STTHỌ TÊNNĂM SINHCMNDTÌNH TRẠNG
1LÊ VĂN AN1990-09-10 00:00:00215087281SH lần đầu
2NGUYỄN HỮU AN2001-10-01 00:00:00272923027SH lần đầu
3NGUYỄN HUỲNH ANH1988-10-05 00:00:00271820782SH lần đầu
4VŨ TUẤN ANH1998-12-13 00:00:00272603982SH lần đầu
5TRẦN NGUYỄN HỒNG ÂN2003-09-07 00:00:00272927797SH lần đầu
6TRẦN QUỐC BẢO2000-09-24 00:00:0075200018171SH lần đầu
7VÒNG THIẾN BẨU1990-02-22 00:00:00271930312SH lần đầu
8PHẠM VĂN BẨY1988-02-25 00:00:00261184251SH lại H + Đ
9VŨ GIA CÔNG1985-01-20 00:00:0033085015917SH lần đầu
10NGUYỄN TIẾN CÔNG1985-05-21 00:00:0052085000471SH lại LT + H + Đ
11LÊ VĂN CƯỜNG1981-05-01 00:00:00272795284SH lần đầu
12PHAN THANH CƯỜNG1983-03-27 00:00:00212226155SH lần đầu
13TRẦN CƯỜNG1982-01-12 00:00:0046082000094SH lần đầu
14NGUYỄN MẠNH CƯỜNG1985-08-21 00:00:00261560623SH lần đầu
15LÊ THỊ MINH CHÂU1971-04-04 00:00:00271030107SH lần đầu
16ĐỖ CHIẾN DÂN1994-01-01 00:00:00272244094SH lần đầu
17LÊ THỊ MỸ SEN DEN1991-09-01 00:00:00221298448SH lần đầu
18LỘC CỎNG DÌN1995-03-26 00:00:00272385500SH lần đầu
19ĐOÀN NGUYỄN KHÁNH DUY2003-03-05 00:00:00272968672SH lần đầu
20HOÀNG VĂN DUY1986-07-12 00:00:00230736446SH lần đầu
21NGUYỄN HOÀNG THÙY DƯƠNG1997-10-01 00:00:001197028539SH lần đầu
22HUỲNH HẢI ĐĂNG1999-12-30 00:00:00272710626SH lại LT + H + Đ
23NGUYỄN VĂN ĐÔNG1988-02-10 00:00:00183454269SH lại LT + H + Đ
24NGUYỄN TẤN ĐỒNG1985-01-14 00:00:00271665441SH lần đầu
25CHÂU THỊ NGỌC HÀ1976-02-12 00:00:0075176001118SH lần đầu
26NGUYỄN THÀNH HẢI1975-01-01 00:00:0075075001692SH lần đầu
27PHÍ CÔNG HẢI2001-02-12 00:00:00272864001SH lần đầu
28VŨ THỊ BÍCH HẢI1997-09-25 00:00:00272492526SH lần đầu
29NGUYỄN MẠNH HẠNH1983-08-14 00:00:008083011469SH lần đầu
30VŨ THỊ HẰNG1980-10-14 00:00:00272647984SH lại LT + H + Đ
31NGUYỄN HOÀI HẬN1984-01-01 00:00:0080084000007SH lần đầu
32PHẠM THẾ HIỀN1989-10-20 00:00:0075089001052SH lần đầu
33HÀ HỬU HIỀN1987-05-15 00:00:00331572211SH lần đầu
34HOÀNG THỊ HOA1987-01-10 00:00:00272775018SH lần đầu
35NGUYỄN HOÀNG MAI HOA1989-10-18 00:00:0079189032137SH lần đầu
36LỘC CHẠC HOA1997-02-20 00:00:00272528673SH lần đầu
37TRẦN THỊ HOÀ1994-01-01 00:00:00381705062SH lần đầu
38LÊ QUANG HOÀNG1979-05-25 00:00:0095079008130SH lần đầu
39NGUYỄN MINH HOÀNG1988-06-15 00:00:0075088000171SH lần đầu
40LÊ THỊ KIM HỒNG1989-07-20 00:00:00271930639SH lần đầu
41PHẠM VĂN HỢP1977-05-17 00:00:0082077015460SH lần đầu
42NGUYỄN THẾ HÙNG1983-01-20 00:00:00272299958SH lần đầu
43HOÀNG NGỌC HUY1994-08-25 00:00:00272293876SH lần đầu
44PHAN VĂN HUYÊN1982-07-04 00:00:00272399364SH lại LT + H + Đ
45HUỲNH NGUYỄN KHÁNH HƯNG2002-03-04 00:00:008202004589SH lần đầu
46TĂNG QUỐC VĨNH HƯNG1999-03-04 00:00:0025912205SH lần đầu
47NGUYỄN XUÂN HƯNG1991-11-28 00:00:00272237575SH lại LT + H + Đ
48PHẠM THỊ MINH HƯƠNG2001-01-01 00:00:00272818458SH lần đầu
49NGUYỄN NGỌC DIỄM HƯƠNG2003-04-28 00:00:00276073162SH lần đầu
50TRỊNH ĐÌNH KIÊN1986-03-15 00:00:00172433558SH lại H + Đ
51ĐINH NGỌC HOÀNG KIM1990-04-14 00:00:0079190013411SH lần đầu
52Y PHI NI KNUL1989-03-03 00:00:00241174172SH lần đầu
53LƯU QUANG KHẢI1983-01-01 00:00:00321077939SH lần đầu
54HỒ THỊ MỸ KHANH1977-01-02 00:00:00272266261SH lần đầu
55NGUYỄN NGỌC KHẤN1982-03-01 00:00:00271458066SH lần đầu
56PHẠM GIA KHIÊM2002-09-11 00:00:00272881564SH lần đầu
57PHẠM HỒNG KHOA2003-09-24 00:00:00272977879SH lần đầu
58NGÔ HOÀN KHÔI1982-02-24 00:00:00271534394SH lần đầu
59TRẦN THỊ HƯƠNG KHƯƠNG1994-12-16 00:00:0075194012572SH lần đầu
60DƯƠNG ĐÌNH LẠC1997-11-24 00:00:00191893568SH lần đầu
61NGÔ THỊ ANH LÊ1982-08-11 00:00:0049182015612SH lần đầu
62THÂN THỊ LỆ1993-08-22 00:00:00215226267SH lần đầu
63NGUYỄN BÁ LINH1983-05-01 00:00:0025211197SH lần đầu
64ĐINH LÊ KIM LONG2003-06-20 00:00:00276022258SH lần đầu
65HOÀNG ĐỨC LONG1988-08-15 00:00:00271814869SH lần đầu
66HOÀNG HẢI LONG1992-01-24 00:00:0063391751SH lần đầu
67NGUYỄN HOÀNG LONG2000-07-02 00:00:00272763009SH lần đầu
68PHẠM HOÀNG LONG1983-01-01 00:00:00271536406SH lại H + Đ
69BÙI VĂN LONG2000-02-18 00:00:00272736633SH lại H + Đ
70TRẦN XUÂN LỘC1980-09-09 00:00:00271485117SH lần đầu
71TRẦN HÀ THẢO LY1985-08-02 00:00:0089185021198SH lần đầu
72TĂNG THỊ QUỲNH MAI1990-02-25 00:00:0035190010380SH lần đầu
73PHẠM TRUNG MINH1994-03-20 00:00:0075094024209SH lần đầu
74LÊ ĐÌNH NAM1984-04-13 00:00:0038084011567SH lần đầu
75CHU HỒNG NAM1987-08-28 00:00:0020087012995SH lần đầu
76LÂM MẠNH NAM1997-10-08 00:00:00273599464SH lại LT + H + Đ
77TRẦN THỊ THANH NGA1991-03-23 00:00:0075191000324SH lần đầu
78CHU THỊ QUỲNH NGA1989-02-05 00:00:00272966811SH lần đầu
79NGÔ NGỌC NGÂN1992-01-21 00:00:00272179721SH lần đầu
80TRẦN THỊ HIỆP NGHĨA1988-08-20 00:00:00261025907SH lại LT + H + Đ
81LÊ THỊ MINH NGỌC1990-07-14 00:00:00371278422SH lần đầu
82LÊ THÁI NGỌC1980-07-02 00:00:00272645269SH lần đầu
83NGUYỄN THỊ NGUYỆT1990-06-16 00:00:0042190000578SH lần đầu
84NGUYỄN VI NHÂN1981-11-19 00:00:0075081016194SH lần đầu
85CÁP HỮU TRẦN NHÂN1987-05-17 00:00:00271708700SH lần đầu
86PHAN TIẾN NHÂN1981-07-01 00:00:00271495560SH lại LT + H + Đ
87ĐOÀN NGỌC NHẪN1984-05-30 00:00:0079084011636SH lần đầu
88NGUYỄN HỮU NHẪN1998-03-13 00:00:00197392266SH lại LT + H + Đ
89LÊ QUANG NHẬT1971-10-18 00:00:0025186041SH lần đầu
90ĐỖ VŨ MINH NHẬT1990-02-28 00:00:00271902172SH lần đầu
91VŨ THẾ NHẸ1986-08-08 00:00:0030086013664SH lần đầu
92HÀ THỊ YẾN NHI2000-10-12 00:00:00281234050SH lần đầu
93TRẦN THỊ NHUẨN1982-02-14 00:00:0036182011609SH lại LT + H + Đ
94LÊ CHÂU PHA1988-12-24 00:00:0075188017006SH lần đầu
95LÊ TẤN PHÁT1986-02-14 00:00:0052086016521SH lần đầu
96NGUYỄN THÀNH PHÁT2002-06-01 00:00:00281303278SH lại LT + H + Đ
97TRỊNH TRẦN DẬT PHẨM1988-10-25 00:00:0056188013646SH lần đầu
98NGUYỄN MINH PHI2003-06-07 00:00:0077203000171SH lần đầu
99TÔ QUỐC PHONG1980-01-01 00:00:00311591759SH lần đầu
100TRẦN VŨ PHONG1996-02-10 00:00:00241471405SH lần đầu
101VÒNG SÉC PHÓNG1987-05-01 00:00:00271713124SH lại LT + H + Đ
102TRẦN SƠN PHÚ1997-09-30 00:00:0044097000080SH lần đầu
103TRẦN MINH PHƯỚC1993-04-08 00:00:0075093019149SH lần đầu
104BÙI NGỌC ANH PHƯƠNG2003-07-14 00:00:0075303003925SH lần đầu
105HỒ VĂN PHƯƠNG1972-03-06 00:00:00271035122SH lần đầu
106LÊ HOÀI PHƯƠNG1981-07-17 00:00:00271449728SH lần đầu
107NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG1998-07-29 00:00:0075198000787SH lần đầu
108LÊ NGỌC PHƯƠNG1990-10-05 00:00:0038090014931SH lần đầu
109NGUYỄN NHẬT QUANG1985-10-03 00:00:0079085004140SH lần đầu
110NGUYỄN VĂN QUANG1983-08-02 00:00:00272659772SH lần đầu
111VŨ MINH QUANG2000-10-18 00:00:0079200004299SH lần đầu
112VŨ THANH QUANG1990-10-12 00:00:00272024945SH lại H + Đ
113VŨ QUỐC QUÂN2002-09-14 00:00:00276009033SH lần đầu
114NGUYỄN VĂN QUÂN1992-02-10 00:00:0044092002353SH lại LT + H + Đ
115NGUYỄN ANH QUỐC1994-03-12 00:00:0075094000135SH lần đầu
116NGUYỄN HỮU SANG2003-07-05 00:00:0075203022744SH lần đầu
117NGUYỄN HỒ NGỌC SANG1991-02-21 00:00:00272118751SH lần đầu
118HUỲNH MINH SƠN1983-05-13 00:00:0079083011665SH lần đầu
119MAI NGỌC SƠN1991-04-07 00:00:00321435439SH lần đầu
120ĐÀO THANH SƠN1966-04-18 00:00:0036066007442SH lần đầu
121TRẦN TRƯỜNG SƠN1994-06-20 00:00:00341894208SH lần đầu
122NGUYỄN XUÂN TAM1990-06-03 00:00:0040090046254SH lần đầu
123TRƯƠNG THỊ MỸ TÂM2002-11-08 00:00:00272863871SH lần đầu
124LƯU VĂN TẤN1992-12-11 00:00:00261524167SH lần đầu
125MAI TRUNG TẤN1992-11-21 00:00:0033092000869SH lần đầu
126PHẠM THỊ KIM TIẾN1993-07-17 00:00:00272185009SH lần đầu
127VŨ MẠNH TIẾN1989-03-20 00:00:00225402850SH lại LT + H + Đ
128TẠ THƯƠNG TÍN1989-07-06 00:00:00321391772SH lần đầu
129NGUYỄN PHƯƠNG TOÀN1998-01-25 00:00:0079098023125SH lần đầu
130PHẠM THANH TOÀN1988-12-25 00:00:0082088002466SH lần đầu
131NGUYỄN VĂN TỚI1987-12-20 00:00:0035087004269SH lần đầu
132BÙI VĂN TỚI1970-05-01 00:00:0036070012452SH lần đầu
133NGUYỄN ANH TÚ1998-03-08 00:00:0040098012312SH lần đầu
134LÊ THANH TUẤN1992-12-05 00:00:00272235255SH lần đầu
135NGUYỄN HỮU TUẤN1996-06-06 00:00:00272621684SH lần đầu
136TRẦN TRUNG TUẤN1993-03-20 00:00:00272318810SH lần đầu
137TRẦN DOÃN TUẤN1994-01-27 00:00:00273580138SH lần đầu
138LÊ ĐĂNG TUẤN1982-10-10 00:00:0042082012460SH lần đầu
139NGÔ THANH TUẤN1977-06-01 00:00:0075077001350SH lần đầu
140NGUYỄN MINH TUẤN2003-06-07 00:00:0077203000170SH lần đầu
141NGUYỄN MINH TUẤN1983-08-24 00:00:00183370378SH lần đầu
142NGUYỄN MINH TUYỂN1994-07-15 00:00:00272281949SH lần đầu
143BÙI THỊ TUYẾT1982-01-04 00:00:0031106297SH lại LT + H + Đ
144ĐỒNG THỊ KIM TƯƠI1993-07-09 00:00:00272245431SH lại H + Đ
145ĐOÀN CÔNG THÁI2002-10-18 00:00:00272915190SH lần đầu
146NGUYỄN VĂN THÁI1987-04-04 00:00:00272489994SH lần đầu
147BÙI ĐỨC THANH1983-04-10 00:00:0042083001880SH lần đầu
148TRẦN TIẾN THANH1986-07-10 00:00:00271703266SH lại LT + H + Đ
149ĐÀM XUÂN THÀNH1968-07-01 00:00:00194073363SH lần đầu
150PHẠM QUANG THÀNH1978-09-23 00:00:00281400980SH lần đầu
151TRẦN VĨNH THÀNH1986-02-16 00:00:0072086002274SH lần đầu
152LƯƠNG CÔNG THÀNH1984-04-24 00:00:00271561467SH lần đầu
153LÊ PHƯỚC THẠNH1998-02-10 00:00:00272696337SH lần đầu
154TRẦN NGỌC THẢO1991-05-07 00:00:0079091035070SH lần đầu
155TRẦN THỊ THANH THẢO1986-03-20 00:00:00272658606SH lần đầu
156LÊ MINH THẮNG1991-08-14 00:00:00272144312SH lần đầu
157LÊ XUÂN THẮNG1974-04-27 00:00:00271557353SH lần đầu
158HOÀNG THỊ THÊM1982-08-08 00:00:0036182004095SH lần đầu
159NGUYỄN HUY HOÀNG THIÊN1973-02-25 00:00:0079073037832SH lần đầu
160NGUYỄN TRỌNG THIỆN1973-03-08 00:00:00212034227SH lại LT + H + Đ
161NGUYỄN VĂN THỊNH1962-10-25 00:00:00281033171SH lần đầu
162NGUYỄN NGỌC THỐNG1985-11-12 00:00:0075085002127SH lần đầu
163NGUYỄN THỊ THƠM1991-06-08 00:00:00250823873SH lần đầu
164PHẠM THỊ KIM THÙY1987-12-14 00:00:00261047423SH lần đầu
165BÙI THỊ YẾN THỦY1988-12-04 00:00:00205416229SH lần đầu
166NGUYỄN THỊ THỦY1991-02-15 00:00:00272147472SH lần đầu
167TẠ CÔNG THƯƠNG1990-01-01 00:00:00272048499SH lần đầu
168NGUYỄN QUỐC THƯỜNG1991-01-19 00:00:0077091003518SH lần đầu
169TRẦN ĐÌNH TRẠCH1979-06-15 00:00:00271554537SH lần đầu
170ĐÀO NGỌC THANH TRANG1992-02-05 00:00:0079192010908SH lần đầu
171NGUYỄN NGỌC MINH TRANG1988-11-30 00:00:0079188006229SH lần đầu
172NGUYỄN MINH TRÍ1988-06-15 00:00:00272109878SH lần đầu
173BÙI XUÂN TRINH1995-09-10 00:00:0038195011557SH lần đầu
174LÊ THỊ MAI TRINH1971-11-19 00:00:00270917218SH lại LT + H + Đ
175NGUYỄN ĐỨC TRỌN1985-10-27 00:00:0075085011936SH lần đầu
176TRẦN ĐÌNH THỦY TRÚC1999-10-26 00:00:00272798260SH lại LT + H + Đ
177VÕ TRÍ TRUNG1994-02-14 00:00:00272244585SH lần đầu
178LÊ QUANG TRƯỜNG1982-06-11 00:00:00230639074SH lần đầu
179TRẦN MINH TRƯỜNG2003-09-17 00:00:00272964168SH lần đầu
180BÙI VĂN TRƯỜNG1995-04-24 00:00:00272886387SH lần đầu
181NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG2000-01-23 00:00:0072200000860SH lần đầu
182TÔ MAI UYÊN2000-12-18 00:00:0062300000892SH lần đầu
183NGUYỄN THỊ MỸ UYÊN2002-02-11 00:00:00276089419SH lần đầu
184CHỀ SÁN VÀ1961-05-11 00:00:0075061003357SH lần đầu
185NGUYỄN THỊ MỸ VÂN1986-01-01 00:00:00273648627SH lại H + Đ
186ĐẶNG QUANG VINH1993-06-01 00:00:00272382465SH lần đầu
187HỨA QUỐC VINH1991-05-30 00:00:00301394303SH lần đầu
188NGUYỄN TRẦN VŨ1990-09-02 00:00:00241203472SH lại H + Đ
189ĐÀO THỊ HÀ VY1999-03-27 00:00:0075199000844SH lần đầu
190NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN1986-08-03 00:00:0075186002006SH lần đầu