lần đầu
111LÊ VŨ PHỈ1981-06-15 00:00:00SH lại H + Đ
112DƯƠNG DANH PHONG1993-08-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
113NGUYỄN HỮU PHÚ1990-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
114NGUYỄN HỮU PHÚC1998-07-30 00:00:00SH lại H + Đ
115NGUYỄN PHI PHỤNG2000-10-23 00:00:00SH lại H + Đ
116MAI VĂN PHƯƠNG1960-11-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
117NGUYỄN THỊ VĨNH PHƯƠNG1989-08-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
118PHẠM MỘC PHƯƠNG1995-04-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
119NGUYỄN MINH PHƯƠNG1991-08-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
120HUỲNH THỊ PHƯƠNG PHƯƠNG1980-09-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
121LÊ THỊ THANH PHƯƠNG1988-06-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
122HUỲNH THỊ DIỄM PHƯƠNG1991-02-16 00:00:00SH lại LT + H + Đ
123LA THỊ NGỌC PHƯƠNG1995-10-12 00:00:00SH lại LT + H + Đ
124NGUYỄN THỊ MỸ PHƯƠNG1986-11-22 00:00:00SH lại LT + H + Đ
125PHẠM THỊ MINH PHƯỢNG1970-09-13 00:00:00SH lại LT + H + Đ
126THÁI BÌNH QUÂN1985-02-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
127PHAN NGỌC SANG1980-10-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
128HUỲNH NGUYỄN PHÚ SANG1995-11-24 00:00:00SH lại LT + H + Đ
129NGUYỄN THANH SANG1982-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
130LƯƠNG THỊ NGỌC SANG1986-09-12 00:00:00SH lại H + Đ
131TRỊNH A SẦU1992-08-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
132LƯU THỊ SEN1989-10-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
133BÙI QUỐC SĨ1992-10-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
134VŨ HỒNG SƠN1987-01-15 00:00:00SH lại LT + H + Đ
135ĐOÀN THANH SƠN1994-07-29 00:00:00SH lại H + Đ
136HỒ VĂN SƠN1972-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
137LÊ NGUYỄN THANH SƠN2002-06-25 00:00:00SH lại H + Đ
138NGUYỄN HỮU TÀI1988-08-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
139NGUYỄN TẤN TÀI1990-05-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
140NGUYỄN SỸ TÂM1988-08-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
141VŨ CAO TÂN2000-07-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
142TRẦN TRUNG TÍN1995-06-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
143LÝ TRUNG TÍNH1996-08-06 00:00:00SH lại H + Đ
144TRƯƠNG QUÝ TOÀN1986-01-05 00:00:00SH lại LT + H + Đ
145ĐINH SỸ TÚ1990-06-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
146ĐÀNG VŨ TUÂN1988-12-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
147NGUYỄN ĐÌNH TUÂN1976-02-05 00:00:00SH lại LT + H + Đ
148NGUYỄN VĂN TUẤN1993-07-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
149NGUYỄN ANH TUẤN1990-04-22 00:00:00SH lại LT + H + Đ
150KIỀU NGỌC TUẤN1980-09-10 00:00:00SH lại H + Đ
151NGÔ THANH TÙNG2000-02-18 00:00:00SH lại LT + H + Đ
152LÊ THỊ THANH TUYỀN1983-02-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
153PHÙNG THỊ THANH TUYỀN1992-02-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
154LÊ HỒNG TUYỂN1999-01-25 00:00:00SH lại H + Đ
155BÙI GIA TƯỜNG2002-06-19 00:00:00SH lại H + Đ
156ĐỖ DUY THÁI1991-05-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
157ĐÀO HOÀNG THÁI2000-05-19 00:00:00SH lại H + Đ
158NGUYỄN VĂN THANH1982-07-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
159NGUYỄN ĐỨC THANH1968-01-13 00:00:00SH lại LT + H + Đ
160NGUYỄN CÔNG THÀNH1999-02-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
161TRẦN NGỌC THÀNH1986-04-12 00:00:00SH lại LT + H + Đ
162NGUYỄN VĂN THẠNH1988-06-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
163NGUYỄN HỒNG THAO1971-05-24 00:00:00SH lại H + Đ
164NGUYỄN ĐÌNH THẢO1988-12-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
165CAO THỊ THẢO1988-05-18 00:00:00SH lại H + Đ
166NGUYỄN VĂN THĂNG1992-07-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
167NGUYỄN MINH THIÊN2002-09-04 00:00:00SH lại LT + H + Đ
168NGUYỄN HOÀNG THIỆN1995-11-05 00:00:00SH lại H + Đ
169PHẠM THỊ THOAN1975-01-02 00:00:00SH lại LT + H + Đ
170NGÔ ĐỨC THUẬN1999-12-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
171NGUYỄN ĐỨC THUẬN1975-06-03 00:00:00SH lại LT + H + Đ
172DƯƠNG QUANG THUẬN1993-05-14 00:00:00SH lại H + Đ
173NGUYỄN THU THUỶ1977-05-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
174PHẠM THỊ THANH THỦY1982-11-19 00:00:00SH lần đầu
175VŨ THỊ THỦY1993-12-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
176NGUYỄN THỊ THU THỦY1973-08-28 00:00:00SH lại H + Đ
177NGUYỄN HOÀNG THY2002-07-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
178VŨ THỊ THÙY TRANG1971-03-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
179KHUẤT KIỀU TRANG1996-11-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
180NGUYỄN THỊ THU TRANG1985-03-07 00:00:00SH lại H + Đ
181ĐẶNG MINH TRỊ1994-11-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
182HUỲNH THỊ THANH TRÚC1993-08-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
183NGUYỄN THANH TRÚC1983-07-19 00:00:00SH lại H + Đ
184NGUYỄN THÀNH TRUNG1994-11-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
185HOÀNG VĂN TRUNG1984-10-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
186ĐỖ THÀNH TRUNG1986-03-06 00:00:00SH lại H + Đ
187NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG1993-03-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
188BÙI XUÂN TRƯỜNG1998-12-11 00:00:00SH lại LT + H + Đ
189NGUYỄN MINH TRƯỜNG2000-05-24 00:00:00SH lại LT + H + Đ
190NGUYỄN VĂN TRƯỜNG1989-01-08 00:00:00SH lại LT + H + Đ
191ĐẶNG HOÀI VĂN1987-11-03 00:00:00SH lại LT + H + Đ
192PHẠM THỊ VÂN1988-11-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
193LƯƠNG NGỌC VÂN1989-02-03 00:00:00SH lại H + Đ
194HÀ TRƯƠNG TƯỜNG VI1997-10-11 00:00:00SH lại H + Đ
195NGUYỄN KHẮC VIỆT1981-03-24 00:00:00SH lại H + Đ
196NGUYỄN XUÂN VINH1984-11-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
197NGUYỄN QUANG VINH1992-11-28 00:00:00SH lại LT + H + Đ
198DANH VŨ1980-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
199NGUYỄN QUANG XUÂN1960-02-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
200TRẦN VĂN XUYÊN1982-04-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
201NGUYỄN HỮU AN1982-04-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
202TRẦN THỊ BÌNH AN1995-02-14 00:00:00SH lại H + Đ
203NGUYỄN HOÀNG ANH1992-03-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
204NGUYỄN HOÀNG DUY ANH1999-08-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
205NGUYỄN VĂN ANH1982-09-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
206DƯƠNG QUẾ ANH1994-12-20 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
207ĐẶNG TUẤN ANH2002-06-27 00:00:00SH lại LT + H + Đ
208PHAN THỊ LAN ANH2000-12-08 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
209TRẦN THỊ KIM ANH1998-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
210VÕ ĐÌNH LONG ẨN2000-12-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
211TRƯƠNG VĂN BA1981-10-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
212NGUYỄN QUỐC BẢO1996-12-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
213NGUYỄN QUỐC BẢO1999-06-26 00:00:00SH lại LT + H + Đ
214PHẠM HÀ BẮC1997-03-02 00:00:00SH lại H + Đ
215TRƯƠNG THẾ SỸ BEN1992-03-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
216NGUYỄN VĂN CAO1979-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
217NGUYỄN VĂN CÔNG1983-09-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
218TRƯƠNG VĂN CƯỜNG1992-12-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
219NGUYỄN QUANG CƯỜNG1975-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
220PHAN MẠNH CƯỜNG1992-09-30 00:00:00SH lại LT + H + Đ
221PHẠM MINH CHIẾN1996-07-04 00:00:00SH lại H + Đ
222LÊ THÀNH DANH2001-11-18 00:00:00SH lại LT + H + Đ
223CHÂU TRẦN NGỌC DIỄM1991-07-29 00:00:00SH lại LT + H + Đ
224TRẦN CÔNG DOANH1984-10-28 00:00:00SH lại H + Đ
225THÂN VĂN DŨNG2000-06-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
226TRẦN VŨ HOÀNG MINH DŨNG4/29/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
227HOÀNG TRỌNG DUY2000-07-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
228NGUYỄN TRẦN DUY1999-12-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
229LÊ CÔNG DUY1988-04-06 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
230PHAN NGỌC DUY1982-07-23 00:00:00SH lại LT + H + Đ
231NGUYỄN TRẦN ĐẠI DƯƠNG1990-05-04 00:00:00SH lại H + Đ
232PHẠM THỊ HỒNG ĐÀO1990-06-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
233LẠI PHÁT ĐẠT2002-04-12 00:00:00SH lại LT + H + Đ
234NGUYỄN MINH ĐĂNG1994-05-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
235NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP1999-01-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
236TÔ VĂN ĐIỀU2000-07-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
237HOÀNG VŨ ĐOÀN1989-11-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
238ĐÀO VĂN ĐÔNG1997-07-05 00:00:00SH lại LT + H + Đ
239NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC2002-01-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
240VÕ MINH ĐỨC1999-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
241HUỲNH ĐỨC1993-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
242NGUYỄN THỊ HUYỀN GIANG1994-08-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
243DANH HOÀI HẬN1997-09-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
244LÊ VĂN HẬU1996-11-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
245PHẠM HOÀNG HẬU1988-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
246VÕ THỊ HIỀN1985-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
247PHAN HỮU HIỀN1997-02-23 00:00:00SH lại LT + H + Đ
248LÊ TRUNG HIỂN1999-07-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
249ĐÀO MINH HIỂN1995-06-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
250TRẦN ĐẠI HIỆP1983-05-31 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
251HUỲNH VĂN HIỆP1985-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
252NGUYỄN VŨ THIÊN HIỆP1991-07-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
253PHAN HIỆP1970-11-30 00:00:00SH lại H + Đ
254THAM MINH HIẾU1988-09-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
255TRẦN VĂN HOAN1983-12-02 00:00:00SH lại H + Đ
256TRẦN QUỐC HOÀN1994-03-27 00:00:00SH lại H + Đ
257NGUYỄN ĐỨC HOÀNG1990-07-14 00:00:00SH lại H + Đ
258NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG1998-06-09 00:00:00SH lần đầu
259VŨ THANH HUẤN1977-11-08 00:00:00SH lại LT + H + Đ
260LÊ THANH HÙNG1991-05-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
261CHU NGÔ ĐỨC HUY1987-10-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
262LÊ QUANG HUY1999-06-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
263THIỀU QUANG HUY1996-08-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
264NGUYỄN PHAN PHÁT HUY2000-04-09 00:00:00SH lại H + Đ
265DƯƠNG VĂN HƯNG1988-08-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
266NGUYỄN TRẦN QUỲNH HƯƠNG1993-04-14 00:00:00SH lần đầu
267HOÀNG VĂN HỮU1987-11-30 00:00:00SH lần đầu
268VÕ CAO KỲ1994-10-06 00:00:00SH lại H + Đ
269NGUYỄN HOÀNG KHANG1994-12-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
270NGÔ SỸ KHANG1999-07-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
271NGUYỄN KIM KHÁNH1989-01-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
272NGUYỄN VĂN KHÁNH1987-04-25 00:00:00SH lại LT + H + Đ
273TRẦN ANH KHOA1989-02-08 00:00:00SH lại H + Đ
274TRẦN ĐĂNG KHOA1982-01-15 00:00:00SH lại H + Đ
275HỒ ANH KHOA1994-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
276VƯƠNG LÝ HOÀNG LAN1/29/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
277NGUYỄN THANH LÂM10/29/2003SH lần đầu (L+M+H+Đ)
278NGUYỄN NHẬT LINH1997-08-11 00:00:00SH lần đầu
279VÕ NGUYỄN HOÀNG LONG1999-03-03 00:00:00SH lại LT + H + Đ
280VÕ TẤN LỘC1978-12-26 00:00:00SH lại LT + H + Đ
281PHẠM BÁ LUÂN1986-01-14 00:00:00SH lại H + Đ
282NGUYỄN THẠCH LUÂN1987-07-04 00:00:00SH lại LT + H + Đ
283VÕ NGỌC LƯỢNG1992-08-10 00:00:00SH lại H + Đ
284NGUYỄN THỊ TRÚC LY1996-12-23 00:00:00SH lại H + Đ
285NGUYỄN CÔNG LÝ1993-08-16 00:00:00SH lần đầu
286TRẦN CÔNG LÝ1994-02-18 00:00:00SH lại H + Đ
287ĐÀO TUYẾT MAI1999-04-23 00:00:00SH lại LT + H + Đ
288NGUYỄN NHỰT MINH1998-07-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
289TRẦN TUẤN MINH1991-07-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
290ĐÀO HOÀI NAM2000-09-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
291HOÀNG VĂN NAM3/21/1983SH lần đầu
292VŨ THÀNH NAM1975-09-18 00:00:00SH lại H + Đ
293PHAN THỊ THANH NGA1990-07-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
294LÊ PHƯỚC NGHĨA1991-06-06 00:00:00SH lại LT + H + Đ
295NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC1992-04-08 00:00:00SH lại LT + H + Đ
296VÕ ĐỨC NGUYÊN2000-07-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
297NGUYỄN THỊ THU NGUYÊN1977-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
298NGUYỄN THỊ NHÀN1991-10-12 00:00:00SH lại H + Đ
299NGUYỄN VĂN NHÂN1991-03-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
300NGUYỄN THIỆN NHÂN1999-02-26 00:00:00SH lại H + Đ
301TRƯƠNG ANH NHẬT1996-03-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
302PHẠM NGUYỄN NGỌC NHUNG1993-05-13 00:00:00SH lại H + Đ
303NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG1984-06-30 00:00:00SH lại LT + H + Đ
304NGUYỄN THỊ KIM OANH1989-10-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
305VÕ TIẾN PHÁT2003-01-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
306PHẠM ĐÌNH PHÚ1997-12-06 00:00:00SH lại H + Đ
307DƯƠNG SỸ PHÚ1991-11-21 00:00:00SH lại H + Đ
308NGUYỄN ĐẶNG CAO PHÚ2001-02-02 00:00:00SH lại H + Đ
309NGUYỄN TẤN PHÚC2001-01-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
310PHÙ HÌN PHÚC1995-03-22 00:00:00SH lại H + Đ
311ĐẶNG THÀNH PHƯƠNG1976-09-04 00:00:00SH lại LT + H + Đ
312NGUYỄN THANH PHƯƠNG1983-05-05 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
313VÕ THỊ BÍCH PHƯỢNG1990-12-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
314PHẠM VĂN PHƯỢNG1993-12-19 00:00:00SH lại H + Đ
315ĐỖ MINH QUANG1980-09-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
316NGUYỄN VĂN QUANG1982-02-10 00:00:00SH lần đầu
317BÙI MINH QUÂN1997-01-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
318ĐINH VĂN QUỐC1990-08-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
319NGUYỄN THỊ QUY1984-12-04 00:00:00SH lại LT + H + Đ
320PHAN VĂN QUỲNH1983-06-15 00:00:00SH lại H + Đ
321LƯƠNG THANH SANG1/20/1998SH lần đầu
322TRỊNH ĐÌNH SANG1984-04-15 00:00:00SH lại H + Đ
323VŨ THỊ SÁU1982-01-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
324TRẦN NGUYỄN QUANG SƠN1984-12-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
325PHẠM HOÀNG SƠN1984-12-11 00:00:00SH lại H + Đ
326VÕ THANH SƠN1968-04-01 00:00:00SH lại H + Đ
327VÕ TRƯỜNG SƠN1981-08-28 00:00:00SH lại H + Đ
328TRẦN HỮU TÀI1989-05-06 00:00:00SH lại H + Đ
329PHẠM NGỌC TÀI2002-10-25 00:00:00SH lần đầu
330NGUYỄN VĂN TẠO1982-03-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
331ĐIỀN MINH TÂM1985-10-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
332PHẠM NGỌC TÂM6/25/1997SH lại H + Đ
333NGÔ THỊ XUÂN TIÊN1975-08-29 00:00:00SH lần đầu
334NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN1995-10-13 00:00:00SH lại H + Đ
335VÕ VĂN TÍN2001-12-28 00:00:00SH lại H + Đ
336NGUYỄN XUÂN TĨNH1992-07-20 00:00:00SH lại H + Đ
337BÙI SONG TOÀN1992-06-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
338NGUYỄN THANH TOÀN1989-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
339NGUYỄN THANH TỒNG9/27/1992SH lần đầu (L+M+H+Đ)
340VŨ QUANG TÚ1985-08-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
341ĐỖ MINH TUẤN1986-09-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
342DƯƠNG ANH TUẤN1997-07-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
343LỮ ĐỨC TUẤN1995-08-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
344NGUYỄN VĂN TUẤN1987-11-09 00:00:00SH lại LT + H + Đ
345TRƯƠNG ANH TUẤN1991-12-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
346CAO VĂN TÙNG1997-08-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
347LÊ THANH TÙNG1994-03-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
348NGUYỄN THANH TÙNG1994-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
349NGÔ NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT1987-11-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
350CUNG ĐÌNH THẠCH1987-01-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
351NGUYỄN VĂN THÁI1992-02-23 00:00:00SH lại H + Đ
352ĐÀO THỊ THANH1987-12-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
353DƯƠNG TRÍ THANH1994-10-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
354NGUYỄN VĂN THANH1978-09-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
355VŨ LÊ THANH1994-04-11 00:00:00SH lại H + Đ
356NGUYỄN TIẾN THÀNH1993-08-23 00:00:00SH lại H + Đ
357TRẦN THỊ LOAN THẢO1985-07-07 00:00:00SH lần đầu
358NGUYỄN THỊ NGÂN THẢO1979-03-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
359NGUYỄN THỊ THẠO1983-06-20 00:00:00SH lại H + Đ
360NGUYỄN VĂN THẮNG1973-05-11 00:00:00SH lần đầu
361NGUYỄN VĂN THẮNG1990-09-02 00:00:00SH lại H + Đ
362PHAN ĐÌNH THI1993-07-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
363TRẦN VĂN THIỆN2000-10-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
364NGUYỄN DUY THỊNH1996-11-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
365NGUYỄN THÀNH HƯNG THỊNH1996-04-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
366NGUYỄN VŨ THOẠI1980-08-21 00:00:00SH lại H + Đ
367BẠCH MINH THUẬN1997-09-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
368PHAN DUY THUẬT1983-11-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
369NGUYỄN TRẦN THÙY1994-03-18 00:00:00SH lần đầu
370VÕ THỊ DIỆU THỦY1992-07-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
371PHẠM THÁI THỦY1997-06-08 00:00:00SH lần đầu
372TĂNG THỊ THU THỦY1968-08-28 00:00:00SH lại H + Đ
373LÃ MINH THUYẾT1979-01-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
374BÙI PHÚ THƯƠNG1987-08-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
375NGUYỄN THỊ TRÀ1994-12-05 00:00:00SH lại H + Đ
376VŨ THU TRANG1987-12-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
377HỒ THỊ THÚY TRANG1983-11-20 00:00:00SH lại H + Đ
378LÂM KIM TRÂM1979-05-30 00:00:00SH lại LT + H + Đ
379TRẦN ANH TRỊ1988-02-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
380HUỲNH MINH TRIẾT1988-07-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
381PHÙNG MINH TRIẾT2003-03-09 00:00:00SH lại LT + H + Đ
382PHẠM VĂN TRỌNG1995-04-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
383PHẠM THỊ ANH TRÚC1991-03-21 00:00:00SH lại H + Đ
384TRẦN THỊ KIM TRÚC1991-02-15 00:00:00SH lại H + Đ
385NGUYỄN VĂN TRUNG1987-03-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
386NGUYỄN QUANG TRUNG2001-04-06 00:00:00SH lại LT + H + Đ
387TRẦN NGỌC TRƯỞNG3/21/1986SH lần đầu
388NGUYỄN XUÂN ƯỚC1982-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
389NGUYỄN VIỆT MỸ VĂN2001-01-26 00:00:00SH lại LT + H + Đ
390NGUYỄN HOÀNG ÁNH VÂN1992-01-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
391TRẦN TUYẾT VÂN1982-05-15 00:00:00SH lại H + Đ
392ĐOÀN LẠC VĨ1991-08-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
393TRƯƠNG TRUNG VIỆT1994-07-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
394HÀ THÚC VINH1977-07-01 00:00:00SH lần đầu
395PHAN THANH VŨ1985-03-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
396NGUYỄN THANH VŨ1995-11-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
397HOÀNG VĂN VŨ1995-02-14 00:00:00SH lại H + Đ
398PHẠM XUÂN VƯƠNG1999-06-22 00:00:00SH lại H + Đ
399TRANG MINH VƯƠNG1985-02-10 00:00:00SH lại H + Đ
400TRƯƠNG GIA YÊN1992-10-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)