STTHỌ TÊNNĂM SINHTÌNH TRẠNG
1PHẠM HOÀNG AN1994-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
2TRẦN TUẤN ANH26/03/1987SH lại H + Đ
3TRẦN QUỐC ÂN28/12/2002SH lại L+M+H+Đ
4TRẦN ĐOÀN BÁ16/08/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
5ĐOÀN NGỌC BAO1990-10-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
6HÀ GIA BẢO2002-10-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
7TRỊNH MINH BẰNG21/07/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
8NGUYỄN ĐỨC BÌNH1974-10-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
9HỒ ĐÌNH BÌNH1987-07-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
10NGUYỄN NGỌC BÌNH20/09/1989SH lại H + Đ
11HOÀNG THANH BÌNH14/10/1994SH lại H + Đ
12LÊ MINH CẢNH2000-01-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
13LẠI THẾ CƠ19/09/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
14VŨ VĂN CƯỜNG14/04/1992SH lần đầu (L+M+H+Đ)
15NGUYỄN VĂN CƯỜNG1985-03-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
16HỒ HUY CƯỜNG1984-04-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
17PHÙNG MẠNH CƯỜNG1984-10-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
18NGUYỄN QUỐC CƯỜNG15/06/1983SH lại L+M+H+Đ
19PHAN ĐÌNH CHINH21/06/1989SH lần đầu (L+M+H+Đ)
20PHẠM HOÀNG CHINH18/08/1993SH lại L+M+H+Đ
21NGÔ VĂN CHUNG26/10/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
22LÊ THỊ NGỌC DIỆU28/01/2002SH lần đầu (L+M+H+Đ)
23NGUYỄN TIẾN DŨNG25/01/1992SH lần đầu (L+M+H+Đ)
24BÙI QUANG DŨNG1993-07-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
25ĐỖ TƯỜNG DUY13/10/1994SH lại H + Đ
26VÕ VĂN DƯƠNG17/07/1997SH lại H + Đ
27BÙI QUANG ĐẠI1989-03-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
28TẠ HỮU ĐANG19/05/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
29NGUYỄN ĐỒNG1972-08-04 00:00:00SH lại H + Đ
30NGUYỄN XUÂN ĐỨC15/12/1991SH lần đầu (L+M+H+Đ)
31NGUYỄN SỸ ĐỨC1997-08-12 00:00:00SH lại H + Đ
32LÊ HUỲNH ĐỨC18/04/1998SH lại H + Đ
33ĐẶNG VŨ TRƯỜNG GIANG25/05/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
34LÊ TRẦN HƯƠNG GIANG16/03/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
35NGUYỄN THỊ TUYẾT GIANG21/12/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
36HOÀNG THỊ THU HÀ14/08/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
37NGUYỄN THỊ THU HÀ21/11/1984SH lần đầu (L+M+H+Đ)
38ĐỖ THỊ HỒNG HẠNH1983-01-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
39NGUYỄN THỊ HẠNH29/01/1985SH lần đầu (L+M+H+Đ)
40TRỊNH THỊ THÚY HẠNH30/06/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
41NGUYỄN NGỌC HẠNH1984-02-03 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
42LÊ THIỆN HẢO18/02/2002SH lần đầu (L+M+H+Đ)
43NGUYỄN THỊ HẰNG1987-02-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
44PHẠM THỊ NGUYỆT HẰNG1984-10-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
45ĐOÀN NGỌC HIỀN1993-05-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
46LÃ THỊ THU HIỀN18/12/1999SH lần đầu (L+M+H+Đ)
47ĐẶNG THỊ HIỀN1980-06-08 00:00:00SH lại H + Đ
48NGUYỄN LÊ HIỆP16/07/1986SH lần đầu (L+M+H+Đ)
49DƯƠNG THẾ HIẾU1990-12-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
50HỒ NĂNG HIẾU23/04/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
51THÁI XUÂN HIẾU19/09/1986SH lại L+M+H+Đ
52PHẠM MINH HIẾU2000-10-14 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
53TÔ ĐÌNH HIẾU13/12/1995SH lại H + Đ
54NGUYỄN THỊ THANH HOA26/11/1980SH lần đầu (L+M+H+Đ)
55NGUYỄN VIỆT HOA1972-05-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
56THÁI THỊ BÍCH HOA21/05/1964SH lại H + Đ
57TRẦN BÁ HOÀNG1992-11-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
58TRỊNH ĐẶNG NHẬT HOÀNG17/07/1991SH lần đầu (L+M+H+Đ)
59TRẦN THANH HOÀNG20/09/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
60VŨ NGỌC HOÀNG25/10/1996SH lại L+M+H+Đ
61TỪ VĂN HỒNG1976-05-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
62BẾ VĂN HỢP27/07/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
63HOÀNG NGỌC HÙNG1978-04-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
64BÙI LƯU VIỆT HÙNG2004-01-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
65ĐOÀN THANH HÙNG26/05/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
66TRẦN TRỌNG HÙNG28/06/1989SH lần đầu (L+M+H+Đ)
67PHẠM MINH HUY16/12/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
68TRẦN QUỐC HUY1982-02-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
69VŨ QUỐC HUY1988-08-08 00:00:00SH lại H + Đ
70NGUYỄN GIA HƯNG25/11/2003SH lần đầu (L+M+H+Đ)
71DƯƠNG THỊ HƯƠNG1978-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
72DƯƠNG TẤN HỮU24/07/1992SH lần đầu (L+M+H+Đ)
73ĐOÀN TRUNG KIÊN1986-10-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
74LÊ TRUNG KIÊN13/08/1999SH lần đầu (L+M+H+Đ)
75NGÔ NGỌC KIÊN15/06/1979SH lần đầu (L+M+H+Đ)
76VÕ ANH KIỆT2001-07-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
77LƯU MỸ KIỀU1998-03-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
78ĐINH TRẦN MINH KỲ2003-03-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
79TRẦN ĐÀO NHƯ KHAI14/07/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
80NGUYỄN HOÀNG GIA KHẢI15/12/2003SH lần đầu (L+M+H+Đ)
81NGUYỄN KIM KHANH15/05/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
82VÕ THỊ THANH LA20/01/1985SH lần đầu (L+M+H+Đ)
83TĂNG VĂN LAM1985-04-09 00:00:00SH lần đầu
84LIÊU CẨM LẬP25/09/1989SH lần đầu (L+M+H+Đ)
85NGUYỄN T. T. T. TRÚC LỆ1991-03-02 00:00:00SH lại H + Đ
86TÔN NỮ MAI LIÊN1996-02-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
87NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN1994-03-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
88NGUYỄN THỊ ÁI LIÊN14/04/1975SH lại H + Đ
89LÊ NHỰT LINH2003-01-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
90NGUYỄN THỊ TRÚC LINH1987-05-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
91HỒ THỊ YẾN LINH1989-09-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
92PHẠM NGỌC LINH18/04/1979SH lần đầu (L+M+H+Đ)
93ĐẶNG YẾN LINH20/04/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
94NGUYỄN NGỌC LINH27/09/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
95PHAN THỊ NGỌC LINH1985-03-04 00:00:00SH lại H + Đ
96NGUYỄN THỊ TỐ LOAN1984-11-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
97LƯƠNG THỊ THUỲ LOAN15/07/1982SH lần đầu (L+M+H+Đ)
98NGUYỄN T.BÍCH LOAN1976-02-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
99VŨ THÀNH LONG27/04/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
100LÊ TRƯƠNG HOÀNG LONG1996-06-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
101LÊ QUANG LỢI1991-06-10 00:00:00SH lại H + Đ
102VÕ NHẬT LUÂN16/06/2002SH lần đầu (L+M+H+Đ)
103VŨ THỊ LUYỆN16/05/1977SH lần đầu (L+M+H+Đ)
104LÊ VĂN LƯU1995-08-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
105NGUYỄN TƯỜNG LƯU1984-04-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
106NGUYỄN THỊ LY20/01/1980SH lần đầu (L+M+H+Đ)
107NGUYỄN THỊ KIM LY15/05/1990SH lại H + Đ
108LÂM THỊ TUYẾT MAI21/09/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
109ĐINH ĐỨC MẠNH1997-01-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
110PHẠM NGUYỄN KIỀU MY2000-12-07 00:00:00SH lần đầu
111MAI HOÀI NAM2002-11-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
112TRẦN NGUYỄN NHẬT NAM1994-02-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
113HỒ VĂN NAM18/07/2003SH lại L+M+H+Đ
114PHAN ĐÌNH NAM27/10/1999SH lại L+M+H+Đ
115NGÔ THỊ HOÀNG NGÂN1991-05-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
116PHAN MỸ NGÂN1998-03-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
117NGUYỄN THẠCH KIM NGÂN1999-01-01 00:00:00SH lại H + Đ
118NGUYỄN PHÚC HỮU NGHĨA24/09/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
119NGUYỄN THỊ NGON22/10/1979SH lại H + Đ
120TRẦN NGUYỄN GIA NGUYÊN2003-04-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
121NGUYỄN TRUNG NGUYÊN30/11/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
122TRẦN CAO NGUYÊN1990-05-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
123VÕ HOÀNG NGUYÊN1999-06-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
124NGUYỄN THỊ NGUYÊN15/11/1994SH lại H + Đ
125NGUYỄN VĂN NHÂN1979-08-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
126NGUYỄN NGỌC NHUẬN2001-03-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
127TRẦN MINH NHỰT14/10/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
128THÂN THỊ HOÀNG OANH20/02/1987SH lại L+M+H+Đ
129TRẦN DƯƠNG PHI1990-01-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
130NGUYỄN GIA PHÚ23/10/1999SH lại L+M+H+Đ
131LÊ THỊ HUỲNH PHÚC2000-08-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
132HUỲNH ĐÌNH PHỤC20/05/1997SH lại H + Đ
133TRẦN THỊ DUY PHƯƠNG1990-03-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
134LÊ THỊ THÙY PHƯƠNG1989-06-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
135HOÀNG THỊ MỸ PHƯƠNG2001-04-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
136NGUYỄN THỊ PHƯƠNG1994-07-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
137NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG1990-04-05 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
138NGUYỄN TUYẾT PHƯƠNG26/10/1989SH lại L+M+H+Đ
139HỒ NHỰT QUÂN28/08/1985SH lại H + Đ
140TRẦN ANH QUỐC24/06/1986SH lần đầu (L+M+H+Đ)
141NGUYỄN ĐÌNH QUỐC1992-03-07 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
142NGÔ THỊ NHƯ QUỲNH29/04/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
143PHAN NGUYỄN HOÀNG SANG2000-06-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
144NGUYỄN HỮU SANG14/04/1996SH lại H + Đ
145ĐÀO TRỌNG SÁNG1999-03-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
146VĂN TẤN SĨ20/11/1999SH lần đầu (L+M+H+Đ)
147LÊ TRƯỜNG SƠN22/11/1977SH lại L+M+H+Đ
148HUỲNH HỮU TÀI18/12/1996SH lại Đ
149NGUYỄN THỊ TÂM1990-12-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
150CÙ MINH TÂM23/05/1987SH lại L+M+H+Đ
151HOÀNG TRỌNG TÂM13/08/1974SH lại H + Đ
152LÊ VĂN TÂM14/01/1990SH lại H + Đ
153PHẠM TÂN1987-10-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
154NGÔ MINH TÂN21/06/1999SH lần đầu (L+M+H+Đ)
155BÙI VĂN TẤN30/08/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
156ĐỖ NGỌC TẤN1996-11-10 00:00:00SH lại H + Đ
157PHAN TẤN TÂY24/05/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
158NGUYỄN THỦY TIÊN2001-05-11 00:00:00SH lại H + Đ
159TRẦN TRỌNG TÍN22/11/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
160PHAN TRẦN TÍN13/06/1999SH lại H + Đ
161NGUYỄN VĂN TÌNH17/02/1991SH lần đầu (L+M+H+Đ)
162PHẠM BÁ TÌNH1989-01-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
163TÔ PHƯƠNG TÍNH26/11/1989SH lại H + Đ
164NGUYỄN VĂN TOÀN13/09/1980SH lần đầu (L+M+H+Đ)
165TRẦN VĂN TOÀN20/06/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
166HOÀNG VĂN TOẢN14/01/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
167PHẠM ANH TÚ1985-01-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
168LÊ VIẾT TUẤN26/11/1985SH lần đầu (L+M+H+Đ)
169LÊ CÔNG TUẤN21/01/1997SH lại L+M+H+Đ
170NÔNG ANH TUẤN29/07/1999SH lại H + Đ
171HÀ TRÍ TUỆ1997-07-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
172NGUYỄN THANH TÙNG1995-02-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
173TRƯƠNG QUANG TƯ14/02/1983SH lần đầu (L+M+H+Đ)
174NGUYỄN THỊ TƯƠI25/09/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
175NGUYỄN ANH THẠCH1996-01-11 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
176ĐỖ NGỌC THÀNH1990-01-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
177NGUYỄN NHẬT THÀNH29/09/1989SH lại H + Đ
178BÙI THỊ THANH THẢO31/08/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
179PHẠM THỊ HỒNG THẮM1973-06-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
180VŨ VĂN THẾ2003-04-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
181TĂNG NGUYỄN CÔNG THIÊN1995-11-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
182LÊ NGỌC THIỆN25/02/2004SH lần đầu (L+M+H+Đ)
183NGUYỄN VĂN THỊNH18/06/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
184NGUYỄN VĂN THỊNH1984-02-09 00:00:00SH lại H + Đ
185ĐINH NGỌC THỌ13/05/1983SH lại L+M+H+Đ
186ĐỒNG SĨ THÔNG2000-04-05 00:00:00SH lại H + Đ
187DƯƠNG LỆ THU1975-10-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
188HÀ VĂN THỤ23/12/1986SH lại L+M+H+Đ
189NGUYỄN ĐÔN THUẬN2002-03-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
190LÃ THỊ THU THỦY26/12/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
191NGUYỄN NGỌC THỪA1985-01-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
192VƯƠNG TRUNG14/10/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
193LÊ THÀNH TRUNG30/03/1983SH lại L+M+H+Đ
194TRẦN ĐỨC TRUNG15/07/1965SH lại H + Đ
195LƯƠNG MINH TRUNG16/06/1996SH lại H + Đ
196ĐỖ THI TƯỜNG VI1991-03-07 00:00:00SH lại H + Đ
197TRẦN QUỐC VIỆT29/12/1979SH lần đầu (L+M+H+Đ)
198TRẦN TẤN VINH29/09/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
199NGUYỄN THẾ VƯƠNG16/10/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
200LÊ THỊ TƯỜNG VY24/06/1999SH lại H + Đ
201THU ĐÌNH AN1989-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
202VÕ VĂN AN19/02/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
203NGUYỄN QUỐC ẤN15/05/1994SH lại M+H+Đ
204NGUYỄN THÁI BẢO16/08/1999SH lần đầu (L+M+H+Đ)
205NGUYỄN THỊ NGỌC BÉ1983-10-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
206NGUYỄN VĂN BỀN1986-10-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
207TRỊNH THANH BÌNH23/03/1984SH lần đầu (L+M+H+Đ)
208THÂN THỊ BÔNG21/01/1985SH lại L+M+H+Đ
209PHẠM VĂN CƯƠNG20/09/1986SH lại Đ
210ĐOÀN VĂN CƯỜNG1990-05-05 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
211DƯƠNG KHÁNH CHI1990-12-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
212NGUYỄN CẤN BẢO CHI1981-12-02 00:00:00SH lại H + Đ
213TRẦN MẬU CHIẾN1986-09-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
214NGUYỄN ĐĂNG CHINH23/03/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
215NGUYỄN VĂN DUY20/11/1984SH lần đầu (L+M+H+Đ)
216HOÀNG NGUYỄN PHI DƯƠNG22/10/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
217VÕ VĂN ĐÁP1993-07-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
218LÊ NGỌC ĐẠT2000-01-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
219HUỲNH CÔNG ĐẮC1993-09-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
220LÊ HẢI ĐĂNG1994-01-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
221TRƯƠNG VĂN ĐIỆP1983-05-10 00:00:00SH lại M+H+Đ
222NGUYỄN VĂN ĐÌNH16/04/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
223NGUYỄN BÁ ĐÔNG1997-09-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
224BÙI ĐĂNG ĐÔNG1988-01-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
225ĐỖ VĂN ĐỨC1997-01-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
226NGUYỄN MẠNH ĐỨC16/11/1986SH lần đầu (L+M+H+Đ)
227ĐOÀN CÔNG ĐỨC25/11/1996SH lại L+M+H+Đ
228DƯƠNG VĂN ĐƯỢC20/07/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
229NGUYỄN SĨ ĐƯỢC20/10/1990SH lại M+H+Đ
230MAI THỊ GIANG1986-10-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
231LÊ THỊ THU HÀ22/10/1986SH lần đầu (L+M+H+Đ)
232LƯƠNG KHÚC NHỮ HÀ1984-01-11 00:00:00SH lại M+H+Đ
233TRẦN NAM HÀ16/11/1995SH lại M+H+Đ
234NGUYỄN VĂN HẢI1985-06-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
235TRẦN VĂN HẢI2001-07-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
236LÊ HỒNG HẢI1980-01-04 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
237TRƯƠNG THỊ HẠNH19/01/1979SH lần đầu (L+M+H+Đ)
238NGUYỄN ANH HÀO1999-10-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
239NGUYỄN VĂN HẬU15/11/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
240NGUYỄN HỮU HIỀN20/06/1975SH lại M+H+Đ
241VŨ HỮU HIỆP22/08/1992SH lần đầu (L+M+H+Đ)
242HOÀNG QUỐC HIỆP21/03/1978SH lại M+H+Đ
243NGUYỄN BÁ HIẾU25/10/2000SH lại H + Đ
244TRẦN VĂN HÒA28/05/1979SH lần đầu (L+M+H+Đ)
245NGUYỄN MINH HOÀN1986-09-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
246TRẦN VĂN HOÀNG23/03/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
247ĐẶNG XUÂN QUỐC HỌC1976-02-06 00:00:00SH lại H + Đ
248NGUYỄN XUÂN HỒNG24/02/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
249TRẦN THỊ HUỆ1985-04-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
250ĐỖ NGUYÊN HUY31/03/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
251VŨ KHANG HUY2004-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
252TÔN THẤT QUANG HUY19/07/2002SH lại L+M+H+Đ
253TRẦN XUÂN KIÊN1993-04-03 00:00:00SH lại M+H+Đ
254LÊ TRÁNG KIỆN1989-05-08 00:00:00SH lại M+H+Đ
255NGUYỄN THỊ DIỄM KIỀU25/10/1981SH lần đầu (L+M+H+Đ)
256NGUYỄN THỊ KHÁNH1989-01-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
257ĐÀO QUỐC KHOA29/06/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
258ĐỖ ĐĂNG KHOA13/06/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
259HOÀNG VĂN KHOA20/03/1986SH lại M+H+Đ
260ĐẶNG ĐÌNH KHÔI24/03/2002SH lần đầu (L+M+H+Đ)
261NGUYỄN VĂN KHƯƠNG1993-08-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
262TÔN NỮ HỒNG LIÊN1999-11-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
263TẠ THỊ LIỄU28/04/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
264ĐỖ THỊ THUỲ LINH18/05/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
265NGUYỄN PHƯƠNG LINH1981-08-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
266LƯƠNG NGỌC LINH1995-03-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
267TRẦN VŨ LINH1988-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
268CAO VĂN LONG23/10/2002SH lần đầu (L+M+H+Đ)
269HOÀNG ĐẠI LONG20/01/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
270NGUYỄN MINH LONG18/09/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
271LÝ TÀI LỘC1996-09-03 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
272TẠ NGUYỄN PHÁT LỘC2003-07-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
273KIỀU THANH LỜI1993-01-01 00:00:00SH lại M+H+Đ
274ĐOÀN THỊ LƯỢNG16/11/1983SH lần đầu (L+M+H+Đ)
275TRẦN THỊ TUYẾT MAI20/04/1992SH lần đầu (L+M+H+Đ)
276NGUYỄN TRỌNG MẾN15/11/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
277NGUYỄN HOÀNG MINH31/07/2003SH lần đầu (L+M+H+Đ)
278NGUYỄN HỮU MINH22/02/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
279VŨ ĐỨC MINH17/03/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
280VÕ VĂN MINH22/01/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
281VÕ HOÀNG NAM1999-08-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
282HOÀNG VĂN NAM20/01/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
283LÊ HOÀI NAM22/08/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
284LÊ HOÀNG NAM2001-10-09 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
285NGUYỄN HỒ XUÂN NGA17/07/1984SH lại M+H+Đ
286NÔNG LÝ NGHĨA1997-08-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
287TRẦN MINH NGHĨA25/05/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
288VŨ VĂN NGHĨA20/10/1989SH lại L+M+H+Đ
289LÂM VĂN NGHIỆM1988-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
290NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC2000-11-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
291TRƯƠNG ĐÌNH NGỌC2000-11-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
292NGUYỄN VĨNH BÍCH NGUYÊN1994-08-01 00:00:00SH lại M+H+Đ
293LÊ MINH NHÂN1994-12-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
294NGUYỄN THÀNH NHÂN25/09/1992SH lần đầu (L+M+H+Đ)
295NGUYỄN BÙI MINH NHẬT31/10/2002SH lần đầu (L+M+H+Đ)
296ĐẶNG VĂN NHẬT20/11/1994SH lại M+H+Đ
297NGUYỄN HỒNG NHUNG1993-02-04 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
298TRÌ VĂN NHỰT13/08/1989SH lại L+M+H+Đ
299HUỲNH VĂN PHẢI1983-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
300ĐỖ TIẾN PHÁT1997-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
301PHAN VĂN PHÁT13/09/1986SH lần đầu (L+M+H+Đ)
302VÒNG CẢNH PHÁT2000-02-09 00:00:00SH lại M+H+Đ
303NGUYỄN MINH PHI2003-07-06 00:00:00SH lại M+H+Đ
304PHẠM THANH PHONG1992-09-09 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
305NGUYỄN VĨNH PHÚC1989-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
306VÕ TRÍ PHÚC1999-08-03 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
307ĐÀO DUY PHƯƠNG22/12/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
308NGUYỄN THỊ PHƯƠNG26/05/1985SH lần đầu (L+M+H+Đ)
309TRẦN THỊ PHƯƠNG1992-10-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
310NGUYỄN VĂN PHƯƠNG17/05/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
311NGUYỄN VĂN PHƯƠNG1990-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
312VŨ THỊ PHƯỢNG1988-12-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
313NGUYỄN ĐÌNH QUANG1992-01-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
314LÊ VĂN QUANG1980-02-11 00:00:00SH lại M+H+Đ
315NGUYỄN THỊ QUẾ1982-04-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
316LÊ VĂN QUỐC20/08/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
317LÊ ANH QUÝ28/11/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
318DƯƠNG TẤN QUÝ1975-04-03 00:00:00SH lại M+H+Đ
319NGUYỄN NGỌC BẢO QUYÊN26/12/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
320TRƯƠNG THÚY QUỲNH1996-12-10 00:00:00SH lại M+H+Đ
321NGUYỄN THANH SANG15/06/1985SH lần đầu (L+M+H+Đ)
322NGUYỄN HỒNG SANG31/08/1992SH lại L+M+H+Đ
323TRẦN VĂN SÁNH1990-01-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
324PHÙNG NÀM SÀU17/02/1992SH lần đầu (L+M+H+Đ)
325NGUYỄN VĂN SINH26/07/1985SH lần đầu (L+M+H+Đ)
326PHẠM VĂN SƠN15/01/1986SH lại L+M+H+Đ
327TRẦN BÌNH SƠN23/07/1975SH lại M+H+Đ
328TRƯƠNG THANH SƠN27/09/1991SH lại L+M+H+Đ
329HUỲNH TẤN TÀI22/11/1989SH lần đầu (L+M+H+Đ)
330NGÔ MINH TÀI25/11/1996SH lại H + Đ
331ĐOÀN THỊ MINH TÂM1990-07-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
332LÊ THÀNH TÂM14/01/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
333TRẦN THANH TÂM1984-11-09 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
334NGÔ MINH TÂN1991-02-11 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
335TRẦN VĂN TẦN14/12/1986SH lần đầu (L+M+H+Đ)
336MAI THỊ ÚT TIÊN1994-01-04 00:00:00SH lại M+H+Đ
337NGUYỄN CHÂU TIẾN19/05/2002SH lần đầu (L+M+H+Đ)
338PHẠM ANH TIẾN27/11/1981SH lần đầu (L+M+H+Đ)
339ĐINH THỊ TOAN20/04/1987SH lại L+M+H+Đ
340VŨ VIẾT TOÀN24/03/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
341HỒ VĂN TOẢN20/02/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
342LÊ THANH TÒNG1985-09-05 00:00:00SH lại M+H+Đ
343NGUYỄN TRƯỜNG ANH TÚ1998-12-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
344ĐỒNG NGỌC TÚ1993-12-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
345HỒ ANH TÚ1996-11-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
346TRẦN MINH TUÂN18/02/1982SH lần đầu (L+M+H+Đ)
347PHẠM MINH TUẤN25/07/1999SH lần đầu (L+M+H+Đ)
348VĂN TUẤN1981-02-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
349CAO TRỌNG TUẤN1983-02-08 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
350NGUYỄN ANH TUẤN1992-02-02 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
351NGUYỄN DUY TUẤN1989-02-04 00:00:00SH lại M+H+Đ
352NGUYỄN MINH TUẤN2003-07-06 00:00:00SH lại M+H+Đ
353NGUYỄN ANH TUẤN27/08/2000SH lại M+H+Đ
354VŨ NGỌC TUẤN1984-09-08 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
355MẠC TÙNG1992-10-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
356LÊ QUỐC TÙNG30/06/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
357LÊ VĂN TÙNG17/02/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
358HÀ THỊ THANH TUYỀN1989-09-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
359ĐỖ BÁ TÝ1984-10-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
360NGUYỄN MINH THÁI15/12/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
361NGUYỄN TIẾN THÀNH20/03/2003SH lần đầu (L+M+H+Đ)
362NGUYỄN TẤN THÀNH30/08/2004SH lần đầu (L+M+H+Đ)
363PHẠM THỊ THAO1989-02-12 00:00:00SH lại H + Đ
364NGUYỄN DƯƠNG PHƯƠNG THẢO18/09/2003SH lần đầu (L+M+H+Đ)
365NGUYỄN THỊ THANH THẢO1993-01-07 00:00:00SH lại M+H+Đ
366NGUYỄN NGỌC THẮNG25/11/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
367NGUYỄN TẤT THẮNG20/03/1979SH lần đầu (L+M+H+Đ)
368TRIỆU THỊ THÊU30/01/1985SH lần đầu (L+M+H+Đ)
369ĐẶNG XUÂN THỊNH30/07/1994SH lại M+H+Đ
370TRƯƠNG PHI THÔNG30/06/2001SH lại L+M+H+Đ
371HUỲNH VĂN THƠ14/06/1991SH lần đầu (L+M+H+Đ)
372PHẠM VĂN THƠI24/04/1984SH lại M+H+Đ
373VŨ NGUYỄN THANH THỦY20/11/1991SH lần đầu (L+M+H+Đ)
374HOÀNG THỊ THANH THÚY25/01/2003SH lại L+M+H+Đ
375NGUYỄN THỊ ANH THƯ2000-09-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
376TRẦN HOÀI THƯƠNG1999-05-10 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
377NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG2000-11-19 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
378NGÔ VĂN THƯƠNG16/11/1996SH lại M+H+Đ
379VŨ THỊ THÙY TRANG13/06/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
380TỐNG THỊ THANH TRANG2000-12-11 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
381NGUYỄN THỊ THÙY TRANG1982-09-05 00:00:00SH lại H + Đ
382NGUYỄN THỊ NHƯ TRANG21/06/1980SH lại M+H+Đ
383NGUYỄN THỊ THÙY TRANG13/05/1991SH lại H + Đ
384PHAN LÊ BẢO TRÂN30/03/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
385BÙI TRẦN MINH TRÍ27/02/2000SH lại M+H+Đ
386NGUYỄN HOÀNG NGỌC TRINH1981-08-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
387NGUYỄN THỊ THANH TRÚC1996-09-05 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
388LÊ CAO PHƯƠNG TRÚC1995-06-04 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
389THÁI THỊ THANH TRÚC1990-09-29 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
390TRẦN VĂN TRUNG1988-09-01 00:00:00SH lại L+M+H+Đ
391LÊ QUỐC TRƯỜNG22/07/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
392NGUYỄN VĂN TRƯỜNG30/01/1985SH lần đầu (L+M+H+Đ)
393THÂN VĂN TRƯỜNG26/05/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
394LÊ HÙNG VĨ1985-01-01 00:00:00SH lại M+H+Đ
395LÊ HOÀNG VINH1989-02-01 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
396LÂM QUỲNH VŨ25/03/1984SH lần đầu (L+M+H+Đ)
397VÕ TRƯỜNG VŨ2000-06-06 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
398NGUYỄN MINH VƯƠNG1999-12-07 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
399NGUYỄN VIẾT XUYÊN1984-11-12 00:00:00SH lần đầu (L+M+H+Đ)
400NGUYỄN THỊ HẢI YẾN26/07/1990SH lại M+H+Đ