STTHỌ TÊNNĂM SINHTÌNH TRẠNG
1NGUYỄN HOÀNG AN1997-09-03 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
2LÊ HỒ NAM ANH18/08/2000SH lại L+M+H+Đ
3HOÀNG GIA BẢO2002-05-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
4NGUYỄN CHÍ BẢO1999-07-10 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
5NGÔ THIỆN BẢO13/11/1993SH lại H + Đ
6HOÀNG THỊ NGỌC BÍCH1988-08-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
7NGUYỄN THỊ BÍCH27/11/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
8NGUYỄN Y BÌNH2001-11-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
9PHẠM THIÊN BÌNH13/09/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
10NGUYỄN VĂN BỘN31/12/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
11ĐINH PHẠM MINH CẢNH16/08/1998SH lại H + Đ
12CAO CHÍ CÔNG1982-05-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
13NGUYỄN THÀNH CÔNG27/03/1979SH lần đầu (L+M+H+Đ)
14NGUYỄN TẤN CƯỜNG30/03/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
15NGUYỄN THỊ KHÁNH CHÂU28/05/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
16TRẦN VĂN CHIỀU1987-09-09 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
17TRẦN NGUYỄN THÀNH CHUNG17/06/2001SH lần đầu
18TRẦN VĂN CHUNG25/08/1982SH lại H + Đ
19NGUYỄN NGỌC CHƯƠNG20/10/1963SH lần đầu (L+M+H+Đ)
20HUỲNH THỊ NGỌC DIỄM24/12/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
21TRẦN THỊ DUNG28/11/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
22ĐẶNG THỊ THÙY DUNG1995-04-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
23NGUYỄN THÙY DUNG29/08/1992SH lại H + Đ
24LÊ TIẾN DŨNG15/05/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
25LÊ HOÀNG ANH DŨNG21/05/2001SH lại L+M+H+Đ
26NGUYỄN TRẦN DŨNG1997-01-07 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
27NGUYỄN TIẾN DŨNG20/03/1991SH lại L+M+H+Đ
28ĐẶNG CHUNG DŨNG30/06/1984SH lại H + Đ
29TRẦN NGỌC DUY1988-11-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
30ĐẶNG VŨ DUY20/01/1991SH lại L+M+H+Đ
31HOÀNG MỸ DUYÊN20/09/1992SH lần đầu (L+M+H+Đ)
32THÓNG BẮC DƯỠNG20/05/1982SH lại L+M+H+Đ
33TRẦN CHÍ ĐẠI19/01/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
34NGUYỄN TRẦN MẠNH ĐAN2001-03-06 00:00:00SH lại H + Đ
35NGUYỄN THÀNH ĐẠT1996-01-12 00:00:00SH lại H + Đ
36NGUYỄN VĂN ĐỊNH15/09/1988SH lại L+M+H+Đ
37NGUYỄN CÔNG ĐOÀN1983-10-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
38NGUYỄN VŨ ĐÔNG24/04/1989SH lại L+M+H+Đ
39NGUYỄN QUANG ĐỨC1988-01-11 00:00:00SH lại Đ
40LÊ MINH ĐƯƠNG14/08/1983SH lại L+M+H+Đ
41PHAN THỊ GIÀU1992-01-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
42DƯƠNG THU HÀ16/11/1979SH lần đầu (L+M+H+Đ)
43VŨ THỊ BÍCH HẢI25/09/1997SH lại H + Đ
44HOÀNG THỊ MỸ HẠNH27/09/1988SH lại H + Đ
45NGUYỄN ANH HÀO2001-02-02 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
46TRỊNH CÔNG HẬU21/10/1996SH lại H + Đ
47TRẦN THỊ THU HIỀN28/08/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
48THỊNH THỊ HIỀN13/03/1984SH lại L+M+H+Đ
49BÙI CÔNG HIỀN1974-07-07 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
50NGUYỄN VĂN HIẾU24/09/1989SH lần đầu (L+M+H+Đ)
51NGUYỄN MINH HIẾU25/01/1990SH lại L+M+H+Đ
52ĐẶNG VĂN HIỆU15/03/1988SH lại L+M+H+Đ
53TRẦN THỊ HOÀI1989-09-06 00:00:00SH lại H + Đ
54NGUYỄN CÔNG HOAN28/08/1991SH lại H + Đ
55NGUYỄN KIM HOÀNG29/07/1998SH lại L+M+H+Đ
56NGUYỄN HUY HOÀNG1997-08-07 00:00:00SH lại H + Đ
57NGUYỄN THÁI HỌC14/07/1984SH lại H + Đ
58LÊ THỊ BẠCH HUỆ2000-05-11 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
59NGUYỄN VĂN HÙNG16/05/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
60PHẠM QUÝ HÙNG28/09/1993SH lại L+M+H+Đ
61LÊ THẾ HÙNG1989-06-02 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
62PHẠM QUỐC HUY19/07/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
63PHẠM VŨ ĐỨC HUY21/06/1993SH lại L+M+H+Đ
64NGUYỄN VŨ HUY19/08/2002SH lại H + Đ
65TRẦN QUỐC HUY1984-06-02 00:00:00SH lại H + Đ
66CAO THỊ THANH HUYỀN20/02/1989SH lần đầu (L+M+H+Đ)
67QUÁCH THỊ HUYỀN16/12/1978SH lần đầu (L+M+H+Đ)
68PHAN GIA HƯNG1999-02-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
69ĐINH XUÂN HƯNG27/08/1980SH lại H + Đ
70HUỲNH NGUYỄN KHÁNH HƯNG2002-04-03 00:00:00SH lại H + Đ
71LÊ NGUYỄN THÙY HƯƠNG21/07/1982SH lần đầu (L+M+H+Đ)
72TẠ VĂN HƯƠNG1986-07-09 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
73NGUYỄN THỊ THÙY HƯƠNG26/01/1982SH lại H + Đ
74NGUYỄN THỊ KIM HƯỜNG23/06/1989SH lần đầu (L+M+H+Đ)
75LÊ MINH KHA2001-09-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
76LẠI MINH KHANG1996-06-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
77TRẦN MINH KHANG14/02/1999SH lần đầu (L+M+H+Đ)
78NGUYỄN MINH KHÁNH1984-02-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
79KIM HỮU KHÁNH17/03/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
80PHAN THANH VIỆT KHÁNH1991-07-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
81NGUYỄN DUY KHÁNH1961-10-08 00:00:00SH lại H + Đ
82TRẦN ĐĂNG KHOA1993-05-08 00:00:00SH lại H + Đ
83BÀN THỊ LAN1993-03-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
84HỒ ĐỨC LÀNH21/05/1967SH lần đầu (L+M+H+Đ)
85CHU PHÚ LÂN29/05/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
86LÊ VĂN LIÊM29/07/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
87CAO ĐÌNH LIÊN15/12/1961SH lần đầu (L+M+H+Đ)
88PHẠM VĂN LINH23/08/1981SH lại L+M+H+Đ
89VÕ VĂN LINH20/05/1991SH lại L+M+H+Đ
90VŨ THỊ LINH27/12/1994SH lại L+M+H+Đ
91NGUYỄN THỊ THÙY LINH1992-10-09 00:00:00SH lại H + Đ
92TRẦN THỊ THÙY LINH1987-01-08 00:00:00SH lại H + Đ
93PHẠM THỊ LOAN1984-01-08 00:00:00SH lại H + Đ
94CHUNG THÀNH LONG17/10/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
95NGUYỄN HOÀNG LONG25/10/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
96LÊ ĐÌNH LONG27/05/1994SH lại L+M+H+Đ
97NGUYỄN PHƯỚC LONG1997-09-09 00:00:00SH lại H + Đ
98LÊ NGUYỄN TẤN LỘC13/12/2003SH lại L+M+H+Đ
99NGUYỄN VĂN LUÂN1987-01-06 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
100PHẠM VĂN MAI1991-05-03 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
101LÊ HOÀNG MINH1995-01-09 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
102NGUYỄN THỊ ÁNH MINH26/10/1982SH lại H + Đ
103LÊ HOÀI NAM30/04/1982SH lại L+M+H+Đ
104PHAN NGỌC LAM NGÂN1985-09-09 00:00:00SH lại H + Đ
105LÊ NGUYỄN HOÀNG NGÂN15/10/1992SH lại H + Đ
106VŨ VĂN NGHIÊM2003-01-05 00:00:00SH lại H + Đ
107HOÀNG BÍCH NGỌC19/03/1979SH lại L+M+H+Đ
108LÊ TẤN NGUYÊN15/05/1998SH lại H + Đ
109ĐOÀN ANH NHÂN20/01/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
110TRƯƠNG NGUYỄN SĨ NHÂN16/02/1987SH lại H + Đ
111NGUYỄN HỮU NHẬT20/10/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
112ĐOÀN THỊ Ý NHI25/03/1990SH lại H + Đ
113HUỲNH VĂN ÚT NHÍ19/02/1992SH lại H + Đ
114PHẠM THỊ HỒNG NHIÊN23/06/1985SH lại H + Đ
115HỒ PHỔ NHÌN1991-07-05 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
116NGUYỄN TÍ NHỎ1989-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
117NGÔ MINH NHỰT1986-08-06 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
118NGUYỄN THỊ KIM OANH1979-01-05 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
119TRẦN MINH PHÁT1993-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
120NGUYỄN TẤN PHÁT19/11/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
121TRẦN HỮU PHÁT1993-10-09 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
122TRẦN NGỌC PHÁT23/08/1990SH lại H + Đ
123HỒ VĂN PHI13/03/2001SH lại L+M+H+Đ
124TRẦN THANH PHONG1998-08-10 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
125NGUYỄN VĂN PHONG1993-04-02 00:00:00SH lại H + Đ
126CAO TẤN PHÚC2000-02-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
127PHAN VÕ PHÚC14/02/1998SH lần đầu (L+M+H+Đ)
128NGUYỄN VĂN PHÚC1988-01-08 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
129PHAN VĂN PHÚC19/05/1985SH lại H + Đ
130LÊ NGUYỄN ĐĂNG PHƯƠNG1999-10-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
131NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG1984-12-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
132PHẠM CÔNG LÊ DUY PHƯƠNG20/05/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
133LÊ MINH PHƯƠNG1999-09-05 00:00:00SH lại H + Đ
134NHAN HỒNG QUANG14/02/1991SH lại L+M+H+Đ
135BÙI VĂN QUẢNG1975-12-12 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
136PHẠM MINH QUÂN22/10/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
137TRẦN HOÀNG QUÂN31/01/2002SH lần đầu (L+M+H+Đ)
138NGUYỄN THỊ HỒNG QUYÊN20/11/1994SH lại H + Đ
139NGUYỄN THỊ QUỲNH23/08/1985SH lại H + Đ
140CHAU RẾT1993-10-09 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
141PHAN VĂN SINH1989-09-09 00:00:00SH lại H + Đ
142NGUYỄN THANH SƠN22/10/1998SH lần đầu (L+M+H+Đ)
143NGUYỄN SỸ HỒNG SƠN24/01/2002SH lại Đ
144HỒ SỸ SƠN17/06/1998SH lại L+M+H+Đ
145VÕ TẤN TÀI20/07/1991SH lần đầu (L+M+H+Đ)
146TÔ VĂN TÀI1986-12-11 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
147NGUYỄN NHỨT TÂM1979-05-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
148HÀ DUY TÂM15/08/1980SH lại H + Đ
149PHẠM DUY TÂN22/10/1987SH lại L+M+H+Đ
150NGUYỄN TRUNG TÂN1996-12-02 00:00:00SH lại H + Đ
151VÕ THỊ MỸ TIÊN30/10/1990SH lại H + Đ
152VŨ CÔNG TOÀN20/10/1982SH lần đầu (L+M+H+Đ)
153NGUYỄN QUÝ NHẬT TÚ19/05/1998SH lần đầu (L+M+H+Đ)
154HÀ HUY TƯỜNG1999-08-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
155HUỲNH THỊ LAN THANH1992-02-06 00:00:00SH lại H + Đ
156NGUYỄN PHƯƠNG THÀNH20/10/1977SH lại Đ
157PHẠM VĂN THÀNH16/03/1988SH lại L+M+H+Đ
158PHẠM THUẬN THÀNH19/09/1992SH lại H + Đ
159TRƯƠNG CHÂU THÀNH1996-10-02 00:00:00SH lại H + Đ
160LÊ VĂN THÀNH24/04/1999SH lại H + Đ
161LÊ MINH THẢO18/04/1992SH lần đầu (L+M+H+Đ)
162HOÀNG HỒ DẠ THẢO21/09/1981SH lại H + Đ
163NGUYỄN VĂN THẾ22/06/1980SH lại L+M+H+Đ
164TRƯƠNG XUÂN THI1999-11-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
165TRƯƠNG MINH THIỆN25/09/1990SH lại L+M+H+Đ
166LÊ BÁ THIỆP25/04/1992SH lại H + Đ
167NGÔ XUÂN THÔNG31/03/1977SH lần đầu (L+M+H+Đ)
168MAI THỊ THƠM26/10/1995SH lại H + Đ
169ĐỖ VĂN THU24/12/1981SH lại H + Đ
170NGUYỄN THỊ LÊ THU20/06/1981SH lại H + Đ
171NGUYỄN THỊ KIỀU THU22/08/1982SH lại H + Đ
172NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY1976-04-07 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
173ĐOÀN THU THỦY1983-05-07 00:00:00SH lại H + Đ
174TRẦN THỊ NGỌC THÚY1970-12-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
175PHẠM QUỲNH THƯ30/03/2000SH lại H + Đ
176PHẠM THỊ THANH TRÀ17/03/1986SH lại L+M+H+Đ
177TRẦN THỊ HUYỀN TRANG14/06/1991SH lại H + Đ
178LÊ MINH TRÍ24/05/1991SH lần đầu (L+M+H+Đ)
179ĐẶNG TRỌNG TRÍ26/07/1979SH lại L+M+H+Đ
180NGUYỄN NGỌC HOÀNG TRIỀU2002-02-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
181NGUYỄN VĂN TRIỆU1975-05-12 00:00:00SH lại H + Đ
182HUỲNH THỊ TRINH1985-08-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
183TRẦN THỊ NGỌC TRINH1985-02-03 00:00:00SH lại H + Đ
184NGUYỄN THỊ THANH TRÚC13/04/1997SH lại L+M+H+Đ
185NGUYỄN VĂN TRUNG1985-01-10 00:00:00SH lại H + Đ
186TRẦN MINH TRUNG1983-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
187HUỲNH TRUNG TRỰC1984-12-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
188CAO ĐÌNH TRƯỜNG1999-12-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
189NGUYỄN VĂN TRƯỜNG21/08/1986SH lần đầu (L+M+H+Đ)
190LÊ THỊ HỒNG VÂN1982-09-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
191LÊ DUY VIỆT1992-05-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
192NGUYỄN TRỌNG VIỆT19/10/1999SH lại H + Đ
193LÊ TỐNG QUỐC VINH13/01/2004SH lần đầu (L+M+H+Đ)
194DƯƠNG QUANG VINH1989-06-05 00:00:00SH lại H + Đ
195LƯƠNG THẾ VINH2002-01-10 00:00:00SH lại H + Đ
196NGUYỄN DƯƠNG VŨ1993-10-09 00:00:00SH lại H + Đ
197NGUYỄN VIẾT VŨ23/10/2002SH lại H + Đ
198PHẠM VĂN XÔ1966-08-08 00:00:00SH lại H + Đ
199MAI THỊ KIM YẾN26/06/1991SH lần đầu (L+M+H+Đ)
200NGUYỄN THANH AN1998-04-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
201NGUYỄN QUANG PHƯỚC AN2000-10-06 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
202TRỊNH HOÀNG ANH1996-11-09 00:00:00SH lại H + Đ
203BÙI VŨ QUỲNH ANH1999-08-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
204PHẠM HOÀI ÂN13/05/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
205NGUYỄN QUỐC HOÀI ÂN1991-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
206TÔ VĂN BẢO2000-09-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
207TRẦN GIA BẢO2002-07-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
208LÊ HOÀI BẢO13/04/1997SH lại H + Đ
209TRẦN QUỐC BẢO2001-08-09 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
210TRƯƠNG CÔNG BẰNG1996-11-02 00:00:00SH lại M+H+Đ
211NGUYỄN BÌNH1987-06-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
212NGUYỄN HÒA BÌNH30/04/1975SH lại H + Đ
213NGUYỄN VĂN BÌNH25/11/1982SH lại L+M+H+Đ
214NÔNG VIỆT CÔN24/11/1991SH lần đầu (L+M+H+Đ)
215NGUYỄN THỊ THU CÚC22/01/1984SH lần đầu (L+M+H+Đ)
216PHAN THANH CƯƠNG1994-10-09 00:00:00SH lại H + Đ
217TRẦN TRỌNG CƯỜNG29/04/1982SH lần đầu (L+M+H+Đ)
218GIỆP CÚN CHẮN15/04/1994SH lại M+H+Đ
219LÊ THỊ CHÂU1991-05-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
220NGUYỄN HOÀNG CHỈNH20/10/1999SH lần đầu (L+M+H+Đ)
221LONG VĂN CHUẨN1994-08-03 00:00:00SH lại H + Đ
222NGUYỄN TRIỆU DÂN13/05/2003SH lần đầu (L+M+H+Đ)
223PHẠM THỊ DIỆP1989-09-02 00:00:00SH lại H + Đ
224ĐINH TIẾN DỊU22/03/1988SH lại H + Đ
225ĐỖ VĂN DŨNG1978-02-12 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
226LÊ MINH DŨNG29/10/1997SH lại M+H+Đ
227LÊ HOÀNG DUY28/11/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
228MẠC THẾ DUY28/08/1981SH lần đầu (L+M+H+Đ)
229PHẠM CHUẨN DUY14/03/1983SH lần đầu (L+M+H+Đ)
230DIỆP THỊ NGỌC DUYÊN1963-04-11 00:00:00SH lại M+H+Đ
231ĐIỂU ĐÀ29/05/1998SH lần đầu (L+M+H+Đ)
232NGUYỄN TIẾN ĐẠI25/09/1987SH lại L+M+H+Đ
233MAI HỒNG ĐÀO1999-07-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
234PHẠM THỊ XUÂN ĐÀO26/09/1986SH lại H + Đ
235ĐOÀN MINH ĐẠT19/03/1982SH lại L+M+H+Đ
236VÕ HẢI ĐĂNG22/05/2001SH lại H + Đ
237NGUYỄN VĂN ĐẦY23/04/1994SH lại M+H+Đ
238LƯU TIẾN ĐIỂU1972-07-06 00:00:00SH lại H + Đ
239ĐÀM VĂN ĐÌNH1986-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
240PHAN THANH ANH ĐỨC1995-07-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
241NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC1992-10-12 00:00:00SH lại H + Đ
242HỒ SỸ ĐỨC31/08/1988SH lại H + Đ
243TRƯƠNG VĂN ĐỨC1965-10-06 00:00:00SH lại H + Đ
244TRẦN VĂN GẠT16/02/1990SH lại H + Đ
245PHAN TẤT GIANG13/03/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
246LÊ MẠNH HÀ25/03/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
247PHẠM THỊ HỒNG HÀ21/01/1977SH lại H + Đ
248NGUYỄN THỊ HẠ15/08/1993SH lại H + Đ
249TRỊNH NGỌC THIỆN HẢI16/02/1983SH lại M+H+Đ
250TRẦN VĂN HẠNH16/09/1988SH lại H + Đ
251PHAN TRƯỜNG HẬN1982-02-09 00:00:00SH lại M+H+Đ
252TRẦN ĐỨC HẬU1981-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
253VÕ ĐỨC HIÊN20/10/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
254KIÊNG THỊ HIỀN1992-10-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
255LÊ CÔNG HIẾU2002-08-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
256PHẠM TRUNG HIẾU17/03/1991SH lại H + Đ
257ĐẶNG THỊ HOA1981-08-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
258HUỲNH NỮ BẢO HOÀ28/09/1988SH lại H + Đ
259NGUYỄN CÔNG HÒA28/02/1990SH lại H + Đ
260LÊ THỊ THU HÒA19/03/1976SH lại H + Đ
261PHAN TRẦN HOÀNG13/04/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
262NGUYỄN MINH HOÀNG27/01/1997SH lại M+H+Đ
263NGUYỄN VĂN HỘI1990-08-03 00:00:00SH lại H + Đ
264LÊ NGỌC HÙNG1986-05-06 00:00:00SH lại M+H+Đ
265NGUYỄN HÙNG1956-03-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
266TRẦN VIẾT HÙNG1997-02-02 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
267TRƯƠNG LÊ GIA HUY17/03/2002SH lần đầu (L+M+H+Đ)
268NGUYỄN QUỐC HUY1997-02-05 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
269VÕ MINH HUY28/04/1986SH lại M+H+Đ
270TRẦN PHẠM THANH HUYỀN1988-03-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
271ĐÀO TRỌNG KIÊN14/07/1987SH lại L+M+H+Đ
272NGUYỄN CAO KỲ29/05/1997SH lại M+H+Đ
273NGUYỄN VŨ ĐÌNH KHANG1987-07-10 00:00:00SH lại H + Đ
274LÔ PHU KHIỀNG27/11/1972SH lại L+M+H+Đ
275MAI NGỌC KHOA2004-08-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
276CAO BẢO KHOA14/06/1993SH lại H + Đ
277VŨ THỊ LAN30/12/1981SH lại M+H+Đ
278LÊ THỊ MỸ LÂM27/05/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
279TRƯƠNG THỊ THÙY LINH1972-02-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
280VŨ THỊ MỸ LINH24/07/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
281DƯƠNG HOÀI LINH1990-09-09 00:00:00SH lại H + Đ
282NGUYỄN PHẠM THÀNH LONG15/09/1998SH lại H + Đ
283ĐẶNG BẢO LONG20/09/1991SH lại M+H+Đ
284VÕ THÀNH THỌ LỘC1987-08-06 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
285NGUYỄN THÀNH LỢI21/12/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
286NGUYỄN QUANG TẤN LỢI2002-09-05 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
287NGUYỄN VĂN ÚT LỚN1987-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
288PHAN THỊ LƯƠNG20/02/1982SH lần đầu (L+M+H+Đ)
289VŨ THỊ THẢO LY1995-12-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
290BÙI LÝ20/09/1961SH lần đầu (L+M+H+Đ)
291PHẠM THỊ TUYẾT MAI24/02/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
292NGUYỄN VĂN MIỀN26/07/1986SH lại M+H+Đ
293PHAN NGỌC MINH20/01/1992SH lần đầu (L+M+H+Đ)
294HUỲNH ANH MINH29/12/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
295NGUYỄN HOÀNG MINH16/02/1982SH lại H + Đ
296VƯƠNG CHÍ MINH1984-10-09 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
297ĐIỂU NÚP14/04/1990SH lại H + Đ
298NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA1970-08-05 00:00:00SH lại H + Đ
299NGUYỄN HOÀNG KIM NGÂN28/05/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
300ĐÀO XUÂN NGỌC1990-03-07 00:00:00SH lại H + Đ
301ĐỖ THỊ KIM NGỌC18/11/1982SH lại H + Đ
302PHẠM THỊ THANH NGUYÊN20/10/1985SH lần đầu (L+M+H+Đ)
303TRẦN TẤN NGUYÊN20/04/1994SH lại H + Đ
304TRỊNH NGUYÊN NGUYÊN1983-05-03 00:00:00SH lại M+H+Đ
305LÊ ĐỨC NHÂM2002-02-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
306PHẠM QUÝ HOÀI NHÂN1995-08-05 00:00:00SH lại H + Đ
307NGUYỄN THÀNH NHÂN26/08/2000SH lại H + Đ
308ĐOÀN NGỌC NHẤT17/09/2001SH lại H + Đ
309NGUYỄN MINH NHẬT15/02/2000SH lại H + Đ
310ĐINH THỊ HỒNG NHI2000-03-03 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
311ĐẶNG THỊ HỒNG NHUNG1994-04-01 00:00:00SH lại M+H+Đ
312LÝ LÊ NHƯ NHƯ1998-09-09 00:00:00SH lại M+H+Đ
313VÕ THANH NHỰT15/05/1995SH lại L+M+H+Đ
314MAI THỊ KIỀU OANH1986-07-02 00:00:00SH lại M+H+Đ
315NGUYỄN HỮU PHI1994-10-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
316HUỲNH THÁI PHONG1978-10-03 00:00:00SH lại H + Đ
317DƯƠNG DANH PHONG1993-06-08 00:00:00SH lại H + Đ
318VÒNG SAY PHÓNG24/08/1985SH lại H + Đ
319THÁI TRẦN THIÊN PHÚ1989-02-08 00:00:00SH lại H + Đ
320NGUYỄN TRỌNG PHÚC24/12/1977SH lần đầu (L+M+H+Đ)
321PHẠM HỮU PHƯỚC1995-01-03 00:00:00SH lại H + Đ
322ĐỖ THỊ NGỌC PHƯƠNG27/03/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
323LÊ VĂN PHƯƠNG1992-12-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
324LÊ VĂN PHƯƠNG1986-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
325PHAN THỊ BÍCH PHƯƠNG1989-02-04 00:00:00SH lại M+H+Đ
326NGUYỄN TIẾN PHƯƠNG1991-01-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
327VÕ THỊ BÍCH PHƯỢNG24/08/1990SH lại M+H+Đ
328NGUYỄN NGỌC QÚY1983-12-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
329TRẦN VĂN QUAN19/07/1994SH lại H + Đ
330NGUYỄN DUY QUANG18/01/1980SH lại H + Đ
331VŨ MẠNH QUÂN27/04/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
332TRẦN HOÀNG QUÂN13/12/1976SH lại L+M+H+Đ
333PHAN THỊ NHƯ QUỲNH22/12/1994SH lại M+H+Đ
334TRẦN VĂN RÂN1990-07-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
335PHẠM HUỲNH SANG20/07/1993SH lại M+H+Đ
336PHẠM VĂN SƠN27/12/1992SH lại H + Đ
337NGUYỄN ĐỨC SƠN21/01/1992SH lại H + Đ
338LẠI THẾ SỬ1987-03-06 00:00:00SH lại M+H+Đ
339HỒ QUỐC SỰ28/08/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
340NGUYỄN THỊ SƯƠNG22/10/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
341LÊ TẤN TÀI13/06/2003SH lần đầu (L+M+H+Đ)
342NGUYỄN VĂN TÀI2002-07-11 00:00:00SH lại H + Đ
343ĐOÀN MINH TÀI1998-09-06 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
344DƯƠNG VĂN PHƯỚC TÀI20/05/1990SH lại M+H+Đ
345HỒ THIỆN TÂM1986-03-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
346THÂN NHẬT THUỶ TIÊN14/09/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
347VŨ MINH TIẾN1985-10-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
348HÀ HỮU TÌNH28/05/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
349NGUYỄN QUỐC TOÀN18/08/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
350NGÔ VĂN TOÀN2000-02-01 00:00:00SH lại M+H+Đ
351HỨA THỊ NGỌC TÚ24/11/1980SH lại M+H+Đ
352NGUYỄN PHẠM TUÂN1988-06-06 00:00:00SH lại H + Đ
353HUỲNH VĂN TUẤN1973-08-02 00:00:00SH lại H + Đ
354BÙI ANH TUẤN15/10/1994SH lại H + Đ
355BÙI THANH TUẤN21/07/1990SH lại M+H+Đ
356NGUYỄN TRẦN ANH TUẤN1987-09-08 00:00:00SH lại H + Đ
357NGUYỄN VĂN TÙNG1989-10-08 00:00:00SH lại M+H+Đ
358LÊ THỊ KIM TUYỀN1993-05-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
359QUÃNG THỊ MỘNG TUYỀN1982-03-04 00:00:00SH lại M+H+Đ
360ĐOÀN THỊ KIM TUYẾN26/03/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
361NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN1985-03-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
362ĐỖ THANH TƯƠNG15/01/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
363HUỲNH CÁT TƯỜNG17/10/2003SH lại H + Đ
364NGUYỄN VĂN THÁI2000-10-07 00:00:00SH lại H + Đ
365NGUYỄN HOÀNG THÁI28/10/1994SH lại L+M+H+Đ
366NGUYỄN THỊ THANH20/06/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
367NGUYỄN THỊ THANH THANH1988-10-12 00:00:00SH lại H + Đ
368TRƯƠNG MỸ THANH1993-01-10 00:00:00SH lại H + Đ
369TRẦN LÊ THƯƠNG THẢO1993-10-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
370NGUYỄN CHÍ THÂN1993-05-10 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
371NGUYỄN TRỌNG THO25/07/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
372NGUYỄN THỊ THU16/10/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
373VÕ THỊ THU22/05/1996SH lại M+H+Đ
374THÂN THÁI THUẬN1993-06-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
375LƯU THỊ THÚY1973-10-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
376TRẦN THỊ PHƯƠNG THÚY27/04/1984SH lần đầu (L+M+H+Đ)
377TRẦN HUYỀN TRANG1997-02-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
378HOÀNG THỊ TRANG1985-06-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
379NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG31/01/2001SH lại L+M+H+Đ
380PHẠM HUỲNH ĐOAN TRANG17/11/1998SH lại M+H+Đ
381NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM22/05/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
382NGÔ NGỌC TRÂM1997-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
383NGUYỄN VĂN TRUNG20/08/1988SH lại H + Đ
384NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG28/06/1989SH lại H + Đ
385LÊ THỊ ÚT1988-02-10 00:00:00SH lại H + Đ
386VŨ THỊ UYÊN1989-03-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
387NGÔ THÁI UYÊN27/08/2000SH lại L+M+H+Đ
388NGUYỄN ĐÌNH VĂN1998-10-02 00:00:00SH lại H + Đ
389NGUYỄN THỊ THANH VÂN20/10/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
390BÙI THỊ XUÂN TƯỜNG VI1975-10-23 00:00:00SH lại M+H+Đ
391PHẠM TRIỆU VĨ26/02/1989SH lại H + Đ
392HÀ NGUYÊN VĨ1994-10-04 00:00:00SH lại H + Đ
393NGUYỄN THỊ VIỆT1981-02-01 00:00:00SH lại M+H+Đ
394TRẦN VĂN VINH1992-02-07 00:00:00SH lại H + Đ
395ĐẬU NGỌC VŨ13/12/1999SH lại H + Đ
396HOÀNG MINH VŨ20/05/1982SH lại M+H+Đ
397TRƯƠNG QUỐC VƯƠNG1982-10-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
398NGUYỄN QUỐC VƯƠNG13/11/1998SH lại H + Đ
399NGUYỄN THỊ XUÂN17/06/1981SH lại M+H+Đ