STTHỌ TÊNNĂM SINHTÌNH TRẠNG
1CẦN THỤY TRÂM ANH1990-03-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
2TRẦN PHẠM LAN ANH2002-12-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
3TRẦN THỊ VÂN ANH2003-09-17 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
4NGUYỄN THU ANH2001-12-18 00:00:00SH lại H + Đ
5NGUYỄN VĂN ANH1988-10-12 00:00:00SH lại H + Đ
6HUỲNH LÊ BẢO ÁNH2000-07-20 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
7PHẠM THỊ HẢI ÂU1985-11-12 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
8NGUYỄN QUỐC BẢO1999-08-29 00:00:00SH lại H + Đ
9TRẦN VĂN BẰNG1987-01-20 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
10NGUYỄN VŨ SAO BIỂN1980-03-29 00:00:00SH lại H + Đ
11NGUYỄN THIÊN BÌNH2002-02-08 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
12LÊ THANH BÌNH1980-02-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
13HOÀNG THỊ BÌNH1978-12-16 00:00:00SH lại H + Đ
14PHAN TÂN BÔN1992-12-26 00:00:00SH lại H + Đ
15TRẦN THỊ BÔNG1990-06-09 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
16PHÚN CỎN CẤM1990-09-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
17HỒ HỮU CƯỜNG1992-10-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
18VŨ VĂN CƯỜNG1987-06-26 00:00:00SH lại H + Đ
19NGUYỄN TRỊNH KIM CHI2002-09-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
20NGUYỄN VĂN CHINH1981-07-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
21LÝ VĂN CHÚC1984-02-02 00:00:00SH lại H + Đ
22NGUYỄN CÔNG DANH1993-05-31 00:00:00SH lại H + Đ
23LÊ MỸ DIỄN1977-09-18 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
24TRẦN THỊ MỸ DUNG2000-09-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
25ĐỖ VĂN DŨNG2000-06-20 00:00:00SH lại H + Đ
26VY QUỐC DŨNG1982-08-29 00:00:00SH lại H + Đ
27PHẠM VĂN DUY1993-10-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
28NGUYỄN MINH DUY1997-07-20 00:00:00SH lại H + Đ
29NGUYỄN TRẦN THỊ MỸ DUYÊN1994-06-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
30HÀ KHẢ DUYÊN2003-08-30 00:00:00SH lại LT + H + Đ
31HOÀNG MINH DƯƠNG1984-03-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
32TRẦN THÁI DƯƠNG1985-02-07 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
33TẠ VĂN DƯƠNG1998-10-23 00:00:00SH lại H + Đ
34LƯƠNG VĂN ĐẠT1998-11-25 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
35LỤC ANH ĐỊNH1994-02-02 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
36VÕ DUY ĐỨC1998-08-09 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
37LÊ ĐÌNH ĐỨC1998-10-30 00:00:00SH lại LT + H + Đ
38TRẦN PHÚ EM1991-10-10 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
39ĐỒNG THỊ HOÀI GHI1987-03-16 00:00:00SH lại LT + H + Đ
40TRẦN THỊ MINH GIANG1980-11-13 00:00:00SH lại H + Đ
41THẠCH SƠN KIM GIÁP1985-01-25 00:00:00SH lại H + Đ
42NGUYỄN VIỆT HÀ1982-10-17 00:00:00SH lại LT + H + Đ
43ĐÀO THU HÀ1996-07-19 00:00:00SH lại H + Đ
44NGUYỄN HOÀN HẢO1997-10-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
45NGUYỄN THỊ BÉ HẢO1977-12-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
46NGUYỄN THỊ HẢO1981-11-10 00:00:00SH lại H + Đ
47NGUYỄN THỊ HẰNG1974-05-14 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
48LÊ THỊ HẰNG1991-01-20 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
49PHAN THỊ HẰNG1993-11-25 00:00:00SH lại LT + H + Đ
50HUỲNH THỊ NGỌC HẰNG1984-02-14 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
51NGUYỄN VĂN HIỀN1969-01-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
52HOÀNG THỊ HIỀN1985-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
53PHAN TẤN HIỆP1993-08-24 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
54BÙI MINH HIẾU2000-09-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
55TRẦN TRUNG HIẾU1983-09-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
56CAO TRUNG HIẾU1992-01-19 00:00:00SH lại LT + H + Đ
57VŨ TRUNG HIẾU1992-09-21 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
58LÊ TRUNG HIẾU1996-11-13 00:00:00SH lại H + Đ
59TRẦN TRUNG HIẾU1991-05-10 00:00:00SH lại H + Đ
60TRỊNH THỊ HOA1983-10-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
61ĐINH THỊ THU HOÀI1992-06-01 00:00:00SH lại H + Đ
62NGUYỄN VĂN HOÀI1999-09-25 00:00:00SH lại H + Đ
63NGUYỄN NGỌC HOÀNG1988-08-15 00:00:00SH lại H + Đ
64VŨ MẠNH HÙNG1993-08-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
65LÊ MẠNH HÙNG1983-03-23 00:00:00SH lại LT + H + Đ
66LÊ ĐÌNH HÙNG1994-01-23 00:00:00SH lại H + Đ
67LÊ NGỌC HÙNG1986-06-05 00:00:00SH lại H + Đ
68PHẠM THANH HUY1982-02-16 00:00:00SH lại LT + H + Đ
69NGUYỄN LƯU GIA HUY1998-03-19 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
70NGUYỄN CÔNG HUY1977-09-23 00:00:00SH lại H + Đ
71LÊ THỊ MAI HUYÊN1988-09-05 00:00:00SH lại H + Đ
72LÊ THỊ HUYỀN1984-04-15 00:00:00SH lại H + Đ
73NGUYỄN PHAN LÂM HUYNH1977-10-26 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
74TRẦN QUỐC HƯNG1987-05-27 00:00:00SH lại LT + H + Đ
75TẰNG NGỌC MỸ HƯƠNG1997-01-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
76TRẦN THỊ HƯƠNG1989-01-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
77LÊ THỊ THU HƯƠNG1987-09-04 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
78NÔNG ĐÌNH KIỂM1989-01-13 00:00:00SH lại H + Đ
79NGUYỄN TRUNG KIÊN1997-01-11 00:00:00SH lại LT + H + Đ
80VŨ PHAN KHẢI1997-08-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
81PHAN ĐÌNH KHÁNH1988-11-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
82HỒ DƯƠNG TÂN KHOA2002-08-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
83TRẦN THỊ KHUYÊN1978-05-31 00:00:00SH lại H + Đ
84NGUYỄN HUYỀN LAM1999-04-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
85PHẠM THỊ THÚY LAN1988-08-07 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
86TRẦN THỊ HƯƠNG LAN1989-02-26 00:00:00SH lại H + Đ
87NGUYỄN THANH LÊN2003-02-21 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
88HOÀNG VĂN LONG1970-10-20 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
89PHẠM HẢI LONG2000-11-08 00:00:00SH lại LT + H + Đ
90LÊ VĂN LONG1993-12-12 00:00:00SH lại H + Đ
91NGUYỄN PHÚC LỘC2001-12-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
92NGUYỄN THÀNH LUÂN1996-02-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
93PHẠM PHÚ LUÂN1989-10-26 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
94TRIỆU VĂN LƯNG1988-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
95HOÀNG VĂN LÝ1991-08-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
96HỒ NGUYỄN NGỌC MAI1993-12-15 00:00:00SH lại H + Đ
97NGUYỄN THỊ ÁNH MAI1988-08-19 00:00:00SH lại H + Đ
98TRẦN VĂN MẠI1980-07-16 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
99LÊ ĐỨC MẠNH1996-02-05 00:00:00SH lại LT + H + Đ
100LÊ MINH1999-05-26 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
101NGUYỄN HỒNG MINH1997-07-03 00:00:00SH lại LT + H + Đ
102NGUYỄN PHÚ NHẬT MINH1998-09-06 00:00:00SH lại LT + H + Đ
103NGUYỄN HỒNG NGA1985-06-21 00:00:00SH lại LT + H + Đ
104TRƯƠNG THỊ ÁI NGÂN1996-04-09 00:00:00SH lại LT + H + Đ
105NGUYỄN THỊ NGÂN1984-08-19 00:00:00SH lại H + Đ
106LÂM PHƯỢNG NGHI1988-03-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
107NGUYỄN VĂN NGUYÊN1989-08-09 00:00:00SH lại LT + H + Đ
108HUỲNH THANH THẢO NGUYÊN1987-06-19 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
109PHAN NHẬT NGUYÊN2000-07-31 00:00:00SH lại H + Đ
110VÕ ĐÌNH NGUYỆT1988-11-08 00:00:00SH lại H + Đ
111NGUYỄN THANH NHÃ1990-08-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
112TRẦN THANH NHÀN2002-08-05 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
113NGUYỄN THANH NHÀN1986-04-22 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
114CAO MINH NHẬT1990-06-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
115NGUYỄN THỊ NHUNG1998-05-21 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
116NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHUNG1972-09-20 00:00:00SH lại H + Đ
117NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ1988-10-31 00:00:00SH lại H + Đ
118LÊ ĐÌNH NHƯỢNG1973-10-26 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
119LÊ THANH NHỰT1986-06-30 00:00:00SH lại H + Đ
120LA THỊ KIM OANH1978-10-20 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
121NGUYỄN DOÃN OANH1982-10-07 00:00:00SH lại H + Đ
122ĐẶNG QUỐC PHONG1982-12-11 00:00:00SH lại H + Đ
123NGUYỄN HOÀNG PHÚ1990-09-03 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
124DƯƠNG HỮU PHÚC1991-08-19 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
125NGUYỄN HOÀNG PHÚC2000-09-09 00:00:00SH lại LT + H + Đ
126NGUYỄN TĂNG MINH PHÚC1997-05-16 00:00:00SH lại LT + H + Đ
127NGUYỄN HOÀNG PHÚC2001-04-01 00:00:00SH lại H + Đ
128CAO HÙNG PHƯỚC1989-06-24 00:00:00SH lại H + Đ
129HOÀNG THỊ LINH PHƯƠNG1977-07-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
130HỨA BÍNH PHƯƠNG1992-10-13 00:00:00SH lại LT + H + Đ
131VY THỊ PHƯƠNG1997-05-04 00:00:00SH lại LT + H + Đ
132BÙI DUY PHƯƠNG1998-09-12 00:00:00SH lại LT + H + Đ
133NGUYỄN DUY PHƯƠNG1990-10-06 00:00:00SH lại H + Đ
134TRẦN XUÂN PHƯỢNG1994-05-06 00:00:00SH lại H + Đ
135NGUYỄN NHẬT MINH QUANG1999-10-12 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
136TẰNG DẬU QUAY1989-02-23 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
137ĐOÀN QUỐC QUÂN1989-08-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
138LÂM MINH QUÂN1994-02-07 00:00:00SH lại LT + H + Đ
139NÔNG THỊ QUỲNH1994-02-24 00:00:00SH lại LT + H + Đ
140TRƯƠNG VĂN SƠN1994-02-28 00:00:00SH lại H + Đ
141NGUYỄN HÙNG TÂM1998-01-12 00:00:00SH lại LT + H + Đ
142MAI VĂN TÂM1988-11-28 00:00:00SH lại H + Đ
143TRẦN ĐÌNH MINH TÂM1998-08-10 00:00:00SH lại H + Đ
144NGUYỄN MINH TÂN1999-01-09 00:00:00SH lại H + Đ
145NGUYỄN MINH TẤN1982-08-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
146TRẦN NAM TIẾN1994-03-04 00:00:00SH lại H + Đ
147NGUYỄN QUỐC TOẢN1990-08-29 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
148LÊ VĂN TỐT1998-03-05 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
149HUỲNH THỊ CẨM TÚ1995-02-15 00:00:00SH lại H + Đ
150ĐẶNG DUY TUÂN1987-11-25 00:00:00SH lại LT + H + Đ
151NGÔ QUỐC TUẤN2003-01-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
152NGUYỄN HỮU TUẤN1990-04-28 00:00:00SH lại LT + H + Đ
153LÊ QUANG TUẤN1994-05-10 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
154LÊ ANH TUẤN2002-01-23 00:00:00SH lại H + Đ
155NGUYỄN THANH TUẤN1985-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
156PHẠM THANH TÙNG1998-01-28 00:00:00SH lại LT + H + Đ
157NGUYỄN XUÂN TUYỀN1993-04-04 00:00:00SH lại H + Đ
158TRẦN NGUYÊN TỨ1992-12-12 00:00:00SH lại LT + H + Đ
159HOÀNG VĂN THẠCH1994-03-26 00:00:00SH lại LT + H + Đ
160CHÂU BẢO THANH1990-05-15 00:00:00SH lại H + Đ
161NGUYỄN PHƯỚC THÀNH1998-04-25 00:00:00SH lại LT + H + Đ
162VÕ TẤT THÀNH1974-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
163LÊ THỊ THU THẢO1994-04-04 00:00:00SH lại H + Đ
164TẠ CHIẾN THẮNG1987-09-09 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
165ĐỖ HOÀNG THIÊN2000-10-10 00:00:00SH lại Đ
166TRỊNH HỮU THIÊN1991-05-21 00:00:00SH lại H + Đ
167NGUYỄN VĂN THÔNG1984-06-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
168ĐOÀN MỘNG THU1979-04-15 00:00:00SH lại H + Đ
169BÙI VĂN THUẬN1985-04-27 00:00:00SH lại H + Đ
170CHU THỊ PHƯƠNG THÙY1985-05-15 00:00:00SH lại LT + H + Đ
171NGUYỄN NGỌC MINH THÙY1993-12-03 00:00:00SH lại H + Đ
172ĐOÀN CHÂU THỦY1983-06-28 00:00:00SH lại LT + H + Đ
173TRẦN QUỐC THỦY1990-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
174TRẦN THỊ MINH TRANG1993-02-18 00:00:00SH lại LT + H + Đ
175NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM1990-01-07 00:00:00SH lại H + Đ
176NGUYỄN LÊ BẢO TRÂN1994-06-08 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
177CHÂU VĂN TRÍ1988-03-14 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
178NGUYỄN THỊ HỒNG TRINH2001-12-02 00:00:00SH lại LT + H + Đ
179DƯƠNG THỊ DIỄM TRINH1984-11-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
180NGUYỄN NHẬT TRUNG1989-01-15 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
181DƯƠNG XUÂN TRUNG1998-03-03 00:00:00SH lại H + Đ
182HUỲNH HỮU TRỰC1999-12-24 00:00:00SH lại LT + H + Đ
183VŨ NHẬT TRƯỜNG1994-09-05 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
184MAI VĂN TRƯỜNG1997-06-20 00:00:00SH lại H + Đ
185TRÌNH HỌC VĂN1996-01-12 00:00:00SH lại LT + H + Đ
186NGUYỄN THỤY THÚY VI1982-02-05 00:00:00SH lại LT + H + Đ
187VÕ THỊ TUYẾT VI1980-09-23 00:00:00SH lại H + Đ
188NGÔ QUỐC VIỆT1982-03-23 00:00:00SH lại LT + H + Đ
189ĐẶNG BẰNG VIỆT1973-10-06 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
190HỒ NHƯ VINH2001-07-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
191TRẦN TUẤN VŨ1982-01-04 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
192MAI TRƯỜNG VŨ1989-11-16 00:00:00SH lại H + Đ
193VI VĂN VŨ1999-10-12 00:00:00SH lại H + Đ
194NGUYỄN BA VƯƠNG2002-10-15 00:00:00SH lại LT + H + Đ
195TRẦN HUỲNH PHƯƠNG VY1981-12-16 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
196LÊ ĐÌNH XINH1993-07-26 00:00:00SH lại LT + H + Đ
197TRẦN VĂN Ý1982-10-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
198TRƯƠNG HOÀNG YÊN1982-12-26 00:00:00SH lại LT + H + Đ
199TRẦN THỊ HOÀNG YẾN1983-06-07 00:00:00SH lại LT + H + Đ
200NGUYỄN HOÀNG PHI YẾN1984-04-29 00:00:00SH lại H + Đ
201ĐẶNG ĐÌNH AN2000-04-23 00:00:00SH lại M+H+Đ
202MAI VĂN ANH1988-06-04 00:00:00SH lại H + Đ
203HÀ ĐỨC ANH1997-10-14 00:00:00SH lại H + Đ
204VŨ VIỆT ANH1989-02-25 00:00:00SH lại H + Đ
205BÙI TRƯƠNG TÚ ANH1993-11-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
206NGUYỄN NHẬT ANH1999-03-06 00:00:00SH lại LT + H + Đ
207ĐẶNG SỬ ÁNH1988-03-16 00:00:00SH lại H + Đ
208NGUYỄN THỊ ÁNH1984-05-15 00:00:00SH lại M+H+Đ
209HÀ QUỐC BẢO1984-08-28 00:00:00SH lại H + Đ
210HOÀNG VĂN BẰNG1998-05-24 00:00:00SH lại M+H+Đ
211VŨ NHẬT BIÊN1993-06-09 00:00:00SH lại H + Đ
212NGUYỄN XUÂN CẢNH1992-11-25 00:00:00SH lần đầu
213ĐỖ VĂN CÔNG1995-02-21 00:00:00SH lại H + Đ
214NGUYỄN HỮU CƯỜNG1988-01-13 00:00:00SH lại M+H+Đ
215PHẠM THỊ NGỌC CHÂU1999-01-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
216ĐÀO NGUYỄN KIỀU CHINH1988-10-15 00:00:00SH lại H + Đ
217TRẦN VĂN CHỈNH1979-08-12 00:00:00SH lại M+H+Đ
218PHAN NGUYỄN KHẮC DOÃN1997-04-05 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
219LÊ HOÀNG DŨNG1979-07-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
220LÊ TRỌNG DUY1993-09-22 00:00:00SH lại H + Đ
221NGUYỄN KHÁNH DUY1998-05-06 00:00:00SH lại H + Đ
222PHẠM THANH ĐẠT1997-06-08 00:00:00SH lại M+H+Đ
223CHU THÀNH ĐẠT1999-01-16 00:00:00SH lại LT + H + Đ
224NGUYỄN TẤN ĐẠT1989-10-20 00:00:00SH lại M+H+Đ
225MAI THU ĐÔNG1974-09-13 00:00:00SH lại H + Đ
226NGUYỄN QUANG ĐÔNG1968-01-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
227BÙI SỸ ĐỒNG1963-02-24 00:00:00SH lại LT + H + Đ
228ĐỖ HỒNG ĐỨC1997-08-26 00:00:00SH lại H + Đ
229TRẦN THỊ ÚT EM1988-09-24 00:00:00SH lại H + Đ
230NGUYỄN ĐÌNH GIAO2001-08-17 00:00:00SH lại LT + H + Đ
231VÕ NGUYÊN GIÁP1994-09-27 00:00:00SH lại H + Đ
232PHẠM THỊ THU HÀ1977-01-15 00:00:00SH lại H + Đ
233TRƯƠNG THỊ THÚY HÀ1982-02-15 00:00:00SH lại H + Đ
234PHẠM NGỌC KIM HÀ1996-01-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
235TRỊNH THẾ HẢI1991-03-17 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
236LÊ VĂN HẠNH1997-03-19 00:00:00SH lại H + Đ
237TRẦN THỊ HẰNG1986-09-07 00:00:00SH lại H + Đ
238VÕ THANH TRÚC HẬN1994-09-23 00:00:00SH lần đầu
239NGÔ THỊ HẬU1989-07-31 00:00:00SH lại H + Đ
240TRẦN HIỀN1999-08-20 00:00:00SH lại H + Đ
241PHAN HỮU HIỀN1997-02-23 00:00:00SH lại LT + H + Đ
242NGUYỄN THANH HIỀN1974-04-07 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
243TRẦN QUỐC HIỀN1999-09-12 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
244NGÔ XUÂN HIẾN1983-05-07 00:00:00SH lại H + Đ
245PHẠM TRUNG HIẾU1991-09-12 00:00:00SH lại H + Đ
246CAO XUÂN HIẾU1986-06-20 00:00:00SH lại M+H+Đ
247VŨ KHẮC HIẾU1979-08-28 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
248TRẦN HOÀ1995-09-12 00:00:00SH lại M+H+Đ
249NGUYỄN THỊ KIM HÒA1985-09-28 00:00:00SH lại H + Đ
250PHAN DUY HÒA1973-01-03 00:00:00SH lại LT + H + Đ
251TRẦN HỮU HOÀNG1998-08-05 00:00:00SH lại H + Đ
252LÊ THANH HOÀNG1992-10-03 00:00:00SH lại H + Đ
253TRẦN VĂN HOÀNG1981-03-15 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
254NGUYỄN ĐÔNG HỒ1994-12-22 00:00:00SH lại LT + H + Đ
255PHẠM ĐỨC HỢI1987-10-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
256BÙI VĂN HÙNG1996-05-25 00:00:00SH lại H + Đ
257VŨ GIA HUY2003-03-20 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
258NGHIÊM XUÂN HUY2001-02-02 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
259BÙI THỊ THANH HUYỀN1978-02-18 00:00:00SH lại H + Đ
260TẠ THỊ MINH HUYỀN1986-12-28 00:00:00SH lại H + Đ
261VÒNG THẾ HƯNG1994-10-15 00:00:00SH lại H + Đ
262NGUYỄN XUÂN HƯNG1997-04-26 00:00:00SH lại M+H+Đ
263NGUYỄN MINH KHA1986-07-11 00:00:00SH lại M+H+Đ
264VÀNG A KHÓA1986-03-12 00:00:00SH lại H + Đ
265NGUYỄN DUY KHƯƠNG1990-08-22 00:00:00SH lại H + Đ
266TÔ TUẤN LÂM1990-07-13 00:00:00SH lại H + Đ
267NGUYỄN ANH LỊCH1991-05-27 00:00:00SH lại H + Đ
268BÙI THANH LIÊM1984-01-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
269LÊ THỊ LIÊN1988-06-02 00:00:00SH lại H + Đ
270NGUYỄN THỊ KIM LIỄU1991-03-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
271LÊ THỊ LIỄU1981-06-15 00:00:00SH lại M+H+Đ
272NGUYỄN THỊ THÙY LINH1991-04-15 00:00:00SH lại H + Đ
273HỒ NHẬT LINH1997-11-02 00:00:00SH lại M+H+Đ
274NGUYỄN THỊ MỸ LINH1995-03-07 00:00:00SH lại M+H+Đ
275LỀNH KHÁNH LINH2001-08-10 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
276ĐẬU THỊ LOAN1981-08-22 00:00:00SH lại LT + H + Đ
277TRẦN PHƯỚC LONG1991-04-12 00:00:00SH lại H + Đ
278PHẠM VŨ LONG1998-08-19 00:00:00SH lại H + Đ
279NGÔ THĂNG LONG1983-08-29 00:00:00SH lại H + Đ
280NGUYỄN HOÀNG LỘC1988-06-24 00:00:00SH lại H + Đ
281NGUYỄN XUÂN LỢI1989-12-06 00:00:00SH lại H + Đ
282NGUYỄN ĐỨC LUÝT1994-09-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
283HOÀNG NHẬT LƯƠNG1998-09-29 00:00:00SH lại H + Đ
284TRẦN THỊ NGỌC MAI1987-07-14 00:00:00SH lại M+H+Đ
285TRẦN VĂN MẪN1996-08-05 00:00:00SH lại LT + H + Đ
286LÊ NGỌC NAM1999-01-05 00:00:00SH lại H + Đ
287NGUYỄN CÔNG HOÀNG NAM2002-11-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
288LÊ GIA NAM2000-10-20 00:00:00SH lại M+H+Đ
289LÝ VĂN NAM1999-10-14 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
290LÂM THỊ TRÀ NI1993-03-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
291LÊ NGUYỄN HOÀNG NGÂN1992-10-15 00:00:00SH lại H + Đ
292NGUYỄN VĂN NGHỊ1999-10-10 00:00:00SH lại H + Đ
293LÊ BÁ NGHĨA1992-08-20 00:00:00SH lại M+H+Đ
294ĐỖ THỤY BÍCH NGỌC1990-12-27 00:00:00SH lại LT + H + Đ
295TRẦN THỊ BÍCH NGỌC1997-10-08 00:00:00SH lần đầu
296VÕ THANH NGUYÊN2000-12-28 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
297TRẦN HỮU NGỰ1984-10-09 00:00:00SH lại M+H+Đ
298ĐINH THỊ THANH NHÀN2001-01-21 00:00:00SH lại LT + H + Đ
299VÕ THỊ HỒNG NHUNG1996-08-01 00:00:00SH lại H + Đ
300NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG1993-09-25 00:00:00SH lại M+H+Đ
301NGUYỄN THỊ KIỀU OANH1988-09-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
302VÕ THỊ HƯƠNG OANH1975-02-03 00:00:00SH lại LT + H + Đ
303TRẦN THỊ KIM OANH1996-10-16 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
304NGUYỄN HỒNG PHÁT1981-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
305HOONG CÓNG PHÁT1983-04-14 00:00:00SH lại H + Đ
306NGUYỄN THÀNH PHÁT2002-06-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
307ĐỖ THẾ PHI1971-11-13 00:00:00SH lại H + Đ
308NGUYỄN THÁI PHONG1997-01-02 00:00:00SH lại H + Đ
309NGUYỄN VŨ PHONG1990-08-01 00:00:00SH lại H + Đ
310NGUYỄN DƯƠNG PHONG1987-08-18 00:00:00SH lại M+H+Đ
311NGUYỄN THANH PHÚ1996-09-10 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
312BẠCH HỒNG PHÚC2003-02-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
313MAI BÁ TIẾN PHÚC2001-07-26 00:00:00SH lại H + Đ
314NGUYỄN HOÀNG PHÚC1996-09-17 00:00:00SH lại M+H+Đ
315CHUNG TẤN PHƯỚC1988-06-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
316VŨ VĂN PHƯƠNG1998-11-24 00:00:00SH lại LT + H + Đ
317PHẠM MINH QUANG1981-03-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
318LÊ VIẾT QUANG1980-09-08 00:00:00SH lại H + Đ
319LÊ MINH QUANG1995-09-04 00:00:00SH lại M+H+Đ
320LẠI PHÚ QUỐC1988-07-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
321HOÀNG MINH QUÝ1999-01-12 00:00:00SH lại H + Đ
322NGUYỄN ĐỨC QUYỀN1996-11-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
323LÊ MINH SANG1991-12-11 00:00:00SH lại H + Đ
324NGUYỄN VĂN SANG1997-10-07 00:00:00SH lại LT + H + Đ
325HOÀNG HẢI SINH1986-08-14 00:00:00SH lại H + Đ
326CHƯƠNG THIÊN SINH1987-12-03 00:00:00SH lại H + Đ
327NGUYỄN HUY SƠN1976-02-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
328NGUYỄN ĐÌNH SƠN1963-02-24 00:00:00SH lại H + Đ
329NGUYỄN QUỐC SƠN1999-12-22 00:00:00SH lại M+H+Đ
330HUỲNH HẢI SƠN1993-08-20 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
331LÊ THỊ THU SƯƠNG1996-03-29 00:00:00SH lại H + Đ
332DƯƠNG VĂN PHƯỚC TÀI1990-05-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
333NGUYỄN THÀNH TÀI2003-09-07 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
334HOÀNG MINH TÂM1991-11-24 00:00:00SH lại M+H+Đ
335HOÀNG ĐÌNH TÂN2001-05-05 00:00:00SH lại H + Đ
336NGUYỄN THÀNH TIẾN1987-11-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
337TRẦN ĐỨC TIẾN1994-02-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
338GIÊNG HOÀNG TIẾN1984-11-05 00:00:00SH lại LT + H + Đ
339TRẦN VĂN TÌNH1991-10-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
340CAO ĐỨC TOÀN1996-02-23 00:00:00SH lại H + Đ
341VƯƠNG NGUYỄN THẾ TOÀN1996-10-05 00:00:00SH lại H + Đ
342BÙI CẨM TÚ1986-02-02 00:00:00SH lại H + Đ
343TRẦN THANH TÚ1998-04-21 00:00:00SH lại LT + H + Đ
344LÊ NGỌC TUẤN1980-09-12 00:00:00SH lần đầu
345LÊ VĂN TUẤN1996-09-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
346ĐÀO NGỌC TUẤN1990-08-22 00:00:00SH lại M+H+Đ
347TRỊNH NHẬT QUỐC TUẤN2000-01-12 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
348ĐOÀN ÁNH TUYÊN1977-07-22 00:00:00SH lại H + Đ
349VI VĂN TƯ1969-03-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
350HUỲNH THỊ KIM TY1986-02-02 00:00:00SH lại H + Đ
351LÊ THÀNH THÁI1991-10-20 00:00:00SH lại H + Đ
352PHAN HOÀNG THÁI1986-06-12 00:00:00SH lại H + Đ
353BÙI THỊ THU THANH1991-05-06 00:00:00SH lại H + Đ
354NGUYỄN THỊ CHIÊU THANH1990-05-18 00:00:00SH lại H + Đ
355HUỲNH HỮU THANH1998-02-21 00:00:00SH lại LT + H + Đ
356NGUYỄN PHƯỚC THÀNH1995-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
357NGÔ MINH THÀNH1984-06-01 00:00:00SH lại M+H+Đ
358PHẠM MINH THÀNH2002-08-20 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
359NGUYỄN THỊ MỸ THẠNH1976-04-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
360BÙI THANH THẢO1980-08-05 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
361CẦN QUỐC THI1962-08-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
362LÊ TRƯỜNG THỊNH1997-12-06 00:00:00SH lại H + Đ
363NGUYỄN THÀNH HƯNG THỊNH1996-04-15 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
364HỒ TRỌNG THỌ1995-06-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
365NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THỌ1981-10-20 00:00:00SH lại H + Đ
366NGUYỄN XUÂN THU1969-02-18 00:00:00SH lại LT + H + Đ
367DƯƠNG ĐỨC THUẬN1991-08-30 00:00:00SH lại H + Đ
368ĐỖ NGUYÊN THUẬN2000-02-21 00:00:00SH lại H + Đ
369NGUYỄN THỊ THU THÙY1986-01-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
370TRẦN HỒNG HOÀI THƯƠNG1997-03-09 00:00:00SH lại M+H+Đ
371BÙI PHÚ TRÀ1998-09-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
372LÝ TỐ NHƯ TRANG1986-01-10 00:00:00SH lại H + Đ
373LÊ VĂN TRÍ1993-03-30 00:00:00SH lại M+H+Đ
374LÊ HUỲNH ĐỨC TRÍ1997-11-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
375HOÀNG VĂN TRIỆU2000-06-02 00:00:00SH lại H + Đ
376ĐẶNG THỊ KHÁNH TRÌNH1995-09-15 00:00:00SH lại M+H+Đ
377NGUYỄN HUỲNH THÀNH TRUNG2003-03-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
378NGUYỄN QUỐC TRUNG1987-10-25 00:00:00SH lại H + Đ
379HUỲNH NGỌC TRUNG1996-06-01 00:00:00SH lại M+H+Đ
380NGUYỄN VĂN TRƯỜNG1987-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
381PHAN NHẬT TRƯỜNG1985-11-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
382HOÀNG VĂN TRƯỞNG1998-05-14 00:00:00SH lại H + Đ
383NGUYỄN THỊ THÚY VÂN1985-05-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
384PHẠM THỊ HỒNG VÂN1987-03-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
385ĐẶNG THỊ VÂN1986-02-08 00:00:00SH lại M+H+Đ
386NGUYỄN QUANG VINH1982-09-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
387HÀ VINH1970-07-28 00:00:00SH lại H + Đ
388PHẠM VĂN VINH1988-08-08 00:00:00SH lại H + Đ
389TÔ ĐÌNH VŨ2003-11-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
390LÊ VĂN VŨ1988-09-01 00:00:00SH lại H + Đ
391DƯƠNG HOÀI VŨ1975-03-08 00:00:00SH lại LT + H + Đ
392PHAN THỊ KIM VUI1977-01-03 00:00:00SH lại H + Đ
393HUỲNH TRẦN HOÀNG VY2001-02-24 00:00:00SH lại M+H+Đ
394TRẦN THẾ XUÂN1988-10-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
395QUẾ MỸ YẾN1995-01-28 00:00:00SH lại H + Đ
396NGUYỄN CÔNG HOÀNG YẾN1988-12-16 00:00:00SH lại H + Đ
397NGUYỄN THỊ KIM YẾN1988-07-07 00:00:00SH lại H + Đ
398ĐẶNG THỊ YẾN1977-06-21 00:00:00SH lại LT + H + Đ
399LÊ HẢI YẾN1985-05-15 00:00:00SH lại LT + H + Đ
400NGÔ THỊ NGỌC YẾN1990-01-05 00:00:00SH lại M+H+Đ