STTHỌ TÊNNĂM SINHCMNDHẠNGTÌNH TRẠNG
1VŨ THỊ PHƯƠNG AN10-03-199527236****B11LT+SH+ĐT
2NGUYỄN TUẤN ANH19-05-199527235****CLT+SH+ĐT
3PHAN VIỆT BẮC01-01-198418621****CLT+SH+ĐT
4LÊ VĂN BẢO21-04-199121525****CLT+SH+ĐT
5NGUYỄN THỊ CHI14-03-199127297****B2LT+SH+ĐT
6NGÔ ĐỨC CÔNG23-04-199603609600****CLT+SH+ĐT
7NGUYỄN VĂN ĐẠI03-04-198003708000****CLT+SH+ĐT
8TRẦN HẢI ĐĂNG01-01-198238125****CLT+SH+ĐT
9LÝ NHỰT HẢI ĐĂNG10-09-198238553****CLT+SH+ĐT
10NGUYỄN THANH ĐIỀN20-11-198738584****CLT+SH+ĐT
11ĐỖ ĐÔNG GIANG27-11-198228077****CLT+SH+ĐT
12PHẠM NGỌC GIÁP01-01-198116410****CLT+SH+ĐT
13NGUYỄN ĐẶNG NGỌC HÂN15-04-199328109****B11LT+SH+ĐT
14ĐINH HỮU HẠNH01-06-198127285****CLT+SH+ĐT
15LÊ VĂN HÀO01-02-197627142****CLT+SH+ĐT
16NGUYỄN THỊ HIỀN12-08-198202476****B11LT+SH+ĐT
17NGUYỄN CHÍ HIẾU20-12-199535228****CLT+SH+ĐT
18LÊ VĂN HỌC04-03-199303809300****CLT+SH+ĐT
19NGÔ THIỆN HUÂN16-03-198737110****CLT+SH+ĐT
20NGUYỄN VĂN HUẤN25-05-199424531****CLT+SH+ĐT
21LÊ VĂN KHA08-11-199537169****CLT+SH+ĐT
22LÊ KHẮNG09-12-198227293****CLT+SH+ĐT
23ĐỔNG TRỌNG KHÁNH10-10-197917240****CLT+SH+ĐT
24ĐINH VŨ ANH KHIÊM24-12-198524191****CLT+SH+ĐT
25MAI THANH KHIẾT16-04-198227146****CLT+SH+ĐT
26ĐỖ TUẤN KIỆT01-01-198628084****CLT+SH+ĐT
27NGUYỄN THÀNH LÂM30-09-199102453****CLT+SH+ĐT
28PHẠM DUY LÂM25-06-199027202****CLT+SH+ĐT
29NGUYỄN VĂN LINH01-01-199636382****CLT+SH+ĐT
30RÔ PHI LIP10-05-199023096****CLT+SH+ĐT
31NGUYỄN SỸ LỢI20-10-199318396****CLT+SH+ĐT
32BÙI VĂN LONG01-01-198237198****CLT+SH+ĐT
33VŨ THÀNH LONG01-05-198927179****CLT+SH+ĐT
34NGUYỄN VĂN MẠNH08-09-198611326****CLT+SH+ĐT
35PHẠM VĂN MINH24-05-199327223****CLT+SH+ĐT
36KHƯƠNG VĂN MINH01-05-199424132****B2LT+SH+ĐT
37LÊ VĂN NGỌC11-03-198918683****CLT+SH+ĐT
38LÊ VĂN NHÂM10-06-199218400****CLT+SH+ĐT
39BÙI HỮU PHƯỚC13-11-199827265****B2LT+SH+ĐT
40NGUYỄN PHƯƠNG QUANG29-11-198927186****CLT+SH+ĐT
41TRẦN VĂN QUANG14-10-199718424****CLT+SH+ĐT
42NGUYỄN TRỌNG QUÝ08-08-198927192****CLT+SH+ĐT
43VŨ THỊ PHƯƠNG QUỲNH24-12-199527247****B11LT+SH+ĐT
44NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH29-04-199122535****B11LT+SH+ĐT
45VÒONG DẬU SIU17-07-199127195****CLT+SH+ĐT
46PHAN THANH TÂM01-01-198836354****CLT+SH+ĐT
47TRƯƠNG VĂN TÁNH29-08-198733157****CLT+SH+ĐT
48ĐỖ CHÍ THANH01-01-199228098****CLT+SH+ĐT
49MAI PHAN ĐOAN THANH08-03-199602574****B11LT+SH+ĐT
50PHẠM VĂN THÀNH15-05-198127262****CLT+SH+ĐT
51PHẠM TRỌNG THIỆN17-12-199019721****CLT+SH+ĐT
52HOÀNG VĂN THÔNG25-08-198918636****CLT+SH+ĐT
53DANH THU01-01-199137144****CLT+SH+ĐT
54PHAN VĂN THUẬN09-10-198332116****CLT+SH+ĐT
55ĐINH THIỆN THƯƠNG11-11-198927188****B2LT+SH+ĐT
56VÕ HỒNG TỊCH10-05-198823074****CLT+SH+ĐT
57LÊ TRỌNG TIẾN05-07-199417379****CLT+SH+ĐT
58NGUYỄN VĂN TIẾN30-01-198528127****CLT+SH+ĐT
59HOÀNG XUÂN TIẾN12-11-199719463****CLT+SH+ĐT
60MAI THỊ HUYỀN TRÂM02-06-199528545****B11LT+SH+ĐT
61PHAN THỊ TRANG23-08-198906618900****B11LT+SH+ĐT
62NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG01-03-197327124****B11LT+SH+ĐT
63TRẦN HỒNG TÚ07-05-198620532****CLT+SH+ĐT
64NGUYỄN VĂN TÚ02-03-198703408700****CLT+SH+ĐT
65LÊ CÔNG TUẤN10-04-198518659****CLT+SH+ĐT
66NGUYỄN CÔNG TƯỚC01-01-199830164****CLT+SH+ĐT
67NGUYỄN THỊ HẠNH VY28-05-199727249****B11LT+SH+ĐT
68PHẠM THỊ XUÂN08-02-199514276****B2LT+SH+ĐT