STTHỌ TÊNNĂM SINHCMNDTÌNH TRẠNG
1PHẠM LONG AN1981-06-21 00:00:00162239413SH lần đầu
2PHAN KHẮC DŨNG ANH2003-08-05 00:00:00272968002SH lần đầu
3NGUYỄN THỊ KIỀU ANH1997-05-27 00:00:0031197004800SH lần đầu
4BÙI THỊ MỸ ANH1988-01-01 00:00:00351709489SH lần đầu
5NGUYỄN THỊ LAN ANH1999-02-27 00:00:00272705010SH lần đầu
6NGUYỄN TUẤN ANH1987-07-29 00:00:00271753814SH lại H + Đ
7LƯƠNG GIA BẢO2003-02-18 00:00:00272959868SH lần đầu
8HỨA XUÂN BẢO1992-10-04 00:00:00191762630SH lần đầu
9TRẦN VĂN BẮC1978-02-15 00:00:00272939167SH lần đầu
10NGUYỄN THÁI BÌNH1991-05-27 00:00:00352225829SH lần đầu
11NGUYỄN THỊ VY BÔNG1987-09-19 00:00:0060187000482SH lần đầu
12TRẦN HỮU CẦN1987-10-15 00:00:0052087005772SH lần đầu
13VÕ VĂN CÔNG1987-03-27 00:00:00261147156SH lần đầu
14PHẠM VĂN CỬNG1965-01-01 00:00:00272041072SH lần đầu
15NGUYỄN VĂN CƯỜNG1977-02-01 00:00:00311549972SH lần đầu
16NGUYỄN CAO CƯỜNG1996-12-23 00:00:0052096000066SH lần đầu
17ĐẬU BÁ CƯỜNG1989-07-07 00:00:00186841932SH lại LT + H + Đ
18TRƯƠNG THỊ KIM CỨU1978-08-02 00:00:00271271671SH lần đầu
19LƯU VĂN CHIỀU1974-09-15 00:00:00272645300SH lần đầu
20TRƯƠNG THỊ CHÍNH1976-01-01 00:00:00272208303SH lần đầu
21MAI VĂN CHỨC1999-03-10 00:00:0075099004277SH lần đầu
22VŨ VĂN CHỨC1983-10-15 00:00:00121599584SH lần đầu
23NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG1979-03-26 00:00:0079079013032SH lần đầu
24MAI THỊ NGỌC DUNG1990-04-24 00:00:0075190002931SH lần đầu
25NGUYỄN THANH DŨNG1989-10-20 00:00:0070868296SH lần đầu
26PHAN TRÍ DŨNG1997-11-28 00:00:0075097000945SH lần đầu
27VŨ TIẾN DŨNG1993-05-02 00:00:00174077326SH lần đầu
28HÀ TUẤN DŨNG1996-08-11 00:00:00272474887SH lại LT + H + Đ
29NGUYỄN THANH DUY1988-03-10 00:00:0052088010131SH lần đầu
30TRẦN NGỌC DUY1998-07-28 00:00:0025098001267SH lần đầu
31ĐỖ THÁI DUY2000-10-18 00:00:00272747250SH lại LT + H + Đ
32NGUYỄN ANH DUY1986-10-16 00:00:00271760458SH lại LT + H + Đ
33DIỆP THỊ NGỌC DUYÊN1963-11-04 00:00:00270289329SH lại H + Đ
34NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO1978-11-02 00:00:00271482345SH lần đầu
35HỒ TRỌNG QUÝ ĐẠT1993-10-30 00:00:00272429914SH lần đầu
36NGUYỄN THÀNH ĐẠT1987-11-17 00:00:0075087008619SH lần đầu
37PHẠM VĂN KHÁNH ĐẠT1992-09-22 00:00:00272137308SH lần đầu
38HỒ TẤN ĐẠT1993-06-23 00:00:00272338331SH lần đầu
39NGUYỄN VŨ HẢI ĐĂNG2000-03-24 00:00:00272760097SH lần đầu
40PHAN HUỲNH ĐĂNG1996-12-01 00:00:00272566356SH lại LT + H + Đ
41TRẦN VĂN ĐỆ1974-12-20 00:00:0034074022069SH lần đầu
42NGUYỄN TIẾN ĐỊNH1991-04-04 00:00:00250864402SH lần đầu
43NGUYỄN MINH ĐỨC1980-08-10 00:00:00121354594SH lần đầu
44LÊ DUY MINH ĐỨC2003-10-13 00:00:00276071222SH lần đầu
45PHAN VIẾT ĐỨC1990-01-03 00:00:00271970021SH lần đầu
46BÙI MINH ĐỨC2001-07-11 00:00:0075201007508SH lần đầu
47TRẦN HOÀNG GIA1998-12-04 00:00:00272665351SH lần đầu
48LƯƠNG VĂN HẠ1984-05-01 00:00:00211795207SH lần đầu
49NGUYỄN NHẬT HẠ1994-03-01 00:00:00321479826SH lại H + Đ
50NGUYỄN THẾ HẠNH1994-02-10 00:00:00272350218SH lần đầu
51NGUYỄN HỮU HẠNH1991-09-10 00:00:00261298327SH lần đầu
52LÊ XUÂN HẠNH1994-06-19 00:00:0038094006551SH lần đầu
53ĐINH ĐỨC HẠNH1991-09-08 00:00:00250882191SH lại LT + H + Đ
54BÙI THỊ HẢO1985-03-12 00:00:00272979334SH lần đầu
55NGUYỄN THỊ THÚY HẢO1983-01-09 00:00:0075183003138SH lần đầu
56DƯƠNG VŨ HẢO1993-04-30 00:00:00381739943SH lần đầu
57NGUYỄN PHƯỚC HẬU1992-02-23 00:00:00341711135SH lần đầu
58NGUYỄN THỊ THU HIỀN1988-11-27 00:00:00250730629SH lần đầu
59LÊ THỊ KIM HIỀN1982-06-25 00:00:00321085840SH lần đầu
60NGUYỄN HỮU HIỀN1975-06-20 00:00:0038075041026SH lần đầu
61VŨ VĂN HIẾN1984-09-12 00:00:00271794440SH lần đầu
62NGUYỄN HỮU HIỆP1965-11-20 00:00:00270721152SH lần đầu
63VY VĂN HIỆP1976-05-20 00:00:00271284350SH lần đầu
64CAO XUÂN HIỆP1989-01-01 00:00:00271811624SH lại H + Đ
65TRẦN XUÂN HIỂU2003-02-15 00:00:00272980700SH lần đầu
66LÊ TRUNG HIẾU1991-04-18 00:00:00271948829SH lại H + Đ
67PHAN NGỌC HOÀNG1995-01-05 00:00:00272336521SH lần đầu
68BÙI LÊ HOÀNG1986-08-17 00:00:0036086002746SH lần đầu
69LƯỜNG CÔNG HOÀNG1989-10-10 00:00:0038089012975SH lần đầu
70TRẦN THỊ BÍCH HỒNG1992-09-28 00:00:00272244576SH lại LT + H + Đ
71TRỊNH QUANG HỢP1983-05-10 00:00:0042083000709SH lần đầu
72NGUYỄN KIM HUẤN1984-06-11 00:00:00272780702SH lần đầu
73DƯƠNG THỊ NGỌC HUỆ1987-07-26 00:00:00271801927SH lần đầu
74NGUYỄN SINH HÙNG2003-05-02 00:00:00272992044SH lần đầu
75VÕ MINH HÙNG1987-03-15 00:00:00280895199SH lần đầu
76TRƯƠNG QUANG HÙNG1993-01-19 00:00:0079093015847SH lần đầu
77NGUYỄN VIỆT HUY1987-09-22 00:00:0079087019898SH lần đầu
78BẢO QUANG HUY1990-05-16 00:00:00241174546SH lần đầu
79NGÔ VĂN QUỐC HUY1996-09-04 00:00:00261506902SH lần đầu
80PHAN THỊ BÍCH HUYỀN1992-01-25 00:00:00272074068SH lần đầu
81NGUYỄN THỊ LỆ HUYỀN1986-02-20 00:00:00271692057SH lại LT + H + Đ
82MAI ĐÌNH HUỲNH1993-12-03 00:00:0038093022255SH lần đầu
83NGUYỄN ĐĂNG HƯNG1970-01-27 00:00:0045070002496SH lần đầu
84NGUYỄN QUỐC HƯNG1997-02-14 00:00:00272495058SH lần đầu
85NGUYỄN DUY HƯNG1989-09-09 00:00:00271913679SH lại LT + H + Đ
86NGUYỄN VĂN HƯNG1990-09-05 00:00:00272834662SH lại LT + H + Đ
87VŨ THỊ HƯƠNG1973-10-14 00:00:00272564804SH lại LT + H + Đ
88ĐÀO QUỲNH HƯƠNG2001-04-04 00:00:00272848559SH lại H + Đ
89NGUYỄN THANH HƯƠNG1989-04-16 00:00:00271979153SH lại LT + H + Đ
90NGUYỄN THỊ HƯỜNG1989-05-05 00:00:00276089748SH lần đầu
91TRẦN THỊ THU HƯỜNG1998-11-03 00:00:00272679602SH lần đầu
92PHẠM THỊ THU HƯỜNG1999-08-10 00:00:0075199011653SH lần đầu
93NGUYỄN THÀNH KIÊN2001-09-02 00:00:00272817979SH lại LT + H + Đ
94NGUYỄN TÀI KHANH1989-02-04 00:00:00212303212SH lần đầu
95NGUYỄN XUÂN KHÁNH1991-06-29 00:00:0092091000928SH lần đầu
96TRẦN ĐÌNH KHÔI2000-10-07 00:00:00272950708SH lần đầu
97TRƯƠNG QUANG KHÔI1992-04-29 00:00:0079092005498SH lại LT + H + Đ
98NGUYỄN VĂN LÍ1983-11-24 00:00:00363678169SH lần đầu
99ĐÀO THỊ TRÚC LINH1997-07-28 00:00:0075197010829SH lần đầu
100HUỲNH NHỰT LINH1982-07-14 00:00:0080082000640SH lần đầu
101NGUYỄN VĂN LINH1997-04-26 00:00:00341843098SH lần đầu
102TRẦN VĂN LINH1992-12-21 00:00:00194425944SH lần đầu
103NGUYỄN THỊ HOÀI LINH1992-01-31 00:00:00272066329SH lần đầu
104TẠ GIA LINH2002-02-23 00:00:00272892798SH lần đầu
105NGUYỄN THỊ LOAN1992-04-16 00:00:00241153333SH lần đầu
106LÊ PHI LONG1985-05-25 00:00:0052085000390SH lại H + Đ
107LÊ NGUYỄN TẤN LỘC2003-12-13 00:00:0086203008263SH lần đầu
108NGUYỄN HỮU LỘC1981-12-17 00:00:00271589563SH lại LT + H + Đ
109TẠ KHẮC LỘC1995-07-29 00:00:00272499001SH lại LT + H + Đ
110CAO THỊ MAI1985-03-20 00:00:00272899354SH lần đầu
111NGUYỄN THANH TRIỀN MIÊN1992-09-07 00:00:00241182859SH lần đầu
112TRẦN VĂN MINH1983-05-15 00:00:00285616499SH lần đầu
113TRẦN THỊ QUỲNH MY1988-04-12 00:00:0075188010811SH lần đầu
114ĐINH HOÀI NAM1994-04-29 00:00:00261350819SH lần đầu
115NGUYỄN NGỌC NAM2003-08-21 00:00:0034203011142SH lần đầu
116NGUYỄN THỊ THU NGÂN1992-03-12 00:00:0031192001870SH lần đầu
117NGUYỄN VĨNH NGHIÊM1978-11-23 00:00:00271307004SH lần đầu
118NGUYỄN LƯU QUẾ NGỌC1987-04-30 00:00:00272969316SH lại LT + H + Đ
119ĐẶNG ĐÌNH NGUYÊN1996-01-01 00:00:00291125688SH lần đầu
120NGUYỄN ANH NGUYÊN1989-04-15 00:00:00271827674SH lần đầu
121TÔN THẤT THÁI NGUYÊN1998-02-25 00:00:00272539499SH lại LT + H + Đ
122NGUYỄN THỊ YẾN NHI1999-11-29 00:00:00231161950SH lần đầu
123NGUYỄN THỊ NGỌC NHI1999-11-20 00:00:00272654792SH lần đầu
124HỒ THỊ MINH NHUNG1994-05-02 00:00:0075194013453SH lần đầu
125TRẦN THỊ THÚY NHUNG1994-02-23 00:00:0051194000111SH lần đầu
126TRƯƠNG TẤN PHÁT1993-02-13 00:00:00371624580SH lần đầu
127LÊ NGỌC PHI1989-11-05 00:00:00225371589SH lần đầu
128VŨ VĂN PHI1973-01-01 00:00:00272044834SH lại LT + H + Đ
129VŨ TRUNG PHIÊN1995-08-15 00:00:00163395052SH lần đầu
130LÊ TRUNG PHONG1990-12-12 00:00:00212251519SH lần đầu
131NGUYỄN HỮU PHÚC1987-05-20 00:00:00272617215SH lần đầu
132HỒ VĂN PHÚC1988-12-10 00:00:00230685478SH lại H + Đ
133NGUYỄN THỊ MỸ PHỤNG1994-11-17 00:00:00272382674SH lần đầu
134NGUYỄN DUY PHƯƠNG1998-03-31 00:00:00272634735SH lần đầu
135NGUYỄN THÀNH QUANG1997-11-03 00:00:0034097004563SH lần đầu
136HOÀNG ÁI QUỐC1985-02-16 00:00:0075085005020SH lần đầu
137ĐINH VĂN QUYẾT1990-11-27 00:00:00151798315SH lần đầu
138VŨ THỊ THÚY QUỲNH1996-06-29 00:00:00272560555SH lần đầu
139NGUYỄN TẤN SANG2003-08-10 00:00:00272933741SH lần đầu
140VÕ TẤN SANG2002-11-11 00:00:00272996054SH lần đầu
141HÀ THANH SANG1995-09-02 00:00:00276068868SH lần đầu
142NGUYỄN CÔNG SÁNG1989-11-08 00:00:0040089038183SH lần đầu
143TRẦN THỊ SEN1990-12-22 00:00:00276085815SH lần đầu
144NGUYỄN TIẾN SĨ1988-05-05 00:00:00212303859SH lần đầu
145UÔNG QUỐC SƠN1996-10-06 00:00:00272547614SH lần đầu
146TRẦN VĂN SƠN1995-01-16 00:00:00241431853SH lần đầu
147LÊ XUÂN SỬ1975-10-08 00:00:00272913377SH lần đầu
148NGUYỄN HẠNH SƯƠNG1990-04-14 00:00:00212738991SH lần đầu
149NGÔ ANH TÀI1999-03-07 00:00:00272776724SH lần đầu
150PHẠM TIẾN TÀI1995-02-10 00:00:00272400546SH lần đầu
151VÕ TẤN TÀI2001-02-10 00:00:00272997094SH lần đầu
152TRƯƠNG THANH TÀI1967-10-03 00:00:00272427091SH lại LT + H + Đ
153NGUYỄN CHÍ TÀI1993-03-16 00:00:00215233511SH lại H + Đ
154TRẦN LƯƠNG TÂM1991-05-17 00:00:0038091003918SH lại LT + H + Đ
155ĐÀO VĂN TÂM1993-03-03 00:00:00272135806SH lại H + Đ
156NGUYỄN DOÃN TÂN1992-12-25 00:00:0040092025379SH lần đầu
157LU ĐỨC TÂN1995-12-23 00:00:00272399006SH lại H + Đ
158NGUYỄN HỮU TỊCH1969-06-16 00:00:00271967145SH lại H + Đ
159TRỊNH XUÂN TIỆP1974-05-10 00:00:0037074003657SH lần đầu
160PHẠM VĂN TOẠI1990-02-01 00:00:0034090008655SH lần đầu
161TRẦN VĂN TOÁN1984-06-15 00:00:0036084027022SH lần đầu
162VŨ NGỌC TÚ1981-01-23 00:00:001081011409SH lần đầu
163NGUYỄN THANH TUẤN1988-10-28 00:00:00281404364SH lại H + Đ
164PHẠM CÔNG TUYÊN1985-08-10 00:00:00186302429SH lần đầu
165NGUYỄN VĂN THANH1999-07-08 00:00:00215441460SH lần đầu
166VƯƠNG THỊ THANH1988-12-05 00:00:00271925546SH lần đầu
167NGUYỄN VĂN THÀNH1987-03-13 00:00:00271890483SH lần đầu
168VŨ XUÂN THÀNH1991-12-11 00:00:00272928218SH lần đầu
169BÙI THỊ PHƯƠNG THẢO1981-12-26 00:00:0023266997SH lần đầu
170HOÀNG VĂN THẮNG1999-05-17 00:00:00241848112SH lần đầu
171NGUYỄN VĂN THẾ1985-11-08 00:00:00271653317SH lần đầu
172NGUYỄN VĂN THỊNH1995-05-29 00:00:00273621803SH lần đầu
173NGUYỄN TÀI THỌ1986-02-09 00:00:0051086000413SH lần đầu
174LÊ QUỐC THÔNG1998-04-04 00:00:0075098007455SH lần đầu
175HỒ THỊ BÍCH THU1979-01-27 00:00:00271314159SH lần đầu
176LÊ THỊ THU THỦY1990-10-03 00:00:00272050292SH lại LT + H + Đ
177ĐỖ HOÀI THƯƠNG1998-02-24 00:00:00272555838SH lần đầu
178NGUYỄN THỊ THUYÊN TRANG1992-02-06 00:00:00371454761SH lần đầu
179LIÊN CHÍ TRÂN1978-04-04 00:00:0079078013034SH lần đầu
180HOÀNG VĂN TRIỀU1985-08-02 00:00:0036085008365SH lần đầu
181TRẦN THỊ TUYẾT TRINH1988-04-15 00:00:00272715911SH lại LT + H + Đ
182VŨ ĐỨC TRỌNG1993-07-15 00:00:00272225478SH lần đầu
183LÊ TRỌNG1994-11-07 00:00:0080094011813SH lần đầu
184NGUYỄN HOÀNG TRUNG1987-11-20 00:00:0054087010567SH lần đầu
185CAO VĂN TRƯỜNG1987-02-16 00:00:0075087009755SH lần đầu
186TÀO THẾ VÂN1964-03-08 00:00:001064018745SH lần đầu
187TRẦN VĂN VIÊN1997-03-23 00:00:00261493033SH lần đầu
188NGUYỄN VĂN VINH1983-01-19 00:00:001083007187SH lại LT + H + Đ
189NGUYỄN ANH VŨ1988-08-26 00:00:0079088019714SH lần đầu
190NGUYỄN QUỐC VƯƠNG2003-01-08 00:00:0075203004450SH lần đầu