STTHỌ TÊNNĂM SINHTÌNH TRẠNG
1ĐỖ TRỌNG AN20/11/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
2PHẠM VĂN AN15/01/1984SH lại H + Đ
3ĐỖ HUY VIỆT ANH26/11/2004SH lần đầu (L+M+H+Đ)
4NGUYỄN PHẠM ĐỨC ANH20/05/2003SH lần đầu (L+M+H+Đ)
5NGUYỄN TUẤN ANH26/06/2002SH lần đầu (L+M+H+Đ)
6PHẠM TRẦN TUẤN ANH27/11/2003SH lần đầu (L+M+H+Đ)
7TRƯƠNG TUẤN ANH14/07/1999SH lại H + Đ
8HÀ NGỌC ÁNH28/05/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
9NGUYỄN TRƯỜNG ÂN1993-12-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
10PHẠM VĂN BẢO1995-06-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
11ĐỖ NGỌC BẢO20/09/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
12PHẠM QUỐC BẢO25/10/1991SH lần đầu (L+M+H+Đ)
13NGUYỄN VĂN CÔNG BẰNG19/04/1992SH lại H + Đ
14PHẠM VĂN BÉ1991-07-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
15TRẦN NGỌC BỬU24/05/1996SH lại H + Đ
16ĐỖ ĐĂNG CẦU15/08/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
17NGUYỄN VĂN CÔNG14/05/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
18NGUYỄN CHÍ CÔNG26/03/1980SH lần đầu (L+M+H+Đ)
19PHẠM PHÚ CÔNG1984-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
20HUỲNH THỊ BẠCH CÚC1980-08-08 00:00:00SH lại M+H+Đ
21NGUYỄN CÔNG CƯỜNG1985-10-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
22BÙI MẠNH CƯỜNG1995-09-03 00:00:00SH lại M+H+Đ
23LÊ HOÀNG CHÂU13/06/1998SH lần đầu (L+M+H+Đ)
24NÔNG ĐÌNH CHIẾN1996-02-11 00:00:00SH lại H + Đ
25NGUYỄN CÔNG DANH2003-08-08 00:00:00SH lại H + Đ
26TRỊNH VĂN DANH1996-06-07 00:00:00SH lại H + Đ
27BÙI THỊ NGỌC DIỄM1974-03-04 00:00:00SH lại H + Đ
28NGUYỄN THỊ HOÀNG DUNG23/09/1971SH lần đầu (L+M+H+Đ)
29HÁN THỊ DUNG20/01/2003SH lần đầu (L+M+H+Đ)
30TRẦN THỊ DUNG16/02/1987SH lại H + Đ
31LÊ ĐẶNG THIÊN DŨNG24/11/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
32BÙI VĂN DŨNG21/12/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
33NGUYỄN TIẾN DŨNG1996-10-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
34CỐ ĐÌNH DUY1998-05-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
35BÙI BẢO DUY1985-03-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
36VŨ ANH DUY21/08/1992SH lại Đ
37NGUYỄN HÀ NHỰT DUY30/03/1985SH lại H + Đ
38CHÂU THÙY DƯƠNG26/10/1984SH lần đầu (L+M+H+Đ)
39PHẠM XUÂN DƯƠNG2001-10-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
40PHẠM VĂN DƯƠNG15/03/1986SH lại L+M+H+Đ
41NGUYỄN VĂN ĐẠI1988-03-03 00:00:00SH lại H + Đ
42VÕ HUY ĐÀO29/11/1991SH lần đầu (L+M+H+Đ)
43ĐỖ PHÁT ĐẠT2004-10-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
44ĐẶNG KHÁNH ĐĂNG15/04/2004SH lần đầu (L+M+H+Đ)
45NGUYỄN NGỌC ĐIỆP27/02/1982SH lại H + Đ
46ĐỖ VĂN ĐOÀN20/04/1984SH lại L+M+H+Đ
47LƯƠNG HỒNG ĐÔNG14/06/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
48NGUYỄN VĂN NGHĨA EM1999-08-03 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
49LÊ THỊ HỒNG GẤM1982-04-05 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
50LÊ VĂN GIANG16/07/1980SH lần đầu (L+M+H+Đ)
51NGUYỄN ĐỨC LINH GIANG1988-12-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
52NGUYỄN THỊ HÀ20/07/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
53NGUYỄN TRẦN MINH HÀ1990-11-11 00:00:00SH lại H + Đ
54BÙI THANH HẢI26/05/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
55NGÔ HOÀNG HẢI1995-05-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
56NGUYỄN HỮU HẢI16/01/1990SH lại L+M+H+Đ
57NGUYỄN CÔNG HẢI1974-11-13 00:00:00SH lại H + Đ
58NGUYỄN TRẦN HẠT24/03/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
59CHU THỊ THU HẰNG26/01/1991SH lần đầu (L+M+H+Đ)
60NGUYỄN THỊ MỸ HẰNG19/06/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
61LÊ ĐÀO THUÝ HẰNG25/05/1983SH lại H + Đ
62NGUYỄN VĂN HẬU21/04/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
63NGUYỄN THÀNH HẬU1998-09-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
64NGUYỄN THỊ HIỀN1971-03-10 00:00:00SH lần đầu
65BÙI CHÍNH HIỀN1987-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
66LƯU VĂN HIỆP22/11/1970SH lại H + Đ
67TRẦN VĂN HIẾU20/11/1984SH lần đầu (L+M+H+Đ)
68NGUYỄN CÔNG HIẾU22/10/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
69NGUYỄN TRUNG HIẾU17/10/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
70MAI MINH HIẾU1988-08-11 00:00:00SH lại H + Đ
71NGUYỄN VĂN HIẾU20/10/1980SH lại H + Đ
72TRẦN NGỌC HÒA20/12/1960SH lần đầu (L+M+H+Đ)
73TRẦN NHƯ HÒA24/07/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
74TỪ ĐĂNG HOÀNG2001-02-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
75HUỲNH TẤN HOÀNG29/05/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
76PHẠM LÊ HOÀNG16/11/2001SH lại H + Đ
77HUỲNH TẤN HỒNG13/07/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
78LÊ ĐỨC HÙNG15/01/1999SH lần đầu (L+M+H+Đ)
79NINH TRÍ HÙNG2002-06-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
80NGUYỄN ĐẮC HÙNG28/08/1991SH lại L+M+H+Đ
81BÙI ĐOÀN QUANG HUY27/01/2004SH lần đầu (L+M+H+Đ)
82TRẦN ĐỨC HUY1989-06-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
83LÊ THANH HUY1987-05-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
84THỐNG CƯỜNG HUY15/03/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
85ĐINH THÀNH HƯNG28/08/1978SH lần đầu (L+M+H+Đ)
86PHẠM THỊ DIỄM HƯƠNG26/01/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
87VŨ THỊ THANH HƯƠNG28/06/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
88NGUYỄN XUÂN HƯƠNG1993-06-01 00:00:00SH lại H + Đ
89NGUYỄN VĂN KIÊN26/10/1985SH lần đầu (L+M+H+Đ)
90NGÔ TRUNG KIÊN1997-09-09 00:00:00SH lại H + Đ
91NGUYỄN HỒNG KIỆT22/11/1969SH lại H + Đ
92NGUYỄN VĂN KÍNH17/11/1981SH lần đầu (L+M+H+Đ)
93ĐẶNG PHẠM QUỐC KHÁNH18/05/2002SH lần đầu (L+M+H+Đ)
94PHẠM VĂN KHOA1991-07-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
95TRẦN ĐĂNG KHOA15/03/2003SH lần đầu (L+M+H+Đ)
96LÊ VĂN KHOA24/07/1969SH lại L+M+H+Đ
97PHẠM MINH KHƯƠNG19/10/2002SH lần đầu (L+M+H+Đ)
98LÊ THANH LÂM15/05/1984SH lần đầu (L+M+H+Đ)
99LÊ HỮU TRẮC LÂM1990-05-01 00:00:00SH lại H + Đ
100NGUYỄN THỊ CẨM LỆ1987-04-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
101LƯƠNG NGỌC LIÊN27/09/1989SH lần đầu (L+M+H+Đ)
102NGUYỄN DUY LINH1988-04-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
103NGUYỄN HOÀNG LINH26/09/1991SH lại H + Đ
104ĐINH CHÍ LINH1989-11-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
105VŨ TUẤN LONG1996-09-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
106ĐOÀN HOÀNG LONG25/01/2004SH lại L+M+H+Đ
107TẠI ĐÌNH LONG1956-06-05 00:00:00SH lại H + Đ
108ĐỖ HỮU LỘC1996-08-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
109TRẦN THANH LỢI1994-05-07 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
110LÊ THỊ KIM MAI20/03/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
111DƯƠNG VĂN MINH15/10/1968SH lần đầu (L+M+H+Đ)
112PHAN THỊ MƠ29/11/1983SH lại H + Đ
113HỒ SÁM MÙI1993-08-01 00:00:00SH lại H + Đ
114NGUYỄN LÊ QUỲNH MY21/10/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
115VŨ THỊ MỸ1989-06-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
116NGUYỄN THỊ LY NA21/07/1991SH lần đầu (L+M+H+Đ)
117NGUYỄN HIỀN NAM20/06/1990SH lần đầu
118VŨ TRẦN HOÀI NAM18/06/1989SH lần đầu (L+M+H+Đ)
119CHU PHƯƠNG NAM20/11/1996SH lại L+M+H+Đ
120NGUYỄN HẢI NINH1970-07-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
121LÊ THỊ MINH NGHĨA18/09/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
122LÊ ĐẶNG NGHĨA1993-07-09 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
123KIỀU NHƯ NGỌC1991-01-02 00:00:00SH lại H + Đ
124NGUYỄN THỊ THANH NHÀN25/03/1985SH lại H + Đ
125PHAN TẤN PHÁT1996-07-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
126NGÔ TIẾN PHIÊN1983-01-06 00:00:00SH lại H + Đ
127LÊ HOÀNG PHONG26/07/1983SH lần đầu (L+M+H+Đ)
128PHẠM TẤN PHONG1994-09-11 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
129ĐẶNG GIA PHONG31/01/2000SH lại H + Đ
130NGUYỄN VĂN PHÚ24/11/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
131LỘC BẢO PHÚC16/11/1999SH lại L+M+H+Đ
132NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG1997-12-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
133PHẠM LINH PHƯƠNG30/03/1979SH lần đầu (L+M+H+Đ)
134TRẦN VŨ DUY PHƯƠNG19/06/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
135NGUYỄN THỊ CẨM PHƯỜNG1984-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
136TRẦN THỊ BÍCH PHƯỢNG16/04/1984SH lại Đ
137NGUYỄN MINH QUANG13/01/1993SH lại L+M+H+Đ
138LÊ VĂN QUANG20/07/1988SH lại H + Đ
139TRẦN THỊ SƯƠNG SA20/10/1977SH lần đầu (L+M+H+Đ)
140NGUYỄN VĂN SANG22/07/1999SH lần đầu (L+M+H+Đ)
141NGUYỄN THANH SANG29/01/1992SH lại L+M+H+Đ
142NGUYỄN QUANG SÁNG25/10/1986SH lần đầu (L+M+H+Đ)
143NGÔ THỊ SÁU25/04/1981SH lần đầu (L+M+H+Đ)
144BÙI VĂN SƠN25/02/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
145LÊ HỒNG SƠN2000-03-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
146PHAN VĂN SƠN19/01/1999SH lần đầu (L+M+H+Đ)
147LÊ ĐỨC TÀI13/10/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
148NGUYỄN KHÁNH TÀI21/03/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
149LÊ ANH TÀI1979-05-17 00:00:00SH lại H + Đ
150NGUYỄN THỊ NGỌC TẠO24/02/1987SH lại H + Đ
151TRẦN VĂN TÂM1992-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
152PHẠM VĂN TÂM15/10/1979SH lần đầu (L+M+H+Đ)
153VÕ HUYỀN MỸ TIÊN27/03/2003SH lần đầu (L+M+H+Đ)
154ĐINH THỊ TOAN20/04/1987SH lại L+M+H+Đ
155NGUYỄN VĂN TOÀN17/11/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
156PHAN CẢNH TOÀN30/07/1984SH lần đầu (L+M+H+Đ)
157NGÔ THANH TOÀN22/01/1985SH lại H + Đ
158VÕ ĐỨC TOÀN17/05/1980SH lại H + Đ
159NGUYỄN MINH TÚ28/05/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
160NGUYỄN VĂN TÚ30/12/1993SH lại L+M+H+Đ
161PHẠM THẾ TUÂN18/04/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
162ĐẶNG ĐÌNH TUẤN14/10/1984SH lần đầu (L+M+H+Đ)
163LƯƠNG ANH TUẤN1985-10-09 00:00:00SH lại H + Đ
164NGUYỄN VĂN TUẤN1995-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
165VÕ PHÚC TỨ27/05/1994SH lại H + Đ
166TRƯƠNG CÔNG TƯỞNG25/02/1993SH lại L+M+H+Đ
167NGUYỄN THỊ THANH20/11/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
168LÊ VĂN THANH27/08/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
169LÊ HỒNG THÀNH24/08/1994SH lại H + Đ
170ĐẶNG THỊ THẮM15/12/1989SH lại M+H+Đ
171NGUYỄN VĂN THÂN1999-10-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
172PHAN TRIỆU THIÊN17/07/1983SH lần đầu (L+M+H+Đ)
173TRỊNH MINH THIÊN26/05/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
174TRƯƠNG HOÀNG ĐỨC THỊNH25/11/2003SH lần đầu (L+M+H+Đ)
175MAI TRỌNG THỌ26/09/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
176NGUYỄN HỒNG THU1985-03-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
177HỒ DIÊN THUẬN1985-05-07 00:00:00SH lại H + Đ
178NGUYỄN THỊ MINH THÚY1976-08-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
179NGUYỄN THỊ HÀ THƯ1995-03-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
180NGUYỄN THỊ THƯƠNG1983-01-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
181BÙI THỤY HUYỀN THƯƠNG1983-04-04 00:00:00SH lại M+H+Đ
182NGUYỄN THỊ TRANG2003-02-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
183NGUYỄN T.T. ĐOAN TRANG20/12/1982SH lần đầu (L+M+H+Đ)
184HOÀNG THỊ XUÂN TRANG16/06/2000SH lại M+H+Đ
185HỒ HUYỀN TRÂN19/01/2003SH lại L+M+H+Đ
186NGUYỄN CÔNG TRIẾT2001-12-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
187NGUYỄN MINH TRUNG1996-03-12 00:00:00SH lần đầu
188NGUYỄN VIỆT TRUNG1978-02-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
189ĐỖ THÀNH TRUNG1991-09-06 00:00:00SH lại H + Đ
190HỒ VĂN TRUNG13/10/1994SH lại H + Đ
191BẠCH THANH TRUNG1987-07-09 00:00:00SH lại M+H+Đ
192NGUYỄN TRỌNG NHẬT TRƯỜNG20/12/1981SH lần đầu (L+M+H+Đ)
193ĐẶNG XUÂN TRƯỜNG13/08/1998SH lại H + Đ
194TRẦN ĐÌNH THÚY VI1988-11-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
195LÊ ĐÌNH VIỆT17/02/1989SH lần đầu (L+M+H+Đ)
196VŨ THỊ MỸ VINH27/08/1987SH lại L+M+H+Đ
197TRẦN NGỌC VINH1970-12-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
198TRẦN NGUYỄN MINH VƯƠNG30/09/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
199HOÀNG THỤY UYÊN VY1985-05-10 00:00:00SH lại M+H+Đ
200PHẠM THỊ CẨM XUÂN28/06/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
201BÙI TUẤN TRƯỜNG AN19/07/1995SH lại M+H+Đ
202LÊ ĐỨC ÁNH15/04/1985SH lại M+H+Đ
203NGUYỄN HOÀNG ÂN1984-09-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
204TRƯƠNG VĂN BA1987-07-03 00:00:00SH lại M+H+Đ
205PHẠM THỊ BÍCH1987-02-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
206NGUYỄN VĂN BÌNH1992-04-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
207MẠCH VĂN CẦN1985-05-10 00:00:00SH lại M+H+Đ
208TRƯƠNG NGUYỄN TẤN CẨN1992-11-08 00:00:00SH lại M+H+Đ
209TRỊNH VĂN CƯỜNG19/03/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
210HUỲNH VĂN CƯỜNG1976-01-01 00:00:00SH lại M+H+Đ
211LÊ QUỐC CƯỜNG28/02/2001SH lại L+M+H+Đ
212NGUYỄN MINH CHÂU20/02/1976SH lần đầu (L+M+H+Đ)
213LÊ NGUYỄN CHÂU2000-06-07 00:00:00SH lại M+H+Đ
214BÁ VĂN CHI1998-05-06 00:00:00SH lại M+H+Đ
215DƯƠNG QUỐC CHÍ31/10/1987SH lại L+M+H+Đ
216PHẠM THỊ DÂN16/09/1977SH lần đầu (L+M+H+Đ)
217TRẦN THỊ LINH DÂNG1993-04-01 00:00:00SH lại H + Đ
218ĐINH THỊ KIM DUNG1987-05-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
219NGUYỄN TẤN DŨNG18/03/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
220BÙI THỌ NHẬT DUY2000-01-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
221TRẦN TUẤN DUY1995-04-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
222TRẦN THỊ DUYÊN27/10/1989SH lại L+M+H+Đ
223PHAN VĂN DỰ1993-08-07 00:00:00SH lại M+H+Đ
224HÀ THỊ THÙY DƯƠNG25/03/1998SH lần đầu (L+M+H+Đ)
225NGUYỄN VĂN ĐẠI1992-12-05 00:00:00SH lại M+H+Đ
226TRƯƠNG HOÀNG MINH ĐAN1993-05-11 00:00:00SH lại H + Đ
227HOÀNG QUỐC ĐẠT27/06/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
228NGUYỄN VĂN ĐẠT1990-05-08 00:00:00SH lại M+H+Đ
229BÙI NGỌC ĐÔNG1991-10-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
230TỐNG MINH ĐÔNG1989-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
231LÂM VĂN GIANG1989-01-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
232LÊ VĂN GIANG20/08/1972SH lần đầu (L+M+H+Đ)
233PHẠM QUỲNH GIANG30/09/2002SH lại L+M+H+Đ
234NGUYỄN THỊ HÀ14/01/1987SH lại M+H+Đ
235ĐÀO THỊ THẢO HẠNH17/11/1983SH lần đầu (L+M+H+Đ)
236NGUYỄN THỊ THANH HẰNG1989-02-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
237TRẦN NHƯ HẰNG13/11/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
238VŨ THỊ HẰNG1989-05-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
239NGUYỄN ĐỨC HẬU2003-05-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
240LÊ GIA NGỌC HẬU2001-02-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
241LÊ THỊ HIÊN19/01/1992SH lần đầu (L+M+H+Đ)
242CAO THỊ HIỀN1996-10-02 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
243PHAN THANH HIỀN1989-09-10 00:00:00SH lại H + Đ
244VŨ THÚY HIỀN14/12/1999SH lại L+M+H+Đ
245ĐOÀN TRUNG HIẾU23/08/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
246NGUYỄN MẠNH HIẾU1994-12-05 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
247PHẠM KIỀU HOA1978-02-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
248NÌM TRUNG HÒA15/09/1999SH lại L+M+H+Đ
249NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG20/08/1990SH lại L+M+H+Đ
250CAO ĐĂNG HÙNG17/06/1984SH lần đầu (L+M+H+Đ)
251LÊ VĂN HÙNG25/03/1978SH lần đầu (L+M+H+Đ)
252NGUYỄN DUY HÙNG15/09/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
253DƯƠNG VĂN HÙNG18/07/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
254TRẦN GIA HUY16/02/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
255NGUYỄN HẢI HUY20/10/1996SH lại M+H+Đ
256TRẦN ĐỨC HUY27/07/1992SH lại M+H+Đ
257PHẠM XUÂN HUYỀN25/04/1968SH lần đầu (L+M+H+Đ)
258PHẠM XUÂN HƯƠNG26/12/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
259NGUYỄN THỊ DIỆU HƯƠNG1988-06-11 00:00:00SH lần đầu
260PHẠM THỊ HƯƠNG1989-12-06 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
261NGUYỄN THỊ HƯỜNG1984-01-11 00:00:00SH lại M+H+Đ
262CAO GIA HY13/07/1994SH lại M+H+Đ
263ĐÀO TUẤN KIỆT2002-12-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
264VŨ NGỌC KHÁNH1990-02-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
265TRỊNH HOÀNG KHƯƠNG1996-05-01 00:00:00SH lại M+H+Đ
266LÊ THỊ LANH1972-08-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
267CHÂU THANH TÙNG LÂM22/04/1986SH lần đầu (L+M+H+Đ)
268ĐỖ ĐĂNG LÂM21/08/1992SH lần đầu (L+M+H+Đ)
269VŨ ĐỨC LÂM29/07/2004SH lần đầu (L+M+H+Đ)
270NGUYỄN CAO LÂM1997-12-09 00:00:00SH lại M+H+Đ
271LÊ THANH LẬP15/10/1982SH lần đầu (L+M+H+Đ)
272PHẠM THỊ KIM LIÊN28/05/1979SH lần đầu (L+M+H+Đ)
273LƯU THỊ THUÝ LIỄU1997-11-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
274NGUYỄN NGỌC LIỆU1960-02-07 00:00:00SH lại M+H+Đ
275HỒ THỊ LINH1986-10-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
276VÕ VĂN VŨ LINH20/07/2004SH lần đầu (L+M+H+Đ)
277HUỲNH PHI LONG30/01/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
278NGUYỄN CHÂU HOÀNG LONG19/05/2000SH lại M+H+Đ
279NGUYỄN BÁ LONG1982-07-07 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
280NGUYỄN MINH LONG13/02/1977SH lại M+H+Đ
281ĐỖ PHÚ LỘC2001-12-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
282NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI18/01/1985SH lại M+H+Đ
283LÊ VIẾT MẠNH1993-06-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
284NGUYỄN ĐỨC MẠNH14/09/2002SH lần đầu (L+M+H+Đ)
285NGUYỄN VĂN MẠNH21/06/1992SH lần đầu (L+M+H+Đ)
286NGUYỄN ĐÌNH MINH1985-10-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
287CẮM SÍ MÚI15/11/1986SH lần đầu (L+M+H+Đ)
288NGUYỄN THỊ DIỂM MY1988-09-07 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
289TRƯƠNG NGỌC NAM2001-12-11 00:00:00SH lại H + Đ
290PHAN TRỌNG NGHĨA13/03/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
291TRẦN HỮU NGHĨA24/02/1981SH lần đầu (L+M+H+Đ)
292NGUYỄN TRỌNG NGHĨA24/10/2003SH lại M+H+Đ
293NGUYỄN TRỌNG ĐẠI NGHĨA1982-05-10 00:00:00SH lại M+H+Đ
294NGUYỄN ANH NGỌC19/06/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
295NGUYỄN VĂN NGỌC20/11/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
296ĐẶNG THỊ BẢO NGỌC27/10/1992SH lần đầu (L+M+H+Đ)
297HỒ THANH TÂN NGUYÊN16/04/1980SH lại M+H+Đ
298NGUYỄN PHONG NHÃ1986-11-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
299BÙI VĂN NHẤT23/01/1986SH lần đầu (L+M+H+Đ)
300TRẦN THỊ NHI2000-05-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
301VŨ HOÀNG TRÚC NHI29/09/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
302NGUYỄN THỊ LAN NHI1991-03-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
303NGUYỄN VĂN NHO29/09/1983SH lại L+M+H+Đ
304LÂM THỊ TUYẾT NHUNG25/08/1985SH lần đầu (L+M+H+Đ)
305LÊ QUANG NHỰT1990-05-04 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
306NGUYỄN THẾ PHÁT30/06/1998SH lần đầu (L+M+H+Đ)
307NGUYỄN HUỲNH TẤN PHÁT1992-09-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
308VÕ QUANG LONG PHÁT2001-10-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
309TÔ NHỰT PHI1995-04-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
310VĂN VIẾT PHI27/10/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
311NGUYỄN VĂN PHÚ25/05/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
312NỀNH NGỌC PHƯỢNG1988-08-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
313NGUYỄN HÀ QUANG17/04/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
314LÊ XUÂN QUẢNG14/04/1985SH lần đầu (L+M+H+Đ)
315ĐINH HỒNG QUÂN26/11/1992SH lần đầu (L+M+H+Đ)
316VÕ KIM QUÂN1978-06-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
317NGUYỄN KHẢI MINH QUÂN1997-04-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
318LÊ NHƯ SA20/12/1990SH lại M+H+Đ
319BÙI TẤN SANG1989-10-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
320TRẦN TẤN SANG23/02/2003SH lại L+M+H+Đ
321CHÂU VĨNH SÂM20/08/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
322ĐỖ VĂN SĨ31/01/1984SH lần đầu (L+M+H+Đ)
323VŨ THÁI SƠN22/03/1985SH lại L+M+H+Đ
324BÙI HỮU VŨ SƠN1985-06-03 00:00:00SH lại M+H+Đ
325LÊ VĂN TAM14/04/1989SH lần đầu (L+M+H+Đ)
326TRƯƠNG DOÃN TAM16/07/1976SH lại L+M+H+Đ
327VÕ VĂN TÂM1996-03-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
328NGUYỄN THỊ THANH TÂM18/03/1984SH lại M+H+Đ
329NGUYỄN HOÀNG TÂN1996-11-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
330ĐOÀN NGỌC QUỲNH TIÊN31/03/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
331DƯƠNG THỦY TIÊN1995-06-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
332HUỲNH THÁI TIỄN1993-12-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
333HUỲNH LÊ CHÂU TIẾN15/11/2002SH lần đầu (L+M+H+Đ)
334NGUYỄN QUỐC TIẾN1992-11-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
335BÙI VĂN TOẠI22/12/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
336LÊ VĂN TOẢN20/08/1984SH lần đầu (L+M+H+Đ)
337PHAN THANH TÚ1993-02-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
338NGUYỄN ĐÌNH TÚ19/10/2000SH lại M+H+Đ
339ĐÀO ĐỨC TUÂN24/12/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
340TRẦN THÀNH TUÂN1989-07-01 00:00:00SH lại M+H+Đ
341TRẦN QUANG TUẤN1992-06-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
342TRẦN VĂN TUẤN16/10/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
343NGÂN VĂN TUẤN25/08/1997SH lại M+H+Đ
344VI VĂN TƯ1969-06-03 00:00:00SH lại H + Đ
345TRẦN TRINH TƯỜNG1992-07-04 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
346VÕ NGỌC TƯỜNG1993-01-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
347LÊ VĂN TƯỞNG24/08/1993SH lại L+M+H+Đ
348NGUYỄN CÔNG TY1985-10-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
349PHAN THỊ THU THANH1983-01-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
350TRẦN PHẠM PHƯƠNG THANH2003-02-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
351DƯƠNG VĂN THANH23/12/1975SH lại M+H+Đ
352HUỲNH MINH THÀNH24/10/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
353PHẠM XUÂN THAO1981-02-08 00:00:00SH lại M+H+Đ
354PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO29/03/1983SH lần đầu (L+M+H+Đ)
355VÕ THỊ LINH THẢO18/11/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
356NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO1994-09-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
357NGUYỄN THANH THẢO1995-03-06 00:00:00SH lại H + Đ
358NGUYỄN XUÂN THẮNG2001-01-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
359TRỊNH TOÀN THẮNG19/08/2003SH lần đầu (L+M+H+Đ)
360HOÀNG VĂN THIÊN1992-06-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
361NGUYỄN XUÂN THIÊN2003-06-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
362VÕ NHẤT THIÊN26/03/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
363VÕ TẤN THIỆN1992-02-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
364NGUYỄN DUY THỊNH19/11/1996SH lại L+M+H+Đ
365HOÀNG TRUNG THỊNH28/11/1991SH lại M+H+Đ
366LÊ NGỌC THỌ1992-01-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
367PHẠM VĂN THỌ27/08/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
368ĐINH CHÍ THỌ15/07/1977SH lại L+M+H+Đ
369CAO THÀNH THÔNG19/12/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
370NGÔ THỊ THƠM1982-10-06 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
371MÔNG THẾ THUẦN1985-12-02 00:00:00SH lại H + Đ
372PHẠM MINH THUẬN20/02/2002SH lần đầu (L+M+H+Đ)
373NGUYỄN TRẦN MINH THUẬN1993-03-06 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
374TRƯƠNG THỊ THUỶ20/01/1986SH lần đầu (L+M+H+Đ)
375NGUYỄN THỊ THỦY21/10/1983SH lần đầu (L+M+H+Đ)
376NGUYỄN THỊ THU THỦY1981-06-07 00:00:00SH lại M+H+Đ
377NGUYỄN NGỌC THÚY24/01/1982SH lần đầu (L+M+H+Đ)
378NGUYỄN VŨ THỤY20/06/1989SH lần đầu (L+M+H+Đ)
379PHAN ĐÌNH QUÂN THỤY16/03/1995SH lại L+M+H+Đ
380LƯƠNG VĂN THƯỜNG15/03/1989SH lần đầu (L+M+H+Đ)
381PHAN THỊ MINH TRANG1987-12-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
382ĐẶNG THỊ PHƯƠNG TRÂM30/11/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
383PHẠM KHAI TRÍ26/01/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
384NGUYỄN LÂM MINH TRÍ18/11/2003SH lần đầu (L+M+H+Đ)
385NGUYỄN LINH KIỀU TRINH28/08/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
386NGUYỄN THỊ TÚ TRINH1987-10-07 00:00:00SH lại M+H+Đ
387VÕ MAI TRÚC2000-03-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
388HÀ TRỌNG QUANG TRUNG31/10/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
389HOÀNG VĂN TRUNG22/12/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
390VĂN CÔNG TRỰC2001-06-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
391LÊ VŨ TRƯỜNG2000-04-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
392PHẠM VĂN TRƯỜNG28/05/1989SH lần đầu (L+M+H+Đ)
393NGUYỄN THỊ HÀ VÂN18/08/1989SH lần đầu (L+M+H+Đ)
394NGÔ VI VI1993-06-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
395PHẠM QUỐC VIỆT22/05/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
396LÂM QUANG VINH13/04/1989SH lại M+H+Đ
397TRẦN ĐÌNH LONG VŨ13/12/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
398HUỲNH CHÍ VỸ2001-01-10 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
399NGUYỄN HOÀNG YẾN15/08/2003SH lần đầu (L+M+H+Đ)
400TRẦN VĂN YẾN25/08/1964SH lần đầu (L+M+H+Đ)