STTHỌ TÊNNĂM SINHTÌNH TRẠNG
1BẠCH NGỌC TUẤN AN25/03/1993SH lại L+M+H+Đ
2LƯƠNG NGUYỄN TUẤN ANH1991-08-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
3TRẦN TUẤN ANH22/04/1989SH lần đầu (L+M+H+Đ)
4VŨ ĐĂNG BÁCH1993-02-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
5NGUYỄN VĂN BẢO27/01/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
6NGUYỄN CHÍ BẢO1995-09-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
7VÕ HOÀI BẢO29/11/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
8TRẦN THANH BÌNH1987-03-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
9THỔ CẢNH1979-10-09 00:00:00SH lại H + Đ
10NGUYỄN THỊ CÚC13/11/1983SH lại H + Đ
11LÊ TẤN CƯỜNG1998-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
12PHẠM NGỌC CHÂU28/10/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
13LÊ VĂN CHÂU15/05/1980SH lại L+M+H+Đ
14LÝ KIM CHI1983-09-12 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
15ĐẶNG TRẦN CÔNG CHÍNH2004-05-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
16NGUYỄN QUANG CHÍNH23/06/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
17PHẠM QUÍ CHUNG2002-07-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
18NGUYỄN THÀNH DANH1978-04-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
19NGÔ VĂN DIỆN1984-10-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
20THỔ THỊ KIÊM DIỆU1985-09-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
21NGUYỄN VĂN DŨNG1991-07-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
22LƯƠNG HỒNG DŨNG18/05/1983SH lần đầu (L+M+H+Đ)
23LÂM MINH DƯƠNG1982-04-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
24NGUYỄN MINH DƯƠNG19/07/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
25BÙI HỮU ĐÀ20/05/1963SH lần đầu (L+M+H+Đ)
26NGUYỄN VĂN ĐẢO28/07/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
27NGUYỄN THÁI THÀNH ĐẠT1994-10-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
28NGUYỄN QUANG ĐẠT1996-05-12 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
29HỒ PHẠM HẢI ĐĂNG1985-01-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
30VŨ XUÂN ĐIỆP26/01/1989SH lại H + Đ
31NGUYỄN KHÁNH ĐOAN27/11/2002SH lần đầu (L+M+H+Đ)
32BÙI TIẾN ĐỨC25/08/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
33HỒ TRUNG ĐỨC2000-10-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
34TRƯƠNG CÔNG ĐỨC1993-06-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
35PHAN VIẾT ĐỨC1990-03-01 00:00:00SH lại H + Đ
36HUỲNH VĂN GỞI1969-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
37TRẦN HOÀNG LINH GIANG25/03/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
38DIÊM CÔNG GIANG1995-07-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
39VÕ ĐÔNG GIANG1973-07-11 00:00:00SH lại H + Đ
40NGUYỄN QUANG NAM HÀ16/02/2002SH lần đầu (L+M+H+Đ)
41LÊ BÁ HẢI15/10/1989SH lần đầu (L+M+H+Đ)
42NGÔ THANH HẢI1983-10-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
43TRẦN MINH HẢI22/09/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
44NGUYỄN MINH HẢI1992-08-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
45TRẦN HỮU THANH HẢI1987-07-05 00:00:00SH lại H + Đ
46NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH1989-05-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
47LƯU THỊ HẰNG1992-09-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
48TRẦN THỊ HẰNG23/09/1989SH lần đầu (L+M+H+Đ)
49NGUYỄN HUỲNH NGỌC HÂN14/08/1986SH lần đầu (L+M+H+Đ)
50NGUYỄN TRÍ HẬN23/12/1999SH lại H + Đ
51PHẠM THỊ THU HIỀN15/07/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
52ĐỒNG THỊ NGỌC HIỀN1986-03-03 00:00:00SH lại H + Đ
53NGUYỄN THỊ BÍCH HIỀN1985-02-09 00:00:00SH lại H + Đ
54ĐÀO MINH HIỂN1995-07-06 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
55NGUYỄN MINH HIẾU2001-02-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
56CAO TRUNG HIẾU1997-09-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
57ĐẶNG THÀNH HIẾU19/11/1999SH lần đầu (L+M+H+Đ)
58ĐẶNG THỊ HIẾU13/08/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
59NGUYỄN THÀNH HIẾU1993-11-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
60NGUYỄN TRỌNG HIẾU30/05/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
61PHẠM THỊ HOA2002-09-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
62TRẦN THỊ HOA1976-10-12 00:00:00SH lại H + Đ
63TRẦN XUÂN HOÀ26/11/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
64PHẠM MINH HÒA1988-07-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
65DƯƠNG THỊ CẨM HỒNG27/11/1985SH lần đầu (L+M+H+Đ)
66LAI KHÁNH HỢP1986-08-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
67HÀ VĂN HUẤN1977-07-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
68NGUYỄN THỊ HUỆ15/10/1978SH lần đầu (L+M+H+Đ)
69ĐẶNG QUỐC HÙNG20/01/2002SH lần đầu (L+M+H+Đ)
70ĐÀO VĂN HÙNG25/09/1983SH lần đầu (L+M+H+Đ)
71ĐẬU ĐỨC HÙNG19/05/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
72PHẠM VĂN HÙNG16/06/1974SH lần đầu (L+M+H+Đ)
73NGUYỄN HOÀNG ĐOAN HUY1997-03-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
74NGUYỄN VĂN HUY30/06/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
75NGUYỄN THỊ HUYỀN13/02/1978SH lần đầu (L+M+H+Đ)
76NGUYỄN THỊ LỆ HUYỀN20/02/1986SH lại H + Đ
77MÃ QUỐC HUỲNH23/06/1992SH lần đầu (L+M+H+Đ)
78BÙI DUY HƯNG1997-08-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
79LÊ THÁI HƯNG20/01/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
80NGUYỄN GIA HƯNG14/05/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
81BÙI THỊ THU HƯƠNG22/11/1980SH lần đầu (L+M+H+Đ)
82NGUYỄN THỊ HƯƠNG1994-08-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
83VŨ THỊ HƯƠNG1994-07-12 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
84TRẦN ĐÌNH HƯỚNG1992-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
85NGUYỄN TUẤN KIỆT1965-09-12 00:00:00SH lại H + Đ
86PHAN LÊ BẢO KHANG17/05/2003SH lần đầu (L+M+H+Đ)
87NGUYỄN DUY KHANH17/03/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
88VŨ DUY KHÁNH1988-06-05 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
89NGUYỄN LÊ ĐĂNG KHOA1999-01-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
90PHẠM VĂN KHUYẾN1979-10-05 00:00:00SH lại H + Đ
91LÊ VIẾT LÂM16/10/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
92NGUYỄN SƠN LÂM23/08/1998SH lại L+M+H+Đ
93NGUYỄN THỊ LỆ1986-12-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
94CHỀ CÚN LÌN18/02/1999SH lần đầu (L+M+H+Đ)
95PHAN NGỌC K LINH1984-12-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
96TRẦN THỊ LOAN20/08/1976SH lần đầu (L+M+H+Đ)
97NGUYỄN THÀNH LONG26/03/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
98TRẦN THÀNH LONG1990-09-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
99TRẦN VŨ LONG22/09/1993SH lại L+M+H+Đ
100PHẠM VĂN LỘC23/03/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
101LÙ SẾN MÀNH1997-12-11 00:00:00SH lại H + Đ
102LÊ HOÀNG MINH25/03/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
103NGUYỄN TRÍ MINH18/09/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
104PHAN LÊ MINH1999-06-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
105TRẦN MINH1988-01-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
106TRƯƠNG THỊ NGỌC MINH1989-03-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
107PHAN ĐỨC MINH13/11/1987SH lại L+M+H+Đ
108TRẦN VĂN BÉ MƯỜI15/07/1979SH lần đầu (L+M+H+Đ)
109TRẦN THỊ TRÚC MỴ1993-05-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
110NGUYỄN HOÀI NAM28/05/1973SH lần đầu (L+M+H+Đ)
111LÝ VĂN NAM14/10/1999SH lại L+M+H+Đ
112NGUYỄN VĂN NAM22/06/1982SH lại H + Đ
113ĐẶNG THANH NGA23/09/1985SH lại H + Đ
114NGUYỄN TRÚC NGÂN1988-05-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
115NGUYỄN THỊ THANH NGÂN28/07/1987SH lại L+M+H+Đ
116NGUYỄN QUỲNH ĐÔNG NGHI17/12/2001SH lại H + Đ
117NGUYỄN PHẠM HỒNG NGỌC2003-09-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
118NGUYỄN THANH NHÀN22/04/1986SH lại H + Đ
119NGUYỄN THÀNH NHÂN25/05/1989SH lần đầu (L+M+H+Đ)
120NGUYỄN THỊ XUÂN NHI1989-08-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
121ĐÀO HOÀNG TÙNG NHIÊN1999-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
122TRẦN NGUYỄN HIỀN NHƯ13/11/2003SH lại H + Đ
123PHẠM THỊ OANH31/10/1974SH lại H + Đ
124NGÔ XUÂN OÁNH1990-03-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
125ĐẶNG THÀNH PHÁT2000-02-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
126PHAN THÀNH PHẤN25/04/1991SH lần đầu (L+M+H+Đ)
127NGUYỄN THỊ NHƯ PHI1977-08-07 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
128LÂM BẢO PHONG1987-12-07 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
129TRIỆU VĂN PHÚ21/03/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
130LÂM HOÀI PHÚC26/08/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
131HOÀNG ĐỨC PHƯỚC14/05/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
132ĐỖ HỮU PHƯỚC16/12/1997SH lại L+M+H+Đ
133CHU ANH PHƯƠNG26/02/1973SH lần đầu (L+M+H+Đ)
134HOÀNG VŨ PHƯƠNG14/09/1986SH lần đầu (L+M+H+Đ)
135TẠ VĂN PHƯƠNG1992-12-07 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
136NGUYỄN THỊ NHẬT PHƯƠNG20/10/1987SH lại H + Đ
137ĐỖ THỊ THANH PHƯƠNG1975-12-11 00:00:00SH lại H + Đ
138TRẦN VĂN QUAN1997-07-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
139NGUYỄN DUY QUANG1984-10-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
140LÊ NGUYỄN MINH QUÂN19/07/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
141BÙI PHÚ QUỐC1992-12-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
142THÂN THỊ QUYÊN1981-08-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
143LÊ THỊ KIM QUYÊN15/04/1992SH lại H + Đ
144ĐINH VĂN QUYỀN23/10/1992SH lần đầu (L+M+H+Đ)
145NGUYỄN THẾ QUYẾT18/01/1986SH lần đầu (L+M+H+Đ)
146HOÀNG VĂN QUỲNH1972-12-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
147LÊ XUÂN SANG29/01/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
148ĐẶNG TRƯỜNG SƠN1992-03-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
149PHẠM HUỲNH SƠN23/02/1983SH lần đầu (L+M+H+Đ)
150TRẦN VĂN SƠN1978-10-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
151LÊ ĐỨC TÀI18/06/1992SH lại L+M+H+Đ
152VÕ VĂN TÈO1982-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
153NGUYỄN VĂN TIÊN22/12/1995SH lại H + Đ
154BÙI TRUNG TIẾN27/03/1982SH lần đầu (L+M+H+Đ)
155LÊ NAM TIẾN26/10/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
156ĐINH TRUNG TÍN1993-12-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
157LÊ HỮU TỊNH1983-10-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
158NGUYỄN MINH TOÀN1995-06-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
159VÕ TẤN TOÀN22/09/1992SH lần đầu (L+M+H+Đ)
160BÙI VĂN TỚI1970-01-05 00:00:00SH lại H + Đ
161DƯƠNG VĂN HỮU TÚ31/05/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
162NGUYỄN MINH TUẤN26/09/1986SH lần đầu (L+M+H+Đ)
163DƯƠNG QUANG TUẤN1990-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
164HÀ HỮU TUẤN1998-03-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
165NGUYỄN MINH TUẤN14/09/1983SH lần đầu (L+M+H+Đ)
166NGUYỄN VĂN TUẤN1985-07-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
167TRẦN MẠNH TUẤN1971-04-10 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
168PHẠM ANH TUẤN22/02/1973SH lại L+M+H+Đ
169TRẦN THANH TÙNG1982-01-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
170PHẠM THỊ NGỌC TUYỀN1990-09-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
171NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN29/11/1975SH lại L+M+H+Đ
172TRẦN VĂN BÉ TƯ23/09/1981SH lần đầu (L+M+H+Đ)
173HÀ VĂN THANH1978-10-04 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
174VÕ MINH THÀNH1982-05-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
175NGUYỄN ĐÌNH THÀNH1989-06-12 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
176NGUYỄN CHIẾN THẮNG17/03/1982SH lần đầu (L+M+H+Đ)
177NGUYỄN ĐỨC THIỆN2002-07-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
178PHAN MINH THIỆN25/01/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
179LÝ THỊ THƠM16/06/1986SH lại L+M+H+Đ
180TRƯƠNG NGUYỄN THANH THÙY15/07/2003SH lại H + Đ
181HOÀNG THỊ THANH THỦY24/05/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
182PHẠM XUÂN THUYÊN1991-02-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
183LÊ VĂN THUYẾT1981-12-09 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
184HOÀNG ANH THƯ30/05/2003SH lần đầu (L+M+H+Đ)
185LÊ VĂN THƯ1980-11-06 00:00:00SH lại H + Đ
186TRẦN THỊ HUYỀN TRANG28/07/1986SH lần đầu (L+M+H+Đ)
187PHẠM MINH TRÍ25/05/1998SH lần đầu (L+M+H+Đ)
188NGỤY NHƯ TRỌNG13/08/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
189TRẦN VĂN TRỌNG28/10/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
190PHẠM CHÍ TRUNG20/09/2004SH lần đầu (L+M+H+Đ)
191VÕ THÀNH TRUNG17/10/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
192HUỲNH THANH TRUNG1986-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
193NGUYỄN ANH VĂN19/08/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
194NGUYỄN VŨ TƯỜNG VI1989-10-03 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
195NGUYỄN TRUNG VĨ30/04/1984SH lại L+M+H+Đ
196NGUYỄN HÀ VIỆT26/04/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
197ĐỖ BÁ ANH VŨ23/09/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
198NGUYỄN MINH VŨ19/08/1995SH lại H + Đ
199PHẠM THỊ THÚY VY1991-10-08 00:00:00SH lại H + Đ
200TRẦN VĂN Ý1982-10-10 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
201BÙI VŨ NGỌC ANH18/09/2002SH lần đầu (L+M+H+Đ)
202BÙI VŨ QUỐC ANH16/01/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
203LÊ THỊ MỸ ANH23/04/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
204VÕ HÀ HỒNG ANH17/11/1991SH lại H + Đ
205NGUYỄN THÀNH BẢO1980-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
206NGUYỄN SONG ĐÌNH BẢO1987-08-10 00:00:00SH lại H + Đ
207TRẦN THANH BẢO18/04/1997SH lại H + Đ
208VÕ VĂN BÃO28/10/1999SH lần đầu (L+M+H+Đ)
209VÕ BẢY1977-03-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
210NGUYỄN THANH BÌNH1999-08-07 00:00:00SH lại M+H+Đ
211VƯƠNG VƯƠNG CẢNH28/02/1996SH lại H + Đ
212NGUYỄN VIỆT CƯỜNG2001-08-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
213LÊ QUANG CHÂU1985-11-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
214NGUYỄN HỮU CHI25/12/1958SH lần đầu (L+M+H+Đ)
215VÕ THỊ LINH CHI13/07/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
216NGUYỄN VĂN CHƯƠNG20/06/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
217NGUYỄN THÀNH DANH14/11/1998SH lần đầu (L+M+H+Đ)
218NGÔ THỊ DIÊN16/08/1998SH lại M+H+Đ
219HOÀNG QUỐC DU14/03/1967SH lần đầu (L+M+H+Đ)
220NGUYỄN VĂN DŨNG18/08/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
221LÊ VIỆT DŨNG2003-04-02 00:00:00SH lại H + Đ
222NGUYỄN NGỌC THUỲ DUYÊN23/12/2002SH lần đầu (L+M+H+Đ)
223NGUYỄN THỊ THÙY DUYÊN14/06/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
224TRẦN NGỌC DUYÊN16/11/1991SH lần đầu (L+M+H+Đ)
225THÂN VĂN DỰ15/08/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
226ĐINH LÊ XUÂN DƯƠNG25/05/1992SH lần đầu (L+M+H+Đ)
227LÊ THỊ KIM ĐÀI16/11/2002SH lại H + Đ
228NGUYỄN TẤN ĐẠT1988-08-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
229PHẠM VĂN ĐOẠT24/03/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
230NGUYỄN VĂN ĐỒNG13/01/1981SH lần đầu (L+M+H+Đ)
231HỒ MINH ĐỨC24/04/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
232VÕ MINH ĐỨC28/02/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
233VŨ ANH ĐỨC29/01/2004SH lần đầu (L+M+H+Đ)
234HOÀNG VŨ GIA14/09/1984SH lại H + Đ
235NGUYỄN NGỌC HÀ1984-01-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
236NGUYỄN SỸ HÀ20/05/1979SH lại H + Đ
237PHAN TRỌNG HÀ26/09/1987SH lại H + Đ
238NGUYỄN PHÁT NHẤT HẠ21/07/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
239TÔ PHÚC HẢI2001-08-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
240TRƯƠNG NGỌC HẢI1998-03-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
241THÁI BÁ HẢO16/02/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
242TRẦN NGỌC DUY HẢO21/07/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
243NGUYỄN THANH HÂN1995-05-24 00:00:00SH lại H + Đ
244NGUYỄN VĂN HẬU1982-07-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
245NGUYỄN THANH HIỀN16/05/1998SH lần đầu (L+M+H+Đ)
246NGUYỄN VĂN TẤN HIỆP28/05/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
247PHẠM VĂN HIẾU18/08/1999SH lại H + Đ
248NGUYỄN VĂN HIỆU1968-01-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
249GỊP THANH HOÀ22/04/2002SH lần đầu (L+M+H+Đ)
250VÕ PHƯỚC HÒA2003-01-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
251NGUYỄN XUÂN HỌC1986-10-07 00:00:00SH lại H + Đ
252ĐÀO THỊ HUỆ26/10/1991SH lại H + Đ
253NGUYỄN THANH HÙNG2003-01-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
254LÝ ĐỨC HUY20/08/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
255HUỲNH KHÁNH HUY14/02/1990SH lại M+H+Đ
256VŨ NAM HUỲNH1980-06-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
257TRẦN THỊ HƯƠNG18/02/1983SH lại H + Đ
258LÊ THỊ HƯƠNG16/03/1983SH lại H + Đ
259NGUYỄN THỊ HƯỜNG1980-09-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
260NGUYỄN HỮU KIÊN17/09/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
261NGUYỄN KIM18/10/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
262NGUYỄN MINH THIÊN KIM1989-08-08 00:00:00SH lại H + Đ
263TIÊU HỮU KHANG2001-06-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
264NGUYỄN HỮU KHANH18/02/1982SH lần đầu (L+M+H+Đ)
265NGUYỄN DUY KHANH1978-04-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
266NGUYỄN VĂN KHANH1973-10-01 00:00:00SH lại H + Đ
267PHẠM DUY KHÁNH19/04/1998SH lần đầu (L+M+H+Đ)
268TRẦN ĐĂNG KHOA2002-06-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
269NGUYỄN TƯỜNG LÂM1992-08-03 00:00:00SH lại M+H+Đ
270TRẦN THỊ MỘNG LÂN1991-10-07 00:00:00SH lại H + Đ
271NGÔ XUÂN LINH1986-06-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
272VÕ CHÍ LINH1997-04-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
273NGUYỄN DUY LINH23/06/1979SH lại M+H+Đ
274NGUYỄN VĂN LONG19/06/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
275HỒ VIẾT LỘC19/11/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
276TRẦN THỊ LÝ1990-03-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
277VI VĂN LÝ1987-03-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
278BẠCH CÔNG MINH15/08/2002SH lần đầu (L+M+H+Đ)
279GIANG HUỆ MY2004-02-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
280HOÀNG HỮU NAM1990-10-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
281TRƯƠNG NGỌC PHƯƠNG NAM28/12/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
282TRẦN QUỐC NINH27/08/1999SH lần đầu (L+M+H+Đ)
283HUỲNH VĂN TẤN NỮA1992-10-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
284NGUYỄN THỊ NGA26/07/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
285LÊ THỊ NGA1990-05-09 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
286NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN1995-10-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
287TRẦN THỊ HẰNG NGÂN18/05/1979SH lần đầu (L+M+H+Đ)
288ĐỖ THỊ PHƯƠNG NGÂN1991-06-04 00:00:00SH lại H + Đ
289NGUYỄN VĂN NGHỆ26/02/1985SH lần đầu (L+M+H+Đ)
290NGUYỄN HUỲNH HỮU NGHĨA28/01/1994SH lại H + Đ
291LÊ HỒNG NGỌC2003-07-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
292NGUYỄN BÁ NGUYÊN1998-06-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
293ĐẶNG NAM NGUYÊN24/04/2000SH lại H + Đ
294NGUYỄN THÀNH NHÂN1990-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
295NGÔ HOÀNG NHÂN20/07/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
296ĐỖ THỊ NHUNG27/01/1991SH lần đầu (L+M+H+Đ)
297VÕ THỊ THÙY NHUNG1983-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
298NGUYỄN THỊ KIỀU OANH1998-10-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
299PHAN NGUYỄN HOÀNG OANH1996-03-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
300TRƯƠNG THÀNH ON1964-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
301NGUYỄN TẤN PHÁT15/04/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
302PHAN THẾ PHÁT25/02/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
303NGUYỄN MẠNH PHI1995-11-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
304ĐỖ MINH PHONG1992-10-11 00:00:00SH lại M+H+Đ
305NGUYỄN THIÊN PHÚC2002-06-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
306PHẠM TRẦN THIÊN PHÚC1999-05-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
307NGUYỄN HỮU PHƯỚC20/08/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
308LÌNH TRỌNG PHƯỚC1997-09-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
309NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG25/12/1984SH lần đầu (L+M+H+Đ)
310LỮ HỒNG PHƯƠNG1975-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
311NGUYỄN QUỐC PHƯƠNG1993-10-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
312NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG15/03/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
313NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG22/12/1978SH lần đầu (L+M+H+Đ)
314HOÀNG ĐÌNH PHƯƠNG1982-09-06 00:00:00SH lại H + Đ
315NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG26/07/2004SH lại H + Đ
316BÙI XUÂN PHƯƠNG1978-01-01 00:00:00SH lại M+H+Đ
317VÕ THỊ THÙY PHƯỢNG14/06/1974SH lần đầu (L+M+H+Đ)
318NGUYỄN THỊ MỸ PHƯỢNG15/06/1984SH lại H + Đ
319HOÀNG VĂN QUYẾT1988-09-10 00:00:00SH lại M+H+Đ
320THÁI THÀNH SANG1985-09-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
321HUẤT THỊ NGỌC SANG28/10/1996SH lại H + Đ
322NGUYỄN THỊ SOI30/05/1985SH lại H + Đ
323LƯƠNG KIM SƠN1986-07-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
324LÊ ĐÌNH SƠN14/06/1982SH lần đầu (L+M+H+Đ)
325LÊ VĂN SỰ1981-02-12 00:00:00SH lại M+H+Đ
326HUỲNH THỊ TUYẾT SƯƠNG14/11/1995SH lại H + Đ
327NGUYỄN CÔNG TÀI15/04/1992SH lại H + Đ
328LÊ THỊ TÁM15/05/1966SH lại H + Đ
329ĐÀM NHẬT TÂN27/09/2002SH lần đầu (L+M+H+Đ)
330PHẠM QUANG TIẾN1997-11-05 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
331TRẦN TUẤN TIỆP1987-04-04 00:00:00SH lại H + Đ
332LÊ MINH TÍN28/11/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
333VÕ VĂN TỚI1984-03-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
334TRẦN THANH TÚ30/08/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
335TRẦN VĂN TÚ2001-12-04 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
336NGUYỄN ĐỨC TUẤN13/12/1981SH lần đầu (L+M+H+Đ)
337LÊ VĂN TUẤN20/09/1996SH lại H + Đ
338VÕ THANH TÙNG24/12/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
339ĐỖ XUÂN TÙNG26/09/1985SH lại H + Đ
340NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN1991-08-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
341TRỊNH THANH TUYỀN14/03/1997SH lại H + Đ
342NGUYỄN TRUNG TUYẾN1994-09-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
343NGUYỄN MẠNH TƯỜNG1997-06-10 00:00:00SH lại H + Đ
344LÊ THỊ NGỌC THANH13/03/1992SH lần đầu (L+M+H+Đ)
345LÊ THỊ THANH1992-12-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
346NGUYỄN PHÚC THÁNH2003-07-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
347NGUYỄN THỊ THẢO1992-02-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
348VŨ THỊ THẢO1992-04-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
349NGUYỄN THỊ THANH THẢO18/05/1980SH lần đầu (L+M+H+Đ)
350NGUYỄN THỊ THANH THẢO1999-10-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
351VƯU THỊ THANH THẢO19/05/1980SH lần đầu (L+M+H+Đ)
352PHẠM THỊ THU THẢO1996-10-08 00:00:00SH lại H + Đ
353PHAN THỊ HỒNG THẮM16/02/1989SH lại H + Đ
354MAI VĂN THẮNG14/08/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
355PHẠM NGỌC THẮNG26/09/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
356LƯ VĂN THẮNG1996-08-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
357NGUYỄN ĐÌNH THÂM1979-02-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
358ĐẶNG NGỌC THỂ20/01/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
359TRẦN TIỂU THIÊN2002-11-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
360NGUYỄN CHÍ THỊNH2003-02-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
361NGUYỄN THỊ THO13/06/1981SH lần đầu (L+M+H+Đ)
362LÊ THỊ THƠM25/08/1983SH lần đầu (L+M+H+Đ)
363VÕ THỊ MỘNG THU23/02/1986SH lần đầu (L+M+H+Đ)
364ĐỖ THỊ HỒNG THU14/10/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
365NGUYỄN ĐỨC THUẬN13/05/1995SH lại M+H+Đ
366VŨ THỊ THỦY1989-02-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
367NGUYỄN THỊ THỦY15/01/1983SH lần đầu (L+M+H+Đ)
368NGUYỄN THỊ THANH THỦY1991-07-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
369NGUYỄN THỊ NGỌC THỦY17/11/1990SH lại H + Đ
370NGUYỄN VĂN THỤY17/11/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
371NGUYỄN THỊ THUYỀN26/06/2002SH lần đầu (L+M+H+Đ)
372CAO THỊ ĐÀI TRANG1981-06-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
373VÕ THANH TRANG2000-03-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
374CHU THÙY MỸ TRANG23/03/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
375NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG13/11/1990SH lại H + Đ
376NGÔ HOÀNG DIỄM TRANG21/10/1985SH lại M+H+Đ
377LÊ THỊ BÍCH TRÂM1989-09-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
378NGUYỄN THỊ THANH TRÂM30/09/1983SH lần đầu (L+M+H+Đ)
379NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM25/05/1999SH lại H + Đ
380NGUYỄN HOÀNG TRÍ17/07/1990SH lại M+H+Đ
381HUỲNH THỊ TRINH18/03/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
382TẠ THỊ MINH TRINH19/08/1985SH lần đầu (L+M+H+Đ)
383NGUYỄN NHÂN TRỌNG16/05/1992SH lần đầu (L+M+H+Đ)
384TRẦN ĐỨC BẢO TRỌNG1998-05-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
385HÀ HỮU TRỌNG22/04/1997SH lại H + Đ
386VŨ MẠNH TRƯỜNG26/03/1985SH lần đầu (L+M+H+Đ)
387HUỲNH VĂN TRƯỜNG26/08/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
388TRẦN XUÂN TRƯỜNG24/04/2002SH lần đầu (L+M+H+Đ)
389NGUYỄN VŨ QUANG TRƯỜNG1986-01-04 00:00:00SH lại M+H+Đ
390NGUYỄN THỊ UYÊN2000-05-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
391THÂN THANH VĂN31/08/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
392CAO TIẾN VÂN29/03/1993SH lại L+M+H+Đ
393ĐOÀN TIỂU VI27/04/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
394TRẦN HOÀNG VỦ23/11/1989SH lại H + Đ
395NGUYỄN TÂM VŨ20/08/1985SH lần đầu (L+M+H+Đ)
396VŨ THỊ VUI20/07/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
397LÊ MINH VƯƠNG24/08/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
398ĐẶNG THANH VY1972-04-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
399LÊ THỊ HÀ XUYÊN26/09/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
400LÊ NHƯ Ý2004-03-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)