STTHỌ TÊNNĂM SINHCMNDTÌNH TRẠNG
1TRẦN VIỆT ANH2000-05-08 00:00:00225681609SH lần đầu
2TRẦN MỸ ANH1996-08-26 00:00:0013242547SH lần đầu
3ĐINH ĐỨC ANH2000-10-03 00:00:00272740809SH lần đầu
4PHẠM NGUYỄN BẢO ANH1995-12-17 00:00:00272460250SH lần đầu
5NGUYỄN TUẤN ANH1989-09-30 00:00:00271910297SH lại H + Đ
6LƯU THỊ PHƯỚC ÂN1992-03-23 00:00:00261229293SH lần đầu
7NGUYỄN HOÀNG BIỂU1999-07-28 00:00:00331838092SH lần đầu
8NGUYỄN NGỌC BÌNH1989-09-20 00:00:00271958715SH lần đầu
9VŨ AN BÌNH1990-02-12 00:00:00271927076SH lần đầu
10CHU VĂN CẢNH1990-12-07 00:00:00186977315SH lần đầu
11HỒ VĂN CẦU1991-10-12 00:00:00173228642SH lại LT + H + Đ
12PHAN PHI CƯỜNG1997-01-08 00:00:00191898268SH lần đầu
13LÊ ĐÌNH CƯỜNG2001-02-07 00:00:00272801398SH lần đầu
14PHẠM THẾ CƯỜNG1996-09-06 00:00:0022096000323SH lần đầu
15TRỊNH XUÂN CƯỜNG1998-09-06 00:00:00174749448SH lần đầu
16HUỲNH VĂN CHINH1971-06-30 00:00:00271177104SH lần đầu
17NGUYỄN CÔNG DANH1997-10-15 00:00:00272709557SH lại LT + H + Đ
18NGUYỄN VĂN DIỆN1995-10-10 00:00:00194542685SH lần đầu
19PHẠM THỊ KIM DUNG1959-11-14 00:00:0079159030625SH lần đầu
20LƯƠNG THỊ THANH DUNG1990-05-12 00:00:00271995559SH lại H + Đ
21ĐỖ TIẾN DŨNG1971-02-22 00:00:0075071006640SH lần đầu
22TRỊNH MINH DŨNG1997-02-11 00:00:00225945237SH lần đầu
23NGUYỄN LÊ KHÁNH DUY1995-10-03 00:00:00276057968SH lần đầu
24TÔ ĐỨC DUY1997-10-26 00:00:0079097004868SH lần đầu
25NGUYỄN THÀNH HOÀNG DUY2002-11-09 00:00:0080202000189SH lần đầu
26ĐỖ TƯỜNG DUY1994-10-13 00:00:00363726968SH lần đầu
27VÕ QUỐC DƯ2000-10-10 00:00:00371957140SH lại LT + H + Đ
28VŨ VĂN DƯƠNG1992-12-30 00:00:0031092010040SH lần đầu
29THÓNG BẮC DƯỠNG1982-05-20 00:00:00271457586SH lần đầu
30CAO ĐỖ LINH ĐAN1993-03-21 00:00:0079193008559SH lần đầu
31NGUYỄN TIẾN ĐẠT2002-08-24 00:00:00272891938SH lần đầu
32PHAN TRỌNG ĐẠT1998-03-11 00:00:00187717831SH lần đầu
33CAO QUỐC ĐẠT1981-04-06 00:00:00271463355SH lại LT + H + Đ
34NGUYỄN THỊ THỤC ĐOAN1972-12-31 00:00:00271177343SH lần đầu
35PHẠM QUỐC ĐỘ1982-01-01 00:00:00272687471SH lại H + Đ
36NGUYỄN VĂN ĐỨC2002-06-05 00:00:0075202018475SH lần đầu
37ĐÀO THU HÀ1975-05-05 00:00:001175015633SH lần đầu
38NGUYỄN THỊ THU HÀ1993-04-14 00:00:00362375408SH lần đầu
39LÂM HÙNG HẢI1996-10-13 00:00:00272423102SH lần đầu
40LÊ THUẬN HẢI1986-05-01 00:00:00197167002SH lần đầu
41HUỲNH BÉ HẢO1996-07-07 00:00:00272583015SH lần đầu
42NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG1988-11-25 00:00:00301349143SH lần đầu
43MẠNH THỊ HẰNG1982-10-20 00:00:00271492555SH lần đầu
44NGUYỄN GIA HÂN1999-09-12 00:00:0075199003405SH lần đầu
45NGUYỄN VĂN HẬU1996-12-20 00:00:00272488980SH lần đầu
46PHẠM THỊ THÚY HIỀN2001-10-07 00:00:0036301003752SH lần đầu
47HỒNG CHẤN HIỆP1993-02-02 00:00:00371644432SH lần đầu
48NGUYỄN VĂN HIỆP1988-08-18 00:00:0063418759SH lần đầu
49TRẦN TRỌNG HIẾU1990-10-13 00:00:00381536079SH lần đầu
50LÊ VĂN HIẾU1995-01-20 00:00:00272402882SH lần đầu
51PHÓ ĐỨC HIẾU1998-03-21 00:00:00272622741SH lần đầu
52VY TRUNG HIẾU1998-03-08 00:00:00272602549SH lần đầu
53CAO CHÍ HIẾU1994-08-04 00:00:00272306677SH lại LT + H + Đ
54VŨ HOÀNG HÒA1999-04-21 00:00:00272688555SH lần đầu
55NGUYỄN HOÀNG HÒA1983-04-29 00:00:00271744715SH lại LT + H + Đ
56LÊ XUÂN HOÀNG1989-05-29 00:00:00272783994SH lần đầu
57NGUYỄN DUY HOÀNG1980-09-04 00:00:00271416851SH lần đầu
58PHẠM MINH HOÀNG1999-10-12 00:00:00272663477SH lần đầu
59NGUYỄN MINH HOÀNG1994-06-23 00:00:00352263046SH lần đầu
60LÊ THỊ HỒNG1987-05-15 00:00:0045187000172SH lần đầu
61PHẠM THANH HUỆ1977-07-17 00:00:00271284327SH lần đầu
62HOÀNG VĂN HÙNG1971-02-11 00:00:00250323113SH lần đầu
63CHU VĂN HÙNG1996-06-04 00:00:00281319952SH lần đầu
64TRẦN XUÂN HÙNG1981-07-27 00:00:00272583197SH lần đầu
65TRẦN KHẮC HUY1996-02-05 00:00:00272471543SH lần đầu
66PHẠM HUY1985-02-12 00:00:00211807682SH lần đầu
67PHẠM QUANG HƯNG1975-12-01 00:00:0025050390SH lần đầu
68NGUYỄN GIA HƯNG1999-05-28 00:00:00272588999SH lần đầu
69NGUYỄN HUỲNH MINH KHANG1998-10-20 00:00:0086098004934SH lần đầu
70LÊ VĂN KHANH1991-01-01 00:00:00334721299SH lần đầu
71NGUYỄN THỊ HỒNG KHOA1985-06-11 00:00:0079185020156SH lần đầu
72NGUYỄN VĂN LÀNH1997-11-03 00:00:00272620352SH lần đầu
73NGUYỄN HOÀNG LÂM1995-02-28 00:00:00272356110SH lần đầu
74NÔNG VĂN LÂM1988-07-05 00:00:00271941904SH lại LT + H + Đ
75NGUYỄN PHÚ LẬP1990-01-12 00:00:00276069548SH lần đầu
76NGUYỄN TRƯỜNG LINH1997-02-12 00:00:00272519647SH lần đầu
77NGUYỄN DUY YẾN LINH1994-10-29 00:00:00273537902SH lần đầu
78NGUYỄN NGỌC BÁ LINH1990-01-12 00:00:0075090001050SH lần đầu
79NGUYỄN VĂN LINH1992-09-21 00:00:00371586571SH lại H + Đ
80NGUYỄN VIẾT LỢI1994-06-22 00:00:0060094003002SH lần đầu
81NGUYỄN VĂN LUẬN1980-08-05 00:00:00276050790SH lần đầu
82LÊ TẤN LỰC2001-05-24 00:00:00312442468SH lần đầu
83NGÔ VĂN MẠNH1981-05-20 00:00:00271666861SH lại H + Đ
84LƯƠNG ĐỨC MINH1989-08-26 00:00:00221180210SH lần đầu
85VŨ QUANG MINH2001-03-22 00:00:00272754555SH lần đầu
86PHẠM LÊ THẢO MY1999-09-22 00:00:0075199004748SH lần đầu
87TRỊNH XUÂN NIÊN1991-07-14 00:00:00272619411SH lần đầu
88ĐINH XUÂN NINH1985-06-13 00:00:0037085015968SH lần đầu
89NGÔ THỊ NGA1989-07-09 00:00:00173255601SH lần đầu
90HÀ HẢI NGÂN1993-07-24 00:00:0083093012722SH lần đầu
91LÊ TRUNG NGHĨA1985-02-09 00:00:00334175101SH lần đầu
92NGUYỄN HỮU NGHĨA1997-04-20 00:00:00272555990SH lần đầu
93PHAN VĂN NGHĨA1999-03-01 00:00:00366237245SH lần đầu
94NGUYỄN THANH NGỌC1999-10-29 00:00:0079199008545SH lần đầu
95NGUYỄN NHẬT MINH NGUYÊN2002-02-24 00:00:00272878457SH lần đầu
96PHÙNG VĂN NGUYÊN1995-08-26 00:00:0067095005785SH lần đầu
97TRẦN VÕ KHÔI NGUYÊN1991-08-26 00:00:0060091000216SH lần đầu
98ĐỖ THỊ NGUYỆT1983-01-23 00:00:00272815199SH lần đầu
99PHẠM THỊ NHÀI1986-09-16 00:00:00272926290SH lần đầu
100NGUYỄN TRỌNG NHÀN1992-10-10 00:00:00183842143SH lần đầu
101NGUYỄN MINH NHÂN1984-05-30 00:00:00271698655SH lần đầu
102NGUYỄN MINH NHẬT1992-08-20 00:00:00272352800SH lần đầu
103LỶ TẰNG ÓN1999-09-27 00:00:00272753048SH lần đầu
104TRẦN VĂN ỔN1968-10-11 00:00:00272062186SH lần đầu
105HÀ TẤN PHÁT1992-10-28 00:00:00145550694SH lần đầu
106NGUYỄN ĐẠI PHÁT2000-12-10 00:00:00251248023SH lần đầu
107LÊ VĂN PHẨM1990-04-12 00:00:00183835689SH lần đầu
108TRẦN VĂN PHONG1986-03-05 00:00:0036086011100SH lần đầu
109ĐẶNG HỒNG PHONG2003-10-26 00:00:00272971056SH lần đầu
110PHẠM ĐÌNH PHÚC1984-02-09 00:00:00211846621SH lần đầu
111NGUYỄN HỒNG PHÚC1991-07-24 00:00:00271981665SH lần đầu
112VÕ THỊ DIỄM PHÚC1985-10-25 00:00:00271708114SH lần đầu
113NGUYỄN HỮU PHƯỚC1993-05-16 00:00:00272339576SH lần đầu
114LÊ THIỆN PHƯỚC1988-06-04 00:00:00215143396SH lần đầu
115NGUYỄN LÊ NHẬT PHƯƠNG2003-04-15 00:00:0075303011732SH lần đầu
116VÕ NGỌC THANH PHƯƠNG1986-05-22 00:00:00311943921SH lại H + Đ
117LƯƠNG DUY QUANG1998-06-18 00:00:00272586550SH lần đầu
118NGUYỄN HỮU QUANG1993-08-21 00:00:00281013591SH lần đầu
119NGUYỄN DUY QUANG1987-10-20 00:00:00271900658SH lại LT + H + Đ
120TRẦN VĂN QUANG1999-12-24 00:00:0034099000068SH lại H + Đ
121NGUYỄN VĂN QUẢNG1984-03-04 00:00:0033084000906SH lần đầu
122ĐẶNG VĂN QUÂN1989-09-05 00:00:00191710417SH lần đầu
123NGUYỄN KHÁNH QUÂN1992-06-10 00:00:00272328666SH lần đầu
124HOÀNG MINH QUÂN1986-01-02 00:00:00271743168SH lại H + Đ
125VÕ VĂN QUỐC1996-01-20 00:00:00366068792SH lần đầu
126NGUYỄN HÙNG QUÝ2002-06-16 00:00:00272883859SH lần đầu
127PHAN THỊ HOÀNG QUYÊN1971-06-23 00:00:0025171000448SH lại H + Đ
128ĐINH PHẠM NHƯ QUỲNH2002-03-27 00:00:0060302001855SH lần đầu
129CHAU SA RÍT1989-03-12 00:00:00352349691SH lần đầu
130TRỊNH VĂN SANG2001-01-13 00:00:0072201000711SH lần đầu
131ĐỖ THÀNH SƠN1997-08-07 00:00:00272632115SH lại LT + H + Đ
132LÊ VĂN TÀI1995-07-09 00:00:00272584593SH lần đầu
133TRẦN MINH TÀI1990-05-10 00:00:00276074425SH lần đầu
134NGUYỄN VĂN TÂM1964-05-22 00:00:00270117765SH lại LT + H + Đ
135HÀ MINH TÂN1989-05-27 00:00:0036089001417SH lần đầu
136TRẦN THỊ THỦY TIÊN1985-11-22 00:00:0079185017062SH lần đầu
137NGUYỄN MẠNH TÚ1987-04-02 00:00:00271837168SH lần đầu
138TÔ ANH TUẤN1988-05-12 00:00:00271851641SH lần đầu
139LÊ QUỐC TUẤN1991-06-18 00:00:00215141144SH lần đầu
140THÁI NGỌC TUẤN1980-07-01 00:00:00272481365SH lần đầu
141NGUYỄN MẠNH TUẤN1981-01-30 00:00:00271454610SH lần đầu
142PHẠM NGỌC TUẤT1994-07-29 00:00:00272360030SH lần đầu
143VŨ VĂN TÙNG2000-01-01 00:00:00272720739SH lần đầu
144NGUYỄN VĂN THA1992-03-15 00:00:00276046014SH lần đầu
145NGUYỄN TUẤN THANH1993-02-03 00:00:00272512023SH lần đầu
146NGUYỄN VĂN THANH1991-07-10 00:00:00341629607SH lại H + Đ
147VŨ VĂN THẢO1996-08-10 00:00:00173925317SH lần đầu
148TRẦN XUÂN THẢO1998-02-12 00:00:00215457505SH lại H + Đ
149HÀ HỮU THẮNG1999-05-07 00:00:00371901751SH lần đầu
150NGUYỄN VĂN THẮNG1985-04-04 00:00:00186413089SH lần đầu
151BÙI VĂN THỊNH1987-06-01 00:00:00271885068SH lần đầu
152PHẠM NHẬT THỊNH1999-07-23 00:00:00385761371SH lần đầu
153TRỊNH VĂN THỊNH1996-09-27 00:00:0077096003302SH lần đầu
154ĐINH NGỌC THỌ1983-05-13 00:00:00171664577SH lần đầu
155KIM TRƯỜNG THỌ1999-01-01 00:00:00272822345SH lần đầu
156NGUYỄN VĂN THỜI1999-05-16 00:00:00272675735SH lại H + Đ
157NGUYỄN THANH THƠM1986-01-01 00:00:00276119765SH lần đầu
158NGUYỄN THỊ THƠM1997-07-14 00:00:00272623740SH lần đầu
159BÙI VĂN THUẬN1989-07-24 00:00:00271885069SH lần đầu
160ĐẶNG XUÂN THỤC1973-06-02 00:00:00272194343SH lại H + Đ
161TẠ THỊ THU THỦY1983-05-29 00:00:00271603737SH lần đầu
162NGUYỄN THỊ THANH THÚY1981-03-10 00:00:00271404185SH lần đầu
163NGUYỄN THỊ THANH THÚY1989-02-26 00:00:00261121087SH lại H + Đ
164DƯƠNG THỊ TRANG1989-09-09 00:00:00191682189SH lần đầu
165TRẦN HỮU TRANG1982-06-14 00:00:0075182014372SH lần đầu
166NGUYỄN LINH TRANG1984-07-23 00:00:0025412296SH lần đầu
167LƯU NGUYỄN PHƯƠNG TRANG1995-12-15 00:00:0025284154SH lần đầu
168PHAN THỊ THÙY TRANG1994-02-02 00:00:00272467709SH lần đầu
169DƯƠNG MINH TRÍ1998-10-05 00:00:00352458007SH lần đầu
170NGUYỄN PHẠM GIA TRUNG2003-10-09 00:00:00272954444SH lần đầu
171TĂNG QUANG TRUNG2000-10-22 00:00:00281214876SH lần đầu
172NGUYỄN MINH TRUNG1983-06-04 00:00:00271491142SH lần đầu
173NGUYỄN VIẾT TRUNG1997-05-21 00:00:00241586331SH lần đầu
174NGUYỄN THANH TRUYỀN2003-05-07 00:00:00321786662SH lần đầu
175LÊ TRỌNG TRƯƠNG1995-05-04 00:00:00272390885SH lần đầu
176TRẦN MINH TRƯỜNG2000-02-02 00:00:00281191850SH lần đầu
177LÊ ĐỨC TRƯỜNG1992-04-19 00:00:0058092006931SH lần đầu
178NGUYỄN NA UY1992-11-25 00:00:0077092003623SH lần đầu
179NGUYỄN HOÀNG TÚ UYÊN1987-10-25 00:00:0075187001208SH lần đầu
180NGUYỄN THỊ VÂN1987-01-01 00:00:00271773267SH lần đầu
181NGUYỄN QUỐC VINH1998-10-28 00:00:0025926067SH lần đầu
182ĐỒNG TRỌNG VINH2003-03-25 00:00:0024203000337SH lần đầu
183NGUYỄN HOÀNG VŨ1994-01-02 00:00:00272336978SH lần đầu
184TRẦN VŨ2000-09-18 00:00:00272775140SH lần đầu
185TRẦN QUỐC VƯƠNG2003-06-04 00:00:0075203002373SH lần đầu
186LÊ LONG VƯƠNG1991-12-09 00:00:00272066586SH lần đầu
187LÊ PHƯƠNG VY2003-03-13 00:00:0079303021592SH lần đầu
188ĐINH VĂN XUÂN1984-02-02 00:00:0075084009367SH lần đầu
189TRẦN THỊ MỸ XUYÊN2000-06-28 00:00:00371906208SH lần đầu
190NGUYỄN HOÀNG YÊN1995-10-15 00:00:00341884731SH lần đầu
191NGUYỄN VĂN AN1994-09-14 00:00:00272335350SH lần đầu
192BÙI HOÀNG ĐAN ANH2003-08-01 00:00:00272912428SH lần đầu
193TRẦN DANH TUẤN ANH2001-12-25 00:00:00281334537SH lần đầu
194NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH1986-01-07 00:00:0075186000853SH lần đầu
195NGUYỄN NGỌC ẤN1989-12-27 00:00:00272114327SH lần đầu
196PHẠM VĂN BAN1988-01-10 00:00:0038088017755SH lần đầu
197NGUYỄN VĂN BÌNH1991-04-01 00:00:00321382291SH lần đầu
198TRẦN THỊ BÔNG1987-11-24 00:00:00271699919SH lần đầu
199ĐINH VĂN CẢNH1971-03-22 00:00:00272650824SH lần đầu
200NGUYỄN KHẮC CẢNH1982-09-12 00:00:00183328318SH lần đầu
201ĐỖ VĂN CÔNG1988-10-07 00:00:0037088003680SH lần đầu
202ĐẶNG VĂN CƯỜNG1980-07-12 00:00:00191431749SH lần đầu
203THÁI XUÂN CƯỜNG1980-07-10 00:00:00183176168SH lần đầu
204NGUYỄN HOÀNG MINH CHÁNH10/28/200375203002761SH lần đầu
205NGUYỄN THỊ MINH CHÂU1985-04-15 00:00:00271787858SH lần đầu
206NGUYỄN THANH CHI2000-01-11 00:00:0075300012566SH lần đầu
207CAO CÔNG CHÍNH1990-06-19 00:00:00241075107SH lần đầu
208NGÔ THÀNH DANH1997-08-31 00:00:00272672004SH lần đầu
209NGUYỄN THANH DÂN1985-01-12 00:00:00341210447SH lần đầu
210NGUYỄN THỊ HỒNG DIỄM1990-09-05 00:00:00271906309SH lần đầu
211VÕ THỊ MỸ DIỆU2000-01-12 00:00:00321764040SH lần đầu
212NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG1984-08-15 00:00:00276117737SH lần đầu
213NGUYỄN THỊ THÙY DUNG1980-06-18 00:00:00271363340SH lần đầu
214NGUYỄN MẠNH DŨNG1960-03-28 00:00:0036060008682SH lần đầu
215NGUYỄN TIẾN DŨNG1981-03-09 00:00:0056081000058SH lần đầu
216NGUYỄN VĂN DUY1997-01-01 00:00:00385798243SH lần đầu
217HÀ ĐỨC DUY1997-09-07 00:00:00272804188SH lần đầu
218TRẦN PHAN QUỐC DUY1987-12-19 00:00:0079087017750SH lần đầu
219TRẦN HẢI DƯƠNG1989-04-01 00:00:0075089007782SH lần đầu
220TRẦN HÙNG DƯƠNG1993-08-02 00:00:0036093005675SH lại H + Đ
221LÊ THANH ĐẢM1994-07-09 00:00:00272340646SH lần đầu
222HOÀNG TIẾN ĐẠT1999-12-03 00:00:00285746187SH lần đầu
223NGUYỄN LÊ QUỐC ĐẠT1999-11-10 00:00:00212577721SH lần đầu
224LÊ HOÀNG ĐỊNH1988-10-02 00:00:0091088009105SH lần đầu
225NGUYỄN VĂN ĐỘ1987-04-17 00:00:00272995624SH lần đầu
226LÊ HUỲNH EM1990-11-09 00:00:00381485709SH lần đầu
227TRẦN HOÀNG THANH GIANG1995-10-14 00:00:00272561775SH lần đầu
228NGUYỄN TRƯỜNG GIANG1992-07-26 00:00:00272226957SH lần đầu
229TRẦN TRƯỜNG GIANG1993-06-12 00:00:00183845947SH lần đầu
230NGUYỄN VĂN GIÀU2000-09-17 00:00:00301705883SH lần đầu
231NGUYỄN HOÀNG HẢI1995-08-17 00:00:00272467032SH lần đầu
232TRẦN HỮU THANH HẢI1987-05-07 00:00:00191594415SH lần đầu
233NGUYỄN HỮU HẠNH1985-03-22 00:00:00271632641SH lần đầu
234CAO THỊ HÀO1987-09-06 00:00:0038187012821SH lần đầu
235DƯƠNG NGUYỄN PHONG HÀO1998-09-18 00:00:0060098009345SH lần đầu
236NGUYỄN THỊ HẰNG1991-12-19 00:00:00272120730SH lần đầu
237NGUYỄN THỊ MINH HẰNG1988-04-03 00:00:0075188014021SH lần đầu
238NGUYỄN THỊ HẰNG1988-06-12 00:00:00186996206SH lần đầu
239HÀ THỊ HẰNG1990-11-16 00:00:0038190055159SH lần đầu
240PHẠM THỊ HÂN1988-08-20 00:00:0040188001446SH lần đầu
241NGUYỄN THỊ HẬU1991-08-27 00:00:00187107979SH lần đầu
242BÙI THỊ THU HIÊN1991-10-23 00:00:0075191012007SH lần đầu
243THỊNH THỊ HIỀN1984-03-13 00:00:00272547997SH lần đầu
244NGUYỄN HỮU HIỀN1983-04-10 00:00:00186112304SH lần đầu
245CAO XUÂN HIẾU1986-06-20 00:00:00276015672SH lần đầu
246NGUYỄN TRỌNG HIẾU2000-04-01 00:00:00272712250SH lần đầu
247ĐOÀN THỊ NGỌC HIẾU1980-01-11 00:00:0023237225SH lần đầu
248LÊ MINH HIẾU2000-09-23 00:00:0075200009570SH lần đầu
249NGUYỄN THỊ HOÀI1980-04-27 00:00:0034180005006SH lần đầu
250NGÔ THANH HOÀNG1995-07-17 00:00:00272400907SH lần đầu
251PHẠM HOÀNG BẢO HUÂN10/21/2003276071531SH lần đầu
252NGÔ NGUYỆT HUẾ1994-02-06 00:00:00272221041SH lần đầu
253HOÀNG THỊ HUỆ1988-10-15 00:00:0080488693SH lần đầu
254ĐOÀN THỊ KIM HUỆ1979-11-19 00:00:0068179000491SH lần đầu
255TẠ THANH KIM HUỆ1992-09-17 00:00:00272099228SH lần đầu
256DƯƠNG THỊ HUỆ1988-08-03 00:00:00276060879SH lần đầu
257HOÀNG CAO HÙNG1995-06-10 00:00:00272347477SH lần đầu
258TRẦN QUỐC HUY1999-01-17 00:00:0080099000882SH lần đầu
259HUỲNH LONG HUY1994-06-07 00:00:00212707921SH lần đầu
260TRẦN THỊ HUYỀN1985-12-08 00:00:0034185004046SH lần đầu
261HUỲNH NGỌC LƯƠNG HUYỀN1985-08-10 00:00:00250573719SH lần đầu
262NGÔ QUỐC HƯNG1996-06-16 00:00:0056096010162SH lần đầu
263PHẠM THỊ HƯNG1968-09-12 00:00:00272329558SH lần đầu
264TRƯƠNG THỊ HƯƠNG1993-11-20 00:00:00276003849SH lần đầu
265DƯƠNG THỊ HƯƠNG1978-01-01 00:00:00194166435SH lần đầu
266NGUYỄN THỊ THÙY HƯƠNG1982-01-26 00:00:00280788244SH lần đầu
267ĐẶNG VĂN HƯỞNG1995-03-05 00:00:0025383340SH lần đầu
268BÙI ĐỨC HỮU1992-10-23 00:00:0075092020899SH lần đầu
269PHẠM CÔNG KIÊN2000-03-15 00:00:00272720070SH lần đầu
270NGUYỄN DUY KHA1980-04-19 00:00:00271428902SH lần đầu
271NGUYỄN HOÀNG KHA1993-05-24 00:00:00272172453SH lần đầu
272HUỲNH XUÂN KHÁNH1985-04-10 00:00:00271603719SH lần đầu
273NGUYỄN QUỐC KHÁNH2001-03-18 00:00:00352608895SH lần đầu
274NGUYỄN MINH KHÂM1985-07-24 00:00:00271638842SH lần đầu
275TRẦN VĂN KHIÊN2000-10-30 00:00:00272747501SH lần đầu
276HOÀNG VĂN KHOA1986-03-20 00:00:0034086006303SH lần đầu
277NGUYỄN THỊ LÀI1990-02-22 00:00:00230864999SH lần đầu
278PHAN THỊ LAM1989-01-02 00:00:00272804500SH lần đầu
279NGUYỄN THỊ LAN1985-12-26 00:00:00276104946SH lần đầu
280NGUYỄN THỊ ÁI LIÊN1975-04-14 00:00:00271911874SH lần đầu
281SỲ NHỘC LÌN1988-03-02 00:00:00271765597SH lần đầu
282HOÀNG VŨ DUY LINH1974-02-18 00:00:00271160303SH lần đầu
283TRẦN QUANG LINH1999-07-08 00:00:00272730214SH lần đầu
284NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG LINH2000-04-13 00:00:001300035832SH lần đầu
285VƯƠNG THÙY LINH1989-03-21 00:00:001189003410SH lần đầu
286NGUYỄN KHÁNH LINH1995-11-04 00:00:00272395213SH lần đầu
287PHAN NGUYỄN THANH LONG1991-11-12 00:00:00365818496SH lần đầu
288LÊ SỸ LUẬT1980-07-28 00:00:00272800328SH lần đầu
289NGUYỄN ĐỨC LUÝT1994-09-01 00:00:00197298153SH lần đầu
290TRẦN ĐÌNH LỮ1998-03-04 00:00:00191990552SH lần đầu
291HUỲNH LƯỢNG1992-09-17 00:00:00272133546SH lần đầu
292BÙI THANH MINH1985-02-28 00:00:0042085002562SH lần đầu
293NGUYỄN QUANG MINH2000-04-17 00:00:00272940054SH lần đầu
294HUỲNH NHẬT MINH1998-09-01 00:00:00272610424SH lại LT + H + Đ
295PHAN VĂN MƯỜI1971-02-03 00:00:0082071001068SH lần đầu
296LÊ THỊ MỴ1995-06-06 00:00:00281052445SH lại H + Đ
297NGUYỄN XUÂN NAM1991-07-01 00:00:00164374109SH lại LT + H + Đ
298PHAN THỊ THANH NGÀ1992-02-22 00:00:00221312961SH lần đầu
299HỒ THỊ KIM NGÂN1989-01-04 00:00:0079189031801SH lần đầu
300NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA1995-10-10 00:00:00241499738SH lần đầu
301NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC1993-07-29 00:00:00225653168SH lần đầu
302NGUYỄN THỊ MINH NGỌC1983-07-04 00:00:00271590360SH lần đầu
303NGUYỄN SĨ NGUYÊN1992-01-26 00:00:00272169955SH lần đầu
304LÊ THỊ ÁNH NGUYỆT1989-02-03 00:00:00271827921SH lần đầu
305TRẦN THỊ KIM NHÀN1985-09-06 00:00:00271638399SH lần đầu
306LÊ VĂN NHÂN1997-12-12 00:00:0075097001615SH lần đầu
307ĐẶNG HOÀNG MINH NHẬT2002-03-27 00:00:00272861495SH lần đầu
308TRƯƠNG MINH NHẬT1984-11-12 00:00:00271568349SH lần đầu
309NGUYỄN THẾ HOÀNG OANH1965-08-05 00:00:0066065000095SH lần đầu
310HÀ VĂN PHI1989-08-10 00:00:0052089000260SH lần đầu
311LÊ HỒNG PHONG1979-02-25 00:00:0075079006725SH lần đầu
312VŨ NGỌC PHÚ1981-07-08 00:00:0079081011057SH lần đầu
313HOÀNG TRỌNG PHÚ1996-10-31 00:00:0075096001393SH lần đầu
314CAO HOÀNG PHÚC2000-08-22 00:00:00272720808SH lần đầu
315LÊ THỊ HIỀN PHÚC1982-03-28 00:00:00271541466SH lần đầu
316ĐOÀN THỊ QUẾ PHƯƠNG1984-01-22 00:00:0075184020035SH lần đầu
317NGUYỄN BÍCH PHƯƠNG1987-10-22 00:00:0095187000286SH lần đầu
318NGUYỄN THANH QUAN1992-02-02 00:00:0086092000862SH lần đầu
319TRƯƠNG BỬU QUANG1973-03-17 00:00:0079073010940SH lần đầu
320LÊ VĂN QUANG1976-08-08 00:00:00281297970SH lần đầu
321TRẦN NGỌC QUÂN1999-09-23 00:00:00272843819SH lần đầu
322TRẦN ĐỨC QUÂN1994-07-16 00:00:00187429402SH lần đầu
323NGÔ THÀNH QUỐC1997-01-19 00:00:00273648641SH lần đầu
324PHẠM TỐ QUYÊN1997-08-04 00:00:00352409076SH lần đầu
325NGUYỄN CÔNG QUYẾT1987-05-28 00:00:00168257845SH lần đầu
326TRẦN ĐỨC QUỲNH1997-07-21 00:00:00187638765SH lần đầu
327PHẠM THỊ QUỲNH1991-07-27 00:00:00272028942SH lần đầu
328LÊ VĂN SANG1987-01-19 00:00:00321340080SH lần đầu
329VÕ MINH SÁNG1994-05-05 00:00:00197331494SH lần đầu
330LÂM THANH TÀI1996-11-22 00:00:00194542647SH lần đầu
331HUỲNH THANH TÂM2000-09-06 00:00:0054200004704SH lần đầu
332TRẦN THUỶ TIÊN1995-09-22 00:00:001195015629SH lần đầu
333ĐOÀN VĂN TÍN1997-01-15 00:00:00152168079SH lần đầu
334CAO PHI TOÀN1987-10-11 00:00:00211869788SH lần đầu
335LÊ ANH TUẤN1987-11-17 00:00:00311928391SH lần đầu
336LÊ HOÀI TUẤN1999-05-04 00:00:0075099009164SH lần đầu
337LÊ VĂN TÝ1996-09-10 00:00:00272589820SH lần đầu
338TRẦN QUANG THẠCH1962-12-01 00:00:0051062000419SH lần đầu
339NGUYỄN NAM THÁI1972-03-22 00:00:00271619007SH lần đầu
340NGUYỄN ĐẠI THANH1993-08-08 00:00:00241360228SH lần đầu
341NGUYỄN VĂN THANH1998-10-30 00:00:00272669580SH lần đầu
342ĐỖ CAO XUÂN THANH1996-09-01 00:00:00272422467SH lần đầu
343TRẦN THIỆN THANH1994-02-14 00:00:00272320908SH lần đầu
344NGUYỄN THỊ DẠ THẢO1985-01-09 00:00:00271626497SH lần đầu
345TRẦN THỊ THANH THẢO2003-12-31 00:00:00276079008SH lần đầu
346DƯƠNG THỊ UYÊN THI1990-06-10 00:00:00272246609SH lại LT + H + Đ
347NGUYỄN HOÀNG THANH THIÊN1999-08-26 00:00:00225764642SH lần đầu
348NGUYỄN XUÂN THIỆN1995-10-22 00:00:00272479143SH lần đầu
349DƯƠNG QUÝ THÌN1991-12-30 00:00:0046091001925SH lần đầu
350NGUYỄN VĂN THỊNH1985-05-03 00:00:00271653400SH lần đầu
351HOÀNG ĐỨC THỌ1985-05-02 00:00:00164254921SH lần đầu
352NGUYỄN TRẦN MỘNG THƯỜNG1989-12-23 00:00:0079189022776SH lần đầu
353HUỲNH VĂN THƯỞNG1998-04-20 00:00:00272721580SH lần đầu
354NGUYỄN DANH THƯỢNG2002-12-16 00:00:0027202006815SH lần đầu
355NGUYỄN THỊ HẰNG TRANG2004-01-13 00:00:0027304006862SH lần đầu
356NGUYỄN THỊ KIM TRANG1988-10-05 00:00:00272008811SH lần đầu
357TRẦN THỊ HUYỀN TRANG2001-10-02 00:00:0072301002171SH lần đầu
358ĐẶNG THỊ QUỲNH TRANG1992-03-20 00:00:00187160322SH lần đầu
359BÙI TRẦN MINH TRÍ2000-02-27 00:00:00272779412SH lần đầu
360TÔ THÀNH TRÍ1990-02-10 00:00:0079090039116SH lần đầu
361DƯ BÙI QUỐC TRÍ1997-04-13 00:00:00371745931SH lần đầu
362NGUYỄN TRÍ TRUNG1983-08-04 00:00:0075083014918SH lần đầu
363LÊ THÀNH TRUNG2000-07-12 00:00:00212842804SH lần đầu
364NGUYỄN TRUNG1994-11-29 00:00:00272300487SH lần đầu
365NGUYỄN TẤN TRUNG1966-09-30 00:00:0021592591SH lần đầu
366TRẦN CẨM TRƯỜNG1985-11-10 00:00:00271637276SH lần đầu
367LÊ THỊ ÚT1983-06-30 00:00:0075183002966SH lần đầu
368NGUYỄN THÀNH VĂN1984-11-17 00:00:0025788845SH lần đầu
369ĐINH TIẾN VÂN1981-03-28 00:00:0044081001811SH lần đầu
370TRẦN THỊ THÚY VI1999-05-10 00:00:00251221311SH lần đầu
371PHẠM HOÀNG VIỆT1986-02-06 00:00:0024908747SH lần đầu
372PHÙNG VĂN VIỆT1983-06-06 00:00:00121472019SH lần đầu
373NGUYỄN VĂN VIỆT1986-10-12 00:00:00281207089SH lần đầu
374NGUYỄN NAM VIỆT1990-01-30 00:00:0072090004217SH lần đầu
375TRẦN XUÂN VINH1995-10-27 00:00:00272500255SH lần đầu
376HỒ ĐÌNH VŨ2000-08-18 00:00:0074200006451SH lần đầu
377NGUYỄN HỒNG VŨ2000-08-28 00:00:00272921985SH lần đầu
378TRẦN ANH VŨ1995-07-29 00:00:0079095016712SH lần đầu
379LÊ THỊ BẢO YẾN1989-03-05 00:00:00215032714SH lần đầu