STTHỌ TÊNNĂM SINHCMNDTÌNH TRẠNG
1NGUYỄN VĂN AN2002-08-21 00:00:00272915079SH lần đầu (L+M+H+Đ)
2LÊ TRƯỜNG AN1994-09-23 00:00:00272390053SH lần đầu
3NGUYỄN THỊ VÂN ANH1988-04-24 00:00:0040188020608SH lần đầu (L+M+H+Đ)
4LAI THỊ HUYỀN ANH2000-10-10 00:00:00381892301SH lần đầu
5NGUYỄN THỊ MAI ANH1993-11-06 00:00:0092193004007SH lần đầu (L+M+H+Đ)
6NGUYỄN THỊ NGỌC ANH1988-01-09 00:00:0031188002085SH lần đầu (L+M+H+Đ)
7ĐỖ THỊ HOÀNG ANH1997-09-30 00:00:00272549371SH lại H + Đ
8LÂM THỊ MỸ ÁNH1991-12-02 00:00:0087191000917SH lần đầu (L+M+H+Đ)
9ĐẶNG HỒNG ÁNH1992-02-09 00:00:00272258526SH lại H + Đ
10NGUYỄN DUY BÁ1978-03-30 00:00:00272360199SH lần đầu
11PHẠM VĂN BÉ1974-08-08 00:00:00272810228SH lại LT + H + Đ
12HƯƠNG DUYÊN BENICY1996-06-03 00:00:00139196000001SH lần đầu
13NGUYỄN NHƯ BI1990-06-26 00:00:00186957266SH lần đầu (L+M+H+Đ)
14NGUYỄN VĂN BÍCH1966-06-20 00:00:0075066009250SH lần đầu (L+M+H+Đ)
15LÊ BÌNH1968-08-06 00:00:0064068003433SH lần đầu (L+M+H+Đ)
16NGUYỄN ĐĂNG BÌNH1981-01-01 00:00:00271440831SH lần đầu
17NGUYỄN THỊ NGỌC CẨM1989-04-01 00:00:0075189018736SH lần đầu (L+M+H+Đ)
18ĐỖ QUỐC CƯỜNG1999-02-05 00:00:00273685841SH lần đầu (L+M+H+Đ)
19VÕ NGÔ PHÚ CƯỜNG1995-05-30 00:00:00225530939SH lại LT + H + Đ
20NGUYỄN THỊ BÌNH CHÂU1993-03-15 00:00:0075193013110SH lần đầu (L+M+H+Đ)
21ĐỖ THỊ MINH CHÂU1976-04-01 00:00:0075176000383SH lần đầu
22VŨ BÌNH PHƯƠNG CHÂU1976-03-27 00:00:0024076001988SH lần đầu
23TRẦN THỊ QUỲNH CHI1991-03-18 00:00:00261226056SH lần đầu
24PHAN ĐÌNH CHIẾN1988-08-20 00:00:00183529109SH lần đầu (L+M+H+Đ)
25VŨ HOÀNG CHƯƠNG1988-02-20 00:00:00233096471SH lần đầu
26ĐOÀN NGỌC CHƯƠNG1994-07-14 00:00:00272295594SH lại H + Đ
27THÒNG A DẾNH1986-07-01 00:00:00271700414SH lần đầu
28TRẦN ĐỨC DIỄN1978-11-11 00:00:00272775452SH lần đầu
29PHAN CÔNG DIỄN1982-11-24 00:00:0068082000010SH lần đầu (L+M+H+Đ)
30LƯU ĐÌNH DIỄN1981-07-07 00:00:00271427036SH lại H + Đ
31NGUYỄN THỊ HOÀNG DIỆU1989-12-01 00:00:0034189017622SH lần đầu (L+M+H+Đ)
32NGUYỄN THỊ DINH1993-03-11 00:00:00276129844SH lần đầu (L+M+H+Đ)
33TRẦN NGUYỄN MỸ DUNG1994-02-17 00:00:00272252974SH lại LT + H + Đ
34ĐẬU VĂN DŨNG1978-10-07 00:00:0040078014908SH lần đầu (L+M+H+Đ)
35HỨA CÔNG DŨNG1991-06-10 00:00:00272768455SH lần đầu (L+M+H+Đ)
36HOÀNG VĂN DŨNG1981-05-01 00:00:00272637303SH lần đầu
37ĐỖ QUỐC DŨNG1983-02-28 00:00:00211782714SH lần đầu (L+M+H+Đ)
38NGUYỄN TRỌNG DŨNG1979-09-02 00:00:0038079005617SH lại LT + H + Đ
39TỪ CÔNG DUY2001-03-22 00:00:00285732548SH lần đầu
40ĐÀM NGUYÊN DƯƠNG1995-06-28 00:00:00250989414SH lại LT + H + Đ
41PHẠM THỊ LƯU ĐA1988-05-23 00:00:0042188000682SH lần đầu (L+M+H+Đ)
42NGUYỄN QUỐC ĐẠT1992-09-05 00:00:00183840077SH lần đầu (L+M+H+Đ)
43PHAN HẢI ĐĂNG1975-12-20 00:00:00281362049SH lại LT + H + Đ
44LƯƠNG MINH ĐIỀN1995-06-15 00:00:00272547829SH lại H + Đ
45PHAN THỊ MINH ĐỊNH1974-02-20 00:00:0034174005421SH lần đầu (L+M+H+Đ)
46ĐOÀN VĂN ĐOÀN1983-04-08 00:00:0035083010848SH lần đầu (L+M+H+Đ)
47NGUYỄN HỮU ĐÔ2000-11-02 00:00:0025977167SH lần đầu
48NGUYỄN PHƯƠNG ĐÔNG2003-10-05 00:00:00272937098SH lần đầu (L+M+H+Đ)
49ĐÀO VĂN ĐÔNG1997-07-05 00:00:0038097006118SH lại LT + H + Đ
50ĐÀO VĂN ĐỨC1994-01-01 00:00:00273503467SH lần đầu (L+M+H+Đ)
51LÂM MINH ĐỨC1995-12-08 00:00:00273554430SH lại LT + H + Đ
52BÙI VĂN GIANG1989-02-01 00:00:0075089011826SH lần đầu (L+M+H+Đ)
53VÕ THỊ HẢI HÀ1991-02-18 00:00:0075191022497SH lần đầu (L+M+H+Đ)
54GIÁP THỊ THU HÀ2001-11-04 00:00:00245398940SH lại LT + H + Đ
55LÊ THỊ HÀ1984-04-17 00:00:00272470006SH lại H + Đ
56NGUYỄN HOÀNG HẢI1995-06-13 00:00:00272716697SH lần đầu
57PHAN THANH HẢI1978-06-10 00:00:00182277387SH lần đầu
58HUỲNH THỊ NGUYÊN HẠNH1980-08-09 00:00:00271396328SH lần đầu
59NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG1999-10-16 00:00:00192100985SH lần đầu
60TRƯƠNG THỊ THU HIỀN1993-08-15 00:00:00272232471SH lần đầu (L+M+H+Đ)
61NGUYỄN THỊ BÍCH HIỀN1985-09-02 00:00:00276100511SH lần đầu
62HỒ VĂN HIẾU1999-01-01 00:00:00366198075SH lần đầu
63LÊ TRUNG HIẾU1981-08-24 00:00:00271373733SH lại LT + H + Đ
64TRẦN NGỌC HIẾU1992-09-22 00:00:00272170180SH lại LT + H + Đ
65HỒ VĂN HIẾU1986-01-26 00:00:00271789668SH lại H + Đ
66VŨ XUÂN HOÀN1988-02-11 00:00:00276098397SH lại LT + H + Đ
67NGUYỄN DUY HOÀN1983-11-23 00:00:00272889833SH lại H + Đ
68LÊ MINH HỌC2001-11-11 00:00:00371982581SH lần đầu
69PHẠM THỊ NGỌC HUỆ1987-05-22 00:00:0075187004946SH lần đầu (L+M+H+Đ)
70ĐẶNG VĂN HÙNG1986-02-15 00:00:00186749116SH lại H + Đ
71CHÂU HẢI HUYỀN1985-11-28 00:00:00271542923SH lần đầu (L+M+H+Đ)
72NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN1984-05-02 00:00:00271608442SH lần đầu (L+M+H+Đ)
73BÙI THỊ THANH HUYỀN1983-12-13 00:00:00272926490SH lần đầu
74TRẦN CẨM HUỲNH1987-05-08 00:00:00351877882SH lần đầu
75NGUYỄN VĂN HUỲNH1992-03-10 00:00:00272173267SH lại LT + H + Đ
76VŨ NAM HƯNG1990-02-14 00:00:0036090012218SH lần đầu
77PHAN THỊ NGỌC HƯƠNG1983-11-02 00:00:00271512945SH lần đầu (L+M+H+Đ)
78HÀ THỊ QUỲNH HƯƠNG1993-07-25 00:00:00272960429SH lại LT + H + Đ
79TỐNG VĂN KIÊN1999-06-21 00:00:00272788255SH lần đầu
80NGUYỄN AN KIÊN1995-09-18 00:00:0075095005950SH lần đầu (L+M+H+Đ)
81TRẦN DUNG NỮ KIM1989-12-02 00:00:0075189015866SH lần đầu (L+M+H+Đ)
82HUỲNH VĂN KHA1985-08-12 00:00:00301125398SH lần đầu (L+M+H+Đ)
83LÊ TRƯỜNG KHẢ2001-09-10 00:00:00251248968SH lần đầu
84PHAN VĂN KHẢI1986-05-08 00:00:00272652958SH lần đầu
85NGUYỄN ANH KHOA1990-07-05 00:00:00321355304SH lần đầu (L+M+H+Đ)
86NGUYỄN TÂM KHOA1979-11-14 00:00:00271356157SH lại LT + H + Đ
87LÊ KHÔI1995-02-21 00:00:00272364891SH lần đầu (L+M+H+Đ)
88LẠI THỊ LAN1988-11-05 00:00:00271799197SH lần đầu
89HỒ MỸ LÌN1988-10-30 00:00:00281279776SH lần đầu
90PHẠM VĂN LINH1981-08-23 00:00:0030081016285SH lần đầu (L+M+H+Đ)
91TRẦN THỊ THÙY LINH2003-10-01 00:00:00272928379SH lần đầu
92HOÀNG VĂN LINH1989-04-07 00:00:00172781494SH lại LT + H + Đ
93ĐỖ THỊ HỒNG LĨNH2000-08-15 00:00:00272720917SH lại H + Đ
94NGUYỄN PHI LONG1990-04-14 00:00:0077090003497SH lần đầu (L+M+H+Đ)
95ĐỖ PHI LONG1990-03-13 00:00:0075090015988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
96NGUYỄN DUY LONG2000-02-19 00:00:00281198227SH lại LT + H + Đ
97LỒNG PHI LONG1966-04-08 00:00:00270745420SH lại H + Đ
98NGUYỄN THÀNH LỘC2001-06-26 00:00:00261626988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
99HUỲNH THỊ XUÂN LỘC1981-03-17 00:00:0075181002662SH lần đầu
100TRẦN MINH LỘC1982-09-05 00:00:00183278984SH lần đầu
101KIỀU THỊ LỤA1988-05-06 00:00:00122325508SH lần đầu (L+M+H+Đ)
102NGÔ VĂN LỤC1977-10-10 00:00:00271237668SH lại LT + H + Đ
103ĐẶNG TẤN LỰC1997-01-22 00:00:00363881310SH lại H + Đ
104NGUYỄN THỊ THU LÝ1986-08-25 00:00:00271812897SH lần đầu
105ĐINH VĂN MẠCH1979-08-25 00:00:00281273959SH lại LT + H + Đ
106ĐÀO ĐỨC MẠNH2003-11-11 00:00:0034203012609SH lần đầu (L+M+H+Đ)
107LÊ HỮU MẠNH1985-06-02 00:00:00111694894SH lại LT + H + Đ
108VŨ VĂN MẠNH1991-12-26 00:00:00245203512SH lại LT + H + Đ
109THÒNG NHỊT MÙI2000-04-16 00:00:00272776500SH lần đầu (L+M+H+Đ)
110NGUYỄN THỊ DIỄM MY1993-04-23 00:00:00272432487SH lần đầu
111NGUYỄN KHOA NAM2001-02-01 00:00:00272740841SH lần đầu (L+M+H+Đ)
112VŨ QUỐC NAM1992-01-05 00:00:00272115360SH lần đầu (L+M+H+Đ)
113PHAN THỊ MỸ NỮA1983-10-28 00:00:00271512997SH lại H + Đ
114MAI THỊ HẰNG NGA1984-06-19 00:00:001184027691SH lần đầu (L+M+H+Đ)
115LÊ THỊ HẰNG NGA1979-01-20 00:00:00272577498SH lại H + Đ
116TRƯƠNG THỊ ÁI NGÂN1996-04-09 00:00:00272459327SH lần đầu
117TRỊNH THỊ NGỌC NGÂN1985-03-09 00:00:00271695848SH lần đầu
118NGUYỄN VĂN NGHINH1994-06-02 00:00:00163319899SH lần đầu (L+M+H+Đ)
119LÊ TÔN NGỘ1968-10-13 00:00:00270820291SH lần đầu (L+M+H+Đ)
120NGUYỄN THỊ NGUYÊN1994-10-30 00:00:00272321309SH lần đầu
121VÕ KHÔI NGUYÊN2002-02-10 00:00:0086202000546SH lại LT + H + Đ
122NGUYỄN HOÀNG NHẬT1991-09-13 00:00:00272017131SH lại H + Đ
123HUỲNH MINH NHẬT1998-09-12 00:00:0025688715SH lần đầu (L+M+H+Đ)
124HUỲNH NHI1992-11-27 00:00:00272109554SH lần đầu
125NGUYỄN THỊ KIM NHƯ1997-09-03 00:00:00272590859SH lần đầu (L+M+H+Đ)
126HUỲNH NHƯ1995-10-24 00:00:0087195008344SH lần đầu
127CHAU PHOLA1994-01-01 00:00:00352216239SH lại LT + H + Đ
128HOÀNG THANH PHONG1995-01-19 00:00:0075095008779SH lần đầu (L+M+H+Đ)
129NGUYỄN THANH PHONG1993-09-03 00:00:00272257965(2)SH lần đầu
130NGUYỄN HỮU PHÚC1991-10-07 00:00:00151820068SH lần đầu (L+M+H+Đ)
131NGUYỄN NGỌC PHỤNG1994-03-19 00:00:00221362499SH lần đầu
132HUỲNH HỮU TRÚC PHƯƠNG1987-11-22 00:00:00271820018SH lại LT + H + Đ
133TRẦN XUÂN PHƯỢNG1994-05-06 00:00:0044094003446SH lại LT + H + Đ
134BÙI VĂN QUÁN1993-04-13 00:00:00113557125SH lần đầu (L+M+H+Đ)
135NGUYỄN PHẠM NHẬT QUANG2003-11-22 00:00:00272984586SH lần đầu (L+M+H+Đ)
136NGUYỄN ĐOÀN MINH QUÂN2000-06-16 00:00:00261497012SH lần đầu
137NGUYỄN HOÀNG ANH QUỐC2003-10-31 00:00:0079203024241SH lần đầu (L+M+H+Đ)
138MAI THẾ QUYỀN1998-08-24 00:00:00272622960SH lại H + Đ
139NGUYỄN VĂN QUỲNH1991-07-07 00:00:00174007130SH lại LT + H + Đ
140HUỲNH GIA SÂM1986-10-05 00:00:0079086006731SH lần đầu (L+M+H+Đ)
141TRẦN VĂN SỬ1954-01-01 00:00:00271080225SH lần đầu
142TRẦN TẤN TÀI1977-10-31 00:00:0075077017672SH lần đầu (L+M+H+Đ)
143NGUYỄN VĂN TÂM1956-04-15 00:00:00260812877SH lại LT + H + Đ
144PHẠM QUANG TÂM1979-01-12 00:00:00320954683SH lại LT + H + Đ
145NGÔ QUYẾT TIẾN1997-10-29 00:00:00272531691SH lần đầu
146THÂN VĂN TIẾN1998-12-20 00:00:00231011538SH lần đầu
147PHAN NGUYỄN SĨ TOÀN1985-02-25 00:00:0079085026860SH lần đầu (L+M+H+Đ)
148TRẦN VĂN TOÀN1995-01-04 00:00:00231012792SH lần đầu
149LƯU THIỆN TOÀN1986-12-07 00:00:00271946169SH lại H + Đ
150NGUYỄN VĂN TOÁN1987-11-18 00:00:00221201595SH lại LT + H + Đ
151VÕ MINH TÚ1993-06-10 00:00:00331721646SH lần đầu (L+M+H+Đ)
152TRẦN THANH TUẤN1975-01-01 00:00:00250391890SH lần đầu
153ĐINH QUỐC TUẤN1979-01-01 00:00:00320946962SH lại LT + H + Đ
154LÊ QUỐC TUẤN1992-04-28 00:00:00272186122SH lại LT + H + Đ
155LÊ VŨ MẠNH TUẤN1995-10-01 00:00:00312268126SH lại H + Đ
156MAI THANH TUẤN1986-01-19 00:00:0036086004569SH lại H + Đ
157NGUYỄN HOÀNG TUẤN1996-07-13 00:00:00312286626SH lại H + Đ
158LÊ HOÀNG TÙNG1998-09-04 00:00:00272775792SH lần đầu (L+M+H+Đ)
159VŨ THANH TÙNG1984-07-31 00:00:0034084004156SH lần đầu
160NGUYỄN THỊ BĂNG TUYỀN1976-05-24 00:00:0075176013251SH lần đầu (L+M+H+Đ)
161TRƯƠNG THỊ THANH TUYỀN2001-10-28 00:00:00241828148SH lại LT + H + Đ
162NGUYỄN HUY TƯ1999-12-08 00:00:00272766887SH lần đầu
163NGUYỄN ĐỖ ANH TỶ1998-08-03 00:00:00281221977SH lần đầu (L+M+H+Đ)
164LÊ HOÀI THANH1988-09-15 00:00:00311989789SH lần đầu (L+M+H+Đ)
165TRẦN THỊ THANH1983-08-10 00:00:008183005378SH lần đầu (L+M+H+Đ)
166LÊ THỊ MỘNG THÀNH1996-11-06 00:00:00233254626SH lần đầu (L+M+H+Đ)
167TRẦN THỊ THANH THẢO1993-03-18 00:00:00205623503SH lần đầu (L+M+H+Đ)
168ĐỖ THỊ THẮM1991-12-08 00:00:001191038150SH lần đầu (L+M+H+Đ)
169NGUYỄN ĐỨC THẮNG1990-05-23 00:00:00271928071SH lần đầu
170NGUYỄN HUY THÂN1992-05-01 00:00:00183989541SH lại H + Đ
171TRẦN VĂN THÌN1988-04-02 00:00:00272370549SH lần đầu (L+M+H+Đ)
172NGUYỄN VĂN THỌ1989-08-04 00:00:0037089001078SH lại LT + H + Đ
173NGUYỄN VĂN THỎA2001-05-12 00:00:0026201000835SH lần đầu
174LÊ THỊ THƠM1986-10-18 00:00:00272788369SH lần đầu (L+M+H+Đ)
175TRẦN THỊ HÀ THU1987-03-25 00:00:0064187010470SH lần đầu (L+M+H+Đ)
176NGUYỄN THỊ THANH THỦY1985-08-03 00:00:00271965752SH lần đầu (L+M+H+Đ)
177CAO VĂN THỰC1998-01-01 00:00:00273653026SH lại LT + H + Đ
178TỐNG THỊ THANH TRANG2000-11-12 00:00:00272740714SH lần đầu (L+M+H+Đ)
179NGUYỄN MINH TRÍ1998-10-26 00:00:0025673892SH lại LT + H + Đ
180NGUYỄN THANH PHƯƠNG TRINH1997-04-06 00:00:00272514459SH lần đầu (L+M+H+Đ)
181ĐỖ CÔNG TRỨ1985-08-23 00:00:00271655190SH lần đầu (L+M+H+Đ)
182TRẦN ĐỨC TRƯỜNG2001-09-10 00:00:00212819443SH lại LT + H + Đ
183NGUYỄN HỮU VỆ1994-03-29 00:00:00272230364SH lần đầu (L+M+H+Đ)
184NGUYỄN THỊ YẾN VI1999-09-20 00:00:00272721521SH lại LT + H + Đ
185NGUYỄN QUỐC VIỆT1987-01-01 00:00:0087087020237SH lần đầu (L+M+H+Đ)
186NGÔ QUỐC VIỆT1982-03-23 00:00:00271485037SH lần đầu
187NGUYỄN HUY VINH1984-02-11 00:00:0031208623SH lại LT + H + Đ
188PHẠM THẾ VINH1974-07-27 00:00:00271290888SH lại LT + H + Đ
189TRẦN PHI VŨ1988-12-03 00:00:00230739794SH lần đầu (L+M+H+Đ)
190NGUYỄN NGỌC YẾN1997-07-04 00:00:00281134009SH lại H + Đ
191NGUYỄN BÁ TỚI1992-05-01 00:00:00215153974SH lần đầu (L+M+H+Đ)
192NGUYỄN THỊ VÂN1983-08-10 00:00:00201478238SH lần đầu (L+M+H+Đ)
193HỒ MẠNH CƯỜNG1992-01-16 00:00:0079092004424SH lần đầu (L+M+H+Đ)
194NGUYỄN VĂN ĐỂ1990-08-30 00:00:0092090007335SH lần đầu (L+M+H+Đ)
195LÂM VĂN DƯƠNG1983-02-06 00:00:0036083004663SH lần đầu (L+M+H+Đ)
196NGUYỄN CỬU VŨ HOÀNG1998-08-26 00:00:0075098018155SH lần đầu (L+M+H+Đ)
197TẠ NGỌC HƯNG1989-09-05 00:00:00205469000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
198PHAN CÔNG LINH1988-08-12 00:00:00205283016SH lần đầu (L+M+H+Đ)
199ĐINH THUẬN PHI LONG2001-05-17 00:00:0079201003128SH lần đầu (L+M+H+Đ)
200MANG NGUYỄN BẢO NHI1999-08-20 00:00:00215505052SH lần đầu (L+M+H+Đ)
201TRẦN ANH PHÚC NINH1992-10-22 00:00:00341648698SH lần đầu (L+M+H+Đ)
202TRƯƠNG THANH PHI1991-02-06 00:00:0079191015443SH lần đầu (L+M+H+Đ)
203TRƯƠNG MINH TẤN1998-12-05 00:00:00371842997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
204NGUYỄN THỊ THANH THỦY1979-10-10 00:00:00271288695SH lần đầu (L+M+H+Đ)
205TRẦN THỊ TRANG1986-07-10 00:00:0036186022204SH lần đầu (L+M+H+Đ)
206THÂN TRỌNG HOÀI TRÍ2002-04-15 00:00:0079202005186SH lần đầu (L+M+H+Đ)
207NGUYỄN TRỌNG VỸ1983-01-04 00:00:0045083001131SH lần đầu (L+M+H+Đ)
208VÕ THỊ KIỀU ANH2000-10-23 00:00:0068300000760SH lần đầu (L+M+H+Đ)
209HUỲNH QUANG BẢO DUY1985-01-21 00:00:0075085020413SH lần đầu (L+M+H+Đ)
210NGUYỄN THỊ THANH HÀ1985-12-24 00:00:00211864214SH lần đầu (L+M+H+Đ)
211LÊ THỊ HỒNG HẠNH1983-05-20 00:00:0086183001015SH lần đầu (L+M+H+Đ)
212NGUYỄN THỊ HƯỜNG1988-04-27 00:00:00276061252SH lần đầu (L+M+H+Đ)
213LÊ TRUNG KIÊN2002-06-11 00:00:0075202005961SH lần đầu (L+M+H+Đ)
214BÙI THỊ LOAN1990-05-06 00:00:0068190014172SH lần đầu (L+M+H+Đ)
215LÊ THỊ TRÀ MI1989-04-08 00:00:00272126712SH lần đầu (L+M+H+Đ)
216BÙI NHẬT MY1988-08-20 00:00:0083188003238SH lần đầu (L+M+H+Đ)
217PHAN THỊ BÍCH NGỌC1984-04-12 00:00:00271598642SH lần đầu (L+M+H+Đ)
218NGUYỄN THỊ MINH NHƯ1984-02-02 00:00:0056184005001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
219NGUYỄN THỊ QUYÊN1992-01-04 00:00:00272185503SH lần đầu (L+M+H+Đ)
220NGUYỄN MINH THƯ1995-05-26 00:00:00272561742SH lần đầu (L+M+H+Đ)
221LÊ THỊ KIM THUỶ1969-09-02 00:00:00270860510SH lần đầu (L+M+H+Đ)
222NGUYỄN THỊ TRANG1985-06-07 00:00:0040185005757SH lần đầu (L+M+H+Đ)
223NGUYỄN TRỊ TRƯƠNG TUYẾT1971-10-06 00:00:0075171003403SH lần đầu (L+M+H+Đ)
224VÒNG SÂU ZẾNH1986-04-16 00:00:00271722716SH lần đầu (L+M+H+Đ)
225NGUYỄN NGỌC HẢI1995-06-30 00:00:00272912158SH lần đầu (L+M+H+Đ)
226HỒ NGỌC HẬU2001-01-17 00:00:0075201008222SH lần đầu
227ĐÀO TRUNG HIẾU2001-08-29 00:00:00251210160SH lần đầu (L+M+H+Đ)
228NGUYỄN VĂN HIẾU1992-02-17 00:00:00212702483SH lần đầu (L+M+H+Đ)
229NGUYỄN THỊ THANH HOA1985-10-28 00:00:001185016801SH lần đầu (L+M+H+Đ)
230ĐỖ NIỆM HOÀI1970-07-25 00:00:0031070000319SH lần đầu (L+M+H+Đ)
231LÊ SỸ HOÀNG1982-11-20 00:00:00301789208SH lần đầu (L+M+H+Đ)
232NGUYỄN THANH HÙNG1994-09-19 00:00:00230949234SH lần đầu (L+M+H+Đ)
233NGÔ BÍCH HUYỀN1990-10-02 00:00:0079190021836SH lần đầu (L+M+H+Đ)
234TRẦN QUỐC KHÁNH2000-05-30 00:00:0075200020861SH lần đầu (L+M+H+Đ)
235NGUYỄN TẤN KHOA1991-10-03 00:00:00215187589SH lần đầu (L+M+H+Đ)
236NGUYỄN BÙI XUÂN KHUYẾN2002-09-22 00:00:00272958330SH lần đầu (L+M+H+Đ)
237LÊ TRÁNG KIỆN1989-08-05 00:00:00215155009SH lần đầu (L+M+H+Đ)
238TRẦN HỮU LANH1990-10-24 00:00:00261130871SH lần đầu (L+M+H+Đ)
239ĐẶNG ĐOÀN CÔNG LIÊM1997-12-09 00:00:00215424652SH lần đầu (L+M+H+Đ)
240NGUYỄN NGỌC THÙY LINH1987-11-24 00:00:00271727020SH lần đầu
241TẠI ĐÌNH LONG1956-05-06 00:00:00270800563SH lần đầu
242ĐẬU THỊ LUÂN1992-01-12 00:00:00281292158SH lần đầu (L+M+H+Đ)
243NGUYỄN THỊ TRÚC LÚY1983-01-09 00:00:0075183003360SH lần đầu (L+M+H+Đ)
244NGUYỄN HOÀNG NHẬT MINH1996-02-08 00:00:0079096009657SH lần đầu (L+M+H+Đ)
245NGUYỄN THỊ ÁI MỸ1983-12-02 00:00:00351483040SH lần đầu (L+M+H+Đ)
246NGUYỄN QUANG NGHĨA1994-10-14 00:00:00272394660SH lần đầu (L+M+H+Đ)
247PHAN TRƯƠNG THANH NGỌC1989-02-09 00:00:00351905838SH lần đầu
248ĐỖ NGUYỄN YẾN NHI1989-04-25 00:00:0066189000093SH lần đầu (L+M+H+Đ)
249NGUYỄN PHAN THẢO NHI1997-03-04 00:00:00206313219SH lần đầu (L+M+H+Đ)
250VÒNG CẢNH PHÁT2000-09-02 00:00:00272737451SH lần đầu (L+M+H+Đ)
251TRƯƠNG THỊ ANH PHƯỢNG1986-06-24 00:00:0079186016641SH lần đầu (L+M+H+Đ)
252LÊ TẤN RI1981-02-03 00:00:0051081000108SH lần đầu (L+M+H+Đ)
253LÂM XUÂN SƠN1990-06-10 00:00:0079090017566SH lần đầu (L+M+H+Đ)
254NGUYỄN TIẾN HOÀNG SƠN1988-06-03 00:00:0024637647SH lần đầu
255TÉP SRON1987-09-14 00:00:00371081577SH lần đầu (L+M+H+Đ)
256NGUYỄN XUÂN THÁI1986-09-18 00:00:0072086012073SH lần đầu (L+M+H+Đ)
257PHẠM NGỌC THẮNG1987-04-15 00:00:00212342511SH lần đầu
258DƯƠNG PHƯỚC TÁNH THÀNH1996-08-29 00:00:00272585914SH lần đầu (L+M+H+Đ)
259LÊ TRUNG THÀNH1996-06-16 00:00:00381850020SH lần đầu (L+M+H+Đ)
260NGUYỄN VĂN THỊNH1989-07-14 00:00:0049089000202SH lần đầu (L+M+H+Đ)
261NGÔ XUÂN THỌ1990-08-17 00:00:00173243194SH lần đầu (L+M+H+Đ)
262TRẦN KIM THOẠI1999-03-19 00:00:00272702595SH lần đầu (L+M+H+Đ)
263HUỲNH THỊ THANH THƯ1984-11-04 00:00:0054184000181SH lần đầu (L+M+H+Đ)
264LÊ HOÀNG THỦY TIÊN1984-02-15 00:00:0079184006533SH lần đầu (L+M+H+Đ)
265VÕ VĂN TIẾN1998-06-03 00:00:0079098001355SH lần đầu (L+M+H+Đ)
266PHÙNG MINH TRÍ2003-07-26 00:00:00276081774SH lần đầu
267LÊ ĐỨC TRUNG1993-09-17 00:00:0025112291SH lần đầu
268BẠCH THỊ THU TUYỀN1992-10-03 00:00:00281154743SH lần đầu (L+M+H+Đ)
269PHẠM THỊ THÚY VY1991-08-10 00:00:00272089161SH lần đầu
270PHẠM NGỌC BÁ1996-04-03 00:00:00272521940SH lần đầu
271NGUYỄN HẢI TRƯỜNG ĐOAN1988-01-01 00:00:00272125860SH lần đầu
272NGUYỄN BÁ HỒNG1984-06-14 00:00:00271573432SH lần đầu
273PHAN TRẦN GIA KHANG1998-08-15 00:00:0079098000973SH lần đầu
274ĐOÀN THANH NHÂN1983-06-09 00:00:0079083002690SH lần đầu
275LÊ HỒNG SƠN1992-12-19 00:00:00272210150SH lần đầu
276MÙA A TRANG1989-07-15 00:00:0050554343SH lần đầu
277ĐỖ THỊ THU HIỀN1999-02-10 00:00:0066199011895SH lần đầu
278VŨ THỊ HỒNG PHONG1971-05-18 00:00:0031171011486SH lần đầu
279LƯỜNG THỊ THANH1989-06-12 00:00:0038189037978SH lần đầu
280NGUYỄN HUỲNH GIA BẢO2003-06-26 00:00:0072203004103SH lần đầu
281LÊ VĂN BÉ1992-01-01 00:00:00385527257SH lần đầu (L+M+H+Đ)
282NGUYỄN HUY ĐẠT1989-08-10 00:00:0079089021326SH lần đầu (L+M+H+Đ)
283PHẠM NGỌC ĐỨC1998-12-23 00:00:00272583476SH lần đầu
284NGUYỄN THANH HÀ1991-06-02 00:00:00241162997SH lần đầu
285NGỌ MINH HÒA1987-10-05 00:00:0038087004376SH lần đầu (L+M+H+Đ)
286NGUYỄN THỊ HUẾ1988-06-04 00:00:0038188012848SH lần đầu
287NGUYỄN VĂN MIÊN1988-08-05 00:00:00271811384SH lần đầu (L+M+H+Đ)
288ĐỖ CÔNG MINH1984-06-02 00:00:00271607007SH lần đầu
289HỒ VĂN NAM2003-07-18 00:00:00272977641SH lần đầu (L+M+H+Đ)
290ĐÀO THỊ NGA1979-02-04 00:00:0030179009082SH lần đầu
291LÊ TRỌNG PHÁT1973-07-13 00:00:00271588664SH lần đầu
292LÊ DUY PHƯƠNG1983-11-20 00:00:00271718111SH lần đầu (L+M+H+Đ)
293ĐẶNG VĂN SỸ1984-07-25 00:00:00186265106SH lần đầu (L+M+H+Đ)
294CAO HOÀNG ĐỨC THÁI1992-09-15 00:00:0051092000188SH lần đầu
295VŨ VĂN THỊNH1981-08-03 00:00:00271393357SH lần đầu (L+M+H+Đ)
296QUẢN LÂM THANH TRÚC1982-03-16 00:00:0075182001688SH lần đầu (L+M+H+Đ)
297DOÃN MINH CHIẾN1997-09-11 00:00:00272564851SH lần đầu
298VĂN XUÂN HÒA1995-12-19 00:00:00215398615SH lần đầu
299GIANG QUỐC KỲ1991-10-02 00:00:00272080171SH lần đầu
300TRẦN THANH THÔNG1990-05-19 00:00:0086090000366SH lần đầu
301NGÔ THỊ PHÚC1990-02-23 00:00:0045190001372SH lần đầu
302NGUYỄN QUYẾT THẮNG1977-07-09 00:00:00272427167SH lần đầu
303NGUYỄN TRỌNG TÍN1994-10-04 00:00:00241497714SH lần đầu (L+M+H+Đ)
304NGUYỄN TOÀN TUYÊN1994-01-01 00:00:00334854175SH lần đầu (L+M+H+Đ)
305LÊ VĂN1999-01-01 00:00:0075099010954SH lần đầu (L+M+H+Đ)
306NGUYỄN VĂN NGUYÊN1996-07-08 00:00:00272560430SH lần đầu
307TRẦN THANH TRỌNG1991-12-24 00:00:00272073658SH lần đầu
308PHAN VĂN TỨ1990-01-10 00:00:00186828193SH lần đầu
309TRẦN THANH VŨ1985-01-30 00:00:00381592057SH lần đầu
310TRẦN THỊ KIM PHƯỢNG7/22/1995272534692SH lần đầu
311NGUYỄN DUY KHÁNH9/15/1985264403176SH lần đầu (L+M+H+Đ)
312NGUYỄN BÁ THỌ1989-08-10 00:00:00276019236SH lần đầu
313LÊ VĂN KHÔI2001-05-04 00:00:0075201000775SH lần đầu (L+M+H+Đ)
314TRƯƠNG THỊ ÁI LOAN12/28/1995205816507SH lần đầu (L+M+H+Đ)
315NGUYỄN THỊ MỸ DUNG4/15/1963270558358SH lần đầu (L+M+H+Đ)
316NGUYỄN VĂN TÂM1/28/199575095019525SH lần đầu (L+M+H+Đ)
317NGUYỄN THỊ KIM NGỌC1994-09-19 00:00:00363712160SH lại H + Đ
318NGUYỄN THỊ KIM THƯ1997-08-08 00:00:00272666668SH lại H + Đ
319NGUYỄN THỊ LIÊN1980-01-01 00:00:00272525044SH lại H + Đ
320NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH1986-06-03 00:00:00271637316SH lại H + Đ
321NGUYỄN THỊ NHANH1991-07-01 00:00:00321369956SH lại H + Đ
322NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN1988-09-19 00:00:00271891750SH lại H + Đ
323NGUYỄN VĂN CÔNG1982-02-01 00:00:00272683369SH lại H + Đ
324NGUYỄN VĂN CHIẾN1975-04-30 00:00:00272021653SH lại H + Đ
325NGUYỄN VĂN MẠNH1981-03-16 00:00:00272112887SH lại H + Đ
326NGUYỄN XUÂN GIANG1989-09-20 00:00:00271989870SH lại H + Đ
327NGUYỄN XUÂN NHẬT1996-10-21 00:00:00225811028SH lại H + Đ
328PHẠM ĐỨC NAM1990-10-18 00:00:00271970640SH lại H + Đ
329PHẠM THỊ NGỌC HUYỀN1993-07-12 00:00:00272380108SH lại H + Đ
330PHẠM THỊ PHƯƠNG NHUNG1991-09-13 00:00:00271973531SH lại H + Đ
331PHẠM TRƯỜNG GIANG1985-12-15 00:00:0025757625SH lại H + Đ
332THÂN THỊ QUỲNH TRANG1997-08-29 00:00:0075197001708SH lại H + Đ
333TRẦN ANH PHƯỚC1984-11-10 00:00:0040084001213SH lại H + Đ
334TRẦN HỮU CƯỜNG1998-05-19 00:00:00272554002SH lại H + Đ
335TRẦN NAM PHI1992-07-25 00:00:00272149288SH lại H + Đ
336TRẦN NGỌC ĐĂNG1979-12-09 00:00:00281274947SH lại H + Đ
337VÕ THỊ KHÔI AN1990-09-22 00:00:00271851825SH lại H + Đ
338VOÒNG CANG CƯỜNG1991-11-12 00:00:00272127639SH lại H + Đ
339VŨ THẾ HIỆP1994-11-04 00:00:00272373822SH lại H + Đ
340TRẦN LÊ YẾN NGỌC1993-04-12 00:00:00272138644SH lại H + Đ
341CAO THỊ LÝ1972-01-02 00:00:00272922926SH lại H + Đ
342NGÔ HẢI YẾN1989-05-05 00:00:0031189000395SH lại H + Đ
343VÕ HUỲNH PHONG1990-11-10 00:00:00225481393SH lại H + Đ
344BÙI DUY ĐẠT2000-08-07 00:00:00371835999SH lại LT + H + Đ
345ĐẶNG CÔNG LỊNH1983-01-01 00:00:00363797553SH lại H + Đ
346ĐẶNG GIA VIỆT1980-11-22 00:00:0044080000055SH lần đầu
347ĐẶNG XUÂN TIẾN1989-07-15 00:00:00272447476SH lại LT + H + Đ
348ĐINH TRẦN HIỆP1988-09-15 00:00:00183634584SH lại LT + H + Đ
349HOÀNG QUANG HUY1997-11-16 00:00:00272708457SH lại LT + H + Đ
350HOÀNG VĂN HƯNG1975-05-10 00:00:00272310335SH lại LT + H + Đ
351LÂM TUẤN VỦ1996-10-11 00:00:00385646675SH lại LT + H + Đ
352LÊ THỊ ÁNH NGUYỆT1989-11-29 00:00:0075189001111SH lại LT + H + Đ
353LÊ VĂN DŨNG1983-05-05 00:00:00172216816SH lại LT + H + Đ
354NGÔ TRUNG HẬU1984-06-13 00:00:00271562705SH lại H + Đ
355NGÔ XUÂN HIỆP1984-10-20 00:00:00276070517SH lại H + Đ
356NGUYỄN ANH TUẤN1980-03-06 00:00:00271488197SH lại LT + H + Đ
357NGUYỄN BÁ THÁI2003-03-14 00:00:0038203009267SH lần đầu
358NGUYỄN CAO TRÍ1986-02-05 00:00:00311899429SH lại LT + H + Đ
359ĐỖ HOÀNG THANH TRÚC1990-08-21 00:00:0079190003248SH lần đầu (L+M+H+Đ)
360NGUYỄN HOÀNG MỘNG THU1996-03-11 00:00:00272407231SH lại LT + H + Đ
361NGUYỄN KHOAN1997-09-12 00:00:00261538965SH lần đầu
362NGUYỄN THÀNH HUY2002-10-03 00:00:0079202009295SH lại LT + H + Đ
363NGUYỄN THANH TUẤN1978-09-14 00:00:00271347205SH lại H + Đ
364NGUYỄN THỊ HƯƠNG1978-06-05 00:00:00271504335SH lần đầu
365NGUYỄN THỊ THU NGÂN1975-08-30 00:00:00271255040SH lại LT + H + Đ
366NGUYỄN VĂN KHẢI1998-07-30 00:00:00272645019SH lại LT + H + Đ
367NHO THỊ MỸ HẠNH1983-10-26 00:00:00271630724SH lại LT + H + Đ
368PHẠM THANH HÙNG1987-01-01 00:00:00272015849SH lại LT + H + Đ
369PHẠM VĂN LINH1996-02-11 00:00:00381727584SH lại LT + H + Đ
370TRẦN TUẤN VĂN1996-04-17 00:00:00251039495SH lại LT + H + Đ
371TRẦN THỊ TÂM1992-06-24 00:00:00272235465SH lại LT + H + Đ
372TRỊNH THỊ THANH THẢO1995-01-30 00:00:00272407665SH lại LT + H + Đ
373TRƯƠNG GIA BẢO1992-03-09 00:00:00331646210SH lần đầu
374VÕ PHƯƠNG NHI1992-10-10 00:00:00215241697SH lại LT + H + Đ
375VÕ XUÂN QUANG VĂN1990-10-06 00:00:00272066829SH lần đầu
376LÊ ĐOÀN HOÀNG MINH1997-08-20 00:00:00272559016SH lại LT + H + Đ
377NGUYỄN NHẬT TƯỜNG SANG2002-05-08 00:00:00215625252SH lại LT + H + Đ
378NGUYỄN PHÚC AN1986-08-16 00:00:00272553963SH lại LT + H + Đ
379TRẦN THỊ THANH HUYỀN1981-04-20 00:00:00272848961SH lại H + Đ
380NGUYỄN THỊ THU1989-04-25 00:00:00271996354SH lại LT + H + Đ