STTHỌ TÊNNĂM SINHCMNDHẠNGTÌNH TRẠNG
1LÊ HOÀNG ANH21/6/200227290****B2LT+SH+ĐT
2BÙI TUẤN ANH20/6/199027237****B2LT+SH+ĐT
3PHẠM PHAN GIA BẢO14/1/200328138****B2LT+SH+ĐT
4VÕ ĐỨC BÌNH1/10/197121147****B2LT+SH+ĐT
5TRƯƠNG QUANG CẢNH1/1/199234169****B2LT+SH+ĐT
6LÊ NAM CAO9/4/199827269****B2LT+SH+ĐT
7NGUYỄN VŨ DIỄM CHI25/1/199227233****B2LT+SH+ĐT
8TRẦN VĂN CHIẾN7/8/197427225****B2LT+SH+ĐT
9LÊ VĂN CHIỀU7/11/198127261****B2LT+SH+ĐT
10HUỲNH THỊ BẠCH CÚC8/8/198027140****B2LT+SH+ĐT
11ĐÀM TIẾN ĐẠT10/12/199527260****B2LT+SH+ĐT
12TRẦN VÕ BỬU ĐIỀN2/7/200007220000****B2LT+SH+ĐT
13NGUYỄN TRUNG ĐÔ15/10/198427272****B2LT+SH+ĐT
14TRẦN ĐỨC ĐỘ5/1/198827201****B2LT+SH+ĐT
15PHAN VIẾT ĐỨC3/1/199027197****B2LT+SH+ĐT
16TRẦN THỊ DUNG23/6/198427160****B2LT+SH+ĐT
17PHẠM THỊ MỸ DUYÊN9/10/199724528****B2LT+SH+ĐT
18LÊ THỊ HÀ8/9/199418745****B2LT+SH+ĐT
19TRẦN THỊ THANH HẢI19/4/198627178****B2LT+SH+ĐT
20HOÀNG ĐÌNH HẢI12/3/199418745****B2LT+SH+ĐT
21TRẦN THANH HIỀN11/14/197327267****B2SH+ĐT
22PHẠM NGỌC HIẾU27/6/199727267****B2LT+SH+ĐT
23NGÔ ĐỨC HÒA14/7/199627244****B2LT+SH+ĐT
24ĐỖ QUANG HỘI5/10/197027154****B2LT+SH+ĐT
25NÔNG THỊ HUẾ10/8/199224123****B2LT+SH+ĐT
26TRẦN THANH HÙNG4/4/198607708600****B2LT+SH+ĐT
27PHAN XUÂN HÙNG9/7/199827280****B2LT+SH+ĐT
28LÊ VIỆT HÙNG11/22/197802533****B2SH+ĐT
29TRẦN MẠNH HÙNG1/18/199003109001****B2LT+SH+ĐT
30NGUYỄN VĂN HƯNG20/2/199703809700****B2LT+SH+ĐT
31HỒ THỊ HƯƠNG24/8/199519201****B2LT+SH+ĐT
32NGUYỄN THỊ LỆ HUYỀN8/5/199127608****B2LT+SH+ĐT
33NGUYỄN THỊ HƯƠNG HUYỀN13/3/198727181****B2LT+SH+ĐT
34NGUYỄN HỒ VŨ KHANG16/8/200123331****B2LT+SH+ĐT
35NGUYỄN NGỌC ĐOAN KHANH25/3/200227289****B2LT+SH+ĐT
36HOÀNG QUANG KHI2/10/197027119****B2LT+SH+ĐT
37HUỲNH TRỌNG KHIÊM20/3/199122130****B2LT+SH+ĐT
38NGUYỄN ĐĂNG KHOA26/1/198907908901****B2LT+SH+ĐT
39ĐỖ NHƯ MAI KHÔI15/4/198021167****B2LT+SH+ĐT
40PHAN THỊ LÀI12/1/198527237****B2LT+SH+ĐT
41NGUYỄN THỊ LÂM6/10/197627139****B2LT+SH+ĐT
42ĐẶNG THỊ KHÁNH LINH8/3/198327243****B2LT+SH+ĐT
43NGÔ TÙNG LINH30/6/199019725****B2LT+SH+ĐT
44ĐẶNG THÙY LINH30/9/199024110****B2LT+SH+ĐT
45TRỊNH BẢO LỘC10/8/199002460****B2LT+SH+ĐT
46LÊ VĂN LỢI9/12/198603508600****B2LT+SH+ĐT
47DƯƠNG VĂN MẠNH12/7/199727265****B2LT+SH+ĐT
48HỒNG QUANG MINH5/3/199727256****B2SH+ĐT
49LÊ HOÀI NAM16/11/198418644****B2LT+SH+ĐT
50NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA13/7/198807918800****B2LT+SH+ĐT
51LÊ TRẦN TRUNG NGHĨA28/4/199126122****B2LT+SH+ĐT
52LÊ THỊ HỒNG NGỌC30/3/199407719400****B2LT+SH+ĐT
53NGUYỄN VĂN NGUYÊN21/12/198527178****B2LT+SH+ĐT
54NGUYỄN PHƯƠNG NHI22/7/199527354****B2LT+SH+ĐT
55TRẦN THỊ MAI NHI10/1/198926433****B2LT+SH+ĐT
56SỲ PHỐ NHỊT25/3/199027202****B2LT+SH+ĐT
57TRẦN THỊ BÍCH NHUNG4/3/199127202****B2LT+SH+ĐT
58LÊ NGUYỄN CÔNG OANH19/7/200227285****B2LT+SH+ĐT
59BÙI ĐÌNH PHÚC7/3/199424129****B2LT+SH+ĐT
60HUỲNH MAI PHƯƠNG27/9/199827258****B2LT+SH+ĐT
61LÊ ĐÌNH QUÍ13/1/200027291****B2LT+SH+ĐT
62NGUYỄN DƯ QUỐC16/2/198719160****B2LT+SH+ĐT
63HỒ MẠNH QUYẾT10/6/199027206****B2LT+SH+ĐT
64ĐỖ CÔNG QUỲNH8/1/199004409000****B2LT+SH+ĐT
65VŨ HỮU SÁNG23/9/198515150****B2LT+SH+ĐT
66NGUYỄN THẾ SƠN25/9/198602508600****B2LT+SH+ĐT
67NGUYỄN THỊ SƯƠNG12/10/199332150****B2LT+SH+ĐT
68NGÔ ĐỨC TÂN14/7/199627244****B2LT+SH+ĐT
69ĐẶNG QUỐC THẮNG27/7/199427235****B2LT+SH+ĐT
70NGUYỄN TIẾN THÀNH23/9/199803709800****B2LT+SH+ĐT
71HỒ QUỐC THÀNH23/8/198920534****B2LT+SH+ĐT
72LÊ PHƯƠNG THẢO11/12/199107919100****B2LT+SH+ĐT
73DƯƠNG THỊ THANH THẢO22/8/198527280****B2LT+SH+ĐT
74VÕ THỊ THANH THẢO9/12/200227289****B2LT+SH+ĐT
75ĐỖ THỊ THẢO7/8/198627602****B2LT+SH+ĐT
76LƯU THỊ THẢO25/10/198727600****B2LT+SH+ĐT
77NGUYỄN THÊ1/1/197727193****B2LT+SH+ĐT
78NGÔ THỊ THANH THỦY10/12/198227146****B2LT+SH+ĐT
79NGUYỄN TRẦN TIẾN28/9/200007520000****B2LT+SH+ĐT
80NGUYỄN ĐỨC TIẾN9/11/200227292****B2LT+SH+ĐT
81NGUYỄN NHƯ TOẢN10/7/197527239****B2LT+SH+ĐT
82NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM7/1/199002538****B2LT+SH+ĐT
83NGUYỄN THỊ TRANG19/8/196607216600****B2LT+SH+ĐT
84ĐẶNG THÙY TRANG22/8/199927268****B2LT+SH+ĐT
85BÙI THỊ HỒNG TRANG7/1/198819166****B2LT+SH+ĐT
86NGUYỄN MINH TRÍ26/10/199802567****B2LT+SH+ĐT
87NGUYỄN DUY TRÍ7/8/199427235****B2LT+SH+ĐT
88HUỲNH MINH TRỌNG2/15/199027194****B2LT+SH+ĐT
89NGUYỄN THÀNH TRUNG22/3/198502390****B2LT+SH+ĐT
90PHAN QUỐC TÚ15/7/198918377****B2LT+SH+ĐT
91LÊ VĂN TUẤN15/4/199017496****B2LT+SH+ĐT
92HOÀNG VĂN TUẤN16/11/198427193****B2LT+SH+ĐT
93LÊ NHẬT TƯỜNG11/5/200037192****B2LT+SH+ĐT
94LÊ VĂN UY1/10/197827233****B2LT+SH+ĐT
95TRẦN ĐẠI VŨ6/8/199630157****B2LT+SH+ĐT
96PHẠM TUẤN VŨ2/23/199027196****B2LT+SH+ĐT