DANH SÁCH THI SÁT HẠCH NGÀY 02/02/2023   
STTHỌ TÊNNĂM SINHTÌNH TRẠNG
1MÃ THÀNH AN25/01/1986SH lần đầu (L+M+H+Đ)
2TRẦN VĨNH ANH03/05/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
3NGÔ THẢO HOÀNG ANH04/11/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
4TRẦN THỊ KIM ANH06/04/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
5VŨ NGỌC MINH ANH28/11/2001SH lại L+M+H+Đ
6HOÀNG TUẤN ANH02/01/1980SH lại M+H + Đ
7NGUYỄN THU ANH18/12/2001SH lại M+H + Đ
8TRẦN HOÀNG ANH26/03/2000SH lại M+H + Đ
9LÝ CHÍ BẢO16/12/1995SH lại L+M+H+Đ
10PHẠM HỮU BÌNH16/08/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
11TRẦN THANH BÌNH24/06/1984SH lần đầu (L+M+H+Đ)
12VŨ DUY BÌNH14/01/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
13NGUYỄN PHÚ BÌNH01/01/1969SH lần đầu (L+M+H+Đ)
14TRẦN VĂN BÌNH26/02/1993SH lại L+M+H+Đ
15NGUYỄN VĂN BỐN01/01/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
16BÙI VĂN BƯNG07/08/1971SH lần đầu (L+M+H+Đ)
17NGUYỄN HOÀNG KIM CƯƠNG14/05/1992SH lần đầu (L+M+H+Đ)
18NGUYỄN CHÍ CƯỜNG10/11/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
19VŨ VĂN CƯỜNG08/04/1991SH lần đầu (L+M+H+Đ)
20LÊ QUỐC CƯỜNG28/02/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
21ĐOÀN VĂN CƯỜNG05/05/1990SH lại L+M+H+Đ
22DƯƠNG QUỐC CHÍ31/10/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
23NGUYỄN QUYẾT CHIẾN18/08/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
24HUỲNH HỮU CHUNG09/01/1984SH lần đầu (L+M+H+Đ)
25TRƯƠNG CÔNG DANH12/11/1998SH lần đầu (L+M+H+Đ)
26TRẦN THỊ LINH DÂNG04/01/1993SH lại M+H + Đ
27LÊ QUỐC DŨNG03/09/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
28NGUYỄN DUY DŨNG04/07/1977SH lần đầu (L+M+H+Đ)
29NGUYỄN TRẦN DŨNG01/07/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
30ĐỖ VĂN DŨNG02/12/1978SH lại L+M+H+Đ
31NGUYỄN CHÍ DŨNG13/11/1994SH lại M+H + Đ
32NGUYỄN NGỌC DUY02/10/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
33NGUYỄN HOÀNG DUY11/03/2003SH lại L+M+H+Đ
34NGUYỄN VĂN DUYỆN05/01/1972SH lại M+H + Đ
35PHẠM VĂN DƯƠNG15/03/1986SH lần đầu (L+M+H+Đ)
36BÙI XUÂN ĐÀO03/02/1988SH lại L+M+H+Đ
37PHẠM HUỲNH PHÚC ĐẠT12/08/2002SH lần đầu (L+M+H+Đ)
38LÊ XUÂN ĐẠT05/11/2000SH lại L+M+H+Đ
39VŨ QUỐC ĐẠT22/02/2000SH lại M+H + Đ
40NGŨ VẠN ĐĂNG03/10/1984SH lần đầu (L+M+H+Đ)
41MAI CÔNG ĐỊNH26/06/1999SH lần đầu (L+M+H+Đ)
42ĐỖ VĂN ĐOÀN20/04/1984SH lại L+M+H+Đ
43ĐOÀN CÔNG ĐỨC25/11/1996SH lại L+M+H+Đ
44PHẠM QUỲNH GIANG30/09/2002SH lần đầu (L+M+H+Đ)
45PHẠM THỤY HƯƠNG GIANG26/02/1995SH lại L+M+H+Đ
46LÂM VĂN GIANG01/01/1989SH lại L+M+H+Đ
47LÊ THỊ NGỌC HÀ14/07/1995SH lại L+M+H+Đ
48TRẦN VĂN HÀ03/07/1990SH lại L+M+H+Đ
49LÊ DOÃN HẢI16/08/1984SH lần đầu (L+M+H+Đ)
50PHẠM MINH HẢI26/03/1991SH lần đầu (L+M+H+Đ)
51NGUYỄN ĐỨC HẠNH11/06/1992SH lại L+M+H+Đ
52NGUYỄN DUY HÀO24/05/1983SH lần đầu (L+M+H+Đ)
53PHÙNG THỊ HẰNG10/08/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
54PHẠM DUY HÂN12/09/1991SH lần đầu (L+M+H+Đ)
55TRẦN VĂN HÂN15/12/1972SH lại L+M+H+Đ
56NGUYỄN NGỌC HÂN02/05/2002SH lại M+H + Đ
57ĐẶNG VĂN HẬU20/10/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
58LÊ GIA NGỌC HẬU02/01/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
59VŨ THÚY HIỀN14/12/1999SH lần đầu (L+M+H+Đ)
60CAO THỊ HIỀN10/02/1996SH lại L+M+H+Đ
61NGUYỄN NGỌC HIẾU02/11/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
62TÔ ĐÌNH HIẾU13/12/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
63ĐINH TRỌNG HIẾU01/04/1989SH lại M+H + Đ
64CHÌU TÚ VIỆT HOA15/03/1997SH lại L+M+H+Đ
65LÊ ĐỨC HÒA25/07/1998SH lại L+M+H+Đ
66ĐỖ THÁI HÒA20/03/2000SH lại L+M+H+Đ
67NÌM TRUNG HÒA15/09/1999SH lại L+M+H+Đ
68ĐỖ DANH HOÀNG10/01/1997SH lại L+M+H+Đ
69PHẠM VĂN HỒNG25/01/1983SH lại L+M+H+Đ
70KHUẤT QUANG HÙNG15/12/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
71NGUYỄN VĂN HÙNG10/07/1991SH lần đầu (L+M+H+Đ)
72PHAN HUỲNH QUỐC HUY16/10/1998SH lần đầu (L+M+H+Đ)
73LƯƠNG NHỰT HUY31/05/2000SH lại L+M+H+Đ
74NGUYỄN HẢI HUY20/10/1996SH lại M+H + Đ
75LÊ THÀNH HƯNG18/11/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
76NGUYỄN THỊ HƯỜNG01/11/1984SH lại M+H + Đ
77NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU05/03/1992SH lại L+M+H+Đ
78CHÍ THÍN KÍU07/04/1992SH lần đầu (L+M+H+Đ)
79TRẦN MINH KHA01/01/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
80TRẦN QUANG KHANG07/09/1989SH lần đầu (L+M+H+Đ)
81NGUYỄN NGỌC KHANH10/07/1989SH lại M+H + Đ
82NGUYỄN VĂN KHÁNH08/05/1982SH lần đầu (L+M+H+Đ)
83LÊ VĂN KHÁNH04/04/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
84NGUYỄN VĂN KHÁNH24/10/1998SH lại M+H + Đ
85NGUYỄN MINH KHÔI23/11/1996SH lại L+M+H+Đ
86TRẦN VĂN LÃM23/10/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
87NGUYỄN HOÀNG LÂM10/02/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
88HOÀNG VĂN LIÊM05/12/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
89NGUYỄN VĂN LINH15/05/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
90BÙI THỊ LOAN18/11/1995SH lại M+H + Đ
91HÀ PHI LONG12/03/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
92NGUYỄN BÁ LONG07/07/1982SH lần đầu (L+M+H+Đ)
93HOÀNG THÁI LỘC12/09/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
94VÕ TẤN LỘC09/08/1999SH lần đầu (L+M+H+Đ)
95VÕ THÀNH THỌ LỘC08/06/1987SH lại L+M+H+Đ
96TRƯƠNG NHỰT LÝ11/07/1999SH lần đầu (L+M+H+Đ)
97PHẠM VĂN MẠNH03/02/1986SH lần đầu (L+M+H+Đ)
98ĐẶNG THỊ MINH02/06/1983SH lần đầu (L+M+H+Đ)
99HOÀNG NGỌC MỸ MỸ25/09/1995SH lại M+H + Đ
100LÊ NHỰT NAM24/02/1997SH lại L+M+H+Đ
101TRƯƠNG NGỌC NAM12/11/2001SH lại M+H + Đ
102ĐẶNG THẾ NINH26/07/1967SH lại L+M+H+Đ
103VÕ THANH NGHỊ16/02/1987SH lại M+H + Đ
104VÕ TRỌNG NGHĨA20/07/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
105PHAN ĐỨC NGUYÊN23/08/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
106PHẠM HOÀNG HẠNH NGUYÊN04/11/2003SH lần đầu (L+M+H+Đ)
107TRẦN PHÚ NGUYÊN25/09/1992SH lại L+M+H+Đ
108NGUYỄN THÀNH NHÂN24/10/1984SH lại L+M+H+Đ
109NGUYỄN THIỆN NHÂN06/03/1973SH lại L+M+H+Đ
110ĐINH THỊ HỒNG NHI03/03/2000SH lại L+M+H+Đ
111NGUYỄN VĂN NHO29/09/1983SH lại L+M+H+Đ
112K NHÕNH25/04/1992SH lần đầu (L+M+H+Đ)
113HOÀNG THỊ PHƯƠNG NHUNG20/08/1990SH lại L+M+H+Đ
114LÝ LÊ NHƯ NHƯ09/09/1998SH lại M+H + Đ
115ĐẶNG THỊ THÚY OANH02/10/1988SH lại L+M+H+Đ
116PHẠM XUÂN PHÁT23/05/2002SH lại L+M+H+Đ
117NGUYỄN TẤN PHONG16/02/1989SH lần đầu (L+M+H+Đ)
118NGUYỄN THANH PHONG17/07/1987SH lại M+H + Đ
119TRẦN BÌNH PHƯƠNG05/01/1982SH lần đầu (L+M+H+Đ)
120NGUYỄN VĂN PHƯƠNG22/08/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
121HOÀNG THỊ NGỌC PHƯỢNG17/07/1985SH lần đầu (L+M+H+Đ)
122NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG31/08/1989SH lại L+M+H+Đ
123VÕ THỊ BÍCH PHƯỢNG24/08/1990SH lại M+H + Đ
124TỪ HỮU QUANG10/10/1992SH lần đầu (L+M+H+Đ)
125TRƯƠNG TRÍ QUANG16/01/1978SH lại L+M+H+Đ
126DƯƠNG VĂN QUỐC20/04/1990SH lại M+H + Đ
127NGUYỄN VĂN QUÝ25/12/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
128NGUYỄN QUÝ15/11/1984SH lần đầu (L+M+H+Đ)
129HUỲNH THANH QUÝ01/01/1993SH lại L+M+H+Đ
130CHAU RẾT10/09/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
131TRƯƠNG KỸ SAO12/08/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
132PHAN THỊ SIM15/10/1990SH lại L+M+H+Đ
133VŨ THÁI SƠN22/03/1985SH lại L+M+H+Đ
134HỒ SỸ TÀI04/05/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
135NGUYỄN HỮU TÀI08/02/1975SH lần đầu (L+M+H+Đ)
136BÙI VĂN TĂNG06/01/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
137NGUYỄN KHẮC TÂM03/01/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
138ĐINH VĂN TÂM06/05/1982SH lại M+H + Đ
139NGUYỄN THỊ THANH TÂM18/03/1984SH lại M+H + Đ
140HOÀNG LÊ NHẬT TÂN11/12/2000SH lại M+H + Đ
141NGUYỄN MINH TIẾN01/01/1998SH lần đầu (L+M+H+Đ)
142NGUYỄN VIẾT TIẾN06/05/1991SH lần đầu (L+M+H+Đ)
143HỒ VĂN TIẾN03/06/1982SH lại L+M+H+Đ
144NGUYỄN VĂN TOẢN08/02/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
145NGUYỄN VĂN TOÁN18/11/1987SH lại M+H + Đ
146NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ16/04/1987SH lại M+H + Đ
147NGUYỄN ANH TUẤN16/06/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
148THÂN VĂN TUẤN20/08/1994SH lần đầu (L+M+H+Đ)
149HOÀNG VĂN TUẤN29/11/1976SH lần đầu (L+M+H+Đ)
150ĐẶNG THẾ TUẤN26/05/1999SH lại L+M+H+Đ
151HÀ ANH TUẤN30/11/1985SH lại L+M+H+Đ
152ĐẶNG ANH TUẤN22/05/1994SH lại L+M+H+Đ
153LÊ HỮU TUẤN05/12/1994SH lại L+M+H+Đ
154TRẦN MINH TUẤN25/02/1990SH lại M+H + Đ
155BÙI XUÂN TÙNG27/05/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)
156ĐỒNG MINH TÙNG10/12/1989SH lại M+H + Đ
157VĂN THỊ ÁNH TUYẾT20/10/1980SH lại M+H + Đ
158TRẦN TRINH TƯỜNG07/04/1992SH lại L+M+H+Đ
159PHAN LÝ TƯỞNG01/01/1990SH lần đầu (L+M+H+Đ)
160LÊ VĂN TƯỞNG24/08/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
161TỪ QUỐC THẠCH17/08/1989SH lần đầu (L+M+H+Đ)
162PHẠM NGỌC THẠCH15/12/1971SH lại L+M+H+Đ
163HUỲNH THỊ NGỌC THANH30/01/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
164PHÍ THỊ THANH05/01/1982SH lại M+H + Đ
165LÊ VŨ THÀNH20/04/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
166VŨ TẤN THÀNH19/06/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
167LÊ THỊ THU THẢO15/09/1980SH lại L+M+H+Đ
168NGUYỄN THANH THẢO03/06/1995SH lại M+H + Đ
169PHẠM CHÍ THẮNG05/02/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
170TRẦN VĂN THẮNG11/04/1995SH lần đầu (L+M+H+Đ)
171HOÀNG THỊ THÊM08/08/1982SH lại L+M+H+Đ
172TRẦN THỊ YẾN THI06/03/2001SH lại L+M+H+Đ
173NGUYỄN ĐỨC THIỆN20/02/1996SH lần đầu (L+M+H+Đ)
174PHẠM MINH THIỆN04/07/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
175BÙI XUÂN THÌN02/04/1988SH lần đầu (L+M+H+Đ)
176NGUYỄN DUY THỊNH19/11/1996SH lại L+M+H+Đ
177PHAN NGỌC THỌ14/01/1999SH lần đầu (L+M+H+Đ)
178NGUYỄN THÀNH THÔNG20/02/1999SH lần đầu (L+M+H+Đ)
179PHẠM BÁ THÔNG10/10/1978SH lần đầu (L+M+H+Đ)
180NGUYỄN THỊ THƠ20/11/1993SH lần đầu (L+M+H+Đ)
181NGÔ THỊ THƠM10/06/1982SH lại L+M+H+Đ
182NGUYỄN THỊ TUYẾT THU19/03/1995SH lại L+M+H+Đ
183NGUYỄN TRẦN MINH THUẬN03/06/1993SH lại L+M+H+Đ
184HÀ THỊ THUẬN01/01/1994SH lại M+H + Đ
185NGUYỄN THỊ THANH THỦY26/02/1981SH lần đầu (L+M+H+Đ)
186PHAN ĐÌNH QUÂN THỤY16/03/1995SH lại L+M+H+Đ
187NGÔ HOÀNG DIỄM TRANG21/10/1985SH lại L+M+H+Đ
188LÊ THỊ THÙY TRANG06/07/1984SH lại L+M+H+Đ
189HOÀNG THỊ XUÂN TRANG16/06/2000SH lại M+H + Đ
190NGUYỄN VĂN TRỌNG17/06/1997SH lần đầu (L+M+H+Đ)
191NGUYỄN THÀNH TRUNG26/09/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
192NGUYỄN VIẾT TRUNG01/01/1987SH lần đầu (L+M+H+Đ)
193NGUYỄN TRƯƠNG ANH VIỆT16/01/2002SH lại L+M+H+Đ
194NGUYỄN THỊ VIỆT02/01/1981SH lại M+H + Đ
195NGUYỄN XUÂN VINH28/05/2000SH lần đầu (L+M+H+Đ)
196LÊ VĂN VINH19/08/1999SH lại L+M+H+Đ
197PHAN THẾ VINH29/06/1995SH lại L+M+H+Đ
198THÁI QUANG VŨ28/03/1985SH lại L+M+H+Đ
199NGUYỄN HÙNG VƯƠNG31/10/1992SH lần đầu (L+M+H+Đ)
200HUỲNH CHÍ VỸ01/10/2001SH lần đầu (L+M+H+Đ)