STTHỌ TÊNNĂM SINHTÌNH TRẠNG
1LÊ TUẤN AN2001-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
2VÀY QUỐC AN2002-07-27 00:00:00SH lại LT + H + Đ
3LÊ BÁ TUẤN ANH1999-06-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
4PHẠM VIỆT ANH1983-09-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
5BÙI ĐỨC ANH1995-12-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
6HOÀNG THỊ LAN ANH1999-08-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
7TRẦN NGỌC VÂN ANH1995-06-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
8TRẦN THỊ VÂN ANH2003-09-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
9LÊ TUẤN ANH1989-11-22 00:00:00SH lại H + Đ
10NGUYỄN NGỌC TRÂM ANH1993-09-10 00:00:00SH lại H + Đ
11NGUYỄN T.HƯƠNG LAN ANH1997-02-19 00:00:00SH lại H + Đ
12NGUYỄN THỊ ANH1978-10-28 00:00:00SH lại H + Đ
13ĐẶNG THỊ ÁNH1989-10-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
14LÊ THỊ ÁNH1988-06-20 00:00:00SH lại H + Đ
15ĐÀO TẤN BẢO1969-07-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
16HUỲNH QUANG BẢO1991-11-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
17NGUYỄN QUỐC BẢO1988-09-10 00:00:00SH lại H + Đ
18ĐỖ VIẾT NGỌC CÔNG2002-11-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
19NGUYỄN KHẮC CƯỜNG1998-05-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
20NGUYỄN THỊ HOÀI CHI1987-07-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
21PHẠM THỊ MỸ CHI1993-08-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
22NGUYỄN THẾ CHIẾN1992-02-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
23VÕ VĂN DIỄN1986-04-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
24LÊ THỊ THÙY DUNG1995-04-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
25NGUYỄN THANH DŨNG1991-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
26ĐẶNG PHẠM DUY1991-08-28 00:00:00SH lại H + Đ
27NGUYỄN BÁ DƯƠNG1978-04-22 00:00:00SH lại LT + H + Đ
28VÕ MINH DƯƠNG1989-11-17 00:00:00SH lại LT + H + Đ
29PHẠM NGUYỄN TUẤN ĐẠT1995-01-02 00:00:00SH lại LT + H + Đ
30NGUYỄN THANH ĐIỀN1988-03-29 00:00:00SH lại H + Đ
31TRẦN VĂN THÁI EM1991-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
32ĐỖ VĂN HÀ1996-04-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
33TRẦN THỊ THU HÀ1989-11-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
34NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ1987-10-25 00:00:00SH lại LT + H + Đ
35NGUYỄN THỊ HÀ1986-04-08 00:00:00SH lại H + Đ
36HỒ PHƯỚC HẢI1992-10-31 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
37ĐỖ TUẤN HẢI2000-11-07 00:00:00SH lại H + Đ
38HUỲNH THANH HẢI1995-10-09 00:00:00SH lại H + Đ
39LÂM THỊ HỒNG HẠNH1982-01-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
40NGUYỄN ĐỖ THANH HÀO2003-07-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
41PHẠM THỊ HẰNG2000-11-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
42VÕ THỊ THÚY HẰNG1998-02-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
43NGUYỄN THỊ HẰNG1992-10-30 00:00:00SH lại H + Đ
44NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN1994-12-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
45TRẦN VĂN HÂN1972-12-15 00:00:00SH lại LT + H + Đ
46NGUYỄN VĂN HIỆP1984-01-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
47TRẦN THANH HIẾU1995-08-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
48TRẦN TRUNG HIẾU1989-08-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
49LÊ TRUNG HIẾU1986-05-18 00:00:00SH lại LT + H + Đ
50NGUYỄN QUANG HIẾU1985-05-16 00:00:00SH lại LT + H + Đ
51PHẠM THỊ HOA1995-09-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
52NGUYỄN VĂN HOÀNG1989-10-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
53TRẦN HOÀNG1987-10-16 00:00:00SH lại LT + H + Đ
54NGUYỄN MINH HOÀNG1969-09-28 00:00:00SH lại H + Đ
55TRẦN THỊ NGỌC HỒNG1983-07-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
56LÊ THỊ HỒNG1984-05-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
57NGUYỄN ĐÌNH HUÊ1971-08-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
58HÀ THỊ KIM HUỆ1988-04-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
59HUỲNH NGỌC HUY1990-11-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
60TRƯƠNG HUY1975-12-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
61NGUYỄN HẢI HUY1996-10-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
62NGUYỄN MINH HƯNG1995-09-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
63NGUYỄN HOÀNG VIỆT HƯNG1986-07-03 00:00:00SH lại LT + H + Đ
64CAM PHÁT HƯNG1985-10-16 00:00:00SH lại H + Đ
65TRẦN THỊ THU HƯƠNG1979-11-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
66PHAN THỊ MỸ HƯƠNG1986-07-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
67LÊ TRẦN MAI HƯƠNG1992-07-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
68LÊ THỊ KIM HƯƠNG1980-08-07 00:00:00SH lại H + Đ
69ĐÀM THỊ HƯỜNG1992-08-26 00:00:00SH lại H + Đ
70NGUYỄN BÁ KẾT1987-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
71BÙI TÁ KIỂM1995-08-06 00:00:00SH lại H + Đ
72CỔ HÀO KIỆT2001-08-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
73NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU1992-03-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
74TRẦN KIM KỲ1997-02-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
75NGUYỄN QUANG KHẢI1987-08-11 00:00:00SH lại LT + H + Đ
76PHẠM HỒNG KHANH1991-10-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
77HOÀNG THỊ KHUYÊN1983-10-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
78NGUYỄN THỊ LÀ1982-01-06 00:00:00SH lại LT + H + Đ
79LÝ VĂN LÂM1984-03-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
80NGUYỄN QUANG LÂM1982-09-22 00:00:00SH lại LT + H + Đ
81NGUYỄN LÊ HỒNG LÂU1991-04-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
82NGUYỄN NGỌC MỸ LIÊN1996-12-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
83LÊ THỊ LIÊN1996-08-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
84TRỊNH VĂN LINH1991-06-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
85NGÔ HOÀNG NHẬT LINH1994-11-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
86ĐẶNG NGỌC LINH1996-08-26 00:00:00SH lại H + Đ
87ĐỖ THỊ LINH1988-06-08 00:00:00SH lại H + Đ
88LÊ THỊ KHÁNH LINH1983-12-21 00:00:00SH lại H + Đ
89NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN1981-05-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
90TRẦN TẤN LỘC1991-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
91NGUYỄN NGỌC LỢI1987-01-24 00:00:00SH lại H + Đ
92ĐẶNG THỊ TRÚC MAI1986-03-05 00:00:00SH lại LT + H + Đ
93PHẠM THẾ MẠNH1990-11-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
94LÊ VĂN MẠNH1988-08-10 00:00:00SH lại H + Đ
95NGUYỄN QUANG MINH1996-07-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
96VƯƠNG CHÍ MINH1984-09-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
97TRẦN THỊ THẠCH MY1993-06-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
98ĐỖ ANH MỸ1999-08-02 00:00:00SH lại LT + H + Đ
99NGUYỄN QUỐC NHẤT NAM1995-11-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
100NGUYỄN ĐỨC NAM1990-10-08 00:00:00SH lại H + Đ
101BÙI THỊ NĂM1986-04-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
102PHẠM THỊ THÚY NGỌC1999-08-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
103YI KIM NGỌC1995-10-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
104NGUYỄN BẢO NGỌC1989-02-04 00:00:00SH lại LT + H + Đ
105NGUYỄN THỊ ÁNH NGỌC1987-10-29 00:00:00SH lại LT + H + Đ
106NGUYỄN TRÍ NGUYỆN1990-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
107ĐÀO THỊ ÁNH NGUYỆT1982-07-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
108LÊ THỊ THU NGUYỆT1973-11-02 00:00:00SH lại LT + H + Đ
109NGUYỄN HOÀI NHÂN1985-03-17 00:00:00SH lại LT + H + Đ
110TÔN NGUYỄN TUYẾT NHI2003-10-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
111LÊ TUYẾT NHI1989-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
112HOÀNG THỊ PHƯƠNG NHUNG1990-08-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
113VŨ THỊ TUYẾT NHUNG1986-05-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
114TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG1995-03-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
115DƯƠNG THỊ THÙY NHUNG1984-12-17 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
116NGUYỄN TẤN PHÁT2001-05-16 00:00:00SH lại LT + H + Đ
117NGÔ PHONG2000-03-10 00:00:00SH lại H + Đ
118NGUYỄN MINH PHONG1987-11-10 00:00:00SH lại H + Đ
119NGUYỄN HOÀNG PHÚ1995-02-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
120NGUYỄN QUANG PHƯỚC1990-12-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
121NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG1988-08-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
122VĂN NGỌC PHƯƠNG1996-03-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
123ĐẶNG VĂN PHƯƠNG1975-05-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
124GỊP BÍCH PHƯỢNG1994-01-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
125NGUYỄN THỊ PHƯỢNG1989-09-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
126NGUYỄN THỊ PHƯỢNG1986-09-25 00:00:00SH lại LT + H + Đ
127LÂM THỊ PHƯỢNG1989-12-01 00:00:00SH lại H + Đ
128LÊ VĂN QUANG1988-07-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
129NGUYỄN HOÀNG QUÂN1991-02-11 00:00:00SH lại H + Đ
130ĐẶNG QUỐC QUYỀN1998-01-05 00:00:00SH lại H + Đ
131NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH1992-12-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
132MAI THỊ NGỌC RẠNG1987-12-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
133NGUYỄN VĂN RASIN1995-08-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
134VÕ THANH SƠN1994-10-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
135NGUYỄN HOÀNG SƠN1995-01-19 00:00:00SH lại H + Đ
136ĐÀO ANH TÀI1991-11-27 00:00:00SH lại LT + H + Đ
137ĐOÀN MINH TÀI1998-06-09 00:00:00SH lại LT + H + Đ
138PHAN VĂN TÂM1988-04-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
139BÙI THỊ THANH TÂM1989-03-05 00:00:00SH lại H + Đ
140NGUYỄN PHƯỚC TÂN1983-08-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
141NGUYỄN MINH TOÀN1992-07-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
142TRẦN NGỌC TÚ1981-11-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
143HÀ KHẢ TÚ1990-10-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
144KHƯƠNG LÂM MINH TUẤN1983-10-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
145NGUYỄN ANH TUẤN2002-10-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
146LÊ QUỐC TUẤN1978-11-23 00:00:00SH lại LT + H + Đ
147NGUYỄN ANH TUẤN1990-10-31 00:00:00SH lại H + Đ
148NGUYỄN PHƯỚC TUẤN2001-01-17 00:00:00SH lại H + Đ
149VŨ MINH TUẾ1993-08-26 00:00:00SH lại LT + H + Đ
150LA THANH TÙNG1995-06-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
151DƯƠNG THỊ TUYÊN1990-05-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
152PHẠM THỊ MỘNG TUYỀN1985-02-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
153LÊ HỒNG TƯ1975-07-20 00:00:00SH lại H + Đ
154VŨ XUÂN TƯỜNG1981-01-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
155NGUYỄN TIẾN THANH1974-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
156LÊ TRUNG THÀNH1991-05-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
157TRẦN NGỌC THÀNH1986-06-06 00:00:00SH lại LT + H + Đ
158TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO1994-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
159ĐINH THỊ THẢO1992-05-21 00:00:00SH lại LT + H + Đ
160NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO1989-05-15 00:00:00SH lại H + Đ
161PHẠM VĂN THẠO1976-11-14 00:00:00SH lại LT + H + Đ
162PHẠM NGỌC THẮNG1992-10-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
163HUỲNH NGỌC THẮNG1981-08-16 00:00:00SH lại LT + H + Đ
164NGUYỄN VĂN THẮNG1998-04-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
165VI ANH THẾ1993-04-05 00:00:00SH lại LT + H + Đ
166TRẦN THỊ YẾN THI2001-03-06 00:00:00SH lại LT + H + Đ
167NGUYỄN ĐỨC THỊNH1999-09-16 00:00:00SH lại H + Đ
168NGUYỄN VĂN THỌ2001-06-09 00:00:00SH lại LT + H + Đ
169NGUYỄN THỊ THU1990-10-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
170NGUYỄN VĂN THUẬN1995-04-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
171BÙI THỊ HOÀI THƯƠNG1986-10-22 00:00:00SH lại H + Đ
172NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG2001-08-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
173HOÀNG THỊ NGỌC TRÂN1998-02-13 00:00:00SH lại H + Đ
174NGUYỄN MINH TRÍ1988-07-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
175VÕ THANH TRÍ2001-10-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
176NGUYỄN MINH TRIẾT1985-04-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
177NGUYỄN THỊ MAI TRINH1988-06-03 00:00:00SH lại LT + H + Đ
178NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH1993-07-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
179VÕ HUYỀN THẢO TRINH1993-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
180NGUYỄN VIẾT TRUNG2001-09-09 00:00:00SH lại LT + H + Đ
181NGUYỄN HOÀNG TRUNG1985-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
182NGUYỄN KHẮC TRUNG1990-12-11 00:00:00SH lại H + Đ
183NGUYỄN NHỰT TRƯỜNG1994-09-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
184NGUYỄN THỊ ÁI TRƯỜNG1986-10-10 00:00:00SH lại H + Đ
185NGUYỄN VĂN UÂN1975-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
186VŨ THỊ BÍCH UYÊN1994-01-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
187HOÀNG PHƯƠNG UYÊN2001-10-08 00:00:00SH lại LT + H + Đ
188LÊ THỊ THANH UYÊN1987-04-28 00:00:00SH lại LT + H + Đ
189LỶ DÌ VÁY1990-06-21 00:00:00SH lại LT + H + Đ
190NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN1997-02-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
191NGUYỄN THỊ THU VÂN1984-08-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
192TRẦN LONG VÂN1991-11-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
193TRẦN HOÀNG VIỆT2000-09-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
194TRẦN NGỌC VŨ1988-02-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
195NGUYỄN HOÀNG THANH VŨ1982-06-18 00:00:00SH lại H + Đ
196NGUYỄN HOÀNG VŨ1989-12-01 00:00:00SH lại H + Đ
197NGUYỄN MINH VUI1991-04-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
198LÊ KHÁNH VY2000-09-02 00:00:00SH lại H + Đ
199PHAN THỊ KIM YÊN1994-04-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
200CAO THỊ YÊN1973-12-19 00:00:00SH lại H + Đ
201NGUYỄN THẾ ANH1995-02-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
202NGUYỄN XUÂN ANH1983-12-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
203LÊ THỊ PHƯƠNG ANH1987-06-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
204NGUYỄN XUÂN ANH1983-09-26 00:00:00SH lại H + Đ
205PHẠM TIẾN ANH1973-02-08 00:00:00SH lại LT + H + Đ
206ĐÀO THỊ KIM ANH1999-09-09 00:00:00SH lại LT + H + Đ
207NGUYỄN TƯỜNG BÁCH2003-05-19 00:00:00SH lại LT + H + Đ
208PHẠM THÁI BẢO1985-05-21 00:00:00SH lại H + Đ
209ĐỖ NGỌC BẢO1990-07-19 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
210PHẠM ĐÌNH BẢO1997-10-06 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
211NGUYỄN ĐINH BẰNG1991-01-01 00:00:00SH lại LT + H + Đ
212PHAN THÁI BÌNH1982-05-26 00:00:00SH lại LT + H + Đ
213LÊ THÀNH CÔNG1977-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
214VÕ BẠT CUNG1983-11-28 00:00:00SH lại H + Đ
215NGUYỄN TIẾN CƯƠNG1980-10-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
216NGUYỄN TRUNG CƯỜNG1985-03-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
217LÊ HỮU CƯỜNG1988-02-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
218HOÀNG VĂN CHẨY1962-11-12 00:00:00SH lại H + Đ
219TRẦN THỊ MỸ CHI1994-12-07 00:00:00SH lại H + Đ
220VÕ MINH CHÍ1996-03-01 00:00:00SH lại H + Đ
221HOÀNG ĐỨC CHƯƠNG1998-05-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
222THÁI MINH DŨ1993-09-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
223PHẠM VĂN DUY1979-11-19 00:00:00SH lại H + Đ
224LÊ HUY DƯƠNG1991-02-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
225HUỲNH NGỌC DƯƠNG1983-10-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
226TRẦN TIẾN ĐẠT1991-08-29 00:00:00SH lại H + Đ
227NGUYỄN VĂN ĐIỆP1988-06-12 00:00:00SH lại H + Đ
228NGUYỄN VĂN ĐIỆP1982-05-26 00:00:00SH lại H + Đ
229NGUYỄN XUÂN ĐÓA1986-10-04 00:00:00SH lại H + Đ
230VÕ THÀNH ĐÔNG1997-03-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
231QUÁCH VĂN ĐƠN1987-03-27 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
232TRẦN ĐỨC1997-05-11 00:00:00SH lại H + Đ
233LÂM QUANG HỮU NGHỊ EM1995-02-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
234HUỲNH VĂN EM1969-04-10 00:00:00SH lại LT + H + Đ
235LÂM VĂN GIANG1989-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
236NGUYỄN THỊ HÀ1982-05-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
237NGUYỄN HỮU HẢI1990-01-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
238PHÙ QUỐC HẢI1970-10-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
239NGUYỄN MINH HẢI1984-05-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
240PHẠM THỊ BÍCH HẠNH1988-08-24 00:00:00SH lại H + Đ
241QUÁCH VĨ HÀO2001-06-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
242LƯU THỊ THU HẰNG1989-11-27 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
243TRẦN THỊ NGỌC HẰNG1982-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
244HÀ THỊ HIỀN1984-07-13 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
245NGUYỄN VIẾT VINH HIỂN1984-04-29 00:00:00SH lại H + Đ
246NGUYỄN BẠCH THANH HIẾU1992-07-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
247LÊ THỊ NHƯ HIẾU1993-10-15 00:00:00SH lại LT + H + Đ
248LÂM ĐỨC HÒA1992-06-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
249TẠ CÔNG HIỀN HÒA1985-04-25 00:00:00SH lại H + Đ
250NGUYỄN VĂN HÒA1989-05-06 00:00:00SH lại H + Đ
251VŨ QUANG HÒA1964-08-17 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
252NGUYỄN HUY HOÀNG1997-07-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
253NGUYỄN NGỌC HOÀNG1985-05-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
254PHẠM NGỌC HOÀNG1998-08-10 00:00:00SH lại H + Đ
255ĐẶNG THỊ HỒNG1994-05-25 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
256VÕ KHẮC CÔNG HUÂN1983-10-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
257PHAN VĂN HÙNG1998-01-20 00:00:00SH lại H + Đ
258LỮ GIA HUY1997-07-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
259TRẦN QUỐC HUY1987-06-15 00:00:00SH lại H + Đ
260PHẠM VĂN HƯNG1991-11-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
261NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG1983-11-26 00:00:00SH lại H + Đ
262NGUYỄN THỊ HƯƠNG1985-04-30 00:00:00SH lại LT + H + Đ
263NGUYỄN THỊ HƯỜNG1984-11-01 00:00:00SH lại H + Đ
264LƯƠNG THỊ THANH HƯỜNG1994-02-08 00:00:00SH lại LT + H + Đ
265VŨ VĂN KIÊN1990-12-05 00:00:00SH lại H + Đ
266VŨ VĂN KỲ1992-11-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
267NGUYỄN CÔNG KHANH1987-02-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
268ĐẶNG NGỌC KHÁNH1996-04-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
269VŨ VĂN KHÁNH1968-01-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
270NGUYỄN CÔNG QUỐC KHÁNH2000-04-06 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
271TRẦN THÁI KHƯƠNG1992-12-30 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
272TRẦN THỊ KIỀU LIÊN1980-08-15 00:00:00SH lại H + Đ
273MAI PHƯƠNG LINH1985-07-15 00:00:00SH lại LT + H + Đ
274NGUYỄN VŨ N. PHƯƠNG LONG1989-03-28 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
275NGUYỄN VŨ PHI LONG2002-04-06 00:00:00SH lại H + Đ
276PHẠM NGUYỄN HỮU LỘC1990-05-14 00:00:00SH lại H + Đ
277LÊ CÔNG LƯU1983-09-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
278THAO VĂN LY1987-04-14 00:00:00SH lại H + Đ
279PHẠM THỊ BÍCH MAI1983-09-09 00:00:00SH lại H + Đ
280TRẦN MINH MÃN1995-09-04 00:00:00SH lại LT + H + Đ
281NGUYỄN DUY MINH1984-07-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
282PHẠM NGUYỄN NHẬT MINH2000-05-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
283LÊ VĂN MÙI1991-02-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
284NGUYỄN GIANG NAM1990-09-06 00:00:00SH lần đầu
285NGUYỄN HOÀI NAM1993-01-26 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
286PHAN THÀNH NAM1997-08-28 00:00:00SH lại H + Đ
287ĐẶNG DƯƠNG NIN1997-09-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
288NGUYỄN THỊ THÚY NGA1981-03-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
289BÙI THỊ KIM NGÂN1984-01-25 00:00:00SH lại H + Đ
290NGUYỄN THỊ THÙY NGÂN1986-03-08 00:00:00SH lại LT + H + Đ
291HUỲNH LÊ NHƯ NGỌC1985-01-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
292NGUYỄN KIỀU NHƯ NGỌC1988-07-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
293VÕ THỊ HỒNG NGỌC1992-12-17 00:00:00SH lại H + Đ
294NGUYỄN VÕ BẢO NGUYÊN1982-02-27 00:00:00SH lại H + Đ
295VÕ HỒNG NGUYÊN1990-04-05 00:00:00SH lại H + Đ
296PHẠM MINH NGUYỆT2003-02-11 00:00:00SH lại LT + H + Đ
297MAI THÀNH NHÂN1993-07-26 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
298HUỲNH VĂN NHẬT1997-08-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
299GIAN TUYẾT NHI2000-12-07 00:00:00SH lại LT + H + Đ
300NGUYỄN THỊ QUỲNH NHI1988-06-20 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
301NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG1992-12-28 00:00:00SH lại H + Đ
302NGUYỄN TRẦN QUỲNH NHƯ1984-06-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
303LÝ LÊ NHƯ NHƯ1998-09-09 00:00:00SH lại LT + H + Đ
304VÕ TRÍ NHỰT1995-03-21 00:00:00SH lại LT + H + Đ
305VĂN THỊ SO PHÍT1998-06-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
306NGUYỄN VĂN PHONG1997-08-31 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
307NGUYỄN THANH PHÚ1995-07-25 00:00:00SH lại LT + H + Đ
308ĐỖ HOÀNG PHÚC1991-08-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
309TRẦN HỮU PHÚC2001-05-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
310VÕ HOÀNG PHÚC1984-11-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
311NGUYỄN HIỆP PHÚC1997-01-25 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
312VĂN THỊ MỸ PHỤNG1989-09-20 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
313PHẠM THỊ PHƯƠNG1985-04-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
314TRẦN NGỌC THÙY PHƯƠNG1989-12-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
315HOÀNG MINH PHƯƠNG2002-01-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
316VŨ MAI PHƯƠNG1984-04-19 00:00:00SH lại H + Đ
317LĂNG MINH QUANG1990-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
318LƯƠNG MINH QUANG1995-03-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
319NGUYỄN LÊ QUANG1988-07-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
320VŨ MINH QUANG1992-05-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
321PHẠM HỒNG QUÂN1981-08-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
322TRẦN LÊ MINH QUÂN2001-05-17 00:00:00SH lại H + Đ
323TRẦN MINH QUỐC1997-04-26 00:00:00SH lại H + Đ
324NHỈN PHÚ QUÝ1991-01-24 00:00:00SH lại H + Đ
325TRẦN NHẬT DIỄM QUỲNH1995-11-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
326NGUYỄN THANH SANG1988-09-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
327NGUYỄN VĂN SĨ1983-09-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
328VÕ THÁI SINH1997-08-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
329ĐINH THANH SONG1996-08-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
330ĐẶNG THANH SƠN1980-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
331PHẠM TIẾN SƠN1981-10-20 00:00:00SH lại H + Đ
332BÙI NGUYỄN TRỌNG SƠN1983-05-04 00:00:00SH lại LT + H + Đ
333NGUYỄN VĂN SƠN1988-11-15 00:00:00SH lại LT + H + Đ
334NINH VĂN TÀI1987-08-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
335HOÀNG THỊ TÂM1987-06-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
336HỒ THỊ THẢO TÂM1988-02-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
337NGUYỄN THỊ THU TÂM1974-01-06 00:00:00SH lại H + Đ
338NGUYỄN QUỐC TIẾN1988-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
339LÊ HƯỚNG TINH1997-11-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
340NGUYỄN TRƯỜNG TỒN1994-08-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
341VŨ ĐÌNH NGỌC TÚ1987-01-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
342ĐẶNG ANH TUẤN1994-05-22 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
343LÊ HUY TUẤN1992-05-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
344TRẦN THANH TUẤN1995-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
345NGUYỄN VĂN TÙNG1984-02-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
346PHẠM XUÂN TÙNG2000-08-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
347NGUYỄN VĂN TƯỞNG2002-01-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
348VÒNG QUANG THÁI1991-05-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
349LÊ HỒNG THÁI1999-09-27 00:00:00SH lại LT + H + Đ
350HOÀNG THỊ NGỌC THANH1989-10-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
351PHÍ THỊ THANH1982-01-05 00:00:00SH lại H + Đ
352BÙI TẤN THÀNH1993-04-21 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
353LƯƠNG TIẾN THÀNH1988-01-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
354TRẦN QUANG THÀNH1994-04-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
355THÂN TRỌNG THÀNH1990-03-29 00:00:00SH lại H + Đ
356VÕ BỬU THÀNH1991-06-09 00:00:00SH lại H + Đ
357ĐOÀN VĂN THẢO1975-11-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
358NGUYỄN THÀNH THẢO1972-05-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
359NGUYỄN THỊ THẢO1978-09-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
360TRẦN NGỌC THẢO1991-05-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
361LÊ THỊ THẮM1993-09-26 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
362NGÔ QUANG THÂN1982-06-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
363LÊ ĐĂNG THÊM1985-03-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
364VŨ XUÂN THI1991-05-13 00:00:00SH lại LT + H + Đ
365NGUYỄN THANH THIÊN1993-03-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
366BÙI TRUNG THIỆN1985-09-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
367TRẦN VĂN THIỆU1962-09-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
368NGUYỄN TRƯỜNG THỊNH1989-05-20 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
369NGUYỄN THỊ THOA1986-01-12 00:00:00SH lại H + Đ
370BÙI PHI THÔNG1998-05-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
371PHẠM NGUYỄN MINH THÔNG1988-02-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
372LÊ QUANG THỜI1990-01-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
373TRẦN XUÂN THỦY1987-04-18 00:00:00SH lại H + Đ
374TRẦN THỊ THÚY1990-10-10 00:00:00SH lại H + Đ
375NGUYỄN HOÀNG LỆ THÚY1993-08-08 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
376NGUYỄN THÙY THƯƠNG1990-08-30 00:00:00SH lại H + Đ
377LÊ BÁ TRANG1999-06-23 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
378ĐOÀN THỊ HỒNG TRANG1986-06-24 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
379NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG1989-03-15 00:00:00SH lại H + Đ
380NGUYỄN THỊ MINH TRANG1986-07-12 00:00:00SH lại LT + H + Đ
381NGUYỄN BẢO TRÂN1988-10-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
382NGUYỄN LÊ TRỌNG TRÍ1993-01-15 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
383PHẠM THANH TRIỀU2000-07-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
384TRẦN XUÂN TRÌNH1990-12-27 00:00:00SH lại H + Đ
385MAI VĂN TRỌNG1993-06-20 00:00:00SH lại LT + H + Đ
386PHẠM LÊ QUỐC TRUNG1994-08-14 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
387ĐẶNG QUANG TRUNG1985-09-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
388BÙI VĂN TRƯỜNG1993-03-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
389PHẠM THỊ TRƯỜNG1986-09-15 00:00:00SH lại LT + H + Đ
390TRỊNH PHI VĂN1996-10-16 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
391TRẦN THỊ NGỌC VÂN1976-10-21 00:00:00SH lại H + Đ
392ĐOÀN QUỐC VIỆT1999-01-18 00:00:00SH lại LT + H + Đ
393TRẦN QUỐC VIỆT1989-09-04 00:00:00SH lại LT + H + Đ
394LÊ HỮU VINH1996-08-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
395HOÀNG HỮU VINH2000-01-17 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
396HUỲNH SƠN VŨ1990-01-30 00:00:00SH lại LT + H + Đ
397TRẦN VĂN VŨ1992-03-06 00:00:00SH lại LT + H + Đ
398LƯU TẤN VƯƠNG1991-12-20 00:00:00SH lại H + Đ
399TRẦN THẾ VƯỢNG1983-08-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
400NGUYỄN ĐỖ THẢO VY1998-04-18 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)