STTHỌ TÊNNĂM SINHCMNDHẠNGTÌNH TRẠNG
1LÊ VĂN TRƯỜNG AN01-01-198933455****CLT+SH+ĐT
2NGUYỄN PHAN ĐÌNH AN19-08-199122131****B2LT+SH+ĐT
3LÊ HỮU ANH08-04-199518414****CLT+SH+ĐT
4SỀNH PHƯỚC ANH20-08-198727174****CLT+SH+ĐT
5MAI TUẤN ANH01-01-199436375****CLT+SH+ĐT
6NGUYỄN VĂN CẢNH18-08-196728063****B11LT+SH+ĐT
7TRẦN TIẾN LUÂN CÔI17-11-198827226****CLT+SH+ĐT
8LÊ VĂN CƯỜNG08-10-198633156****CLT+SH+ĐT
9NGUYỄN QUỐC CƯỜNG03-03-199427226****CLT+SH+ĐT
10PHẠM QUANG ĐĂNG06-06-198603708600****CLT+SH+ĐT
11LÂM ĐẠP01-01-197836529****CLT+SH+ĐT
12NGUYỄN THANH ĐIỀN13-12-199633176****CLT+SH+ĐT
13VŨ VĂN ĐÔNG04-06-199517396****CLT+SH+ĐT
14NGUYỄN VĂN DU09-09-199437163****CLT+SH+ĐT
15NGUYỄN ĐỨC DU30-04-199307330****CLT+SH+ĐT
16TRƯƠNG ĐỨC20-02-198621272****CLT+SH+ĐT
17HỒ SỸ DŨNG29-11-199518746****CLT+SH+ĐT
18ĐỖ TIẾN DŨNG23-03-199307096****CLT+SH+ĐT
19BÙI VĂN DƯƠNG08-11-198917318****CLT+SH+ĐT
20PHÚN NGỌC DUY07-02-198627164****B2LT+SH+ĐT
21ĐẶNG NGUYỄN QUỲNH GIANG27-04-200127287****B11LT+SH+ĐT
22HUỲNH GIÀU12-02-199337173****CLT+SH+ĐT
23ĐÀO XUÂN HẢI28-08-197427263****CLT+SH+ĐT
24NGUYỄN PHI HẬU12-09-199127335****CLT+SH+ĐT
25NGUYỄN DUY ĐỨC HÒA05-07-197727127****CLT+SH+ĐT
26PHAN VĂN HOÀN18-09-198227268****CLT+SH+ĐT
27LÊ MẠNH HOÀNG04-03-199827255****CLT+SH+ĐT
28VŨ ĐỨC HOÀNG08-12-199103109101****CLT+SH+ĐT
29THÁI ĐÌNH HỒNG23-07-198318611****CLT+SH+ĐT
30NGUYỄN TẤN HÙNG25-05-197435104****CLT+SH+ĐT
31TRẦN VĂN HƯƠNG23-10-198818320****CLT+SH+ĐT
32PHẠM VĂN HƯỚNG17-11-198627284****CLT+SH+ĐT
33BÙI ĐỨC HUY11-02-199527254****CLT+SH+ĐT
34PHÙNG DUY HUY20-02-199003809002****B2LT+SH+ĐT
35MAI THỊ THU HUYỀN30-08-199027215****B11LT+SH+ĐT
36PHẠM DUY KHÁNH19-08-198427190****CLT+SH+ĐT
37NGUYỄN VĂN KIỀU19-06-199128097****CLT+SH+ĐT
38NGUYỄN HUY LÂM23-10-198107708100****CLT+SH+ĐT
39NGUYỄN XUÂN LĂNG18-03-198822122****B2LT+SH+ĐT
40LÊ THỊ THANH LONG15-08-198328111****B2SH+ĐT
41NGUYỄN THỊ CHÂN LÝ09-01-199127199****B11LT+SH+ĐT
42ĐẶNG HỒNG MINH10-03-198327243****CLT+SH+ĐT
43NGUYỄN THANH NGHĨA11-02-199435213****CLT+SH+ĐT
44HUỲNH THỊ THANH NHÀN28-08-199316324****B11LT+SH+ĐT
45PHẠM MỸ NHUNG15-07-199602564****B11LT+SH+ĐT
46TRƯƠNG CÔNG OÁNH02-02-199824169****CLT+SH+ĐT
47HOÀNG TẤN PHÁT19-07-199707909700****CLT+SH+ĐT
48NGUYỄN VĂN THÀNH PHÚC01-01-199430150****CLT+SH+ĐT
49ĐỖ DUY PHƯƠNG19-01-199127209****CLT+SH+ĐT
50LÊ TIẾN PHƯƠNG04-02-198727179****CLT+SH+ĐT
51LÊ ANH QUỐC02-01-199327226****CLT+SH+ĐT
52PHẠM THỊ NGỌC QUYÊN09-09-199634188****B11LT+SH+ĐT
53NGUYỄN PHƯỚC TÀI12-01-199035196****CLT+SH+ĐT
54CHÂU THANH TÂM17-01-199027198****CLT+SH+ĐT
55NGUYỄN ĐĂNG THÀNH06-12-198618352****CLT+SH+ĐT
56NGUYỄN NGỌC THÀNH07-02-199527246****CLT+SH+ĐT
57HUỲNH VĂN THI20-09-199725116****CLT+SH+ĐT
58NGUYỄN VĂN THỌ01-03-198819735****CLT+SH+ĐT
59NGUYỄN THỊ THƠM25-09-197827127****B2LT+SH+ĐT
60VÕ HOÀNG ANH THƯ19-12-198727254****B11LT+SH+ĐT
61CHÂU VĂN THUẬN08-12-199335225****CLT+SH+ĐT
62NGUYỄN HOÀNG KIM THUẬN18-06-199126432****B2LT+SH+ĐT
63NGÔ VĂN THUẬT08-04-197416218****CLT+SH+ĐT
64NGUYỄN MẠNH THƯỜNG30-03-199327210****CLT+SH+ĐT
65BÙI THỊ THU THỦY22-08-198421218****B11LT+SH+ĐT
66NGUYỄN CÔNG TÍCH13-09-199118708****CLT+SH+ĐT
67NGUYỄN NGỌC TIẾN01-09-199425091****B2LT+SH+ĐT
68NGUYỄN DOÃN TÌNH07-09-198518343****CLT+SH+ĐT
69NGUYỄN ÁNH TRIẾT09-06-198827179****CLT+SH+ĐT
70LÊ QUANG TRƯỜNG22-04-199327347****CLT+SH+ĐT
71VÕ KIM TƯ20-10-198318331****CLT+SH+ĐT
72NGUYỄN VĂN VIÊN13-03-199203809201****CLT+SH+ĐT
73DƯƠNG BÁ VINH27-04-199226134****CLT+SH+ĐT
74MAI TRƯỜNG VỦ16-11-198938146****CLT+SH+ĐT
75SƠN VƯƠNG10-06-199336595****CLT+SH+ĐT