STTHỌ TÊNNĂM SINHCMNDTÌNH TRẠNG
1CHANG SRAY LY A1976-12-01 00:00:0070076001991SH lần đầu
2NGUYỄN THỊ ANH1994-09-06 00:00:0040194003315SH lần đầu
3ĐỖ VĂN ANH1963-02-04 00:00:00271030301SH lần đầu
4NGUYỄN TIẾN ANH1982-04-19 00:00:00271479923SH lại LT + H + Đ
5LÊ THỊ KIM ANH1993-05-11 00:00:0025156973SH lại H + Đ
6NGUYỄN HỮU ÂN1991-04-01 00:00:00272040921SH lại LT + H + Đ
7CAO CẢNH BẢO1997-09-15 00:00:00272541144SH lần đầu
8TRẦN BẢO BẢO1992-12-04 00:00:00272072481SH lại LT + H + Đ
9ĐẶNG PHI BẢO1988-09-03 00:00:0026086401SH lại H + Đ
10HOÀNG TRỌNG BẢO2001-05-16 00:00:0044201005175SH lại H + Đ
11NGUYỄN THỊ BÌNH1990-05-22 00:00:00271980148SH lần đầu
12ĐẶNG TIỂU BÌNH1981-07-18 00:00:00183748116SH lại LT + H + Đ
13NGUYỄN XUÂN BÌNH1987-02-02 00:00:0025804710SH lại LT + H + Đ
14NGUYỄN TRẦN CAO2002-08-15 00:00:00312531179SH lần đầu
15THÒNG A CẨU1957-01-01 00:00:00270761251SH lại LT + H + Đ
16NÌM PHON CÚ1997-03-11 00:00:00272559609SH lần đầu
17ĐẶNG MINH CHIẾN1993-03-07 00:00:00272172094SH lần đầu
18TRẦN VŨ CHƯƠNG1982-04-11 00:00:00271480291SH lại LT + H + Đ
19LƯƠNG VĂN CHƯƠNG1978-04-06 00:00:00271279013SH lại H + Đ
20THẠCH VĂN DẠN1987-04-20 00:00:00276042365SH lại LT + H + Đ
21THẠCH VĨNH DINH1976-01-01 00:00:00272876284SH lần đầu
22NGUYỄN VĂN DU1992-07-07 00:00:00272162520SH lần đầu
23TRẦN THU DUNG2001-01-11 00:00:00251250033SH lần đầu
24VŨ QUỐC DŨNG1978-10-14 00:00:00271323557SH lại LT + H + Đ
25PHAN ĐỨC DUY1987-10-22 00:00:00271734224SH lần đầu
26ĐỖ VĂN DƯƠNG1971-06-10 00:00:00271497861SH lần đầu
27ĐẶNG QUỐC ĐẠI1979-10-20 00:00:00182243769SH lại H + Đ
28NGUYỄN VĂN ĐẢM1976-12-17 00:00:00276089165SH lại LT + H + Đ
29PHẠM HIẾU ĐANG1999-08-12 00:00:00321754015SH lần đầu
30BÙI CÔNG ĐẠO1985-01-01 00:00:00271664473SH lần đầu
31HỒ MINH ĐẠT1997-09-19 00:00:00272559685SH lần đầu
32NGUYỄN XUÂN ĐỢI1992-12-08 00:00:00187198572SH lần đầu
33LÊ MINH ĐỨC1999-01-25 00:00:0070099002419SH lần đầu
34VÒNG VIỄN ĐỨC1991-09-20 00:00:00276108497SH lần đầu
35HOÀNG HỮU ĐỨC1995-11-12 00:00:00272408647SH lại H + Đ
36NGUYỄN MINH ĐỨC1992-03-10 00:00:0044092002823SH lại H + Đ
37HUỲNH VĂN GẮT1965-10-20 00:00:00270659680SH lại H + Đ
38LÊ THỊ TRÀ GIANG1994-06-02 00:00:0025475531SH lần đầu
39NGÔ TRƯỜNG GIANG2000-07-21 00:00:0037200000830SH lần đầu
40BÙI THỊ THANH GIANG1984-07-27 00:00:00280834320SH lại H + Đ
41PHẠM THỊ THU HÀ1980-02-22 00:00:0037180003642SH lần đầu
42LÊ THỊ HOÀNG HÀ1984-07-17 00:00:00271618105SH lần đầu
43LÝ HỒNG HÀ1969-11-19 00:00:00270893537SH lại LT + H + Đ
44NGUYỄN VĂN HÀ1983-02-20 00:00:00271513244SH lại LT + H + Đ
45K' HẢI2002-01-23 00:00:00251241246SH lần đầu
46NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH1984-04-30 00:00:00271655414SH lại LT + H + Đ
47THÁI THỊ HẰNG1989-01-20 00:00:00186838220SH lần đầu
48DÙNG CẨM HẰNG1988-01-01 00:00:00301351121SH lần đầu
49NGUYỄN TRUNG HẬU1993-02-15 00:00:00272274175SH lần đầu
50TRẦN THỊ THANH HIỀN1991-11-12 00:00:00272927285SH lần đầu
51TRẦN THANH HIỀN1976-07-13 00:00:0025939673SH lại LT + H + Đ
52LƯU VĂN HIỀN1995-09-07 00:00:00205764024SH lại H + Đ
53TRƯƠNG ANH HIỆP1985-10-12 00:00:00261017335SH lần đầu
54TRẦN VĂN HIỂU1988-06-09 00:00:00371411075SH lại LT + H + Đ
55NGÔ THANH HIẾU1984-07-21 00:00:00221121682SH lại LT + H + Đ
56CAO SƠN HÒA1975-06-12 00:00:00271183075SH lại LT + H + Đ
57TẠ THỊ HÒA1980-09-04 00:00:001180026483SH lại LT + H + Đ
58HỒ THỊ HÒA1982-06-16 00:00:00271573760SH lại H + Đ
59NGÔ THỊ HOÀI1967-02-12 00:00:00270805124SH lại LT + H + Đ
60PHẠM THÁI VIỆT HOÀNG1992-09-24 00:00:0031782573SH lần đầu
61NGUYỄN QUỐC HUẤN1968-06-20 00:00:0040068000376SH lại H + Đ
62NGUYỄN THỊ HUỆ1984-10-05 00:00:00272806527SH lại LT + H + Đ
63ĐỖ NGỌC HÙNG1987-07-18 00:00:00131187734SH lần đầu
64TRẦN THANH HÙNG2001-01-05 00:00:00272830435SH lại LT + H + Đ
65ĐÀM THỊ MỸ HUYỀN1986-10-06 00:00:00271727526SH lần đầu
66VÒNG VIỄN HƯNG1994-10-30 00:00:00276128787SH lần đầu
67ĐỔNG HỮU HƯNG1995-09-05 00:00:00272408591SH lại H + Đ
68NGUYỄN CÔNG HƯNG1977-09-23 00:00:00272417039SH lại H + Đ
69LÊ THỊ NGỌC HƯƠNG1988-09-25 00:00:00271772837SH lại H + Đ
70NGUYỄN HỒ VŨ KHANG2001-08-16 00:00:00233315956SH lại LT + H + Đ
71NGUYỄN HỮU KHANH1984-06-22 00:00:00271600616SH lại LT + H + Đ
72NGUYỄN MẬU VỦ KHÁNH1995-04-05 00:00:00205851967SH lại LT + H + Đ
73CHỀ CỎNG KHÌN1981-04-28 00:00:00271399899SH lần đầu
74TRẦN QUỐC LẬP1987-10-04 00:00:00197206781SH lần đầu
75NGUYỄN THỊ LẸ1995-01-01 00:00:00272356701SH lần đầu
76NGUYỄN TRỌNG LIÊM1986-05-05 00:00:00271879163SH lần đầu
77TRẦN CÔNG LIÊM1985-03-07 00:00:00240817456SH lần đầu
78VY THỊ LIÊN1985-11-14 00:00:00272007501SH lần đầu
79ĐỖ THỊ LIÊN1985-09-03 00:00:0026185006965SH lại LT + H + Đ
80HOÀNG MINH LIÊN1/24/199487194000195SH lại LT + H + Đ
81NGUYỄN HỮU LĨNH1984-06-04 00:00:00194166209SH lần đầu
82TẠ THỊ LOAN1987-09-08 00:00:00271713250SH lại LT + H + Đ
83HUỲNH THỊ THÚY LOAN1989-06-18 00:00:00271898279SH lại H + Đ
84NGUYỄN ĐÌNH THIÊN LỘC2002-03-04 00:00:00272834193SH lại LT + H + Đ
85VÕ THỊ LỢI1988-06-06 00:00:00271874537SH lần đầu
86PHẠM THỊ MAI1979-07-26 00:00:00272354408SH lần đầu
87VŨ THỊ NHƯ MAI1996-08-02 00:00:00272724130SH lại LT + H + Đ
88NGUYỄN VĂN MẠNH1990-01-26 00:00:00272351936SH lần đầu
89PHẠM MIN1980-10-29 00:00:00212080484SH lần đầu
90TRẦN THỊ MINH1990-05-26 00:00:00272866947SH lần đầu
91HOÀNG CÔNG MINH2001-01-30 00:00:00272736502SH lại LT + H + Đ
92VÒNG SY MÚI1995-07-06 00:00:00272411538SH lần đầu
93NGUYỄN THỊ DIỄM MY1993-04-30 00:00:00281206623SH lại LT + H + Đ
94NGUYỄN THỪA NAM1986-01-31 00:00:00271670048SH lần đầu
95BÙI GIANG NAM1998-02-11 00:00:00272573899SH lại LT + H + Đ
96BÙI THỊ HỒNG NGA1983-01-05 00:00:00271491175SH lại H + Đ
97NGUYỄN HÀ KIM NGÂN2000-11-10 00:00:00272763491SH lại H + Đ
98ĐOÀN HỮU NGHĨA2001-06-10 00:00:00335002015SH lần đầu
99VŨ MINH NGHĨA2000-10-10 00:00:00272734800SH lần đầu
100HOÀNG ĐÌNH NGUYÊN1988-08-19 00:00:00272760990SH lần đầu
101NGUYỄN PHƯƠNG HOÀI NGUYÊN1991-08-23 00:00:00272069409SH lại H + Đ
102PHẠM THỊ HỒNG NHÃN1990-06-12 00:00:00272156367SH lần đầu
103NGUYỄN MINH NHẬT1986-05-05 00:00:00271802433SH lần đầu
104LƯU A NHÌ1994-01-10 00:00:00272356569SH lần đầu
105PHẠM THỊ HUỲNH NHƯ1994-09-03 00:00:00212270891SH lần đầu
106NGUYỄN HOÀNG QUỲNH NHƯ1993-11-14 00:00:00272449979SH lại H + Đ
107ĐỖ THỊ KIỀU OANH2000-09-12 00:00:00276017135SH lần đầu
108HUỲNH PHAN1992-02-11 00:00:00352199143SH lại H + Đ
109NGUYỄN THANH PHONG2000-08-15 00:00:0026087667SH lại LT + H + Đ
110NGUYỄN HỮU PHÚ2000-04-05 00:00:00272733988SH lại LT + H + Đ
111TRẦN VẠN PHÚC1999-03-04 00:00:0079099008944SH lần đầu
112NGUYỄN NHÃ PHƯƠNG1984-03-06 00:00:00280815578SH lại H + Đ
113LÊ THỊ HỒNG PHƯỢNG1975-12-21 00:00:00271626281SH lần đầu
114VŨ TRỌNG QUANG1994-01-04 00:00:00272993457SH lần đầu
115PHẠM MINH QUANG1989-07-30 00:00:00271903001SH lại LT + H + Đ
116NGUYỄN HỒNG QUÂN1993-05-01 00:00:00272309722SH lần đầu
117NGUYỄN VĂN QUÂN1982-10-13 00:00:00272748412SH lần đầu
118DOÃN VĂN QUÂN1988-10-25 00:00:00271985429SH lại H + Đ
119NGUYỄN THỊ DƯƠNG QUYÊN1985-05-14 00:00:00240875095SH lần đầu
120PHÙNG VÕ PHƯƠNG QUỲNH2002-07-12 00:00:00272845695SH lại LT + H + Đ
121HOÀNG NGUYỄN THANH SANG1995-11-02 00:00:00272421964SH lần đầu
122TRẦN MINH SANG1979-09-07 00:00:00272322923SH lần đầu
123NGUYỄN NGỌC SÁNG1996-08-04 00:00:00281100772SH lại H + Đ
124HỒ SAY SỒI2001-12-21 00:00:00272788832SH lần đầu
125LƯU TÔN SƠN1989-08-25 00:00:00271835804SH lần đầu
126NGUYỄN PHI TÀI1996-06-14 00:00:00184235909SH lần đầu
127VÕ THÀNH TÂM1993-05-10 00:00:00272129663SH lại LT + H + Đ
128NGUYỄN VĂN TÂN1984-04-10 00:00:00271663904SH lần đầu
129NGUYỄN THANH TÂN1994-06-05 00:00:00272226667SH lại LT + H + Đ
130NGUYỄN DUY TÂN1981-03-25 00:00:0025083598SH lại H + Đ
131NGUYỄN HÀ TẤN1973-08-07 00:00:00271478195SH lại H + Đ
132DƯƠNG VĂN TÌNH1980-04-27 00:00:00171646940SH lại LT + H + Đ
133PHÙNG THIỆN TOÀN1992-10-09 00:00:00272145210SH lần đầu
134NGUYỄN ĐÌNH TOÀN1994-07-28 00:00:00187596157SH lại H + Đ
135DƯƠNG KHẢ TÚ1998-06-28 00:00:00272680174SH lại LT + H + Đ
136HUỲNH TRẦN ANH TÚ1997-02-15 00:00:00261411149SH lại H + Đ
137LÂM ANH TUẤN1977-09-12 00:00:00271424801SH lần đầu
138LÊ MINH TUẤN1987-05-20 00:00:00271678562SH lại H + Đ
139HUỲNH TRUNG TUYỂN1991-03-20 00:00:00215239758SH lần đầu
140NGUYỄN HỮU TƯỜNG1992-08-23 00:00:00321417456SH lại H + Đ
141TRẦN VĂN QUỐC THÁI1996-10-26 00:00:00321569799SH lần đầu
142NGUYỄN ĐỨC THANH1968-01-05 00:00:00270796454SH lần đầu
143TRẦN LÊ TRÚC THANH1993-01-01 00:00:00341669331SH lần đầu
144LÊ VĂN THANH1968-07-10 00:00:00270822674SH lại LT + H + Đ
145NGUYỄN VĂN THÀNH1994-08-08 00:00:00174851424SH lần đầu
146ĐẶNG THỊ THANH THẢO1988-04-21 00:00:00271951084SH lại H + Đ
147NGUYỄN KIM THẠO1988-09-09 00:00:00215069912SH lại H + Đ
148ĐẶNG THỊ HỒNG THẮM1993-02-28 00:00:0079193003767SH lại H + Đ
149MAI TOÀN THẮNG1984-07-25 00:00:00271599299SH lại H + Đ
150HÀ THỊ MINH THI1980-12-01 00:00:0025241315SH lại LT + H + Đ
151LƯƠNG MINH THIỆN1985-09-26 00:00:00301137960SH lần đầu
152DƯƠNG NGỌC THÌN2000-02-08 00:00:00184304963SH lại H + Đ
153TRẦN TRỌNG PHÚ THỊNH1994-02-02 00:00:00272313301SH lần đầu
154LÊ HUỲNH THƠ1998-08-05 00:00:0025742323SH lại H + Đ
155HUỲNH THỊ THU1995-03-22 00:00:00205864031SH lần đầu
156NGUYỄN THỊ NGỌC THU1992-08-09 00:00:00272252973SH lần đầu
157CAO THỊ LỆ THU1980-02-17 00:00:00271554995SH lần đầu
158NGÔ THỊ LỆ THU1983-05-25 00:00:0035183005126SH lần đầu
159NGUYỄN THỊ THUA1982-01-01 00:00:0024933330SH lại LT + H + Đ
160NGUYỄN THỊ NGỌC THỦY1999-10-27 00:00:00272751211SH lần đầu
161LÊ THỊ THÙY TRANG1980-11-05 00:00:00271424978SH lần đầu
162NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG1987-10-15 00:00:00272255303SH lại LT + H + Đ
163TRẦN THỊ THANH TRANG1992-10-10 00:00:00276033460SH lại LT + H + Đ
164HUỲNH THỊ THẢO TRÂM1983-12-07 00:00:00271751029SH lại H + Đ
165TRẦN NGUYỄN BẢO TRÂN1983-01-21 00:00:0079183008556SH lần đầu
166NGUYỄN VĂN TRÍ2001-12-02 00:00:00272968768SH lần đầu
167NGUYỄN HUỲNH HỮU TRÍ1990-10-14 00:00:00272097206SH lại LT + H + Đ
168ĐINH MINH TRÍ1986-08-15 00:00:00271812535SH lại H + Đ
169NGUYỄN HỮU TRÍ1977-04-10 00:00:00183102750SH lại H + Đ
170NGUYỄN MINH TRIẾT1980-03-17 00:00:00301202527SH lại LT + H + Đ
171NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH1982-02-27 00:00:00280778378SH lần đầu
172LÊ HOÀNG TRỌNG1991-02-12 00:00:00272073543SH lần đầu
173LÊ THANH TRỌNG1994-06-06 00:00:00272253585SH lần đầu
174PHAN THỊ THANH TRÚC1991-03-01 00:00:0072191000100SH lần đầu
175TRẦN VĂN TRUNG1984-11-16 00:00:00260960233SH lại LT + H + Đ
176NGUYỄN THÀNH TRƯỜNG2000-09-15 00:00:00272746381SH lần đầu
177NGUYỄN VĂN TRƯỜNG1980-01-01 00:00:00272739667SH lần đầu
178NGHIÊM XUÂN TRƯỜNG1980-09-26 00:00:00272576138SH lần đầu
179PHẠM NHẬT TRƯỜNG1984-10-20 00:00:00191584361SH lại LT + H + Đ
180HOÀNG THỊ THẢO UYÊN1988-03-15 00:00:00271780785SH lại H + Đ
181NGUYỄN THỊ CẨM VÂN1985-12-27 00:00:00280833861SH lại LT + H + Đ
182NGÀN PHANH VỀNH1996-07-24 00:00:00272432155SH lần đầu
183ĐOÀN TIẾN VIỆT1993-09-10 00:00:0079093009993SH lại LT + H + Đ
184TRẦN VI VĨNH1990-11-06 00:00:0051090002673SH lần đầu
185LÊ HOÀNG ANH VŨ1970-12-17 00:00:0022283244SH lại H + Đ
186NGUYỄN MINH VƯƠNG1987-01-01 00:00:00271735043SH lần đầu
187LƯU TẤN VƯƠNG1991-12-20 00:00:00205454293SH lại LT + H + Đ
188NGUYỄN THỊ KIM XIN1986-04-24 00:00:00271708113SH lại LT + H + Đ
189ĐỖ THANH XUÂN1990-12-01 00:00:00271961398SH lại LT + H + Đ
190NGUYỄN NGỌC YẾN1997-08-26 00:00:00272530103SH lại LT + H + Đ
191NGUYỄN ÁI1962-12-15 00:00:00271797589SH lần đầu
192PHAN VĂN ÁI1995-03-26 00:00:00272351424SH lần đầu
193LĂNG HOÀNG KIỀU ANH1995-03-22 00:00:00272520484SH lần đầu
194NGUYỄN THỊ VÂN ANH1990-12-08 00:00:00285184587SH lại H + Đ
195NGUYỄN VÂN ANH1995-08-28 00:00:00272427647SH lại H + Đ
196LÊ ĐÌNH DUY ANH1997-07-17 00:00:00272597618SH lần đầu
197HỒ THANH BẢO1982-04-05 00:00:00271449045SH lần đầu
198LÊ VĂN BẢO1999-07-26 00:00:00187690625SH lại LT + H + Đ
199VŨ GIA BẢO1997-05-20 00:00:00272505701SH lại LT + H + Đ
200NGUYỄN THANH BÌNH1997-07-14 00:00:00285616003SH lại H + Đ
201NGÔ ĐĂNG CÔNG1972-02-06 00:00:00272639832SH lại LT + H + Đ
202NGUYỄN VĂN CƯỜNG1990-01-14 00:00:00271850678SH lần đầu
203PHAN MẠNH CƯỜNG1992-09-30 00:00:00272143917SH lại LT + H + Đ
204VÕ THỊ HƯƠNG CHI1978-05-28 00:00:00271501614SH lại LT + H + Đ
205NGUYỄN THANH CHIẾN1985-10-27 00:00:00271710946SH lần đầu
206CHÂU VĂN CHƯƠNG1997-10-04 00:00:00215431390SH lần đầu
207LÊ VĂN DẦN1987-02-03 00:00:00186580024SH lại LT + H + Đ
208NGUYỄN TRƯỜNG DIỆN1983-03-24 00:00:00221084103SH lại H + Đ
209MÃ THỊ DUNG1994-01-04 00:00:0070194000331SH lần đầu
210NGUYỄN TUẤN DŨNG1992-03-09 00:00:00272233628SH lần đầu
211NGUYỄN TRUNG DŨNG1993-05-13 00:00:00272175199SH lại H + Đ
212NGÔ CHÍ DŨNG1988-07-28 00:00:00271923367SH lại H + Đ
213NGUYỄN HUỲNH ANH DUY1992-07-23 00:00:00250911646SH lần đầu
214TRẦN VĂN DUY1983-03-10 00:00:00272364931SH lần đầu
215NGUYỄN VŨ DUY1991-01-01 00:00:00272234297SH lại H + Đ
216LÊ VĂN DƯỠNG1999-02-19 00:00:00272882323SH lần đầu
217LÊ MINH ĐẢO1980-08-29 00:00:00271645675SH lại LT + H + Đ
218NGUYỄN ĐỨC ĐẠT1995-01-01 00:00:00272646012SH lần đầu
219NGUYỄN THÀNH ĐẠT1997-09-30 00:00:00187403931SH lại LT + H + Đ
220XÀNH KÝ ĐỨC1988-08-16 00:00:00271820959SH lại LT + H + Đ
221MÔ QUANG ĐỨC1993-12-20 00:00:00272216442SH lần đầu
222CAO THỊ ĐƯỢM1971-03-26 00:00:00270920093SH lần đầu
223NGUYỄN TRƯỜNG GIANG1979-09-10 00:00:00272627237SH lại H + Đ
224LÊ THỊ HÀ1981-12-19 00:00:00272329122SH lần đầu
225VŨ ĐỨC HÀ1991-08-10 00:00:0038091019520SH lần đầu
226LÊ HẢI HÀ2003-08-14 00:00:00272911920SH lần đầu
227DƯƠNG THỊ DIỆU HÀ1993-04-15 00:00:00285424297SH lại LT + H + Đ
228HÀ HỮU HẢI1961-03-01 00:00:00273512186SH lần đầu
229NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH1982-03-19 00:00:00271526493SH lại LT + H + Đ
230TRẦN THỊ MỸ HẠNH1992-08-21 00:00:00272343995SH lại LT + H + Đ
231HUỲNH VĂN HÀO1994-02-20 00:00:00221386836SH lại LT + H + Đ
232NGUYỄN THỊ HIỀN1996-02-02 00:00:00152118772SH lần đầu
233HỒ VĂN HIẾU1999-08-03 00:00:00272712160SH lần đầu
234PHẠM VĂN HOẠCH1980-05-18 00:00:00280778555SH lần đầu
235TRẦN VĂN TÔ HOÀI1993-03-19 00:00:00221360173SH lần đầu
236NGUYỄN HOÀI1970-12-03 00:00:00270826954SH lại LT + H + Đ
237TRẦN VĂN HOÀN1992-01-20 00:00:00272388503SH lần đầu
238HUỲNH DIỆP THIÊN HOÀNG1993-10-16 00:00:0024864265SH lần đầu
239NGUYỄN ĐỨC HOÀNG1992-07-21 00:00:0034092003579SH lần đầu
240TRẦN NGỌC MỸ HOÀNG1999-04-04 00:00:00272781554SH lại H + Đ
241NGUYỄN XUÂN HOÀNG1995-04-22 00:00:00215354826SH lại H + Đ
242NGUYỄN VĂN HOÀNH1992-06-01 00:00:00173215433SH lần đầu
243NGUYỄN THÁI HUẤN1987-01-28 00:00:00225367006SH lại H + Đ
244NGUYỄN SỸ HÙNG1998-02-14 00:00:00281191456SH lần đầu
245HOÀNG HÙNG1977-01-03 00:00:00272720461SH lại LT + H + Đ
246NGUYỄN MINH HUY1995-05-23 00:00:00241413101SH lần đầu
247NGÔ THANH HUY1998-03-04 00:00:00272688045SH lần đầu
248NGUYỄN THỊ HUYỀN1982-06-30 00:00:0040182000073SH lần đầu
249VÕ VĂN HUYẾN1988-10-27 00:00:00351795159SH lại LT + H + Đ
250NGUYỄN MINH HƯNG1996-06-19 00:00:00272561289SH lần đầu
251TRẦN VĂN HƯNG1993-03-29 00:00:00163329014SH lại H + Đ
252HÁN THỊ THU HƯƠNG1980-10-05 00:00:00272891647SH lần đầu
253NGUYỄN THỊ HƯỜNG1973-04-14 00:00:00281307190SH lại LT + H + Đ
254TRẦN VŨ ĐĂNG KHOA1988-05-19 00:00:00272081924SH lại H + Đ
255TRẦN TRƯƠNG LAI1989-08-08 00:00:00271816912SH lại H + Đ
256CAO NGỌC LÊ1993-04-22 00:00:00194465807SH lại LT + H + Đ
257ĐINH QUANG LIÊM1988-04-11 00:00:00272105229SH lần đầu
258HUỲNH TẤN LIÊM1960-06-12 00:00:00300782856SH lại LT + H + Đ
259NGUYỄN NHẬT LINH1997-11-16 00:00:00272604945SH lần đầu
260PHAN VĂN LINH1989-04-23 00:00:00233120639SH lần đầu
261NGUYỄN THỊ MỸ LINH1984-05-03 00:00:00201775146SH lại LT + H + Đ
262ĐỖ VĂN LĨNH1985-10-12 00:00:00272419738SH lần đầu
263PHẠM HUY LONG1976-01-01 00:00:0077076000525SH lần đầu
264NGUYỄN THÀNH LONG1993-10-09 00:00:00272455693SH lại LT + H + Đ
265PHẠM HOÀNG LONG1996-01-10 00:00:00215388005SH lại H + Đ
266PHÙNG NGỌC LỢI1993-08-05 00:00:00281088793SH lại H + Đ
267NGUYỄN MINH LUÂN1990-01-01 00:00:00381600652SH lại LT + H + Đ
268PHẠM XUÂN LUYNH1965-09-25 00:00:0030065002309SH lại H + Đ
269NGUYỄN THỊ LƯƠNG1986-10-16 00:00:00271639980SH lại H + Đ
270VÕ CAO LƯƠNG1992-08-30 00:00:00371573556SH lại H + Đ
271TRẦN VĂN MINH1978-03-12 00:00:00272669052SH lại H + Đ
272TRẦN THẾ MINH2000-10-10 00:00:00272765248SH lại LT + H + Đ
273ĐINH THỊ DIỄM MY1992-01-01 00:00:00371412297SH lần đầu
274LÊ VĂN MỸ1989-03-12 00:00:0075089001032SH lần đầu
275PHAN THÀNH NAM1997-08-28 00:00:00272678089SH lại H + Đ
276PHAN VĂN NAM1985-03-02 00:00:00272034661SH lại LT + H + Đ
277PHẠM THÙY NINH1988-09-18 00:00:0031188005069SH lại LT + H + Đ
278NGUYỄN THỊ THU NỞ1984-06-22 00:00:00280815572SH lại H + Đ
279NGUYỄN THỊ KIM NGA1989-08-27 00:00:00272078720SH lại H + Đ
280NGUYỄN THỊ KIM NGÂN1989-03-26 00:00:0025297325SH lại H + Đ
281LÊ VĂN NGHĨA1987-04-25 00:00:00261062412SH lại LT + H + Đ
282ĐẶNG HỒNG NGỌC1995-09-15 00:00:00272540735SH lần đầu
283LÊ THỊ NHƯ NGỌC1988-03-01 00:00:00285124132SH lại LT + H + Đ
284LÊ THỊ THÚY NGỌC1990-04-27 00:00:00271979238SH lại LT + H + Đ
285PHẠM THỊ ÁNH NGUYỆT1990-10-01 00:00:00183761156SH lại H + Đ
286VÕ THỊ NGUYỆT1987-10-12 00:00:00272468627SH lại H + Đ
287LÊ HUỲNH MINH NHẬT1995-03-24 00:00:00291090314SH lần đầu
288NGÔ MINH NHƠN1999-11-06 00:00:00261457214SH lần đầu
289TRẦN VĂN NHƠN1978-05-18 00:00:00271312814SH lại LT + H + Đ
290NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG1984-05-26 00:00:00272605055SH lần đầu
291NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG1995-01-05 00:00:0091851903SH lại H + Đ
292NGUYỄN THỊ NHỤY1984-03-09 00:00:00271565068SH lại H + Đ
293TRẦN THỊ KIM OANH1989-01-01 00:00:0072189003330SH lại H + Đ
294HUỲNH LÂM PHÁP1977-07-07 00:00:00271364923SH lại LT + H + Đ
295NGUYỄN HỒNG PHONG1989-01-19 00:00:00272219590SH lần đầu
296NGUYỄN THANH PHONG1987-07-17 00:00:00341311563SH lại H + Đ
297VƯƠNG VĂN PHONG1959-01-01 00:00:00272293541SH lại H + Đ
298ĐINH THANH PHONG1979-01-20 00:00:00271310764SH lại LT + H + Đ
299NGUYỄN VĂN PHÚC1992-11-18 00:00:00187167364SH lại H + Đ
300TRẦN THỊ PHÚC1990-02-27 00:00:00215134334SH lại LT + H + Đ
301VY VĂN PHƯƠNG1989-10-10 00:00:00271933418SH lần đầu
302NGUYỄN VĂN PHƯƠNG1992-01-08 00:00:00187094175SH lần đầu
303NGUYỄN TRƯỜNG PHƯƠNG1981-01-03 00:00:0035081002816SH lần đầu
304LÊ TRẦN DIỄM PHƯƠNG1994-08-25 00:00:00301528730SH lại LT + H + Đ
305NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG1995-10-19 00:00:00285466509SH lần đầu
306THIÊN DUY QUANG1991-09-05 00:00:00264367582SH lần đầu
307TRẦN HOÀNG MINH QUANG2002-03-03 00:00:00272789797SH lần đầu
308NGUYỄN THỊ QUÝ1980-09-01 00:00:00281149635SH lại H + Đ
309NGUYỄN THỊ QUYÊN1987-08-23 00:00:00271812603SH lại LT + H + Đ
310LÊ ĐĂNG SANG1992-05-20 00:00:00184012831SH lần đầu
311VŨ VĂN SÁU1989-01-01 00:00:0038089003914SH lại LT + H + Đ
312LÊ TRƯỜNG SƠN1977-11-22 00:00:00271273667SH lần đầu
313NGUYỄN THÀNH SƠN1966-11-27 00:00:00270726315SH lại LT + H + Đ
314ỪNG CHẾCH SÙI1996-07-23 00:00:00272451847SH lần đầu
315NGUYỄN THỊ DIỄM SƯƠNG1990-07-17 00:00:00272031364SH lần đầu
316NGUYỄN TẤN TÀI1992-01-06 00:00:00352076315SH lần đầu
317NGUYỄN LINH TÂM2000-10-12 00:00:00371897777SH lần đầu
318ĐỖ THỊ THANH TÂM1989-10-20 00:00:00272191794SH lại LT + H + Đ
319HOÀNG LÊ NHẬT TÂN2000-12-11 00:00:00272725891SH lần đầu
320NGUYỄN HOÀNG TÂN2001-12-12 00:00:00272850120SH lần đầu
321TRƯƠNG VĂN TÂN1993-05-26 00:00:00184052464SH lại LT + H + Đ
322ĐÁI ĐỨC TẤN1995-07-16 00:00:00272448497SH lần đầu
323HỒ HỮU TẤN1989-09-18 00:00:00186845129SH lại LT + H + Đ
324THÔNG THỤY THÙY TIÊN1995-06-12 00:00:00272399643SH lại H + Đ
325PHAN VĂN TIẾN1984-12-22 00:00:00272806425SH lại LT + H + Đ
326PHẠM THỊ THANH TÌNH1985-04-06 00:00:00273222003SH lại H + Đ
327PHAN DOÃN TÌNH1974-01-20 00:00:00271554929SH lại LT + H + Đ
328NGUYỄN HOÀNG ANH TUẤN1997-11-17 00:00:00272545550SH lần đầu
329LƯƠNG HOÀNG TUẤN1994-05-12 00:00:00272346763SH lần đầu
330PHẠM QUANG TUẤN1983-02-04 00:00:00370946378SH lần đầu
331NGUYỄN VĂN TUẤN1997-06-06 00:00:00122261657SH lại LT + H + Đ
332TRẦN MINH TUẤN1994-08-22 00:00:0077094001702SH lại LT + H + Đ
333LƯU THỊ TUYẾT1991-05-20 00:00:00186781904SH lần đầu
334HỒ LÊ THIÊN TỨ1995-11-19 00:00:0025308523SH lần đầu
335PHẠM BÁ TỶ1990-04-07 00:00:00271875835SH lại LT + H + Đ
336TRẦN PHẠM HỒNG THÁI1982-01-14 00:00:00271451764SH lần đầu
337NGUYỄN QUANG THANH1987-07-17 00:00:0079087019639SH lần đầu
338ĐẶNG ĐÌNH THÀNH1980-06-15 00:00:00272078547SH lần đầu
339TRẦN MINH THÀNH1986-05-09 00:00:00271736979SH lại H + Đ
340NGUYỄN XUÂN THÀNH1987-07-22 00:00:0038087003484SH lại LT + H + Đ
341QUÀNG VĂN THẢO2001-08-25 00:00:0051222951SH lần đầu
342NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO1996-12-23 00:00:00272569030SH lại LT + H + Đ
343NGUYỄN THÀNH THẬT1988-10-04 00:00:0093088000160SH lần đầu
344PHẠM VĂN THI1983-03-10 00:00:00272086456SH lần đầu
345VÕ CHÍ THIÊN1998-03-24 00:00:00221446265SH lần đầu
346NGUYỄN NGỌC THIỆN1999-08-16 00:00:00272764622SH lần đầu
347PHẠM NGỌC THIỆN1998-10-17 00:00:00241721777SH lại H + Đ
348LÊ BÁ THIỆP1992-04-25 00:00:00261257834SH lại LT + H + Đ
349LÊ THỊ THIẾT1988-07-21 00:00:00271909879SH lần đầu
350HUỲNH VĂN THỌ1990-10-17 00:00:0079090011172SH lần đầu
351TRƯƠNG KIM THOA1989-07-06 00:00:0080189000690SH lại H + Đ
352LÊ THỊ THƠ1984-04-19 00:00:00271607795SH lần đầu
353TRẦN ĐÌNH THỤ1983-05-15 00:00:00272795647SH lại LT + H + Đ
354HỒ CÔNG THUẬN1991-09-23 00:00:00191735564SH lần đầu
355PHẠM VĂN THUẬN1999-11-26 00:00:00272766763SH lại LT + H + Đ
356ĐOÀN CHÂU THỦY1983-06-28 00:00:00271499601SH lần đầu
357NGUYỄN THỊ THỦY1986-09-15 00:00:00225248960SH lần đầu
358THÁI THỊ THU THỦY1975-07-05 00:00:0023102586SH lại H + Đ
359NGUYỄN THÀNH THƯƠNG1988-06-20 00:00:00271908613SH lại LT + H + Đ
360NGUYỄN CAO THƯỢNG1984-02-07 00:00:0034084003354SH lại LT + H + Đ
361VŨ THỊ TRANG1993-01-15 00:00:00173284573SH lại H + Đ
362PHẠM THỊ NGỌC TRÂM1995-10-06 00:00:00272486357SH lần đầu
363NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN1985-09-05 00:00:00271647700SH lần đầu
364LÊ VĂN TRÍ1986-03-29 00:00:0079086007199SH lại LT + H + Đ
365VÕ PHÚ TRỊ1987-08-25 00:00:00271862771SH lần đầu
366TRẦN THANH TRIỆU1995-05-10 00:00:00221421221SH lần đầu
367PHAN QUANG TRUNG1990-02-24 00:00:00271850754SH lần đầu
368TRẦN QUANG TRUNG1988-05-14 00:00:00285220866SH lần đầu
369TRƯƠNG THỊ VĂN1993-07-20 00:00:00276101533SH lại H + Đ
370PHAN THỊ THÚY VÂN2003-06-03 00:00:00272946613SH lần đầu
371NGUYỄN THỊ NGỌC VẤN1993-02-20 00:00:00212785637SH lại LT + H + Đ
372PHAN QUỐC VIỆT1991-09-19 00:00:00272040521SH lần đầu
373TỐNG ĐỨC VIỆT1993-04-04 00:00:0037093004219SH lần đầu
374ĐẶNG THẾ VINH2002-08-11 00:00:0079202018559SH lần đầu
375NGUYỄN QUANG VINH1994-12-05 00:00:00250988438SH lần đầu
376NGUYỄN XUÂN VINH1983-09-20 00:00:00271691346SH lần đầu
377VÕ HỮU VINH2001-09-09 00:00:00381923861SH lại LT + H + Đ
378LÊ TUẤN VŨ1989-01-15 00:00:00272449619SH lần đầu
379HUỲNH CÔNG VƯỢNG1992-03-28 00:00:00230850026SH lần đầu
380NGUYỄN PHI YẾN1997-05-10 00:00:00272510566SH lần đầu